close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Lidé by se neměli bát své vlády, ale vláda by se měla bát svého lidu

Více najdete po kliknutí na další naše blogy:

ers-blog.webnode.cz

ers-blog4.webnode.cz

Články ERS

JUSTICE A STÁT

10. června 2020 v 22:27 | ERS
Úvaha o naší minulosti.
Byl jsem podpořit 7.6. Juru Černohorského na Václavském náměstí, chtěl jsem promluvit k lidem o naší minulosti, bohužel ale mne zrazuje můj zdravotní stav a musel jsem předčasně odejít. Valná většina našeho národa nemá ani minimum znalostí o naší nedávné minulosti, a to je hanba padající na všechny populace našeho národa.
Tak tedy započneme od porážky Německa spojeneckými vojsky, ano tak to je, bylo poraženo Německo a nikoliv FAŠIZMUS. Idea fašizmu je stále živá, je to vedení EU a dalších státních útvarú včetně nás, naše vláda má sakra daleko do DEMOKRACIE, je to ve skutečnosti odnož vlády FAŠIZMU. Pokud budete studovat nástup fašizmu v Německu a kapitalistický systém hospodářství, tak to nám bylo v tichosti vpašováno po roce 1990.
Po roce 1945 nebylo potrestáno mnoho kolaborantů a konfidentů v našem státě, včetně PROTEKTORÁTNÍ VLÁDY a také JUSTIČNÍCH zaměstnanců. Když na toto poukazovali jak bývalí trestanci z koncentráků a vlastenecky smýšlející obyvatelé našeho státu, vláda toto naprosto přehlížela stejnou měrou jak za doby Německé okupace. Těch nešvarů bylo skutečně hodně, politici vesměs zkorumpovaní, Justice stále ještě soudila podle Německých fašistických norem (prostě se zbavovala svědků jejich kolaborace a lidí kteří by je v budoucnu mohli v jejich postech nahradit), JUSTICE byla skutečně věrná do poslední chvíle přísaze NĚMECKÉ ŘÍŠI A ADOLFU HITLEROVI kterou složili v roce 1942 a následně každý rok.
Po aférách s dosazováním NÁRODNÍCH SPRÁVCŮ do znárodněných podniků novodobých zlatokopů.Velkošmelinářů vesměs z rodin vládních úředníků a konfidentů, bylo zanedlouho prokázáno velké organizované rozkrádání státního majetku. Z popudu vlády podpořeno JUSTICÍ, byla vytvořena tak zvaná REVOLUČNÍ GARDA ( známá jako RABOVACÍ GARDA), která měla teoreticky chránit majetek, jak znárodněných podniků a také naše pohraničí při odsunu Německých obyvatel, což zase byl jen velký vládní podvod. Tento podvod na národ dal podnět ke vzniku k ochraně státního majetku realizovat LIDOVÉ MILICE.
Zde je potřeba připomenout, že, LIDOVÉ MILICE měli být zrušeny v roce 1968, tento návrh nebyl realizován. Nyní je jasné, že tyto LIDOVÉ MILICE stály někomu v cestě k získání majetku, byli záměrně špiněni a poukazovyly na potlačení studentů v roce 1948. Pravdou je, že se skutečně LIDOVÉ MILICE zůčastnily rozehnání těchto studentů při cestě na Pražský Hrad, jenže o pomoc rozehnat tuto demonstraci byli požádáni tehdejší POLICIÍ ČSR. POLICIE a ARMÁDA byla naprosto apolitická, tedy nebyla ani jedna instituce podřízena jakékoliv partaji, tedy tyto instituce POLICIE a ARMÁDA byli podřízeny jen PREZIDENTU ČSR. ( V současnosti jsou tyto instituce pod diktátem FAŠISTICKÉ vlády, nejsou tedy pro národ, ale slouží vládnoucím jedincům jako v bývalé NĚMECKÉ ŘÍŠI).
Nyní se vrátím zase o něco zpět, do roku 1947, v tomto roce nastalo nebývalé sucho a veškerá naše pole zůstala doslova spálena, neurodilo se naprosto nic, hrozil hladomor. V současnosti jsme ve stejné situaci, naše země byla válkou doslova vydrancována, pokud bylo v roce 1938 u nás 100% lesního porostu, tak v roce 1945 nám zůstalo jen 20% lesů. Současný stav je kolem 30%, také vše vytěženo a vyvezeno do Německa. Tak tedy změna klimatu je jen ubohá výmluva, tak-že ty holiny jsou jen pro lepší život Němců a my za blby. Aby nenastal v našem státě hladomor, bylo nám pomoženo dodávkami potřebného obilí tehdejším SSSR za třetinové ceny než nám nabízelo USA v Marschalově plánu.
