close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Lidé by se neměli bát své vlády, ale vláda by se měla bát svého lidu

Více najdete po kliknutí na další naše blogy:

ers-blog.webnode.cz

ers-blog4.webnode.cz

Srpen 2017

Slované k vyhubení??

9. srpna 2017 v 17:26 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů
Jako Slovanský stát jsme ve skutečnosti nejzápadnější výspou Slovanů. Je jistý předpoklad o historických znalostech naší země, bohužel je tomu naopak. Setkávám se s mnoha lidmi kteří nemají o naší historii ani špetku znalostí. Je dost lidí v našem národě kteří se vyloženě cpou do zadků jak amerických, německých, anglických což je vyloženě velmi smutné. Nikdo si nepřipouští pohledem do dějin co se ve skutečnosti děje, nechápou že je zde organizovaná genocida Slovanů. Je to dost podivné, několik generálů z USA přímo přiznalo o organizované genocidě Indiánského etnika, tedy skutečných národů Amerického kontinentu, kolik bylo vyhubeno skutečných obyvatel Severní Ameriky? Všichni svorně uvedly a uvádějí více jak 100 milionů, a to je pro civilizovaného člověka doslova šokující. Zde jsme ale v Evropě, je Vám známo kolik bylo vyhubeno Slovanů na našem kontinentě? Asi není, jste jak pštrosi hlavu do písku nebo do něčího zadku, TAK VÁŽENÍ JEN V EVROPĚ OD ROKU 1800-2000, BYLO VYHUBENO MINIMÁLNĚ 100 MILIONŮ SLOVANŮ, V POČTU MRVÝCH SE UVÁDÍ TAKÉ 140 MILIONŮ . Napoleonské války, Krymská válka, potlačení Turků za násilnou islamizaci a genocidu Bulharů, přes První světovou válku, Druhou světovou válku a třeba i poslední válku v Jugoslávii. To jsou války většího rozsahu, drobné potyčky do 100 000 mrtvých bylo nezpočet. Každou chvíli se naváží několik rádoby historiků o Ruské hrozbě, Putina špiní nevybíravě. Jen pohledem do minulosti musí soudného člověka zarazit ten fakt že po tak zvané Říjnové revoluci napochodovalo celkem 14 států do suverenního státu, a ten se bránil a ubránil. Průmysl a celkový stav země byl vyloženě v troskách a mužský potenciál v produktivním věku byl doslova vyhuben. Celkový počet obyvatel pokud budu uvádět v procentech byl přibližně tento 72% žen a 28% mužů v produktivním věku, tak tedy tento stát byl znovu postaven na ženském sebeobětování. Mnoho zajatců po skončení válečného konfliktu v roce 1922, se nevrátilo do své domoviny, největší počet byl v sousedním Polsku a to 200-240 tisíc, po těch se slehla zem. A aby všemu nebyl konec, tak Polsko okamžitě po nástupu Hitlera v roce 1934 podepsalo s Německem smlouvu-pakt o případné válce s SSSR k územním nárokům. Tato smlova byla Německem vypovězena na jaře 1939. Územní nároky Polska se také jednaly na úkor tehdejšího Československa v roce 1918 a také v roce 1938. Vznikem Československé republiky a hledáním obchodních možností byla navázána hospodářská pomoc ve dvacátych letech s tehejším Sovětským Ruskem, zde leží klíč k největšímu obchodnímu boomu ČSR, byly jsme nejlepším státem ve střední Evropě a celkově na světě na 7 místě. Po roce 1918 byla naše státní pokladna prázdná, za 20-let v roce 1938 byla naše banka majitelem mnoha tun zlata, o to nás následně obraly """rádoby přátelé, Německo, Anglie, USA""". SSSR platilo své závazky včas a hlavně zlatem, nekradlo. Předválečná spolupráce ČSR s SSSR byla na vzájemné důvěře a spolupráci, tak to bylo i ve vrcholové politice Beneše a Stalina na bázi důvery. Vznikem Španělké občanské války dostaly některé státy západu vyloženě kopřivku, nastal celosvětový poplach rádoby světových vládců, jak může stát ještě do nedávna