close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Lidé by se neměli bát své vlády, ale vláda by se měla bát svého lidu

Více najdete po kliknutí na další naše blogy:

ers-blog.webnode.cz

ers-blog4.webnode.cz

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Červenec 2020

Něco o Havlovi ze Švédska.

27. července 2020 v 18:19 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů
Pro ty, kdož ještě naivně zbožňují jednoho z největších škůdců této prodané země. Možno číst až do konce.
VÁCLAV - JE TO MOŽNÉ? TO JSME NEVĚDĚLI?
Bohužel, mnozí věděli, ale nikdo to nechtěl slyšet! Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.
Rodina Havlů patřila k nejbohatším židovským rodinám v Praze již na počátku 20. století. Otec a strýc Václava Havla byli členy zednářské lóže "Bohemia". Oba financovali Sionistické organizace, zednářské lóže, PEN-klub a oba byli členy Rotary-klubu. Současné bohatství, resp. z restituované majetky jsou dílem strýce Václava Havla, Miloše Havla filmového podnikatele. Významnou měrou se na majetku rodiny podílel i otec Miloše Havla Václav Havel st., majitel stavební firmy a stavitel Lucerny.
Vztahy Václava Havla se svým synem Milošem Havlem však byly později poznamenány synovou neutajovanou homosexualitou. Asi nejproslulejším projektem Miloše Havla bylo vybudování barrandovských studií, které vybudoval spolu s židovským podnikatelem Osvaldem Koskem. Miloš řídil i filmovou společnost Lucerna-film a bohatl na dovozu a promítání amerických filmů.
Po začátku války vstoupila na Barrandov německá správa a ateliéry se nebývale rozrostly. Točila se řada filmů, na kterých se podílela tehdejší elita českých herců. Rodina Havlů patřila k prominentním Židům, svědčí o tom fakt, že Miloš Havel a Václav Havel senior spolupracovali nejen s okupační správou, ale také s Gestapem a SD (Sicherheitsdienst). V Lucerně (která byla ve vlastnictví Havlů) ustavili rezidenturu SD a zřídili konspirativní byty. Zde získávali občany ke spolupráci s SD a Gestapem.
Miloš Havel zajišťoval pro Gestapo a SD večírky, hony a zábavy s děvčaty a optoval německou národnost i občanství. Dostal doklady na německé jméno a příjmení. Pracoval zpočátku jako agent, pak jako řádný úředník pražského Gestapa. Miloš Havel dostal také celou řadu osob do koncentračního tábora a vězení.
Po válce byl Miloš Havel zařazen pod svým německým jménem na listinu válečných zločinců. Byl také obžalován, ale obvinění bylo za nejasných okolností staženo. Z této doby existují také doklady o čilých stycích Miloše Havla s StB. Miloš Havel podepsal StB také spolupráci. Po navázání spolupráce s StB odcestoval Miloš Havel do Německa.
V Západním Německu požádal Miloš Havel jako "pronásledovaný" český Žid za války o odškodnění za majetek, který ztratil. V průběhu války totiž prodal polovinu barrandovských studí německé správě za částku asi 7 milionů korun, což považoval za podhodnocenou cenu, ke které byl přinucen. Západoněmecký rehabilitační soud nároky Miloše Havla uznal a v plném rozsahu jej odškodnil.
Vraťme se však k Václavu Havlovi.
Ten se programově angažoval v Chartě 77, ve které byla řada (bývalých) komunistů, tzv. "osmašedesátníků". Namátkou uveďme jména jako Ludvík Vaculík, Pavel Kohout, Jiří Hájek, Jaroslav Šabata, Miloš Hájek, Karel Šiktanc a řada dalších. Václav Havel byl rovněž členem KSČ, a to do roku 1967.
Všichni mluvčí Charty 77 byli Židé nebo zednáři. Václav Havel nebyl řadový disident. Jezdil v lepším automobilu než tehdejší předseda komunistické vlády (vlastnil luxusní Mercedes), obýval rozlehlý a komfortní byt na Rašínově nábřeží a stejně tak měl k dispozici svou usedlost Na Hrádečku, kde mohl nerušeně pořádat své disidentské seance.
Havlův čas přišel v listopadu 1989, když na Letné a z balkonu Melantrichu mával nadšeným statisícům doufajících. V témže roce byl komunistickým parlamentem jednomyslně zvolen prezidentem a když skládal slib, přísahal symbolicky na komunistickou ústavu. Neštítil se mávat nadšeným a doufajícím davům a poté přísahat věrnost komunistické ústavě.
V roce 1990 se uvažovalo, jakým způsobem uskutečnit restituce, a především v jakém rozsahu. Václav Havel, který měl tehdy v Občanském fóru rozhodující slovo, prosadil široké a rozsáhlé restituce.
Vzhledem k hrozbě nároků sudetských Němců se parlament rozhodl navracet majetky zabavené teprve po 25.2.1948.
Způsob, jakým se Václav Havel dostal k majetkům svého strýce a děda, je zahalen tajemstvím. Jeho strýc Miloš Havel byl po válce označen jako kolaborant a jeho majetek znárodněn podle Benešových dekretů. Proto se na něj klasické restituční předpisy o navracení majetku ztraceného po roce 1948, nevztahují.
Václav Havel přesto jako jeden z prvních dostal veškerý majetek, o který požádal. Možná i proto se Havel bojí tématu Benešových dekretů jako čert kříže. Na přímou otázku na svůj názor na ně uvedl pro BBC v roce 2002: "Já jsem se k tomuto velmi důležitému a citlivému tématu vyjádřil už mnohokrát, ale vždycky jsem se k němu vyjádřil, když jsem já chtěl a ne tehdy, když jakási zhysterizovaná atmosféra mě k tomu nutila, já zůstanu věrný této tradici, pokud jde o ty dekrety."
Jednoznačné stanovisko k Benešovým dekretům však Václav Havel nikdy neposkytl a dobře ví proč. O pozadí Havlových restitucí se nikdy nemluvilo a žádný novinář se jimi netroufl zabývat.
Ještě dnes je Havel pěstovanou ikonou tzv. sametové revoluce a falešného sametového "národního obrození". Restituce příjemně postihly řadu disidentů z Charty 77 a ti chartisté, na které nic nezbylo, si dokumenty k restituci alespoň padělali. Učinila tak Havlova spolupracovnice a disidentka z Charty 77 (Židovka) Marta Chadimová, jejíž restituční podvod s nemovitostmi na Loretánském náměstí v Praze byl však odhalen a před odsuzujícím rozsudkem jí zachránila jen milost jejího přítele z Charty 77.
Restituce Václava Havla proběhly však tiše a úspěšně. Upozornit na to, že prolamují Benešovy dekrety a jdou hluboko za stanovenou restituční čáru 25.2.1948 si nikdo netroufl a netroufá si tak učinit ani nyní. Lze přitom konstatovat, že právě Havlovy restituce byly jedny z průkopnických v tom smyslu, že prolomily Benešovy dekrety.
Na počátku 90. let se u restitucí Havlova majetku objevuje jméno Miloše Červenky, současného miliardáře a pozemkového magnáta v Praze. Absolvent moskevského MGIMO (aneb "Akademie KGB") Červenka také Havlův majetek spravoval a fungoval jako Havlova "peněženka". Naskýtá se proto otázka, pro koho vlastně dnes agent Červenka svůj obrovský majetek spravuje.
Havlovy úzké vztahy na staré struktury v souvislosti s jeho majetkem ukazuje i známá transakce, když prodal svou polovinu paláce Lucerna společnosti Chemapol vedené agentem StB Václavem Junkem. I u této transakce asistovala šedá eminence jménem Červenka. Dnes je (bývalý) majetek rodiny Havlů zdevastován a pomalu chátrá. Důkazem toho jsou jak Barrandovské terasy, tak Lucerna.
Havel však rozhodně nezchudl, svá aktiva má uložené jinde. Skutečný obraz Václava Havla je diametrálně odlišný od toho, jak jej vykreslují Židy ovládaná média a samozvaní kulturní elitáři. Vyzní tedy velmi trefně, je-li při jedné společenské akci k nazvání Václava Havla za "jednoho z nejlepších synů národa" vybrán jistý deviantní fotograf obscénních polo pornografických snímků a sál plný ovcí nadšeně tleská. Je to jen důkazem, kterak se instalovaná "česká kulturní elita" (většinou tvořená Židy) utápí v bahně pokrytectví a bezpáteřnosti.
Václav Havel zneužíval ideály, kterými se zaštiťoval. Ač celý život žil s maskou bojovníka s totalitou a s komunismem, již v období Charty 77 s (bývalými) komunisty ochotně spolupracoval. A navíc jak už bylo řečeno byl sám bývalým komunistou.
Po jeho úspěšném 17.listopadu 1989 Havel v čele Občanského fóra zajistil, aby si komunistická elita udržela moc ve státě. Symbolicky jmenoval federálním premiérem bývalého komunistického ministra Mariána Čalfu. Havel také obnovil všechny židovské společnosti ve státě a zednářské lóže, jejichž členy se stali téměř všichni vyvolení členové Charty 77 a Občanského fóra, vlády a diplomatického sboru, kteří byli povoláni pro budoucnost k vybraným rolím.
V březnu 1989 se v soukromých pražských bytech připojovala k televizorům videokazeta s Havlovou hrou "Asanace", natočenou malou divadelní scénou v Německu. Na konci děje hry byl připojen asi osmiminutový fotografický přehled autorova života. Na jednom snímku je Václav Havel se všemi rituálními symboly svobodných zednářů korunován králem.
Václav Havel byl zasvěcen do zednářské lóže v roce 1968 při svém pobytu v USA. Do lóže byl uveden Arthurem Millerem, Židem a bývalým americkým komunistou. Havlovi se dostalo 30. stupně zasvěcení podle amerického rituálu (Ritual of Knight Kadosh z roku 1879). Etika rytířů 30. svěcení (Kádoš) je v rituálu charakterizována takto: "Moi, rien que moi, tout ŕ moi, tout pour moi, et cela par tous les moyens quels qu´ils soient", tj. Já, nic než já, všechno mě, všechno pro mne, a to všemi prostředky, lhostejno jakými. Stupeň rytíř Kádos caron; je pojmenován podle rabína Ha-Kadoshe. V zednářském řádu Kádoš existuje 7 stupňů. Václav Havel byl zasvěcen ve stupni 1. jako Le Kadosh Israelite (Kádoš Izraelita). Svým stupněm zasvěcení byl Havel předurčen (vyvolen) pro výkonnou politickou roli. V den své inaugurace předstoupil před veřejnost v krátkých nohavicích svých kalhot, což v nezasvěcené veřejnosti vzbudilo rozpaky, zasvěcenci v celém světě však věděli, že patří králi bosáků služebníku Židů.
Krátce po svém zvolení prezidentem navštívil Izrael, kde s rabínskou čepičkou na hlavě převzal čestný doktorát. Vídeňský Kurier přinesl fotografii Havla, na níž s židovskými modlícími řemínky na hlavě, opřen o Zeď nářků, šeptá hebrejské modlitby a skládá přísahu.
Václav Havel je dokonalý symbol falešné a pokřivené morálky naší společnosti. Na úpadku morálky a národního cítění se Václav Havel podepsal ještě víc, než celý komunistický režim. Ten, kdo jej uznává a uctívá jako "morální symbol", tímto zároveň přijímá tuto pokřivenou morálku.
Dr. Igor TOMO, M.D. PhD.
ENT Clinic Home: Östergatan 30A Södertälje Hospital 15243 SödertäljeSödertälje Sverige SWEDEN

Minulost Havlovy rodiny a přímé vazby na Německou Říši.

19. července 2020 v 16:57 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů
RUBRIKA - Přišlo mi do emailu...
Dobrý den vážení přátelé, tato informace, tedy tento otevřený dopis, pana Zdeňka Spálovského, mě dnes přišel do emailu... Po přečtení, mě takzvaně spadla sanice... A tak jsem chtěl, než toto zveřejním, nejprve si co možná nejvíce informací, respektive jmen z tohoto dopisu, si prověřit. Jenže, už tento naprosto neuvěřitelný text litá po soukromých zpravách a tak to dávám veřejně k dispozici k posouzení...
---------------------------------------------------------------------------
Zdeněk Spálovský vstoupil do historie svým soudním sporem s prezidentem Václavem Havlem za články, kterém o něm publikoval v našich i zahraničních médiích. Naší redakci časopisu Špígl zaslal pan Zd. Spálovský k uveřejnění tento otevřený dopis:
Václave Havle, tímto dopisem doplňuji otevřený dopis ze dne 1. 8. 1993. Když jsme spolu jednali 27. 12. 1989, varoval jsem Vás, abyste se neopovážil omlouvat Němcům, pokud tak učiníte, budu první, kdo se proti Vám postaví. Mám k tomu to největší právo, jak se v tomto dopise dozvíte. Nechtěl jsem hovořit o protektorátní minulosti Vaší rodiny, protože zastávám názor, že děti nemohou za chyby a zločiny svých rodičů, pokud i ony nepokračují v jejich zločinech. Vy jste převzal štafetu sionsticko-nacistickou a pokračujete ve zločinu vlastizrady, které se dopustil Váš otec a strýc, proto jste plně vinen.
Váš otec a strýc byli členy organizace sv. Pavla, která byla založena v minulém století a trvá dodnes. Tato organizace má za úkol germanizaci Evropy a likvidaci slovanských národů, což napsal K.Marx-Mardochej v roce 1849. "Úplný zánik Jihoslovanů jest požadavkem evropské kultury, protože budou poněmčeni a pomaďarštěni. Jsou to banda lupičů a příští světová válka přinese zánik Jihoslovanů.
Čechové, k nimž chceme Moravany a Slováky počítat, ač řečí i minulostí se od sebe liší, neměli nikdy svých dějin, a tento nikdy neexistující národ činí si nároky na samostatnost? Nemají žádného práva na národní samostatnost a nemohou jí ani nikdy dosíci". Toto citované je také součástí tajného učení KABALA.
Další historický výrok, který je V. Havle naplňován s Vaší přímou pomocí:, že : "My nejsme potomci oné husitské šlechty, která protestovala roku 1415 na Sněmu českém proti Koncilu kostnickému, ale jsme potomci oné šlechty, která u Lipan porazila Tábority a na Bílé hoře husitské stavy...
"Karl von Schvarzenberg roku 1889: "My vidíme v husitech ne slavné bohatýry, ale bandu lupičů a žhářů 15tého století. A my Schwarzenrbergové, budeme bojovat proti vám, novohusitům". Ve službách Kohla a Německa Tak, jako Henlein plnil rozkaz Hitlera, tak Vy Václave Havle plníte vůli Helmutha Kohla a Německa. K tomuto lokajství Vás zavazuje Vaše členství v organizaci sv. Pavla a německé občanství.
Aby byl beze zbytku splněn plán likvidace naší země Československa, kterým jste byl pověřen, byl Vám určen Karl Schwarzenberg-jako kurátor, protože Váš alkoholismus nezajišťoval toto plnění. Proto K. Schwarzenberg zastával takovou významnou funkci na hradě, dostal ihned státní občanství a majetek. Tento tzv. "potomek" cizácké a nepřátelské šlechty nemá právo do naší země vůbec vkročit, natož aby měl tyto výhody. Vždyť nejen já-plnoprávný občan Československa Jsem žádná práva ani majetek nedostal, přestože jsem prošel peklem nacismu a komunismu. Deklarace je německý diktát. Tímto je uznána Mnichovská dohoda a Protektorát a naše podřízenost Německu.
Dopustil jste se Václave Havle toho nejhoršího zločinu vlastizrady na naší vlasti. To, co nestačil uskutečnit Váš otec a strýc s německou podporou a pomocí, dokončujete to teď Vy, pod rouškou sametu, humanity a Listiny lidských práv, které zneužíváte s cynismem, Vám vlastním. Hitler dosazen a financován Amerikou? Adolf Hitler, také člen organizace sv. Pavel, byl osobním přítelem obou Havlů, kteří pro něj oficiálně pracovali od roku 1933 proti naší republice. I když byli členové významných zednářských lóží, o tom věděli nacisté a samozřejmě i Hitler, protože byl ortodoxní Žid, dosazený a financovaný Amerikou, proto těmto dvěma Havlům se nesmělo ublížit. Byli pod ochranou samotného Hitlera. Toto je důkaz, co sionistický nacionalismus, který obsahuje: kapitalismus, komunismus, fašismus, nacismus a globalizaci naší planety Země, který i Vy, Václave Havle teď připravujete.
Po okupaci v roce 1939 bylo zřízeno v Lucerně sídlo SD-Sicherheitsdienst a Gestapo. Oba Havlové pracovali jako agenti. Byly tam zřízeny konspirativní byty, kde získávali občany ke spolupráci s SD a Gestapem. Váš strýc zajišťoval pro Gestapo a SD večírky, hony a zábavy s děvčaty, a optoval německou národnost i německé občanství. Váš strýc pak dostal doklady na německé jméno a příjmení a stal se tak řádným německých úředníkem pražského Gestapa. Já jsem ho osobně poznal, když mně zatýkal pod jménem Klaus Wiedermann.
Než byla ještě provedena okupace Československa, měl už Váš strýc a otec vytvořenou organizaci agentů, kteří pak "údajně" pracovali jako skutečný odboj. A tak mohli pronikat do skutečného odboje a likvidovat naše nejlepší lidi. Mají na svědomí mnoho našich občanů, které dostali do vězení a koncentračních táborů. Osobně přede mnou oba zabili 3 lidi. Mají podíl na likvidaci štábního kapitána Morávka, pplk. Balabána, pplk. Mašína a také podíl na zatčení a věznění v koncentračním táboře s Dr. Miladu Horákovou.
Tajně hlídali Heydricha. Když byl do Protektorátu přidělen Heydrich s úkolem likvidovat členy zednářských lóží a zlikvidovat nás československý národ, Hitler žádal Vašeho strýce, aby Heydricha tajně hlídali. Byl rodinným přítelem Vaší rodiny a Vás Václave Havle, Heydrich choval na klíně a přitom netušil, že je vlastně hlídán. Heydrich byl ve skutečnosti odpůrcem Hitlera a pátral po jeho původu. Byl i tvrdým odpůrcem nejen Hitlera, ale i zednářských lóží, které nemilosrdně likvidoval bez slitování. Přesto Vašeho otce a strýce se ani nedotkl. Když Heydrich poslal své 2 agenty do Polné, Váš strýc okamžitě podával zprávu Hitlerovi, s nímž měl přímý kontakt. Byl to Hitler, který okamžitě žádal Ameriku o likvidaci Heydricha. Plán likvidace byl proveden na pokyn Beneše.
Byl to Váš otec a strýc, Václave Havle, který určil Lidice k likvidaci, jako údajnou pomstu za násilnou smrt Heydricha. Proto Váš otec a strýc mají na svědomí lidickou tragédii.
4. ledna 1944 jsem předával zprávu v Praze spolu s varováním. Následující den 5. ledna se mělo konat navázání styku. Protože bylo podezření, že jde o provokaci a nebyla tedy jistota, že jde o skutečnou skupinu odboje, byl jsem proto požádán o pomoc. Žena, která byla k tomu spolu se mnou určena , měla vystupovat jako moje údajná matka, tím mi měla v případě potřeby krýt záda. Na dohodnuté schůzce v 10 hod. před Národním divadlem jsem tomu, kterému jsem předával zprávu, byl sražen k zemi, a od ND vyběhli nějací muži. Chtěl jsem utéci, ale ten, který mně tam čekal, mně už nepustil. Dostal jsem ránu a upadl na zem.
Přiběhla žena, která mi měla krýt záda jako moje údajná matka, přiběhla na místo a začala volat na muže, který ke mně přiběhl a kopl do mně: "Pane Havel, co Vám můj syn udělal, že do něho kopete?" Ten člověk německy odpověděl "Ich bin nicht Havel, Ich bin Klaus Wiedermann!" "" Ale já vás pane Havel přece znám"", reagovala ona moje fiktivní matka. ""Jste přece Miloš Havel a ten vedle vás je Václav Havel a ten vedle něho je Pružinský Klaus"". Jenže v ten moment udělala moje fiktivní matka osudovou chybu. Klaus bylo totiž krycí jméno. Váš strýc a ti ostatní kati začali okamžitě řvát a Váš otec zaječel: "Tak přece!". Následně započal ten pravý bestiální výslech. Na týrání jich tam bylo dost.
Když jsem zvolal "Maminko", tak váš tatínek Václave Havle, mě začal dávat facky. A uměl je dávat pořádné, protože téměř po každé jsem omdlel. Moji fiktivní matku strašně mlátili a když omdlela, tak ji křísili a znovu bili. Strhli z ní šaty, mlátili ji nějakými pružnými holemi. Váš strýc běsnil a šílel, protože ta paní nepromluvila. Když se probrala, snažila se vstát, ale už nemohla. Neměla na sobě téměř už žádné oblečení. Váš strýc ještě s jedním chlapem se k ní naklonil a zařval "Ty čechiše švajnehund, budeš mluvit?!!". A ta paní z posledních sil ještě řekla "Pane Miloši Havle, vy jste lidská bestie". Váš strýc v amoku popadl hůl a udeřil ji tak nešťastně, že ji zabil. Před mýma očima. Byl to otřesný šok, začal jsem plakat a volat "Maminko, co ti to udělali?" Co se dělo dál, už nevím, protože jsem se probral až na kobce na Pankráci. Nebudu Václave Havle popisovat, co se zde dělo a čím jsem prošel. Zde mně už vyslýchali Němci. Já jsem své jméno, kdo jsem, nevyzradil. Byl jsem si vědom, co by to znamenalo pro moji rodinu a pro naši odbojovou organizaci. Ztratil jsem pojem času, vím, když mně odváželi do Berlína, bylo už teplo. Dali mně na kobku, kde byli dva Dánové. Při výslechu mně vždy svlékli do naha, pověsili na dobytčí háky za nohy a bičovali mně.
Gestapák, který mně vyslýchal, byl sudetský Němec. Sám mi řekl, že pochází od Karlových Varů a že mi nařizuje, že se musím vždy hlásit jako "čechiše švajne hund". To jsem nikdy neudělal, a tak jsem byl bit nějakým bičem a pěstmi. Oba moji dánští spoluvězni mi byli velkou oporou, opatrovali mně, hladili. Byl jsem na konci svých fyzických sil, nemohl jsem už chodit. Pár dnů jsem měl pokoj a klid. Pak přišel další výslech, a k mému překvapení v nějaké kanceláři, ale byla nějak téměř holá, nezařízená. Byl tam stůl a židle a na nich kolem stolu seděli nějací muži v uniformách, ale i v civilu. Měli tam alkohol a byli mírně podnapilí. A pak se představili .
Byli to Váš otec, strýc, Pružinský Klaus a ten další byl Klaus Wifer a rezidenti oddělení pražské SD. Byl tam s nimi i malý chlapec v uniformě Hitlerjugend. Stál vedle Vašeho otce, ten ho hladil po hlavě. Pak najednou Váš otec na mně zařval, proč se nehlásím, jak mám, jak se jmenuji a kdo vlastně jsem. Mlčel jsem. A tak mně nechali svléci do naha a bičovali mně na chodidlech a řvali, že to tentokrát oni ze mně dostanou. Nemohl jsem se postavit, klečel jsem. Pak ke mně přistoupili ti v uniformách a Váš otec. Všichni měli v rukou sklenky s alkoholem a popíjeli. Jeden gestapák na mně zařval "Du čechiše schweine hund, budeš se tak hlásit nebo ne?!" Zakroutil jsem hlavou , že ne.
Kopl do mně, z pokleku jsem upadl na podlahu, Ten malý chlapec, kterému bylo asi 8 let, přiběhl ke mně a kopal do mně. Kopal tak dlouho, až jsem začal močit krev, teprve přestal, zvedl ruku a vola "Sig Heil, Heil Hitler!". Pak ke mně přistoupil gestapák s vaším otcem a něco říkal vašemu otci. Ten se smál, kýval hlavou a něco německy odpovídal. Pak přivedli moje dva dánské spoluvězně. Ten gestapák mi řekl, pokud se tak nebudu hlásit, že oba spoluvězně zastřelí. Neuvěřil jsem, že by to udělali. Zakroutil jsem proto hlavou, že to neudělám. Gestapák vytáhl pistoli a chtěl na oba Dány střílet. Jenže k němu přistoupil Váš otec, Václave Havle, vzal gestapákovi z ruky pistoli a ty dva spoluvězně zastřelil.
Byl to pro mně velký šok. Ten malý chlapec k oběma zastřeleným přiběhl a začal do nich kopat a zase volal "Sieg Heil, Heil Hitler!" Váš otec ho za to chválil a hladil ho po vlasech. Hladil chlapce, kterému v té době, tj. v roce 1944, bylo 7 - 8 let. Pak přivedli další tři vězně. Jeden z nich mluvil francouzsky. Váš otec a strýc začali řvát, že je také zastřelí, pokud se neohlásím jak mám. Neměl jsem před těmi stvůrami, kteří toho byli schopní, žádnou šanci, chtěl-li jsem těm vězňům zachránit život. V kleče jsem se hlásil "Herr komandant, ich bin heftling čechiše švajne hunde. Ohne nahme". Tak huronský křik a řehot jsem do té doby ještě nikdy neslyšel, co ze sebe vydávali.
Odsouzen jako nepřítel Třetí říše 25. května 1944 jsem byl nějakým soudem souzen jako nepřítel.
Třetí říše pro nepřátelskou činnost proti ní. Svědkové byli Váš strýc, Váš otec, Pružinský Klaus a Klaus Wilfer. Na základě jejich svědeckých výpovědí, kterými dokazovali, že patřím k nepřátelské organizaci, a že jsem se ohlásil přesně podle domluvy, soud dospěl k jednoznačnému závěru. Jsem členem nepřátelské organizace, která je zaměřená škodit Velkoněmecké říši a jejímu zřízení. Proto jsem byl odsouzen k trestu smrti s podmíněným odkladem tři měsíců. Nesdělím-li v té lhůtě svoje jméno a nacionále, budu popraven. Tlumočník, který celý proces tlumočil, byl pravděpodobně Čech, mluvil perfektně česky. Za krátkou dobu s několika dalšími spoluvězni jsem byl převezen do koncentračního tábora Mauthausen. Než jsem byl dán na oddělení transportu, bylo mně na předloktí levé ruky vytetováno číslo 80 943.
Vězněm v Mauthausenu V Mauthausenu jsme projeli nějakým tunelem. Přebral mně vězeň, Který mluvil česky. Než mně předal na celu, ptal se mně, jak se jmenuji a odkud jsem. Řekl jsem, že nevím. Na cele se mnou už byli tři vězni ve vězeňských šatech a byli odsouzeni k trestu smrti. Když se za mnou zavřeli dveře, jeden z nich mi povídá "Ani nám neříkej svoje jméno, ani odkud jsi. Vydrž a nezraď". Později jsem se dozvěděl, že to jsou příslušníci demokratické pravice Ing. Zdeněk Čech, Dr. prof. Jindřich Spáčil a prof. Mirek Neumann.
Cela byla holá, spali jsme na holé zemi, ven jsme nesměli. Ten vězeň, který mně převzal s dozorcem, byl kápo a placený agent gestapa, pomocník kata. Byl to Antonín Novotný-budoucí prezident Československé socialistické republiky a první tajemník ÚV KSČ. Jednou se mně zeptal můj spoluvězeň Ing. Zdeněk Čech, čím je můj otec. Řekl jsem, že obchodník. Vtom se otevřely dveře, vletěl do nich Novotný a zvolal "Živnostenský parchant!" Poslouchal za dveřmi, co si vyprávíme. Ant. Novotný trval na mojí popravě i mých spoluvězňů. Bohužel, také to i dokázal. Odvedli nás na celu smrti a ti tři byli popravení v pořadí přede mnou. Když přišla řada na mně, otevřeli se dveře a někdo zařval "Halt!" a něco německy volal. Dozvěděl jsem, že poprava nesměla být provedena, protože lhůta tří měsíců ještě neuplynula.
Později jsem se dozvěděl, že to organizace, kterou vedl JUDr. Jan Uher, vyvinula všechnu svoji moc, aby mně tajně dostala ven z Mauthausenu. Vážil jsem tenkrát pouhých 25 kg. Václave Havle, Váš otec a strýc mají podíl na následné likvidaci JUDr. Jana Uhra, ale i pplk. Ing. Jiřího Melichara, vypálení Javoříčka a vyvraždění všech osob mužského pohlaví od 15 let věku. Váš otec i strýc byli bestiální zrůdy, které Vy, dnes oslavujete, což svědčí o Vašem skutečném charakteru. Co obsahuje tajná přísaha Václave Havle, plně jste převzal jejich odkaz, který naplňujete. Plníte tak přísahu, kterou jste skládal v Izraeli opřen o Zeď Nářků a při Vašem svěcení do 30. svěcení v 1. stupni.
Jednáte přesně, jak jste slíbil, tj.: Rozbít náš stát, podrazit lid, nadělat z nás otroky a poslušné stádo konzumentních tvorů, vnutit lidem apatii, nezájem o věci veřejné, lhostejnost, musela narůst kriminalita, drogy a tím rozbít morální hodnoty společnosti. Jednáte přesně podle svého zasvěcení: Já, jedině já, vše k vůli mně, vše pro mně, a to všemi možnými dostupnými prostředky. Václave Havle, přísaha, kterou jste skládal v Izraeli, byla přísahou Bohu Zla-Jáhvemu-Luciferovi a Satanovi. Nejsem fanatik, ale naprostý realista. Zlo, ve kterém stojíte, muselo se projevit, odhalit svoji tvář. To se stalo.
Promítlo se v rozkladu našeho státu, jeho rozdělení a vzniku konzumní materialistické společnosti, kdy na první místo ve stupínku životních hodnot se ocitly peníze, majetek, rozkrádání, tunelování.... Já, na rozdíl od Vás, skládal jsem přísahu Žvotu, Pravdě a Spravedlnosti. Tomu Bohu, který stvořil Vesmír, planetu Zemi, Člověka a Přírodu. Soud o který jsem s Vámi požádal, není sporem dvou jedinců, ale systémů. Dobra a Zla. To, že jste mi tzv. dal milost o kterou jsem nežádal, svědčí o tom, že jste usiloval o to, abyste mi zavřel hubu. Tím, že jste odmítl i moji nabídku společně vystoupit k danému tématu v české televizi i zahraničních, jednoznačně svědčí o tom, že z pravdy máte strach.
Ale ona stejně vyjde najevo. Proto říkám: Buď život nebo smrt, buď pravda nebo lež, buď spravedlnost nebo zločiny a bezpráví. Buď já, a ten československý dobrý a obelhaný a okradený lid a moje vlast a nebo Vy, a ta banda vlastizrádných zločinců, které chráníte a kterým tolik vyhovujete. Proto žádám referendum, protože jedině lid je pánem ve své vlasti a z jeho vůle musí pocházet všechna moc ve státě. Máte-li Václave Havle, tak silnou podporu lidí, jak uvádí sdělovací prostředky, nemáte se čeho bát. Navrhuji, jen pro nás dva, dialog v České televizi. Totéž navrhuji Václavu Pružinskému-Klausovi, po našem pohovoru. Těším se na ten rozhovor, věřím, že bude a loučím se tak, jak jsem se musel hlásit Vašemu otci a strýci: "Herr komandant, Heftling tsechische schweine Hund Nr. 80 943, ohne Name".
Zdeněk SPÁLOVSKÝ z Kroměříže
Dovětek: Tento otevřený dopis Zdeňka Spálovského byl otištěný 9. května 2001 v časopise Špígl v České republice, ale i v řadě dalších médií v zahraničí. Václav Havel s panem Zdeňkem Spálovským neměl odvahu v České televizi vystoupit. Ač proklamoval "Pravda zvítězí", pravdy se bál. Jenže pravdu nelze utajit. Mnozí pamětníci sice již nežijí, ale zůstala řada dokumentů, které byly uchráněny před likvidací, které vypovídají a potvrzují nejen to, o čem napsal pan Zdeněk Spálovský a vyzval Václava Havla ke konfrontaci.

ČESKÁ TELEVIZE

12. července 2020 v 6:00 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů
Aristokracie z ČT? 100 milionů majetku! píše o řediteli Dvořákovi MF Dnes. A šla hluboko
24.04.2019 9:36
Více než 100 milionů má být hodnota nemovitostí, které si v Praze pořídil generální ředitel České televize Petr Dvořák. Ten ale trvá na tom, že si vše pořídil zcela legálně, z vysokých příjmů, kterými jako úspěšný manažer už mnoho let disponuje.

Foto: Hans Štembera Popisek: Generální ředitel ČT Petr Dvořák
Nejnovější koupí ředitele veřejnoprávní televize a jeho partnerky má být nový byt v centru metropole v hodnotě více než 14 milionů korun. Smlouva na byt, nacházející se v Hellichově ulici na Malé straně, měla být podepsána v únoru.
Jak ale píše MF DNES, není to zdaleka jediná nemovitost, kterou televizní ředitel či jeho partnerka vlastní. Jen součet hodnot jeho nemovitostí v Praze se má blížit stu milionů korun.
Generální ředitel ČT tvrdí, že si na všechny nemovitosti řádně vydělal v průběhu třiceti let své úspěšné pracovní kariéry. "Nemovitosti, které vlastním, jsou přímo napsány na mé jméno, protože nemám co skrývat," zdůrazňuje pro MF DNES sám Dvořák. Připomíná, že před nástupem do ČT působil dvacet let na štědře placených místech v soukromém sektoru, například jako generální ředitel TV Nova.
Na Nově měl Dvořák mít smlouvu na 13,6 milionu ročně, a to bez bonusů a náhrad. V časech ekonomické recese mu ale byly příjmy seškrtány o 15 procent.
Zanedbatelné ale nejsou ani současné Dvořákovy příjmy, plynoucí mu z koncesionáři financovaného rozpočtu ČT. Pravidelná měsíční mzda generálního ředitele má převyšovat 240 tisíc korun, k tomu ještě dostává roční odměny. V posledních letech to bylo vždy přes dva miliony korun. Důvodem této odměny je také lepší výběr televizních poplatků, oceňovaný jako Dvořákova manažerská zdatnost. Jen v roce 2017 měl od koncesionářů vymoci o 15 milionů více, než se původně plánovalo.
ADVERTISING inRead invented by Teads
K bydlení Dvořák podle deníku využívá byt o rozloze 353 metrů čtverečních, který se nachází v nonstop střežené rezidenci mezi pražskou ZOO a Trojským zámkem. Šestipokojový byt,
kde jen výměra obýváku přesahuje 140 metrů čtverečních, má mít i tři koupelny nebo saunu. Byt měl kupovat v roce 2008 za 18,1 milionu korun.
Další byty nakoupil Dvořák přímo v centru hlavního města na Starém Městě. Menší z nich má výměru 61,9 metru a v roce 2016 za něj zaplatil 7,7 milionu. Druhý je větší, přibližně dvěstěmetrový, a v roce 2007 jej Dvořák koupil za 24 milionů. Na tento byt si Dvořák vzal patnáctimilionový hypoteční úvěr, který už podle všeho byl splacen. "Pana Dvořáka neznám, ale pokud tady byt má, tak ho nejspíš pronajímá. Bydlí tu skoro samí cizinci," řekla MF DNES jedna ze sousedek.
Jednoznačně největší pražskou investicí televizního ředitele je ale pozemek v Troji. Parcela o výměře asi 1500 metrů čtverečních jej už v roce 2008 stála 40,6 milionu. 25 milionů si na to musel půjčit a úvěr podle všeho není splacený dodnes. Parcela přitom dodnes není využita a uprostřed vilové čtvrti v pražské Troji spíše zarůstá.
Praha ale není jediným polem realitní působnosti generálního ředitele ČT. Podle katastru nemovitostí má vlastnit také rodinný dům ve Špindlerově Mlýně. A ne ledajaký - nachází se v bezprostředním sousedství hotelu, ve kterém se pravidelně scházejí pražští politici a lobbisté.
Zveřejněné informace o finančních poměrech ředitele veřejnoprávní televize přivedly k úvaze komentátora Erika Besta. Toho by zajímalo, zda se čeští demokraté inspirují v USA, kde činitelé Demokratické strany vyžadují prokázání přijmů od prezidenta Trumpa, a zda budou požadovat totéž od ředitele Dvořáka, se kterým mají obvykle dobré vztahy.
Brněnský glosátor Petr Paulczynski se po přečtení článku vyjádřil o Petru Dvořákovi jako o "aristokracii z Kavek". A klade si otázku, kolik svinstva ještě na tuto elitní společnost kolem Kavčích hor bude muset vyplavat, aby to někomu zlomilo vaz. "Zatím to vypadá, že čím víc skandálů vychází najevo, tím je aristokracie z Kavek sebevědomější," dodává Paulczynski.

JESTLI SE CÍTÍŠ JAKO ČECH

11. července 2020 v 14:33 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů
JESTLI SE CÍTÍŠ JAKO ČECH V NAŠÍ REPUBLICE A NELÍBÍ SE TI NEKONÁNÍ, NEBUĎ NETEČNÝ A PŘEPOŠLI TO DALŠÍM PŘÁTELŮM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Milí Češi, Moraváci a Slováci,
Nevládní organizace v ČR berou celkem za jeden rok přes půl miliardy dotací na přistěhovalce a lidi v tísni!!! Na co je používají, když tu údajně skoro žádní nejsou, proč to není pro opuštěné děti v Klokáncích, či invalidy ???
Dováží si v rámci humanitární pomoci s velkou slávou cizí muslimské rodiny na operace do IKEMU, ale pro naše děti peníze nejsou!!!
Budeme s tím už konečně něco dělat a při příštích volbách se podle toho zařídíme?
Kolik peněz z naší práce stojí "romská rodina" a co teprve bude stát daleko početnější "muslimská rodina" pokud si je sem necháme nalézt a množit se jak králíci"?
MUSLIMOVÉ a ROMOVÉ budou mít vše zadarmo: bydlení, léčení i školství a sociální dávky budou mít 2x takové, než důchodci, a lidi co přišli o práci,kteří celý život pracovali pro vlast, budovali ji a odváděli daně!!!
Kdo dal vládě právo rozhodnout se bez našeho souhlasu, že z našich daní budeme živit cigáňata a nespočet muslimů a můj soused bude nucen shánět sponzory na výcvik psa pro svého postiženého syna?
Cítím obrovský vztek a beznaděj. Cítím se obětí "bílého rasismu a diskriminace ve vlastní zemi", !!!
Udělali z nás otroky naši milí politici!!! Proč jsme vlastně tenkrát dělali revoluci, když je všechno mnohem horší, než za minulého režimu? Budeme se bát ozvat se, aby nám ještě nebylo vyčteno nějakou přiblblou ochránkyní práv, že je živíme špatně ??? Ať si je vezme na měsíc domů a pak něco říká do médií.
Saudská Arábie si nevzala jediného imigranta - bratra ve víře se stejným jazykem i zvyky!!!! Proč za nabízených 800 miliard Eur, která chtějí věnovat na výstavbu mešit v Evropě pro ně nepostaví domy a podniky, aby měli práci???
Chtějí nás prostě zlikvidovat, naše svobody, kulturu, zvyky a zabrat naše ženy, děti i výsledky tisíce let práce našich předků!
NEDOVOLME TO!!!
Před rokem 1989 policie chránila politiku jedné strany - dnes chrání armádu kobylek a nezákonný vpád do naší země bez dokladů!!!!!!
Proč musí naše ženy žít bez ochrany a třást se strachy, kdy si je vyhlídne nějaký nadržený imigranta znásilní ji, či použije ke svému chtíči její malou dcerku a policie to zařadí do kolonky "neobjasněné zločiny"!
Toto už se běžně děje v Německu, Francii, Anglii, Švédsku, prostě všude tam, kde je vítali s otevřenou náručí a už jsou rozlezlí a dokazují, že jsou pány území, která zabrali!!! V Anglii říkají znásilněným holčičkám "EASY MEAT" - snadné maso!!! Co když to příště budou Vaše dcery a vnučky ??
Podle statistických údajů ve Švédsku za rok 2014 bylo znásilněno a rituálně nožem podříznuto 6.900 žen a dětí!!! Jinde to není lepší! A tohle je stále málo na to, abyste se začali bát a konečně řekli NE Evropské unii a pomatené Merkelové ???
Dr. Hnízdil kdysi napsal, že vláda tím, že stresuje svůj národ nekompetentním rozhodováním, podporováním korupce a zlodějen a vytvářením nejisté budoucnosti, je přímo odpovědná za kvalitu zdraví národa! Musím s ním souhlasit jen napůl, vláda je totiž nyní přímo odpovědná nejen za naše zdraví, ale přijímáním kvót a befelů z unie dnes ohrožuje i naše životy!!!
A na to jsme jí nedali mandát ve volbách.
Pokud si pamatuji, žádná z volených stran neměla ve svém programu z nás islamizací naší země nadělat otroky!!!
Podporuji veškeré aktivity Okamury, směřující proti imigrantům, proti multikulti fantasmagorii EU likvidující naši civilizaci. Musíme bojovat o svá práva a svobody všichni, nikdo nás neochrání!!!
Souhlasím s prezidentem- ISLÁM není slučitelný s jakoukoli demokracií a oni nebudou ctít naše zákony! Je to TROJSKÝ KŮŇ V EVROPĚ!!! Čím víc nás bude nesouhlasit, tím více se budou nuceni i politici zamýšlet nad svou i naší existencí.
V jednotě je síla .!!! Tohle je nájezd na Evropu a my jsme již ve válce!!! Je trochu jiného charakteru, zatím nemají zbraně, zatím, ale přesto je to nezákonné dobývání našeho území!!! Právo bránit se násilí je v Listině lidských práv a svobod.
Kdo by se chtěl nechat dobrovolně podřezat a okrást, je blázen ne humanista. My jsme je sem nezvali, ani je tady nechceme!!!
Sledujte nezávislé zdroje, abyste byli v obraze: Cesty k sobě (Petr Chobot), Parlamentní listy, Nezávislý vysílač (J.Chvátal) a podobně. Skvělá je i kniha Benjamina Kurase Jak zabít civilizaci tam se dozvíte souvislosti z historie islámu a politických rošád světových vlád od USA po IS , z kterých mrazí!
Musíme být i přes embargo v médiích informovaní, aby nám nevěšeli bulíky na nos! NECHCEME BÝT DISKRIMINOVANÍ VE VLASTNÍ ZEMI A ZE SVÉ PRÁCE ŽIVIT DARMOŽROUTY ODKUDKOLI!!!
CHCEME BEZPEČNOU BUDOUCNOST A SVOBODY PRO NAŠE DĚTI!!!
A POKUD ZA NÁS NAŠI POLITICI NECHTĚJÍ BOJOVAT ZA NAŠE PRÁVA A BRÁT OHLEDY NA NAŠE POŽADAVKY MUSÍ BÝT ODVOLÁNI, JSOU NÁM NA NIC!!!
Měli bychom opevňovat ploty hranice společně s V4, v jednotě je síla, aby nám sem nezákonně nelezli a zůstali u milující Merkel a tatíka Hollanda. Ať si je tam vychutnají; a poznají jejich zrůdnost !!! Jen mám strach, až se jim tam rozlezou, že nás zachvátí vlna utíkajících Němců nebo Rakušanů!
Přátelé neživte v sobě jen nenávist, ta by oslabovala vaši sílu bojovat za naše svobody práva pro naše děti a budoucnost vlasti, posilujte odhodlanost nedat se a odpor vůči příkazům z unie a nekompromisnost vůči jejich požadavkům!!!
Kdo souhlasí, po přečtení změň a přidej o jeden stupeň vyšší číslo, ale musíš kliknout na přeposlat a pak jej přepsat !!!