Trest ze strany USA byl okamžitý, zablokovaly nám naše zlato abychom neměli na nákup všeho potřebného v našem průmyslu včetně potravin (toto vlastně stále USA praktikují kdo jim není po vůli). Tím že válku s Německem vybojoval SSSR, ostatní se spíže vezli, bylo jasné celému našemu národu a ze vděku započali spíše věřit KSČ a jejímu slibu, že poženou kolaboranty a veškerou fašistickou pakáž k zodpovědnosti za zločiné spolčení s cizí mocností. Vše započalo na podzim v roce 1947 kdy poslanci KSČ požadovaly odstoupení několika členů zkompromitované Justice a jejich potrestání. Za tyto JUSTIČNÍ lotry se ale postavilo několik zkorumpovaných politiků a v následujícím roce 1948 podali demisi (očekávali že ji prezident nepřijme), ovšem prezident Beneš se řídil striktně naší Ústavou a demisi přijal. Tato vládní mafie se obrátila s výzvou ke generální stávce, nikdo je nevyslyšel a proto se obrátili na vysoké školy pro podporu studentů k pomoci svržení prezidenta Beneše který byl zvolen DEMOKRATICKOU volbou celým národem. Tento vládní puč byl zmařen již zmiňovanými LIDOVÝMI MILICEMI. ( Není vám to poněkud povědomé?)
Nyní vám již jistě dochází proč byly LIDOVÉ MILICE jako první okamžitě zrušeny nějakým Havlem, mohly by stát v cestě novodobým zlatokopům-zločincům k vykradení našeho státu. No a dalším zjištěním našeho národa je, že bylo skutečně poraženo Německo ale nebyl poražen fašizmus. Německo se poučilo a vede ve skutečnosti válku ovšem finančního charakteru, co dokázala Hitlerova soldateska okupací a obsazováním cizích států získat bylo také dost zlata. Toto zlato jim nyní slouží ke zkorumpování patřičných politiků a dobrovolné obsazování cizích zemí, na toto jim stačí jen odpoutávání pozorností sousedních států-obyvatel přijímáním těch imigrantů. Němci pokud to chápu, tak bojovat nebudou, budou posílat imigranty do lokalit které mají být vyčištěny od domorodých obyvatel.
Naše země je tedy naprosto dokonale fašistická, pokud by tady byla demokracie, tak by Hamáček jako ministr vnitra okamžitě zasáhl jak proti Hřibovi, Novotnému, Kolářovi. Policie v demokracii je APOLITICKÁ včetně ministra vnitra, tady je otevřeně propagován fašizmus i přes Norimberský mezinárodní zákaz a proti spojeneckým úmluvám. Tak tedy vláda v čele Hamáčka patří před mezinárodní tribunál. No a ještě jednu perlu, VEŠKERÉ JUSTIČNÍ ZAMĚSTNANCE JE POTŘEBA DOKONALE POUČIT Z JAKÝCH PENĚZ JSOU PLACENI A KOMU MAJÍ SLOUŽIT, PODLE ŘECKÉ DEMOKRATICKÉ LÉTORIKY BY TOTIŽ JIŽ VŠICHNI MĚLI BÝT PODŘEZÁNI PRO VÝSTRAHU VČETNĚ RODIN. NAŠE JUSTICE DOPOSUD NEPOHLA ANI BRVOU PŘI TAK HRUBÉM PORUŠOVÁNÍ NAŠÍ ÚSTAVNOSTI A JUSTIČNÍM VYMÁHÁNÍ PRÁVNÍCH DEMOKRATICKÝCH NOREM. Zde je ve skutečnosti do nebe volající FAŠISTICKÁ ideologie a demokracie otevřeně zašlapávána, prostě Justice zase věrna Hitlerovi.
Pro jisté vysvětlení pro neznalé o co ve skutečnosti jde. Po únorových událostech v roce 1948 se otřásly pozice jak Justice, tak celé střední a nejvyšších vrstev obyvatel, o jak velké zemětřesení jde je jasné, pokusily se zabránit svému potrestání a staly se přes noc doslova flefibilními, z FAŠISTŮ SE PŘES NOC STALY KOVANÍ KOMUNISTÉ, tak se vyhli trestu. Důkazů je mnoho, nyní z pozic pod značkou KSČ odstraňovaly oponenty a neváhaly poslat na smrt jak Horákovou, Píku a dokonce kovaného komunistu Slánského, těch obětí bylo hodně. Jenže, jejich FAŠISTICKÉ smýšlení bylo stále pod jejich kůží. Tak se stalo, že tyto FAŠISTICKÉ ideje a celkovou ideologii nepokrytě obhajovaly i před svými potomky, co následovalo je jasné, pokus o nastolení fFAŠIZMU již v roce 1968, co se nepovedlo. Tak co se nepovedlo potomkům těchto kolaborantů, tak se zadařilo v roce 1989 ovšem již vnukům, taková je realita. V současnosti je tedy otevřená propagace FAŠIZMU zcela pod dohledem středních a nejvyšších vrstev obyvatel a hlavním ochráncem je tedy JUSTICE, taková je realita. Že se jedná o skutečné vyníky je jasné již jak vystupováním Novotného, Hřiba a Koláře, pokud by byla Justice nestranná, tak by na lavicích obžalovaných již dávno seděli i se svými rodiči a prarodiči a jistě by měli co vysvětlovat. Tak tedy Německo a Hitler byli poraženi, ovšem jejich FAŠISTICKÁ ideologie v našem státě a v nejvyšších vrstvách obyvatel zůstala naprosto nedotčena, to se doslova vpilo pod kůži našich vlád, tyto FAŠISTICKÉ ideje jsou pod hlavičkou ODS, ČSSD,KDU-ČSL,TOP09, PIRÁTI a mnoho dalších, pro mne jsou naprosto nevolitelní. Partaj ANO laškuje mezi touto FAŠISTICKOU lůzou a Demokraty jako je SPD a KSČM, nyní je na lidech po prověření mých znalostí komu dají svůj hlas, FAŠIZMU nebo DEMOKRACII. Obyvatele tohoto státu dali přednost DEMOKRACII jen ve volbě prezidenta ( což je trnem v oku celé té FAŠISTICKÉ lůze do posud), tak tedy uvažujte. ers

