close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Lidé by se neměli bát své vlády, ale vláda by se měla bát svého lidu

Více najdete po kliknutí na další naše blogy:

ers-blog.webnode.cz

ers-blog4.webnode.cz

Leden 2019

Husák ??

30. ledna 2019 v 7:35 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů
Gustáv Husák - KOMU BY DAL SVŮJ HLAS?
Gustáv Husák, jako politik, v jistém smyslu, nejvíce udělal pro Čechy, až potom pro Slovensko. Naučil je, ve společném státě, poslouchat i jiných. A naučil je respektovat právo a morálku, ve státě i ve straně. Neměl to lehké, a stalo se tak za zvláštních okolností. Předcházely tomu známé události, z nichž vyvodil politicky jediné rozumné východisko. A co je rozumné, je také nutné (Hegel). A toto mu, bratři Češi, nikdy nezapomněli. A v Praze zvlášť.
Dnešní politici, pravda z jiných důvodů, ale rádi, zdůrazňují, že politika je uměním kompromisů, či možného. Husák to dokázal brilantně. Po srpnových událostech, které nebyly náhodné, a které celou společnost uvrhly do chaosu, zachoval klid a rozvahu. Do socialistické politiky vrátil - obnovil, vyzdvihl, uplatnil - zásadový postoj. Věrnost hodnotám. Byl to kompas jak vyjít z bludiště, jak zvládnout nakupeny staré i nové problémy. Razantně odmítl politické soudní procesy, historicky tak oblíbené v polo komunistických pražských kruzích. Známe je i na Slovensku; pokud se režimu daří, jsou jeho nejortodoxnějšími milovníky, pokud je problém, první utíkají na druhý břeh. A nepohrdnou ani ministerským či prezidentským přístřeškem. Celé tucty Jidášův.
Husák odmítl politické soudy, a ne jen proto, že i on byl jejich obětí. Byly v rozporu s komunistickou morálkou, s hodnotami socialismu. Třídní boj, který Pražské jaro nanovo a zeširoka aktivovalo, se musel řešit pouze na poli politiky; ve straně i společnosti. Že se tam řešeny i osobní účty, to si piš. Lidskou závist, kariérismus, vášně či podlost stačilo jen dobře zabalit za věrnost socialismu. To neodhalí žádná směrnice, až čas. Proto, i na jeho osobní pokyn, přijal XIV. sjezd KSČ (1971) opatření, aby se rány po takových úderech mohli začít hojit. A lidská duše, tak jako vesmírná temná hmota, si pamatuje všechno.
Normalizace společnosti nebyl jednoduchý, ani bezbolestný proces. Ani takovým nemohl být. A Gustáv Husák to ani netajil. I zde byly dva rozdílné přístupy, český, tradičně mantinel-mantinel; slovenský, tradičně, na pohled pomalejší, ale střízlivější. Systém v relativně krátkém čase obnovil svou rovnováhu. 70-té roky patřily v ekonomice k nejúspěšnějším a nejdynamičtějším. A naši umělci vytvořili díla, které - na rozdíl od polistopadových - se dají s potěšením, i poučením, dívat - poslouchat - číst, i dnes. Koncentrovaně to vyjadřují, Dietlové díla, ale i Silvestrovské večery J. Roháče, kde diváky i vystupujících dělá celá tehdejší umělecká špička. Štěstí i radost nepředstírají ani nezakrývají; dokonce ani man-zeli Matúškovci. Stačí jen podívat. A ti, co předtím i potom emigrovali, jaké díla vytvořili, včetně Waldemara?
Dát dnes, po letech, hlas Husákovi, je dát hlas hodnotám, které on celý život prosazoval a reprezentoval. Boj proti fašismu, završen do zorganizování SNP, je jeho národním dílem. A fašismus zdaleka není minulostí. Rozvrácena, po válce banderovský dychtící Ukrajina, plus internacionálně běsnění kolem hranic Ruska - i s hrstkou Gajdoš-Kišková-mi žoldáky idioty - jsou toho důkazem. Všichni odsuzují holocaust, bojí se jeho návratu, ale opravdu? Holocaust a fašismus jsou spojené nádoby, a rodí se jen v kapitalismu, v jeho morálním, finančním a ekonomickém bahně. Bratři Židé a Nežidé, jednoduchá otázka: jaké je trvalé řešení problému?
Československo se díky Husákovi stalo v roce 1968 federativní krajinou. Vedlo to k spravedlivějšímu, vzájemně vyváženějšímu uspořádání ambicí nejen Čechů, ale i Maďarů a ostatních národností. Nový parlament měl dvě komory: Sněmovnu lidu a Sněmovnu národů. Názvy napovídají jak se tvořily ony samotné, ale i zákony. Ale i obsazování funkcí ve federálních orgánech, v armádě, policii, diplomacii atd. Možná i zde jsou kořeny pozdějšího klidného rozdělení státu, pravda, už jako důsledku jiných historických událostí: návratu do kapitalismu. Rozděl a privatizuj!Loni, při 100-em výročí vzniku ČSR, se hodně vzpomínalo; připomenout-la se i mnichovská zrada 1938. Pravda, opatrnky a tichounce, vždyť dnes jsou všichni tehdejší zrádci a zločinci naši úhlavní přátelé. Na vaječné časy! Úplně se zakrylo, aby se zapomnělo (?), Že až za Husáka, díky excelentní-mu ministrovi zahraničních věcí B. Chňoupkovi, se podařilo dosáhnout nu-lity Mnichova. Německo bylo donuceno na mezinárodním poli de iure uz-nať její neplatnost od samého začátku. Willy Brandt Signal v Praze (!) Dokument obsahující formulaci o neplatnosti mnichovské dohody. Pokud by na to zásadoví a neuplatňují Češi nezapomněli, nemuseli mít dnes na Václaváku kancelář sudetoněmeckého Landsmanchaftu.
My, na Slovensku, máme Ústav paměti národa a Muzeum Holocaust-tu v Seredi. Snad tomu věnují alespoň jednu posttendrovú nástěnku. A ne-závislá RTVS by měla svého pogromového ředitele zamknout do archivu, aby si doťapkal vzdělání; a podal nám divákům, za naše peníze, o tom i obrazové svědectví. Pro úplnost, mnichovská dohoda tehdejšího zločinného spolku, by se bez podpory SSSR sotva anulovala.
Bohuslav Chňoupek vzpomínal jak mu německý kolega H. Genscher vyslovil výčitku (po Helsinkách 1975), že se u nás porušují lidská práva, rozuměj svoboda pražských povalečů - disidentů. Na co mu on odpovídal: "Vy, Němci, byste o lidských právech neměli mluvit alespoň dvě generace." A nutno dodat, že ne jen dvě generace, a ne jen Němci. A pan Genscher už toto téma nikdy neotvíral.
Díky Husákovi se podařilo uspořádat i vztahy s Vatikánem. Vzájemně ovlivňování, zejména po Helsinkách 75, bylo užitečné i pro svět. Encyklika papeže Pavla VI. - Pacem in terris - odsuzovala horečnaté zbrojení, vyslovovala se za všeobecné a úplné odzbrojení a za zákaz já-Drove zbraní. Byla v souladu s politikou mírového soužití, kterou prosazovali socialistické země. Vysoce aktuální je i dnes, v zemích NATO zvlášť. Kaplani by našim žoldnéřům, před spaním, mohli z ní alespoň předčítat.
Je paradoxem, že Polistopadoví křesťanští politici, zejména z KDH a SDKU, tuto encykliku zavrhli a překroutili. Vysmáli a pouráželi i kněží, kteří se k ní lidský, i jako podřízení papeže, hlásili. Demagogie dosáhla vrcholu, když je pro toto obvinili ze spolupráce s režimem, a basta. Dá se z toho vyzpovídat, bratři v Kristu?
Pro Slovensko zvlášť, se podařilo vyřešit problém, který se vlekl ještě od rozpadu monarchie. Ani tatíček Masaryk, a další, ho nezvládali. Iš-lo o to, aby se hranice diecézí sladily s našimi státními hranicemi. Byla zřízena Slovenská církevní provincie s metropolitním sídlem v Trnavě (leden 1978), čímž došlo k odloučení od metropolitní arcidiecéze ostřihomskij. Podřízené diecéze (biskup jeho provincie) Košice a Rožňava už nepatřili do jágerskej provincie, ale k Trnavě. "Svatý otec potvrdil pro arcidiecézi Olomouc fary z území Český Těšín dosud příslušející arcidiecézi Vratislav", viz B. Chňoupek, Memoáry in claris, 1998, s. 259 Zbývá už jen splnit odloučení od státu, které římsko-katolická církev tak chtěla. 1K dalším Husákovým hříchem třeba připočítat i vrácení čs. zlata, které nám nacisté ukradli. Jeho větší část skončila až v USA, či díky švýcarským bankám se jiná část navěky ztratila. Jednání probíhala již od 50. let. Souhrnně jejich popisuje v zmíněné knize B. Chňoupek; a škoda, že si na něj Slováci prozatím lépe nezmínili. A nejen pro návrat zlata. Celý příběh je hodný zfilmování. I s tím, jak jsme Američanům zaplatili za Širokopásové válcovnu pro železárny v Třinci více než 16 mil. USD (1950), aby ji stopli v hamburském přístavu. A pak v dražbě znova prodali, za provokativních 9 mil. USD (Argentině, 1954). Polistopadový voliči by se dozvěděli i jiné, že našim milým Angličanem jsme platili i za to, že naši čs. vojáci mohli u nich a za ně umírat. Uhrazeny si UPL-ne všechno, i knoflíky či tkaničky do bot; i pro Gabčíka. A, samozřejmě, luxusní servis Benešovy vládě. Na Západním frontě nic nového. Pro srovnání: čs. vojenská jednotka, která vznikla v Buzuluku, v Sovětském svazu, a které velel generál Ludvík Svoboda, dostala vše potřebné od sovětské vlády na její náklady. Společný boj proti fašismu pečetil naše vztahy a nebyl předmětem finančních spekulací.
