close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Lidé by se neměli bát své vlády, ale vláda by se měla bát svého lidu

Více najdete po kliknutí na další naše blogy:

ers-blog.webnode.cz

ers-blog4.webnode.cz

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Nezávislé iniciativy občanů

Popravy v našem státě.

Středa v 11:45 | ERSBeneš a popravy po květnu 1945 u nás...Berwid-Buquoy:
Justiční vrah Beneš aneb Utajované procesy.Pokrytecky dnes píšeme jen o zločinech komunismu. Jde omystifikaci dějin, neboť problematika je daleko složitější. Svalovat vše špatné a kruté na komunisty je snadným alibismem. Ve skutečnosti krutost a barbarství nejsou záležitostí politického nebo náboženského smyšlení, nýbrž se jedná o prostá lidská selhání. Pomstichtivost, zášť, závist a vyřizování osobních účtů dělá tento svět nesnesitelným, bez ohledu na ideologii nebo církevní vyznání...Letos 27. června si připomeneme 68. výročí popravy JUDr. Milady Horákové. Komunistická justice tehdy popravila ženu a matku. Její provinění (vyzvědačství) odpovídalo i podle tehdejších právních norem, maximálnímu trestu v rozmezí mezi 15 -20 roky odnětí svobody. Poprava oběšením byla tedy zcela jasnou justiční vraždou.Ano, komunisté zavraždili ženu a matku. Málokdo však ví, že justice prezidenta Edvarda Beneše v letech 1945 -1948 (Benešovy dekrety, Lidové soudy a Košický vládní program) popravila celkem 66 žen a matek -z toho dokonce dvě příbuzné Milady Horákové (rozené Králové).Jednalo se o Marii Královou (narozenou 2. 8. 1897), oběšenou v Pankrácké věznici, dne 8. 10. 1945 a Julii Horákovou (narozenou 6. 2. 1910), oběšenou v Pankrácké věznici 17. 1. 1946. Tak jako i vpřípadě zbývajících 64 popravených žen, žádné z nich prezident Beneš milost neudělil.Chceme-li tedy hovořit o justičním vrahovi Gottwaldovi (1948 -1953), musíme k tomu připojit i justičního vraha Beneše (1945 -1948), přičemž -co se týká popravených žen, Beneš "vítězí" v poměru 66:1 nad Gottwaldem! Jinak je nutné podotknout, že to, co stihl Beneš zlikvidovat prostřednictvím trestů smrti od května 1945 do února 1948,tedy za necelé kratičké 3 roky v "parlamentní demokracii", to komunisté ani zdaleka nezvládli za dlouhých 42 let v "totalitní diktatuře". Abychom se však dopátrali co nejblíže k historické pravdě, je nutná přesná komparatistika srovnatelných faktů:Od května 1945 do února 1948 tak došlo u 24 tzv. Benešových "mimořádných lidových soudů" k odsouzení přibližně 23 000 osob, přičemž 738 obžalovaných k trestu smrti. Z toho byl udělen trest smrti 66 ženám a 7 novinářům (Kožíšek, Krychtálek, Křemen, Kříž, Vajtauer a Werner). Kdo se odvážil kritizovat politiku Edvarda Beneše, neměl šance na přežití! Proti rozsudkům nebylo v žádném případě odvolání (tzv. "zkrácené jednání") a poprava musela být vykonána maximálně do 2 hodin po vyhlášení soudního rozhodnutí. Prezident Beneš zásadně ani jednu milost neudělil. Tehdejší vězňové Zbyněk Ludvík a Václav Bureš ve své knize dokumentů "Černá kniha minulosti" (Frankfurt nad Mohanem 2001) o tom píší: "Komunistické věznice a výslechy byly nelidské, pobyt v jejich KZ-táborech na Jáchymovsku krutý, ale co museli prožívat antibolševici po květnu 1945 ve vězeních, vydáni napospas národně-frontovním sadistům s komplexy, se dá jen velice těžko přirovnávat..."V žádném případě se nechci zastávat komunistických prezidentů, ale co se týká trestů smrti, byli ve srovnání s Benešem, absolutní "břídilové".Klement Gottwald (1948 -1953) má na svědomí "pouze" 237 trestů smrti. Z toho udělil milost celkem 17 odsouzeným. Antonín Zápotocký (1953 -1957), nechal sice popravit 94 k smrti odsouzených, ale za to vyhlásil dokonce dvě amnestie 1953 a 1957, kde byla propuštěna ze žalářů většina obětí Benešova justičního teroru. Autoři o tom v "Černé knize minulosti" píší: "Bylo to v době, kdy komunista Zápotocký napravoval částečně bezpráví, spáchaná režimem demokrata Beneše." Zajímavé je, že amnestie se nevztahovala na odsouzené komunisty v letech 1950 -1953, takže např. Gustáv Husák musel i nadále sedět za mřížemi. Absolutním rekordmanem v udělování milostí a amnestií nebyl T.G. Masaryk (1918 -1935), jak se omylem traduje, nýbrž Gustáv Husák.Hned za ním se drží komunistický prezident Antonín Novotný (1957 -1968). Tento tzv. "třetí dělnický prezident" vyhlásil největší amnestie v dějinách poválečného Československa a to v letech 1957, 1960, 1962 a 1965. Propuštěni byli i komunističtí vězňové a dochází poprvé v dějinách ČSR i ČSSR k tzv. "rehabilitacím nevinně odsouzených". Přesto bylo popraveno 87 odsouzených a Novotný odmítal rehabilitovat Rudolfa Slánského, tvrzením: "Slánský roztočil mlýnská kola politických procesů, která ho nakonec sama umlela..."Nyní tedy zbývá ještě Gustáv Husák. Za jeho panování v prezidentském úřadě bylo popraveno 38 trestanců. Ovšem na rozdíl od ostatních prezidentů, byl Husák doslova kandidátem pro Guinessovu knihu rekordů, co se týká udělování milostí. Stal se jakýmsi běžícím pásem na "omilostňování". Tak např. 1984 jich udělil 1876. O rok na to 1985,jich bylo dokonce 2110. V roce 1986 klesl počet na 2006, ale rok poté 1987, došlo k rekordu -3307 omilostněných. Tato řada končí 1988 počtem 2028 milostí. Sečteme-li Benešem popravených obětí 1945 -1948, tzn. celkem 738 lidí, s počtem popravených v době komunistické totality 1948 -1990, tzn. celkem 456 lidí, podařilo se tomuto "demokratovi" během třech roků, justičně vyvraždit o 282 lidí více než komunistické totalitě za celých dlouhých 42 let. Poněkud podivné jednání pro "demokrata", který se "zasloužil o stát"...PS. "Vojnový zločinec" Prezident "fašistického" Slovenského štátu nepodpísal počas svojej vlády jediný rozsudok smrti. Natália Kočanová Bošániho 7, 841 01 Bratislavatel: 0239 643661mobil: 0905 679 611e-mail: kocanova.natalia@gmail.com Tak trochu je zde zapomenuta plošná amnestie vrahů, zlodějů, násilníků, atd našeho mílijuse všemi odivovaný Václav Havel, takovou amnestii kterou on vyhlásil neudělil nikdo z předešlých prezidentů a stála za to.

Něco o Havlovi ze Švédska.