Podivné vlády, na které výplatní listině jsou ve skutečnosti????????????

19. května 2020 v 12:03 | ERS
Podivné vlády od roku 1990.
Stále více narážím na podivné řeči a na neskutečné bláboly o naší minulosti ohledně doby socializmu. Budu v celku stručný, jelikož jsem měl nějaké neshody s komunistickým režimem, tak jsem uvítal tuto změnu doufaje v demokracii. Z odstupem času mohu přímo uvést jediné, to co nastalo bylo tiché převzetí moci fašistickou klikou. Jednoduše jsem skočil na špek jako valná většina národa, bohužel
Po roce 1945 nebyly potrestáni evidentní kolaboranti s Německem, tedy jak vláda včetně JUSTICE, rokem 1946 byly založeny Lidové Milice proti rozkradení zestátněného majetku, tehdejší vláda včetně Justice nemohla toto vetovat pro případné odhalení jak se chovaly v době války, prostě by se odkopali. Pro nebývalý nárůst preferencí komunistických předáků po hospodářské pomoci ze strany SSSR v roce 1947 (bylo možné předejití očekávaného hladomoru následkem nebývalého sucha), se tito vládní činitelé obávaly již ztráty pracovních míst a případné odhalení svých aktivit v době Německé Říše. V době kritiky komunistů na vládní poměry a hlavně Justice, vznikla vládní krize která se následně vyostřila v únoru 1948. Po tomto datu nastal velký exodus vládních úředníků včetně Justice do řad komunistické strany, tak tedy jak se zachránit než vstupem do stínu komunistů, pod svícnem je vždy tma. Tak tito obrkomunisté soudily mého tátu a mnoho dalších, prostě ještě zahlazovaly stopy jejich kolaborace, ono je jedno pořekadlo "poturčenec horší turka", tak se zrodila sorta "OBRKOMUNISTA proti KOMUNISTOVI", současnost je plná i na PB "lepšolidí proti póvlu -lidem". Tato sorta měla děti a rozvětvené příbuzentstvo, ti všichni na tom parazitovaly až do roku 1968, ten se jim ale nevyvedl a museli zase držet krok až do roku 1989, kdy nastala další příležitost a občané byli již dokonale promasírovaní.
Náš stát prosperoval v době vlády komunistů velmi dobře, to bych jim křivdil toto nepřiznat, v současnosti se mladí ohrazují "všechno jsme museli dodávat Rusům a tím jsme zaostaly a měli bídu". Jenže jakou bídu? Nikdo nebydlel pod mostem, vedla se vysoce sociální politika, nikdo netrpěl hlady a nemakačenkové musely makat. Argumenty o dodávaných výrobcích do SSSR jsou scestné, náš stát z tohoto obchodu měl prospěch, veškeré nerostné bohatství pro náš průmysl byl za paušální ceny proti světovým cenám dokonce TŘETINOVÝ. A zde není zmínka také o plynu a ropě, pamatuji ještě benzín za 2 Kčs litr, naftu za 0,90 Kčs a motorovou (to bylo stejná nafta) za 2 Kčs. Porovnáním tehdejších světových cen byla tato cena naprosto ideální , poloviční. Porovnání ceny Barelu na světových trzích a námi kupovanou od SSSR vám spadne brada. No a nyní k jádru věci, náš stát byl soběstačný skutečně ve všech směrech ač suchozemci jsme měli i námořní loďstvo , vyráběli jsme naprosto vše jak průmysl tak i do domácností, nemluvě i o leteckém průmyslu a automobilním. Sepisováním co se jak a kde, vyrábělo nemá význam, zkrátka náš stát byl velmi bohatým ve střední Evropě. Současná propaganda z nás dělá oběti pod Ruskou nadvládou a diktuje mládeži jak jsme se měli vyloženě špatně, podle Geblse se jim to daří.
Jak jsme byli bohatí je doslova šokující, nebýt snahy rozdělit stát na dva samostatné subjekty a tedy udělat soupis majetku a počet obyvatel, tak zemřeme v nevědomosti. Vše se dělalo vesměs v tichosti bez plné informovanosti obyvatel, a nyní si držte klobouky co uniklo v tichosti ven. Tak veškerý státem vlastněný majetek na hlavu obyvatele byl 4 034 800 Kčs, tedy včetně nemluvňat, toto se dělilo mezi Českým a Slovenským státem, bylo tam vše včetně zlatých rezerv. Pokud to někdo chce porovnat s dnešní dobou, tak to může přepočítat s následným trendem: rodinný domek se dal koupit za 150-180 000 Kčs, osobní vůz 45-80 000 Kčs, družstevní byt 40-80 000 Kčs a tak bychom mohly pokračovat do naprostého vyčerpání včetně porovnání cen se západem.
Tak letošní rok bude již smutnou připomínkou roku 1989, uplyne již 30 let nastolení vlády a vlád fašistických zlodějů, pracující obyvatel tohoto státu je otevřeně okraden nejen o svůj majetek, ale i o dědičný majetek svých předků a to beztrestně bandou fašistických loutek sedících ještě na posvátných místech našich vlastenců. Tato samozvaná banda rozkradla a dopomohla i cizincům k velkolepým krádežím které by ve své domovině bylo trestáno smrtí, a to není vše, v současnosti ještě udělala z každého občana naší vlasti dlužníka, je to normální???
Každý člověk má tedy nějakou danou inteligenci, to zná vesměs každý to IQ, někdo míň , někdo víc a je to vlastně vrozenou formou. Co si má ale člověk, občan tohoto státu pomyslet nad jednáním našich vlád od roku 1990? Ono se říká že po bitvě je každý generál, ale já jsem stále upozorňoval na mnohé chyby a popisoval jsem co se stane KDYŽ….. Kolikrát mám pocit že jsem to snad přivolal, varoval jsem když dělníkovy seberete lopatu, vrtačku, soustruh , nemá kdo vydělávat i na vás ve vládě a naopak bude na krku státní pokladny, a to správný hospodář nedělá a naopak hledá práci pro zisk. Toho času co jsem se věnoval varováním a naprosto zbytečným psaním ani nemluvě, no stalo se.
Dokonalá vláda se skládá z členů vlády potvrzené svéprávností ve všech směrech jednání, také je za vše zodpovědná a nese všechny důsledky jak v kladném ale i záporném výsledku. Jak je tedy možné trpět vládu která je ve skutečnosti nesvéprávná ve všech směrech a přesto je stále na svých postech?? Vše je u nás možné, pokud nemá nad vládou skutečný dohled JUSTICE a také Ústavní soud, tak se může naprosto vše. Obrat by nastal otevřením archivu Gestapa z dob války, jenže, valná většina je mimo naše hranice a tedy minulost členů naší Justice je pro nás tabu, ale dobře slouží zahraničním pánům. Obrázek si můžete udělat okamžitě , po roce 1989 byly členy OF, ODS, ODA, ČSSD, KDU, KDU-ČSL, a tak bychom mohly provětrat celý šatník, jak po okupaci Německou Říší a tam byl také velmi dobře zásoben šatník s kabáty přes veškeré partaje až po KSČ.
Dobře prosperující státy se starají o své obyvatele ve všech směrech, ano je to "dokonalým" výběrem -tedy volbami vybranými jedinci ke kterým má volič bezmeznou důvěru. Tam platí také jistá pravidla , nedržíš slovo, podvádíš a jiné prohřešky okamžitě ven (Švýcarsko), tak to je v základu demokracie. Politik pokud skutečně zastupuje ,- tedy slouží svým voličům dělá vše pro stát a jeho dokonalou prosperitu, má zájem aby ve státě byla plná zaměstnanost, tedy ochraňuje veškerá pracovní místa pro své obyvatele. Proč?? Vynaložené finanční prostředky mají být majetkem státu a tedy jeho obyvatel. Pokud se otevře pracovní trh zahraničním pracovníkům nastává přirozený odliv finančního kapitálu a tedy ztráta deviz. Toto je základ hospodaření každé země zabránit odlivu kapitálu. Tím že naše vláda bere pracovníky ze všech koutů světa, tak řeší jejich problémy, ano, řešíme za Porošenka jeho neschopnost se postarat o své voliče a nám to nese do budoucna kolaps našeho hospodářství včetně vyšší inflaci naší koruny. O co jde??? Naše koruny vývozem do zahraničí jsou ve skutečnosti jen cárem papíru. Proto je nutno naše peníze měnit na Dolary, nebo Eura, a to má háček, my je netiskneme a tudíž jsme nuceni je n a k u p o v a t , ovšem ale za co. Tu prodáme kus lesa, tam zas za hubičku elektrický proud, nebo vývozem nerostů za cenu kterou nám milostivě nabídnou zahraniční banky a jsme okamžitě v dluhové pasti. Tím se stát připravuje o svou suverenitu a tedy samostatnost. Tak možná vám konečně dochází jakou máme zločineckou sestavu ve sněmovně a vládě, nejenom že totálně vyrabovaly tento stát, ale v současnosti jsme v tichosti hnáni pod kontrolu zahraničních bank, kdo je největší věřitel???? Tak se podržte, je to Německo, proto nejsou vypláceny reparace, proto se Sudeťáci těší na návrat, proto se Kháááárl jen směje našim občanům do ksichtu, ještě krátce po roce 1990 se nechal slyšet že je to jen otázkou času kdy se tady bude mluvit Německy. Tato kolaborantská tlupa napříč všemi politickými uskupeními má snahu zničit nejen Zemana za zachování naší státoprávnosti a drží pohromadě naše vlastence, ale i Babiše. Babiš má snahu zamezit odliv kapitálu který nás hnal do chřtánu Německa, proto je nepřítel číslo jedna směrem ze západu. Návrh o lidech pracujících na našem území v podobě nabytí občanství je jasný, usaďte se tady a plaťte daně ,nevyvážejte drahé devizy. Nakonec, jsme slované, v angličtině je význam tohoto slova "OTROK". Konečně začněte trochu uvažovat co chceme , jaké máme cíle a hlavně kam patříme, musíme zvednout konečně hlavy a vykopat ty dědičné kolaboranty. Ers 11.1.2019.

