close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Lidé by se neměli bát své vlády, ale vláda by se měla bát svého lidu

Více najdete po kliknutí na další naše blogy:

ers-blog.webnode.cz

ers-blog4.webnode.cz

Prosinec 2017

Nová šlechta Bruselu.

30. prosince 2017 v 19:30 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů

Nová evropská šlechta (II.)
RED/R.SULÍK/P.ZÁVLADSKÝ 13|04|2016
Obyčejní lidé v jednotlivých státech, které patří do EU, tak ti se mohou jednoduše zbláznit, pokud mají tuto novodobou levicově-liberální šlechtu finančně zajistit, neboť ta jejich čelní elita "nemá jeden žaludek, ale nejméně 5 a hlav alespoň 7, jako nějaký sedmihlavý drak; a to je vlastně jen jedná jediná osoba! Vždyť si jen všimněme současného předsedy Evropského parlamentu, Martina
Schulze, jehož měsíční plat činí 29 000 €! Dobře vidíte, je to 29 000 eur (783 000 Kč)! Jak může jediný člověk měsíčně dostávat tolik peněz a utratit tolik tisíc eur? A to není ještě všechno! Pěkně si přečtěte tento přeposílaný komentář Richarda Sulíka a přinejmenším se Vám "protočí oči", kolik činí roční rozpočet na tuto "Evropskou hydru"! Inu, přeji Vám alespoň "pěkný zážitek", když budete
tento komentář číst a nad ním se zamýšlet.
Komentář Richarda Sulíka: Nová evropská šlechta
Kdysi jsme měli krále, vévody, knížata, jen na francouzském dvoře Ludvíka XIV. se motalo kolem pěti tisíc "funkcionářů". Tito měli samozřejmě k dispozici další tisíce služebníků. K tomu platilo Ludvíkovy pověstné "Le etat c'est mois" (Stát jsem já). Takto, či takto podobně, to fungovalo prakticky ve všech evropských zemích …Dnes máme Novou evropskou šlechtu. Namísto králů, vévodů, knížat apod. máme evropskou komisi, evropský parlament a Vysoký úřad pro zahraniční
politiku na čele s Lady Ashton. (Věděl někdo, co ona vlastně dělala, když byla ve funkci? Nebo dnešní Federica Mogherini?) Každý si drží samozřejmě své služebnictvo, dnes se to však jmenuje sekretariát. Například sekretariát předsedy Evropského parlamentu, Martina Schulze, sestává z 38 pracovníků! Nachází se v něm samozřejmě šéf sekretariátu a jeho zástupce, kteří mají 8 asistentů a poradců. Dalších 5 asistentů a poradců má na starosti protokol a kalendář s termíny, dalších 5 se stará o vnitřní záležitosti a 6 o vnější. O tisk se stará 8 pracovníků, osobní číšník, řidiči a jeden "Clerical asistent" (Jen "Pánbůh" ví, co to znamená!). Nižší šlechtici v Evropském parlamentu se jmenují místopředsedové, kteří také mají "svůj dvůr" a ještě nižší se jmenují poslanci. I ti mají slušné peníze na svůj dvůr (cca 25 tisíc € na asistenty a kanceláře). Mimochodem, evropští poslanci jsou jediní, které máme možnost volit a proto nesmí rozhodovatprakticky o ničem. Evropská komise je v podstatě totéž, jen mnohem větší. Král je předseda komise (29 tisíc € měsíční plat), nižší šlechtici jsou komisaři (24 tisíc €), pod nimi generální ředitelé (22 tisíc €), ředitelé (18 tisíc €), vedoucí oddělení (13 tisíc €), osobní asistenti (12 tisíc €) atd. atd. Jen Evropská komise zaměstnává 24 tisíc lidí, celkem Evropská Unie má do 60 tisíc zaměstnanců, s ročním rozpočtem na své potřeby a provoz, kolem 10 miliard €!!! (Jen pro představu jde o 270 000 000 000 Kč.)
To je skutečná šlechta, ani ta středověká se neměla lépe! Jsou však i rozdíly. V minulosti např. takový šlechtic nemusel nic dělat, stačilo být šlechticem. To dnes možné není, dnešní šlechtici musí práci alespoň imitovat. A tak vymýšlejí hlouposti, jednu za druhou. Pod záminkou, že je musí chránit před vším možným, ztrpčují slušným lidem život. Jednou zakážou mentolové cigarety, jindy klasické žárovky, pak zakážou pracovat více než 48 hodin týdně, přikážou podporovat neefektivní fotovoltaické elektrárny a zároveň by chtěli být nejkonkurenceschopnější ekonomikou světa. Alespoň tak si to napsali do Lisabonské strategie a později do Strategie 2020. Vždyť papír snese hodně. Vůbec, v počtu vyprodukovaných dokumentů Evropská Unie neohroženě vede! Podstatný problém je však jiný. I nová evropská šlechta si myslí, že zákony a pravidla pro ni neplatí. A tak
je vesele porušují - například článek 125 Evropské ústavy, který říká, že "každá země ručí za své závazky sama". Náklady hradí poddaní, po novém - evropští daňoví poplatníci! Kdo by si náhodou stále myslel, že žijeme ve skutečné demokracii, ať zkusí zodpovědět následující otázku: "K jakým volbám musím jít, pokud nechci, aby např. pánové Martin Schulz, Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, Draghi a jiní vedoucí představitelé Evropské unie - jež nikdo nevolil - nyní rozhodovali o mém osudu?"
Odpověď: "Takové volby neexistují, šlechta se přece nevolí!"
PS: Mimochodem: stejnou otázku si můžeme klást v menším rozměru v naší zemi. Nač (a za kolik peněz) si platíme ten obrovský perzekuční a diktátorský byrokratický aparát, naprosto nesmyslně přebujelou vládu, stejně tak přebujelý počet ministerstev a absurdně obrovský počet zaměstnanců každého ministerstva, nač potřebujeme dvě komory parlamentu s 271 členy, z nichž každý má kromě svých platů množství náhrad za výdaje, které si normální lidé platí přímo, též suity poradců a podržtažků a asistentů. A mohli bychom pokračovat dále. Stát, stejně jako EU, je zbytnělý, centralistický, byrokratický moloch, který parazituje na životech lidí. Jiný účel nemá!

ZDROJ: svobodnysvet.cz

Skutečné plány západu.

