close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Lidé by se neměli bát své vlády, ale vláda by se měla bát svého lidu

Více najdete po kliknutí na další naše blogy:

ers-blog.webnode.cz

ers-blog4.webnode.cz

Září 2018

Co na to doktor?

27. září 2018 v 17:59 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů
OTEVŘENÝ DOPIS BÝVALÉHO VÍCEPREZIDENTA
ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
MUDr. Pavel Lebeda
5.11.2017
Jsem lékař a mimo jednoho roku vojenské služby jsem pracoval plných 45 roků, z toho více než polovinu ve vedoucích funkcích. Dalších 6 roků jsem byl senátor. A po celou dobu samozřejmě platil nemalé daně. Český stát mi za to vyměřil důchod 18.605 Kč. Nu, jsou na tom i hůře.
Jsem běloch, křesťan, Čech, heterosexuál, v této zemi jsem legálně a můj fyzický i mentální stav odpovídá věku. Protože nenáležím k žádné menšině, jsem zcela nezajímavý pro neziskové a nestátní organizace. Nedávám jim totiž možnost čerpat dotace a granty zejména pro sebe, ale také pro "boj" za moje práva, často neoprávněné výhody a pozitivní diskriminaci. A tak nedostanu nic zdarma, do haléře si zaplatím všechno sám, léky počínaje a bydlením konče. Nebudu zvýhodňován v žádné oblasti, i souzen budu podle zákona. Naštěstí mohu ještě pracovat a mám něco našetřeno.
Horáček, Kocáb, Drahoš, Rozoumek a podobní podivíni mne přesvědčují, že je správné přijmout do naší země ilegální, vesměs muslimské, migranty ze zemí Blízkého a Středního východu, Asie a Afriky. Dát jim zdarma veškeré životní potřeby, bydlení, zdravotní péči, vzdělání. A k tomu měsíčně 21 tisíc Kč. Pro tuto zemi nic neudělali a nikdy neudělají. Po mně se chce, abych s tím souhlasil nebo alespoň držel jazyk za zuby. Jinak budu onálepkován jako rasista, extremista, xenofob a islamofob. A bude pečlivě zkoumáno, nenašlo-li by se nějaké to porušeníčko zákona.
Zastánci ilegální migrace samozřejmě neargumentují obrovským byznysem, který pro
neziskovky představuje. Mají ovšem po ruce zaklínadlo - etické a humanitární hledisko a vždy připravený nějaký srdceryvný příběh a jímavé fotografie. A v rukávu navíc trumfové eso-lidská práva.
Šabatová, Dienstbiere, Drahoši, ptám se vás. Opravdu jste přesvědčeni, že k lidským právům patří vybrat si nějakou bohatou zemi, bez jakýchkoli zákonných náležitostí tam vtrhnout a přisát se na její sociální systém? Parazitovat na jejím bohatství? Bohatství, které celá staletí vznikalo z tvrdé práce tamních lidí?
Odmítám argumentaci "sluníčkářů", že řada zemí migranty přijímá a je k nim vstřícná. Takový přístup začíná v poslední době plodit hodně hořké ovoce. Informace o terorizmu, kriminalitě a dalších problémech jsou obyvatelům zatajovány a bagatelizovány. Ve Švédsku už na to mají i paragraf.
