close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Lidé by se neměli bát své vlády, ale vláda by se měla bát svého lidu

Více najdete po kliknutí na další naše blogy:

ers-blog.webnode.cz

ers-blog4.webnode.cz

Září 2017

Pardubický dobytek, tedy svině.

24. září 2017 v 15:48 | ERS
Pomník okupantů musí pryč, rozhodli v Pardubicích


Odstranění pardubického pomníku rudoarmějce může být prvním krokem ke skutečnému vypořádání s propagandistickou pietou připomínající údajné osvoboditele.

Zastupitelstvo Pardubic rozhodlo na svém pravidelném zasedání v pondělí 30. března o tom, že Památník osvobození v Tyršových sadech připomínající vojáky Rudé armády bude odstraněn.
Jak připustil primátor města Martin Hradecký (ANO), vliv na rozhodnutí, kterým se zřejmě definitivně uzavírá několikaletý spor, měla čerstvá návštěva konvoje spojeneckých amerických dragounů ve městě.
"Prostě jsme si při společné návštěvě pivovaru s těmi milými skromnými kluky uvědomili, že jim dlužíme i něco víc než jen pár malých piv a mávání americkou vlajkou. Měli bychom konečně dát jasně najevo, že skutečnými osvoboditeli byli v květnu 1945 jen
Američané. A to i tady v Pardubicích," dodal přesvědčeně současný nejvyšší představitel města.
O osudu pomníku se živě diskutovalo již před čtyřmi lety, kdy se plánoval jeho přesun. Názory odborné i laické veřejnosti byly tehdy různé, několik osobností včetně ředitele pardubického Státního okresního archivu a děkana Filosofické fakulty pardubické univerzity s přesunem nesouhlasilo s tím, že sovětská vojska měla bezesporu zásadní roli v osvobození východních Čech (a tím i Pardubic) od německé armády
Pan primátor má značné mezery ve znalosti dějin 2. Světové války a jejího konce. Pokud je mě známo (jsem dobře informovaný, rodiče z toho kraje pocházeli, bratr maminky byl v Chotěboři zastřelen popraven fašisty ostatními partyzány), ani jediný americký voják nevstoupil do 30. března 2015 do pardubického kraje. Ten byl osvobozen vojáky Rudé armády, ta sice byla mnohonárodní, ale americký voják v Rudé armádě nebyl žádný.

Při slovech primátora pardubického kraje se mně chce víc jak zvracet!
---------------------
Poznámka admina:
Další podrobnosti kolem tohoto kontroverzního rozhodnutí, včetně opravdových "perel" ve vyjádřeních některých "zastupitelů, najdete v plátku Deník Referendum, jehož jednatelem a vydavatelem je Mgr. Jakub Patočka (mimochodem nar. v roce 1973), takže opravdový znalec období průběhu a konce 2. světové války.
Jen pro názornost cituji vyjádření některých zastupitelů:
Boj proti stále slábnoucím a ustupujícím německým vojákům byl jen zástěrkou pro skutečné, okupační záměry rudoarmějců, vysvětluje radní za KDU-ČSL Karla Maříková. Přiznává, že v diskusi na zastupitelstvu měla zpočátku ke stržení pomníku výhrady, a to s
ohledem na to, že prostí vojáci v sovětských uniformách nemohli za strategické představy svých velitelů. "Kolegové mi ale vysvětlili, že jde o principiální otázku, a i sami padlí vojáci by nakonec museli souhlasit s tím, že si označení "osvoboditelé" s ohledem na svou celkovou roli prostě nezaslouží," dodala sympatická zastupitelka.
Podle radního Jiřího Výrovce (ČSSD) byl nejlepší příležitostí k tomu kontroverzní pomník okupantů odstranit průjezd spojeneckého konvoje městem. "Pokud by bývalo bylo víc času, mohli jsme naplánovat pěknou akci pro lidi spojenou s prohlídkou vojenské techniky. A kdyby vyšlo i počasí… Škoda, že představitelé americké strany, u nichž jsme to předběžně sondovali, účast na slavnostním stržení pomníku z bezpečnostních důvodů předem odmítli," postěžoval si radní.