27. července 2020 v 18:19 | ERS
Pro ty, kdož ještě naivně zbožňují jednoho z největších škůdců této prodané země. Možno číst až do konce.
VÁCLAV - JE TO MOŽNÉ? TO JSME NEVĚDĚLI?
Bohužel, mnozí věděli, ale nikdo to nechtěl slyšet! Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.
Rodina Havlů patřila k nejbohatším židovským rodinám v Praze již na počátku 20. století. Otec a strýc Václava Havla byli členy zednářské lóže "Bohemia". Oba financovali Sionistické organizace, zednářské lóže, PEN-klub a oba byli členy Rotary-klubu. Současné bohatství, resp. z restituované majetky jsou dílem strýce Václava Havla, Miloše Havla filmového podnikatele. Významnou měrou se na majetku rodiny podílel i otec Miloše Havla Václav Havel st., majitel stavební firmy a stavitel Lucerny.
Vztahy Václava Havla se svým synem Milošem Havlem však byly později poznamenány synovou neutajovanou homosexualitou. Asi nejproslulejším projektem Miloše Havla bylo vybudování barrandovských studií, které vybudoval spolu s židovským podnikatelem Osvaldem Koskem. Miloš řídil i filmovou společnost Lucerna-film a bohatl na dovozu a promítání amerických filmů.
Po začátku války vstoupila na Barrandov německá správa a ateliéry se nebývale rozrostly. Točila se řada filmů, na kterých se podílela tehdejší elita českých herců. Rodina Havlů patřila k prominentním Židům, svědčí o tom fakt, že Miloš Havel a Václav Havel senior spolupracovali nejen s okupační správou, ale také s Gestapem a SD (Sicherheitsdienst). V Lucerně (která byla ve vlastnictví Havlů) ustavili rezidenturu SD a zřídili konspirativní byty. Zde získávali občany ke spolupráci s SD a Gestapem.
Miloš Havel zajišťoval pro Gestapo a SD večírky, hony a zábavy s děvčaty a optoval německou národnost i občanství. Dostal doklady na německé jméno a příjmení. Pracoval zpočátku jako agent, pak jako řádný úředník pražského Gestapa. Miloš Havel dostal také celou řadu osob do koncentračního tábora a vězení.
Po válce byl Miloš Havel zařazen pod svým německým jménem na listinu válečných zločinců. Byl také obžalován, ale obvinění bylo za nejasných okolností staženo. Z této doby existují také doklady o čilých stycích Miloše Havla s StB. Miloš Havel podepsal StB také spolupráci. Po navázání spolupráce s StB odcestoval Miloš Havel do Německa.
V Západním Německu požádal Miloš Havel jako "pronásledovaný" český Žid za války o odškodnění za majetek, který ztratil. V průběhu války totiž prodal polovinu barrandovských studí německé správě za částku asi 7 milionů korun, což považoval za podhodnocenou cenu, ke které byl přinucen. Západoněmecký rehabilitační soud nároky Miloše Havla uznal a v plném rozsahu jej odškodnil.
Vraťme se však k Václavu Havlovi.
Ten se programově angažoval v Chartě 77, ve které byla řada (bývalých) komunistů, tzv. "osmašedesátníků". Namátkou uveďme jména jako Ludvík Vaculík, Pavel Kohout, Jiří Hájek, Jaroslav Šabata, Miloš Hájek, Karel Šiktanc a řada dalších. Václav Havel byl rovněž členem KSČ, a to do roku 1967.
Všichni mluvčí Charty 77 byli Židé nebo zednáři. Václav Havel nebyl řadový disident. Jezdil v lepším automobilu než tehdejší předseda komunistické vlády (vlastnil luxusní Mercedes), obýval rozlehlý a komfortní byt na Rašínově nábřeží a stejně tak měl k dispozici svou usedlost Na Hrádečku, kde mohl nerušeně pořádat své disidentské seance.
Havlův čas přišel v listopadu 1989, když na Letné a z balkonu Melantrichu mával nadšeným statisícům doufajících. V témže roce byl komunistickým parlamentem jednomyslně zvolen prezidentem a když skládal slib, přísahal symbolicky na komunistickou ústavu. Neštítil se mávat nadšeným a doufajícím davům a poté přísahat věrnost komunistické ústavě.
V roce 1990 se uvažovalo, jakým způsobem uskutečnit restituce, a především v jakém rozsahu. Václav Havel, který měl tehdy v Občanském fóru rozhodující slovo, prosadil široké a rozsáhlé restituce.
Vzhledem k hrozbě nároků sudetských Němců se parlament rozhodl navracet majetky zabavené teprve po 25.2.1948.
Způsob, jakým se Václav Havel dostal k majetkům svého strýce a děda, je zahalen tajemstvím. Jeho strýc Miloš Havel byl po válce označen jako kolaborant a jeho majetek znárodněn podle Benešových dekretů. Proto se na něj klasické restituční předpisy o navracení majetku ztraceného po roce 1948, nevztahují.
Václav Havel přesto jako jeden z prvních dostal veškerý majetek, o který požádal. Možná i proto se Havel bojí tématu Benešových dekretů jako čert kříže. Na přímou otázku na svůj názor na ně uvedl pro BBC v roce 2002: "Já jsem se k tomuto velmi důležitému a citlivému tématu vyjádřil už mnohokrát, ale vždycky jsem se k němu vyjádřil, když jsem já chtěl a ne tehdy, když jakási zhysterizovaná atmosféra mě k tomu nutila, já zůstanu věrný této tradici, pokud jde o ty dekrety."
Jednoznačné stanovisko k Benešovým dekretům však Václav Havel nikdy neposkytl a dobře ví proč. O pozadí Havlových restitucí se nikdy nemluvilo a žádný novinář se jimi netroufl zabývat.
Ještě dnes je Havel pěstovanou ikonou tzv. sametové revoluce a falešného sametového "národního obrození". Restituce příjemně postihly řadu disidentů z Charty 77 a ti chartisté, na které nic nezbylo, si dokumenty k restituci alespoň padělali. Učinila tak Havlova spolupracovnice a disidentka z Charty 77 (Židovka) Marta Chadimová, jejíž restituční podvod s nemovitostmi na Loretánském náměstí v Praze byl však odhalen a před odsuzujícím rozsudkem jí zachránila jen milost jejího přítele z Charty 77.
Restituce Václava Havla proběhly však tiše a úspěšně. Upozornit na to, že prolamují Benešovy dekrety a jdou hluboko za stanovenou restituční čáru 25.2.1948 si nikdo netroufl a netroufá si tak učinit ani nyní. Lze přitom konstatovat, že právě Havlovy restituce byly jedny z průkopnických v tom smyslu, že prolomily Benešovy dekrety.
Na počátku 90. let se u restitucí Havlova majetku objevuje jméno Miloše Červenky, současného miliardáře a pozemkového magnáta v Praze. Absolvent moskevského MGIMO (aneb "Akademie KGB") Červenka také Havlův majetek spravoval a fungoval jako Havlova "peněženka". Naskýtá se proto otázka, pro koho vlastně dnes agent Červenka svůj obrovský majetek spravuje.
Havlovy úzké vztahy na staré struktury v souvislosti s jeho majetkem ukazuje i známá transakce, když prodal svou polovinu paláce Lucerna společnosti Chemapol vedené agentem StB Václavem Junkem. I u této transakce asistovala šedá eminence jménem Červenka. Dnes je (bývalý) majetek rodiny Havlů zdevastován a pomalu chátrá. Důkazem toho jsou jak Barrandovské terasy, tak Lucerna.
Havel však rozhodně nezchudl, svá aktiva má uložené jinde. Skutečný obraz Václava Havla je diametrálně odlišný od toho, jak jej vykreslují Židy ovládaná média a samozvaní kulturní elitáři. Vyzní tedy velmi trefně, je-li při jedné společenské akci k nazvání Václava Havla za "jednoho z nejlepších synů národa" vybrán jistý deviantní fotograf obscénních polo pornografických snímků a sál plný ovcí nadšeně tleská. Je to jen důkazem, kterak se instalovaná "česká kulturní elita" (většinou tvořená Židy) utápí v bahně pokrytectví a bezpáteřnosti.
Václav Havel zneužíval ideály, kterými se zaštiťoval. Ač celý život žil s maskou bojovníka s totalitou a s komunismem, již v období Charty 77 s (bývalými) komunisty ochotně spolupracoval. A navíc jak už bylo řečeno byl sám bývalým komunistou.
Po jeho úspěšném 17.listopadu 1989 Havel v čele Občanského fóra zajistil, aby si komunistická elita udržela moc ve státě. Symbolicky jmenoval federálním premiérem bývalého komunistického ministra Mariána Čalfu. Havel také obnovil všechny židovské společnosti ve státě a zednářské lóže, jejichž členy se stali téměř všichni vyvolení členové Charty 77 a Občanského fóra, vlády a diplomatického sboru, kteří byli povoláni pro budoucnost k vybraným rolím.
V březnu 1989 se v soukromých pražských bytech připojovala k televizorům videokazeta s Havlovou hrou "Asanace", natočenou malou divadelní scénou v Německu. Na konci děje hry byl připojen asi osmiminutový fotografický přehled autorova života. Na jednom snímku je Václav Havel se všemi rituálními symboly svobodných zednářů korunován králem.
Václav Havel byl zasvěcen do zednářské lóže v roce 1968 při svém pobytu v USA. Do lóže byl uveden Arthurem Millerem, Židem a bývalým americkým komunistou. Havlovi se dostalo 30. stupně zasvěcení podle amerického rituálu (Ritual of Knight Kadosh z roku 1879). Etika rytířů 30. svěcení (Kádoš) je v rituálu charakterizována takto: "Moi, rien que moi, tout ŕ moi, tout pour moi, et cela par tous les moyens quels qu´ils soient", tj. Já, nic než já, všechno mě, všechno pro mne, a to všemi prostředky, lhostejno jakými. Stupeň rytíř Kádos caron; je pojmenován podle rabína Ha-Kadoshe. V zednářském řádu Kádoš existuje 7 stupňů. Václav Havel byl zasvěcen ve stupni 1. jako Le Kadosh Israelite (Kádoš Izraelita). Svým stupněm zasvěcení byl Havel předurčen (vyvolen) pro výkonnou politickou roli. V den své inaugurace předstoupil před veřejnost v krátkých nohavicích svých kalhot, což v nezasvěcené veřejnosti vzbudilo rozpaky, zasvěcenci v celém světě však věděli, že patří králi bosáků služebníku Židů.
Krátce po svém zvolení prezidentem navštívil Izrael, kde s rabínskou čepičkou na hlavě převzal čestný doktorát. Vídeňský Kurier přinesl fotografii Havla, na níž s židovskými modlícími řemínky na hlavě, opřen o Zeď nářků, šeptá hebrejské modlitby a skládá přísahu.
Václav Havel je dokonalý symbol falešné a pokřivené morálky naší společnosti. Na úpadku morálky a národního cítění se Václav Havel podepsal ještě víc, než celý komunistický režim. Ten, kdo jej uznává a uctívá jako "morální symbol", tímto zároveň přijímá tuto pokřivenou morálku.
Dr. Igor TOMO, M.D. PhD.
ENT Clinic Home: Östergatan 30A Södertälje Hospital 15243 SödertäljeSödertälje Sverige SWEDEN

Minulost Havlovy rodiny a přímé vazby na Německou Říši.