Vezměme si jako příklad Francii
Stovky zavražděných a raněných, dva roky trvající výjimečný stav, útoky na ženy, znásilňování, loupežné přepadení, no GO zóny ve velkých městech, kde neplatí zákony a kam se neodváží ani policie, hořící automobily, vyrabované obchody, gangy Arabů a černochů, válčících mezi sebou a terorizujících místní obyvatele, 7 milionů muslimů v zemi, strach z dalších útoků, postupná islamizace země, obrovské náklady na tajné služby a bezpečnostní aparát.
Je takový vývoj žádoucí a hodný následování? Chceme to? Prouzo, Sobotko, Schwarzen-bergu, Šabatová, Jando, Halíku, Hermane, Hate free a ostatní sluníčkáři?
Co vám tato krásná země udělala, že chcete hazardovat se životy jejich občanů, ohrožovat její kulturní dědictví a tradice! Jaké jsou obvyklé důvody invaze migrantů do Evropy? Ponechám stranou konspirační teorie o řízené destrukci evropské civilizace, i když pro ně hovoří zajímavé argumenty.
Do bohaté, ale zcela bezbranné Evropy migranti infiltrují, protože se ve své zemi vzájemně vraždí, žijí v bídě, neboť jsou líní a neschopní, okrádá je vláda, sousedé, gangy, armáda, překotně se množí a nemohou se uživit láká je vidina bezpracného a dobrého živobytí, decimují je epidemie AIDS, tuberkulózy, syfilitis, malárie, cholery, parazitů.
Měl jsem příležitost hovořit se ženou, která migranty učí německy. Zajímavé je, že ona sama pochází z východního Slovenska. Některé její zkušenosti jsou nepublikovatelné. Uvedla, že migranti ze Sýrie jsou kulturně na úrovni, spolupracují a mají zájem o studium a začlenění do společnosti. U těch ostatních je možnost integrace velmi a velmi nejistá. Na druhém konci žebříčku jsou Afričané, které do Evropy, přes Středozemní moře, dopravují neziskovky a pašeráci. Jsou to stvoření negramotná, bez jazykové výbavy, bez
zájmu a na pracovním trhu neupotřebitelná. Nezanedbatelný aspekt migrace je ten sociální.
Před 700 lety infiltrovalo do Evropy z Indie etnikum, kterému my, naši předkové i celá Evropy říká cikáni. Oni se ale v roce 1971 rozhodli, že jsou Romové. Mají ovšem svaté právo říkat si, jak chtějí. Toto etnikum po celá ta staletí neakceptovalo základní pilíř evropské civilizace - že práce je zdrojem veškerého bohatství hmotného i kulturního a umožní rozvoj osobnosti, rodiny a národa.
