close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Lidé by se neměli bát své vlády, ale vláda by se měla bát svého lidu

Více najdete po kliknutí na další naše blogy:

ers-blog.webnode.cz

ers-blog4.webnode.cz

Duben 2018

Byrokratický státní aparát.

27. dubna 2018 v 5:29 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů

Zajimavá přelidněnost byrokraty.
Co že to vlastně ve Sněmovně všechno máme?
Je tam mimo jiné:
Stálá delegace Parlamentu do :
- Středoevropské iniciativy
- Meziparlamentní unie

- Parlamentního shromáždění NATO

- Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě

- Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Stálá komise pro :
--------------------
- práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
- Ústavu České republiky
- rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
Stálá komise pro kontrolu :
------------------------------------
- činnosti Bezpečnostní informační služby
- činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace
- činnosti Finančního analytického úřadu
- činnosti Vojenského zpravodajství
- poskytnutí údajů z centrální evidence účtů
- činnosti Národního bezpečnostního úřadu
- použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu,
použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
- činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
Vyšetřovací komise k OKD
Volební komise

A pak také :
-----------------
- Hospodářský výbor
- Výbor pro evropské záležitosti
- Kontrolní výbor
- Výbor pro obranu
- Mandátový a imunitní výbor
- Výbor pro sociální politiku
- Organizační výbor
- Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
- Petiční výbor
- Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
- Rozpočtový výbor
- Výbor pro zdravotnictví
- Ústavně právní výbor
- Výbor pro životní prostředí
- Volební výbor
- Zahraniční výbor
- Výbor pro bezpečnost
- Zemědělský výbor

A to není všechno.
Zmohli jsme se i na p o d v ý b o r y !!!
---------------------------------------------------
Podvýbor pro dopravu
Podvýbor pro energetiku
Podvýbor pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku
Podvýbor pro letectví a vesmírný program
Podvýbor pro ochranu spotřebitele
Podvýbor pro podnikatelské prostředí
Podvýbor pro vědu, výzkum a inovace
Podvýbor pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru
Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
Podvýbor pro ochranu práv osob omezených na svobodě
Podvýbor pro svobodu slova a média
Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy
Podvýbor pro daně, cla a loterie
Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie
Finanční podvýbor
Podvýbor pro digitalizaci justice a e-Sbírku
Podvýbor pro justici a soudní samosprávu
Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení
Podvýbor pro Hasičský záchranný sbor České republiky
Podvýbor pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby
Podvýbor pro vězeňství
Podvýbor pro zdravotnické záchranné služby
Podvýbor pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci
Podvýbor pro migraci a azylovou politiku
Podvýbor pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR
Podvýbor pro obrannou, kybernetickou a bezpečnostní politiku a strategické koncepce ČR
Podvýbor pro válečné veterány
Podvýbor pro informační technologie a dávkové systémy
Podvýbor pro sociálně zdravotní pomezí
Podvýbor pro sociální služby a osoby zdravotně postižené
Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
Podvýbor pro kulturu
Podvýbor pro mládež a volnočasové aktivity
Podvýbor pro náhradní výchovnou péči
Podvýbor pro regionální školství
Podvýbor pro sport
Podvýbor pro vědu a vysoké školy
Podvýbor pro bytovou politiku
Podvýbor pro cestovní ruch
Podvýbor pro e - Government
Podvýbor pro veřejnou správu
Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a přímo řízené organizací
Podvýbor pro elektronizaci ve zdravotnictví
Podvýbor pro implementaci nových léčebných a vyšetřovacích postupů do praxe, propojení vědy a praxe
Podvýbor pro lékovou politiku, racionální využití farmakoterapie a přístrojové techniky
Podvýbor pro preventivní programy, přednemocniční zdravotní péči a práva pacientů
Podvýbor pro vzdělávání ve zdravotnictví, včetně nelékařských pracovníků
Podvýbor pro financování péče o životní prostředí
Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny
Podvýbor pro technickou ochranu životního prostředí
Podvýbor pro udržitelný rozvoj
Podvýbor pro rozvojovou spolupráci
Podvýbor pro styky s krajany
Podvýbor pro vnější ekonomické vztahy
Podvýbor pro lesní hospodářství
Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství
Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu
Podvýbor pro rozvoj venkova
Podvýbor pro vodní hospodářství
-----------------------------------------------
Počítám-li dobře, celkem 95 komisí, delegací, výborů a podvýborů. Každý či každá by měl či měla mít předsedu a místopředsedu. Potřebujeme tedy obsadit 190 pozic minimálně. Některé komise, delegace, výbory a podbýbory totiž potřebují samozřejmě také členy.A naše Sněmovna je malilinkatá. Má pouhopouhých 200 kusů našich volených zástupců.
Mám proto také malilinkatý revoluční návrh:Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, kvůli či díky které si v republice hrajeme na Majdan, vznikla v prosinci 2011.Jinými slovy : republika až do své plnoletosti SKKČ GIBS nepotřebovala. Co kdybychom tedy místo mlátičky zrušili celou Komisi? Chyběla by někomu? Člověk je tvor slabý, nejlépe je nevystavovat jej zbytečnému pokušení. Kde je komise, tam je i nevhodný kandidát. Kde nic není, tam ani čert/komunista/StBák/... nebere !!!