I tento příběh ukazuje jaké jsou rozdíly mezi kapitalismem a socialismem, a to v situaci, kdy šlo doslova o životy celých národů! Možná i zde byly kořeny, že na západní odboj, s prvky koloniálního přístupu k nám, se nahlíželo jinak.Československé měnové zlato, obsahující i zlaté mince téměř ne-vyčíslitelné numismatické hodnoty, se do Prahy vrátilo po 43 letech! Jeho osud po nástupu a vedení V. Havla je již jiná kapitola; Nejsme jako oni!
V této souvislosti ještě jeden příběh z Husákovy doby. Ministr Chňoupek zmiňuje přijetí u kolumbijského prezidenta: "Seňor canciliero! Seňor canciliero! Zůstaňte prosím na chvíli stát! Pouze na chvilku! ... Ví-tam vás co nejsrdečněji. Nechtěl jsem nic jiného, ​​jen si důkladně poohlédnout ministra země, která nemá dluhy! ... Nemít dluhy, to je v dnešním světě prostě neuvěřitelné. My všichni, jak jsme tady, trčíme v dluzích až po uši. "(Ibid, s.57) I toto je díky Velké stupidní již minulostí.Český státní dluh je aktuálně 1,7 bilionu Kč. Ročně odteče do zahraničí 400 mld. Kč, jak zisk soukromých firem a dalších 100 až 150 mld. do daňových rájů. Na Slovensku je to podobné, jen dělené dvěma.
Pokud si roky vyplavovány zisky vynásobíme blížící se 30-kou, vypadne číslo, které matematicky vyjadřuje potenciál hlupáků v Čechách a na Slovensku. Neuvěřitelné! Jinak řečeno, kdy, kdo a proč nás obsadili? Ví o tom i Palach? Gustáv Husák chybí svým blízkým, tak jak je to v každé rodině. Chybí i v naší politice, moudrým a čestným lidem určitě. Který polistopadový politik kromě loupežného tažení pro které tam vstupoval, udělal pro svůj národ alespoň zlomek z toho, co on? Alespoň jeden jediný, v Čechách nebo na Slovensku?
Vžil se pojem Husákovi děti. Děti narozené do sociálních jistot a pokojného, mírového života. Měli práci, měli dostupné byty - zdarma, či na splátky družstevní - a měli k životu vše potřebné, bez rozdílu z jaké rodiny pocházeli. Základem toho bylo jednoduché pravidlo: práce, jako právo i povinnost. Nic nového, jen připomenu, pracoval i Stvořitel, dokonce ještě bez volné soboty. Taková byla produktivita práce, a dlouho i u nás, za komunistů. Havel si nejprve dovlekl, a pak vygeneroval své děti. Tím nově narozeným sebral všechny lidský důležité podmínky pro život. A jak špatná sudička z pohádky jim nadělil chudobu, bídu, žebráky, bezdomovce, exekutorů, pornografii a prostituci - aby počty veřejných domů soutěžili s počtem kostelů a kněží - organizovaný zločin či vraždy na objednávku. Povalečských způsob života, jaký celou dobu vedl, se stal vzorem pro mládež. A není divu, že za takových podmínek, jako národy, vymírá, Češi i Slováci. Jaké je řešení? Gustáv Husák - komu by tak dal svůj hlas? On toto dilema vyřešil už jako mladý student, podobně jako jiní velikáni. Svůj hlas dal boji za lepší, za humánnější svět. Nepotřeboval k tomu Hrádek ani Hrádeček, ani akcie v diamantových dolech, účty v cizích bankách a jachty v zahraničí. Ani hedvábné kravaty a drahé obleky. I toto mu, a ne jen v Čechách, nemohou zapomenout. Zažil kapitalismus, jeho světovou válku, i jeho fašistické běsnění; viděl a chápal bídu a zaostalost Slovenska, a tomuto boji dal svůj hlas. Dal hlas boji za spravedlivý, mírový a humánnější svět. Při nesnadném osobním životě prokázal pevnou vůli, čestnost, statečnost a věrnost zásadám. Kolik takových vzorů, a ne jen v politice, máme dnes? 30 let je Slovensko, stejně i Česko týrané střídajícími se paprsku loupežnými volebními výpravami lumpeninteligencí. Vyrabované a rozvratné, zbavené vlastní ekonomiky, se zdevastovaným zemědělstvím, na byznys proměněným zdravotnictvím, bez soběstačnosti v potravinách bez schopnosti bránit a ubránit svou zemi. Jak napsal generál Věstenický -jediný statečný (?) - z tuctů (!) už ne Husákových generálů, je paralyzována vůle národa (mládeže) k obraně vlasti! Výrok je pravdivý i děsivý současně, neboť toto je začátek konce národa, vlastenectví, naší samostatnosti, rodiny i hlásání křesťanství. My nepotřebujeme vojáků žoldáků, kteří za peníze - i se svoji-mi Nepedofilní Kaplan - půjdou zabíjet, kam je nasměrují. My potřebujeme, aby naše mládež prošla přípravou jakou procházeli generace před nimi, a byla schopna i ochotna bránit dědictví našich předků. Ne pro mamonu elit, ale pro mírový a klidný život u nás doma, na Slovensku. Zničené vojenské posádky - a jejich nemovitý majetek dobře rozkradený místními primátorem - v okresních a krajských městech, o hlavním ani nemluvě, jednou mohou - a budou - chybět. V Evropě podle odhadů je kolem půl milionu vycvičených přistěhovalci. Stačí jim jen rozdat ruční zbraně a vhodně upravené Mercedesy. Narychlo a jednoduše vzniknou mobilní bojové jednotky, které, na ilustraci, za jednu jedinou noc zlikvidují celou spící Petržalku. A přeživší si, možná, vzpomenou i na Husákové Lidové milice. Před námi jsou i nepředvídané bohužel velmi pravděpodobné ekologické a přírodní změny a katastrofy.Plošné suchá a plošné záplavy budou jen rozcvičkou. A tam nám 14 amerických stíhaček, s vypočítaným fíků doletem až na Ústavní soud, bude platných tak, jak Havlovi Bible; nyní, i za života. Skutečnost, že Gustáv Husák se dostal do finále svědčí i o tom, že na Slovensku se ještě zcela nevytratila soudnost a paměť. Že to s tou morálkou, tak ničení a pěchování, není nejhorší. Američany a Západem pečlivě pěstovaný nihilismus a relativismus ještě na Slovensku zdaleka nezvítězil. Mnozí nám budou závidět, abych VPAS Joža Ráže, že jsme zůstali věrni zásadám. Je to dobrá zpráva. Naději. Pravda, na Západ od našich hranic vystraší mnohých. Hlupáků, zločinců, nepřející, šovinistů, zaprodanců, ale také oportunistů a primitivů všeho druhu. A takových ani u nás není málo. Úplně škodolibě dodávám, že je to také způsob jak nastavit zvolení pražské kavárny, zvlášť sluníčkářů a havloidiotů. Jak jim připomenout, a připomínat, největší světové shromáždění lumpenproletariátu a lumpeninteligence na jednom místě, na Letné 89. Podívej se Gusto, jak je tady hustě. A pokud by se špatně abstinující kněz-biskup Malý na to dnes střízlivě podíval, v Praze už není hustě, ale řídce. Řídký je majetek, který bratrům Čechům zůstal, v Praze a na Václaváku zvlášť; kůň, Muzeum, bezdomovci a možná i vchod do metra.A u nás? Už bez Husáka, zůstalo jen kiskovanie s lichvou či pozemkami, výstavní rigorózní práce jako symbol úrovně parlamentu, ale i vysokých škol, zda funkce poradkyně pro strategickou spodní prádlo přímo na úřadu vlády. Za posty ústavních činitelů nezaostávají ani ministerstvech; ráno ministrem na poště, na oběd na zdravotnictví, a večer na vnitru. Tak si tu žijeme. A když se zvyšují důchody, tak poslancům o tisíc a více, a tím, co skutečně pracovali o 2,70 eur. Špatný sen nebo terorismus a holocaust současně? Proč a kdy? Dát hlas Husákovi, je zároveň dát hlas míru, klidu, dát hlas rodině Jde také o projev úcty k jeho skromnému žití, i pokory k hodnotám, které náš svět, i když jen nakrátko, i díky němu, udělali lepším, důstojnějším a pastím. Moudří a čestní lidé tak udělají.
20. ledna 2019 S úctou, PhDr. Michal Dienes, CSc., Pplk. v.v.

Kdy bude válka???

24. ledna 2019 v 20:48 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů
Roman Malý
21. ledna v 18:58 ·
Vážné varování před celosvětovým konfliktem, fakta!
Toto je informace pro všechny, kteří se ukájejí přesvědčováním sami sebe i svých blízkých v jakém bezpečí a jistotě žijeme! Věřte, že to nejsou jen debilové "pražské kavárny" a lidí kolem ní blízkých! Je to rovněž pro všechny přemýšlivé, kteří přemýšlí, proč to vše jen jedním směrem. Čtěte pozorně, je to velice zajímavý rozbor, proč válka bude. Věřím, že pochopíte stejně, jako jsem pochopila já. Mrazí z toho už jen při pouhém pomyšlení. NATO s jednou miliardou lidí, stojí proti 160 mil Rusů. Jejich jedinou obranou jsou atomové zbraně. Na pozemní válku nemají dost lidí. Já osobně nechápu, proč do Rusů společenství NATO pořád vrtá. Tento článek vysvětluje mnohé. Jak porazit Rusko? Ale proč? Přes veškeré úsilí v mediální válce, přes uvalené sankce a permanentní vyrábění Ruské hrozby, začíná varianta přímého vojenského střetu. Propaganda války dostatečně otupila vědomí populace a nyní už zbývá odhodit masky a burcovat ve jménu hodnot národy do boje. Výdaje na zbrojení rostou, válečná osvěta jde do škol a slovo zadržet Rusko je každodenním slovníkem hlavních médií. Nositelé Nobelových cen míru a strůjci barevných pučů radí dezorientovaným a zdebilizovaným masám nepodléhat ruské propagandě za žádnou cenu. Plány západních mocností, které vypracovaly pro Rusko, jsou stále stejné. Ponechat pouze15 milionů Rusů na jejich vlastním území. Britská premiérka Margaret Thatcherová za tento projev sklidila velké ovace a uznání. Plán pokračuje. Zdroje Ruska musí být rozděleny. Ještě je třeba doladit poslední obraz světové krutovlády v Rusku a pak už všichni budou souhlasit s vraždou ruského prezidenta Putina. Putin je démon a musí být nejlépe zavražděn jako Sadám Husajn a M. Kaddáfi. Rusko není Libye a Putin je Rus a Slovan. A ty jeho jaderné zbraně, co s tím? Slušná armáda, velké území, vlastní zdroje a místo žoldáků národ vlastenců. Mentalita Rusů, proti početně větší armádě paktu NATO s dobrou vojenskou technikou. Celá slavná Evropa a její hodnoty je parta korporátních magnátů, ale ne válečníků. Ta má jít do války s Ruskem? Evropské mocenské elity nejsou schopny vyřešit vlastní problémy, vlastních lidí. Nejsou schopny jednat o ničem jiném než o vlastním prospěchu. Přes smlouvy, které v minulosti podepsaly, se vždy vzájemně zradily. Tento spolek elitářů, žijících v jiné realitě, má svého vůdce ze zámoří. Pro světového "četníka" neplatí žádná pravidla, určuje je sám a stejně tak nám určí i nepřítele. Nic jiného, než prachsprosté napadání států a zabírání zdrojů, se ve světové politice nedělo a neděje. Války ve jménu svobody jsou největším pokrytectvím mocenských ekonomických elit. O žádná lidská práva a demokracii nejde! Jen zájmy, moc a ovládnutí zdrojů včetně distribuce. Tito největší světoví zločinci zneužili každého slova humanita. Kdo se podílel na válkách v Kosovu a kdo rozpoutal peklo v Africe? Veškeré novodobé vraždění mají na svědomí USA, Francie, Anglie a Itálie. Koloniální státy svojí historií i současností. Celé africké tažení slavná OSN přikryla mlčením. Všichni váleční štváči, celá propagandistická nezisková armáda, politická garnitura včetně korporátních médií. Ti všichni podporují válku o zdroje. Kdo ovládne zdroje v Rusku, bude pánem nad distribucí uhlíku a pitné vody v celosvětovém měřítku. Pohled na lidská práva v Rusku a v Číně je alarmující a musí se správně tyto státy trestat, neustále jim připomínat jakou krutovládu páchají. Zajímavé, že tentýž pohled celé západní společenství nenastaví v případě USA, Francie, Saúdské Arábie, Kuvajtu, Kataru a dalších muslimských zemí včetně Turecka. Toho všeho jsou si Rusové vědomi. Vědí, oč jde, nechtějí přijmout korporátní model vlastnictví zdrojů. Vědí jaké pokrytectví a dvojí metry používá západní humanita. Kdo má vlastní zdroje, není pod tlakem a může vyjednávat. Rusko potřebuje mír a vydrží mnoho urážek. Pečlivě si hlídá vnitřní stabilitu a má sílu odolat i státnímu převratu. Studená válka nikdy neskončila, jen změnila formu. Jak tedy porazit Rusko? Sankce vydrží, armáda je připravena. Zhroucení SSSR se po druhé opakovat nebude. Všichni zapomněli, že dnešní Rusko není SSSR a Rusko za dob Jelcina. Vojenští stratégové mají plán, malé pobaltské státy jsou klíčové a blízko ruských hranic. Polsko má trauma z historie a slíbenou možnost stát se evropskou velmocí. Ukrajina nesplnila zadání zahájení války i přes pomoc vyškolených instruktorů, nezabralo ani sestřelené letadlo. Další pokus o střet nevyšel paktu NATO v Turecku. Umučení pilotů nezabralo na Ruské emoce a touze po odplatě. Jak začít velkou válku a zbavit Rusko jednou provždy zdrojů? Plánů mnoho, klíčové jsou Ruské hranice a zážeh na Evropě. Osvědčená taktika z historie! Provokace co nejblíže u hranic Ruska a za nutné podpory Slovanů. Vojenské obkličování Ruska nemůže být jen v rukách Anglosasů. Něco by tam nehrálo. V rámci strategie musejí i Slovanské národy chtít zničit Rusko. Plán rozšiřování paktu NATO se ukazuje jasně. Stejně jako instalace Čecha, generála Pavla do vysoké funkce NATO, jako Tuska, Poláka do EU. Jen s pomocí Slovanských národů lze ublížit Rusku nejvíce. Ve vzduchu je další provokace, taková, která musí zahrát na emoce a vyvolat chuť jít do války. Akce pod falešnou vlajkou jsou běžná praxe vojenské strategie. Neustále obkličování Ruska paktem NATO co nejvíce k hranicím, vojenské manévry, hrotit napětí. Z toho dříve či později musí eskalovat střet. Válka mezi Ruskem a paktem NATO je nastartovaná a téměř nevyhnutelná. Sankce nebudou nikdy zrušeny a celá válečná mašinérie se jen tak nezastaví. Zadržování Ruska znamená, navézt co nejvíce těžkých zbraní k jeho hranicím, dobudovat odpalovací základny kolem celého území Ruské federace. Samotná simulace války Rusů proti Evropě a USA překonává silou zbraní a následků peklo vynásobené tisíci. Opět další vlastenecká válka za přežití nebo smrt. Motivace dobít - proti odhodlané obraně své země? Válka vzejde na hranicích Ruska a Pobaltské státy pro tento účel budou obětovány i s divizemi NATO. Důležité je pro mocenské elity - přímo nezasahovat a ponechat zážeh boje na armádě. Počátek války s Ruskem vzejde rychle, ale nejdříve proběhne strategický klid před bouří. Jako blesk zasáhne informační pole zásadní sdělení pro občany ze zemí paktu NATO - Rusko porušilo provokacemi světový mír na více místech - jsme ve válce. Lavinu křiku zajistí média za doprovodu Hollywoodských katastrofických záběrů o ruské agresi. Bude to největší a poslední divadlo, které sehraje; super elity s jejich politickými pěšáky. Všichni budou svorně volat, zničme Rusko a budou mít na to pár minut. A pak se přemístí do svých, po mnoho let budovaných podzemních krytů. Jen v USA je těchto chodeb stovky kilometrů - pozor jen pro zasvěcené! A co reakce Ruska obklíčeného státy paktu NATO? Taktické jaderné střely uvedené k bojové pohotovosti splní rozkazy. Cíle známé, členské země NATO a USA. Kdo si myslí, že ČR je z toho vyňata, tak ať se ihned vzpamatuje. Obrovské početní převaze armád NATO je nemožné odolávat dlouho konvenční technikou. Rusko se bude muset bránit jaderným arzenálem. Počítejme spálené země do 5-10-20 minut, je to celá Evropa a o pár minut později Anglie. PVO zachytí max. 30% střel, ale další zasáhnou přesně cíle. Po prvních jaderných vzájemných úderech bude marná snaha vrchních velitelů ukončit apokalypsu. Emoční paralýza vymaže u všech stran politickou dohodu. Systém