A tak stále více pracujících občanů vnímá jako diskriminaci skutečnost, že narůstající podíl z jejich daní - plodů jejich práce - dostávají práci odmítající cikáni a jejich početné rodiny. Úhrada životních potřeb, bydlení, vody, energií a j. daleko převyšuje příjmy důchodců, po celý život pracujících, i mnoha rodin, živících se prací. Ale mluvit o tom je politicky nekorektni a zavání to rasovou nenávistí, a tak raději šeptem v obýváku nebo u piva.
Masivní příliv ekonomických muslimských migrantů nasadí na tělo našeho sociálního systému další hladové pijavice. Sklonem k povalečství a ekonomické kriminalitě a zálibou ve velkém počtu děti (jedno dítě rovná se 220.000 Kč a bude to už 250.000 Kč) jsou si s cikány blízcí. Otázkou je, zda se spokojí s parazitováním, nebo nás budou navíc vraždit. I velmi povrchní pozorovatel už si všimnul, že tam, kde je islám je teror, vraždění a znásilňování. A tentýž prosťáček zjistil, že krev nevinných lidí je prolévána v těch zemích Evropy, kde je muslimská komunita.
Evropští dinosauři Merkelová, Juncker a spol. ve své neskonalé moudrosti stanovili, že je muslimské komunity žádoucí založit ve všech zemích Evropy. V zájmu spravedlností, ať si všichni zkusí, zač je toho loket. A když má někdo obavy o bezpečnost země a její kulturu, tak je třeba si na něj posvítit. Ale nejdříve je třeba obyvatelstvo odzbrojit. Aby nějaký zatracený rasista, nedej Bože, neublížil muslimovi, ohánějicímu se na ulici nožem.
Islám se stále více prezentuje jako nenávistná a zločinná ideologie. To je plně s souladu se současně preferovaným saláfistickým výkladem svatých knih. Však také útočící terorista se dovolává svého Boha (Alláhu akbar). Multikulturalistů, kteří vidí v islámu holubičí náboženství lásky, už je čí dál méně.
Prezident Českého Čeveného kříže Marek Jukl o mně řekl, že jsem se zpronevěřil ideálům ČK, když odmítám migranty do naší země (jsem bývalý víceprezident ČČK). Měl raději mlčet, neboť se právě vyšetřovalo rozsáhlé okrádání seniorů pracovníky Červeného kříže (Hradec Králové). Plně schvaluji pomoc lidem, kteří se ocitnou v ohrožení života či v kritické nouzi. I s vědomím, že velký díl pomoci uvázne za nehty neziskovkám.
Ale pomáhat tak, že si ztroskotance vezmu domů, do kuchyně, do ložnice? Tam přeci žiju já a moje rodina! A s jejich bezpečím a životy odmítám hazardovat.
Před několika dny uspořádaly "neziskové a humanitární" organizace za naše peníze seminář. Na něm se radily, kterak by šlo cenzurovat internet a některé nežádoucí názory na něm. A jak by se dali stíhat jejich nositelé a šiřitelné. Dobré, ne? Pěkný počin k rozvoji naší demokracie. Jako pamětník si na hlásání podobných apelů vzpomínám. Rozdíl je v tom, že tentokrát to (zatím ještě) nemělo oficiální punc.
MUDr. Pavel Lebeda
bývalý senátor a bývalý viceprezident Českého Červeného kříže