19. července 2020 v 16:57 | ERS
RUBRIKA - Přišlo mi do emailu...
Dobrý den vážení přátelé, tato informace, tedy tento otevřený dopis, pana Zdeňka Spálovského, mě dnes přišel do emailu... Po přečtení, mě takzvaně spadla sanice... A tak jsem chtěl, než toto zveřejním, nejprve si co možná nejvíce informací, respektive jmen z tohoto dopisu, si prověřit. Jenže, už tento naprosto neuvěřitelný text litá po soukromých zpravách a tak to dávám veřejně k dispozici k posouzení...
---------------------------------------------------------------------------
Zdeněk Spálovský vstoupil do historie svým soudním sporem s prezidentem Václavem Havlem za články, kterém o něm publikoval v našich i zahraničních médiích. Naší redakci časopisu Špígl zaslal pan Zd. Spálovský k uveřejnění tento otevřený dopis:
Václave Havle, tímto dopisem doplňuji otevřený dopis ze dne 1. 8. 1993. Když jsme spolu jednali 27. 12. 1989, varoval jsem Vás, abyste se neopovážil omlouvat Němcům, pokud tak učiníte, budu první, kdo se proti Vám postaví. Mám k tomu to největší právo, jak se v tomto dopise dozvíte. Nechtěl jsem hovořit o protektorátní minulosti Vaší rodiny, protože zastávám názor, že děti nemohou za chyby a zločiny svých rodičů, pokud i ony nepokračují v jejich zločinech. Vy jste převzal štafetu sionsticko-nacistickou a pokračujete ve zločinu vlastizrady, které se dopustil Váš otec a strýc, proto jste plně vinen.
Váš otec a strýc byli členy organizace sv. Pavla, která byla založena v minulém století a trvá dodnes. Tato organizace má za úkol germanizaci Evropy a likvidaci slovanských národů, což napsal K.Marx-Mardochej v roce 1849. "Úplný zánik Jihoslovanů jest požadavkem evropské kultury, protože budou poněmčeni a pomaďarštěni. Jsou to banda lupičů a příští světová válka přinese zánik Jihoslovanů.
Čechové, k nimž chceme Moravany a Slováky počítat, ač řečí i minulostí se od sebe liší, neměli nikdy svých dějin, a tento nikdy neexistující národ činí si nároky na samostatnost? Nemají žádného práva na národní samostatnost a nemohou jí ani nikdy dosíci". Toto citované je také součástí tajného učení KABALA.
Další historický výrok, který je V. Havle naplňován s Vaší přímou pomocí:, že : "My nejsme potomci oné husitské šlechty, která protestovala roku 1415 na Sněmu českém proti Koncilu kostnickému, ale jsme potomci oné šlechty, která u Lipan porazila Tábority a na Bílé hoře husitské stavy...
"Karl von Schvarzenberg roku 1889: "My vidíme v husitech ne slavné bohatýry, ale bandu lupičů a žhářů 15tého století. A my Schwarzenrbergové, budeme bojovat proti vám, novohusitům". Ve službách Kohla a Německa Tak, jako Henlein plnil rozkaz Hitlera, tak Vy Václave Havle plníte vůli Helmutha Kohla a Německa. K tomuto lokajství Vás zavazuje Vaše členství v organizaci sv. Pavla a německé občanství.
Aby byl beze zbytku splněn plán likvidace naší země Československa, kterým jste byl pověřen, byl Vám určen Karl Schwarzenberg-jako kurátor, protože Váš alkoholismus nezajišťoval toto plnění. Proto K. Schwarzenberg zastával takovou významnou funkci na hradě, dostal ihned státní občanství a majetek. Tento tzv. "potomek" cizácké a nepřátelské šlechty nemá právo do naší země vůbec vkročit, natož aby měl tyto výhody. Vždyť nejen já-plnoprávný občan Československa Jsem žádná práva ani majetek nedostal, přestože jsem prošel peklem nacismu a komunismu. Deklarace je německý diktát. Tímto je uznána Mnichovská dohoda a Protektorát a naše podřízenost Německu.
Dopustil jste se Václave Havle toho nejhoršího zločinu vlastizrady na naší vlasti. To, co nestačil uskutečnit Váš otec a strýc s německou podporou a pomocí, dokončujete to teď Vy, pod rouškou sametu, humanity a Listiny lidských práv, které zneužíváte s cynismem, Vám vlastním. Hitler dosazen a financován Amerikou? Adolf Hitler, také člen organizace sv. Pavel, byl osobním přítelem obou Havlů, kteří pro něj oficiálně pracovali od roku 1933 proti naší republice. I když byli členové významných zednářských lóží, o tom věděli nacisté a samozřejmě i Hitler, protože byl ortodoxní Žid, dosazený a financovaný Amerikou, proto těmto dvěma Havlům se nesmělo ublížit. Byli pod ochranou samotného Hitlera. Toto je důkaz, co sionistický nacionalismus, který obsahuje: kapitalismus, komunismus, fašismus, nacismus a globalizaci naší planety Země, který i Vy, Václave Havle teď připravujete.
Po okupaci v roce 1939 bylo zřízeno v Lucerně sídlo SD-Sicherheitsdienst a Gestapo. Oba Havlové pracovali jako agenti. Byly tam zřízeny konspirativní byty, kde získávali občany ke spolupráci s SD a Gestapem. Váš strýc zajišťoval pro Gestapo a SD večírky, hony a zábavy s děvčaty, a optoval německou národnost i německé občanství. Váš strýc pak dostal doklady na německé jméno a příjmení a stal se tak řádným německých úředníkem pražského Gestapa. Já jsem ho osobně poznal, když mně zatýkal pod jménem Klaus Wiedermann.
Než byla ještě provedena okupace Československa, měl už Váš strýc a otec vytvořenou organizaci agentů, kteří pak "údajně" pracovali jako skutečný odboj. A tak mohli pronikat do skutečného odboje a likvidovat naše nejlepší lidi. Mají na svědomí mnoho našich občanů, které dostali do vězení a koncentračních táborů. Osobně přede mnou oba zabili 3 lidi. Mají podíl na likvidaci štábního kapitána Morávka, pplk. Balabána, pplk. Mašína a také podíl na zatčení a věznění v koncentračním táboře s Dr. Miladu Horákovou.
Tajně hlídali Heydricha. Když byl do Protektorátu přidělen Heydrich s úkolem likvidovat členy zednářských lóží a zlikvidovat nás československý národ, Hitler žádal Vašeho strýce, aby Heydricha tajně hlídali. Byl rodinným přítelem Vaší rodiny a Vás Václave Havle, Heydrich choval na klíně a přitom netušil, že je vlastně hlídán. Heydrich byl ve skutečnosti odpůrcem Hitlera a pátral po jeho původu. Byl i tvrdým odpůrcem nejen Hitlera, ale i zednářských lóží, které nemilosrdně likvidoval bez slitování. Přesto Vašeho otce a strýce se ani nedotkl. Když Heydrich poslal své 2 agenty do Polné, Váš strýc okamžitě podával zprávu Hitlerovi, s nímž měl přímý kontakt. Byl to Hitler, který okamžitě žádal Ameriku o likvidaci Heydricha. Plán likvidace byl proveden na pokyn Beneše.
Byl to Váš otec a strýc, Václave Havle, který určil Lidice k likvidaci, jako údajnou pomstu za násilnou smrt Heydricha. Proto Váš otec a strýc mají na svědomí lidickou tragédii.
4. ledna 1944 jsem předával zprávu v Praze spolu s varováním. Následující den 5. ledna se mělo konat navázání styku. Protože bylo podezření, že jde o provokaci a nebyla tedy jistota, že jde o skutečnou skupinu odboje, byl jsem proto požádán o pomoc. Žena, která byla k tomu spolu se mnou určena , měla vystupovat jako moje údajná matka, tím mi měla v případě potřeby krýt záda. Na dohodnuté schůzce v 10 hod. před Národním divadlem jsem tomu, kterému jsem předával zprávu, byl sražen k zemi, a od ND vyběhli nějací muži. Chtěl jsem utéci, ale ten, který mně tam čekal, mně už nepustil. Dostal jsem ránu a upadl na zem.
Přiběhla žena, která mi měla krýt záda jako moje údajná matka, přiběhla na místo a začala volat na muže, který ke mně přiběhl a kopl do mně: "Pane Havel, co Vám můj syn udělal, že do něho kopete?" Ten člověk německy odpověděl "Ich bin nicht Havel, Ich bin Klaus Wiedermann!" "" Ale já vás pane Havel přece znám"", reagovala ona moje fiktivní matka. ""Jste přece Miloš Havel a ten vedle vás je Václav Havel a ten vedle něho je Pružinský Klaus"". Jenže v ten moment udělala moje fiktivní matka osudovou chybu. Klaus bylo totiž krycí jméno. Váš strýc a ti ostatní kati začali okamžitě řvát a Váš otec zaječel: "Tak přece!". Následně započal ten pravý bestiální výslech. Na týrání jich tam bylo dost.
Když jsem zvolal "Maminko", tak váš tatínek Václave Havle, mě začal dávat facky. A uměl je dávat pořádné, protože téměř po každé jsem omdlel. Moji fiktivní matku strašně mlátili a když omdlela, tak ji křísili a znovu bili. Strhli z ní šaty, mlátili ji nějakými pružnými holemi. Váš strýc běsnil a šílel, protože ta paní nepromluvila. Když se probrala, snažila se vstát, ale už nemohla. Neměla na sobě téměř už žádné oblečení. Váš strýc ještě s jedním chlapem se k ní naklonil a zařval "Ty čechiše švajnehund, budeš mluvit?!!". A ta paní z posledních sil ještě řekla "Pane Miloši Havle, vy jste lidská bestie". Váš strýc v amoku popadl hůl a udeřil ji tak nešťastně, že ji zabil. Před mýma očima. Byl to otřesný šok, začal jsem plakat a volat "Maminko, co ti to udělali?" Co se dělo dál, už nevím, protože jsem se probral až na kobce na Pankráci. Nebudu Václave Havle popisovat, co se zde dělo a čím jsem prošel. Zde mně už vyslýchali Němci. Já jsem své jméno, kdo jsem, nevyzradil. Byl jsem si vědom, co by to znamenalo pro moji rodinu a pro naši odbojovou organizaci. Ztratil jsem pojem času, vím, když mně odváželi do Berlína, bylo už teplo. Dali mně na kobku, kde byli dva Dánové. Při výslechu mně vždy svlékli do naha, pověsili na dobytčí háky za nohy a bičovali mně.