boje je nastaven mimo člověka a tak se s tím počítá. Ruské ponorky odpálí veškeré jaderné střely na Východní Pobřeží USA. Čas 5-10. minut. První vzájemné údery povedou jako vždy na velitelství a základny, následně na aglomerace, elektrárny, strategické zdroje průmyslu. Vše, co je životně důležité pro stát bude vzájemně zničeno. Ruská velká města včetně Moskvy dostanou pravděpodobně vodíkové údery, které jsou ničivější než atomové pumy. Automatizovaný ruský systém řízení jaderné války pochopitelně odpálí nejsilnější balistické střely Topol a Satana na vybrané cíle v EU a USA. Jak se zachová Čína a celá Asie? Globální výměna úderů je v současných vojenských odhadech 5300 taktických střel a 6000 střel středního doletu k okamžitému použití. Takové množství střel přetíží PVO obou stran. Na Rusko tak dopadne v prvních 60-ti minutách 2500 taktických střel a po 5-ti hodinách skončí "velký ohňostroj". Aktualizovaný odhad na sílu jaderných zbraní a počet mrtvých je 60 - 100 milionů okamžitě. Do 15. dnů následně, vlivem radiace a spadu, kontaminace prostředí 300-400 mil. lidí. Do půl roku 800 milionů na souhrn všech devastujících následků zničení základních životních zdrojů. Na odklízení mrtvol nebude mít žádný stát kapacitu. Ve všech zasažených státech přestane fungovat infrastruktura, průmysl, zdravotní systém. Pokud si lze představit chaos s mentálním strádáním těch, co přežijí, pak máme obraz, příčinu a důsledky mocensky posedlých psychopatů Západu. Všichni podporovatelé sankcí a nepřátelství vůči Rusku mohou krom válečného odhodlání sdělit svým dětem na politických přednáškách, jak bude vypadat válka s Ruskem. Vyprovokovat jadernou velmoc k válce je snadné, ovšem zastavit její průběh nelze. Vojenští velitelé a politici vylezou z bunkrů a odeberou se do Austrálie, jednat o novém světovém řádu. Austrálie a Kanada jsou země, na kterých se elity dohodly, že zůstanou ušetřeny. Publikace o dopadu jaderné výměny mezi NATO a Ruskem jsou k dispozici a každý si může udělat vlastní závěr.< /span> Představa vojenských stratégů v USA, že proběhne opotřebovávací válka s Ruskem, která ho bude bolet je mimo realitu. Rusko nepůjde cestou obrany jen na svém území. Početně se nevyrovná jak technikou ani počtem vojáků. Nemá volbu, a proto jasně dalo najevo, že použije nejsilnější zbraně ke své obraně. Je celá Evropa opravdu tak hloupá a má tak lokajské politiky, kteří oddaně poslouží vlastnímu zániku? Vážně si někdo z papalášů Evropské komise a vedení NATO myslí, že lze Rusko vyhladovět sankcemi a poté je vojensky porazit bez jaderných zbraní? Proč tak lokajsky poslouchají USA? Možná příčina je přidělená moc i profit, druhá skupinová hloupost a to vše uzavírá dlouholeté špehování nejvyšších špiček Evropských státních pohlavárů, ministrů a prezidentů. Spojenci odposlouchávali spojence! A je to normální? Dnes, vše zase ok! Zase se objímají a mají se rádi více jak včera. Jak nám odpovědí naši generálové včetně Pavla? Zadržují Rusko, nebo připravují první úder? Jak sám Pavel tvrdí, Rusko je největší hrozba, větší jak migrace. Možná, že jsou v éteru Informace z minulosti a obava, že by je mohl využít nepřítel. Kdo ví? Po celém letitém špiclování našli všichni postižení společnou řeč i společného nepřítele. Každodenně omílané Evropské hodnoty a západní kultura je jen divadlo a vrcholné pokrytectví. Tento spolek je nutné reformovat, postavit na jiných a férových základech. Je třeba odvolat celé vedení EU a slavnou komisi. Současné elitářské uskupení je nutné odstavit z funkcí a zbavit je řídících procesů na všech úrovních. Demokraticky se musí jednotlivé národy všech členských států zbavit parazitů. Je v zájmu všech, zrušit sankce proti Ruské federaci a začít normálně obchodovat a narovnat vztahy. Evropa musí najít odvahu odmítnout diktát elit! Pakt NATO se ukázal, že není obranný, ale útočný spolek jestřábů hájící ekonomické zájmy globálních mocenských elit. Jak a v co, NATO transformovat? To je úkol pro nové politiky, kteří jsou připraveni provést reformy a chtějí zabránit globální válce. Bez výměny současných politiku není řešení. Protože se nikdy v historii nepodařilo zabránit žádnými prostředky válce, je více pravděpodobné, že nezabrání nikdo té další plánované. A stejně dopadne i pokus reformovat EU. Evropská šlechta s námi vydrží opravdu až do konce? Celý proces řízené dezorientace a debilizace zakončí Darwinova mezní past. Dokáží naši volení zástupci domyslet, co nastane, pokud po našich lidech budou chtít válčit s Ruskou federací a pod vlajkou paktu NATO a zabíjet Slovan Slovana? Jaká bude reakce veřejnosti, bojovníků za svobodu, posledních našich hrdinů, že Rusko je nepřítel? Mediální štvavá masáž a hon na takzvané proruské weby nabírá na síle, že už malé děti vidí v Rusku peklo se Satanem. Zapojeni jsou všichni kluci a holky z neziskovek, celebrity a nesmíme zapomínat na samozvané aktivisty. Úloha medií, celebrit je klíčová. Informační válku zvládají výborně. Nepřítel je znám, jen našinec je stále nějak málo odhodlán k boji. Elita z řad skutečných novinářů je odstavena. Petránek se údajně pomátl a tak nám politické analýzy tvoří 20. letí aktivisti z nadací, mozkových trustů. Martin Koller, který popisuje velmi pravdivě a profesionálně situaci se může upsat a odezvou je ticho. Pokud porovnáme souvislosti, využijeme znalosti o složení a mentalitě všech vrstev České a Moravské populace, máme vzorec pro analýzu. Tupá a zhýčkaná mládež líná pracovat a duševně se namáhat. Střední generace bojuje o chleba a senioři se ve všem ztratili pod tíhou nízkých důchodů. Vrcholní papaláši chtějí jen business a 3,5 milionů lidí v bídě do války s Ruskem nechce. Národní armáda neexistuje a mobilizace může přinést jistý druh morálních zábran a možnou politickou změnu na generálním štábu. Stejná situace a stejné nástroje dezorientace a debilizace mas probíhají v celé EU. Mnoho trefných komentářů pokládá otázky, za co bojovat? Za rozkradený stát, za majetek nadnárodních korporací, za mega milionáře a vládnoucí elity? Za svobodu ve které je mamon na prvním místě? I to je vyřešeno. Neochotu mas bojovat vyřeší strůjci nového světového řádu (NWO). Prostě ji začnou žoldáci. Žádná jednání, žádná kapitulace, rychlost zahájení války musí předběhnout všechny informační kanály. Rusko se bez jaderných zbraní neporazí a jaderná válka nebude jen na území Ruska. Geopolitická situace je mnohem horší, než za Kubánské krize. Státy, které ve druhé světové válce napadly dnešní Rusko, jsou opět součástí jeho obkličování. Pro souvislost stability i křehkosti současného systému je třeba zmínit fatální věci. Výskyt přírodních výkyvů, dokáže paralyzovat celé státní i politické zřízení a změní je na maladaptivní. Měsíční výpadek vody a elektrické energie způsobí apokalyptický stav společnosti. Po dvou měsících se totálně zhroutí každý systém i bez velké války a tím uvrhne všechny lidi do chaosu. Kdo připravuje válku a nepřímo ji podporuje ničením zdrojové stability jiného státu, chce vyhladovět obyvatelstvo zavedením nedostatku a tím docílit svrhnutí vlády, musí počítat i s následky. Rusko už nemá kam ustoupit, nikdy neustoupilo. Všechny státy, kterým přineslo svobodu, ho dnes zrazují a připravují se na válku. Křehkost systému na denních dodávkách všech zdrojů je doslova děsivá. Pro mocenské elity jsou to postradatelné aspekty, příliš mnoho lidí, kteří ubírají zdroje. Rusko žádný stát ani Evropu nenapadne, má své zdroje na mnoho set let!
Poslední největší světové zdroje a ke své obraně má jediného spojence - jaderné zbraně!Jak se krade ve velkém

18. ledna 2019 v 8:47 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů
Jak ČR nakupovala od gangsterů svoji vlastní naftu a ještě nevýhodně! Celkový účet 3 000 000 000 KČ!
Čepro v letech 2010-2011 nakupuje naftu a letecký benzín od firmy TIPSOL. Nakupuje za nevýhodné ceny v celkovém objemu 3 750 000 000 KČ. Tipsol je odnož sázkařského gigantu Tipsport.
TIPSOL tato paliva nakupuje výhradně od firem gangstera Romana Sýbka. Platí mu cenu dodávek a DPH z hodnoty obchodu. DPH Sýbek ukradne.
Firmám gangstera Sýbka tyto paliva pro TIPSOL dodává výhradní dodavatel Viktoriagruppe AG, která ve svém
skladu v Německu skladuje paliva státní firmy ČEPRO, a to jí platí za to, že je uskladňuje. Firma Viktoriagruppe, ale sklad v Německu postupně vyprazdňuje a prodává tak firmám gangstera Romana Sýbka paliva firmy ČEPRO.
Tedy idioti ve firmě Čepro si kupují svoje vlastní paliva, za která platí v Německu skladné. Ještě je kupují nevýhodně. A ještě je stát okraden o DPH ze všech těchto obchodů. Podle prostorových odposlechů gangsterů se dozvídáme, že lidé z Čepra se mají scházet s Romanem Sýbkem, Petrem Maříkem a Petrem Malým, kteří mají podle odposlechů gangsterů tento podvod organizovat.
ZEMAN MÁ PRAVDU BIS JSOU ČUČKAŘI
Postupně budeme zveřejňovat i dodatek ke smlouvě o uskladnění nafty v Německu. Dnes ale uveřejňujeme první sadu důkazů. Tím je základní schéma podvodů s českou státní naftou uskladněnou v Německu a první fotografie ze sledování provozu na železnici v okolí skladu Krailing u Mnichova z 27. dubna 2015. Obě potvrzují, že Bohuslava Sobotku někdo obelhal, když ho přesvědčil o tom, že po železnici nesmí jezdit vlaky. Další fotky, které zveřejníme budou prokazovat, ještě horší věci, které se v německém skladu české nafty děly.
Pro další informace o české mafii a podsvětí napojeného na českou politiku sledujte náš facebookový kanál
http://www.facebook.com/infowars.cz
a odebírejte náš Youtubový kanál
http://www.youtube.com/c/svobodnyvysilacarchiv
A nezapomeňte na naše 4 díly o mafii a podsvětí prorůstající do vrcholových pater české politiky
1. pilotní díl - mapování mafiánského gangu
https://www.youtube.com/watch?v=H7OypN9WQ4A
2. díl - mafie na ministerstvu financí, GFŘ a politická napojení
https://www.youtube.com/watch?v=DWXVq4_5TdI
3. díl - tunelování Plzeňské teplárenské a.s., spalování neexistující biomasy za 120 mil. KČ a politické souvislosti
https://www.youtube.com/watch?v=Kq9PCh_MJQ8
4. díl - brutální odposlechy gangsterů o vraždách, uřezávání nosů a rozpouštění mrtvol v kyselině. Základní mapování nafty Krailing, Viktoriagruppe a Čepro.
https://www.youtube.com/watch?v=STT8lrQcrrg

Podivné vlády od roku 1990.

11. ledna 2019 v 19:08 | ERS |  Články ERS

Podivné vlády od roku 1990.Stále více narážím na podivné řeči a na neskutečné bláboly o naší minulosti ohledně doby socializmu. Budu v celku stručný, jelikož jsem měl nějaké neshody s komunistickým režimem, tak jsem uvítal tuto změnu doufaje v demokracii. Z odstupem času mohu přímo uvést jediné, to co nastalo bylo tiché převzetí moci fašistickou klikou. Jednoduše jsem skočil na špek jako valná většina národa, bohužel

Po roce 1945 nebyly potrestáni evidentní kolaboranti s Německem, tedy jak vláda včetně JUSTICE, rokem 1946 byly založeny Lidové Milice proti rozkradení zestátněného majetku, tehdejší vláda včetně Justice nemohla toto vetovat pro případné odhalení jak se chovaly v době války, prostě by se odkopali. Pro nebývalý nárůst preferencí komunistických předáků po hospodářské pomoci ze strany SSSR v roce 1947 (bylo možné předejití očekávaného hladomoru následkem nebývalého sucha), se tito vládní činitelé obávaly již ztráty pracovních míst a případné odhalení svých aktivit v době Německé Říše. V době kritiky komunistů na vládní poměry a hlavně Justice, vznikla vládní krize která se následně vyostřila v únoru 1948. Po tomto datu nastal velký exodus vládních úředníků včetně Justice do řad komunistické strany, tak tedy jak se zachránit než vstupem do stínu komunistů, pod svícnem je vždy tma. Tak tito obrkomunisté soudily mého tátu a mnoho dalších, prostě ještě zahlazovaly stopy jejich kolaborace, ono je jedno pořekadlo "poturčenec horší turka", tak se zrodila sorta "OBRKOMUNISTA proti KOMUNISTOVI", současnost je plná i na PB "lepšolidí proti póvlu -lidem". Tato sorta měla děti a rozvětvené příbuzentstvo, ti všichni na tom parazitovaly až do roku 1968, ten se jim ale nevyvedl a museli zase držet krok až do roku 1989, kdy nastala další příležitost a občané byli již dokonale promasírovaní.