Jediné, na čem zatím shoda nepanuje, je možnost nahrazení strženého pomníku rudoarmějců památníkem amerických vojáků sloužících v době studené války na západní hranici Československa, nebo stylizovanou hlavou dostihového koně v lehce nadživotní velikosti.
Tak většího idiota jsem opravdu neviděl, a to Pardubické zastupitelství vyhnad k lopatě když neznají dějiny národa kterého zastupují. Toto je vyložená nehoráznost a cílené znesvěcení padlých vojáků kterým ve skutečnsti dluží mnoho, a to svými životy. ERS

LANDMANČAFT A JHO CÍLE VČETNĚ SOUČASNÝCH KOLABORANTŮ.

22. září 2017 v 8:51 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů
Soud v Mnichově zrušil změny stanov Sudetoněmeckého landsmančaftu, kterými se původně sdružení vzdávalo majetkových nároků v ČR. Lisabon a německé zákony neošéfuješ. První nároky lze čekat u evropských soudů už příští rok. Herman, Bělobrádek a jejich drazí krajané! · Ze světa
Čvc 14, 2017

Soud v Mnichově zrušil změny stanov Sudetoněmeckého landsmančaftu, kterými se původně sdružení vzdávalo majetkových nároků v ČR. Lisabon a německé zákony neošéfuješ. První nároky lze čekat u evropských soudů už příští rok. Herman, Bělobrádek a jejich drazí krajané!
Server Parlamentní listy uveřejnil včera informaci, že zemský soud v Mnichově zrušil změny stanov Sudetoněmeckého landsmančaftu z února loňského roku, kterým se sdružení vzdávalo majetkových nároků v ČR s ohledem na odsun Němců po II. sv. válce z Československa na základě dohod vítězných mocností z Postupimi [1]. Část členské základny s těmito změnami nesouhlasila a vzhledem k porušení procesů během změny stanov (nedodržené lhůty, nedostatečné kvórum pro hlasování) podala skupina členů sdružení kolektivní žalobu k německému soudu v Mnichově. Ten nyní po roce a půl vynesl verdikt, kterým označil změny stanov za neplatné v celém rozsahu a stejně tak za neplatné označil i volby vedení sdružení, které z voleb vzešlo. Mluvčím se ve volbách stal Bernd Posselt. Rozhodnutí soudu nenabylo právní moci a krajanský spolek má jeden měsíc na to, aby se proti rozsudku odvolal.
Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) a Bernd Posselt na sudetoněmeckém sjezdu v Augsburgu, červen 2017.
Není ještě známé oficiální rozhodnutí soudu, ale tím hlavním problémem jsou především dva faktory. Kromě procesních pochybení je to zejména ta část žaloby, která se odkazuje na bavorské poválečné právo, které garantuje občanům Bavorska nedotknutelnost jejich majetkových nároků před německými soudy ve vztahu ke škodám a újmám utrpěným během odsunu z Československa po roce 1945. Podle těchto zákonů nesmí žádnému Němci být bráněno v soudním usilování o náhradu škod vůči Československu. Krajanský spolek vloni v únoru však do stanov zanesl formulaci, že krajanské sdružení již nemá k České republice majetkových nároků. Vzhledem k tomu, že krajanské sdružení má ve stanovách ukotvení na základě společenské smlouvy a nikoliv politického sdružení, musí se změnou stanov majetkového charakteru souhlasit 100% všech členů spolku. Ti, kteří nesouhlasí, mají právo a nárok na smírčí řízení při změně stanov. Teprve poté, co smírčí řízení selže, může být nabídnuta členovi spolku kompenzace za odchod ze sdružení.
Majetkové požadavky nelze ze stanov vyjmout bez souhlasu všech členů