30. prosince 2017 v 11:31 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů

Odtajnění západních dokumentů - pokud vám to neotevře oči, tak potom už nic

Sobota, Březen 11, 2017
Pokud ještě někdo pochybuje, tak tento dokument lze snadno nalézt a přečíst- tady je seznam - před vašima očima. Jen malá rada, než začnete číst nasaďte si klobouk na hlavu aby vám vlasy na hlavě nevstávaly hrůzou- Zde...
Dnes vám přečtu úryvky z knihy, odtajnění západních dokumentů, poslouchejte a přemýšlejte, toto ovlivňuje naši současnost a budoucnost. Starší lidé již dávno všechno chápou a ničím je nepřekvapíme. Jenže naše mládež dnes vystavená globálnímu nebezpečí přes internet, prostřednictvím západních TV a rádií. Aby naše mládež ztratila schopnost racionálního myšlení, neměla objektivní názor, jen aby byla ovlivněna primitivní západní propagandou. To, co se děje nyní v republikách bývalého svazu není náhoda, ale součást globálního plánu pro následující likvidaci našich republik a našich bratrských národů.
image-1822588__340Takže, začátkem osmdesátých let sovětské tajné služby získaly materiály tzv. Harvardského projektu. To byl rozsáhlý program pro zahájení zničení SSSR a socialistického systému. Projekt se skládal ze tří svazků restruktualizace, reforma, finále bylo plánováno pro tři pětiletky. V prvním svazku bylo uvedeno, že ve XX - XXI století bude lidstvo vystaveno velké krizi z důvodu nedostatků surovin a energetických zdrojů. Dále se uvádí, že během prvních pěti letech, 85 - 90 léta, proběhne restruktualizace a její cíl je následující:
 • propaganda
 • boj za socializmus s lidskou tváří
 • příprava reformy pro přechod od socialismu ke kapitalismu
 • restruktualizaci měl řídit podle všeho Generální tajemník komunistické strany

Druhý díl byl věnován reformě- Během 90 - 95 let s následujícím cíle:

 • likvidace světového socialistického systému
 • likvidace Varšavské smlouvy
 • likvidace komunistické strany
 • likvidace Sovětského svazu
 • likvidace vlasteneckého podvědomí
 • reformy měl zavádět už jiný vůdce

Třetí díl byl nazván dokončení. Cíl této fáze byl následující:

 • likvidace sovětské armády
 • likvidace Ruska jako státu
 • likvidace socialistické ideologie
 • likvidace bezplatného školství
 • likvidace bezplatného zdravotnictví
 • zavedení kapitalismu pod heslem "platit se má za všechno"
 • likvidace mírného života v Leningradě a Moskvě
 • likvidace veřejných a státních služeb
 • plošné zavedení soukromých podniků
Tato realizace byla naplánována formou zmrazení, a to v pravém slova smyslu - vyhladověním obyvatel Ruska, výstavbou kvalitních silnic a mořských přístavů aby všechny suroviny a bohatství Ruska mohlo být postupně vyvážené do zahraničí.

image-1822583__340

Finální etapu měl řídit třetí vůdce a co se nám přihodilo za posledních 20 let? To jsou právě tyhle plány proti nám, které měli být splněné na 100%, s časovým odklonem 3 - 4 roky, ale to není všechno. Po realizaci projektu HARVARD byl vypracován projekt HUSTON, což je detailní studie finální fáze a tento projekt je zaměřen pouze proti Rusku, protože rozpad SSSR již proběhl.

Hustonský projekt plánuje rozdělit Rusko na malé státy:

 • Sibiř má přejít pod USA
 • Severo - Západ - Německu
 • Jih a Povolží - Turecku
 • Dálný východ - Japonsku

Zde je statistika:

Během posledních 12 let z Ruska do zahraničí každoročně vyváží:
 • 57% ropy
 • 40% plynu
 • 90% mědi
 • 97% niklu
 • 99% hliníku
Rusko pro západ je teď slabou kolonií se surovinami. Dle projektu HUSTO západ nevnímá Rusko jako jediný stát, ale řadu drobných států a stejně iak již probíhá politika pro už rozdělené části Ruska.
Zopakuji dnes ALLENA DULLLESE - hlavy politické americké zpravodajské služby v Evropě a bývalý ředitel CIA v roce 1948 řekl, cituji:
"Literatura, divadlo, filmy - vše bude reprezentovat všechny a parazitovat nejzákladnější lidské city. Budeme se snažit podporovat ty, kdo budou působit na lidské podvědomí kultem sexu, sadistického násilí, sadismu, zrady. Jedním slovem vše nemorální ve vedení států, bude převládat chaos, budeme nepatrně, ale aktivně a trvale propagovat psychicky narušené úředníky, vládu úplatkářů, kritizovat hodnoty a poctivost, slušnost a morálka bude terčem posměchu a nikdo je nebude postrádat. Bude to přežitek minulosti, hrubost a arogance, lež a alkoholismus, drogová závislost, zrada a nacionalismus, nenávist mezi národy - to vše budeme pěstovat v podvědomí lidí. Jen velmi málo kdo bude schopen pochopit co se děje. Ale tito lidé budou bezmocní a žít ve výsměchu. Najdeme způsob jak promluvit a umlčet, udělat z nich odpad Sovětské společnosti. Budeme trhat duchovní kořeny, likvidovat a ničit základy ruské lidské morálky. Těmito způsoby budeme ničit generaci za generací. Začneme s výchovou lidí v dětském věku a dospívající mládeže. Vždy budeme sázet na mládež, nastartujeme rozklad, zkázu a zrádcovství a tak docílíme všeho: (Konec citátu).
Přemýšlejte, jaké dnes sledujeme západní a ruské filmy? Jaké knihy převládají v post-sovětské společnosti a musíte souhlasit - západ neustoupí ani o krok od svých plánů na likvidaci. Jeden z autorů projektu, Brzezinski byl mimochodem nedávno povýšen do statutu čestného občana města Lvov. Na neveřejném zasedání prohlásil, cituji:
"Nový světový řád americké hegemonie je stvořen proti Rusku a na náklady Ruska. není pochyb o tom, že Rusko dříve či později bude rozděleno a bude pod kontrolou."(Konec citátu).
Samostatným článkem tohoto Plánu je osud Slovanských národů stejně, jako to bylo za Hitlerav plánu Barbarossa. Američané operují s konkrétními čísly:
Totální likvidace 300 miliónů Slovanů včetně Židů s nimi příbuzných, kdy se na začátku počítá s jejich použitím ke svému prospěchu pro rozdělení a likvidaci Slovanů a pak na ně čeká úplně stejný osud. Řečeno na rovinu a bez okolků, židé jsou určeni k likvidaci spolu se Slovany. Pak jen budou konstatovat, že se nezapojili do tržního hospodářství. Hlavní metodou nenávistí mezi národy - krveprolití a občanské války. Zde je citát z projektu:
"Ukrajina si bude myslet, že bojuje proti Rusku za svoji nezávislost. bude si myslet že má konečně svobodu, zatím co se dostává do plné závislosti na nás.To samé si budou myslet i Rusové, že brání své národní zájmy, vracejí zpět svoje teritoria atd. Záminkou z naší strany bude hájení suverenity a boj za své národní ideály. Přitom nedáme ani jedné ze stran možnost k sebeurčení na základě národních hodnot a tradic. V této válce bláznů slovanský dobytek bude ztrácet své síly a posilovat naše pozice. Hlavní dirigent potichu, ze strany bude sledovat krvavé události."(Konec citátu).