Gestapák, který mně vyslýchal, byl sudetský Němec. Sám mi řekl, že pochází od Karlových Varů a že mi nařizuje, že se musím vždy hlásit jako "čechiše švajne hund". To jsem nikdy neudělal, a tak jsem byl bit nějakým bičem a pěstmi. Oba moji dánští spoluvězni mi byli velkou oporou, opatrovali mně, hladili. Byl jsem na konci svých fyzických sil, nemohl jsem už chodit. Pár dnů jsem měl pokoj a klid. Pak přišel další výslech, a k mému překvapení v nějaké kanceláři, ale byla nějak téměř holá, nezařízená. Byl tam stůl a židle a na nich kolem stolu seděli nějací muži v uniformách, ale i v civilu. Měli tam alkohol a byli mírně podnapilí. A pak se představili .
Byli to Váš otec, strýc, Pružinský Klaus a ten další byl Klaus Wifer a rezidenti oddělení pražské SD. Byl tam s nimi i malý chlapec v uniformě Hitlerjugend. Stál vedle Vašeho otce, ten ho hladil po hlavě. Pak najednou Váš otec na mně zařval, proč se nehlásím, jak mám, jak se jmenuji a kdo vlastně jsem. Mlčel jsem. A tak mně nechali svléci do naha a bičovali mně na chodidlech a řvali, že to tentokrát oni ze mně dostanou. Nemohl jsem se postavit, klečel jsem. Pak ke mně přistoupili ti v uniformách a Váš otec. Všichni měli v rukou sklenky s alkoholem a popíjeli. Jeden gestapák na mně zařval "Du čechiše schweine hund, budeš se tak hlásit nebo ne?!" Zakroutil jsem hlavou , že ne.
Kopl do mně, z pokleku jsem upadl na podlahu, Ten malý chlapec, kterému bylo asi 8 let, přiběhl ke mně a kopal do mně. Kopal tak dlouho, až jsem začal močit krev, teprve přestal, zvedl ruku a vola "Sig Heil, Heil Hitler!". Pak ke mně přistoupil gestapák s vaším otcem a něco říkal vašemu otci. Ten se smál, kýval hlavou a něco německy odpovídal. Pak přivedli moje dva dánské spoluvězně. Ten gestapák mi řekl, pokud se tak nebudu hlásit, že oba spoluvězně zastřelí. Neuvěřil jsem, že by to udělali. Zakroutil jsem proto hlavou, že to neudělám. Gestapák vytáhl pistoli a chtěl na oba Dány střílet. Jenže k němu přistoupil Váš otec, Václave Havle, vzal gestapákovi z ruky pistoli a ty dva spoluvězně zastřelil.
Byl to pro mně velký šok. Ten malý chlapec k oběma zastřeleným přiběhl a začal do nich kopat a zase volal "Sieg Heil, Heil Hitler!" Váš otec ho za to chválil a hladil ho po vlasech. Hladil chlapce, kterému v té době, tj. v roce 1944, bylo 7 - 8 let. Pak přivedli další tři vězně. Jeden z nich mluvil francouzsky. Váš otec a strýc začali řvát, že je také zastřelí, pokud se neohlásím jak mám. Neměl jsem před těmi stvůrami, kteří toho byli schopní, žádnou šanci, chtěl-li jsem těm vězňům zachránit život. V kleče jsem se hlásil "Herr komandant, ich bin heftling čechiše švajne hunde. Ohne nahme". Tak huronský křik a řehot jsem do té doby ještě nikdy neslyšel, co ze sebe vydávali.
Odsouzen jako nepřítel Třetí říše 25. května 1944 jsem byl nějakým soudem souzen jako nepřítel.
Třetí říše pro nepřátelskou činnost proti ní. Svědkové byli Váš strýc, Váš otec, Pružinský Klaus a Klaus Wilfer. Na základě jejich svědeckých výpovědí, kterými dokazovali, že patřím k nepřátelské organizaci, a že jsem se ohlásil přesně podle domluvy, soud dospěl k jednoznačnému závěru. Jsem členem nepřátelské organizace, která je zaměřená škodit Velkoněmecké říši a jejímu zřízení. Proto jsem byl odsouzen k trestu smrti s podmíněným odkladem tři měsíců. Nesdělím-li v té lhůtě svoje jméno a nacionále, budu popraven. Tlumočník, který celý proces tlumočil, byl pravděpodobně Čech, mluvil perfektně česky. Za krátkou dobu s několika dalšími spoluvězni jsem byl převezen do koncentračního tábora Mauthausen. Než jsem byl dán na oddělení transportu, bylo mně na předloktí levé ruky vytetováno číslo 80 943.
Vězněm v Mauthausenu V Mauthausenu jsme projeli nějakým tunelem. Přebral mně vězeň, Který mluvil česky. Než mně předal na celu, ptal se mně, jak se jmenuji a odkud jsem. Řekl jsem, že nevím. Na cele se mnou už byli tři vězni ve vězeňských šatech a byli odsouzeni k trestu smrti. Když se za mnou zavřeli dveře, jeden z nich mi povídá "Ani nám neříkej svoje jméno, ani odkud jsi. Vydrž a nezraď". Později jsem se dozvěděl, že to jsou příslušníci demokratické pravice Ing. Zdeněk Čech, Dr. prof. Jindřich Spáčil a prof. Mirek Neumann.
Cela byla holá, spali jsme na holé zemi, ven jsme nesměli. Ten vězeň, který mně převzal s dozorcem, byl kápo a placený agent gestapa, pomocník kata. Byl to Antonín Novotný-budoucí prezident Československé socialistické republiky a první tajemník ÚV KSČ. Jednou se mně zeptal můj spoluvězeň Ing. Zdeněk Čech, čím je můj otec. Řekl jsem, že obchodník. Vtom se otevřely dveře, vletěl do nich Novotný a zvolal "Živnostenský parchant!" Poslouchal za dveřmi, co si vyprávíme. Ant. Novotný trval na mojí popravě i mých spoluvězňů. Bohužel, také to i dokázal. Odvedli nás na celu smrti a ti tři byli popravení v pořadí přede mnou. Když přišla řada na mně, otevřeli se dveře a někdo zařval "Halt!" a něco německy volal. Dozvěděl jsem, že poprava nesměla být provedena, protože lhůta tří měsíců ještě neuplynula.
Později jsem se dozvěděl, že to organizace, kterou vedl JUDr. Jan Uher, vyvinula všechnu svoji moc, aby mně tajně dostala ven z Mauthausenu. Vážil jsem tenkrát pouhých 25 kg. Václave Havle, Váš otec a strýc mají podíl na následné likvidaci JUDr. Jana Uhra, ale i pplk. Ing. Jiřího Melichara, vypálení Javoříčka a vyvraždění všech osob mužského pohlaví od 15 let věku. Váš otec i strýc byli bestiální zrůdy, které Vy, dnes oslavujete, což svědčí o Vašem skutečném charakteru. Co obsahuje tajná přísaha Václave Havle, plně jste převzal jejich odkaz, který naplňujete. Plníte tak přísahu, kterou jste skládal v Izraeli opřen o Zeď Nářků a při Vašem svěcení do 30. svěcení v 1. stupni.
Jednáte přesně, jak jste slíbil, tj.: Rozbít náš stát, podrazit lid, nadělat z nás otroky a poslušné stádo konzumentních tvorů, vnutit lidem apatii, nezájem o věci veřejné, lhostejnost, musela narůst kriminalita, drogy a tím rozbít morální hodnoty společnosti. Jednáte přesně podle svého zasvěcení: Já, jedině já, vše k vůli mně, vše pro mně, a to všemi možnými dostupnými prostředky. Václave Havle, přísaha, kterou jste skládal v Izraeli, byla přísahou Bohu Zla-Jáhvemu-Luciferovi a Satanovi. Nejsem fanatik, ale naprostý realista. Zlo, ve kterém stojíte, muselo se projevit, odhalit svoji tvář. To se stalo.
Promítlo se v rozkladu našeho státu, jeho rozdělení a vzniku konzumní materialistické společnosti, kdy na první místo ve stupínku životních hodnot se ocitly peníze, majetek, rozkrádání, tunelování.... Já, na rozdíl od Vás, skládal jsem přísahu Žvotu, Pravdě a Spravedlnosti. Tomu Bohu, který stvořil Vesmír, planetu Zemi, Člověka a Přírodu. Soud o který jsem s Vámi požádal, není sporem dvou jedinců, ale systémů. Dobra a Zla. To, že jste mi tzv. dal milost o kterou jsem nežádal, svědčí o tom, že jste usiloval o to, abyste mi zavřel hubu. Tím, že jste odmítl i moji nabídku společně vystoupit k danému tématu v české televizi i zahraničních, jednoznačně svědčí o tom, že z pravdy máte strach.
Ale ona stejně vyjde najevo. Proto říkám: Buď život nebo smrt, buď pravda nebo lež, buď spravedlnost nebo zločiny a bezpráví. Buď já, a ten československý dobrý a obelhaný a okradený lid a moje vlast a nebo Vy, a ta banda vlastizrádných zločinců, které chráníte a kterým tolik vyhovujete. Proto žádám referendum, protože jedině lid je pánem ve své vlasti a z jeho vůle musí pocházet všechna moc ve státě. Máte-li Václave Havle, tak silnou podporu lidí, jak uvádí sdělovací prostředky, nemáte se čeho bát. Navrhuji, jen pro nás dva, dialog v České televizi. Totéž navrhuji Václavu Pružinskému-Klausovi, po našem pohovoru. Těším se na ten rozhovor, věřím, že bude a loučím se tak, jak jsem se musel hlásit Vašemu otci a strýci: "Herr komandant, Heftling tsechische schweine Hund Nr. 80 943, ohne Name".
Zdeněk SPÁLOVSKÝ z Kroměříže
Dovětek: Tento otevřený dopis Zdeňka Spálovského byl otištěný 9. května 2001 v časopise Špígl v České republice, ale i v řadě dalších médií v zahraničí. Václav Havel s panem Zdeňkem Spálovským neměl odvahu v České televizi vystoupit. Ač proklamoval "Pravda zvítězí", pravdy se bál. Jenže pravdu nelze utajit. Mnozí pamětníci sice již nežijí, ale zůstala řada dokumentů, které byly uchráněny před likvidací, které vypovídají a potvrzují nejen to, o čem napsal pan Zdeněk Spálovský a vyzval Václava Havla ke konfrontaci.