Spolek nemá podle německého zákona o spolcích páky, jak donutit členy spolku k odchodu nebo ke změně názoru k majetkovým nárokům zakotveným v německých zákonech. Je to úplně stejné jako u majetkových nároků družstev v ČR. Pokud má družstvo k někomu pohledávku, nemůže družstvo odsouhlasit odpuštění pohledávek prostou většinou, protože družstvo spravuje majetky jednotlivých členů společně jako jedné fyzické osoby, a to znamená, že s takovým odpuštěním musí vyslovit souhlas všichni věřitelé, tzn. všichni členové družstva. Stejná situace je teď v Sudetoněmeckém landsmančaftu. Hlavním problémem a viníkem tohoto stavu je zánik jednoho z vítězů II. sv. války, Sovětského svazu, který byl garantem naplňování Postupimi. Po rozbití SSSR a po sjednocení Německa bylo dílo zkázy přichystáno. Jelikož západní spojenci se České republiky ve sporu s Německem nezastanou, stejně jako to neudělali v roce 1938 při Mnichovském diktátu, tak to znamená, že už příští rok mohou Němci začít žalovat český stát u německých i evropských soudů.
Augsburg: Daniel Herman, Pavel Bělobrádek… sedí po pravici Bernda Posselta.
Jakmile zmizel z Evropy garant Postupimi, zmizela i ochrana slovanských národů. Problém se týká nejen ČR, ale i Slovenska, protože v rámci Postupimi byli odsunuti Maďaři ze Slovenska, z jeho jižní části, kterou zabrali po Mnichovu 1938. Německý rozsudek není překvapivý, protože soud nemohl rozhodnout v rozporu se zákonem na ochranu lidských práv, jehož součástí je právo Němců na majetkové žaloby ve vztahu k újmám po odsunu ze Sudet. Postupimská dohoda určovala, že kompenzace za odsun ze Sudet musí Němcům a Maďarům vyplatit jejich poválečné vlády. Problém je v tom, že tento závazek nebyl nikdy uznán v rámci mezinárodní smlouvy, německá a ani maďarská vláda nikdy takový závazek nepodepsaly s vítěznými mocnostmi, ani s Československem. Naplňování Postupimi vynucovala silou spojenecká vojska jako garantoři Postupimi. Samotná Postupim nebyla mezinárodní smlouvou s poraženými zeměmi, ale jen dohodou mezi vítěznými mocnostmi. A to je celé jádro problému. Mocnosti už dnes České republice závěry Postupimi negarantují.
Pád Sovětského svazu znovu přiblížil znovuobsazení Sudet? To snad ne. Němcům stačí prý jen kompenzace. Ale z čeho je ČR zaplatí?
Jakmile garantoři Postupimi změnili své cíle a priority, vznikla železná opona, tak jediným garantorem Postupimi ve vztahu k deportaci Němců zůstával Sovětský svaz. Doufám, že všichni čtenáři AE News v této chvíli už chápou, v jaké nebezpečné situaci se ocitá Česká republika, majetek českých občanů v pohraničí a územní celistvost České republiky. Nezapomínejte, že před pár týdny dvojice národních zrádců, Daniel Hermana jako ministr kultury a Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL, přijeli kolaborovat se sudetskými Němci na jejich sudetoněmecké slavnosti do Augsburgu a opět padala slova z
úst Daniela Hermana o drahých sudetských přátelích a krajanech. Vnitřní kohorta nepřátel uvnitř v ČR ožila. Pro-němečtí kolaboranti v ČR cítí příležitost, jak opět uvrhnout české pohraničí do područí Německa, jak ho znovu germanizovat. Už tady není sovětský garantor z Postupimi. Nikdo se teď Česka nezastane. Požadavky Sudetoněmeckého landsmančaftu se brzy stanou požadavky ryze německými a i německá vláda bude tlačit na jejich vyřešení.