Jak z Evropské Únie?

17. dubna 2018 v 1:20 | ERS |  Články ERS

Jak z Evropské únie.Bylo mi položeno několik otázek na jedné konferenci, "jak docílit nápravu k naší samostatnosti a vymanění se z lokajských poměrů včetně koloniální závislosti na Bruselském diktátu". Není to vše v současnosti tak jednoduché, jsme vyloženě vydrancovaným státem v současnosti naprosto závislým na milodarech koloniálních vládců, kteří si vše dokonale ošetřily-pojistily k nemožnosti znovu nabytí naší suverenity, tedy samostatnosti. Vše lze ale změnit, kdo bude tvrdit že je toto nemožné pro vyloženou zadluženost a placení nějakých reparací je jen pro Bruselský kolaborant. V současnosti setrvání v Bruselském stádu nás totiž každý rok stojí mnoho miliard korun a to není vše, naše země tratí daleko více na odborných znalostech všech řemesel, tedy každých pět let nás stojí 15-let znovu vyučení včetně zapracování do daného řemesla. Tyto ztráty jsou vyloženě katastrofální a jsou podporovány koloniálními státy vedené Bruselem k velkovýrobě otroků pro státy Anglie, Francie, Německa, Itálie a další země západu. Naši občané již v současnosti pracují v těchto zemích a nedochází jim že pracují vlastně pro otrokáře kteří si touto formou neustále drží své životní standarty na úkor našeho státu. Vše se děje naprosto legálně a má to dalekosáhlý dopad i na odliv našich vysokoškolsky vzdělaných občanů a do budoucna budeme zničeni naprostým debaklem odborných profesí, tedy jak z hlediska lékařů, inženýrů , ekonomů atd..

Z mnoha stran každý navrhuje referendum, této varianty je možné docílit jen výstup z vlčí smečky a to z NATO, zde je toto možné realizovat. Ovšem vystoupení z Bruselské kolonie kde hrajeme dokonalého blba a sponzora pro udržení vyšších životních standartů obyvatel západních zemí, to zas tak jednoduché není. Valná většina politiků a členů vlády jsou vyloženě fašistického smýšlení a tito se nechystají nějak pomoci národu pod heslem "po nás potopa". Jisté řešení je a to naprosto dokonale přinutit poslance k dodržování naší DEMOKRATICKÉ ÚSTAVY, tedy veškeré poslance fašistického smýšlení za organizaci proti demokratických aktivit včetně demonstrací a zneužití studentů k demokratické volbě prezidenta, okamžitě dodat do vazební věznice pro porušení naší ústavnosti. Pokud by začala pracovat sněmovna v duchu naší ÚSTAVY tedy DEMOKRATICKY, tak je potřeba okamžitě zakázat veškeré neziskovky a doplnit naší ÚSTAVU o navrácení zákona POVINNOST PRACOVAT. Kdo nedoloží doklad o pracovním poměru, podpora jen v minimální životní podpoře. Veškeré ušetřené finance převádět do našeho zemědělství k osamostatnění na našich vypěstovaných produktech (od pěstování živočišné výroby až po rostlinné), tedy nikoliv na vývoz, ale pro naši potřebu. Nemáme žádnou povinnost krmit naší pšenicí, či žitem Francouze nebo Němce, dovoz obilí pro naší potřebu z Afrických zemí je pro nás středoevropany naprosto neadekvátní. Jejich nutriční hodnota je vyloženě dobrá k výkrmu prasat pro krátkou dobu vegetace, tedy pro nemožnost obohacení minerálními prvky jelikož tam mají žně až 3x ročně, zde je velká doba pro nasycení potřebnými minerály k zdravému vývoji naší populace.

Jeden z nutných kroků je vrátit do státních rukou naši ČESKOU BANKU, dále je nutno také dát veškeré pojišťovny pod dohled státu a veškerou zdravotní, tedy VZP. Zde musí nastat veškerá kontrola pro velký nekontrolovatelný finanční tok do zahraničí. Pokud se konečně začne tedy pracovat ve sněmovně, tak bude nutno naprosto vyloženě překopat naší JUSTICI, znovu zrevidovat naše zákony všemi směry, v současnosti je naše Justice vyloženě Mafiánského ražení a je pro státoprávnost naprosto vyloženě nebezpečná. Je potřeba omezit velkovýrobu naprosto nemravně nechutných zákonů ke skryté legalizaci zločinů, jak korupce tak všemožných aktivit bílých límečků a také v taláru. Dále je potřeba zavedení profesní obhajoby všech členů justice minimálně po dvou letech včetně profesorů na všech postech našeho školství, nepracují s dobytkem a mají nést jistou zodpovědnost před národem kterému slouží. Toto je skutečně jen ve zkratce co by bylo nutno udělat k odchodu z Bruselského koloniálního uskupení, vše by proběhlo docela hladce do pěti let, jen donutit naše poslance k práci za přispění všech schopných vlastenců a vykopat kavárenské povaleče do pracovního procesu. Valná většina střední vrstvy obyvatel včetně našich "umělců" si nevidí na špičku nosu, je jen otázka času kdy nebude z čeho brát pro nemožnost pro výběr daní, skutečná práce se vytrácí a šedá ekonomika vzrůstá ve všech oborech, státní dluh nás zničí.

V Praze 16.4. 2018 ERS

SOUČASNÁ DIKTATURA

12. dubna 2018 v 5:03 | ERS |  Články ERS

DIKTATURA

Toto slovo vesměs každý zná, ale rozumí tomu? Ve slově je totiž již jeden z faktických systému vlády, ale jak vše rozeznat někdy není jednoduché. Vše je poněkud jednodušší než se uvádí v učební osnově, proto jen základní kriteria a politická práce politiků komu vlastně slouží.1). Nejstarší diktatury byly zastoupeny jedním člověkem, tedy třeba faraonem, králem, carem a jiným nevoleným vládcem s dědickým nárokem na trůn. Veškerou formu vlády řídil podle svých schopností a v dané době možností s pomocí níže postavené šlechty mající veškerou moc ve formě organizování veškeré obrany, tedy armády.

2). No, vynechám další různé praktiky diktatury a uvedu jeden ze základů demokratické diktatury, tedy vlády veškerého národa. Tato diktatura je založena na principu vlády lidu a vše je podřízeno volbou svých zástupců napříč politickým spektrem, tedy většinový názor je plněn a menšina je tímto rozhodnutím nucena respektovat právo většiny. Toto je tedy skutečná demokracie. Majetkové poměry státu nejsou brány jako kriterium a tedy zde panuje kapitalistický postoj.3). Dalším typem demokracie je tak zvaná proletářská, zde je podřízeno veškeré území a výrobní prostředky, tedy průmysl a zemědělství k dispozici státní moci. Obyvatele si mohou od státu zakoupit jen pozemky ke stavbě nemovitosti a do určité míry zahrady. Stát je řízen jen vítězným politickým uskupením a veškeré hospodaření se společným majetkem státu se patřičně přerozděluje všem občanům formou zvyšováním životní úrovně. Další politická uskupení napříč politickým spektrem jsou v opozici (v nedávné době to byla snad strana Lidová, Křesťanská a jiné).