ČESKÁ TELEVIZE

12. července 2020 v 6:00 | ERS
Aristokracie z ČT? 100 milionů majetku! píše o řediteli Dvořákovi MF Dnes. A šla hluboko
24.04.2019 9:36
Více než 100 milionů má být hodnota nemovitostí, které si v Praze pořídil generální ředitel České televize Petr Dvořák. Ten ale trvá na tom, že si vše pořídil zcela legálně, z vysokých příjmů, kterými jako úspěšný manažer už mnoho let disponuje.

Foto: Hans Štembera Popisek: Generální ředitel ČT Petr Dvořák
Nejnovější koupí ředitele veřejnoprávní televize a jeho partnerky má být nový byt v centru metropole v hodnotě více než 14 milionů korun. Smlouva na byt, nacházející se v Hellichově ulici na Malé straně, měla být podepsána v únoru.
Jak ale píše MF DNES, není to zdaleka jediná nemovitost, kterou televizní ředitel či jeho partnerka vlastní. Jen součet hodnot jeho nemovitostí v Praze se má blížit stu milionů korun.
Generální ředitel ČT tvrdí, že si na všechny nemovitosti řádně vydělal v průběhu třiceti let své úspěšné pracovní kariéry. "Nemovitosti, které vlastním, jsou přímo napsány na mé jméno, protože nemám co skrývat," zdůrazňuje pro MF DNES sám Dvořák. Připomíná, že před nástupem do ČT působil dvacet let na štědře placených místech v soukromém sektoru, například jako generální ředitel TV Nova.
Na Nově měl Dvořák mít smlouvu na 13,6 milionu ročně, a to bez bonusů a náhrad. V časech ekonomické recese mu ale byly příjmy seškrtány o 15 procent.
Zanedbatelné ale nejsou ani současné Dvořákovy příjmy, plynoucí mu z koncesionáři financovaného rozpočtu ČT. Pravidelná měsíční mzda generálního ředitele má převyšovat 240 tisíc korun, k tomu ještě dostává roční odměny. V posledních letech to bylo vždy přes dva miliony korun. Důvodem této odměny je také lepší výběr televizních poplatků, oceňovaný jako Dvořákova manažerská zdatnost. Jen v roce 2017 měl od koncesionářů vymoci o 15 milionů více, než se původně plánovalo.
ADVERTISING inRead invented by Teads
K bydlení Dvořák podle deníku využívá byt o rozloze 353 metrů čtverečních, který se nachází v nonstop střežené rezidenci mezi pražskou ZOO a Trojským zámkem. Šestipokojový byt,
kde jen výměra obýváku přesahuje 140 metrů čtverečních, má mít i tři koupelny nebo saunu. Byt měl kupovat v roce 2008 za 18,1 milionu korun.
Další byty nakoupil Dvořák přímo v centru hlavního města na Starém Městě. Menší z nich má výměru 61,9 metru a v roce 2016 za něj zaplatil 7,7 milionu. Druhý je větší, přibližně dvěstěmetrový, a v roce 2007 jej Dvořák koupil za 24 milionů. Na tento byt si Dvořák vzal patnáctimilionový hypoteční úvěr, který už podle všeho byl splacen. "Pana Dvořáka neznám, ale pokud tady byt má, tak ho nejspíš pronajímá. Bydlí tu skoro samí cizinci," řekla MF DNES jedna ze sousedek.
Jednoznačně největší pražskou investicí televizního ředitele je ale pozemek v Troji. Parcela o výměře asi 1500 metrů čtverečních jej už v roce 2008 stála 40,6 milionu. 25 milionů si na to musel půjčit a úvěr podle všeho není splacený dodnes. Parcela přitom dodnes není využita a uprostřed vilové čtvrti v pražské Troji spíše zarůstá.
Praha ale není jediným polem realitní působnosti generálního ředitele ČT. Podle katastru nemovitostí má vlastnit také rodinný dům ve Špindlerově Mlýně. A ne ledajaký - nachází se v bezprostředním sousedství hotelu, ve kterém se pravidelně scházejí pražští politici a lobbisté.
Zveřejněné informace o finančních poměrech ředitele veřejnoprávní televize přivedly k úvaze komentátora Erika Besta. Toho by zajímalo, zda se čeští demokraté inspirují v USA, kde činitelé Demokratické strany vyžadují prokázání přijmů od prezidenta Trumpa, a zda budou požadovat totéž od ředitele Dvořáka, se kterým mají obvykle dobré vztahy.
Brněnský glosátor Petr Paulczynski se po přečtení článku vyjádřil o Petru Dvořákovi jako o "aristokracii z Kavek". A klade si otázku, kolik svinstva ještě na tuto elitní společnost kolem Kavčích hor bude muset vyplavat, aby to někomu zlomilo vaz. "Zatím to vypadá, že čím víc skandálů vychází najevo, tím je aristokracie z Kavek sebevědomější," dodává Paulczynski.