Ještě jeden citát:

"Velmi dobře víme" - píše se v projektu, že nacionalismus utužuje národ, dělá ho silným. Ale tento slogan je již zastaralý a nemá svou váhu. Nahradíme ho univerzálními hodnotami což je jedno a to samé. Nedopustíme zrod nového nacionalismu a všechna národní hnutí, které se budou snažit vyvést své národy mimo naši diktaturu zničíme ohněm a mečem jako jsme to udělali v Jugoslávii, Srbsku, Íráku."(Konec citátu).

Je ještě jedna věc, kterou budou znovu citovat:

"Národní hodnoty nahradíme falešným vlastenectvím a opileckým pláčem alkoholiků. Nedovolíme žádné moderní technologie a to povede ke kompletnímu kolapsu průmyslu který snížíme na na výrobu jen předmětů základní potřeby, pro omezená pracovní místa pro otroky, kteří pro nás budou těžit suroviny. Mezi občany je mnoho inženýrů, učitelů, lékařů, kvalifikovaných pracovních sil. Vytvoříme pro ně takové podmínky pro přežití, že budou sami utíkat ze své vlasti. Naším hlavním sloganem je:
"Znič mládež a porazíš jakýkoli národ. Zbavíme jejich společnost od mladé generace, vychováme ji na sexu, rocku, násilí, alkoholu, kouření, drogách, prostě zbavíme jejich společnost budoucnosti. Hitler byl hloupý chlapec, choval se příliš otevřeně, zbytečně prováděl neuvěřitelně velkou práci. Spálit milióny, vystřílet a pohřbít za živa. Zanechal krvavé stopy. My působíme chytřeji. Nezanecháváme stopy, lidé budou mít strach o svůj život, který nebude mít žádnou cenu. Strach o svoje pracovní místo o které mohou přijít během okamžiku, strach o budoucnost. Pomoci strachu budeme vládnout lidem. Pod rouškou demokratických reforem, nabídneme slovanskému dobytku monarchii a každé z nich loutku - prezidenta. K tomu více lesku a hluku. Malý monarchismus je dobrý v tom, že veškerou energii lidových mas nasměřuje na píšťalku. Tak odvádí pozornost od naší aktivní práce pro kontrolu obyvatelstva a všho co potřebuje především my. Rozdělíme moc infrastruktur, obsadíme je svými lidmi. Armády, bezpečnostní služby a speciální solové jednotky budou podřízeny prezidentům a tím pádem nám. Budeme mít v rukou pouze provázky uvázané na ruce prezidenta a budeme za ně tahat tak, jak potřebuje my pro uskutečnění našeho obrovského projektu."(Konec citátu).

Ale to není ještě všechno. Čteme dál. Cituji:

"Slované, mezi nimi Rusové, Bělorusové, Ukrajinci jsou nejvíce neovladatelné národy na světě. Vzpurné díky svým přirozeným fyzickým a intelektuálním schopnostem které geneticky zdědili po svých předcích a které není možné změnit. Slovana, Rusa, Ukrajince, Bělorusa je možné jen zničit, ale ne podmanit. To je důvod proč všichni podléhají likvidaci a zpočátku výraznému snížení jejich populace. Na celé planetě dochází k výrazným klimatickým změnám. Poušť směřuje směrem na sever rychlostí 10 kilometrů za rok. Dehydratace zemí - 25 metrů za rok. To je za 20 - 30 let problém přesídlení obrovské masy civilizovaných národů severněji od jejich současných míst. Do té doby na Kubani, v Rostově na Ukrajině bude ideální subtropické podnebí a na místě úrodných oblastí na severní Ukrajině bude klima dnešního Kavkazu. Slované bude jsou dočasnými hosty a podléhají přesídlení. Poženeme je dál na sever mimo Moskvu kde bude malé severní území, rezervace, hustě obydlená obyvateli podobné indiánům v Americe."(Konec citátu).
Pro diváka to lze pojmenovat velmi jednoduše. Obyčejný fašismus. Přesně jako stejnojmenný film Michaila Romma z roku 1965. jenže toto není film ale realita. Rusové, Bělorusové, Ukrajinci jako Slovanské národy podléhají vymazání ze světové historie zrovna jako židé kteří je podporují nebo jsou jejich příbuznými, ale toto je můj osobní názor. Pokud ještě někdo pochybuje, tak tento dokument lze snadno nalézt a přečíst- tady je seznam - před vašima očima. Jen malá rada, než začnete číst nasaďte si klobouk na hlavu aby vám vlasy na hlavě nevstávaly hrůzou- Zde je komentář státního tajemníka USA, Paula - citace:
"Rusko by mělo zapomenout že má jakýkoliv zájmy v bývalých republikách SSSR. Nedovolíme Rusku zasahovat do záležitostí republik bývalého SSSR. Protože obroda SSSR není strategickým konečným cílem USA."(Konec citátu).
Zde jsou úryvky ze směrnice Rady bezpečnosti USA č.p.SC20/1, citace:
"Na území rozpadlého SSSR nemůže být zachován vojenský a ekonomický potenciál, který v budoucnu bude nezávislým od sociálního systému tohoto území. V budoucnu by se mohl znova zrodit a konsolidovat a může být potencionální hrozbou pro americkou hegemonii. bez ohledu na to, jaká vláda bude v Rusku, důležité je, aby měla jen omezený vojenský potenciál a musí být plně ekonomicky závislý na USA.

Rusko musí:

 1. Provést demontáž vojenské techniky a kompletně se odzbrojit
 2. Musí opustit všechny důležité geopolitické funkce ve všech regionech planety
 3. Musí být plně zlikvidován její vojenský a pak i ekonomický potenciál. Bez tolerance
 4. průmyslové základny poraženého státu."(Konec citace).
Takže vše jde podle plánu, ale naším úkolem je načasování jejich plánů překazit. Pokud my, jako jeden národ, nedovolíme jim zničit nás zevnitř, všechno společně dokážeme.
Zdroj fotografie: pixabay.com
Zdroj: podle knih, zejména Morrise a Dullese

HNUS-HNUS.