Prodej motociklů.

5. dubna 2020 v 17:17 | ERS

Prodám závodní motocykly

28.02.2016 11:45
Zde je má nabídka : https://zavodni-motocykly-na-prodej.webnode.cz/


Více zde: https://ers-blog.webnode.cz/novinky/

Prodám závodní motocykly

28.02.2016 11:45
Zde je má nabídka : https://zavodni-motocykly-na-prodej.webnode.cz/


Více zde: https://ers-blog.webnode.cz/novinky/

Rád se poučím.

26. února 2020 v 20:07 | ERS
Neznám vše, rád se poučím.

Před nedávnem jsem byl svědkem jistého hovoru mladých. Bylo to docela zajímavé, vše znali a za Komunistů nejvíce trpěli ač byli všichni ročníky odhadem kolem roku 1990-8, jejich kritika prezidenta a také Babiše neznala mezí. Jejich idol byl mladý Minář který prý slibuje velkou spolupráci s jeho idolem a to s Německem. Následně jsem se zapojil do jejich rozhovoru a položil jsem otázku tomu nejvíce moudrému propagátoru Německé prosperity. Jelikož jsem nebyl v Německu a také po tom netoužím, tam neznám vše. Tak jsem se chtěl nechat poučit, tak jsem mu povídal : poslyšte v Německu a celkově na západě jsem nebyl a tak nevím ani jakou barvu má Německé ho-vno, vy to víte? Jeho pohled byl jak na zdatného blbce a tak mi odpověděl, no naprosto stejné jako naše, tedy hnědé. Načeš jsem odpvěděl, je vidět že jste znalec, znáte vše o ho-vnu asi proto že jim přímo lezete do pr-dele. Já se narodil ve čtyřicátých letech a doposud jsem to nevěděl. Pracoval jsem tvrdě celý řivot a nestaral jsem se o nějaké Německo a další země západu, budoval jsem tuto zem a také pomáhal stavět domy a také mám svůj díl na výstavbě Metra, nebýt nás co jsme se angažovaly pro tuto zem tak nyní běháte z holým zadkem v Německé říši jako jejich utírače zadků. No, a jak sleduji tak vás dohnala lezením do Německých zadků přece jenom ta znalost o ho-vně. Následně se tomuto mému přirovnání zasmál jeden z posluchačů a všeznalec tím okamžikem poněkud uvadl, ale získal jsem tímto okamžikem nepřítele na smrt.

Kde se vzal koronavir??

16. února 2020 v 18:55 | ERS
Naše média jsou doslova zahlcena informacemi o KORONAVIRU, kde je tedy pravda? Je to skutečně z pojídání netopírů a jiné pro nás nepochopitelné havěti?
Je to záměrná desinformace, koronavirus byl patentován snad v roce 2002-2003 v USA, je to snaha poškodit veškeré obchodní styky s Čínou. Důvod? USA jsou na pokraji kolapsu ztrátou celosvětových trhů, jediné co je v současnosti ještě drží nad vodou jsou vojenské zakázky a to je již začíná nabourávat Ruská Federace a právě i Čína. Nejen že je vytlačují za zboží civilního charakteru, ale již i na kvalitních vojenských zakázek objednávaných státy které se snaží o vymanění z vlivu a područí USA. Výrobky z USA záměrně nadhodnocené nikdo nechce a tím poškozuje právě Čína a Ruský zlatý Rubl jejich ekonomiku, problém je že si nemohou dovolit to samé jak k Lýbii a zemým středního východu jak jim zakroutit krkem. Tak ze zoufalství prostě sáhly na zákeřnost, přesně jak Německo za první války k bojovým plynům. Pokud se o dané téma zahledíte do výdajů na zbrojení, tak vám spadne brada, USA vydávají několikanásobek výdajů než zbytek světa, to musí docvaknout i naprostému ekonomickému analfabetu. USA totiž doslova melou z posledního, je může zachránit jen válka a ještě ne doma, ale třeba v Evropě, toto je s koronavirusem poslední pokus k jeho záchraně. První světová válka stála 10-11 milionů obětí, Německo mělo naprosto dokonalé chemické laboratoře a "prý" se pokoušelo jako poslední možnost laborovat s několika typy nakažlivých virů a tím zvýtězit. Nebral bych tuto variantu na lehkou váhu, ten vir se objevil na hranicích Španělska a Francie, jednalo se o vir chřipky- proto jméno Španělská. Není bez zajímavosti, že virus byl vypuštěn co nejdále od Německa a zde vyloženě v centrální Číně pro vyvolání co největší epidemii. Tomuto viru padlo za oběť přes 20 milionů obyvatel Evropy, jak to tedy ve skutečnosti bylo? Tedy 2x více než válečné běsnění od roku 1914-1918. Podobnost čistě náhodná???? Kolik asi bude obětí toho koronaviru v současnosti?????? ers

Německé Stalingradské vánoce.