Něco zamyšlení, koho volit???

9. září 2017 v 12:12 | ERS
Sumarizace rozkrádání naší republiky a kdo za tím stál (a ještě stojí) ...
!!!
Stálo by za to, zařadit tuto analýzu do učebnic dějepisu Níže
uvedený přehled nezohledňuje nabíhající úroky z prodlení u
neuzavřených případů (např. Diag Human).
Kuponová privatizace - Václav Klaus, Tomáš Ježek,Dušan a Tomáš Tříska ODS - 679 000 000 000 Kč- dnešní hodnota majetku cca 2,5 x vyšší…
Smrtící Kalouskovy padáky na MO- tehdy ještě za KDU- 150 000 000
Nazvučení českého předsednictví -Saša Vondra -ODS -750 000 000
Open CARD -Pavel Bém - ODS -1 000 000 000
Zelená Praha -Pavel BémODS -250 000 000
Bezdrátová Praha (WiFi-Praha) -Pavel Bém - ODS 400 000 000
Pouze projekt- "Praha Olympijská" - Pavel Bém ODS - 70 000 000
Arbitráž s CME -?...?? -10 000 000 000
Aféra Český dům -Karel Srba - ČSSD -100 000 000 Kč
Diag Human -??? -???? -2 000 000 000 Kč
Aktuální kauzy staveb tunelů v Praze -Pavel Bém - ODS -10 000 000 000
Gross - byty, akcie -Stanislav Gross -ČSSD - 300 000 000 Kč
Internet do škol - Eduard Zeman -ČSSD - 884 000 000 Kč
Nucená správa -IPB -???2 -200 000 000 000 Kč
Sanace bank v 90. letech -Václav a Livie Klausovi, Ivan Kočárník, Jan Klak, Tomáš Ježek, Roman Češka, Jiří Skalický, Josef Tošovský - ODS - cca 1 000 000 000 000
!!!!!!!!
Chemapol Group Junek - ODS + ??? -16 500 000 000
Knižní Velkoobchod Praha -Macek, Menzel - ODS - 400 000 000
Liberecký šampionát v lyžování-Magistrát města ODS ČSSD -150 000 000
Lehké topné oleje -Václav Klaus - ODS -100 000 000 000
Rumová aféra -Václav Klaus -ODS - 60 000 000
Kamencové jezero -Starosta Chomutova - ODS -750 000 000
Konsolidační banka, Konsolidační agentura -Všichni ODS a ČSSD -240 000 000 000
Podpora na fotovoltaické elektrárny -Všichni ODS a ČSSD - 900 000 000 000
Státní a obecní skrytý i přiznaný dluh ODS , ČSSD, KDU,ODA,SZ,KSČM cca 2 500 000
000 000 Kč Sečteno :
Škody za 22let vlády ZLOČINCŮ dosahují cca 5,5 bilionů, !!!! A to
je vlastně jenom část, malý zlomek, k tomu se ještě musí přičíst
rozprodané, rozkulačené prosperující fabriky, pozemky a jeden z
největších podvodů na naši zem - církevní restituce !!!!!
Budete je zase volit ????? - tak pak si nestěžujte !

Krym pod vedením USA????