A co následovat Thajsko???

18. září 2018 v 9:02 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů
Jak vyřešili "imigrantsko krizi" v Thajsku? Poučení i pro nás?
STANISLAV JANSKÝ

V Evropě již skoro 5 let "zuří uprchlická krize" a evropské státy si s ní (s výjimkou Maďarska a Polska) údajně nevědí rady. Tak se do Evropy dál valí stovky tisíc "syrských válečných uprchlíků" z Afriky. Málo se ale ví, že v roce 2014 byly vystaveny pokusům o "výměnu populace" i některé nemuslimské asijské státy jako třeba Thajsko. Tehdy se jednalo o "muslimské uprchlíky" převážně z Bangladéše a Bengálce ilegálně žijící v Barmě (tzv Rohingas) . Jenže thajská "imigrantská krize" neměla dlouhého trvání. Čluny s ilegálními imigranty zastavilo ještě na moři thajské královské
námořnictvo a pod hrozbou použití síly jim nedovolilo vplout do thajských pobřežních vod. Následně sice do Bangkoku přiletěl vyhrožovat tehdejší gen. tajemník OSN Ban Ki-moon, ale thajská vláda jeho žádost o jejich příjetí zdvořile, ale důrazně odmítla. Opoziční tisk tehdy dokonce psal, že mu thajská vláda "ukázala dveře"… a čluny s "chudáky uprchlíky" odpluly zase zpátky do Bangladéše a bylo po krizi… a to navždy! Následně poskytnul rozhovor thajským novinám předseda thajské vlády Prayuth Cha- Ocha (bývalý vrchní velitel armády) k této problematice a řekl zhruba toto: " Já jsem odpovedný thajskému lidu a nikomu jinému a protože miluji svoji zemi, tak jsem musel jednat takto….!!!" Jaké z toho plyne poučení:
1. Zjevně se tehdy jednalo o celosvětovou akci perverzních globálních elit s cílem rozvrátit Západ a nezávislé asijské státy (jako třeba Thajsko).
2. Pokud se národní vládní elita rozhodne globálním hráčům postavit, pak má šanci na úspěch a žádný Rothschild, Soros, Baruch apod. s tím nic nenadělají…. Příkladem budiž nejenom Thajsko, ale třeba i Maďarsko. Podmínkou je stabilizace zázemí a neutralizace "domácí 5. kolony globalistů". V Thajsku se o to postarala armáda, která svrhla proglobalistickou vládu Yingluck Shinawatra. Navíc v Thajsku neexistuje velká skupina státem placených "umělců a intelektuálů", kteří jsou obvykle využíváni globalisty k útokům proti vlastním zemím.
3. Pokud se národní elity identifikují s vlastní kulturou a národem, pak je národ podpoří a ony se mohou globalistům postavit v otevřeném střetu a vyhrají. V Thajsku jsou elity velmi úzce spjaty s vlastní kulturou a národem a například jednou z podmínek úspěšné kariéry v armádě je pro důstojníky nejméně několikaměsíční pobyt v budhistickém klášteře … co by mnich.
4. Thajsko není členem žádných smluv, které by umožnily cizí (nadnárodní) jurisdikci zasahovat do mistních problémů.
5. Thajsko nikdy nedovolilo etablování rozvratných menšin na svém území a vyhnulo se tak jejich rozvratnému vlivu (jak to například známe od nás z 20. a 21. století). Mimochodem celá záležitost pak ještě měla dohru. Thajští vojáci jsou všechno jen ne hlupáci a chápou odkud to celé je
organizované. Proto došlo následně k omezování vlivu globalistických struktur v Thajsku. Například thajská vláda neprodloužila licenci na těžbu zlata jisté "australské firmě" , kterou vlastní nechvalně proslulá rodina Rothschildů. Neziskovkám financovaným G. Sorosem nebylo umožněno se v Thajsku etablovat. Následně byla zrušena licence na vysílání BBC v Thajsku…. Stejně rozhodně bylo zakročeno proti nadnárodním korporacím, které se pokousily o podporu protithajské agendy.
Prostě Thajci si myslí, že si o své zemi mají rozhodovat sami a tak se podle toho chovají, to by pro nás mělo být velkou inspirací! Pokud nějaký "český" politik zde mluví o naší povinnosti "vůči spojencům" v případě vše možné perverze (jako třeba masivní imigrace do naší
země), tak je potřeba ho hnát holí..!!! Zajímavé osobní pozorování: Vlastenecká dočasná vojenská "junta" (v Thajsku vládne dočasně vojenská vláda) s vlastenecky orientovanými důstojníky může být pro budoucnost (přežití) země a národa mnohem lepší alternativa než tzv. "liberální demokracie" samozvaných elit, které svoji roli chápou jako poslušní sloužebníci nadnárodních globalistů a jejich perverzních představ o uspořádání světa… Stejně tak je neuvěřitelné, že v současném Thajsku (kde vládce strašlivá "nedemokratická vojenská junta") je mnohem více svobody slova než v současné "liberálně demokratické" České republice. Například v Thajsku je nemyslitelné, aby mohl být někdo uvězněn kvůli zpochybňování oficiální verze nějaké historické události, v ČR běžná realita….