10. ledna 2020 v 8:19 | ERS
Stalingradské vánoce.
Byl jsem požádán abych sepsal něco ze vzpomínek svého strýce, o válce nikdy nehovořil, snažil se na to spíše zapomenout. Byl abstnent, ale občas se sousedy něco slavil ( to bylo tak 2x-3x za rok) a v důkladně podroušeném stavu se nechal vyprovokovat do vzpomínání, a to stálo za to. No, a já jsem to slýchal spíše od sousedů, jednalo se o detajly, zhruba jsem to znal, ale podrobnosti doplňovaly tu pověstnou mozajku. Tak tedy se o něco s vámi podělím.
Po doplnění pěšího batalionu-praporu novými branci bez skutečného výcviku, byli zařazeni k obraně Stalingradu, tento pěší prapor byl rozprášen během caa 10-ti dnů. Ztráty byli takové, něco přes 200 padlo, kolem 40 nezvěstných, přes 300-370 raněných. No a to nebyl konec, než dostali raněné k Volze k převozu na druhý břeh tak jich zemřelo kolem snad 70 a to z prodlevy ošetření, dalším z problémů byl tedy ten transport přes řeku. Nálety pokračovaly i v noci včetně palby Německých děl na cokoliv co se pohybovalo, tak na druhý břeh se dostalo prý 120-150 raněných. Bojeschopných z původního praporu zůstalo jen 6.
Přesto že byl již na frontě rok, tak již byl vcelku dost otrlý, ale soustředění všeho co mohlo být použito k ovládnutí tohoto města bylo neskutečné, bombardování nebralo konce a město bylo plné civilních obyvatel. Letecké bomby byly časovány na jisté spoždění, tak se stávalo běžné že bomba proletěla až do sklepa a následně explodovala, výsledek byl že výbuch zničil mnoho protileteckých krytů a sutiny byly plné lidských ostatků, že se jednalo o mnoho dětí není potřeba podtrhovat, tam prý přišel k prvním šedinám z hrůzných nálezů ( bylo mu tou dobou 18 let, tedy ročník 1924).
Před vánocema , mělo to být před tím obklíčením, velel již praporu z rozkazu Čujkova, respekt doplněnými vojáky měl, a proč? Byl šedivý a obličej po prožitých útrapách vypadal na 30 let. Při výpadu do Německých pozic se Němci rychle vytratili, tam byla nalezena vyslaná spojka, nahá ale ještě naživu, měl polámané jak nohy, tak také ruce. Reagoval sténáním a jen očima, genitálie měl odříznuté a strčené v puse, aby nevykrvácel tak se Němci postarali o zastavení krvácení snad ledlampou, tedy plamenem. Po vyndání genitálií z úst nemohl promluvit, měl vyříznutý jazyk, strýc jako velitel jej musel ušetřit dalších bolestí a tedy jej zastřelit, tomu klukovi bylo prý snad 17-18 let a byl naprosto šedivý, tak tam prý také z tohoto zážitku zešedivěl. Kdo to udělal? Tam byl dislokovaný nějaký prapor Wehrmachtu, jednalo se prý o naprosto mladé kluky. Ti již byli dokonale promasírováni jako nadlidi a proto aby měli nějaké bojové úspěchy se běžně dopouštěli všemožného teroru nejen na civilech, ale také na vojácích, proto se tedy zařizovali vojáci Rudé armády granátem pro sebe.
Tvrzení, že vojáci Wermachtu byli slušní a poctiví je jen výsměch, to platí i pro jejich velitele, ti vše věděli a prostě to přehlíželi. S čím se tam setkával byla různá podivná zranění způsobená jejich snajpry, malý vstřel a druhá ztrana měla vytrhané vše, pokud vnikla střela do čela, tak zadní část hlavy prostě nebyl. Běžné by bylo tedy střelou DUM-DUM , ty ale u snajprů nenašly, jen dokonale vyleštěné náboje bez značení. Existují různé typy nábojů, olověné plášťované, průbojné,svítící tedy stopovka atd. , no a také speciál zakázané pro pěchotní použití, tedy střelivo do leteckých kulometů- výbušné. Tím se tedy snajpři dopouštěli vědomě také teroru, při odchytu okamžitě ke stěně. Při hledání snajpra si vzal strýc dalekohled, aby mu nevadila ušanka, tak si ji postrčil trochu do týla, než pozvedl dalekohled něco jej praštilo do hlavy. Na ušance měl rudou smaltovanou hvězdu (to byl cíl pro snajpra-důstojník), vrchní špička hvězdy nebyla a ušanka prostřelená, na hlavě krvavá stopa a střela explodovala ve vydřevě zákopu. Tu ušanku nosil stále co jej pamatuji, prý z jisté nostalogie, snad mu nosila štěstí.
Kousek kde jsem bydlel si otevřel bazar nějaký Rus, slovo dalo slovo a dověděl jsem se že pochází ze Stalingradu, zmínil jsem se o svém strýci. On mi začal rozprávět, "můj otec pocházel z traktorky a tak tam také bojoval až do svého zranění, konec bojů nezažil ale vzpomínal že tam zahynulo tolik civilistů a obránců včetně těch Němců tolik, že kdyby všichni leželi vedle sebe byl by to kavjor-koberec přes celý Stalingrad". Nikdo neměl odvahu toto nafotit a ani nafilmovat, mohlo by to narušit morálku a další aspekty obrany. Dále uvedl "není týden kdy něco exploduje, stále se nachází munice a je vcelku normální při rytí nebo jakýchkoliv zemních pracech nacházet všudepřítomné úlomky kostí". Ať si každý udělá názor na mírumilovné vojáky Wehrmachtu, divím se že se z toho zajetí ještě někdo vrátil.
ers

Naše vláda????