JESTLI SE CÍTÍŠ JAKO ČECH

11. července 2020 v 14:33 | ERS
JESTLI SE CÍTÍŠ JAKO ČECH V NAŠÍ REPUBLICE A NELÍBÍ SE TI NEKONÁNÍ, NEBUĎ NETEČNÝ A PŘEPOŠLI TO DALŠÍM PŘÁTELŮM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Milí Češi, Moraváci a Slováci,
Nevládní organizace v ČR berou celkem za jeden rok přes půl miliardy dotací na přistěhovalce a lidi v tísni!!! Na co je používají, když tu údajně skoro žádní nejsou, proč to není pro opuštěné děti v Klokáncích, či invalidy ???
Dováží si v rámci humanitární pomoci s velkou slávou cizí muslimské rodiny na operace do IKEMU, ale pro naše děti peníze nejsou!!!
Budeme s tím už konečně něco dělat a při příštích volbách se podle toho zařídíme?
Kolik peněz z naší práce stojí "romská rodina" a co teprve bude stát daleko početnější "muslimská rodina" pokud si je sem necháme nalézt a množit se jak králíci"?
MUSLIMOVÉ a ROMOVÉ budou mít vše zadarmo: bydlení, léčení i školství a sociální dávky budou mít 2x takové, než důchodci, a lidi co přišli o práci,kteří celý život pracovali pro vlast, budovali ji a odváděli daně!!!
Kdo dal vládě právo rozhodnout se bez našeho souhlasu, že z našich daní budeme živit cigáňata a nespočet muslimů a můj soused bude nucen shánět sponzory na výcvik psa pro svého postiženého syna?
Cítím obrovský vztek a beznaděj. Cítím se obětí "bílého rasismu a diskriminace ve vlastní zemi", !!!
Udělali z nás otroky naši milí politici!!! Proč jsme vlastně tenkrát dělali revoluci, když je všechno mnohem horší, než za minulého režimu? Budeme se bát ozvat se, aby nám ještě nebylo vyčteno nějakou přiblblou ochránkyní práv, že je živíme špatně ??? Ať si je vezme na měsíc domů a pak něco říká do médií.
Saudská Arábie si nevzala jediného imigranta - bratra ve víře se stejným jazykem i zvyky!!!! Proč za nabízených 800 miliard Eur, která chtějí věnovat na výstavbu mešit v Evropě pro ně nepostaví domy a podniky, aby měli práci???
Chtějí nás prostě zlikvidovat, naše svobody, kulturu, zvyky a zabrat naše ženy, děti i výsledky tisíce let práce našich předků!
NEDOVOLME TO!!!
Před rokem 1989 policie chránila politiku jedné strany - dnes chrání armádu kobylek a nezákonný vpád do naší země bez dokladů!!!!!!
Proč musí naše ženy žít bez ochrany a třást se strachy, kdy si je vyhlídne nějaký nadržený imigranta znásilní ji, či použije ke svému chtíči její malou dcerku a policie to zařadí do kolonky "neobjasněné zločiny"!
Toto už se běžně děje v Německu, Francii, Anglii, Švédsku, prostě všude tam, kde je vítali s otevřenou náručí a už jsou rozlezlí a dokazují, že jsou pány území, která zabrali!!! V Anglii říkají znásilněným holčičkám "EASY MEAT" - snadné maso!!! Co když to příště budou Vaše dcery a vnučky ??
Podle statistických údajů ve Švédsku za rok 2014 bylo znásilněno a rituálně nožem podříznuto 6.900 žen a dětí!!! Jinde to není lepší! A tohle je stále málo na to, abyste se začali bát a konečně řekli NE Evropské unii a pomatené Merkelové ???
Dr. Hnízdil kdysi napsal, že vláda tím, že stresuje svůj národ nekompetentním rozhodováním, podporováním korupce a zlodějen a vytvářením nejisté budoucnosti, je přímo odpovědná za kvalitu zdraví národa! Musím s ním souhlasit jen napůl, vláda je totiž nyní přímo odpovědná nejen za naše zdraví, ale přijímáním kvót a befelů z unie dnes ohrožuje i naše životy!!!
A na to jsme jí nedali mandát ve volbách.
Pokud si pamatuji, žádná z volených stran neměla ve svém programu z nás islamizací naší země nadělat otroky!!!
Podporuji veškeré aktivity Okamury, směřující proti imigrantům, proti multikulti fantasmagorii EU likvidující naši civilizaci. Musíme bojovat o svá práva a svobody všichni, nikdo nás neochrání!!!
Souhlasím s prezidentem- ISLÁM není slučitelný s jakoukoli demokracií a oni nebudou ctít naše zákony! Je to TROJSKÝ KŮŇ V EVROPĚ!!! Čím víc nás bude nesouhlasit, tím více se budou nuceni i politici zamýšlet nad svou i naší existencí.
V jednotě je síla .!!! Tohle je nájezd na Evropu a my jsme již ve válce!!! Je trochu jiného charakteru, zatím nemají zbraně, zatím, ale přesto je to nezákonné dobývání našeho území!!! Právo bránit se násilí je v Listině lidských práv a svobod.
Kdo by se chtěl nechat dobrovolně podřezat a okrást, je blázen ne humanista. My jsme je sem nezvali, ani je tady nechceme!!!
Sledujte nezávislé zdroje, abyste byli v obraze: Cesty k sobě (Petr Chobot), Parlamentní listy, Nezávislý vysílač (J.Chvátal) a podobně. Skvělá je i kniha Benjamina Kurase Jak zabít civilizaci tam se dozvíte souvislosti z historie islámu a politických rošád světových vlád od USA po IS , z kterých mrazí!
Musíme být i přes embargo v médiích informovaní, aby nám nevěšeli bulíky na nos! NECHCEME BÝT DISKRIMINOVANÍ VE VLASTNÍ ZEMI A ZE SVÉ PRÁCE ŽIVIT DARMOŽROUTY ODKUDKOLI!!!
CHCEME BEZPEČNOU BUDOUCNOST A SVOBODY PRO NAŠE DĚTI!!!
A POKUD ZA NÁS NAŠI POLITICI NECHTĚJÍ BOJOVAT ZA NAŠE PRÁVA A BRÁT OHLEDY NA NAŠE POŽADAVKY MUSÍ BÝT ODVOLÁNI, JSOU NÁM NA NIC!!!
Měli bychom opevňovat ploty hranice společně s V4, v jednotě je síla, aby nám sem nezákonně nelezli a zůstali u milující Merkel a tatíka Hollanda. Ať si je tam vychutnají; a poznají jejich zrůdnost !!! Jen mám strach, až se jim tam rozlezou, že nás zachvátí vlna utíkajících Němců nebo Rakušanů!
Přátelé neživte v sobě jen nenávist, ta by oslabovala vaši sílu bojovat za naše svobody práva pro naše děti a budoucnost vlasti, posilujte odhodlanost nedat se a odpor vůči příkazům z unie a nekompromisnost vůči jejich požadavkům!!!
Kdo souhlasí, po přečtení změň a přidej o jeden stupeň vyšší číslo, ale musíš kliknout na přeposlat a pak jej přepsat !!!

Babiš a číslo 653.

29. června 2020 v 18:13 | ERS

Číslo 653.


Proto tolik křiku na Letné, jde jim o krk.Usnesení čísla 653. Už je na ofic. stránkách Poslanecké sněmovny 6.6.2019 v 10.40 přijala sněmovna usnesení zavazující Babišovu vládu, aby začala vyšetřovat zločiny privatizace v letech 1992 až 2005 a aby připravila zákony, aby co bylo ukradeno, bylo vráceno - třeba OKD, třeba Mostecká uhelna, třeba Škoda Plzeň.
Číslo usnesení je 836.Proti usnesení hlasovali ODS a jinak sabotovali všichni z TOP-09, STAN, KDU-ČSL.Hlasování v PDF jako příloha. Tisk usnesení ještě parlament nezpracoval. Mainstreem o něm mlčí. O to víc křičí - bude demonstrace! Poprvé od listopadu 1989 se budou vyšetřovat zločiny privatizace.Proto musí Babiš pryč. Proto "Čapí hnízdo".Proto státní zástupci a soudy se snaží vytvořit si páky na premiéra Babiše, aby k vyšetřování zločinů privatizace nedošlo. Hodně soudců a státních zástupců má totiž "špínu za nehty". Kdo demonstroval proti Babišovi, hlasoval proti vyšetřování zločinů privatizace.Je to jasné, čeho se bojí.Je jasné, kdo jim platí a kdo a hlavně kteří politici vystupují na demonstracích.