4). Diktatura národně socialistická je již řízena centrálně menšinou která má zastupovat jen nejvyšší vrstvu majetných obyvatel státu a potlačuje většinovou pozici obyvatel státu. Tato vláda potlačuje jakoukoliv nevoli obyvatelstva i perzekucí a její snahou není blaho národa, ale jen vlastní zisk i za cenu podmanění jiných národů do svého otroctví. Toto je diktatura fašizmu.Tak tedy, zde jsem ve stručnosti uvedl jen minimum systému vlád, A nyníjaká byla skutečnost od roku 1990? Následná federativní vláda již přestávala být skutečně demokratickou a propagovala takzvaný systém "zástupnou demokratickou", tedy volené orgány "jednotlivci" zastupovaly své volební okrsky. Tito zástupci se vlastně staly jistými bossi, tedy neodvolatelní a i když probíhaly nové volby převlékaly kabáty vítězících politických stran. Tyto strany se v důsledku staly spíše sluhy zahraničních lobistů, tedy v loutky, stejný proces je ve všech koloniálních vládách, nyní již nesloužící svému národu, ale sloužící jiné mocnosti .Postupem doby do současnosti si voliči začaly uvědomovat že zde není něco v pořádku, na toto je dovedl jeden ze základních faktů, postupné zničení všech výrobních prostředků a ztrátou zaměstnání. Tato Západem propagovaná a koloniální strategie realizovaná na "tento moderní západní životní styl", již valná většina obyvatel přestala slyšet pro importovanou bídu, snižování životní úrovně, kvalitu potravin a v neposlední řadě i brakové výrobky. Vše je také ještě podtrženo vysokým počtem sebevražd, nebývalý nárůst exekucí a uměle vyrobených bezdomovců. Toto vše ovlivnilo zvyšující se zájem obyvatel o politické změně, výběrem kvalitních politiků včetně prezidenta. Prezident byl zvolen valnou většinou národa a to je skutečnou demokratickou cestou což je trnem v oku mnoha jak politikům, tak střední vrstvě obyvatel včetně novodobých milionářů. Proč??? Bojí se o revizi jak ke svým milionům přišly a ti další vesměs zaměstnaní ve státních službách dosazeni podivnou cestou přes svá politická uskupení, nebo rodinné vztahy včetně tak zvaných trafik. Nárůst státních zaměstnanců je jako v zemi s 50-70 miliony obyvatel, jenže náš stát nemá tolik obyvatel, ve skutečnosti je nás jen něco přes 10-milionů jsme naprosto dokonale přebyrokratizováni a platíme ještě nadbytečný senát včetně politickým uskupením za každý hlas který pro ně zvedne ruku.Každý kdo hodí při volbách svůj hlas jisté politické straně, tak jeho hlas přináší ze státní pokladny jistý finanční přínos a tím vlastně ještě královský příjem pro organizátory těchto stran.

Pokud by strany skutečně měli sloužit svým voličům, tak by byly placeny svými voliči, tedy nějakou formou jako prodejem známek. Pokud mi je známo, tak valná většina spolků není podporována státní kasou, třeba spolek Včelařů, Přátel žehu, Sběratelů starožitností atd..Aby se tento podvod na voličích nějakou formou legalizoval vše je formulováno podle některých vykladačů demokracie vyloženým nesmyslem.Vše se následně legalizuje pod nic neříkající heslo "zástupná demokracie", což je ve skutečnosti vyložený nesmysl a tímto naopak odporuje skutečné demokracii, vše je tedy naprosto jednoduché a vyloženě průhledné. Mezi systémy diktatury je tedy ve skutečnosti jen malý rozdíl, tedy krůček, tak většinová demokracie je skutečnost a ta menšinová je fašizmus. Každý poslanec by měl znát toto pravidlo již před vstupem do sněmovny, zde může podávat návrhy i proti demokratickému duchu, jelikož je kryt danou imunitou, ovšem vystoupením mimo sněmovnu a ještě podněcovat k nějaké protidemokratickému jednání, včetněorganizování demonstrací jak studentů či dalších obyvatel se tím okamžikem stává trestným činem, je to totiž vyložené organizování rozvracení republiky a je na to i § 310.Veškerá státní moc má tedy ještě základní pojistku, tedy JUSTICI, tato instituce je v současnosti naprosto bezzubá a naprosto dokonale zkorumpovaná zahraničním sindikátem. Neplní svou úlohu z mnoha důvodů, jednim je, že jsou jmenováni tak zvaně doživotně, což vede k naprosté bezohlednosti vůči ústavě a našim zákonům. Nikdy nejsou přezkušováni k výkonu svého povolání jako třeba lékaři, bez atestace ani rána, tak třeba Ústavní předseda soudu byl před rokem 1989 zaměstnán jako právník na OPBH. Nově zařazení právníci valnou většinou prospěly jen s pomocí úplatků a korupce profesorů, i přes známá fakta přednáší právo do současnosti. Tato Justiční pojistka tedy naprosto vědomě porušuje naše zákony a vědomě podporuje tak zvanou menšinovou demokracii, tedy vědomě praktikuje FAŠIZMUS. Pravdou je , že doposud nebyl stíhán ani jeden z politiků podněcující k bojkotu politiků včetně prezidenta republiky, kteří byly zvoleni skutečnou demokratickou většinou. Ze strany Justice nebyl ani jednoui podán podnět k vymazání té či oné organizaci, tedy politickému uskupení za porušení demokratických zásad včetně rozvracení republiky ze strany revanšistického hnutí, před kterým varoval ještě demokratickou cestou volený prezident Dr. Beneš.Selhalo vše co mělo do činění s demkratickým systémem státu, demokratický aparát se změnil k zlodějskému aparátu a ještě se nechal zkorumpovat novodobými kolonisty. Justice jako hlídač demokracie se stal naopak spolupachatelem k rozkradení státního majetku. Naprosto bezostišně jen přihlížel a ještě těžil z bezmezné zlodějny a naopak podporoval překrucování našich zákonů k lepšímu tunelování cizích státních příslušníků-kolonistů našeho státního majetku. Každý státní útvar si je vědom, pokud má povinost k ochraně státního majetku, že STÁTNÍ BANKA je majetkem státu a má sloužit lidu-státu. Dalším podivným krokem je sociální zabezpečení jak po stránce zdravotním a důchodovým, tedy další majetek státního zřízení a to POJIŠŤOVNY, tedy VZP má mít jediný majitel a to stát. V době první republiky byl k ochraně státního majetku položen jeden z důraznýchzákonů, "osoba podnikající na území Československé republiky musí být hlášena k trvalému pobytu na tomto území a tedy i evidovaným plátcem daní". Kolik je v současnosti na našem území cizích zahraničních podnikatelů a v globále kolik miliard denně odtéká za práci našich obyvatel? Jsme dokonalá kolonie a vazal západu bez nároku na sebeurčení nemluvě již o trestuhodném jednání rádobypolitiků, tedy spíše kašparů a podvodníků z našich řad zkorumpovaných občanů.ers