5. září 2017 v 21:43 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů
NATO SE PŘIPRAVOVALO OBSADIT KRYM S JADERNÝMI ZBRANĚMI
Krym je v posledních době velmi atraktivní, i když nedosažitelný pro lodě NATO. Je jich ve vodách Černého moře soustředěno kolem deseti a je to nejvyšší počet od roku 2008. Přiblížit se k pobřeží poloostrova ale nemohou. Ačkoliv plány USA ohledně Krymu byly grandiózní. Podle expertů byl veškerý
majdanovský humbuk, navádění k evropské integraci, příslib vstupu do aliance spojen jen s Krymem. V plánech americké armády byl duben 2014 uváděn jako doba zahájení provozu na Krymu.
Američané plánovali, že umístí na poloostrově svůj systém protiraketovéobrany a také protiraketový systém Patriot, aby kontrolovali nejen vzdušný prostor jihu Ruska, ale také blokovali všechny starty ruských balistických raket na rozsáhlém území. Přičemž americký viceprezident Joe Biden dokonce americkým médiímvysvětloval, proč USA neuznávají ruský Krym a trvají na návratu poloostrova
Ukrajině: "USA mají zájem o další rozvoj spolupráce s Ukrajinou, stejně jako Ukrajinci chtějí spolupracovat s USA. Klíčovým zájmem je pro nás Krym,který patřil do roku 2014 Ukrajině.
Daný region mohl sloužit jako vynikající vojenská základna pro NATO abezprostředně vojska USA. Pro nikoho není žádným tajemstvím, že Ukrajincichtějí do NATO a my jsme připraveni vyjít Ukrajině v této otázce vstříct. Ale nyní je tento proces zmrazen kvůli konfliktu s Ruskem. Jakmile budekonfliktní situace vyřešena a Kyjev obnoví kontrolu všech regionů, zahájímedialog o další západní integraci Ukrajiny".
Poznamenejme, že z území poloostrova jsou kontrolována území všech zemí v oblasti Černého moře. Turecko, Bulharsko, Rumunsko, Gruzie, Ukrajina, Rusko. Rusko nyní samo kontroluje všechen tento prostor.
Je příznačné, že ještě před Majdanem začínali Američané na Krymu budovat infrastrukturu pro své námořnictvo. Rekonstrukce jedné ze sevastopolských škol měla být použita pro inženýrskou základnu námořnictva USA. Na stránce pro zadávání veřejných zakázek Federal Business Opportunity stále visí
oznámení o tomto výběrovém řízení.
"Američané se skutečně na vplutí na Krym připravovali velmi vážně a důkladně, říká člen výboru Rady federace pro obranu a bezpečnost DmitrijSablin. Už rok před událostmi na Majdanu v Kyjevě sestavili rozpočet naopravu několika budov v Sevastopolu a Simferopolu, kde počítali s umístěním štábních a zpravodajských jednotek. Vojenská letiště a posádky, které tehdy patřily Ukrajině, považovali za své vojenské objekty, dokonce poslali instrukce pro jejich rekonstrukci v souladu se standardy NATO. V plánech americké armády byl duben 2014 uváděn jako doba zahájení provozu na Krymu.
Zdálo se jim, že otázka je již rozhodnuta". Hovoří o tom i samotní západní experti, kterým rozhodně nelze vytknout přízeň vůči Rusku. Právě v roce 2017 měla vypršet lhůta dohody s Ukrajinou o pronájmu ruskému námořnictvu Sevastopolu jako námořní základny. Poté by s přihlédnutím k proamerické moci na Ukrajině USA rychle získaly úplnounadvládu nad Černým mořem.
Krym by byl obohacen o takové typy zbraní, jako jsou mezikontinentální balistické střely (ICBM) Minuteman III a pozemní ICBM MX. Na letištích by byly bombardéry dvou typů (B-52H a B-2) a také stíhačky F-22 a útočné letouny A-10 Thunderbolt.
A Rusko by zůstalo bez ochrany. Na závěr dodejme, že expracovník CIA čestně a otevřeně sdělil tisku, že po Majdanu se na Krymu měla objevit základna NATO, zabraňující Rusku kontrolu
nad Černým mořem. Podle něj, pokud by se Krym nespojil s Ruskem, by se na poloostrově objevily vojenské základny NATO. Tento vývoj však nezačal ani v tomto ani v minulém desetiletí, ale po pádu Berlínské zdi, domnívá se expracovník CIA,vedoucí "štábu" veteránů americké rozvědky, Raymond McGovern.
Zdroj: Nová republika vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová