close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Lidé by se neměli bát své vlády, ale vláda by se měla bát svého lidu

Více najdete po kliknutí na další naše blogy:

ers-blog.webnode.cz

ers-blog4.webnode.cz

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Budou biskupové Česka a Slovenska činit pokání?

13. září 2015 v 7:58 | ERS |  P-R-O

Vážení,
zasíláme Vám kopii našeho dopisu biskupům Česka a Slovenska, který se týká aktuální problematiky uprchlíků.


S úctou
Biskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu
---------------------------------------------------------------------------------
Budou biskupové Česka a Slovenska činit pokání?
"Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete!" (Lk 13,3)
Byzantský katolický patriarchát kategoricky odsuzuje papežovu likvidační výzvu národům Evropy z 6. 9. 2015, (viz Odpověď na výzvu pseudopapeže Františka http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=31389).
Patriarchát se tímto obrací na každého biskupa Česka a Slovenska osobně.
Vážení čeští a slovenští otcové biskupové!
Co znamená realizace výzvy papeže je zřejmé každému prostému občanu Čech a Slovenska. Jde o sebevraždu křesťanství i křesťanských národů, které se nacházejí v srdci Evropy. Kéž je vám postoj biskupů Maďarska příkladem:
Proti výzvě papeže otevřeně zaprotestoval biskup Laszlo Kiss-Rigo: "Papež nezná reálnou situaci! Mnoho utečenců se chová cynicky a povýšenecky. Odmítají nabízené jídlo. To nejsou uprchlíci. To je skutečný přepad naší země. Přicházejí s křikem 'Alláhu akbar' a chtějí získat vládu nad našim územím."
Biskupská konference zdůraznila, že Maďarsko má právo a povinnost chránit na prvním místě vlastní občany. Maďarští biskupové odmítají papežův program, kterým chce prosadit, aby do každé farnosti a do každého kláštera byli přijati muslimové.(http://www.index.hr/vijesti/clanak/madjarski-biskup-papa-je-u-krivu-oni-nisu-izbjeglice-ovo-je-invazija--/840878.aspx)
Prezident Česka Miloš Zeman k otázce muslimských imigrantů řekl: "Ani jednoho, jinak se spustí lavina." Chtít rozlišovat mezi uprchlickými rodinami v nouzi a mezi skrytými teroristy je možné jen teoreticky, ale ne prakticky. Proto argumenty, že církev musí imigranty rozlišit a pomoci jim, je pastí a otvírá dveře invazi islamizace do Česka, kterou už nikdo nezastaví.
Na Slovensku se podobně, jako prezident Zeman, vyjádřil premiér Fico, který řekl: "Povinným kvótam (z Bruselu) hovorím nie! Povinné kvóty sú iracionálne." Premiér tvrdí, že zde vidí problém s narušením suverenity států, když někdo zvenku prostě přikáže, kolik musí přijmout utečenců... "Nechcem sa raz zobudiť v tejto krajine a mať tu 50-tisíc ľudí, o ktorých nič nevieme. Nechcem niesť zodpovednosť za možný teroristický útok len preto, že sme niečo podcenili."
Ve srovnání s výrokem prezidenta Zemana a premiéra Fica vyznívá výrok kardinála Duky trapně: "Ty, kteří se chtějí uchýlit k nám, chceme pozvat, aby se stali součástí naší demokratické společnosti." Tato výzva je nožem do zad české společnosti a je projevem zrady církve i národa.
Je třeba vědět, že bohaté muslimské země (Saudská Arábie, Arabské emiráty...) tyto muslimy odmítají přijmout. Přijmout muslimy do farností znamená natrvalo je usídlit ve své zemi.
Červencové vyjádření ČBK je pokrytecké a manipulační. Překvapuje abnormální iniciativa ČBK, dokonce předběhli sebevražedný požadavek papeže a chtějí z vlastní iniciativy ubytovat do každé farnosti muslimy. Pokrytecky tvrdili, že je třeba jen dohody s ministerstvem vnitra, ale ignorovali postoj prezidenta i národa! Národ opakovaně manifestuje proti násilné islamizaci! Prezident se dokonce snaží o vytvoření mezinárodních protiteroristických skupin k ochraně obyvatelstva.
Předcházející papežové před islamizací křesťany varovali a vyzývali nejenom k modlitbám, ale i k boji. Bitva u Lepanta, bitva u Vídně zastavila islamizaci Evropy. A nyní "papež" pro Evropu, a biskupská konference ČBK pro Česko, lstivým způsobem skrze zneužití církevní autority zabezpečuje celoplošnou islamizaci Česka i celé Evropy! Odvolávat se v tomto případě na poslušnost církevní autoritě je v přímém rozporu s podstatou a duchem evangelia. Jde tu o duchovní i fyzickou sebevraždu, a ne o milosrdenství! Prezident Česka a premiér Slovenska mají daleko více zdravého rozumu i lásky k bližnímu než církevní farizeové, kteří kopou hrob církvi i národu.
Ať každý biskup v této historické chvíli jasně a zodpovědně vyjádří před lidem Česka a Slovenska, zda podporuje genocidní program pseudopapeže, či je proti němu. Pak každý občan bude vědět, kdo je příčinou jeho neštěstí a společnost může včas reagovat a takového biskupa vypískat jako zrádce a zločince! Pokud pak budou skandovat s červenými kartami před budovami biskupství, nebude to uplaceným, ale pravdivým gestem. Jde o odstranění zločince, falešného pastýře, který je vlkem v ovčím rouše (Mt 7,15).
V České republice je 2418 farností, z nichž je už ale většina nefunkčních (pohraničí). Zbývající farnosti, pokud se v této rozhodné chvíli postaví za pseudopapeže, dají najevo, že jsou duchovně mrtvé. Pseudopapež, ani ČBK, ani KBS nemají právo zneužít síť farností, a tak rozhodnout za celá území České a Slovenské republiky. Likvidační program islamizace našich národů je mimořádně vážnou záležitostí, kterou nemůže řešit kard. Duka pokryteckými frázemi o milosrdném samaritánovi. On si nepřipouští zodpovědnost za lavinu problémů, které vedou k sebezničení (zvýšení daní, terorismus, nebezpečné choroby - tuberkulóza, AIDS - likvidace křesťanství i národa...).
Centra pro uprchlíky, anebo farnosti?
Stát muslimy shromažďuje v uprchlických táborech. Navíc, v současnosti tyto tábory znamenají velké ohrožení, protože se jedná o jinou etnickou skupinou lidí, z nichž mnozí jsou nakaženi nebezpečnými nemocemi a obyvatelstvo není na tyto epidemie připraveno. Navíc, už v této fázi tito tzv. běženci např. z Afgánistánu, o které se pracovníci v Bělé pod Bezdězem obětavě starají, vyhrožují: "Počkejte, až nás tu bude víc, všechny vás podřízneme!". Dojde-li v táboře k nějakému incidentu, je možné pohotově zasáhnout a nedojde k takovému ohrožení civilního obyvatelstva, jako v případě nekontrolovatelného rozmístění agresivně naladěných muslimů po celém území dle nařízení pseudopapeže. Byly zveřejněny informace, že více než 4000 těchto běženců patří do teroristických organizací. František nařizuje rozmístnit tyto lidi ne do táborů, ale po celém území. Tak vnucuje evropským národům sebevražednou metodu! Měl by být souzen jako zločinec proti lidskosti a předvolán do Haagu. Tento jeho zločinný příkaz narušuje bezpečnost a stabilitu Evropy i jednotlivých národů.
František i jeho spolubratři, apostatičtí biskupové, udělají zločin, a k následkům se už nehlásí. Kde je jejich milosrdenství vůči místnímu obyvatelstvu? Pseudomilosrdenství k muslimům je ďábelským podvodem a zneužitím citátů Písma svatého, jak Františkem, tak kardinálem Dukou. Vyzýváme vládu ČR a SR, aby nedovolila sebevraždu národa, kterou nekompetentně nařizuje pseudopapež František.
Co se týče politických stran, nemá dnes smysl vést žabomyší války, ale je třeba se sjednotit a společně protestovat proti zločinnému programu pseudopapeže Františka a jeho apostatických klerikálů.
Vyzýváme každého biskupa ČR a SR, aby se oddělil od apostatického pseudopapeže Františka, který prosazuje sebevražedný program křesťanství i českého a slovenského národa. Připomínáme, že tento zločin, který má dovršit autogenocidu křesťanství v Evropě, má své kořeny v herezích neomodernismu a synkretismu (Nostra aetate 1965, Assisi 1986). Lisabonská smlouva s prioritou homosexualismu a antizákony na kradení dětí jsou důsledkem zrady Krista a evangelia! Nyní přichází jako trest sebevražda křesťanské Evropy formou islamizace. K záchraně je třeba volat SOS k pravdivému pokání!
Závěr:
Každý biskup se musí odřeknout herezí neomodernismu, ergo historicko-kritické metody (teologie), která je postavena na bázi ateizmu. Musí se odříct ducha pohanství, který byl propagován heretickým dekretem Nostra aetate a gestem Jana Pavla II. v Assisi (1986). Každý český i slovenský biskup, pokud učiní tyto kroky sebekritiky a pokání, musí vypovědět poslušnost sebevražednému rozkazu Františka i za cenu, že se česká a slovenská církev dočasně odloučí od apostatického Vatikánu.
Vyzýváme katolické kněze, aby vytrvale alarmovali biskupy k radikálnímu "NE" autogenocidnímu rozkazu pseudopapeže i za cenu, že je nějaký heretický biskup bude takzvaně exkomunikovat.
Vyzýváme věřící, aby se v této historické chvíli denně modlili svatou hodinu od 20-21:00. Kromě toho ať telefonáty, dopisy, osobní intervencí naléhají na svého kněze i biskupa. Musí povědět jasné "NE" autogenocidnímu rozkazu pseudopapeže tak, jako to učinili biskupové Maďarska.
Pán Ježíš v této situaci programované islamizace říká zrádným a rovněž i zbabělým biskupům: "Kdo mě zapře před lidmi, zapřu ho i já před svým Otcem Nebeským." (Mt 10,33)
+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
Doněck, 12.9.2015
Kopie:
Prezidentům a vládám ČR a SR
Politickým stranám ČR a SR
Masmédiím ČR a SR
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Willibald Brettschneider | 13. září 2015 v 22:40 | Reagovat

Tak nějak mě napadá: islamizace Evropy jest nevyhnutelná. Jsou dvě možnosti, jak se bránit. Vzít zbraň a jít do boje. Ovšem za koho? Za Babiše, Ploskolebce Sobotku, zloděje Klause, zbytečného a neschopného Marka Bendu, ožralu Kalouska a další a další zloděje a oligarchy? Nebo tu zprofanovanou evropskou unii? Jít bojovat za jejich nakradené majetky? Proč? Tisíce a tisíce lidí zemřou a aparátčíci opět budou jednat a zase jednat. Ať zvítězí kdokoliv, oni budou opět jednat. Nebo utečou za hranice. Není třeba připomínat, že největší zbabělci byli vždy politici. Není lepší konvertovat k islámu a pak se jen s potěšením dívat, jak si poradí právo šaria s těmito zloději?

2 Josef | 3. října 2015 v 23:49 | Reagovat

Nevěřte tomu. Musíme si klást otázku, jak by se zachoval Ježíš v takové situaci.Je v evangeliu nějaká zmínka o tom, že by nějakému člověku odmítl pomoci, myslím, že není. A to se stýkal s vojáky, prostitutkami a nakonec se modlil za své katy. Víra, naděje a láska, z nichž největší z té trojice je láska. Na světě se nám neděje nic nic , co by pro nás nebylo prospěšné. Buďte v pokoji a důvěřujte Ježíši.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama