close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Lidé by se neměli bát své vlády, ale vláda by se měla bát svého lidu

Více najdete po kliknutí na další naše blogy:

ers-blog.webnode.cz

ers-blog4.webnode.cz

Červenec 2019

Důchodci sobě.

31. července 2019 v 14:21 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů


Především důchodcům, ale nejen jim

Konečně někdo iniciuje to, co cítím, že by jsme my, jako důchodci, měli začít organizovat navýšení dosavadních starobních důchodů. Spoléhání na ty politické strany, které jsou "u vesla" 20 a více let a řídily ekonomiku státu a související sociální politiku systémem od 10 k 5, spějek hrobu naší státnosti a prosperity (viz. hlasování v parlamentu k navýšení důchodů),kdy poslanci z TOP 09 jako Laudát, Gazdík a další, byli jednoznačně proti jejich navýšení !!! Přitom navýšení svých platů o 8 tisíc Kč schválili bez mrknutí oka jednomyslně !!! Proto také apeluji na Vás, vrstevníky, podpořte tuto iniciativu třeba přeposíláním všem Vaším známým. Ale nejen důchodcům, protože sice naši mladí naše problémy nechápou, nebo snad ani nechtějí pochopit... Viz. Mádl a Issová: "Přemluv bábu.....před volbami". Avšak měli by mít tyto informace, aby o nich alespoň přemýšleli, protože časem pochopí.
SPĚCHÁ - VŠEM DŮCHODCŮM
Jsou nás 3 miliony důchodců, které by mohly rozhodnout volby. Proč to nezkusit?
V každých příštích volbách volme jen stranu, která slíbí, že:
- Bude odpovědně a nekompromisně postupovat v řešení imigračního procesu (ne "kam vítr, tam plášť" a bude brát vážně názory občanů),
- Okamžitě "zrekonstruuje" Českou televizi, buďto zrušením našich poplatků a výměnou 80% pracovníků, pokud je to neprůchodné, pak zrušit ČT zcela!!! Na našem území působí mnohé televizní společnosti, které i bez dotací (sedm miliard Kč ročně) umí pracovat nezávisle.
- Okamžitě začne řešit a urychleně dořeší otázku Cikánů v naší zemi!!! To není nic nemožného, jen se musí legislativně i právním chováním obecních i městských úřadů zabezpečit, aby stát tyto nepřizpůsobivé spoluobčany a jejich životní podmínky konečně začal posuzovat zcela rovnocenně, jako u ostatních (bílých) občanů - daňových poplatníků,
- Okamžitě zruší Cikánům dosud přiznané sociální dávky a přehodnotí jejich zdravotní stav, který byl pod jejich nátlakovým jednáním důvodem pro přiznání statutu invalidních důchodců a tím i příslušných sociálních dávek. Opravdu je zarážející, že léty kritizovaný stav pojetí v přiznávání širokého spektra sociálních dávek úřady Cikánům dosud trvá a doposud žádná vláda od roku 1989 tento problém neřešila !!!
- Okamžitě zruší bez náhrady všechny, na státě se jen přiživující,neziskové organizace" v naší zemi.
- Okamžitě sloučí zdravotní pojišťovny (před r. 1989 nás bylo o třetinu více a na vše postačila pouze jedna !!! Dnes je jich sedm a v nich se flákají stovky lidí.
- Okamžitě zabezpečí provoz max. 10 vysokých škol. Je nás 10 mil., což je ve světě větší město, a "živí" se zde 98 VŠ a v "nich se potí tisíce tzv. pedagogů". Přitom se kvalita našeho vysokého školství řadí na 23. místo ve světě!
- Okamžitě vyhlásí referendum k případnému vystoupení z EU a NATO. Vzhledem k měnící se situaci v mezinárodní politice je to velmi akutní. Výsledkem referenda se musí pak vláda neprodleně řídit!
- Okamžitě zabezpečí změnu názvu našeho hlavního letiště na původnínázev, event. na "Letiště Praha". (Havlova rodina za války sympatizovala s nacisty !!!)
- Zajistí, že do funkce ministra obrany, ustanoví vysokoškolskyvzdělaného odborníka s vojenským vzděláním (kvalifikací nesmí být "modrá knížka").
- Zajistí, aby ve všech důležitých státních funkcích pracovali nejenodborníci, ale také "dospělí" lidé s potřebnými životními zkušenostmi.Není přeci možné, aby veřejně pouštěli svá moudra do světa polovzdělaní vysokoškoláci, nebo zcela vzdělaní, ale v post-pubertálním věku, kteří nikdy nikde reálně nepracovali a nemají žádné životní zkušenosti. No a takovými se to zde jenom hemží, proto jsme tam, kde jsme. Někteří z nich už sedí ve vysokých státních funkcích i přes 20 let a doufají, že tam vydrží až do penze, což je naprosto nemyslitelné!!!
- Okamžitě vrátit do námi našetřeného důchodového fondu, údajně na jeden rok, vypůjčených 340 miliard Kč, to jsou naše našetřené peníze za celoživotní práci, vypůjčených tehdejším ministrem financí V. Klausem na dobu jednoho roku. Dodnes nebyla vrácena ani koruna ! ! !Dalších 30 milionů si" půjčil" Topolánek ve funkčním období!! Proto bereme za celoživotní práci ne důchody, ale almužny.A co čeká naše děti ?
- Potrestat viníka a jeho kumpány, s následující konfiskací velmi pochybným způsobem nabytého majetku.
- Okamžitě zrušit financování politických stran ze státního rozpočtu.Pokud se chtějí angažovat lidé stejného smýšlení, ať si financují svou činnost z vlastních zdrojů (viz dluhy ČSSD).
- Uzákonit politickou i občanskou zodpovědnost poslanců a senátorů a zrušit jejich imunitu, ne se neustále skrývat za imunitu!!!
- Změnit výpočet a odhlasování výrazného snížení, výše platů všem poslancům obou komor, ústavním činitelům, ti si sami platy nikdy nesníží, v tom je jejich jednota.
- Totéž u všech kategorií soudců a advokátů na všech stupních a snížení na průměrný plat hodinové sazby palmáre na 1/10 částky , to je za advokátní služby, na 250,- Kč/ hod. !!!

Kdo byl Havel ?

29. července 2019 v 19:05 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů
- Ať tento životopis napsal kdokoliv, je to velmi vydařené shrnutí azhodnocení "kvalit" "tohoto člověka . Stále věřím, že národ se jednou probudí a pošle ho kam po zásluze patří. Kde je pravda??? VÁCLAV - JE TO MOŽNÉ ? TO JSME NEVĚDĚLI ?Bohužel, mnozí věděli, ale nikdo to nechtěl slyšet ! Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.
Rodina Havlů patřila k nejbohatším židovským rodinám v Praze již na počátku 20. století. Otec a strýc Václava Havla byli členy zednářské lóže "Bohemia". Oba financovali Sionistické organizace, zednářské lóže, PEN-klub a oba byli členy Rotary-klubu. Současné bohatství, resp. z restituované majetky jsou dílem strýce Václava Havla, Miloše Havla filmového podnikatele. Významnou měrou se na majetku rodiny podílel i otec Miloše Havla Václav Havel st ., majite l stavební firmy a stavitel Lucerny.
Vztahy Václava Havla se svým synem Milošem Havlem však byly později poznamenány synovou neutajovanou homosexualitou. Asi nejproslulejším projektem Miloše Havla bylo vybudování barrandovských studií, které vybudoval spolu s židovským podnikatelem Osvaldem Koskem. Miloš řídil i filmovou společnost Lucerna-film a bohatl na dovozu a promítání amerických filmů.
Po začátku války vstoupila na Barrandov německá správa a ateliéry se nebývale rozrostly. Točila se řada filmů, na kterých se podílela tehdejší elita českých herců. Rodina Havlů patřila k prominentním Židům, svědčí o tom fakt, že Miloš Havel a Václav Havel senior spolupracovali nejen s okupační správou, ale také s Gestapem a SD (Sicherheitsdienst). V Lucerně (která byla ve vlastnictví Havlů) ustavili rezidenturu SD a zřídili konspirativní byty. Zde získávali občany ke spolupráci s SD a Gest a pem. < /span> Miloš Havel zajišťoval pro Gestapo a SD večírky, hony a zábavy s děvčaty a optoval německou národnost i občanství. Dostal doklady na německé jméno a příjmení. Pracoval zpočátku jako agent, pak jako řádný úředník pražského Gestapa. Miloš Havel dostal také celou řadu osob do koncentračního tábora a vězení.
Po válce byl Miloš Havel zařazen pod svým německým jménem na listinu válečných zločinců. Byl také obžalován, ale obvinění bylo za nejasných okolností staženo. Z této doby existují také doklady o čilých stycích Miloše Havla s StB. Miloš Havel podepsal StB také spolupráci. Po navázání spolupráce s StB odcestoval Miloš Havel do Německa.
V Západním Německu požádal Miloš Havel jako "pronásledovaný" český Žid za války o odškodnění za majetek, který ztratil. V průběhu války totiž prodal polovinu barrandovských studí německé správě za částku asi 7 milionů korun, což považoval za podhodnocenou cenu, ke které byl přinucen. Západoněmecký rehabilitační soud nároky Miloše Havla uznal a v plném rozsahu jej odškodnil.
Vraťme se však k Václavu Havlovi. Ten se programově angažoval v Chartě 77, ve které byla řada (bývalých) komunistů, tzv. "osmašedesátníků". Namátkou uveďme jména jako Ludvík Vaculík , Pavel Kohout, Jiří Hájek, Jaroslav Šabata< /strong>, Miloš Hájek, Karel Šiktanc a řada dalších. Václav Havel byl rovněž členem KSČ a to do roku 1967.. Všichni mluvčí Charty 77 byli Židé nebo zednáři. Václav Havel nebyl řadový disident. Jezdil v lepším automobilu než tehdejší předseda komunistické vlády (vlastnil luxusní Mercedes), obýval rozlehlý a komfortní byt na Rašínově nábřeží a stejně tak měl k dispozici svou usedlost Na Hrádečku, kde mohl nerušeně pořádat své disidentské seance.
Havlův čas přišel v listopadu 1989, když na Letné a z balkonu Melantrichu mával nadšeným statisícům doufajících. V témže roce byl komunistickým parlamentem jednomyslně zvolen prezidentem a když skládal slib, přísahal symbolicky na komunistickou ústavu. Neštítil se mávat nadšeným a doufajícím davům a poté přísahat věrnost komunistické ústavě.
V roce 1990 se uvažovalo, jakým způsobem uskutečnit restituce a především v jakém rozsahu. Václav Havel, který měl tehdy v Občanském fóru rozhodující slovo, prosadil široké a rozsáhlé restituce. Vzhledem k hrozbě nároků sudetských Němců se parlament rozhodl navracet majetky zabavené teprve po 25.2.1948. Způsob, jakým se Václav Havel dostal k majetkům svého strýce a děda, je zahalen tajemstvím. Jeho strýc Miloš Havel byl po válce označen jako kolaborant a jeho majetek znárodněn podle Benešových dekretů. Proto se na něj klasické restituční předpisy o navracení majetku ztraceného po roce 1948, nevztahují.
Václav Havel přesto jako jeden z prvních dostal veškerý majetek, o který požádal. Možná i proto se Havel bojí tématu Benešových dekretů jako čert kříže. Na přímou otázku na svůj názor na ně uvedl pro BBC v roce 2002: "Já jsem se k tomuto velmi důležitému a citlivému tématu vyjádřil už mnohokrát, ale vždycky jsem se k němu vyjádřil, když jsem já chtěl a ne tehdy, když jakási zhysterizovaná atmosféra mě k tomu nutila, já zůstanu věrný této tradici, pokud jde o ty dekrety." Jednoznačné stanovisko k Benešovým dekretům však Václav Havel nikdy neposkytl a dobře ví proč. O pozadí Havlových restitucí se nikdy nemluvilo a žádný novinář se jimi netroufl zabývat.
Ještě dnes je Havel pěstovanou ikonou tzv. sametové revoluce a falešného sametového "národního obrození". Restituce příjemně postihly řadu disidentů z Charty 77 a ti chartisté, na které nic nezbylo, si dokumenty k restituci alespoň padělali. Učinila tak Havlova spolupracovnice a disidentka z Charty 77 (Židovka) Marta Chadimová, jejíž restituční podvod s nemovitostmi na Loretánském náměstí v Praze byl však odhalen a před odsuzujícím rozsudkem jí zachránila jen milost jejího přítele z Charty 77.
Restituce Václava Havla proběhly však tiše a úspěšně. Upozornit na to, že prolamují Benešovy dekrety a jdou hluboko za stanovenou restituční čáru 25.2.1948 si nikdo netroufl a netroufá si tak učinit ani nyní. Lze přitom konstatovat, že právě Havlovy restituce byly jedny z průkopnických v tom smyslu, že prolomily Benešovy dekrety.
Na počátku 90. let se u restitucí Havlova majetku objevuje jméno Miloše Červenky, současného miliardáře a pozemkového magnáta v Praze. Absolvent moskevského MGIMO (aneb "Akademie KGB") Červenka také Havlův majetek spravoval a fungoval jako Havlova "peněženka". Naskýtá se proto otázka, pro koho vlastně dnes agent Červenka svůj obrovský majetek spravuje.
Havlovy úzké vztahy na staré struktury v souvislosti s jeho majetkem ukazuje i známá transakce, když prodal svou polovinu paláce Lucerna společnosti Chemapol vedené agentem StB Václavem Junkem. I u této transakce asistovala šedá eminence jménem Červenka. Dnes je (bývalý) majetek rodiny Havlů zdevastován a pomalu chátrá. Důkazem toho jsou jak Barrandovské terasy, tak Lucerna.
Havel však rozhodně nezchudl, svá aktiva má uložené jinde. Skutečný obraz Václava Havla je diametrálně odlišný od toho, jak jej vykreslují Židy ovládaná média a samozvaní kulturní elitáři. Vyzní tedy velmi trefně, je-li při jedné společenské akci k nazvání Václava Havla za "jednoho z nejlepších synů národa" vybrán jistý deviantní fotograf obscénních polo pornografických snímků a sál plný ovcí nadšeně tleská. Je to jen důkazem, kterak se instalovaná "česká kulturní elita" (většinou tvořená Židy) utápí v bahně pokrytectví a bezpáteřnosti.
Václav Havel zneužíval ideály, kterými se zaštiťoval. Ač celý život žil s maskou bojovníka s totalitou a s komunismem, již v období Charty 77 s (bývalými) komunisty ochotně spolupracoval. A navíc jak už bylo řečeno byl sám bývalým komunistou. Po jeho úspěšném 17.listopadu 1989 Havel v čele Občanského fóra zajistil, aby si komunistická elita udržela moc ve státě. Symbolicky jmenoval federálním premiérem bývalého komunistického ministra Mariána Čalfu. Havel také obnovil všechny židovské společnosti ve státě a zednářské lóže, jejichž členy se stali téměř všichni vyvolení členové Charty 77 a Občanského fóra, vlády a diplomatického sboru, kteří byli povoláni pro budoucnost k vybraným rolím.
V březnu 1989 se v soukromých pražských bytech připojovala k televizorům videokazeta s Havlovou hrou "Asanace", natočenou malou divadelní scénou v Německu. Na konci děje hry byl připojen asi osmiminutový fotografický přehled autorova života. Na jednom snímku je Václav Havel se všemi rituálními symboly svobodných zednářů korunován králem. Václav Havel byl zasvěcen do zednářské lóže v roce 1968 při svém pobytu v USA. Do lóže byl uveden Arthurem Millerem, Židem a bývalým americkým komunistou. Havlovi se dostalo 30. stupně zasvěcení podle amerického rituálu (Ritual of Knight Kadosh z roku 1879). Etika rytířů 30. svěcení (Kádoš) je v rituálu charakterizována takto: "Moi, rien que moi, tout ŕ moi, tout pour moi, et cela par tous les moyens quels qu´ils soient", tj. Já, nic než já, všechno mě, všechno pro mne a to všemi prostředky, lho s tejno ja kými. Stupeň rytíř Kádo&s caron; je pojmenován podle rabína Ha-Kadoshe. V zednářském řádu Kádoš existuje 7 stupňů. Václav Havel byl zasvěcen ve stupni 1 . jako Le Kadosh Israelite (Kádoš Izraelita). Svým stupněm zasvěcení byl Havel předurčen (vyvolen) pro výkonnou politickou roli. V den své inaugurace předstoupil před veřejnost v krátkých nohavicích svých kalhot, což v nezasvěcené veřejnosti vzbudilo rozpak y , zasv ě cenci v celém světě však věděli, že patří králi bosáků služebníku Židů.
Krátce po svém zvolení prezidentem navštívil Izrael, kde s rabínskou čepičkou na hlavě převzal čestný doktorát. Vídeňský Kurier přinesl fotografii Havla, na níž s židovskými modlícími řemínky na hlavě, opřen o Zeď nářků, šeptá hebrejské modlitby a skládá přísahu. Václav Havel je dokonalý symbol falešné a pokřivené morálky naší společnosti. Na úpadku morálky a národního cítění se Václav Havel podepsal ještě více, než celý komunistický režim. Ten, kdo jej uznává a uctívá jako "morální symbol", tímto zároveň přijímá tuto pokřivenou morálku.
Dr. Igor TOMO, M.D. PhD. ENT Clinic Home: Östergatan 30A Södertälje Hospital 15243 Södertälj Södertälje Sverige SWEDEN

Islám-vznik. 1).

29. července 2019 v 6:18 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů
Jak islám vznikl doopravdy - poznatky získané ve Vatikánské knihovně. Bývalý jezuitský agent vypovídá
Pohanský Řím, šíření křesťanství, islámu a židů v něm. Zde je mimo jiné výklad, proč právě islám se rozšířil do celého světa tak závrátnou rychlosti, která neměla dosud ve světe obdoby. (Dr. Rivera - bývalý jezuitský agent
Dr. Rivera podává zde dosud přísně utajovanou interpretací, proč se Islám rozšířil do světa tak závratnou rychlosti a též proč židé jsou vždy v centru "zájmu" Vatikánu: Pohanský Řím popravil Krista ukřižováním z politických a mocenských důvodů, a ze stejných důvodů pronásledoval i jeho učedníky. Věřící prvotní křesťané se tedy rozutekli se svým poselstvím dokonce až do Afriky, kde zakládali malé sbory. I tam se však setkávali s tvrdým odporem. Řím proti nim štval domorodé obyvatelstvo a sám je pomocí svého vojska dále hubil.Císař KonstantinKřesťané se pochopitelně nesetkali s pochopením ani v samotném Římě. Židovská římská vláda pronásledovala tyto první věřící v Krista ve snaze zastavit Boží hnutí. Proti pohanství Říma se křesťané stavěli nekompromisně, což nepřátelství Říma jenom zvětšovalo. Nakonec za císaře Vespasiana (zakladatel dynastie Flaviovců) římská vojska pod vedením generála Tita (Titus syn Vespasiana, pozdější římský císař) dobyla roku 70 n.l. Jeruzalém a zničila veliký židovský chrám, který byl centrem židovské bohoslužby. … (Na místě, kde kdysi stál židovský chrám, stojí dnes skalní mešita, druhé největší místo islámu na světě). Dobytí Jeruzaléma bylo strašlivé krveprolití. Někteří Židé byli vzati do otroctví, někteří byli zabiti ukřižováním, někteří padli. Ale mnohým se podařilo utéct.Židovští utečenci se usadili a přežili jako kočovníci. Žili ve stanech i v severní Africe. Římští agenti je však sledovali a pozorovali jejich rostoucí osady a postupně se formující hnutí.Mezitím se v Římě děly převratné věci. Pohanští cézarové se považovali za Bohy (Divus Augustus) a žádali krev křesťanů. Kromě toho potřebovali, aby je křesťané uznali jako Bohy. To se nestalo a strašlivé pronásledování prvokřestanů jen dokazuje, jak byli Kristovi učedníci věrní svému pravému Bohu. Křesťanské hnutí nebylo možné žádným násilím zlikvidovat.Bylo proto nutné změnit taktiku. Jediným způsobem, jak zničit vliv křesťanského hnutí bylo vytvořit falešné křesťanské náboženství. Řešení bylo v Římě. Římské pohanské náboženství vycházelo ze starověkého Babylonu. Jediné co potřebovalo, bylo dostat křesťanskou fasadu a pak se veřejně zjevit světu. K tomu však nedošlo během jedné noci. Klíčení začalo ve spisech tak zvaných prvotních církevních otců. Nastala etapa vytváření falešných spisů a rukopisů biblických textů. Začalo vytváření náboženského monstra.Sochy Jupitera byly přejmenovány na svatého Petra, sochy Venuše na Pannu Marii a další sochy na další svaté. Bylo nutno vymyslet a tak doplnit chybějící řadu církevních autorit počínaje sv. Petrem jako prvním papežem. Řím je město na sedmi pahorcích. Jeden ze sedmi pahorků zvaný Vaticanus byl zvolen jako stanoviště nového náboženství. Na tomto místě kdysi stál satanův chrám zvaný Janův (Jupiterův?), jako místo duchů.
Nový náboženský systém byl pojmenován na římské, obecné, běžné náboženství v čele s římskou, obecnou církví (všeobecný, obecný = lat. catholicus). Vznikl římský, evangelizační blok, aby zabíjel pravé křesťany, zaváděl falešné náboženství, strojil války tam, kde se křesťané nechtěli Římu podvolit, nespouštěl Židy z očí a nutil všechny národy přestoupit na římské státní, okultní učení.Souběžně s tím se ale Římská říše rozpadávala a nemohla již vydržovat velmi početný aparát římských špionů. Nová církev proto financování vzala na sebe. Státní policisté organizovaní Římskou říší měli pokračovat ve špehování Židů a v pronásledování skutečných křesťanů pod hlavičkou římské, obecné církve. S její pomocí měli římští agenti Židy a křesťany úplně vyhubit podle přesných plánů. Falešná, náboženská církev s falešným křesťanstvím převzala úkol zničit pravou křesťanskou církev odkazující se i na židovské učení Starého Zákona.V roce 313 n.l. vydává císař Konstantin svůj toleranční patent, tzv. EDIKT MILÁNSKÝ, kterým křesťanské náboženství legalizuje a uznává za celosvětové hnutí. Tím mnoho pravých křesťanů vyšlo z ilegality a nechalo se pohltit všeobecnou, římskou církví. Římskokatolická církev dostala legální křesťanský nádech, »náhle« vyšla najevo celá řada »původních« církevních otců - papežů. Ale ve skutečnosti sám Konstatntin byl první hlavou tohoto nového římskokatolicko-křesťanského monstra. Sjednotil Baálův kult uctívání slunce a dalších bohů s učením Ježíše Krista. Z tohoto podivného konglomerátu vznikl římsko-křesťanský systém bludů, pověr, mysticysmu a okultismu. Když Konstantin odcházel na odpočinek, dal římskému biskupu titul SUMMUS MAXIMUS PONTIFEX a ustanovil jej po sobě "papežem".Roku 330 n.l. odchází Konstantin do tureckého města Byzantium, které po všech stránkách pozvedl a nazval jej Konstantinopolisem. I nadále však zůstal věrný římskokatolickému systému, sedícímu na sedmi pahorcích Říma.

Vznik islámu

Dr. Rivera dále říká: "Nejdříve se s Vámi podělím o poznatky získané ve Vatikánské knihovně a prozradím vám, jak islám vznikl doopravdy. Budete šokováni!" A dále pokračuje: Římský biskup, nový pontif, poslal své agenty do severní Afriky a přesně na místech, kde působili prvotní křesťané nechal zakládat kláštery, které osadil svými římskými křesťany. Každý klášter měl svého pohlaváře a přesnou, organizační hierarchii. Všichni dostali úkol upoutat na sebe pozornost zdejšího obyvatelstva jako na pravé křesťany. A to se jim skutečně podařilo. Časem potomci Izmaele nečinili mezi nimi a křesťany žádného vnějšího rozdílu. Falešní křesťané se těmto izmaelitským kočovníkům dokázali vetřít do přízně.V roce 354 n.l. porodila v Alžíru v severní Africe římskokatolická zbožná matka syna a dala mu jméno Augustin. Ten pak stal biskupem římsko-africké provincie. Byl to velmi vlivný a bohatý muž s vlastní armádou. Kláštery ve skutečnosti sloužili jako základna pro práci, při které vyhledával a ničil biblické rukopisy, které vlastnili původní křesťané. Augustin se stal »svatým« za věrné služby Matce církvi.
Touhou Vatikánu bylo získat Jeruzalém za každou cenu kvůli jeho náboženskému významu. Vždycky však tomu bránili Židé. Další překážkou byli prvotní křesťané v severní Africe, kteří tam šířili evangelium. Římský katolicismus však nabýval na moci a nemínil tolerovat žádný odpor. V Římě proto církev potřebovala naleznout nějaký prostředek, který by vyvolal odboj proti Židům a proti skutečným křesťanům, kteří odmítali přijmout katolickou víru.Když římskokatolický pontifex a jeho pomocníci pozorovali početný národ Arabů v severní Africe, viděli tyto davy jako zdroj k vykonání svého nečistého, ohavného díla.A tak sestavili další mašinerii - podzemní špionážní síť, která byla použita na podávání informací k vykonání mistrovského díla - plánu na kontrolu velkého množství Arabů, kteří odmítli římský katolicismus. Vatikán usiloval nalézt pro Araby jejich vlastního »Mesiáše«, takového, který by povstal jako jejich veliký vůdce. Musel to být člověk se schopnostmi, kterého by sami mohli vyškolit a nakonec jeho prostřednictvím spojit všechny nekatolické Araby dohromady v jednu obrovskou masu - v jednu armádu, která by pak dobyla Jeruzalém pro papeže.Tyto všechny informace podával Riverovi kardinál Bea v rámci jeho naplánovaných tajných úkolů. Augustin velmi dobře pochopil, oč běží a sám se nabídl, že pro římský plán s Araby přichystá Římu půdu. Sepsal dvě knihy: "O Božím městě" a "Vyznání", které aniž by je Arabové blíže poznali a studovali, ovlivnili jejich osudy a život stejně jako všech křesťanů na všechna další tisíciletí. Augustin byl Římem do plánu zčásti zasvěcen, a proto bylo jeho dílo velmi přísně střeženo, podporováno a rozmnožováno.
Kardinál BeaV knize "O Božím městě" (De civitate Dei) Augustin objasňoval, že papež je vládcem světa. To bylo r. 420. V původním latinském překladu knihy O Božím městě je tato informace jasně rozebrána, zatímco v novějších překladech je veřejnosti již odstraněna. Augustin v této knize píše: »On (papež) je Sluncem. Je Vládcem vesmíru. Je Měsícem. Existují vladaři země, kteří zrcadlí jeho slávu. Země, to je všechen lid, se před ním sklání.« Augustin v této knize jasně řekl, že Bůh udělil papeži božské právo jako Ježíši Kristu na zemi, aby tajně ovládal obyvatele v každé zemi skrze výchovu, politiku, ekonomiku a vojenskou moc. V Augustinově době byl papež nazýván biskupem Říma. Je o tom psáno v knize: The other side of Rome, str. 155-159 a Baal Worship, Crusaders a ještě i v některých starších přehledech o římskokatolické církvi.
Augustin se navíc všemožně snažil obrátit co nejvíce Arabů na římskokatolickou víru a přivést je i k uctívání Panny Marie a křížů. Odmítly pouze dva arabské kmeny, které se neobrátily. Augustin je v Římě přesně popsal, popsal i jejich zvyky a detailně vyjmenoval jejich rody, jména, významné dny a roky. Za pomoci Augustina poslal Řím těmto Nomádům agenty, kteří mezi nimi šířili zvěst, že se jednoho dne objeví velký vůdce, který všechny Araby sjednotí, a který bude konat divy a zázraky a bude velikým prorokem. V tomto díle pokračoval po Augustinovi jeho nejbližší učedník a po něm další augustinův učedník, kteří byli zasvěceni do římského plánu a byli vázáni nejpřísnější mlčenlivostí.200 let po Augustinově smrti, kolem roku 570 se v Mecce, v Saudské Arabii narodil Mohamed. A tento muž přesně vyhovoval římským plánům.KhadijahV tomto dramatickém příběhu sehrála úlohu bohatá arabská dáma, věrná papežova následovnice, Khadiah. Svůj veškerý majetek darovala »Matce církvi« a vstoupila do kláštera. Když tam pobývala, byla pověřena zvláštním úkolem a byla z kláštera poslána zpět do světa. Jejím úkolem bylo nalézt vzácného, podnikavého muže, který měl být použit Římem vy vytvoření nového náboženství nenávidějícího Židy a který se měl pro Izmaelity stát Mesiášem. Khadiah Mohameda našla, vzali se a usídlili se blízko bratrance Khadiahy jménem Waraguah, který byl, jako i ona, věrným katolíkem. Řím jej postavil jako Mohamedova rádce. Vatikán nelitoval peněz a Mohameda zahrnoval velikým bohatstvím. Kromě toho se mu dostalo vynikajícího katolického vzdělání, když mu byly posláni ti nejlepší římskokatoličtí učitelé. Jeho zaškolení probíhalo velmi intenzivně. Základní osnovou byly právě Augustinovy knihy a pod Waraguahovým vedením se stal věrným Augustinovým následovníkem. Tak se připravoval ke svému velikému úkolu.Na příkaz Říma pak začali římští katolíci rozšiřovat v severní Africe zprávy o velkém člověku, který povstane z jejich středu jako jejich Bohem vyvolený. Jako chlapec byl Mohamed vyučován, že jeho největší nepřátelé jsou Židé a že římští katolíci jsou jediní praví křesťané a že ti další lidé, kteří si tak říkají, jsou bezbožní podvodníci a děti ďábla, které je nutno zničit. Toto učení je také dodnes podkladem a základem odporu široké muslimské veřejnosti k Židům a ničí snahy na přijetí Krista v každém muslimském národu. Když Mohamed obdržel »božská zjevení« v jeskyni na hoře Hira na okraji Meccy, římskokatolický bratranec jeho ženy, Waraguah začal tato zjevení vysvětlovat a výsledkem byla islámská kniha Korán, která obsahuje mnoho Mohamedových spisů. Tato kniha také umožnila Muslimům získání římskokatolické ochrany díky tomu, že obsahuje Mohamedovo zjevení týkající se přímo Panny Marie. A zde se také ukázalo, jak důležité bylo »misijní« působení Augustina, když Araby seznamoval s Pannou Marií. Pročpak asi?I přesto, že Korán obsahuje veliké množství Mohamedových rad a vidění, nejsou dodnes všechny Mohamedovy duchovní projevy, zapsané do písemností, zveřejněny úplně. Stále ještě schází mnohá nepublikovaná Mohamedova díla. Ta jsou dodnes v rukou nejvyššího svatého muže islámské víry, Ajatolláha. Když nás kardinál Bea ve Vatikánu zasvěcoval do této problematiky, řekl: »Tyto spisy se bedlivě střeží, protože obsahují informace o tom, jak Vatikán vytvořil islám. Obě strany mají o sobě tolik informací, že kdyby pronikly na veřejnost, vznikl by skandál, který by znamenal ostudu a záhubu pro obě náboženství.«
Jedním z Mohamedových zapsaných výroků je i tento: »Satan se dotýká každého Adamova syna v den, kdy ho matka porodí, kromě Marie a jejího syna.« Proč by Mohamed (podle arabské oficiální tradice neznalý římského katolicismu) zasahoval do římskokatolického učení? Není to podivné? Navíc v Kabaa v Mecce byla již za dnů Mohamedova děda a otce ikona Panny Marie s děťátkem.Mohamed se nazval poslem Allahovým a stal se zakladatelem velikého islámského náboženství. To bylo kolem roku 600 n.l. Roku 630 dobyl se svým deseti tisícovým vojskem Meccu, odkud politicky a nábožensky vládl. Zemřel r. 632 n.l. Měl celkem 9 žen a jedna z jeho dcer se jmenovala Fatima. Za necelých 20 let po jeho smrti zničila jeho vojska byzantskou a perskou říši a o něco později jeho vojska zaplavila Evropu, neboť se jeho náboženství rychle šířilo. Korán uznává Ježíše jako jednoho z proroků a jestliže je papež jeho představitelem na zemi, tak také musí být jeho prorokem. Ovšem ve skutečnosti neví, že to způsobil právě sám římský papež, že se mu mohamedáni koří a uctívají ho jako dalšího svatého muže. Dodnes nebyl tento veliký podvod papežství prohlédnut.

Islám-vznik. 2).

29. července 2019 v 6:17 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů

Vatikán a islamská vojska

Když papež viděl, jak se mohamedáni vojensky vzmáhají, urychlil svá jednání. Vydal buly povzbuzující arabské generály, aby okupovali národy severní Afriky a všech ostatních krajů, kam se již arabové dostali a kde se usídlili.
Vatikán pomáhal financovat vytvoření obrovských islámských armád výměnou za tři speciální, »zanedbatelné laskavosti«:Vyhlazení Židů a pravověrných křesťanů, které nazývali bezvěrci.Ochrana augustiánských mnichů a římských katolíků.Dobytí Jeruzaléma pro »jeho svatost« proroka papeže ve Vatikánu.A tak začalo dobývání severní Afriky a ostatních arabských území. Během doby se síla vojska ještě více rozrostla. Vojsko krutě pobíjelo Židy a pravověrné křesťany a Jeruzalém padl do jeho rukou. Nikdy však nezaútočilo na římskokatolíky ani na jejich kláštery. Nastal čas účtování. Papež žádal vydání Jeruzaléma. Jenže arabští generálové se náhle začali vydání bránit a papežovy plány, tak dlouze a pracně naplňované, se začaly před jeho očima rychle bortit. Pod Waraguahovým vedením totiž Mohamed zaznamenal do Koránu jednu velikou lež, podle níž Abraham obětoval Izmaele namísto biblického Izáka. Mohamed zaměnil jména a dokonce měl i v tomto smyslu několik vidění, která tuto lež jakoby dokázala. Výsledkem této lži a Mohamedových vidění postavili Arabové v Jeruzalémě právě na místě, kde dříve stál Jeruzalémský chrám zničený roku 70 n.l. mešitu na počest Izmaele. A tím se stal Jeruzalém druhým největším místem islámské víry.Copak nyní mohli arabští generálové přenechat tak svaté místo a navíc tak těžce vydobyté bez vzpoury? Když papež zjistil, že stejnou úctu jako jemu prokazují i Izmaelovi, rozčílil se, protože stavba byla postavena za jeho zády. Vatikán se cítil uražen a když navíc ještě arabští generálové přišli do Vatikánu a žádali od papeže buly, kterými by povolil vpád mohamedových vojáků do Evropy poznal papež, že válka je nevyhnutelná. Povolení nevydal a okamžitě postavil křižáckou armádu. Boje s mohamedány trvaly celá další staletí, ale Jeruzalém se nikdy nedostal do rukou Vatikánu. Padlo Turecko, islámská vojska napadla Španělsko a Portugalsko. V Portugalsku pojmenovali jednu horskou vesnici Fatima na počest Mohamedovy dcery. V té době vůbec netušili, že se jednou stane světově proslulou. Muslimská armáda obsadila Sardinii a Korsiku a chystala se na vpád do Itálie.V té době islámští generálové zjistili, že již nejsou schopni k další expanzi a že přišel čas na mírové rozhovory. Jedním z vyjednavačů byl František z Assisi. Výsledkem bylo podepsání smlouvy, podle níž muslimové směli obsadit v »křesťanském« světě Turecko a katolíci směli obsadit v arabském světě Libanon. Dále bylo dohodnuto, že muslimové mohou svobodně stavět v katolických zemích své mešity, pokud bude římskokatolické vyznání v arabských zemích prosperovat.Kardinál Bea nám dále sdělil, pokračoval Rivera, že muslimové se s papeženci dohodli na ničení společného nepřítele - nekatolických křesťanských misionářů hlásajících biblické učení. Prostřednictvím těchto smluv bylo tedy dohodnuto duchovní zničení a zotročení dětí Izmaele. Byla postavena opoziční hráz proti Božímu Slovu mezi prostým arabským obyvatelstvem. Po podepsání těchto smluv zahájil nejvyšší muslimský duchovní Ajatolláh prostřednictvím kněží, mnichů a jeptišek přísnou a tvrdou kontrolu Muslimů.Vatikán i nadále podněcoval nenávist mezi Židy a muslimskými Araby. Celé islámské společenství proto dodnes pohlíží na biblické misionáře jako na ztělesněného ďábla, který přináší jed ku zničení Allahových dětí. Jsou dokonce státy, kde vlastnictví Bible svaté se trestá okamžitou smrtí.
Obětaví misionáři, kteří působí mezi arabským obyvatelstvem nic neví o tajných smlouvách mezi Vatikánem a Meccou, které jejich usilovnou misijní práci důsledně ničí.

Zjevení Panny Marie - Fatimy

kostel ve FatiměV roce 1910 se Portugalsko stalo socialistickou zemí. Všude zavládly rudé vlajky a římskokatolická církev byla postavena před vážný problém. Všude znělo: »Pryč s církví«. Byl nejvyšší čas, aby se stal nějaký církevní zázrak. Jezuitské špičky domluvily s temným duchovním podsvětím zjevení Panny Marie. Takový zázrak měl mít mnohem větší dopad, než jen návrat Portugalska do železného područí Vatikánu. Bylo dohodnuto, že k tomu dojde ve Fatimě. Jezuité chtěli, aby se také do toho zapletlo Rusko, a navíc výběr místa zjevení se Panny Marie ve Fatimě mělo sehrát i důležitou roli v zatažení islámu pod »Matku církvi«.
V roce 1917 tedy došlo ke zjevení Panny Marie ve Fatimě. Vystoupení »Matky Boží« sklidilo veliký úspěch, jehož výsledkem byla porážka portugalských socialistů. Katolíci v celém světě se začali modlit za obrat v Rusku a jezuité k této příležitosti zavedli zvláštní devítidenní období, tzv. Novenas Fatimy, které probíhalo po celé severní Africe pro upravení vztahů s islámskými zeměmi.Chudí Arabové pochopitelně považovali tyto svátky za uctívání Mohamedovy dcery a právě toho chtěli jezuité docílit. Arabové měli za to, že došlo ke zjevení Fatimy. Ihned po fatimském zjevení nařídil Papež Pius XII. své nacistické armádě jezuitů obsadit Rusko a další země pravoslavného náboženství a obrátit Rusko na římskokatolickou víru. O několik let později papež Pius XII. poté, co prohrál druhou světovou válku ohromil svět falešnou zprávou v novinách o tančícím slunci v rukou Fatimy. Byla to velká náboženská podívaná, kterou svět opět zbaštil. Nepřekvapuje to však, protože Pius XII. byl totiž jediný, kdo toto zjevení viděl.Jezuité plánovali další čtyři až pět zjevení, a to v Číně, několikrát v Rusku a několik zjevení i v USA. A lidé to opět zbaštili.Jaký vliv měla tato zjevení na islám? Hovoří jezuitský biskup Sheen, ředitel Kongregace pro propagaci víry. Jeho slova mají pro římskokatolický svět autoritativní váhu:
»Naše zjevení Panny Marie ve Fatimě znamenalo, co se týče obrácení na křesťanství, zvrat v životě 347 milionů muslimů, tedy zvrat v nejproblematičtějším ze všech náboženství. Muslimové po celá staletí okupovali Portugalsko a zanechali tam svůj vliv. Po smrti dcery Fatimy napsal totiž o ní Mohamed, že je 'druhou nejsvatější ženou v ráji po Marii.« Biskup Sheen věří, že Panna Marie si přála, aby byla známá také pod jménem Fatima na znamení a příslib muslimům, kteří věří, že Kristus se narodil z Panny, aby uvěřili v Kristovo Božství. Zdůraznil nám, vypráví dále Rivera, že pohanské sošky fatimské panny přijali s velikým nadšením muslimové v Africe, Indii a také jinde a že díky jim začínají muslimové navštěvovat i chrámy římskokatolické církve.

Cenzura v ČT . 1).

29. července 2019 v 6:01 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů

Proč byla za pomoci USA v České televizi zavedena v roce 2000 cenzura?
Pak nastala dvacetiletá doba temna

Jistě jste si mnozí všimli, že od roku 2000 je v České televizi větší a větší embargo na informace z východu a tento rok to vyvrcholilo naprostým vymazáním Rudé armády, zavedením totální cenzury a v mnohých případech autocenzury.


Mnozí jste si už i všimli a masově na sociálních sítích protestujete, mnozí se ptáte udivěně, zatímco politbyro vedené Jourovou a vyhrožujícím Vrábelem, Koudelkou z BIS a ministerstvem pravdy za pomoci samozvaných Evropských hodnot se pokouší zablokovat informace i na Facebooku a jednotlivých webech. A asi nikdo (skoro) netuší, jak to vzniklo.

Po prvních létech nadšení, kdy jsme se rozkoukávali, začal na nás západ tlačit, abychom pracovali pod jejich pravdou a jejich myšlením a měli jsme hlásat, že vše ze západu je svaté, války humánní a z východu je vše zlé, všichni jsou tam minimálně vrazi, nebo už připravují koncentrační tábory. A lidé začali pozvolna protestovat. Nelíbilo se nám to, protože jsme to zde od roku 1948 do roku 1989 měli a oni (komunisti) nám říkali, co si máme myslet. A kolem roku 1995 už se začalo protestovat veřejně. Americká ambasáda varovala, najednou byl Václav Klaus (skoro) pro USA "persona non grata" a ze západu, stejně jako z Bruselu se zvyšoval tlak na "objektivní informace" vydávané Bílým domem a Bruselem. Samozřejmě protesty se zvyšovaly, čím více na nás tlačili, po zkušenostech z tlaku z Moskvy a SSSR jsme se stále více "šprajcovali". Prostě jsme chtěli svobodu slova. Skutečnou. Nikoliv komunistickou. Nikoliv sovětskou. Ale nechtěli jsme ani tu americkou. Nechtěli jsme ani tu bruselskou. A vyvrcholilo to zveřejňováním dokumentů, které odporovali ústřednímu sjezdu politbyra západních států vedených americkou administrativou.

A právě to bylo období, kdy se Karel Čáslavský a další začali "hrabat" v dokumentech a na světlo začaly vylézet věci, které už nikdy nikdo neměl vidět, zatímco růže, šeřík a polibky se měly přestěhovat z Moskvy do New Yorku a Pentagonu.

A Karel Čáslavký překročil dimenzi, Česká televize v roce 1999 překročila dimenzi pravdy, protože začala zveřejňovat PRAVDU a FAKTA, nikoliv pravdu z Moskvy, Bruselu, či New Yorku. Tento dokument v roce 1999 byl začátkem zkázy a okupace České televize Janem Rumlem a bojem o "západní" svobodu České televize. Přišel rok 2000, obsazení České televize a opět konec svobody slova.

Unikátní filmové záběry z kamery Eduarda Ingriše, pořízené v dramatických dnech konce druhé světové války v Praze (1999). Připravili K. Čáslavský a P. Vantuch.

Než se podíváte na dokument, položte si tyto otázky.

  1. Proč profesionální filmaři "náhodně" nenafilmovali na konci války americké bombardování?
  2. Proč hořelo mnoho průmyslových podniků, kde se zbraně nevyráběly, natož na konci války? Jak se spletla Praha a s kým? I počasí je vidět, že se nikdo splést nemohl!
  3. Dále si všimněte, že nikde se nestřílelo, lidé pokojně chodili, pak pokojně odklízeli masakry po létajících pevnostích z americké armády. Žádní nacisti, žádné boje s nacisty.
  4. Praha byla do té doby ušetřena, strašné boje byly na severu Moravy, na severu a ve středním Slovensku, později Polsko, pohraničí.
  5. Proč, proč Prahu masakrovala americká armáda na konci války? Proč ty děti, ženy, ale i muži - civilisté, museli zemřít?
  6. A hlavně, proč masakrovala průmyslové podniky a nikoliv tanky a nacisty?
  7. Kde jsou ti slavní osvoboditelé americké armády? Všude se mává, zatčení nacisté v klidu odcházejí. Jak to, že slavíme konec války 8.května, když na Václavské náměstí padaly letecké pumy a až 9. května zavládl klid příjezdem Rudé armády?
  1. A zajímavost: jak krásně byli za války oblečeni obyčejní lidé.

Na mnohé vám odpoví, mnohé vám objasní poslední dokument, který směla Česká televize bez "správného výkladu" natočit, či spíše zpracovat a zveřejnit. Dnes je tam napsáno, že tyto díly nearchivovali. (Alespoň jsme to nedohledali v oficiální databázi)

Cenzura v ČT . 2).

29. července 2019 v 5:58 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů

Proč byla za pomoci USA v České televizi zavedena v roce 2000 cenzura?


Po roce 2000 se změnily dějiny: americká armáda se musela očistit (stejně jako po Jugoslávii, Vietnamu, Sýrii, Libyi atd.) a nastoupil "Nový výklad dějin", jak Rudá armáda TAKÉ bombardovala naší zem na konci války. Bohužel pro ony nové trolly vznikající na západě a nikoliv v Rusku (všimněte si opět, že zloděj křičí chyťte zloděje a kdo začal trollovat). A úžasné je, jak noví vykladači dějin do původně strohého popisu vloží slovíčka, takže původní text ztratí význam a odvede pozornost jinam.

Zde opět autentické

8. květen

Za časných ranních hodin 8. května zahájili Němci dosud nesilnější úder na Staroměstské náměstí za použití tanků a pěchoty. Od rána 8.5. je Staroměstská radnice těžce odstřelována. Ničivému požáru postupně podléhá střecha věže, orloj, arkýř a celé severovýchodní křídlo. Na okamžité účinné hašení plamenů není pro nepřetržitou střelbu čas.

(Na obrázky klikněte - zvětší se)

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Zatímco vynášeli z přízemí radnice zbytky městského archivu, které nestrávil oheň, Němci se dávali na spěšný ústup, neboť nechtěli padnout do zajetí blížících se jednotek Rudé armády. Evakuace Němců probíhala po trase dohodnuté s Českou národní radou a velitelstvím Bartoš při sjednání kapitulace. Vedla kolem Staroměstské radnice, Pařížskou ulicí, přes Čechův most na Letnou a odtud ven z Prahy. Přes nedávné bojiště na Staroměstském náměstí se vydala na ústup z Prahy kolona 27 tanků, 2 obrněných vozidel, 90osobních a 32 nákladních aut. Pěšky odcházely přibližně 3 000 Němců, vojáků i civilistů.

Radnice s Orlojem - 9.května 1945

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteZde se připravoval další dokument ze zaprášené, zapomenuté školy. Pak to někdo vytáhl opět na světlo a my to také později zveřejnili.

Masakr třídy plné dětí v Plzni, ale primátor Baxa (ODS) adoruje zabité válečníky Pattona, kteří neexistují!

A zde se můžete podívat, jak vznikaly nové výklady dějin: právě na odkazy, které vypracovala nová nomenklatura měničů dějin a bez tohoto nového zpracování diplomovou práci nikdo neudělal.

(Nepřipomíná to postoj k okupaci po roce 1968? Kdo měl dostat diplom, také musel souhlasit se vstupem vojsk a linií ÚV KSČ!)

Co je v textu nejúžasnější? Popis bombardování Mladé Boleslavi sovětskou armádou. Je přesně okopírován například i zde z popisu amerického bombardování Prahy Ingrišem a Čáslavským a převzatým z propagandy MF Dnes 8.5.2010 přepracované "Novým výkladem dějin".

A sovětské bombardování nyní halasně omílané? Toto je totiž v originále:
Nálety Rudé armády začaly v blízkosti Mladé Boleslavi o den dříve 8. května 1945. Zasaženo bylo např. Mělnicko, Litoměřicko.
Bombardéry útočily na města, mosty, přívozy ležící na ústupových trasách.
Hlavním úkolem Rudé armády bylo zmařit ústup německých jednotek, které se snažily dosáhnout amerického zajetí, přestože podle dohodnuté kapitulace se nesměly hýbat od první minuty dne 9. května.
Takže žádné průmyslové podniky, ale rozkaz: nacisti, výzbroj a snaha zadržet a potrestat!Diplomová práce na přepracované dějiny po roce 2000


Po roce 2000 byla náhle německá střelba vydávána za sovětskou, (prý se Rusové a komunisti vydávali za Němce), německé zbraně byly náhle nabíjeny ruskými náboji a vyhodnoceny jako nálože Rudé armády. Fraška, lži a překrucování, až nyní to dotáhli do dokonalosti. Ve veřejnoprávním prostoru Rudá armáda zmizela definitivně! Americko-bruselská totalita zvítězila nad komunistickou.


Závěrem k této zdokumentované části: lze dohledat nezkreslené informace?

Domnívám se, že ano, ale musí mít časování v období 1992 - 1999. Samozřejmě internet začínal, takže na internetu "dle nového výkladu dějin" lze dohledat málo. Zajímavá možnost je třeba na pražském magistrátu, kde lze dohledat autentické popisy, srovnat to s harmonogramem cesty armád, a hlavně: nebrat z prapodivných dokumentů Pavla Žáčka a jemu podobných kopajícíchv dresu "Ústavu Nezávislé Žurnalistiky", dívat se na dokumenty, který "vyřešili" údajně skuteční demokraté po roce 2000 a zjistili, že americké a německé střely jsou převlečené sovětské apod.. Je to náročné, ale jak vidíte, porovnáním dohledat lze. A ještě jedno: samozřejmě komunisté manipulovali se svými zásluhami. Proto se snažíme oddělit vojenská fakta od ideologie, pokud to jde a časosledem se vyhnout podvodům jedné, i druhé strany. Stejně tak, když naleznete, že sovětská strana za vším hledala politické cíle. Samozřejmě. A USA nepolitické?

Loupeže na státu 1).

24. července 2019 v 21:08 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů


50 největších kauz loupežníků v ČR
ARBITRÁŽ S CME-Američané investovali do rozjezdu TV Nova. Po odchodu generálního ředitele Vladimíra Železného však ČR musela za neochránění investice zaplatit CME 10,7 miliard Kč. Škoda: 10,7 miliard Trest: Žádný ARMÁDNÍ ZAKÁZKY-Kolem nákupu armádní techniky včetně obrněných transportérů Pandur, Grippenů či špatných padáků panuje mnoho pochybností a problémů. Škoda: mezinárodní ostuda a mnoho miliard Trest: žádný BEZDRÁTOVÁ PRAHA-Projekt "Bezdrátové Prahy", který nikdy nefungoval, vznikl za primátorství Pavla Béma Škoda: 390 milionů Trest: žádný EURODOTACE-V případě rozdělování eurodotací na severozápadě Čech konstatoval audit, že 90% těchto prostředků bylo vyplaceno neoprávněně. Škoda: Až miliardy Trest: Zatím žádný
GROSSOVY AKCIE-Expremiér Stanislav Gross zbohatl na akciích energetické firmy, které od kamaráda koupil za 21 milionů a prodal za 110 milionů. Firma poté zkrachovala. Škoda: 89 milionů Trest: Žádný
ARBITRÁŽ S DIAG HUMAN-Diag Human se od roku 1996 soudí s ČR o náhradu ztrát, na základě poškození dobré pověsti. Firmě podle arbitráže náleží 8,33 miliardy, ČR se odvolala. Škoda: odhad 8,33 miliardy Trest: Žádný HARVARDSKÉ FONDYV kuponové privatizaci Viktor Kožený sliboval jistotu desetinásobku vložených peněz. Tisíce lidí však nedostali vůbec nic. Škoda: 16 miliard Trest: Žádný
H-SYSTÉM-Petr Smetka připravil při stavbě domů 1095 lidí o 980 milionů.Škoda: necelá miliardaTrest: Smetka odsouzen na 12 let
HUŠÁKOVA SAZKA-Vysočanská hala, stála z původních 2,75 mil.-9 miliard, a její šéf A. Hušák pobíral několikamiliónový plat, což byl jeden z faktorů, který zapříčinil krach haly. Škoda: nejméně 7 miliard Trest: žádný
CHEMAPOLTato firma se 40 tisíci zaměstnanci pod vedením Václava Junka zkrachovala. Škoda: až 17 miliard Trest: žádný
CHVALOVSKÉHO PODVODNÉ MASO-Někdejší šéf českého fotbalu vylákal z banky 1,5 miliardy, údajně na vývoz masa. S těmito penězi však platil staré dluhy. Škoda: 1,5 miliardyTrest: Chvalovský dostal 10 letIPB-Vinou nekrytých úvěrů a krachu banky přišel stát a tedy daňový poplatník i o "rodinné stříbro" v podobě plzeňského Prazdroje. Škoda: nejméně 200 miliardTrest: minimálníIT SLUŽBY-Ministerstva proplácejí IT firmám miliardy korun za software, správu sítí a licence. Tyto služby jsou buď předražené, nebo nefungují (viz registr vozidel). Škoda: Miliardy Trest: žádný
IZIP-Do neúspěšného projektu elektronických zdravotních knížek investoval stát téměř dvě miliardy korun. Škoda: nejméně 470 milionů Trest: Žádný KAMENCOVÉ JEZEROAreál (30 ha) kolem jezera u Chomutova pronajala radnice zastupiteli za ODS na 50 let. Nájem: 250 tisíc. Na tomto pozemku jsou přitom stavby včetně hotelu za 80 milionů. Škoda: Desítky milionů Trest: Žádný ROMAN JANOUŠEK -Odposlechy prokázaly jeho vazby na bývalého primátora P. Béma a magistrátní úředníky, prostřednictvím kterých ovlivňoval činnost magistrátu a dalších institucí. Škoda: Nevyčíslitelná Trest: Žádný KARLOVARSKÁ LOSOVAČKAPodle rozsudku NSS losování mohlo navodit dohady o tom, že nešlo o losování, aleo hledání předem určeného lístku, který se nedařilo najít. Škoda: mezinárodní ostuda Trest: 500 tis. Kčpro KV magistrátKEY INVESTMENTNěkteré Pražské městské části a města investovaly peníze občanů do podezřelých obligací ještě podezřelejší firmy spojené s politiky. Škoda: stamiliony Trest: žádný
KNIŽNÍ VELKOOBCHODNěkdejší lídr ODS Miroslav Macek se podílel na získání Knižního velkoobchodu za 39 milionů, ale účetní hodnota byla 60 milionů. Škoda: 21 milionů Trest: žádný
KOCOURKOVY MILIONYExministr průmyslua obchodu Martin Kocourek (ODS) podle svých slov »odklonil« před rozvodem 16 milionů na účet své matky. Získal je podivným obchodem s akciemi. Škoda: 16 milionů Trest: žádný KONKURSNÍ MAFIEBývalý soudce Berka a spol.na základě zfalšovaných dokumentů poslal do konkursu 10 firem. Škoda: Mnoho miliardTrest: Vzhledem ke škodě malý
ALKOHOLOVÁ TRAGÉDIETeprve až mrtví a osleplí lidé přiměli politiky, aby se začali zabývat obří problematikou pančovaného alkoholu. Škoda: Nevyčíslitelná Trest: Zatím žádný
LÁZNĚ KYSELKAZkáza unikátních staveb začala za minulého režimu a pokračovala při chaotické privatizaci na začátku 90. let. Nikdo za nic nemůže a ČR zřejmě přijde o další kulturní památku. Škoda: Nedozírná Trest: Žádný LIBERECKÝ ŠAMPIONÁTKauza, která po sobě zanechala dluhy ve výši cca 100 mil. korun. Škoda: Přes 100 milionů Trest: Žádný
MAJETEK SSMVelký majetek SSM (Socialistického svazu mládeže) se rozdrobil za zlomek ceny mezi neprůhledné firmy. Škoda: dvě miliardy Trest: žádný

Loupeže na státu 2).

24. července 2019 v 20:58 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů


MAJETEK SSMVelký majetek SSM (Socialistického svazu mládeže) se rozdrobil za zlomek ceny mezi neprůhledné firmy. Škoda: dvě miliardy Trest: žádný
MOSTECKÁ UHELNÁKriminalisté zahájili trestní stíhání manažerů, kteří jsou spojení s kauzou privatizace Mostecké uhelné společnosti. V případu jde o miliardy, zabývá se jím i švýcarská justice. Škoda: Miliardy Trest: Žádný
OPEN CARDProjekt karty Pražana vyšel na miliardu korun, ačkoliv původně měl stát 90 milionů korun. Škoda: 910 milionů Trest: Žádný
PENZION PALASZřejmě jen díky "správným" rozhodnutím si mohl dovolit vystavět luxusní sídlo v Ludvíkově na Bruntálsku někdejší ministr zemědělství Jaroslav Palas. Škoda: nejméně 20 milionů Trest: žádný
PLZEŇSKÁ PRÁVAPolitici a významné osobnosti studovali na vysoké škole v Plzni, kde bylo možné za dva roky získat doktorát. Škoda: Mezinárodní ostuda Trest: Žádný
POLDI KLADNOTovárník Vladimír Stehlík dovedl ocelářský gigant ke krachu Škoda: nejméně 200 miliónůTrest: minimální
PRIVATIZACE ČESKÉHO TELECOMUPři privatizaci této gigantického společnosti se podle vyšetřovatelů rozdělovali úplatky ve výši 300 miliónů korun. Škoda: Stamilióny i mezinárodní ostuda Trest: Žádný
POZEMNKY POD AREÁLEM SPARTA Pozemky pod stadionem prodala skalní příznivkyně klubu novým majitelům za směšných 750 Kč/m2. Majetky patřily původně Pozemkovému fondu. Škoda: 178 milionůTrest: Úřednice to bude splácet 495 let
DAVID RATH A SPOL. Ze středních Čech se přes státní zakázky podle odposlechů a kriminalistů odlévaly značné finanční prostředky Davidu Rathovi a jeho "klanu". Škoda: Desítky milionů korun Trest: zatím žádný
RUMOVÁ AFÉRAZa masivní fingovaný vývoz rumu v roce 1992 byl obžalován i jedensoudce, svědci mluvili o účasti lidí z ministerstva vnitra. Škoda: 60 milionůTrest: jeden podmínečný trest
SKLOEXPORT Rodina herečky Reginy Rázlové byla u zániku světově proslulého sklářského impéria Škoda: až půl miliardy Trest: žádný
SOUDKOVA ŠKODOVKALubomír Soudek chtěl z Plzeňské Škodovky udělat světového strojírenského giganta. Škoda: Miliardy Trest: Žádný
SRBŮV ČESKÝ DŮMNevýhodný pronájem domu v Moskvě, za nějž byl odpovědný tehdejší generální sekretář ministerstva zahraničí Karel Srba, stát připravil o 26 milionů. Škoda: 26 milionůTrest: Srba osvobozen
STÁTNÍ MATURITYPředražené, zbytečné, plné chyb. K přijetí na VŠ nestačí a z malicherných důvodů propadají i premianti. Škoda: nejméně 100 milionů Trest: žádný
TUNEL BLANKAPředražená obří stavba z éry primátora Pavla Béma měla pomoci provozu v Praze už letos, ale bude mít dva roky zpoždění. Škoda: 10 miliard Trest: žádný
DOPRAVNÍ PODNIK PRAHAKvůli předraženým smlouvám na výrobu jízdenek odtékaly z pražského DP měsíčně desítky milionů korun. Škoda: desítky milionů Trest: zatím žádný
UNIPETROL"Pět na stole v českých..." -v kauze privatizace ropného giganta čelili čeští a polští politici podezření, že si vzájemně rozdělili více než miliardový úplatek. Škoda: MiliardyTrest: Minimální
ÚŘEDNICE DOUBOVÁ Bývalá exšéfka karlovarského stavebního úřadu si změnou územního plánu proměnila svoje bezcenné pozemky v lukrativní stavební parcely. Škoda: 25 miliónů Trest: Žádný
ZVLNĚNÁdálnice D47 Dálnice u Ostravy se vlní, podle silničářů má špatné mosty a další vady. Navíc podle některých expertů byla výstavba mnohonásobně předražena. Škoda: stovky milionů Trest: žádný
PROMOPROPředražená zakázka ozvučení českého předsednictví EU, kterou realizovala firma ProMoPro, stála 525 milionů. Firma tak stát měla připravit o 388 milionů. Škoda: 388 milionůTrest: zatím stíháno 11 lidí
PODPORA SOLÁRNÍKUNa dotované výkupní ceně el.energie získávají majitelé solárních elektráren 36 mld. ročně. Podpora el.energie získaná z obnovitelných zdrojů navíc zdražuje cenu proudu. Škoda: 36 mld.ročně Trest: žádný
POŽÁR VINOHRADSKÉHO PIVOVARUV r.2000 na území památkové rezervace, kde stála tato unikátní stavba, vznikl developerský projekt. Zapálením památky ušetřil neznámý pachatel investorovi spoustu peněz. Škoda: Nedozírná Trest: Žádný
SETUZAVinou nevýhodné a tajné smlouvy, kterou posvětil exministr zemědělství Palas, ovládli potravinářský gigant s miliardovým obratem podnikatelé Pitr a Mrázek. Škoda: MiliardyTrest: Tomáš Pitr je již 2 roky ve vazběSPOR S NOMUROUNomura investovala v IPB, která v roce 2000 zbankrotovala, a stát ji poté prodal ČSOB za jednu korunu. Spory skončily smírem, ČR Nomuře vyplatila 3,6 miliardy. Škoda: 3,6 miliardy Trest: Žádný PŘEDRAŽENÝ JUSTIČNÍ AREÁLPůvodně stál justiční palác v Brně 805 milionů, nakonec to ale bylo 1,87 miliardy. Krajský soud za to dostal pokutu 1,9 miliardy, 3/4 mu byly odpuštěny. Škoda: 1miliarda Trest: žádný
VIAMONT Firma Viamont bývalého ministra dopravy A.Řebíčka získala státní zakázky za 3,5 miliardy. Sám prý firmu před nástupem do funkce prodal a za akcie dostal 750 milionů. Škoda: stovky miliónů Trest: žádnýZdroj:SANEP (Středisko analýz a empirických průzkumů)

Prezident za idiota.

21. července 2019 v 20:30 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů

Michal a Petr 33.díl PREZIDENT ZEMAN ZA IDIOTA - MÍSTO ČÍNSKÝCH INVESTIC LIKVIDACE STROJÍRENSTVÍ!

Publikováno 20. 7. 2019
Obsah dílů: Zjistili jsme, že ve Škodě v Plzni probíhá řízená likvidace. Dle slov zaměstnanců jsou nevybíravě nuceni novými vlastníky opustit firmu "dobrovolně", aby se jim nemuselo vyplácet v kolektivní smlouvě dohodnuté několikanásobné odstupné. Ztloukají se bedny, aby s z Plzně odvezly výkresy a patenty. Prodávají se stroje. Firmu koupil Tvrdík za půjčené peníze a spolu se Sobotkou a Birkem lhali prezidentovi, že jsou to čínské investice. Z vypůjčených peněz se hradila taky kampaň Drahoše proti Zemanovi. Čínský mafián Ye Jianming byl členem Římského klubu stejně jako Drahoš! Všechno to byl podvod. Čínský prezident nařídil jeho "ekonomický úklid". Teď budete platit Tvrdíkovy a Birkeho čínské dluhy. Už to začalo. Další zrada Špidlovy bandy, která ukradla Škodu Plzeň ze státního majetku. Justiční banda zase nikoho nepotrestala. Tak to v Čechách chodí! Když si lidi z továrny šli ztěžovat odborářským bossům a papalášům z ČSSD, vyhodili je. Jejich program, jenom past na voliče, aby mohli krást a kumulovat funkce.
Kdo neposlouchal díly číslo : 13,14,15 může si je poslechnout, jsou o čínském podvodu, investicích, které nikdo nikdy neviděl!
V díle je vyúčtování. Transparentní účet mít nebudeme, chráníme data našich dárců. Nebojte se finanční úřad nás v budoucnu rád velmi dobře prověří. Už s na to těší. Omlouváme se za zpoždění současně jsme natáčeli 34. díl a podařilo se nám natočit policii přímo v akci, proto hodinové zpoždění. Děkujeme všem za podporu!

29. a 30. díl byl již zablokován. Další budou zablokovány pravděpodobně také. Stahujte rychle. Mafiáni všeho typu jsou vzteky bez sebe. Mafiáni se dožadují "Ochrany svého soukromí!"

Kladruby, Arabské ?

18. července 2019 v 7:39 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů

Zrovna jsem se vrátila z léčebny Kladruby:
Vážení přátelé, jděte se tam podívat, co tam je takzvaných pacientů Arabů!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jezdí tam k nim spousta aut, ve čtvrtek v noci to bylo jak o závod, auta s pražskou a německou spz. a mladí čiperní Arabáci vynášeli prapodivně vyhlížející věci z
aut. Ano, je jich tam pár i s nějakým zraněním, to my ovšem nevíme, jak k nim přišel a ZÁSADNĚ nemluví, jen posunky rukama. Doprovází je dost často značkově oblečený, elektronikou vybavený rádoby tlumočník. Pro upřesnění dodávám, že strategicky je to úžasné místo, blízko Blaníku. Tak to už se snad blaničtí rytíři vzbudí a udělají tady pořádek !!!!!Pokud to jsou bývali z ISIS, tak nás mají pod palcem a už ani nemusíme k volbám, oni nám to vysvětlí po svém. Prosím o odpověď na můj dotaz: co to je za lidi a proč tady jsou - v žádném případě to není kvůli léčení - těch je jen nepatrně, co mají zranění, ale těch čilých zdravých je armáda a nám politici tvrdí, že tu nikdo takový není.
Tak kdo lže a co se to vůbec děje v našem státě?????Kdo je platí, kdo je tady kryje????
Toto jsou naprosto absurdní poměry, my skuteční pacienti jsme dostávali jídlo jako v chudobinci, na WC se stála na chodbě fronta, hlavně ráno , pokojík pro dvě bl tak s bídou pro jednu osobu s chodítkem a to nikoho nezajímá???? Tomu se říká zdravotnická péče jednadvacátého století, děkuju pěkně.Jen Vás všechny, co tohle čtete, prosím, jděte se tam podívat, nejlépe s Vaším poslancem či senátorem a ptejte se, nenechte se opít rohlíkem. Zdokumentujte vše a ukažte nám, co doopravdy tady tihle lidé dělají a kdo jim to dovolil.
Ano, jsem z toho zděšena a nejen já, chlapi pacienti k tomu měli i patřičné poznámky, které tu nechci ani prezentovat, nebotˇ jsem nevoják a ve zbraních se nevyznám, pravda, ty balíky malé nebyly. Jsem osoba s těžkým pohybovým postižením, ale hlava mi slouží, proto se snažím ukázat na to, co se špatného děje nám pod nosem, uprostřed republiky.
Jsem k dohledání na adrese: Anna Hana Boháčová, Pastýřská 12, Plzeň....mobil 606 388 008
Velmi děkuji za odpověď na mé dotazy a jsem s pozdravem a přáním dobrého zdraví
Boháčová


Dne 23.09.2017 v 10:53 bilo modro napsal(a):
Ahoj přátelé, osobně jsem si ověřil pravdivost níže uvedené informace u poslance PhDr.
Zdeněka Soukupa. Klidně mu zavolejte na telefon, jedná velice slušně (mobil +420 734
281 733).S pozdravem Jirka Janků

Vážený pane Boučku, informoval jsem se osobně u generální ředitelky Úřadu práce ČR Kateřiny Sadílkové. Migrant, kterému byl přiznán azyl, má právo na stejné sociální dávky jako občan ČR. Navíc má právo na příspěvek od Ministerstva , který se na základně jakési směrnice nezapočítává jako
příjem pro výpočet sociální dávky. Příjem migranta může přesáhnout 21.000 Kč.

Zdraví PhDr. Zdeněk Soukup
poslanec PSP ČR člen Výboru pro sociální politiku a Výboru pro evropské záležitosti předseda Podvýboru pro pracovní legislativu, zaměstnanost a činnost Úřadu práce

Předmět: 21 000 Kč budou sociální dávky v ČR pro migranty ... zakázaný včerejší projev poslance Parlamentu ČR , PhDr. Zdeňka Soukupa ...

Dobrý den, vážený pane doktore, jsem Vaším sympatizantem a velmi oceňuji Vaši politickou aktivitu, zejména v souvislosti s imigrační krizí. Dnes jsem dostal níže uvedený mail, který vám přeposílám a za jehož vnější formu se omlouvám. Prosím o laskavou odpověď, zda je pravdivý.
Děkuji za ni předem.
S úctou Mgr. Miloš Bouček

Výbor pro sociální politiku, člen od 4. 12. 2013
Výbor pro evropské záležitosti, člen od 21. 10. 2015

Obávám se, že to není hoax … Nevím co na to budou říkat čeští důchodci, kteří celý život platili daně a pracovali … Průměrný důchod v ČR je nyní 11.770 CZK ….

https://www.youtube.com/watch? v=JnJTIc8ylkY

Je to hotové, vetřelci budou v ČR dostávat 21.000,- Kč měsíčně, tyto "sociální dávky" se jim budou doplácet z našich daní. Není to zákon, ale dohoda ministerstva financí! Kolik máte za celoživotní práci Vy?

ROZESÍLEJTE ZNÁMÝM A KAMARÁDŮM AŤ SE TO LIDÉ DOZVĚDÍ!!!