12. listopadu 2019 v 21:32 | ERS
Naše fašistická vláda a kdo ji podporuje.
V několika komentářích a také v mnoha článcích jsem popisoval co je v našem státě a jeho systému vedení špatné (ers.blog.cz). Na toto téma jsem varoval již v devadesátých letech, nic se nezměnilo, tak tedy již nebudu popisovat všechny aspekty a tedy naprosto stručně.
Počátkem devadesátých let si nová vláda složená již z gangsterů a novodobých zlatokopů k jisté beztrestnosti určila nová pravidla. Tak si odhlasovala jisté změny ve vedení státu, a tedy i jistý zásah do naší ústavy. Byl to záměr aby se udržela u moci i přes naptrosto otevřenou zlodějnu vykrádáním státního majetku. Scénář byl naprosto jednoduchý, možná vám dojde z které kuchyně byl doporučen, "ano z kuchyně USA", tento recept USA doporučují všem státům kde se dodává jejich Demokracie. Ve vlastní kuchyni toto není možné, ale jiným státům se doporučuje, o co jde? V USA jsou prakticky jen 2-vě politické strany a ty se stále dělí o moc nad státním aparátem, má to jistě své důvody, je to převzato ze staré dobré Anglie kde má své staletími prověřené metody ve státoprávním zřízením.
Vše je vlastně hodně jednoduché, jsou jen dvě možnosti " ANO a NE", tak tedy v USA jsou Republikáni a Demokrati, buď volíte tu nebo jinou politickou stranu, tím je to jednodušší a také přehlednější. Vše je v důvěře k volené straně, ani jedna politická strana není dotovaná státem a tedy tito politici žijí z podpory svých voličů, také z příspěvků jejich příznivců. Nyní je tedy vše na voliči komu dá hlas a komu přispěje do voleb, pokud volený politik neplní co garantoval a nebo z morálního hlediska selhal, již je pro voliče nezajímavý a tím také letí ze své strany pro ztrátu důvěry.
Takto zvolená vláda, dosazuje jen odborníky ve všech směrech v rámci rezortů, za toto ručí právě ta strana které byl dán mandát a tedy důvěra, tedy i zvolený premier či prezident. To nemá naprosto žádný vliv na státní zaměstnance, ti jsou apolitičtí a plní jen příkazy v daném rezortu, to platí i pro Justici, ti jsou dosazováni na dobu určitou a při jakémkoiliv prohřešku jsou prostě hnáni k zodpovědnosti a nebo rovnou vyhazov.
No, jak z tohoto Fašisty řízeným státním aparátem ven? Máme jedinou možnost, zahltit prezidenta republiky Zemana písemným požadavkem o zastavení penězovodu jak POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ, SENÁTU A VŠEM POLITICKÝM USKUPENÍM. Prezident byl volen přímou volbou národem, tedy jen on může ve skutečnosti zasáhnout a právě s dokonale podloženou podporou celého národa a podpisovou akcí. Poslanci, jak jednotlivě, tak i s požehnáním svých partají nedostali ani jen desetinu důvěry z globálního hlediska státu, tedy voličů, nemají tedy plnou důvěru a to je i z mravního hlediska nepřípustné. Pokud máte stejné informace, tak zastavení penězovodu se nedotkne několika poslanců pro jejich morální kredit, jsou prostě čestní a tedy do budoucna volitelní.
Zánikem podpory více jak 50-ti politických sdružení, stran, včetně platů poslanců a senátorů bude na důchody a také třeba na naši armádu. Po vyhlášení referenda prezidentem, mohou být navrženi pouze dva představitelé jak z pozice LEVICE a PRAVICE, tito budou garantovat za dokonalé obsazení vládních postů odborníky a plnění vyhlášení svých stanovených cílů pro blaho státu, tedy našich obyvatel. Tak zde je tedy skutečnný léty prověřený návod jak se vládne v demokratických zřízeních. Poslanci a tedy vláda žije jen s podpory svých příznivců a nikoliv na úkor státní pokladny (pokud mne paměť neklame, tak i předcházející režim dodržoval tuto zděděnou zásadu). Tak tedy psát na prezidentskou kancelář a dát plnohodnotný mandát prezidentu Zemanovi k tomuto rozhodnutí od všech vlastenců a tomu komu záleží na naší malé zemičce.
Tímto aktem jednoduše odmítneme a odstraníme demokracii po americku, dokážeme kdo je zde pánem a také odmítneme slepou poslušnost pod diktátem USA. ers

Skutečně máte slovo v ČT u Jílkové?

28. září 2019 v 8:05 | ERS
Rudolf Sůkup
Rudolf Sůkup Bylo mi doporučeno abych si pustil na ČT1 Jílkovou s programem "Máte slovo". No, ČT naprosto nesleduji, zde jsem ale dospěl k závěru na přejmenování tohoto programu na "NEMÁTE SLOVO, JEN JÁ JÍLKOVÁ". No a nyní k vážnosti problému na téma "Koněvova socha". Tak zde musím objasnit několik faktů a to od prvopočátku tohoto problému, tedy o VLASTENCE a potomky KOLABORANTŮ včetně mediálně prozápadně (protistátně) spracované hlupáky, tedy užitečné idioty. Tyto dvě skupiny, vlastenci a kolaboranti tady skutečně jsou a mají svou minulost. Po skončení druhé války se na našem území nacházela dost velká skupina obyvatel kolaborujících s Německem, vcelku celý vládní aparát včetně Justice. V prvních poválečných volbách dostalo KSČ za příslib potrestání těchto kolaborantů a různých šmelinářů velkou většinu hlasů a tím také dost poslanců do sněmovny. Pokud si někdo myslí, že mělo KSČ tak velkou členskou základnu je na omylu, v zemědělství do 10% a v průmyslu ani ne 20%. Po vládní kryzi koncem roku 1947 započaly Komunističtí poslanci prosazovat to potrestání kolaborantů na všech postech státní moci a potírat šmelinu včetně korupce. Po únoru 1948 nastal velký Bóm a tedy vysloveně úprk státních zaměstnanců do lůna KSČ, v květnu již bylo 80-84% vládních úředníku (kolaborantů s Hitlerem) jejímy členy , v ČKD byla členská základna mezi 22-26%, vesměs vlastenců. Vláda včetně Justice, která měla ještě v krvi přísahu k Německé Říši a Hitlerovi ( to bylo skutečně podmínka na Hitlera), najednou pracovala pro Komunisty. Aby se mezi ně nedostal kdokoliv nežádoucí, tedy středoškolsky nebo vysokoškolky vzdělaný bylo zapotřebí tomu všemožně zabránit, tak v první řadě zničit staré kádry KSČ s tímto vzděláním .Následovali i další nečlenové KSČ , tedy nepohodlní i pro Hitlerovu chátru. Tak Horáková, Píka a mnoho dalších bylo popraveno co nestihly za Hitlera, následovalo obvinění mnoha jak letců, tak i na všech postech vzdělaných obyvatel , Justice se činila a kdo měl být ve skutečnosti v uranových dolech v Jáchymově seděl nadále s talárem ovšem již s knížkou KSČ.Tak a nyní se naplno řeší to co mělo být vyřešeno okamžitě po válce, všechny kolaboranty bez nějakého soucitu prostě pověsit. Tak v tom televizním pořadu se naplno projevila fašistická iniciativa jejich potomků, jak Kolářova a dalších samozvaných odborníků na na ši minulost. Vše se obrací naprosto legálně a fašizmus vládne naší zemi. Tak se třeba propaguje západ našeho státu jak byl osvobozen US-army, no, to je hovadina snad na stou, desátou je málo. Plzeň byla již svobodná svépomocí 5.5. 1945, OBSAZENA US-army 6.5.1945, a tak i celé západní čechy byly prostě OBSAZENY. Na rozdíl od osvobozování armádou SSSR se ještě i 11.5. bojovalo na našem území, tedy skutečně OSVOBOZOVALO , do té doby se i muselo i bombardovat kde skutečně zahynulo kolem 2 000 civilních obyvatel. Tak tedy protisovětské argumenty jsou mimo mísu. Naopak bylo by dobré aby se vyjádřilo USA proč bylo na našem území bombardováno těsně před koncem války několik desítek klíčových cílů a usmrceno více jak 20 000 civilních obyvatel. Můj názor: SOCHA MARŠÁLA KONĚVA PONECHAT NA PŮVODNÍM MÍSTĚ A VEŠKERÉ OSAZENSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 6 V ČELE S KOLÁŘEM PŘEMÍSTIT DO VAZEBNÍ VĚZNICE RUZIŇ . Důvod je jasný, zpochybňování a záměrné překrucování hystorických faktů a propagace fašizmu.