Babiš a privatizace.

29. června 2020 v 18:10 | ERS
Nyní bychom se věnovali pořadu schůze, s tím, že pevně zařazeným bodem je
227.Nezaplacené podniky privatizované vládami ODS, ODA a KDU-ČSL v letech 1992 - 1998
Požádám kolegu Krejzu, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Poté bych vyzval, aby za mě někdo také zasedl u stolku zpravodajů. Přihlášený do rozpravy je pan kolega Valenta. Až budu chtít vystoupit, tak požádám kolegu Pikala, aby mě na chvilku vystřídal. Nyní tedy pan poslanec Valenta. Než se ujme slova, pan kolega Profant se omlouvá od 9.00 do 9.30, resp. omlouval, už je tady, a pan kolega Koten do 11 hodin.
Pane poslanče, máte slovo.
Poslanec Jiří Valenta:
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, tak napotřetí poté, co jsem přihlášen, na mě došlo. Mé vystoupení nebude krátké, nebude ani dlouhé, myslím si, že bude tak akorát. Chtěl bych vás seznámit s některými aspekty, které proběhly v rámci privatizačního projektu v rámci velké privatizace, kuponové privatizace u nás v České republice. My jsme tady dnes proto, abychom tyto podezřelé aspekty privatizačního procesu projednali.
Na tento celý proces nemohou být některé pravicové strany, myšleno například ODS, KDU-ČSL, ale ani přeběhlíci z jejich řad do TOP 09, pod jejichž kuratelou se odehrál, nikterak hrdy. Řekl bych snad, že ba právě naopak. A je jen ke smůle všech poctivých občanů, že v České republice doposud neexistuje žádné specializované pracoviště, které by se takto provedenými zlodějnami, tunely, podvody, zneužíváním informací v obchodním styku, porušováním povinností při správě cizího majetku a mnoha jinými těžkými hospodářskými kriminálními delikty zaobíralo a event. iniciovalo trestní stíhání tehdejších pachatelů. Trestné jednání ve stylu Viktor Kožený či Zdeněk Bakala v žádné civilizované společnosti prostě trpět, a navíc dokonce promlčet, tedy prominout, nelze. A právě pravicové strany by na toto měly dbát. I díky jejich přispění je dnes soukromý majetek stavěn snad ještě více než lidský život. ***
(10.10 hodin)
(pokračuje Valenta)
Osobně si dokážu představit, že jakýsi úřad dokumentace a vyšetřování zločinů privatizace, díky které se rozplynuly v černé díře stovky miliard, by ani dnes rozhodně nebyl bez práce, přičemž jeho činnost by zcela jistě vrátila do státního rozpočtu alespoň zlomek toho, co se podvodným jednáním z gigantického státního majetku rozebralo, či přímo, a nebojím se to říci, rozkradlo.
Pro vaši informaci, v rámci velké privatizace se přerozdělil státní majetek v hodnotě 1 200 miliard korun. 342 miliard byla hodnota majetku privatizovaného kuponovou privatizací a nemovitý majetek ve výši 107 miliard korun byl převeden bezúplatně na obce. A toto snad je jediná položka, která by mohla být optikou poctivého člověka považována za nízkoproblémovou, ba snad dokonce i oprávněnou.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, skutečně zpackaných privatizací, někdy neúmyslně, ale především úmyslně způsobených privatizačních podvodů, často ale jen prachsprostých zlodějen, bylo možno zaznamenat v posledních třech dekádách v naší malé zemi nespočet. Já osobně pocházím a žiji v Plzni a tak se pokusím připomenout alespoň ty nejkřiklavější případy miliardových privatizačních machinací, které se odehrály právě tam a dodnes vzbuzují nejedno podezření.
Zcela jistě znáte, jak tady sedíte, významný plzeňský strojírenský velkopodnik Škoda. Bohužel také zde to vše začalo až podezřele špatným privatizačním modelem, diplomaticky řečeno, i když osobně bych se nebál používat ani i takové termíny, jako jsou podvod, krádež státního majetku, tunelování a podobně. Ale od samého počátku.
V roce 1992 svěřil Klausův vládní kabinet, který tehdy čítal, mimo jiné, 14 členů ODS, pět členů KDU-ČSL a některé další, největší českou strojírnu panu Lubomíru Soudkovi, který potom za sedm let přivedl světoznámou továrnu až prakticky ke krachu. Ta byla potom nucena se tak znovu vrátit na bedra státu, který následně dosadil do jejího čela jiného schopného kádra, kádra v uvozovkách, Martina Romana. Tehdy čerstvý třicátník asi pod pozitivním dojmem ze svých odborných zkušeností z řízení firmičky na prodej bramborových lupínků Wolf velice šikovně, alespoň tehdy pro někoho, připravil Škodu Plzeň k druhé privatizaci. A toto již státní koncern skutečně položilo na lopatky.
Mimochodem, byl to přesně stejný Martin Roman, který podle explicitního vyjádření tehdejšího ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, a to z roku 2011, sponzoroval politické strany, a to přímo z rozpočtu ČEZu. I když exministrova slova postrádala dostatek důkazů, stala se vážným obviněním z toho, že utajované toky peněz mohly znamenat ze strany přijímacích politických subjektů značné daňové úniky. Je velkou škodou, že kolega Schwarzenberg na obhajobu svého tvrzení uvedl potom mediálně už pouze to, že TOP 09 nedostala od nejbohatšího státního úředníka v České republice Romana ani korunu. Možná i proto se takto předtím rozhovořil, ale dále svá podezření již raději nikterak nekonkretizoval.
Podle týdeníku Respekt ale mohly některé partaje dostávat od ČEZu peníze například z předraženého nákupu solárních elektráren od firmy Amun.Re či z podezřelých zahraničních investic polostátního podniku. Ale je nad slunce jasné, že komunistické straně pan Martin Roman nikdy nefandil a nikdy pro nás nebyl ani ideologicky, ani
svým chováním košer. Takže se teď zbývá jen ptát, do jakých že to rukou demokratických stran energetické peníze tehdy odtékaly.
Ale to jen tak na okraj. Vraťme se ke Škodovce. V letech 2002, 2003, kdy odpovídal za správu státního majetku Bohuslav Sobotka, získala akcie již zadlužené Škody, a to za pouhých 800 milionů korun, neprůhledná skupina Appian, která se ale ještě tehdy chytře tvářila jako americký investor. Následně se ale ukázalo, že za ní stojí skupina českých finančníků, která obchodovala s penězi podivně vytaženými ze státní Mostecké uhelné společnosti, kterou Appian zcela benevolentně umožněným finančním incestem potichu za zády státu ovládl. A bezbřehý rozprodej rodinného stříbra koncentrovaného ve Škodovce mohl začít naplno. 2004 - prodej jaderného strojírenství, hutí, kováren, dceřiné firmy Škoda Gear a slovenských Železiarní Podbrezová. Poté následoval prodej Škody Výzkum a konečně energetického strojírenství. Celkově se výnos z prodeje vyšplhal až na odhadovaných 15 miliard. A to si ještě Appian ponechal škodovácký klenot, divizi Škodu Transportation, a firmu Škoda Investment spravující firemní reality, která jaksi další náhodou získala tučné dotace na rozvoj továrního areálu. Velice zajímavé.
A teď již jen v rychlosti sumarizujme a srovnávejme. Rok 2002, kdy stát prodává Škodovku za pouhých 800 milionů korun, a rok 2004, tedy o dva roky později, kdy nový soukromý majitel prodává - teď zdůrazňuji - jen některé a méně lukrativní závody firemního majetkového portfolia za oněch zmíněných 15 miliard korun. Obě částky potom stačí jednoduše odečíst, přirozeně tu nižší od vyšší, a rázem zjistíme, jak se dá se státním majetkem efektivně, alespoň podle pomyslné ekonomické učebnice naší demokratické pravice, pracovat.
Tedy státní prodej za 800 milionů, výdělek pro privátní sektor 15 miliard. Velice hezký profit, nemyslíte?
Příklad Škodovky tedy jasně osvědčil, že se dá velice snadno a neprůhledně vydělat. Ovšem jen s tím zanedbatelným detailem, že mnohamiliardový zisk z prodeje celosvětově proslulého podniku je nyní již uložen v soukromé kapse. Že občané opět ostrouhali? No a co, koho to bude za pár let zajímat, že? Máme tady přece jiné starosti. A ti komunisté jen tak stále straší, tak co se v jakémsi boji proti nim nepokusit vytunelovat i ten stát, který oni přinesli do roku 1989? Když se kácí les, lítají třísky.
Popsaný případ Škodovky je tedy zřetelnou, velice jednoduchou a dle mého názoru nezpochybnitelnou ilustrací toho, jak se u nás v dobách privatizačních nakládalo se svěřeným více než bilionovým majetkem státu. A je zcela lhostejno, že tento paraziticko-zlodějský proces nastartoval znova převážně modrý kabinet a dokonal poté třeba i někdo jiný, byť oděný v jiném politickém dresu. Vždyť nakonec i ta opoziční smlouva byla potom k něčemu dobrá.
Ale teď vážně. Vinni jsou všichni, kdo se na okrádání národa tímto pseudodemokratickým, či rádoby privatizačním způsobem jakkoliv podíleli.
Je nutno na toto nezapomínat a nenechat si odvádět pozornost jiným směrem. A čekám, že tomu tak bude ze strany některých pravicových kolegů i dnes. Proto se, a to oznamuji dopředu a avizuji, do další diskuze již nezapojím.
Dámy a pánové, jistě uznáte, že na celý Plzeňský kraj, za který jsem byl zvolen do Sněmovny, by byl jeden, pouze byť takovýto velký a křiklavý příklad pro vaši ilustraci nejspíše málo. Proto budu ještě chvilku pokračovat a vypůjčím si pro svoji další argumentaci kauzu dalšího světového a před lety také šikovně zašantročeného podniku, Plzeňského Prazdroje.
A jak to tedy s ním tehdy bylo? Už koncem roku 1991 se rozběhla debata, jak co nejrychleji privatizovat Plzeňské pivovary. Netrvalo dlouho a v následujícím roce proběhly námluvy velice lukrativního a nezadluženého pivovaru a japonské Nomury. Jako zástupci statutárních orgánů pivovarům tehdy asistovali dva politici - Vlastimil Tlustý z ODS a pan Miroslav Kalousek, tehdy ještě pevně zakotvený v KDU-ČSL. A tak možná není ani divu, že v polovině června roku 1992 dorazila na Ministerstvo zemědělství smlouva, podle které má Nomura dělat takzvaně privatizačního poradce pivovarů a obdržet za to 2 % z prodejní ceny. Velice podezřelé až tragikomické, ovšem přesně ilustrující celý podvodný proces privatizace v České republice bylo to, že aktuálně ještě připomínkovaná smlouva již platila od května téhož roku a nikdo se ani nenamáhal tento rozpor vysvětlit a připravované trestní oznámení raději ani neopustilo zásuvky Ministerstva zemědělství. Můžeme si říkat - že by politické tlaky?
***