Lidé přemýšlejte!!!!!

15. září 2018 v 7:59 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů
DŮLEŽITÉ: PROSBA - LIDÉ PŘEMÝŠLEJTE .... !!!!


Klára Samková, narozena v r. 1963 v Brně, je známá česká advokátka se specializací na občanské a rodinné právo, obchodní právo, ústavní právo a lidská práva a zároveň politička. Ostře se vymezuje proti islámu a uprchlické vlně směřující z Afriky a Asie do Evropy. Je přesvědčena o tom, že z opakovaných teroristických útocích ve Francii již lze vyvodit několik zcela jasných závěrů:
1) Ve Francii šlo o bojovou zkoušku a o průzkum bojem. Synchronizace útoků do jedné hodiny, jejich stupňování a organizace nesvědčí o ideologicky zmatené drobné skupině teroristů, která provede individuální útok, aby si pohladila své psychologicky zmatené ego zatemnělé pomstou. Akce byla profesionálně naplánována a organizována a měla za úkol, vedle vyvolání zmatku a strachu, vyzkoušet reakční dobu policie a jejich složek a případné zapojení armády a dalších orgánů státu. Zatímco zdrogovaní mládenci, kteří útoky provedli, prožívali svůj "orgasmus z krvavé strašné lázně", o kousek dál stáli jiní experti, kteří měřili dojezdové časy, množství přistavených jednotek a zkoumali jejich vybavení. Informace pak směřovaly na centrálu, která útoky naplánovala a realizovala.
2) Nebyla to první zkouška. Tou první byl vražedný útok na jistý humoristický časopis. Již tam bylo, podle názoru Samkové, vše z uvedené centrály zkoumáno. Nyní jde o multiplikaci.
3) Stále slyšíme, že tajné služby vše zkoumají a že potřebují další pravomoci, abychom mohli být dostatečně chráněni. Pokud však o dosavadních provedených útocích tajné služby nic nevěděly, pak jsou buď neschopné, anebo byl útok připravován mimo území Francie a lidmi, kteří se na tomto místě dlouho nezdrželi.
4) Je evidentní, že "migranti jsou armádou v civilu". Jestliže na příklad europoslanec Tomáš Zdechovský tvrdí, že migrace a teroristické útoky nemají nic společného, tak při veškerých osobních sympatiích k němu Samková tvrdí, že je naivní idealista. Již dnes je zřejmé, že každý z "migrantů" má svůj úkol. Každý z vyvolených ví, kdo je jeho velitelem a kam se má dostavit a kde může zůstat (viz jak Němci neví, kam se jim uprchlíci a migranti ztrácí). Každý z nich se dopředu přes Internet seznámil s místem svého úkolu, s mapami i obrázky.
5) Nedovedu si představit, co se stane v okamžiku, kdy najednou v Evropě udeří několik tisíc skupin. Příslušný počet akceschopných lidí už k tomu nyní mají. Prostředky k dorozumění také. Nepotřebují těžké vysílačky, počítač a mobil má každý z nich v kapse. Pokud to byl průzkum bojem, pak je to předehra k hroznějším činům a útokům. Teroristé vidí v přímém přenosu schopnost státu a reakci obyčejných lidí. Proto je žádoucí, aby ministr obrany přestal řešit problém vztahů dvou postklimakterických bab (což říkám jako postklimakterická baba, takže si to můžu dovolit) a začal připravovat tuto zemi na válku. Jako první krok navrhuji, aby BYL CO NEJDŘÍVE ZABLOKOVÁN ROAMING Z TURECKA, SÝRIE, LYBIE, SAUDSKÉ ARÁBIE A DALŠÍCH VYBRANÝCH ZEMÍ, čímž by skupiny připravených a vycvičených teroristů museli hledat náhradní způsoby spojení. Tím by tajné služby dostaly šanci se konečně prosadit.
Máš-li stejný, či podobný názor, posílej prosím informaci do světa, pokud možno, co největšímu počtu adresátů. Obyčejní lidé to vidí a cítí podobně. Jenom (naši) politici, kteří mají zřejmě v mozkovně nasypané piliny, to vidí jinak, aniž by vzali v úvahu obavy a argumenty sdílené většinovým obyvatelstvem !!!

Něco o Zemanovi.

