Lidé by se neměli bát své vlády, ale vláda by se měla bát svého lidu

Více najdete po kliknutí na další naše blogy:

ers-blog.webnode.cz

ers-blog4.webnode.cz

Jak z Evropské Únie?

Úterý v 1:20 | ERS |  Články ERS

Jak z Evropské únie.Bylo mi položeno několik otázek na jedné konferenci, "jak docílit nápravu k naší samostatnosti a vymanění se z lokajských poměrů včetně koloniální závislosti na Bruselském diktátu". Není to vše v současnosti tak jednoduché, jsme vyloženě vydrancovaným státem v současnosti naprosto závislým na milodarech koloniálních vládců, kteří si vše dokonale ošetřily-pojistily k nemožnosti znovu nabytí naší suverenity, tedy samostatnosti. Vše lze ale změnit, kdo bude tvrdit že je toto nemožné pro vyloženou zadluženost a placení nějakých reparací je jen pro Bruselský kolaborant. V současnosti setrvání v Bruselském stádu nás totiž každý rok stojí mnoho miliard korun a to není vše, naše země tratí daleko více na odborných znalostech všech řemesel, tedy každých pět let nás stojí 15-let znovu vyučení včetně zapracování do daného řemesla. Tyto ztráty jsou vyloženě katastrofální a jsou podporovány koloniálními státy vedené Bruselem k velkovýrobě otroků pro státy Anglie, Francie, Německa, Itálie a další země západu. Naši občané již v současnosti pracují v těchto zemích a nedochází jim že pracují vlastně pro otrokáře kteří si touto formou neustále drží své životní standarty na úkor našeho státu. Vše se děje naprosto legálně a má to dalekosáhlý dopad i na odliv našich vysokoškolsky vzdělaných občanů a do budoucna budeme zničeni naprostým debaklem odborných profesí, tedy jak z hlediska lékařů, inženýrů , ekonomů atd..

Z mnoha stran každý navrhuje referendum, této varianty je možné docílit jen výstup z vlčí smečky a to z NATO, zde je toto možné realizovat. Ovšem vystoupení z Bruselské kolonie kde hrajeme dokonalého blba a sponzora pro udržení vyšších životních standartů obyvatel západních zemí, to zas tak jednoduché není. Valná většina politiků a členů vlády jsou vyloženě fašistického smýšlení a tito se nechystají nějak pomoci národu pod heslem "po nás potopa". Jisté řešení je a to naprosto dokonale přinutit poslance k dodržování naší DEMOKRATICKÉ ÚSTAVY, tedy veškeré poslance fašistického smýšlení za organizaci proti demokratických aktivit včetně demonstrací a zneužití studentů k demokratické volbě prezidenta, okamžitě dodat do vazební věznice pro porušení naší ústavnosti. Pokud by začala pracovat sněmovna v duchu naší ÚSTAVY tedy DEMOKRATICKY, tak je potřeba okamžitě zakázat veškeré neziskovky a doplnit naší ÚSTAVU o navrácení zákona POVINNOST PRACOVAT. Kdo nedoloží doklad o pracovním poměru, podpora jen v minimální životní podpoře. Veškeré ušetřené finance převádět do našeho zemědělství k osamostatnění na našich vypěstovaných produktech (od pěstování živočišné výroby až po rostlinné), tedy nikoliv na vývoz, ale pro naši potřebu. Nemáme žádnou povinnost krmit naší pšenicí, či žitem Francouze nebo Němce, dovoz obilí pro naší potřebu z Afrických zemí je pro nás středoevropany naprosto neadekvátní. Jejich nutriční hodnota je vyloženě dobrá k výkrmu prasat pro krátkou dobu vegetace, tedy pro nemožnost obohacení minerálními prvky jelikož tam mají žně až 3x ročně, zde je velká doba pro nasycení potřebnými minerály k zdravému vývoji naší populace.