29. prosince 2017 v 13:25 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů

Německá prokuratura je připravena provádět razie a domovní prohlídky v ČR a na Slovensku u podezřelých osob, které jsou obviněny ze smrti německých občanů na československých hranicích v dobách Železné opony. Česká neziskovka udala Němcům více jak 50 českých a slovenských občanů!Blížící se Vánoce nejsou nijak důvodem k radosti, protože naše redakce byla upozorněna na neuvěřitelnou kauzu, která bez pozornosti proběhla v minulých dnech i českým mainstreamem. Německé nejvyšší státní zastupitelství v Karlsruhe pověřilo státní zastupitelství v bavorském Weidenu, aby začalo vyšetřovat smrt 4 německých občanů z bývalého NDR, kteří v dobách Studené války zahynuli při pokusu o překročení československé státní hranice do Rakouska a NSR [1]. Obviněno je 54 občanů České republiky a 13 občanů Slovenské republiky, vesměs jde o bývalé vojáky ČSLA a příslušníky Pohraniční stráže. Ovšem jsou tam i politici, mezi jmény dominují především Lubomír Štrougal, předseda federální vlády ČSSR a Miloš Jakeš, generální tajemník ÚV KSČ v 80. letech. V případě odsouzení jim podle německých zákonů hrozí až doživotí v německých vězeních. Podnět a žalobu na těchto několik desítek osob podala česká nezisková organizace Platforma evropské paměti a svědomí (PEPS), která vznikla 14. října 2011 pod záštitou Petra Nečase jako pokračování procesu vypořádání se s totalitní minulostí, který započal podpisem Pražské deklarace z roku 2008 [2].Neziskovka PEPS má dvě sídla, jedno v Praze a druhé v Bruselu a jejím ředitelem v současné době je viceprezident Parlamentního shromáždění Rady Evropy Lars Göran Axel Lindblad ze Švédska. Neziskovka nemá české stránky, jenom anglické [3] a o kroku německé prokuratury hrdě informuje na svém webu jako o přelomovém rozhodnutí [4]. To bezpochyby, protože nikdy předtím se ještě nestalo, aby prokuratura jedné země žalovala vojáky a politiky cizí svrchované země z kriminálních činů. To dosud mohl provádět jen mezinárodní soudní tribunál v Haagu. Přestože neziskovka PEPS vznikla v Praze, má charakter tzv. nadnárodní neziskovky. Hlavními sponzory a partnery PEPS je nadace Konrad Adenauer Stiftung, Visegrad Fund a International Photovoltaic Investors Club.Hlavním sponzorem je však Evropská unie, konkrétně Evropský sociální fond ESF, který slouží jako kanál pro financování neziskovek a think-tanků v celé Evropě. Neziskovka PEPS se v žalobě proti českým a slovenským občanům opírá o Lisabonskou smlouvu na základě charty, která činy proti lidskosti a humanitě staví do pozice mezinárodně (vnitrounijně) stíhatelných činů, kdy kterékoliv státní zastupitelství v EU může žalovat občany jakékoliv jiné členské země EU a vykonávat příslušné exekutivní úkony, včetně domovních prohlídek a razií. Platforma evropské paměti a svědomí se tak 6 let po svém vzniku stává nátlakovým mechanismem na likvidaci české státnosti a svrchovanosti.Obžaloba německé prokuratury proti československým občanům za jejich službu na ochranu hranic ČSSR je porušením svrchovanosti České a Slovenské republiky!Před rokem 1989 platily v Československu jasné zákony na ochranu státní hranice a občané NDR neuposlechli výzev příslušníků pohraniční stráže a pokusili se prostříhat, přelézt nebo prolézt ostnaté zátarasy. Při těchto pokusech byli zastřeleni, v jednom případě narušitel podlehl zraněním v oblasti krku po zastavení služebním psem. Veškeré zásahy pohraničníků proběhly v souladu s tehdejšími platnými zákony a předpisy. Jelikož Československá federativní republika (ČSFR) a později Česká republika a Slovenská republika zachovaly kontinuitu práva z dob ČSSR, není možné podle českých ani slovenských zákonů stíhat občany ČR nebo Slovenska za činy, které nebyly v rozporu s tehdy platnými zákony ČSSR. Jenže, podle Lisabonské smlouvy to možné je. Přesně před tímto varoval Václav Klaus, že podpisem Lisabonu se otevírá Pandořina skříňka, která může mít dalekosáhlé důsledky pro suverenitu České republiky.Německo směřuje žalobu i na Miloše Jakeše, bývalého gen. tajemníka ÚV KSČ.Německá prokuratura může uplatnit výkon práva podle Lisabonu i na území České republiky, i když za asistence a dozoru českých orgánů, které ovšem nebudou smět do výkonu práva zasáhnout. Německá prokuratura tak bude moci provést přepadové domovní prohlídky u obviněných občanů ČR a SR, stejně tak bude moci odsoudit české a slovenské občany podle německých zákonů a po odsouzení je uvěznit v německých věznicích. A to všechno za činy, které proběhly před rokem 1989 na území Československa na základě tehdy platných československých zákonů a vojenských předpisů o ochraně státní hranice. Pokud jste dočetli až sem, tak asi cítíte tu bezmoc a pocit absurdity, jak je tohle vůbec možné. Odpověď je na to stejná, jako už jsem uvedl o několik odstavců výše. Toto je důsledek podpisu Lisabonu.Žaloba německé prokuratury podkopává kontinuitu práva ČR a SR po roce 1989, a to s odvoláním na ustanovení v Lisabonské smlouvě!Celá tahle akce je zkušební balónek, který má zjistit, jak daleko může Německo zajít v nátlaku na ČR ve svých poválečných požadavcích a jaký odpor a pobouření to vyvolá v České republice a na Slovensku. Tady poděkujme Pavlu Bělobrádkovi a Danielu Hermanovi z KDU-ČSL, kteří svojí účastí na posledních dvou sjezdech Sudetoněmeckého landsmančaftu zavdali německé prokuratuře důvod k domněnce, že česká otázka je již "pečená", čeští politici vyměkli, a proto lze na Česko tvrdě udeřit skrze německou prokuraturu. A k tomu teď došlo.českým appeasementem k Němcům, viz. naše články o Hermanově návštěvě na sjezdu landsmančaftu v roce 2016 zde a v roce 2017 společně s Pavlem Bělobrádkem v článku zde. Varovali jsme současně v dalším článku, že německé soudy zrušily změny stanov Sudetoněmeckého landsmančaftu, takže sudetské územní požadavky na ČR tím pádem nadále trvají! A teď přichází první úder od německé prokuratury proti České republice, proti bývalým vojákům a představitelům československé vlády před rokem 1989. To je síla, že? A stačilo jenom podat Sudeťákům ruku a oslovit je: "Drazí krajané!", jako to udělal v roce 2016 právě Daniel Herman v Norimberku.Německá prokuratura zaútočí nejprve na členy bývalé československé vlády a na kluky, kteří sloužili na hranicích. Zrádci a udavači z neziskovek se budou jenom šklebit!Pohraničníci nemají v ČR a na Slovensku příliš dobrou pověst, takže právě proto dochází k prvnímu pokusu o odsouzení českých pohraničníků a bývalých komunistických politiků právě v těchto případech, které u mnoha lidí vyvolají soucit s obětmi, které zahynuly vlastní hloupostí na Železné oponě. Pokud se proti tomuto skandálnímu narušení české a slovenské suverenity nezvedne odpor, tak příště německá prokuratura přitlačí na pilu a bude trestně stíhat i české občany, kteří se podíleli na odsunech Němců z Československa po roce 1945. Několik žalob již leží u německých soudů, jde vesměs o žaloby členů Sudetoněmeckého landsmančaftu, kteří přišli o někoho blízkého během odsunu svých předků z ČSR. A pokud projde i taková žaloba a Česko bude jenom přihlížet, potom ve třetí fázi německá prokuratura zažaluje Českou republiku za konfiskaci majetků německých občanů v roce 1945, protože Lisabon zakotvuje nepromlčitelnost činů proti chartě, tzn. proti svobodě, životu nebo majetku jednotlivce Současnou obžalobu československých pohraničníků a představitelů předlistopadové KSČ u německé prokuratury lze chápat jako Overtonovské okno a jeho posun od nepředstavitelného kroku ke kroku myslitelnému. Není přece možné stíhat někoho za něco, co udělal v jiné době na základě předpisu, rozkazu a platných zákonů. Pokud by voják neuposlechl na hranici a nezastavil narušitele, sám by mohl být zastřelen za vlastizradu při výkonu služby. Není možné přece akceptovat, že cizí mocnost bude dnes soudit české a slovenské spoluobčany za to, že plnili svoji povinnost a chránili podle předpisů státní hranici. Není vůbec bez zajímavosti, že neziskovka Platforma evropské paměti a svědomí byla založena lidmi, kteří jsou nám na alternativě velmi známí. Je to seznam zrádců národa, kteří vlastní zemi zaprodali cizím mocnostem. Pokud se podíváme na seznam zakládajících členů PEPS (níže v tomto článku), uvidíme tam spoustu známých jmen z tzv. sluníčkové a havlistické scény. Níže si přečtěte text Pražské deklarace, abyste věděli, o co se tato neziskovka opírá.