Co nepíše Michalů, doplnění.

6. září 2019 v 9:46 | ERS
Петр Михалу
Pane , není to ale stále vše vysvětleno, tak si ještě prohlédněte další smlouvu s USA v té dané době. Německo uzavřelo s USA tichou dohodu o vzájemné pomoci při napadení ze strany SSSR. Co tomu předcházelo? Po první světové válce se již tím že pomohly Anglii a Francii k porážce Německa dostali do popředí jako skutečná světová mocnost. Po jisté stagnaci se konečně nastartoval její výrobní potencionál a bankám nebývale vzrostl jejich zisk. Rozjetý válečný průmysl ale nelze okamžitě zastavit a proto byl využit válečný potenciál k nové světové hrozbě, zničit s okamžitou platností ruskou revoluci-bolševizmus. Pod vedením USA byla zorganizována intervence 14-ti zemí na zničení této hrozby, následně byli vypráskáni jako psy. Při tak zvané velké hospodářské krizi v roce 1929-1933, byl svět tvrdě zasažen velkým úpadkem, ale výjimku dělalo již tehdejší SSSR a tam naopak o práci nebyla nouze což vedlo mnohé národy k následování. Tyto pokusy byli tvrdě postihovány a nastala již otevřená fašizace světových vlád. Proto byl ze strany USA a Anglie vypracován další pokus o zničení ekonomiky SSSR jejich podporou tak zvané páté kolony a to na Ukrajině (tehdejší světovou obilnicí). Ani tento pokus vyvolat vnitřní nepokoje a tedy legitimní zásah z venčí další vojenskou intervecí se nekonal, proto nástup Adolfa Hitlera byl pro ně dar z nebes. Banky těchto zemí se předháněly s podporou tohoto režimu a proto všichni zainteresovaní podepisovali s Německem mírové smlouvy a následně toto bylo také na poslední chvíly podepsáno také ze strany SSSR. No , a toto vedlo k tiché dohodě mezi USA a Německem, jestli-že bude Německo napadeno ze strany SSSR, tak USA podpoří Německo všestranou pomocí včetně vojenské, tedy nová intervence. Toto bylo Stalinovy známo a proto se první týden svého napadení vyloženě vzdal obrany, tak také za tento týden přišel vesměs o své letectvo a tankovou techniku. Přesto že věděl o budoucím napadení nebyla vyhlášena všeobecná pohotovost a rozkaz k vydání potřebné munice, nechtěl za žádnou cenu zavdat příčinu k realizaci této tiché dohody mezi Německem a zrádnou USA: Pokud si srovnáte patřičná data, tak na západě válka s Anglií byla vesměs v jistých kruzích vedena nedůsledně, Hitler doufal že se mu podaří prokázat napadení ze stran SSSR stejně jako s Polskem. Tím by se do válečné hry angažovalo USA a Anglie by se změnila z protivníka na tichého společníka, což by umožnilo přesun veškerých vojsk na východ. To se mu nepovedlo a válka s Anglií poněkud přitvrdila, jako jistou satisfakci napadením Japonska USA, vyhlásilů okamžitě válku i tomuto válečnému sponzoru, i přes válku byl podporován v tichosti stále podniky z USA včetně dodávek ropy přes Španělsko. Takže shrnuto, USA doposud z žádnou zemí nikdy nejednaly čestně a nemluvě o Rusku kde se stále snaží tuto zem ovládnout za každou cenu již déle jak 100 let.
ers
Odpověď na dotazy jak se zkrývají neustále kolaboranti a pracovníci Gestapa , včetně Abvehru. Jejich činost a služby komu jsou podřízeni.

Kompletní seznamy Gestapa a našich kolaborantů byly ukradeny ve Štěchovicích armádou USA, tak má tyto darebáky pěkně pod palcem a ovládá je. Nyní chápete že se jedná o pátou kolonu k rozvracení té dané země. Nejedná se totiž jen o naší zemi, ve Štěchovicích byly totiž shromážděny archivy z okupovaných zemí východní evropy. Jistě vám postačí naprosto jen hrubý výčet zneužití těchto konfidentů pod pohrůžkou prozrazení jejich skutečných aktivit pro Hitlerovské Německo, tedy spolupráce proti vlastním občanům včetně jejich vině na jejich likvidaci. Tak tedy po osvobození Litvy, Lotišska, Estonska a Ukrajiny skončením světové války, tedy po vykradení Štěchovických archivů, byli aktivováni veškeří kolabornti a přinuceni k boji proti režimu SSSR s pohrůžkou jejich prozrazení. V některých lokalitách skončili tyto buňky páté kolony až mezi léty 1952-54 (Banderovce není potřeba představovat) , tím skončila jejich vynucená aktivita ze strany USA. Následně byla tedy zaměřena pozornost na tak zvané Sovětské satelity, včetně našeho státu, největší páky ovšem měli na Maďarsko předcházející režim byl tvrdě fašistický. Tam se sjelo ze sousední země Rakouska nejvíce Amerických poradců, dnes bychom tuto revoluci v roce 1956, mohli nazvat "vyloženě spackaný Majdan", jednalo se o otevřený pokus přebrat správu státu právě bývalími vůdci Hortyova režimu. Že se nejednalo o náhodu z popudu Maďarů svědčí několik faktů, nebývalý úprk Amerických poradců a také následná jednání Americké administrativy ve Vídni, ty se táhly po několik let za prokázané vměšování do zemí Východní Evropy. USA ambasáda se následně poučila a v dalších pokusech se již jednalo poněkud v rukavičkách, ovšem s dokonale připravenou armádou za zády. Ano, již vám dochází, bylo to Jaro 1968 v Československu, ta armáda byla na naší západní hranici, po neúspěchu převzetí moci nad našim státem byla dislokována okamžitě do Vietnamu. Všemu zabránilo obsazení naší země Waršavským paktem, tedy akcí Dunaj. No a nyní k vašemu dotazu, jak je možné aby v našem státě byli bývalí konfidenti Gestapa včetně kolaborantů, jedná se totiž o náhody, setkání obětí s dotyčným, nebo náhodný objev zastrčených dokumentů. Pro vaši informaci, ty archivy Gestapa jsou stále dokonale živé, mohou stále sloužit k vydírání nejen jejich dětí, ale i vnuků a pravnuků. Není jistě náhodou třeba Ukrajinský Majdan, aktivace SS jednotek v Litvě Lotyšsku, Estonsko a také velký rozmach Německého Landsmanšaftu v našem státě. Pro laika je to nepochopitelné, je totiž záměrně přehlcována zkreslenými fakty z naší minulost, a to nepopisuji ještě záměrně řízenou korupci našich politiků ve prospěch Západních zemí. Pokud pamatuji, " Slovany nelze vojensky porazit, pokud poštvete Slovany proti sobě a ovládnete jejich hospodářství a také kýžená území, máte i levnou pracovní sílu" Bismark.

Proč stálé útoky na Babiše??

31. května 2019 v 0:02 | ERS
Stále se podivuji mnoha lidem nad mířenými útoky proti Babišovi, komu děláte medvědí službu? O co se vám jedná? Co vlastně chcete? Raději započněte střízlivě uvažovat proč je vše mířeno na Babiše a komu to vše vlastně prospívá. Až vám všem docvakne, že se jej valná většina vlády bojí, nemluvě o sněmovně, co by se stalo kdyby dosáhl vyšetřovní všeho o čem se rozpovídal ve sněmovně.
Stojí za to si vše znovu připomenout:
Z vystoupení A. Babiše:"Takže, pane Bendo, prostřednictvím paní předsedající, vy tady sedíte 24 let, tak já se ptám, co jste tady řešili z těch tunelů polistopadové historie naší země (...) Vy jste tady řešili kupónovou privatizaci, Harvardské fondy Koženého? Ty nás stály 100 miliard. (…) Státní banky, které jste nechali rozkrást a které jste následně vyvedli do ČKA, kde jste to rozkradli po druhé. A co lehké topné oleje. A konkurs Chemapolu. A Agrobanka za 50 miliard. A Bohemia za 20. A co kauza IZIP, peníze, které skončily někde na účtech ve Švýcarsku. Proč jste nevysvětlili tento tunel vašim členům ODS!ČKA nás s tála 230 (236?) miliard. IPB měla 270 miliard špatných úvěrů. A co naše předsednictví Evropské unii spojené s kauzou ProMoPro. Pan Kalousek mluvil v Bruselu o ostudě ohledně Čapího hnízda. Ne, vy jste udělali největší ostudu. Vy jste řešili kauzu ProMoPro za 180 milionů Kč, které odešly na účty nastrčených firem a které vybírali bílí koně v hotovosti. (…) A co třeba mimořádná schůze kvůli solárním spekulantům? Celkem Češi - daňoví poplatníci zaplatí kvůli špatnému zákonu zhruba 600 miliard korun navíc za podporu solárních baronů, což je kvalifikovaný odhad Energetického regulačního úřadu. A navíc pět z dvaceti největších solárních elektráren mělo anonymní akcie. Kdopak asi byl jejich vlastníkem? Martin Roman? Nebo Háva od Kalouska? Kmotři? Nebo dokonce někteří poslanci?Nebo samotný Klaus?Když náklady na solární elektrárny začaly prudce klesat, ale podpora ceny garantované státem ne,očekávalo se, že vláda Mirka Topolánka nějak zareaguje. K ničemu nedošlo. Důsledky - jedno z největších tunelů na veřejné prostředky se tak potýkáme dodnes. Za rok 2016 vydá český státní rozpočet na podporu obnovitelných zdrojů téměř 44 miliard, z toho je dotace ze státního rozpočtu 22 miliard a zbytek zaplatí občané.(…) Dotační podvody. Já se ptám, prostřednictvím paní předsedající, paní Němcové, ta tu sedí 18 let. Svolali jste mimořádnou schůzi třeba kvůli největšímu dotačnímu podvodu ROP Severozápad, kde byl tehdejší šéf Petr Kušnierz už odsouzen na pět let za to, že si říkal o úplatky? Právě dnes ho soud poslal do vězení na sedm let za ovlivňování dotačních projektů v hodnotě 1,4 miliardy korun. Zajímalo by vás, kdo ho do funkce dosadil? No přece ODS. Konkrétně tehdejší předseda regionální rady Jiří Šulc. A pan Kušnierz začal u soudu mluvit - o tom, jak ho ovládala chobotnice vedená lidmi napojenými na ODS. A vysvětloval to tady někdo? A proč jste ve Sněmovně neřešili privatizaci karlovarské Becherovky? Nebo asi tady všichni trpíte ztrátou paměti. Tak já vám to připomenu. O privatizaci karlovarské Becherovky pravděpodobně rozhodlo to, že vítězná firma měla ve vlastnické struktuře Karla Schwarzenberga přítele finančníka Zdeňka Bakaly, který o několik let později brutálně ovlivnil privatizace OKD a z firmy vytuneloval 110 miliard korun. Vše kolem privatizace Becherovky se odehrálo ve středu 3. září 1997. O přestávce jednání Poslanecké sněmovny. Tehdy se pro strach z parlamentu narychlo sešla Klausova vláda a většinou hlasů upřednostnila nabídku pana Bakaly a Schwarzenberga. (...) Pro tento projekt zvedli ruce všichni ministři za Občanskou demokratickou alianci. Je zvláštní, že členem ODA byl tentokrát taky pan Schwarzenberg. Byť většina Klausovy partaje podle pamětníků upřednostňovala firmu Stock. Nicméně vyhrál tedy pan Schwarzenberg a s panem Bakalou a to přesto, že jejich podnikatelský záměr byl meziresortní komisí vlády označen za nejhorší. Proč jste tedy ve Sněmovně nikdy neřeš ili podivné okolnosti této p rivatizace, kterou prokazatelně ovlivnila vysoká politika, nikoliv ekonomické zájmy českého státu?(…) Privatizace OKD. Proč policie nezasáhla, když bývalý šéf Fondu národního majetku Češka podal trestní oznámení a pokusil se tento proces zastavit? Případ OKD je případ bezprecedentního bezcitného vytunelování firmy, kde jeho finančník Bakala a jeho kumpáni díky privatizaci získali a vytáhli z firmy OKD přibližně 110 mld. korun. Ano,vážení horníci, 110 mld. korun.(…) A co je dneska výsledkem? OKD hrozí kolaps. Hrozí uzavírání dolů a propouštění horníků. Ptám se. Proč nehovoříme o této kauze a jejich důsledcích, která se významnou měrou dotýká státu? Je tu snad mimořádná schůze kvůli tomu? Jasné, že není. Pan Bakala byl přece sponzorem politických stran. Přece ODS a TOP 09. Jen v roce 2010 dal 15 mil. ODS a TOP 09 7,5 mil. A Věcem veřejným 6 mil. Já vás tedy žádám, abyste ty peníze vrátili firmě OKD. Vraťte to horníkům, abychom platili méně pro jejich předčasné důchody, které jsme jim slíbili… atd
 
 

Reklama