Jeden z nutných kroků je vrátit do státních rukou naši ČESKOU BANKU, dále je nutno také dát veškeré pojišťovny pod dohled státu a veškerou zdravotní, tedy VZP. Zde musí nastat veškerá kontrola pro velký nekontrolovatelný finanční tok do zahraničí. Pokud se konečně začne tedy pracovat ve sněmovně, tak bude nutno naprosto vyloženě překopat naší JUSTICI, znovu zrevidovat naše zákony všemi směry, v současnosti je naše Justice vyloženě Mafiánského ražení a je pro státoprávnost naprosto vyloženě nebezpečná. Je potřeba omezit velkovýrobu naprosto nemravně nechutných zákonů ke skryté legalizaci zločinů, jak korupce tak všemožných aktivit bílých límečků a také v taláru. Dále je potřeba zavedení profesní obhajoby všech členů justice minimálně po dvou letech včetně profesorů na všech postech našeho školství, nepracují s dobytkem a mají nést jistou zodpovědnost před národem kterému slouží. Toto je skutečně jen ve zkratce co by bylo nutno udělat k odchodu z Bruselského koloniálního uskupení, vše by proběhlo docela hladce do pěti let, jen donutit naše poslance k práci za přispění všech schopných vlastenců a vykopat kavárenské povaleče do pracovního procesu. Valná většina střední vrstvy obyvatel včetně našich "umělců" si nevidí na špičku nosu, je jen otázka času kdy nebude z čeho brát pro nemožnost pro výběr daní, skutečná práce se vytrácí a šedá ekonomika vzrůstá ve všech oborech, státní dluh nás zničí.

V Praze 16.4. 2018 ERS
 

SOUČASNÁ DIKTATURA

12. dubna 2018 v 5:03 | ERS |  Články ERS

DIKTATURA

Toto slovo vesměs každý zná, ale rozumí tomu? Ve slově je totiž již jeden z faktických systému vlády, ale jak vše rozeznat někdy není jednoduché. Vše je poněkud jednodušší než se uvádí v učební osnově, proto jen základní kriteria a politická práce politiků komu vlastně slouží.1). Nejstarší diktatury byly zastoupeny jedním člověkem, tedy třeba faraonem, králem, carem a jiným nevoleným vládcem s dědickým nárokem na trůn. Veškerou formu vlády řídil podle svých schopností a v dané době možností s pomocí níže postavené šlechty mající veškerou moc ve formě organizování veškeré obrany, tedy armády.

2). No, vynechám další různé praktiky diktatury a uvedu jeden ze základů demokratické diktatury, tedy vlády veškerého národa. Tato diktatura je založena na principu vlády lidu a vše je podřízeno volbou svých zástupců napříč politickým spektrem, tedy většinový názor je plněn a menšina je tímto rozhodnutím nucena respektovat právo většiny. Toto je tedy skutečná demokracie. Majetkové poměry státu nejsou brány jako kriterium a tedy zde panuje kapitalistický postoj.3). Dalším typem demokracie je tak zvaná proletářská, zde je podřízeno veškeré území a výrobní prostředky, tedy průmysl a zemědělství k dispozici státní moci. Obyvatele si mohou od státu zakoupit jen pozemky ke stavbě nemovitosti a do určité míry zahrady. Stát je řízen jen vítězným politickým uskupením a veškeré hospodaření se společným majetkem státu se patřičně přerozděluje všem občanům formou zvyšováním životní úrovně. Další politická uskupení napříč politickým spektrem jsou v opozici (v nedávné době to byla snad strana Lidová, Křesťanská a jiné).

4). Diktatura národně socialistická je již řízena centrálně menšinou která má zastupovat jen nejvyšší vrstvu majetných obyvatel státu a potlačuje většinovou pozici obyvatel státu. Tato vláda potlačuje jakoukoliv nevoli obyvatelstva i perzekucí a její snahou není blaho národa, ale jen vlastní zisk i za cenu podmanění jiných národů do svého otroctví. Toto je diktatura fašizmu.Tak tedy, zde jsem ve stručnosti uvedl jen minimum systému vlád, A nyníjaká byla skutečnost od roku 1990? Následná federativní vláda již přestávala být skutečně demokratickou a propagovala takzvaný systém "zástupnou demokratickou", tedy volené orgány "jednotlivci" zastupovaly své volební okrsky. Tito zástupci se vlastně staly jistými bossi, tedy neodvolatelní a i když probíhaly nové volby převlékaly kabáty vítězících politických stran. Tyto strany se v důsledku staly spíše sluhy zahraničních lobistů, tedy v loutky, stejný proces je ve všech koloniálních vládách, nyní již nesloužící svému národu, ale sloužící jiné mocnosti .Postupem doby do současnosti si voliči začaly uvědomovat že zde není něco v pořádku, na toto je dovedl jeden ze základních faktů, postupné zničení všech výrobních prostředků a ztrátou zaměstnání. Tato Západem propagovaná a koloniální strategie realizovaná na "tento moderní západní životní styl", již valná většina obyvatel přestala slyšet pro importovanou bídu, snižování životní úrovně, kvalitu potravin a v neposlední řadě i brakové výrobky. Vše je také ještě podtrženo vysokým počtem sebevražd, nebývalý nárůst exekucí a uměle vyrobených bezdomovců. Toto vše ovlivnilo zvyšující se zájem obyvatel o politické změně, výběrem kvalitních politiků včetně prezidenta. Prezident byl zvolen valnou většinou národa a to je skutečnou demokratickou cestou což je trnem v oku mnoha jak politikům, tak střední vrstvě obyvatel včetně novodobých milionářů. Proč??? Bojí se o revizi jak ke svým milionům přišly a ti další vesměs zaměstnaní ve státních službách dosazeni podivnou cestou přes svá politická uskupení, nebo rodinné vztahy včetně tak zvaných trafik. Nárůst státních zaměstnanců je jako v zemi s 50-70 miliony obyvatel, jenže náš stát nemá tolik obyvatel, ve skutečnosti je nás jen něco přes 10-milionů jsme naprosto dokonale přebyrokratizováni a platíme ještě nadbytečný senát včetně politickým uskupením za každý hlas který pro ně zvedne ruku.Každý kdo hodí při volbách svůj hlas jisté politické straně, tak jeho hlas přináší ze státní pokladny jistý finanční přínos a tím vlastně ještě královský příjem pro organizátory těchto stran.