Pražská deklarace
přijatá na konferenci Svědomí Evropy a komunismus 3. června 2008 v PrazeMajíce na mysli důstojnou a demokratickou budoucnost našeho evropského domova, vycházejíce z toho, že společnosti, které zanedbávají minulost, nemají budoucnost, Evropa nebude jednotná, dokud nebude schopna sjednotit svůj pohled na historii, uznat komunismus a nacismus za své společné dědictví a podstoupit poctivou a důkladnou debatu o všech totalitních zločinech minulého století, komunistická ideologie je přímo zodpovědná za zločiny proti lidskosti, špatné svědomí vycházející z komunistické minulosti je těžkým břemenem pro budoucnost Evropy a pro naše děti, rozdílné hodnocení komunistické minulosti může stále rozdělovat Evropu na "východ" a "západ", sjednocení Evropy bylo přímou odezvou na války a násilí vyprovokované totalitními systémy na tomto kontinentu.Povědomí o zločinech proti lidskosti spáchaných komunistickými režimy na celém kontinentu musí proniknout do myslí všech Evropanů ve stejném rozsahu, jako se tomu stalo u režimů nacistických, existuje výrazná podobnost mezi nacismem a komunismem z hlediska jejich hrůzného a děsivého charakteru a jejich zločinů proti lidskosti, zločiny komunismu stále čekají na zhodnocení a posouzení z právního, morálního, politického i historického hlediska, tyto zločiny byly ospravedlňovány ve jménu teorie třídního boje a principu diktatury "proletariátu" za použití teroru jako metody udržení diktatury, komunistická ideologie byla a je používána jako nástroj v rukách budovatelů říší v Evropě a v Asii za účelem dosažení jejich expansionistických cílů, mnozí pachatelé, kteří se dopustili zločinů ve jménu komunismu, dosud nebyli postaveni před soud a jejich oběti dosud nebyly odškodněny, poskytnutí objektivních a vyčerpávajících informací o komunistické totalitní minulosti, které povedou k hlubšímu porozumění a diskusi, je nezbytnou podmínkou pro zdravou budoucí integraci všech evropských národů.Konečné usmíření všech evropských národů není možné bez soustředěné a hloubkové snahy nalézt pravdu a obnovit paměť, komunistickou minulostí Evropy je třeba se důkladně zabývat jak na úrovni akademické, tak na úrovni široké veřejnosti a budoucí generace by měly mít snadný přístup k informacím o komunismu, v různých částech světa přežívá jen několik totalitních komunistických režimů, které však ovládají zhruba jednu pětinu světové populace a svým lpěním na moci se dopouštějí zločinů a výrazně ztěžují životní podmínky svých obyvatel, v mnoha zemích se komunistické strany, i když nejsou u moci, veřejně nedistancovaly od zločinů komunistických režimů a ani je neodsoudily.Praha je jedním z míst, která zažila nadvládu nacismu i komunismu, a ve víře, že miliony obětí komunismu a jejich rodiny mají právo na to, aby požívaly spravedlnosti, účasti, pochopení a uznání za svá utrpení stejným způsobem, jakým byly morálně a politicky uznány oběti nacismu, my, účastníci pražské konference Svědomí Evropy a komunismus, s ohledem na usnesení Evropského parlamentu k šedesátému výročí konce druhé světové války v Evropě dne 8. května 1945 ze dne 12. května 2005, usnesení Parlamentního shromáždění Rady Evropy č. 1481 ze dne 26. ledna 2006, usnesení ke zločinům komunismu přijatá řadou národních parlamentů.Zkušenosti jihoafrické Komise pravdy a usmíření, zkušenosti ústavů paměti a památníků v Polsku, Německu, na Slovensku, v České republice, ve Spojených státech amerických, Ústavu pro vyšetřování zločinů komunismu v Rumunsku, muzeí okupace v Litvě, Lotyšsku a Estonsku a Domu teroru v Maďarsku, současná a budoucí předsednictví Evropské unie a Rady Evropy, na skutečnost, že rok 2009 bude dvacátým výročím pádu komunismu ve východní a střední Evropě, masového zabíjení v Rumunsku a masakru na náměstí Tiananmen v Pekingu, vyzývámek dosažení celoevropské shody, že jak nacistické, tak komunistické totalitní režimy mají být hodnoceny, každý podle svých strašlivých zásluh, jako destruktivní ve své politice systematického uplatňování extrémních forem teroru, potlačování veškerých občanských a lidských svobod, zahajování útočných válek a - coby neodmyslitelné součásti svých ideologií - vyhlazování a deportací celých národů a skupin obyvatel; a že jako takové by měly být považovány za hlavní katastrofy, které postihly 20. stoletík uznání, že mnoho zločinů spáchaných ve jménu komunismu by mělo být hodnoceno jako zločiny proti lidskosti a sloužit tak jako varování pro budoucí generace stejným způsobem, jakým byly nacistické zločiny hodnoceny Norimberským tribunálem,k zformulování společného přístupu ve věci zločinů totalitních režimů, inter alia komunistických režimů, a k vytvoření širokého celoevropského povědomí o komunistických zločinech s cílem jasně definovat společný postoj ke zločinům komunistických režimů,k zavedení legislativy, která by umožnila soudům soudit a odsuzovat pachatele komunistických zločinů a odškodňovat oběti komunismu,k zajištění principu rovného zacházení a nediskriminace pro oběti všech totalitních režimů,k evropskému a mezinárodnímu úsilí za účinné odsouzení minulých komunistických zločinů a za účinný boj proti pokračujícím komunistickým zločinům,k uznání komunismu jako nedělitelné a hrůzné součásti společné evropské historie,k přijetí celoevropské odpovědnosti za zločiny spáchané komunismem,k ustavení 23. srpna, dne podepsání paktu mezi Hitlerem a Stalinem známého jako Molotovův-Ribbentropův pakt, jako dne připomenutí obětí nacistických a komunistických totalitních režimů, stejným způsobem, jakým si Evropa připomíná oběti holokaustu dne 27. ledna,k zodpovědným postojům národních parlamentů ve vztahu k uznání komunistických zločinů za zločiny proti lidskosti, vedoucím k odpovídající legislativě a k parlamentnímu monitorování takovéto legislativy,k účinné veřejné debatě o komerčním a politickém zneužití komunistických symbolů,k pokračování slyšení Evropské komise týkajících se obětí totalitních režimů s cílem sestavení Sdělení Komise,k ustanovení výborů složených z nezávislých odborníků ve státech, které se nacházely pod nadvládou totalitních komunistických režimů, jejichž úkolem bude sbírat a hodnotit informace o porušování lidských práv za totalitního komunistického režimu na národní úrovni s cílem úzké spolupráce z expertním výborem Rady Evropy,k zajištění jasného mezinárodního právního rámce s ohledem na svobodný a neomezený přístup k archivům obsahujícím informace o zločinech komunismu,k založení Ústavu Evropské paměti a svědomí, který by byl - A) evropským výzkumným ústavem pro studium totality, vývoj vědeckých a výchovných projektů a poskytování podpory pro propojení národních výzkumných ústavů specializovaných na téma totalitní zkušenost, - B) a panevropským muzeem/památníkem obětí všech totalitních režimů, s cílem trvalé připomínky obětí těchto režimů a zvyšování povědomí o zločinech těmito režimy spáchaných,k uspořádání mezinárodní konference o zločinech spáchaných totalitními komunistickými režimy za účasti zástupců vlád, parlamentářů, příslušníků akademické obce, odborníků a nevládních organizací, jejíž výsledky budou z velké části zveřejněny celosvětověk úpravám a přepracováním evropských učebnic dějepisu tak, aby se děti mohly učit o komunismu a jeho zločinech a byly před ním varovány stejným způsobem, jakým se naučily hodnotit zločiny nacismu,k rozsáhlé a důkladné celoevropské debatě o komunistické historii a komunistickémdědictví,
k společnému připomenutí dvacátého výročí pádu berlínské zdi, masového zabíjenívRumunsku a masakru na Tiananmenském náměstí příští rok.My, účastníci pražské
konference Svědomí Evropy a komunismu, oslovujeme všechny národy Evropy, všechny
evropské politické instituce včetně národních vlád, parlamentů, Evropského parlamentu,
Evropské komise, Rady Evropy a dalších relevantních mezinárodních orgánů a
vyzýváme je, aby vzaly myšlenky a výzvy vyjádřené touto Pražskou deklarací za své a
aby je realizovaly v praktických krocích a politikách.