Náš stát prosperoval v době vlády komunistů velmi dobře, to bych jim křivdil toto nepřiznat, v současnosti se mladí ohrazují "všechno jsme museli dodávat Rusům a tím jsme zaostaly a měli bídu". Jenže jakou bídu? Nikdo nebydlel pod mostem, vedla se vysoce sociální politika, nikdo netrpěl hlady a nemakačenkové musely makat. Argumenty o dodávaných výrobcích do SSSR jsou scestné, náš stát z tohoto obchodu měl prospěch, veškeré nerostné bohatství pro náš průmysl byl za paušální ceny proti světovým cenám dokonce TŘETINOVÝ. A zde není zmínka také o plynu a ropě, pamatuji ještě benzín za 2 Kčs litr, naftu za 0,90 Kčs a motorovou (to bylo stejná nafta) za 2 Kčs. Porovnáním tehdejších světových cen byla tato cena naprosto ideální , poloviční. Porovnání ceny Barelu na světových trzích a námi kupovanou od SSSR vám spadne brada. No a nyní k jádru věci, náš stát byl soběstačný skutečně ve všech směrech ač suchozemci jsme měli i námořní loďstvo , vyráběli jsme naprosto vše jak průmysl tak i do domácností, nemluvě i o leteckém průmyslu a automobilním. Sepisováním co se jak a kde, vyrábělo nemá význam, zkrátka náš stát byl velmi bohatým ve střední Evropě. Současná propaganda z nás dělá oběti pod Ruskou nadvládou a diktuje mládeži jak jsme se měli vyloženě špatně, podle Geblse se jim to daří.

Jak jsme byli bohatí je doslova šokující, nebýt snahy rozdělit stát na dva samostatné subjekty a tedy udělat soupis majetku a počet obyvatel, tak zemřeme v nevědomosti. Vše se dělalo vesměs v tichosti bez plné informovanosti obyvatel, a nyní si držte klobouky co uniklo v tichosti ven. Tak veškerý státem vlastněný majetek na hlavu obyvatele byl 4 034 800 Kčs, tedy včetně nemluvňat, toto se dělilo mezi Českým a Slovenským státem, bylo tam vše včetně zlatých rezerv. Pokud to někdo chce porovnat s dnešní dobou, tak to může přepočítat s následným trendem: rodinný domek se dal koupit za 150-180 000 Kčs, osobní vůz 45-80 000 Kčs, družstevní byt 40-80 000 Kčs a tak bychom mohly pokračovat do naprostého vyčerpání včetně porovnání cen se západem.

Tak letošní rok bude již smutnou připomínkou roku 1989, uplyne již 30 let nastolení vlády a vlád fašistických zlodějů, pracující obyvatel tohoto státu je otevřeně okraden nejen o svůj majetek, ale i o dědičný majetek svých předků a to beztrestně bandou fašistických loutek sedících ještě na posvátných místech našich vlastenců. Tato samozvaná banda rozkradla a dopomohla i cizincům k velkolepým krádežím které by ve své domovině bylo trestáno smrtí, a to není vše, v současnosti ještě udělala z každého občana naší vlasti dlužníka, je to normální???

Každý člověk má tedy nějakou danou inteligenci, to zná vesměs každý to IQ, někdo míň , někdo víc a je to vlastně vrozenou formou. Co si má ale člověk, občan tohoto státu pomyslet nad jednáním našich vlád od roku 1990? Ono se říká že po bitvě je každý generál, ale já jsem stále upozorňoval na mnohé chyby a popisoval jsem co se stane KDYŽ….. Kolikrát mám pocit že jsem to snad přivolal, varoval jsem když dělníkovy seberete lopatu, vrtačku, soustruh , nemá kdo vydělávat i na vás ve vládě a naopak bude na krku státní pokladny, a to správný hospodář nedělá a naopak hledá práci pro zisk. Toho času co jsem se věnoval varováním a naprosto zbytečným psaním ani nemluvě, no stalo se.

Dokonalá vláda se skládá z členů vlády potvrzené svéprávností ve všech směrech jednání, také je za vše zodpovědná a nese všechny důsledky jak v kladném ale i záporném výsledku. Jak je tedy možné trpět vládu která je ve skutečnosti nesvéprávná ve všech směrech a přesto je stále na svých postech?? Vše je u nás možné, pokud nemá nad vládou skutečný dohled JUSTICE a také Ústavní soud, tak se může naprosto vše. Obrat by nastal otevřením archivu Gestapa z dob války, jenže, valná většina je mimo naše hranice a tedy minulost členů naší Justice je pro nás tabu, ale dobře slouží zahraničním pánům. Obrázek si můžete udělat okamžitě , po roce 1989 byly členy OF, ODS, ODA, ČSSD, KDU, KDU-ČSL, a tak bychom mohly provětrat celý šatník, jak po okupaci Německou Říší a tam byl také velmi dobře zásoben šatník s kabáty přes veškeré partaje až po KSČ.

Dobře prosperující státy se starají o své obyvatele ve všech směrech, ano je to "dokonalým" výběrem -tedy volbami vybranými jedinci ke kterým má volič bezmeznou důvěru. Tam platí také jistá pravidla , nedržíš slovo, podvádíš a jiné prohřešky okamžitě ven (Švýcarsko), tak to je v základu demokracie. Politik pokud skutečně zastupuje ,- tedy slouží svým voličům dělá vše pro stát a jeho dokonalou prosperitu, má zájem aby ve státě byla plná zaměstnanost, tedy ochraňuje veškerá pracovní místa pro své obyvatele. Proč?? Vynaložené finanční prostředky mají být majetkem státu a tedy jeho obyvatel. Pokud se otevře pracovní trh zahraničním pracovníkům nastává přirozený odliv finančního kapitálu a tedy ztráta deviz. Toto je základ hospodaření každé země zabránit odlivu kapitálu. Tím že naše vláda bere pracovníky ze všech koutů světa, tak řeší jejich problémy, ano, řešíme za Porošenka jeho neschopnost se postarat o své voliče a nám to nese do budoucna kolaps našeho hospodářství včetně vyšší inflaci naší koruny. O co jde??? Naše koruny vývozem do zahraničí jsou ve skutečnosti jen cárem papíru. Proto je nutno naše peníze měnit na Dolary, nebo Eura, a to má háček, my je netiskneme a tudíž jsme nuceni je n a k u p o v a t , ovšem ale za co. Tu prodáme kus lesa, tam zas za hubičku elektrický proud, nebo vývozem nerostů za cenu kterou nám milostivě nabídnou zahraniční banky a jsme okamžitě v dluhové pasti. Tím se stát připravuje o svou suverenitu a tedy samostatnost. Tak možná vám konečně dochází jakou máme zločineckou sestavu ve sněmovně a vládě, nejenom že totálně vyrabovaly tento stát, ale v současnosti jsme v tichosti hnáni pod kontrolu zahraničních bank, kdo je největší věřitel???? Tak se podržte, je to Německo, proto nejsou vypláceny reparace, proto se Sudeťáci těší na návrat, proto se Kháááárl jen směje našim občanům do ksichtu, ještě krátce po roce 1990 se nechal slyšet že je to jen otázkou času kdy se tady bude mluvit Německy. Tato kolaborantská tlupa napříč všemi politickými uskupeními má snahu zničit nejen Zemana za zachování naší státoprávnosti a drží pohromadě naše vlastence, ale i Babiše. Babiš má snahu zamezit odliv kapitálu který nás hnal do chřtánu Německa, proto je nepřítel číslo jedna směrem ze západu. Návrh o lidech pracujících na našem území v podobě nabytí občanství je jasný, usaďte se tady a plaťte daně ,nevyvážejte drahé devizy. Nakonec, jsme slované, v angličtině je význam tohoto slova "OTROK". Konečně začněte trochu uvažovat co chceme , jaké máme cíle a hlavně kam patříme, musíme zvednout konečně hlavy a vykopat ty dědičné kolaboranty. Ers 11.1.2019.

B.I.S.