10. září 2018 v 18:56 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů
Pragmaticky český názor na prezidenta Zemana
Motto: John Glenn po letu Gagarina řekl; jak je možné,že země která neumí vyrobit ledničku, nám dala na prdel. Budu upřímný. Konečně je na hradě normální chlap. Ne naškrobený panák, plný politických nic neříkajících alibistických keců. Mimochodem, kdo sleduje Zemana, ten si určitě všiml, že je nesmírně vzdělaný a jeho komunikace je důvtipná a fantasticky ironická. Ještě jsem neviděl za celou dobu někoho, kdo by v komunikaci Zemana utřel. Jeho perfektní znalosti literární, kdy je schopen citovat z veleděl, ale i z neznámých miniautorů a knih, a to ve zcela dokonalém
načasování v daném dialogu. My Češi jsme vždy byli zvláštní, byť mnohdy srabácky rebelujícím národem. A pokud nám toto zůstane, tak si zachováme aspoň zbytek tváře, která nám ještě možná zůstala. Budu rád, když Zeman kdejaké pimprlátko pošle do prdele anebo si udělá srandu - byť je to na mezinárodní úrovni, ale zůstane svůj, než nějaký blb, který poleze všem do zadku, bude se chtít za každou cenu všem zavděčit a prodá nás v aukci první nejvyšší nabídce. Dávno už stejně není doba, kdy by měla být nejvyšší hlava státu reprezentativní ve smyslu: papež - zástupce
Krista na Zemi. Takže to, jestli má pupek, dá si panáka a řekne kundička sem, kundička tam, je úplně jedno. (Vlastně mi teď dochází, že takových je většina chlapů v této Zemi, takže Zeman je dobrým zrcadlem naší doby. Chápu, že mnohým se nelíbí koukat se do vlastního zrcadla). Zeman vyhrál volby, protože naštěstí ultrapravicových pražských byznys holobrádků je méně, než zbytku republiky. Joo - a ještě dodám, že zmanipulovaným pražským vysokoškolákům, bez jakýchkoliv zkušeností, či blbečkům, fandícím coca cole a mekáčům, mluvícím napůl anglicky, aby byli moderní, bych dal pár facek, aby se probrali. Přemýšlel jsem o tom, proč mladší generace nevidí jasně, co se děje. Není to jen nezájmem a jejich nevyspělostí, ale je to také tím, že mají vštípený někde
vzadu v hlavičce názor, že ,,na východ" je to mizerný a špatný, nemají tam internet; jezdí v žigulikách a mají tam vůbec kina? Prostě, že vše východně je zpátečnické z pohledu moderního globalizovaného světa, kterým podle nich je i Česká republika. Ale takhle koukají na Západě i na nás, a jaké je překvapení pro mnohé mladé turisty, že tu funguje život jako u nich. Podle mě má mladší generace vštípený názor, že amerikanismus je něco vítězného a něco, co představuje
blahobyt. Nechápou, že v budoucnosti si ekonomicky ale i politicky bez Rusů (jako zastřešovatele) moc neprdneme. Rusko je prostě složitě neprůchodnou branou pro ty, kteří by nás nejraději vyhubili jako krysy. To, že nás kdysi Rusové obsadili, byla jen mocenská strategie Ruska vůči Američanům. Rusové chtěli ukázat svou sílu a dominanci, aby Amíci věděli, že si tady nebudou
moci v budoucnosti dělat, co chtějí. Jsme příliš miniaturní stát, abychom mohli cokoliv diktovat a silově nebo ekonomicky se bránit jiným státům. To, že jsme stále pohromadě a existujeme jako
Česká republika, je jen proto, že jsme za to velmi tvrdě za posledních 100 let zaplatili… a to minimálně zlatem. Jinak bychom byli dávno rozerváni na kusy všemi státy okolo. Vždyť jsme jak malá provincie, kterou obsadit a vyplenit není pro okolní země žádný problém. Možná náš český jazyk, který je specifický a složitý, nás chrání před jednoduchým spolknutím jinou mocnosti. Vraťme se na začátek k tomu, že Zeman není hlupák a ví moc dobře, co dělá. A ví, že slovanský český národ bude jednou moc rád, že jsme Slované a máme tak blízko řečí i územně k Rusům. Neumím si představit, co by se dělo, kdyby tam seděl, přispěchaje z USA Švejnar, nebo teď ten, jehož jméno se nevyslovuje, protože on sám ho ani vyslovit neumí a stále spí. Myslím, že bychom byli rozkradeni ještě důkladněji a směr Amerika navždy, by byl ještě smutnější a otřesnější než to je teď. Co ty na obsah tohoto článku???? Já se k němu připojuji svým souhlasem a přeposílám dalším adresátům. A co ty/ Vy????

Pravda o ISIS.