Pokud by strany skutečně měli sloužit svým voličům, tak by byly placeny svými voliči, tedy nějakou formou jako prodejem známek. Pokud mi je známo, tak valná většina spolků není podporována státní kasou, třeba spolek Včelařů, Přátel žehu, Sběratelů starožitností atd..Aby se tento podvod na voličích nějakou formou legalizoval vše je formulováno podle některých vykladačů demokracie vyloženým nesmyslem.Vše se následně legalizuje pod nic neříkající heslo "zástupná demokracie", což je ve skutečnosti vyložený nesmysl a tímto naopak odporuje skutečné demokracii, vše je tedy naprosto jednoduché a vyloženě průhledné. Mezi systémy diktatury je tedy ve skutečnosti jen malý rozdíl, tedy krůček, tak většinová demokracie je skutečnost a ta menšinová je fašizmus. Každý poslanec by měl znát toto pravidlo již před vstupem do sněmovny, zde může podávat návrhy i proti demokratickému duchu, jelikož je kryt danou imunitou, ovšem vystoupením mimo sněmovnu a ještě podněcovat k nějaké protidemokratickému jednání, včetněorganizování demonstrací jak studentů či dalších obyvatel se tím okamžikem stává trestným činem, je to totiž vyložené organizování rozvracení republiky a je na to i § 310.Veškerá státní moc má tedy ještě základní pojistku, tedy JUSTICI, tato instituce je v současnosti naprosto bezzubá a naprosto dokonale zkorumpovaná zahraničním sindikátem. Neplní svou úlohu z mnoha důvodů, jednim je, že jsou jmenováni tak zvaně doživotně, což vede k naprosté bezohlednosti vůči ústavě a našim zákonům. Nikdy nejsou přezkušováni k výkonu svého povolání jako třeba lékaři, bez atestace ani rána, tak třeba Ústavní předseda soudu byl před rokem 1989 zaměstnán jako právník na OPBH. Nově zařazení právníci valnou většinou prospěly jen s pomocí úplatků a korupce profesorů, i přes známá fakta přednáší právo do současnosti. Tato Justiční pojistka tedy naprosto vědomě porušuje naše zákony a vědomě podporuje tak zvanou menšinovou demokracii, tedy vědomě praktikuje FAŠIZMUS. Pravdou je , že doposud nebyl stíhán ani jeden z politiků podněcující k bojkotu politiků včetně prezidenta republiky, kteří byly zvoleni skutečnou demokratickou většinou. Ze strany Justice nebyl ani jednoui podán podnět k vymazání té či oné organizaci, tedy politickému uskupení za porušení demokratických zásad včetně rozvracení republiky ze strany revanšistického hnutí, před kterým varoval ještě demokratickou cestou volený prezident Dr. Beneš.Selhalo vše co mělo do činění s demkratickým systémem státu, demokratický aparát se změnil k zlodějskému aparátu a ještě se nechal zkorumpovat novodobými kolonisty. Justice jako hlídač demokracie se stal naopak spolupachatelem k rozkradení státního majetku. Naprosto bezostišně jen přihlížel a ještě těžil z bezmezné zlodějny a naopak podporoval překrucování našich zákonů k lepšímu tunelování cizích státních příslušníků-kolonistů našeho státního majetku. Každý státní útvar si je vědom, pokud má povinost k ochraně státního majetku, že STÁTNÍ BANKA je majetkem státu a má sloužit lidu-státu. Dalším podivným krokem je sociální zabezpečení jak po stránce zdravotním a důchodovým, tedy další majetek státního zřízení a to POJIŠŤOVNY, tedy VZP má mít jediný majitel a to stát. V době první republiky byl k ochraně státního majetku položen jeden z důraznýchzákonů, "osoba podnikající na území Československé republiky musí být hlášena k trvalému pobytu na tomto území a tedy i evidovaným plátcem daní". Kolik je v současnosti na našem území cizích zahraničních podnikatelů a v globále kolik miliard denně odtéká za práci našich obyvatel? Jsme dokonalá kolonie a vazal západu bez nároku na sebeurčení nemluvě již o trestuhodném jednání rádobypolitiků, tedy spíše kašparů a podvodníků z našich řad zkorumpovaných občanů.ers

Důchod a jeho nárust o 900 Kč ?