11. ledna 2019 v 17:57 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů
Vlastizrádná zpráva BIS: Je to jako v Trumpově Americe.
Nezvolení chtějí ukrást moc.
Prezident, premiér a svobodné hlasy v médiích.
Burza Intimních sprostot. Neplacení špióni? Toužení po válce. Jde o všechno. http://www.protiproud.cz/ 7. 12. 2018 Petr Hájek připomíná, z čeho a proč povstala "vnitřní bitva" představitelů státu se současným vedením tajných služeb, a dovozuje, že jde jen o předehru ke krvavému divadlu s našimi životy.
Tajné služby mívaly původně státy od toho, aby se podílely na zajištění jejich vnitřní a vnější bezpečnosti - prostředky logicky skrytými před zraky (vnitřní a vnější) veřejnosti. Co jsou bezpečnostní zájmy státu definovala v moderní republikánské epoše výkonná moc. Tedy vláda a prezident. Ti se dostali na vrcholek vládnutí tím, že si je většinově a svobodně zvolili občané. Říkalo se tomu demokracie. Právě tu měly tajné služby bránit.
Ovšem jako vždy, když se v nějaké instituci hromadí důvěrné informace (získané často nezákonným způsobem), nevolení jmenovaní, kteří tento úřad řídí, dostanou občas chuť vládnout místo zvolených. Začnou produkovat vlastní politiku - obvykle ve spojení s partou místních pěšáků Páté kolony cizích zájmů. Není to nic nového. Občas tak dojde k puči proti zvoleným, jenž se může projevit třeba jako státní převrat. Tajní prostě začnou informace používat po svém.
Pouštějí například (ilegálně) svým spojkám střípky utajovaných informací do médií, kde se pak z nich vytvářejí kampaně proti nepohodlným zvoleným. Nové je jen to, že se toto začalo dít i v zemích, které dosud byly poměrně stabilní. Své o tom ví prezident Donald Trump ve Spojených státech. Tam se vrstvě spiklenců říká Deep State (vláda nevolených mocných pod zdánlivě demokratickým povrchem), což se rychle rozšířilo do zbytku světa. Dnes již nějakou dobu tomuto hluboce zakořeněnému "neviditelnému" státu čelí také český prezident a premiér.
Systém ke zničení státu
Jak došlo u nás k této vzpouře tajných služeb, v normální společnosti posuzované jako zrada zájmů vlasti? Nešlo to hned, vyžadovalo to několik kroků. Po převratu 1989 zničil Václav Havel drasticky naše tajné služby. Vypadalo to logicky. Byly prodlouženou rukou systému, který státnímu převratu podlehl. Pochopitelně za přispění části těchto služeb, které byly napojeny na část služeb likvidovaného Sovětského svazu. Ta spolupracovala s tajnými službami úhlavního nepřítele, řekněme obecněji Západu. Dominovaly samozřejmě CIA a další tajné složky Spojených států. Tehdy šlo o to, aby se převrat uvnitř velké jaderné mocnosti obešel bez fatálního válečného konfliktu (dnes jde o pravý opak).
Do vedení našich tajných služeb nastoupili "disidenti". Zničenou strukturu, v níž pracovali mnozí skvělí odborníci, musel někdo nahradit. Služba změnila jméno a rozdělila se. Formálně i neformálně. "Domácí" civilní rozvědka dostala jméno Bezpečnostní informační služba (BIS). Vedle toho ještě vznikla zahraniční rozvědka (USZI) a vojenské zpravodajství (VZ). A začal boj. Vně i uvnitř. Místo někdejších sovětských nastoupili američtí, britští a izraelští "poradci".
Pak přišel další krok. Skupiny a politické strany orientované na rozbití státu ve prospěch globalistických zájmů nadnárodních korporací a politických "inženýrů" EU, se s nimi propojily - pokud přímo nevznikly za jejich "dohledu": typicky třeba obsazení České televize (tzv. televizní krize r. 2000 - 2001). Nebo "její" Člověk v tísni - v podstatě otevřená zpravodajská agentura stínující humanitární neziskovku. Politické strany jako TOP 09, STAN či "sudeťáčtí" lidovci. Později Piráti, strana přímo vytvořená jako mezinárodní organizace v Bruselu a řízená muslimským vůdcem (v zahraničí už její boom končí, u nás se zpožděním teprve roste). To je stav, v němž se právě ocitáme.
Burza Intimních Sprostot
BIS zůstávala dlouho téměř neviditelná. Měla sice svůj podíl na pádu vlády Petra Nečase, ale nikoli rozhodující. To obstarávala přímo americká ambasáda přes své paže ve speciálních policejních složkách (plukovník Šlachta) a v prokuratuře (Lenka Bradáčová). Teprve souboj premiéra Sobotky s Andrejem Babišem vyvrcholil tím, že si Sobotka do čela BIS přivedl svého člověka: jistého Michala Koudelku. Muže, jehož loajalita nikdy nepatřila České republice: absolvoval dva zpravodajské výcviky u britské tajné služby a jeden zpravodajský u kanadské (fakticky americké) kontrarozvědky. Od té doby, kdy BIS převzal, začal přímý boj.
Sobotka sice ve volbách propadl a zvítězil Andrej Babiš, ale "Deep State" v zádech s tajnými už jel naplno. Konspirační web "Šuman" (různá "udání" na Babiše), "operace Čapí hnízdo" či v poslední době nechutná záležitost s Babišovým nemocným synem, evropskými dotacemi a spol. - to už je přímé dílo BIS v koordinaci s médii (Slonková) a velkými byznysovými protihráči AB. Ale také s "neziskovkami" (Transparency International) a politickými stranami (dnes hlavně Piráty, protože ostatní již padají do bezvýznamna). Zkratku BIS můžeme dnes interpretovat spíše jako "Burzu Intimních Sprostot", na níž se "obchoduje" v konspiracích proti premiérovi a prezidentovi, kteří "neposlouchají" - především pokud jde o jejich neústupnost v muslimské migrační evropské invazi.
Celé je to vedlejší produkt celého souboru různých amerických tajných služeb pokoušejících se odstranit prezidenta Trumpa. V Evropě jsou jejími nejbližšími spolupracovníky Britové a Němci. A dnes již také české tajné služby. Hlavním šlágrem je boj proti Rusku, neboť Vladimír Putin rovněž odmítl spolupracovat na "společném" globalistickém ovládnutí planety v rámci Nového světového řádu.
Státní převrat na Ukrajině - který Obamova CIA organizovala a platila - a všechny jeho následné konsekvence (Krym, sestřelené malajské letadlo atd.) jsou jen ouverturou k potenciálnímu vyvolání světového válečného konfliktu. Ten je poslední pojistkou "spojených" Deep State pro případ, že bude "moc nevolených" definitivně ohrožena všude tam, kde voliči posílají do vlád "pravicové populisty, extrémisty, xenofoby a - agenty Kremlu", jak jim říkají nevolení politici (tzv. novináři) z médií hlavního (kolaborujícího) proudu.
Otevřený střet
"Doufám, že neprozrazuji jiné státní tajemství než tajemství o neschopnosti BIS. Za šest let není jediný údaj o tom, že by se podařilo odhalit byť jen jediného ruského nebo čínského špióna," řekl prezident Zeman v televizi Barrandov. Nejde o žádné "vypovězení války", ale naopak jen reakci na její vyhlášení ze strany BIS. Trvá již dlouho, ale otevřeně se tak stalo při "kauze Skripalovi", kdy tato dnes již zapomenutá ubohá provokace britských tajných služeb (a v tomto případě i slaboučké Mayové vlády) měla zvýšit mezinárodní napětí před několika důležitými volbami v evropských zemích.
BIS vydala "pravidelnou zprávu", která opakuje letité strašení Ruskem a Čínou - aniž řekne cokoli konkrétního. Prý proto, že ve veřejné zprávě nemůže, tvrdí zdejší Pátá kolona v ČT a Bakalově klanu. Jenže prezident má k dispozici i její neveřejnou část, a tak nám mohl říci: "BIS si chce zachovat svůj rozpočet, či ho dokonce zvýšit. Jak to má dokázat? Musí přesvědčit veřejnost o své užitečnosti. Když budou plácat o tom, že se to tu hemží ruskými a čínskými špiony, a přitom za šest let nedokázala chytit byť jen jediného, tak je to plácání," konstatovala hlava státu.
Prezident také sdělil, že když BIS před lety žádal, aby sledovala činnost islamistů na českém území, dostávalo se mu ujištění, že muslimská obec je prý u nás mírumilovná. A teď byl pražský imám obviněn z podpory terorismu. "Jsou to čučkaři. Protože tam, kde mají najít teroristu, a on opravdu existoval, a ostatně i Národní centrála pro odhalování organizovaného zločinu říká, že u nás jsou teroristé, tam ho nenašla," řekl prezident republiky (připomeňme, že imám Samer Shehadeh byl u nás loni obviněn, utekl, byl dopaden v Jordánsku a nyní je v Česku ve vazbě).
Dobrovolní špióni
Miloš Zeman je samozřejmě dlouhodobě označován za kremelského agenta (jako před ním Václav Klaus) prostě proto, že důsledně sleduje české národní zájmy. Má tu výhodu, že byl zvolen v přímých volbách, takže má vysokou politickou legitimitu. Právě tak jako Andrej Babiš, který ve volbách zvítězil zcela suverénně a jeho pronásledovatelé se scvrkli v trpaslíky. Fakt, že oba nejvyšší představitelé exekutivy nehrají podle not bruselských, berlínsko-pařížských, londýnských či washingtonských "majitelů klíčů", z nich okamžitě dělá "muže určené k likvidaci" - podobně jako se stalo Trumpovi.
Zeman s Babišem by již dávno neexistovali, kdyby nebyli součástí středo a jihoevropských států, které se formují do opozičního bloku vůči Bruselu, takže "odstřelit" jednoho z jejích vůdců nemá valný smysl. Zbývá skandalizace a naděje, že se tím podaří ovlivnit veřejné mínění natolik, že budou muset z politiky odejít. To v případě českého prezidenta nehrozí - není moc, která by ho k tomu donutila - a Andrej Babiš, v důsledku neskutečného přestřelování (overkill) médií a trpasličích politiků Páté kolony, rovněž naopak posiluje.
Zbývá tedy útok na nezávislá média. O těch BIS s lítostí praví, že se nepodařilo najít žádnou stopu, která by svědčila o tom, že jsou placena z Kremlu. Soudí tedy, že jde o "dobrovolníky", kteří zneužívají svobodu slova k tomu, aby z nějakých nepochopitelných důvodů šířili názory blízké cílům "hybridní války", kterou proti NATO a EU vede Rusko. Jinak řečeno, pokud (jako třeba Protiproud) šíříte informace a názory, které usvědčují NATO, Brusel a Washington z přípravy útoku na Rusko a vyvolání fatálního jaderného konfliktu, jste sice "neplacený nepřítel", ale nepřítel. Nikoli ovšem své země, proti níž vede ředitel BIS a jeho spojenci záškodnickou válku, ale "západního společenství" nevolených vyvolených.
Až se válka rozhoří
Neslavný homo-pornoherec řídící bruselskou "neziskovku" Evropské hodnoty, to také již říká zcela naplno. Česká republika v této světové strategii prý Rusku a Číně slouží jako zdroj informací o poměrech v EU, a současně Čína usiluje o to, abychom nestáli při USA jako pevný spojenec, "až se naplno rozhoří vzájemná velká konfrontace". Oni s tou válkou už nejen počítají, ale toužebně k ní vzhlížejí. Co o nich říci? Nic, řekne to na sebe jejich slavný herec sám: Součástí strategie podle něj je i to, že "lidé varující před poklonkováním největšímu světovému totalitnímu režimu budou izolováni a vykresleni jako blázni." Bez komentáře.
Je koneckonců lhostejné, co říká zpráva BIS. Víc, než k tomu poznamenal prezident republiky, stejně není možné říci. Podstatné však je, k čemu to celé slouží. Že se zdejší bolševici již poněkolikáté neúspěšně snaží o puč proti prezidentovi a premiérovi, je také jenom ornament. To hlavní se jako vždy odehrává za našimi hranicemi.
Kyjevská junta v čele s pučistickým "prezidentem" Porošenkem narazila na své meze: lidé ji v blízkých volbách "sundají". Porošenko proto, přesně podle instrukcí washingtonského Deep State (protitrumpovských generálů z Pentagonu), připravil primitivní provokaci u Krymu. Současně vrcholí dovoz amerických zbraní na Ukrajinu. Ruské tajné služby oznámily, že Kyjev chystá útok na vzbouřené Luhansko a Doněcko. Generálové z NATO vzápětí dali najevo, že Ukrajina sice není součástí aliance, ale budou ji "bránit". Americké válečné lodi vypluly směr Krym.
Jde pořád o všechno
Zdálo by se tedy, že naše "vlnka" se spikleneckým ředitelem BIS, útokem na Andreje Babiše, Miloše Zemana a (na západních tajných službách a penězích Páté kolony) nezávislá média, jsou jen nepodstatnou položkou ve válečném pokeru těchto šílenců. Jenže ono to tak není. Rozpoutat válku bez toho, aby se s ní občané ztotožnili, je mimořádně riskantní záležitost. Jaderné rakety nepoletí hned. Mnozí zvlášť tupí generálové NATO dokonce chovají naději, že nepoletí nikdy a válka v Evropě se "lokálně omezí". Nesouhlas veřejnosti s jejím rozpoutáním může tedy být pro strůjce konce civilizace zničující.
Boj proti válce, který šéf BIS (a jeho nohsledi) s takovou nelibostí sledují, má proto vysokou "přidanou hodnotu". Měl by si to uvědomit každý. Jako téma pro adventní rozjímání to sice na první pohled není právě nejhezčí, ale zato pravé. Ostatně Vánoce nám přinášejí "radostnou novinu": Narozením Spasitele jsme v poslední fázi dějin světa.
Nikdo sice přesně neví, kdy tento okamžik nastane, ale byli jsme informováni (ani o tom BIS zjevně neví), že podle některých znaků lze poznat jeho blízkost. Jde o všechno. Je tedy na každém, zda, tak jako patrně již nejednou v posledních dvou tisících letech, přispěje k jeho urychlení či oddálení.
Modlitbou. A prací.

Kolik platíme mafii ve sněmovně a senátu.

6. ledna 2019 v 22:30 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů

Přeji hezké a hlavně KLIDNÉ odpoledne8-) - než si přečtete to, co mi přišlo meilem:-(( :-( !!!!!!
Zdravím,
dnes jsem si po delší době zapnula televizi a opět slyšela , co stojí stát důchodci a jak budou zatěžovat stát v budoucnu. A jelikož jsem nikdy nikde neslyšela co stojí stát platy našich moudrých nahoře, tak jsem se rozhodla si to spočítat sama. Čísla jsem našla na internetu, doufám, že jsou správná, koneckonců si to můžete zkontrolovat sami. Počítejte prosím se mnou, zda jsem někde neudělala chybu. Počítám ZÁKLADNÍ platy, BEZ náhrad a ostatních výhod a prebend.

Měsíčně :
prezident ...................................................................................................... 252 700
premier ........................................................................................................ 203 600
1.místopředseda vlády.................................................................................. 174 800
místopředseda vlády...................................................................................... 174 800
12 ministrů po 144 600 ............................................................................. 1 735 200

senát a parlament mají dohromady 281 členů, z toho :
předseda senátu ..............................................................................................203 600
1.místopředseda...............................................................................................144 600
3 místopředsedové po 144 600 .......................................................................433 800

předseda parlamentu.........................................................................................203 600
1.místopředseda................................................................................................144600
4 místopředsedové po 144600.............................................................. .. 578 400

18 předsedů výborů po 106 700 ...................................................................1 920 600
a zbývajících 252 poslanců a senátorů po 75 900.................................. 19 126 800
------ -----------------------------------------------------------------
Měsíční náklady celkem................................................................................25 297 100
za ROK ... 25 297 100 x 12................................................................. 30 003 565 200

slovy TŘICET MILIARD TŘI MILIONY PĚTSET ŠEDESÁT PĚT TICÍC DVĚSTĚ korun pro 297 lidí

K tomu myslím není co dodat.

Ps: Zde není započítána veškerá energie , budovy a další potřeby chodu této gaunerské samozvané sebranky, ano , samozvané. Voliči volili konkrétní osoby a ty byli záhadně nahrazeny jinými figurami, dalším aspektem je, že se vlastně jedná o zaměstnance "vybranými" voliči a ti mají tolik drzosti si diktovat své platy včetně nehorázných odměn atd..