8. září 2018 v 19:26 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů
Je zde něco jiné,co naší politici před náma neříkají,protože nesmí,jsou poskoci Strýčka Sama:Dnešní zpráva převzata z deníku Al Ahram mluví za všechno. Turecký novinář Mehmet Akhul přinesl autentické svědectví o plánech a jejich realizaci přímo z centra bojů takzvaného Islámského státu z oblasti střední Sýrie. Rok a půl tam působil pod jménem Mohamed Akhe jako bojovník tzv.Islámského státu (kalifátu). Sám označuje tzv. Islámský stát (ISIS) jako podvod, řízený zahraniční tajnou službou. Ve vedení ISIS jsou lidé trénováni v zahraničí a někteří dokonce i takoví, co byli už zatčeni americkými vojáky v Iráku a později propuštěni. Jejich skutečná identita je poměrně málo známá a těžko zjistitelná. Uprchlická krize je podle Akhula organizovanou, připravovanou ISIS na převezení armád ISIS do Evropy. Všechny akce s dětmi a ženami jsou pouze zastírací manévr, který má uklidnit veřejné mínění v Evropě a zvednout vlnu solidarity. Cílem mají být samozřejmě nejvyspělejší ekonomiky EU. Bojovníci ISIS mezi sebou komunikují prostřednictvím mobilních GSM telefonů v síti Spojených Arabských Emirátů Etisalat, které mají zaplacené přímo z ISIS. Tím je také vyřešena záhada, jak mohli takzvaní chudí uprchlíci komunikovat mezi sebou z moderních smartphonů celé týdny v roamingovém režimu, přičemž neměli peníze údajně na nic, navíc mají být až z 80% pologramotní. Příkazy a velení jde přes velitele skupin, které tvoří převážně obyvatelé Sýrie a Iráku a jedna skupina je vedena třemi muži za předpokladu, že jsou na jednom místě. Proto se takzvaní uprchlíci domáhali sami rozhodovat, kde budou umístěni. Jejich taktika má začít tak zvanou guerillovou válkou, což je v podstatě partyzánský způsob boje a to bráněním veřejného pořádku, infiltrací domácího obyvatelstva a kontaktem s již žijícími skupinami v EU. Toto je důkaz, že celý systém v EU reprezentován vlastizrádci,jako je především Merkelová, Hollande, Junckers, Faymann a ostatní totálně zradili Evropu a nechali ji nepřipravenou na totální válku, vedenou z vnitřku.Akhul podrobně popsal organizační strukturu bojovníků tzv. Islámského státu (kalifátu) (ISIS) v Evropě. Tak zvaní uprchlíci z válečných oblastí jsou ve skutečnosti bojovníci ISIS, maskovaní rodinami a dětmi,kteří navazují kontakty s již existujícími strukturami, které v Evropě již působí."Válka v Evropě se začala" prohlásil operační důstojník policejního velitelství v jižním Hesensku po rozsáhlé akci odhalující rozsáhlou síť muslimských vojenských struktur v Německu."Toto je výsledek ranní mimořádné porady ředitelství tří sousedních spolkových zemí", dodal. Jeho britští kolegové podnikli po Akhulovom svědectví operativní zásah, odhalující síť muslimských partyzánů v oblasti Midlands.Připravovali teroristické útoky a sabotážní akce po celé zemi, což má být začátek přenesení bojů z Blízkého východu do Evropy. Jak Akhul uvádí ve svém příspěvku v Al Ahram z dnešního rána, tzv. uprchlíci komunikují většinou přes dubajského operátora firmy Etisalat, která do dnešního oběda zablokovala několik desítek tisíc účtů, které komuni-kovaly neustále jen a výhradně přes roamingové partnery v Evropě. Kontrola a odposlouchávání telefonátů začalo policejními orgány v německé spolkové zemi Hesensko, kde je nejvíce teroristických buněk, i ve Velké Británii.Podle svědectví Akhula je v Evropě odhadem více než 450 tisíc bojovníků ISIS, z nichž je přibližně 80% aktivních. Ostatní se skrývají nebo jsou mimo kontrolu velitelů ISIS. "Maďarská armáda je vestavu pohotovosti a připravena na násilný zásah v případě narušení hranic", prohlásil premiér Orbán. Mehmet Akhul je momentálně na policejním ředitelství v Ammánu a podle mluvčího policejního ředitelství se stále neví, kdy a za jakých okolností bude propuštěn. Informace čerpáme ze zdrojů ammánské pobočky Al Jazeera i od spolupracovníků v Káhiře a Ammánu. POSÍLEJTE DÁL, AŤ TO VÍ CO NEJVÍC LIDÍ!!! DO EVROPY NEJDOU ŽÁDNÍ ZOUFALÍ IMIGRANTI,PRCHAJÍCÍ PŘED VÁLKOU,ALE VÍTAČI NA NÁS POSÍLAJÍ BUDOUCÍ OTROKÁŘE A VRAHY, VRAHY NAŠICH DĚTÍ A VNOUČAT !!!!