 1. Zakládající signatáři PEPS

 • Christopher Beazley (poslanec Evropského parlamentu, Spojené království)
 • Joachim Gauck (bývalý vládní zmocněnec pro dokumenty státní bezpečnosti NDR, Německo)
 • Václav Havel (bývalý disident a prezident Československé/České republiky, Česká republika)
 • Jaroslav Hutka (bývalý disident, písničkář, Česká republika)
 • Jana Hybášková (poslankyně Evropského parlamentu, Česká republika)
 • Tseten Samdup Chhoekyapa (zástupce Jeho Svatosti Dalajlamy, Ženeva, Tibet, Švýcarsko)
 • Łukasz Kamiński (zástupce ředitele, Instytut Pamięci Narodowej, Polsko)
 • Tunne Kelam (poslanec Evropského parlamentu, bývalý disident, Estonsko)
 • Michael Kißener (historik, Univerzita Johanna Gutenberga, Mainz, Německo)
 • Růžena Krásná (bývalá politická vězeňkyně, politička, Česká republika)
 • Vytautas Landsbergis (poslanec EU parlamentu, bývalý disident a prezident Litvy)
 • Miroslav Lehký (zástupce ředitele, Ústav pro studium totalitních režimů, Česká republika)
 • Göran Lindblad (viceprezident Parlamentního shromáždění Rady Evropy, poslanec parlamentu
  Švédska, Švédsko)
 • Jiří Liška (senátor, místopředseda Senátu, Parlament České republiky, Česká republika)
 • Martin Mejstřík (senátor, Parlament České republiky, Česká republika)
 • Lukáš Pachta (politolog, publicista, Česká republika)
 • Zianon Pazniak (předseda lidové národní fronty Běloruska, předseda běloruské konzervativní
  křesťanské strany, Spojené státy americké)
 • Alexandr Podrabinek (bývalý disident a politický vězeň, novinář, Rusko)
 • Jiří Stránský (bývalý politický vězeň, spisovatel, bývalý předseda PEN klubu, Česká republika)
 • Ivonka Survilla (exilová prezidentka Běloruska, Kanada)
 • Eduard Stehlík (historik, zástupce ředitele, Vojenský historický ústav, Česká republika)
 • Karel Straka (historik, Vojenský historický ústav, Česká republika)
 • Jaromír Štětina (senátor, Parlament České republiky, Česká republika)
 • Jan Urban (novinář, Česká republika)
 • Václav Vaško (bývalý politický vězeň, diplomat, katolický aktivista, Česká republika)
 • Emanuelis Zingeris (poslanec parlamentu Litevské republiky, předseda Mezinárodní komise pro
  zhodnocení zločinů nacistického a sovětského okupačního režimu v Litvě, Litva)
 • Pavel Žáček (ředitel, Ústav pro studium totalitních režimů, Česká republika)

Jak vidíte z Pražské deklarace, jedná se o dokument, který je de facto okopírovaný z německých Norimberských zákonů. Staví jednu skupinu osob a jejich světonázor, v tomto případě komunismus, do pozice skupiny lidí, kteří mají nést následky za jeho budování. Jedná se de facto o obžalobu celého Východního bloku a z pohledu občanů těchto zemí jde o text, který nemá daleko ke skupinové obžalobě. Přitom všechny postkomunistické země dnes těží z toho, co budování socialismu (zdaleka ne komunismu) v těchto zemích přineslo. Od bytové výstavby pro dělnickou třídu, která nekrade a peníze si netiskne, přes školství a zdravotnictví zdarma, sociální jistoty a důchody, které dnes už vůbec nikdo garantované nemá. Ochrana hranic socialismu hrála svoji historickou roli a kdokoliv se dnes pokusí provádět historický revizionismus, zahrává si s ohněm. Pokud dovolíme, aby německé soudy stíhaly české a slovenské občany za to, že v dobách socialismu plnili své služební a pracovní povinnosti na státní hranici, potom ztrácíme jako národ svoji svobodu a suverenitu.