obydlen MUŽIKY tedy skutečnými otroky bývalé Carské šlechty-Bojary pomáhat republikánům ve Španělské válce?? Pomoc byla již i v bojových vozidlech a hlavně v letadlech na svou dobu špičkou ve světovém měřítku, následně je předčily jen Německé stroje. Veškeré světové špionážní agentury se zapojily k potlačení tak zvaného "bolševizmu" a banky okamžitě podporovaly každého kdo by mohl zničit tehdejší SSSR, tedy podpora USA a Anglie podporovaly Hitlera. Stalin byl ve všem vcelku neoblomný a neskákal na podvržené dokumenty dodávané jak Anglií, Německem a také ze strany USA. Nakonec byla využita tak zvaná Česká cesta, přátelství Beneše ze Stalinem, ze strany rádoby přátelských zemí byly podvrženy dokumenty Benešovy a ten je předal Stalinovy. Jednalo se o komplot generálů ke svržení Stalinistického vedení a podvržené zápisky z jednání s těmito mocnostmi, to stačilo Stalinovy k rozpoutání tak zvaných čistek, důvod? Vše dostal od člověka kterému vysoce důvěřoval, od Beneše. Beneš se cítil po celou dobu války hluboce pokořen, ponížen, to byl důvod proč nebojoval proti komunistům. V době války se údajně sešel jen jednou s Churchilem a se Stalinem mnohokrát. Veškeré ztráty během Druhé světové války v počtu obětí Slovanských národů je Vám známo, byla to otevřená genocida, několika násobně převýšila počet židovských obětí tak zvaného holokaustu. Naši zahraniční vojáci bojující pod Anglckým velením byli vystrojováni, vyzbrojováni a logisticky zajišťováni za naše Československé zlato zadržované Anglickou bankou. S ukončením válečného konfliktu a počítáním následných národnohospodářských škod započal jednat také náš ministr Jan Masaryk s Anglickou stranou o návrat našeho zlata, po celou válku byl v Anglii a tedy znal patřičné ministry včetně jazyka. Jednalo se o návrat financí odebraného za financování válečných potřeb našich vojínů, tedy stejně jako u Poláků a jiných národností, naše východní Svobodova armáda byla placena ve všech směrech Sověty, tedy pokladna SSSR. Vše se záměrně protahovalo, byly jsme totiž v rozdělené zóně a to zóna SSSR, po tak zvaném Únorovém puči vše vyloženě padlo. Následně mněl tedy Jan Masryk spáchat sebevraždu, jenže, sebevrah se cestou k oknu nepokálí a padl by těsně pod okno a nikoliv několik metrů dál. I přes něčí zásah stopy po jeho výkalech bylo znát a také jeho zápach, následným vyšetřováním se prapodivně ztrácely podchycené stopy a vypařila se veškerá korespodence ohledně návratu našeho zlata. Proč to? Anglie se doposud nedala na slušnou cestu k zaplacení válečného dluhu stejně jako Německo, to nám dluží nějakých 300-400 bilionů korun a to bez patřičných úroků. Dále Jan Masaryk měl možnost během války sledovat včetně výcviku i vysazování členů k získávání informačních a jiných státoprávních aktivit, tedy také spících buňek. A mrtvý nemluví. Tím se ale rozpoutala jistá paranoya k zavírání a popravám rádoby protistátně smýšlejících občanů, tak se ve skutečnosti podařilo uniknout skutečným kolaborantům kteří urychleně vstupovaly do KSČ. Po roce 1989 se mnoho obyvatel následně cpe do zadku Německého, Amerického a jiných spřátelených zemí, kdo to je? Jsou to potomci kolaborantů včetně skutečných odpadlíku Slovanské rasy, to je podporováno záměrně Západem ke stejným účelům jako to bylo v Jugoslávii. Je to Americká taktika "rozděl a panuj", tak tedy se mají Slované vymlátit sami. Mohl bych pokračovat dále , moudrý pochopí a hlupákovi kdybych to předával na zlaté lžíci to nedojde
ERS.

Stalin a následník Putin, stejný cíl.