Důchod a jeho nárust o 900 Kč ?

6. dubna 2018 v 8:10 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů
Až 900,- Kč k důchodu měsíčně navrch od ledna 2019 na návrh Babiše sokamžitou podporou SPD a komunistů. Ale Fiala z ODS a Pekarová- Adamová z TOP 09 jsou samozřejmě jako vždy proti a mne zaujala reakce jednoho diskutéra, který si to s nimi takto vyřídil: " Vy dva šupáci se zapšklými ksichty se ptáte, kde na to Babišova vláda vezme?
To laskavě nechte na něm !!
Vy dva jste Ti praví, na takový blbý dotaz !
Na rozdíl od vás Fialo a Adamová, nemám ještě mozek úplně v prdeli a pamatuji si, jak vsechny 3 vlády ODS, Klausova, Topolánkova a Nečasova byly předčasně vyhozeny od vládních koryt a ani jedna !! nedokončila řádné čtyřleté volební období i s Kočárníkem a 2 x s Kalouskem. A po Vás to museli do voleb dopatlat úřednické vlády Tošovského, Fišera a Rusnoka. A kdyby nebyl Sobotka od socanů trouba a nenechal se idiotsky utáhnout na uvařené nudli a Kalouskových pi......ch o Babišovi , tak nemuseli dostat u loňských voleb výprask jaký dostali a nemuseli se dnes sjíždět do Hradce na jejich mimořádně konaný funus !!! l