Co si o tom myslíte? Napište nám do komentářů a sdílejte prosím tento článek na sociálních sítích i v emailech, dejte vědět svým politikům, jaké kroky na základě Lisabonu proti českým a slovenským občanům zahájila německá prokuratura z Karlsruhe a bavorského Weidenu. Varujte všechny bývalé příslušníky ČSLA, kteří sloužili na hranici, aby se o této kauze dozvěděli a okamžitě již dopředu vyhledali právní pomoc, protože vyšetřování může vést k dalším jménům a dalším obviněním českých a slovenských občanů. Česká republika nebude Německu klást odpor, bude pouze přihlížet domovním prohlídkám u českých občanů, které budou provádět němečtí vyšetřovatelé. Jedná se o první pilotní projekt, Česko a Slovensko bylo zvoleno úmyslně, protože německá prokuratura očekává nejmenší odpor veřejnosti proti působení německé prokuratury v těchto dvou zemích.

Milí čtenáři, po celý rok jsme Vám přinášeli (a do konce roku ještě přineseme) články, analýzy, komentáře, titulkovaná videa a pravidelné páteční pořady na rádiích. Naší prací jsme pomohli otevřít oči stovkám tisíc občanů v České republice, pomohli jsme odkrýt desítky kauz, které by jinak zůstaly skryty a bez zájmu médií. Pokud se vám líbí naše práce za uplynulý rok, pokud chodíte rádi na Aeronet a pokud chcete, abychom pokračovali v naší práci, přispějte prosím jakoukoliv částkou na provoz našeho projektu na naší obvyklé darovací stránce zde. Ježíšek bude určitě rád, když díky Vám bude moci něco nadělit i našemu serveru, abychom Vám i po Novém roce mohli přinášet aktuální informace a nové kauzy. Děkujeme!

-VK-
Šéfredaktor AE News

Jak na stížnost k volbám?

11. prosince 2017 v 11:29 | ERS |  P-R-OStížnost na soudce Nejvyššího správního soudu

je třeba je tam z rozsudku všechny vypsat dále připojit jako přílohu žalobu co jsi posílal, doplnění této žaloby (kde jsou vypsaní všichni poslanci) a usnesení, kterým to zamítli k tomu přidej kde jsou vypsaná pochybení, kterých se tito soudci dopustili

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kancelář prezidenta republiky
Hrad I. nádvoří č. p. 1
Hradčany
119 08 Praha 1,

Věc: stížnost na soudce Nejvyššího správního soudu

Vážený pane prezidente
Po volbách do poslanecké sněmovny parlamentu jsem podal, stejně jako téměř 80 dalších občanů, žalobu na neplatnost voleb k Nejvyššímu správnímu soudu. V této žalobě jsem vytýkal, že volby nebyly demokratické ani svobodné, že samotný volební zákon je v rozporu s ústavou a listinou volebních práv a svobod protože neumožňuje rovných přístup občanů k politickým funkcím a zabraňuje volné soutěži politických stran, a naopak preferuje některé politické strany, zatímco jiné diskriminuje. Dále jsem uvedl a podložil důkazy, že média, a to zejména média veřejnoprávní, které by měla být nejvíce objektivní , masivně manipulovala volby. Dále jsem do žaloby napsal důkazy o mnoha volebních podvodech při samotném průběhu voleb. Nejvyšší správní soud mi odpověděl, že nemohu dát žalobu na neplatnost celých voleb, ale jen konkrétních poslanců. Proto jsem podal doplnění, ve kterém jsem vypsal všechny zvolené poslance s tím, že zpochybňuji jejich volbu. Nejvyšší správní soud se však i přesto odmítl žalobou zabývat.
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který odmítl bez jednání a bez řádného odůvodnění téměř 80 žalob, jak je patrné z jeho internetových stránek je v rozporu s ústavou a mám v úmyslu v této věci podat ústavní stížnost.
Nejde jen o samotné nevyhovění žalobě ale především o formu, pokud je Česká republika skutečně demokratický právní stát, jak vy politici stále tvrdíte, pak je nepochybné, že každý soud má povinnost řádně projednat každou žalobu, která k němu přijde, provést navrhované důkazy a na jejich základě vynést rozsudek a nikoliv zamítnout žalobu bez důkazů.
Obracím se na Vás se stížností na soudce Nejvyššího správního soudu, neboť právě Vy jako prezident jste je jmenoval. A protože právě soudci Nejvyššího správního soudu rozhodují o provinění soudců ostatních soudů, mám za to, že o jejich proviněních by měl rozhodovat právě prezident republiky.
Jmenovaní soudci Nejvyššího soudu:zde vypiš všech sedm podle rozsudku

se dopustili jednání, které nelze nazvat jinak než pohrdání občany a pohrdání ústavou a demokracií. Jejich jednání by mohlo dokonce být posouzeno jako vlastizrada.
Jako důkaz, čeho se jmenovaní soudci dopustili v jiných případech, zasílám námitku podjatosti, kterou podal k Nejvyššímu správnímu soudu pan Josef Toman Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary, který mi dovolil jeho námitku použít jako přílohu k této stížnosti.

Vy jako prezident, který byl jako jediný z českých politiků přímo zvolen národem, máte důvěru občanů, že dokážete zjednat nápravu. Prosím tedy o potrestání výše jmenovaných soudců.

PŘÍLOHY: Žaloba na neplatnost voleb
doplnění žaloby na neplatnost voleb
odmítnutí žaloby Nejvyšším správním soudem

Cikáni????

2. prosince 2017 v 6:49 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů


Toto fakt otiskli na IDNES... -nádherně napsané, proto přeposílám
"Dobry den pan Beblavý, četl jsem váš příspěvek o řešení Cikánské otázky u nás, který jste dnes měl v SME".

1) Nejprve k pojmu Cikán či Róm...My říkáme sousedům Rakušané, přestože si oni říkají Ostereicheri, či Austrianeri...My říkáme obyvatelům Německa Němci, přestože si oni říkají Deutschlanderi či Germaneri... Maďaři říkají Bratislavě Poszonyi, my říkáme Vídeň a ne Wien... Z toho plyne, že každý si může ty druhé pojmenovat po svém a naši předci po několik staletí říkali Cikáni, proto neobstojí fakt, že příslušníci tohoto etnika v sedmdesátých letech minulého století se nazvali Rómové ... Oni si tak mohou říkat, ale my zachováváme tradiční označení, což přeci není nic špatného, není ani pejorativní, vždyť Němci říkají Zigeuner a jiní - Francouzi či Španělé - Gypsis...


2) Cikáni jsou v Evropě cca 700 let, dost dlouhá doba, aby pochopili, že v Evropě je třeba o sebe se postarat prací, jen prací a zase jen prací...a neparazitovat. Mohli poznat všechna evropská etnika, národy a mohli odkoukat, jak to dělají jini. Ale oni nám tu hrají nekonečné divadlo a my jim naletíme s našim falešným soucitem nad jejich stavem - ale v přírodě je to tak - kdo se o sebe neumí postarat, ten zahyne... Kdybychom tu nebyli, kdo by živil Cikány, kdo by jim dával sociální dávky, koho by okrádali, kdo by jim stavěl
basy, kdo by je léčil len proto, že jsou špinaví, leniví a neumí se o sebe postarat...???