8. srpna 2017 v 18:51 | ERS |  Články ERS
Pro informaci, není snad dne kde se hází špína na Putina a hlavně na Stalina. Studiem skutečných faktů a vznik tehdejšího Bolševického Ruska , následně SSSR, musí soudný člověk jen smeknout. Nikde se neprezentuje skutečná pravda, naopak se prezentují polopravdy a vyložené lži, kdo ze čtenářů si bude ověřovat co je a co není pravda? Proto skutečnost a vše podložené dějinými fakty ovšem nikdo neuvádí, po revoluci bylo nutno zabezpečit stát od všech nepřátel. Je vám známo o vojenském vměšování a podpoře kontrarevoluce od států jako je Anglie, USA a dalších světových šmejdů? Ten boj skončil dle údajů až rokem 1922, tedy 5 let tvrdé a bratrovražedné války, tedy jak asi bylo hospodářství země funkční? Od roku 1914-až do konce roku 1922 bylo hospodářství ke své soběstačnosti na 12-16% procentech. Stalin i přes tvrdé represe měl snahu dostat stát na 100% tní soběstačnost, a jen proto, že se obával dalších vojenských aktivit západních zemí. Vše bylo na dobré cestě, rokem 1940 bylo tehdejší Rusko (SSSR) už v soběstačnosti na 85-90%, tedy za 18 let se stala tato zem nepřehlédnutelným státem. Porovnáním naší současné politické scéně jsme obyčejným póvlem, ani za 25 let nedokážeme dohnat naše západní rádoby spojence, naopak jsme státem vyloženě vykradeným našimi údajnými přáteli. Tak tedy proto si obyvatelé současné RF váží Stalina, oni totiž znají své dějiny a okolnosti snah o rozdělení země státy USA, Anglie. To co kdo leje do hlav současníkům bez podkladů skutečných dějů vzniku SSSR a tehdejšího vedení v čele se Stalinem , je doslova nehoráznost. Pomluvy o řízené genocidě jsou blbostí , vše jsem popisoval v článcích Co se ve škole nedovíte. Hrabáním v archivech a následně nějak potvrdit Stalinovu paranoju nějak poškodit obyvatele tehdejšího SSSR, vylezla špína i na náš stát, nemáme být na co hrdí, o západu už ani nemluvě. Současný premier Putin má nastudovaného Stalina dokonale, jede totiž v jeho šlépějích a je dokonale poučen vyhýbat se jeho chybám, také staví současnou ekonomiku na vlastní nohy a je stejně špiněn stejnými nepřáteli a to USA a Anglií. Je to nanejvýš směšné od našich politiků někoho kritizovat když mají vyloženě nas-ráno v hlavách a nechaly vykrást naši zem. Stalinovi a Putinovi mohou líbat jen zadek, na více nemají . ERS

PUTINOVA VÝZVA

6. srpna 2017 v 11:08 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů
To jsou vážná slova! Putinova výzva k občanům EU... Moc na výběr teda nemáme!