6. dubna 2018 v 8:10 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů
Až 900,- Kč k důchodu měsíčně navrch od ledna 2019 na návrh Babiše sokamžitou podporou SPD a komunistů. Ale Fiala z ODS a Pekarová- Adamová z TOP 09 jsou samozřejmě jako vždy proti a mne zaujala reakce jednoho diskutéra, který si to s nimi takto vyřídil: " Vy dva šupáci se zapšklými ksichty se ptáte, kde na to Babišova vláda vezme?
To laskavě nechte na něm !!
Vy dva jste Ti praví, na takový blbý dotaz !
Na rozdíl od vás Fialo a Adamová, nemám ještě mozek úplně v prdeli a pamatuji si, jak vsechny 3 vlády ODS, Klausova, Topolánkova a Nečasova byly předčasně vyhozeny od vládních koryt a ani jedna !! nedokončila řádné čtyřleté volební období i s Kočárníkem a 2 x s Kalouskem. A po Vás to museli do voleb dopatlat úřednické vlády Tošovského, Fišera a Rusnoka. A kdyby nebyl Sobotka od socanů trouba a nenechal se idiotsky utáhnout na uvařené nudli a Kalouskových pi......ch o Babišovi , tak nemuseli dostat u loňských voleb výprask jaký dostali a nemuseli se dnes sjíždět do Hradce na jejich mimořádně konaný funus !!! l

Dlouholeté bužírování vašich spolustraníků z ODS, TOP a lidovců v PS a senátu pomalu končí a bude i konec odložených "trafikantů " ve firmách se státní účastí za krávoviny, které vám pomohli jako poslanci odkývat. Kdo chce všechno, má potom většinou hovno. Vaši premiéři z ODS dokázali prodrbat za účasti lidoveckého zlodějského ministra financí Kalouska v Topolánkově vládě a
následně i v jeho II. poločase za TOP 09 Nečasovy vlády (pokaždé po třech letech byla vyhozena celá vláda) stovky miliard a obyvatelstvu jste vzkazovali, aby si utahovalo opasky. (Kalousek tak dluží od roku 2012 každému z důchodců v průměru více jak 1000 Kč). A ty se Fialo i s Adamovou domluvte už konečně s ČSSD na tom, kolik z té sekery státního dluhu1.670.000.000.000,- Kč, nasekal Klaus a Kočárník z ODS, kolik Kalousek od lidovců a T0P 09 a jaký na tom mají podíl socani v podobě jejich ministrů financí Svobody a Sobotky. A až to budete vědět, tak potom se teprve ptejte Babiše, kde vezme těch posraných 30 miliard pro důchodce, když jste jim rozkradli jejich důchodový účet 330 miliard Kč, co zbyl po bolševikovi.
Jak Tobě mohli dát Fialo titul profesora a zvolit Tě 2 x rektorem Masarykovy univerzity, to opravdu nechápu Co dělala za mlada Adamová se raději ptát nebudu, ale umím si to představit.
Chci věřit tomu, že SPD Tomia Okamury a komunisti podpoří vládu ANO Andreje Babiše a ODS i TOP 09 konečně utře hubu !!! Těch 30 Babišových miliard důchodcům, představuje, vy dva
zázraci k tomu Vašemu prosranému1,67 bilionu + 330 miliard 1/65 ( jednu šedesátipětinu!). My co nejsme idioti tak víme, že díru, kterou naflákali ve státním rozpočtu vlády ODS, lidovců, TOP a
ČSSD za necelých 30 let, tak na to by Andrej Babiš potřeboval 65 roků.

RADA: Fialo a Adamová ..., otevřete si lékárničku, ustřihněte si kus flastru a zalepte si hubu.
Bude to furt levnější, než kdyby si mělo 2.600.000 důchodců zalepovat stejným flastrem uši, aby nemuseli poslouchat ty kraviny, které Vám vyletují z otvoru, kde možná máte zuby.

Otta Dolejš

Další články