Dlouholeté bužírování vašich spolustraníků z ODS, TOP a lidovců v PS a senátu pomalu končí a bude i konec odložených "trafikantů " ve firmách se státní účastí za krávoviny, které vám pomohli jako poslanci odkývat. Kdo chce všechno, má potom většinou hovno. Vaši premiéři z ODS dokázali prodrbat za účasti lidoveckého zlodějského ministra financí Kalouska v Topolánkově vládě a
následně i v jeho II. poločase za TOP 09 Nečasovy vlády (pokaždé po třech letech byla vyhozena celá vláda) stovky miliard a obyvatelstvu jste vzkazovali, aby si utahovalo opasky. (Kalousek tak dluží od roku 2012 každému z důchodců v průměru více jak 1000 Kč). A ty se Fialo i s Adamovou domluvte už konečně s ČSSD na tom, kolik z té sekery státního dluhu1.670.000.000.000,- Kč, nasekal Klaus a Kočárník z ODS, kolik Kalousek od lidovců a T0P 09 a jaký na tom mají podíl socani v podobě jejich ministrů financí Svobody a Sobotky. A až to budete vědět, tak potom se teprve ptejte Babiše, kde vezme těch posraných 30 miliard pro důchodce, když jste jim rozkradli jejich důchodový účet 330 miliard Kč, co zbyl po bolševikovi.
Jak Tobě mohli dát Fialo titul profesora a zvolit Tě 2 x rektorem Masarykovy univerzity, to opravdu nechápu Co dělala za mlada Adamová se raději ptát nebudu, ale umím si to představit.
Chci věřit tomu, že SPD Tomia Okamury a komunisti podpoří vládu ANO Andreje Babiše a ODS i TOP 09 konečně utře hubu !!! Těch 30 Babišových miliard důchodcům, představuje, vy dva
zázraci k tomu Vašemu prosranému1,67 bilionu + 330 miliard 1/65 ( jednu šedesátipětinu!). My co nejsme idioti tak víme, že díru, kterou naflákali ve státním rozpočtu vlády ODS, lidovců, TOP a
ČSSD za necelých 30 let, tak na to by Andrej Babiš potřeboval 65 roků.

RADA: Fialo a Adamová ..., otevřete si lékárničku, ustřihněte si kus flastru a zalepte si hubu.
Bude to furt levnější, než kdyby si mělo 2.600.000 důchodců zalepovat stejným flastrem uši, aby nemuseli poslouchat ty kraviny, které Vám vyletují z otvoru, kde možná máte zuby.

Otta Dolejš

Naše vláda??

3. dubna 2018 v 12:41 | ERS |  P-R-O

VLÁDA A TVRDÁ REALITA1-Strana

Veškerá moc a vláda je poněkud neprůhledná, podivná. V jednom z komentářů jsem ji přirovnal k cikánům, jenže cikáni jsou v tomto případě nevinně. Vláda byla počátkem devadesátých let spíše podělaná z nárůstu nezaměstnanosti která v první vlně zasáhla cikány pro jejich stálou averzi, tedy odporu k jakékoliv práci a tím nastala západní propaganda bít na poplach o nějaké diskriminaci cikánů. Výsledným efektem nebyla snaha o zamezení vměšování do našich vnitrostátních záležitostí, ale veškerá politická moc byla více zahleděna na západní politickou scénu a následně se změnila na poslušného mopslíka, a počala realizovat jejich požadavky. Tyto požadavky byly následně realizovány podivnou privatizací všeho možného s pomocí západních spojenců. A aby zavřela veškerý pokřik cikánů o diskriminaci, tak počala vyplácet všemožné podpory s podporou zahraničních neziskovek. Následně počaly vznikat neziskovky i u nás jak houby po dešti, a cikáni veškeré podpory přece nebudou odmítat (od doby i Karla IV se toto etnikum úspěšně vyhýbá všemožné pracovní aktivitě), pod heslem "hloupý kdo dává a hloupější kdo nebere". Vše je úspěšně podporováno vládou, má to jeden cíl, obyvatele státu se nesmí sjednotit a je tedy potřeba udržovat vnitřní napětí mezi našim obyvatelstvem. Pokud by byly zrušeny veškeré neziskovky a více jak stovky různých odnoží pomoci cikánskému etniku, tak by to bylo zase rozmazáváno i ze strany Bruselu. Jenže, tyto pijavice včetně nárůstu státního aparátu o 600% od roku 1990 do současnosti, nás, tedy naší státní kasu brzdí uměle státní aparát k rozvoji státu a u držuje jako levnou pracovní sílu pro západní Evropu. Pro pochopení, vláda není odpovědna svým voličům ale Bruselu, tedy EU kde dostává příkazy a poslušně je plní. Tak pokud by byly veškeré vyházené finance případně dány na stavby jakýchkoliv továren, ohrozilo by to EU, nelze tedy budovat ani dálnice a stavby většího rozsahu bez požehnání Bruselu. Ty ušetřené finance nelze dát na platy, ztratila by se možnost levnější výroby a tedy by byla zase ohrožená EU a také jistá závislost na této organizaci. Čeho náš stát dosáhl? Docela viditelné věci, mezi cikány a poslanci není rozdíl, neexistuje mezi nimi ani jeden bezdomovec přesto že se nedotknou žádné práce, dále, doposud jsem neslyšel o exekuci nějakého cikána a natož nějakého poslance. Ani jeden není patřičně potrestán za krádeže, tedy jakoukoliv zpronevěru a pokud ano, je to vyložený výsměch naší JUSTICE našim skutečně poctivým a pracujícím občanům.