VladimírVladimirovič P U T I N Prezident RuskéFederace Výzva za mír! Evropané, opravdu chceme III. světovou válku? Evropští spoluobčané! "Vaši" politici chtějí dokázat, jak jsou užiteční pro EU, NATO a USA. Očekávají, že jejich "tvrdý postoj"vůči Rusku je vynese v kariérách výše, na ještě lépe placené posty, než mají dnes, proto se předhánějí v návrzích sankcí, vysílání bojových jednotek a v jiných projevech nekontrolované agrese proti Rusku, čímž se ze dne na den zvyšuje riziko 3. světové války. Jsou tak zaslepeni svou vlastní nekontrolovatelnou mocí a vidinou jejího dalšího růstu, že počítají s tím, že Rusko ustoupí na poslední chvíli tlaku NATO a k válce nedojde. Ale v čemž má Rusko ustoupit? Co má Rusko udělat, aby byli spokojeni? Má se vzdát svých území a podstoupit je dobrovolně každému, kdo o ně projeví zájem? PRAVÝM CÍLEM všech těch,ať už jsou z Evropy, nebo zpoza oceánu, kteří chtějí vyvolat válku, je bohatství Ruska. Má Rusko rozdat své bohatství, aby se vyhnulo válce? Má nechat likvidovat své vlastní obyvatelstvo na Ukrajině? Všichni, co uvažují střízlivě, vědí, že se to nikdy nestane! Rusko nikdy nepodlehne tlaku, jako nikdy nepodlehlo v minulosti, tak tomu nebude ani v budoucnosti. Dnes je již jasné, že válka v plánech její strůjců nemá skončit na Ukrajině. Hlavním cílem je Rusko, ale válka zachvátí celou Evropu. Co pro USA zajistí vyšší zisk a co USA rychleji vytrhne z dluhové krize než válečná výroba? Co účinněji zlikviduje konkurenci USA v podobě EU a Ruska, než vzájemné vyvraždění celých národů v Evropě? Co USA pomůže více rozšířit sféru svého vlivu, než poválečné půjčky, přesně podle odzkoušeného scénáře použitého
po 2.světové válce? Světový válečný konflikt reálně hrozí! V té souvislosti se zamyslete, kdo z Vašich politiků Vám prozradil, že po přijetí Ukrajiny do NATO a vstupu EU do konfliktu odvedou Vaše potomky na východní frontu, kde velmi pravděpodobně položí život? Kdo z politiků tam půjde do zákopů s nimi? Kdo z válečných štváčů, které královsky platíte ze svých daní a kdo z jejich mediálních spolupachatelů Vám prozradil, že toto nebude jen dobrodružná vítězná výprava na východ, ale že to skončí jako 3. světová válka za možného použití atomových zbraní? Kdo dokáže předpovědět účast Číny, která je v tomto kon fliktu spojencem Ruska? Kdo vyhodnotí reálnou sílu americké armády, která dosud bojovala vždy jen se slabším protivníkem, vždyť Hitlera porazili hlavně Rusové! Na co se vlastně váleční štváči spoléhají? Jedno je jisté, v této válce nebude vítěze! Kde se schováte před jadernými výbuchy? Máte dost hlubokou jámu a dostatek potravin, abyste v ní vydrželi 100 let, než se sníží úroveň záření na únosnou míru? Ve jménu čeho mají na obou válčících stranách umřít naše děti na východní frontě, ve jménu čeho má zahynout rodina, ve jménu čeho má přestat existovat všechno, co znáte, ve jménu čeho má shořet tento svět? Ve jménu demokracie? Kde vidíte demokracii v tom co se děje na Ukrajině? My vidíme jen fašistickou vládu, armádu, porušující mezinárodní konvence a promyšlenou genocidu vlastního obyvatelstva, jehož vinou je jen to, že mluví rusky a chce nezávislost na fašistické Ukrajině. A co na to Evropa? Umíte si představit, že by si některý národ v EU vydobyl svou samostatnost způsobem, jak to dělá Ukrajina? Byla snad Ukrajina dosud nesamostatná, že bojuje o samostatnost? Měla snad vládu, kterou EU neuznávala? Neměli snad Ukrajinci svá národní práva? Evropská unie se vzdala svých principů a svým postojem se stává spolupachatelem genocidy. Co můžete očekávat
od politiků EU vy sami, občané EU, když tak rychle a ochotně vaši politici bourají vlastní hodnotové základy? Rusové jsou velký, kulturní a mocný národ, bez kterého by Evropa v dnešní podobě nikdy nevznikla. RUSKO NENÍ VÁŠ NEPŘÍTEL, nepřítelem každého občana Evropy jsou nenasytní politici, kteří se za svou moc a peníze chystají zničit vše, co je všem drahé. Na otázku můžeme snad zabránit chystané válce s Ruskem, do které nás tlačí politici a koupená média? Ano, můžeme! Co mohou udělat obyčejní lidé? Když všichni malí a slabí dělají totéž, změní všechno! Lze to změnit, neboť je to nutnost! Bojkot všech politiků, kteří zvyšují napětí,kteří volají po sankcích a zásahu proti Rusku! Bojkot na všech úrovních, ve všech volbách! Nedopustit uplatnění zla, které chtějí šířit! Bojkotujte vstup Ukrajiny do NATO! Bojkotujte média, která válku podsouvají jako jediné možné řešení! Věřte! Rusové i Ukrajinci jsou dva moudré národy, které řešení najdou.
Nebojte se!