3) Kategorickým požadavkem všeho živého na teto planetě je - přežít za každou cenu! Život na této planetě je řízen dravci. Také mezi rostlinami je boj o vláhu, o světlo, o živiny v půdě - mezi zvířaty je vztah býložravců a masožravců - a mezi lidmi je odvěký boj o půdu, o vliv, je to souboj etnik.., a proto byly, jsou a budou války...


4) Možná znáte ty, co na pracovištích od kolegů neustále požadují cigaretu, no sami si jí nekoupí... Takových je mnoho ! A právě tak se chovají Cikáni - my jim dáváme na cigarety, na alkohol, na jídlo, na šaty, na televizory, na všechno... Lidé práce jsou trestáni tím, že jim strhávají daně a tyto peníze se rozdávají Cikánům...Ale normální lidi to už nebaví, proč by je měli stále podporovat, proč by měli živit jejich početné rodiny; Co to přináší naši společnosti ? - Jen to vytváří další a další problémy !


5) Sedm set let nestačilo ! - Kdy se dokážou konečně postavit na nohy ? ..Naši předci v minulém století -- přestože byli i negramotní -- jeli za prací do Ameriky, konali odpovědně, posílali domů dolary, aby jejich rodiny, jejich děti přežily! To je recept i pro líné Cikány, musí jít za prací až na kraj světa, je nutno jim to takto říci, nebo to není pravda ? a jsou v bídě kvůli nám? Za komunistů byla povinnost pracovat a přesto byli mezi nimi tací, co v životě nepracovali, jiní byli fluktuanti, vtipy o jejich pracovní morálce jsou opravdu pravdivé...


6) Kdysi dávno stát vznikl způsobem, že lidé se skládali na "společný servis" - platili si armádu, policii, lékaře, učitele...Lidé nejdříve museli pracovat, výsledky jejich práce si vyměňovali, později, když byly peníze, tak si všechno platili... Také nyní je tomu tak. Ale Cikáni neplatí ani armádu, ani policii, ani zdravotníky ani učitele -- přesto ještě chtějí i byty jen proto, že mají mnoho dětí..!!???!!


7) Viděl jsem přírodopisný film - ptáci - samec a samička si postavili hnízdo, potom kroužili po okolí, zda je dost potravy, červů, ponrav, housenek -- posléze bylo v hnízdě jen jedno vajíčko...Proč asi? No, i ti ptáci se chovají odpovědně, usoudili, že sezóna není bohatá na potravu, takže více než jedno ptáče by neuživili... Ale Cikánka z osady v televizi křičí: "Dejte mi byt, mám deset dětí!!" Vám se zdá taková neodpovědnost normální, vy to nevidíte, nebo nechcete vidět, vy nevíte, proč jsou lidé na Cikány nasráni...? Vždyť lidé by z daní mohli mít pro sebe lepší armádu, lepší policii, lepší zdravotnictví, lepší školství, vyšší důchody.......

8) Jsem pro sociální stát s důrazem na solidaritu - ale pro nevyléčitelně nemocné, pro starce, co jsou v důchodu, ale před tím si své už odpracovali v podobě odvedených daní za 40 ti letou práci!

9) Cikánům bylo špatně, když je komunisté hnali do práce a každý mohl mít práci, zle jim je i teď, neboť jim prý práci nedávají, nebo je odmítají...Vždyť to je
Kocourkov - když musí, tak nechtějí, když nemusí, tak jim práci nedají ??...Pane Beblavý, divím se, že neumíte pochopit jejich divadelní kreace, díky takovým, jako jste vy, budou neustále prodlužovat stav totálních parazitů...!!!!!!!!!!!

10) Na sklonku Federace, v roce 1992, dávala STV 2 večer z Košic diskusní pořad o Cikánské otázce - byl tam i právník - Róm -- co se vymanil vlastním přičiněním z osady a vystudoval. Utkvěla mi jeho jednoznačná odpověď "já jsem Róm, znám jejich mentalitu a poznám, kdy hrají divadlo, neboť na to mají talent, ale, aby se změnili, na to je třeba jediné - ekonomický tlak... Pane Beblavý, dešifrujme to - až když budou úplně hladoví, až když nebudou mít nic, tak budu dělat cokoliv. Jen aby přežili..............


11) Sociální dávky je nezmění, oni si za peníze koupí nejprve pití, cigarety, až potom jídlo a věci, co potřebují jejich děti...Namísto peněz té hodnoty jim dávejme v osadě potraviny pod dohledem a přesně na hlavu, tři ženy z nich by denně vařili, šatstvo by měli ze second handu -- čisté,použité, no a za to všechno by museli přistoupit ke změnám. Ráno by začalo uklízením / osada může být chudá, ale musí být pořádek, relativní čistota, každý by se musel umýt, i zuby, odpady by třídili, muži by chodili na brigády do lesa, každá desátá fúra dříví by byla pro potřeby osady...Peníze je nepřevychovají -- je třeba od nich požadovat změnu života a říci jim, že se všichni skládáme na jejich přežití... Nechť to konečně pochopí, že státní peníze, to jsou peníze lidi práce, co jsou trestáni tím, že jim stát zdaňuje příjmy...A tyto peníze stát rozdává líným Cikánům. Což je paradox !!.


12) Na Slovensku žije v osadách cca 160 000 Cikánů a na náš úkor, v Maďarsku je 52 % dětí do 8 let cikánského původu... To chceme i my ??- To je občanská společnost, když jiná etnika musí pracovat na jedno líné, co se během 700 let nedokázalo postavit na nohy a žít za vlastní... Vám by vyhovovalo, kdybyste celý život musel živit líného souseda, kdybyste se mu musel postarat o byt, o jídlo, o jeho děti, platit jim nemocenskou, také i basu mu postavit...? Zničí parazit hostitele ? ******************************************************************************************************** Mistr Jan Hus napsal už v roce 1409: "Cikáni jsou plémě nečisté, mravů hanebných, práce se štítící, druh druha okrádající a Boha neuznávající !" V geniální zkratce tak shrnul celý cikánský problém, jehož podstata se za uplynulých 600 let nijak nezměnila. To jen pan Kocáb, Uhl a podobní "vědci" se nás snaží přesvědčit, že Cikáni až do roku 1948 hlavně malovali džbánky, vyšívali košilky, hráli na housličky a zkazilo je až 40 let bolševické totality! Nejhorší je fakt, že tu vyrůstá generace dvacetiletých Rómů, co nikdy neviděli nikoho kolem sebe pracovat ! Plně souhlasím se zněním toho, co napsal v roce 1409 Mistr Jan Hus, doufám jen, že některé ty naše novodobé "vědce", kteří překrucují
dějiny, nenapadne tvrdit, že před 600 lety, už tu byli komunisté, kteří je zkazili.
Byl Mistr Jan Hus rasista?