2-Strana.

Celá léta jsem pracoval ve stavebnictví, na tom není ni světoborného. Moje práce stále stojí a je viditelná, Ďáblice, Prosek, Jižní město,Ruzyně, Řepy, Stodůlky, Lužiny, Velká ohrada a další domy po celé Praze, je jen málo míst kde jsem do roku 1994 nepracoval nemluvě o stávajících domech, znal jsem každý dům a stále si pamatuji jejich výstavbu. Tyto stavby by nebylo možné realizovat pokud by se nesešlo mnoho odborných profesí které by nebyly svým způsobem profesně na výši, co to obnášelo? Jelikož jsem pracoval na strojích, tak jsem byl proškolován všemu co bylo nutno znát k mé profesi, tak třeba nové poznatky o mazivech (oleje, vazelíny), dále o lanech a jejich únosnost, tedy veškeré bezpečnostní předpisy. Nehovoře již o každoročním školení řidičů a veškeré bezpečnosti v dopravě a také o první pomoci při nehodě. Jednalo se tedy o bezproblémový chod v profesi kde neustále hrozilo nějaké nebezpečí jak smrti, či úrazu, nemluvě o škodách způsobených na materiálu a provedené práce. Vše mělo něco pro sebe. Současný stav je vyloženě katastrofální, holič prodává šrouby, chemik dělá autoelektriku, nástrojař obsluhuje v masně. Nejhrubší dopad je ten, že naši politici a zaměstnaci justice neznají ani za mák své profese, na něco přísahají a to něco je naše Ústava. Přesto že mají v rukou statisíce životů a je vše ještě podloženo tedy garantováno naší ústavou neplní naprosto nic. Jak je tedy možné bez každoročního školení a přezkoušení vykonávat tyto profese? Zde by měl být největší důraz k plné zodpovědnosti a nesení trestní zodpovědnosti za své pochybení což není. Tam kde člověk nemá možnost dělat velké škody, třeba profesní řidič, nesmí bez profesního přeškolení sednout za volant. Justice posílá na neplatiče exekutora za několik stovek a vyrábí jak na běžícím pásu bezdomovce, díky vládě která ožebračuje valnou část národa stoupl proti roku 1990 o 1 200% sebevražd. Tak tedy kritika bývalého režimu o počtech mrtvých je vyloženým trapným výsměchem, ovšem vše se dokonale retušuje. Poslanci a senátoři jsou vybíráni z řad naprostých užitečných hlupáků, totiž soudný člověk s demokratickým a lidským pohledem by neustál propagovat naprosté hovadiny a snůšku nesmyslů, ten by se studem propadl a chodil kanálem. Toto může jen bezpáteřní gauner a těch se rodí stále dost, jenže kdo by platil takové exoty kteří se štítí poctivé práce a je ještě natolik drzí že mu nějaká pověst, a čestnost nic neříká. Justice naprosto přehlíží jeden základní fakt, valná většina politických uskupení je vyloženě Fašistická, pokud by byla tato země Demokratická, tak by již dávno Ústavní soud požadoval jistá vysvětlení od vedení politického uskupení za výroky svých vrcholných představitelů a následně by tato uskupení zrušil jako protizákonné. Tedy za protistátní činnost. Veškerá politická uskupení v demokratickém státě jsou totiž povinni znát principy demokracie jako, když bičem mrská, jiné názory odporující demokracii zde jsou nepřípustné. Podle demokratických stanov již za své výroky by měly být postaveny mimo zákon tyto organizace: Piráti, ODS, ČSSD, STAN, KDU-ČSL, TOP-09, a řada mini stran. Je vyloženě trestuhodné vpouštět do sněmovny a samozřejmě senátu osoby, které neznají ani to minimum DEMOKRATICKÝCH ZÁSAD V ŘÍZENÍ STÁTU. Jak je možné bez patřičného školení přednášet a řídit tak složitý systém jako je stát. Co tam dělají takové osoby jako je třeba Kalousek, Schwancenberk, Němcová a další doživotní poslanci a senátoři??? ers