(10.20 hodin) (pokračuje Valenta)
Námluvy byly ukončeny privatizačním procesem, který nasměroval 70 % do kuponové privatizace. Plzeňské pivovary, již přejmenované na Plzeňský Prazdroj, potom lehce ovládla nákupem akcií IPB. Stalo se tak nedlouho před 4. březnem roku 1998, kdy celou IPB koupila za 2,5 miliardy již zmiňovaná Nomura. A teď poslouchejte, o den později převedla IPB 84 % akcií pivovaru na firmu České pivo a na oplátku od ní dostala 7,2 miliardy korun. Banka
ale platila sama sobě, neboť 12. března půjčila uvedenou sumu výměnou za směnky společnostem Bankovní holding, CzechTrade a Prosper International. Tyto tři firmy převedly peníze na účet Českého piva, které je potom zase vrátilo IPB.
Možná že se vám tento proces bude jevit na rychlé pochopení velice složitým, ale nenechte se mýlit, vše se tehdy zvládlo za pouhých, a teď poslouchejte, 14 minut - 41 minut, pardon omlouvám se za přeřek. Ale ono to stačí. 41 minut zase už není takový velký rozdíl.
Celá kauza měla ale ještě pokračování. Směnky, které zůstaly v rukou IPB v celkové výši 9 miliard, se ukázaly jako bezcenné. Krátce po krachu banky se totiž vynořila smlouva, podle níž je možné za směnky zaplatit jen bezcennými akciemi IPB. Ta ztratila na obchodu více než 7 miliard. Nomura naopak získala 22 miliard a celou společnost České pivo potom prodala jihoafrickému koncernu SAB.
Když ČSOB převzala aktiva IPB, bylo podáno na aktéry obchodu trestní oznámení. Vyšetřovatel Jiří Tvrdý obvinil osm protagonistů tohoto byznysu z úvěrového podvodu, porušování povinností při správě cizího majetku a zneužívání informací v obchodním styku. Pánové Tlustý a Kalousek se přes podezření ze střetu zájmů, které představovaly jejich styky s Nomurou, stali členy poslanecké komise pro vyšetřování krachu IPB a kolega Kalousek dokonce jejím předsedou. Komise poté popsala sice selhání státních úřadů při privatizaci a kontrole IPB, ale jaksi opomenula fakt, že banka byla svého času věřitelem ODS a ČSSD, a nezmínila rovněž ani případnou zodpovědnost politiků při ztrátě Prazdroje, ani za další bankovní tunely.
Dámy a pánové, jsem skutečně přesvědčen, že 90. léta, zejména za prezidentování Václava Havla, premiérování tehdejšího předsedy ODS Václava Klause, za prakticky neomezené vlády pravice, došlo v naší zemi k obrovským majetkovým transferům, které nejenom že ve svém důsledku poškodily a okradly občany naší země, následně měly dlouhá léta zřetelný podíl na stagnaci jejich životní úrovně, že dokonce nebyly ani provedeny podle zákonů naší země, které byly urychleně ušity na míru tehdy vládnoucím elitám, a to na úkor většiny společnosti.
Všeobjímající a všeprostupující klientelismus a dlouholetá nedotknutelnost strážců ideové doktríny sociální nespravedlnosti, kteří se na těchto zlodějinách podíleli a měli svůj efektivní podíl,
dosud neumožnily objektivní kritické zhodnocení celé této polistopadové etapy vývoje naší společnosti. A protože se jedná o historii novodobou, nám nepříliš vzdálenou, lze skutečně spravedlnosti ještě v mnohém napomoci. Občané naší země toto jistě pozitivně ocení. Státní majetek tehdy nebyl a ani dnes není v ničem horší než majetek soukromý. Ostatně naše Ústava hovoří o rovnosti vlastnických forem, a proto nemůžeme stíhat krádeže a podvody v rámci soukromého vlastnictví jinak než krádeže a podvody spáchané na majetku nás všech, na majetku státním. Zkusme pro to něco společně udělat, i když někteří z nás tomu budou zcela jistě z logických důvodů bránit. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad poslanců KSČM.) Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Valentovi. Nyní je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Lipavský. Mám ho tady přihlášeného, předtím tam byl kolega Bartoš, tak asi došlo k omylu. Kdo dál do rozpravy? Prosím pana předsedu vyšetřovací komise k OKD, pana Černohorského. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Poslanec Lukáš Černohorský: Dobrý den. Děkuji za slovo. Já bych měl jenom drobnou alternativu k návrhu komunistické strany, jak tady bylo předneseno usnesení, nebo návrh usnesení, že Poslanecká sněmovna konstatuje, že v letech 1992 až 1998 došlo při privatizaci majetku atd., tak já navrhuji změnu závěrečného data z roku 1998 na rok 2005. Jde o to, že mně osobně přijde trošku pokrytecké hlasovat o tom, že pouze do roku 1998 tady docházelo k špatným privatizacím a že docházelo v podstatě k rozebírání státního majetku. Na tuto záležitost upozorňoval i Nejvyšší kontrolní úřad v roce 2003, který prováděl kontrolu právě na Fondu národního majetku, kdy kontroloval období 1997 až 2001. Jedná se o kontrolní závěr 0230, já ho tady nebudu předčítat, má to asi devět stránek, když tak si to můžete dohledat sami. A tam právě upozorňuje na dosti silná pochybení na Fondu národního majetku, která pokračovala právě i po roce 1998. Daly by se samozřejmě i po tom roce 1998 jmenovat další v podstatě špatné prodeje českého státu, které byly v podstatě orchestrovány na Fondu národního majetku. Může to být ať už OKD, Mostecká uhelná a další. Takže proto bych navrhoval, abychom změnili datum z roku 1998 na rok 2005. Rok 2005 volím proto, že samozřejmě v tom roce zanikl Fond národního majetku, ke konci roku 2005. Děkuji. (Potlesk poslanců Pirátů.) Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Černohorskému. Nyní mi dovolte načíst omluvy, které došly předsedovi Poslanecké sněmovny. Pan kolega Jelínek od 9 do 9.30, pan poslanec Jan Farský mezi 14.30 a 19 hodin a pan poslanec Jakub Janda od 14.30 do konce jednacího dne.
Požádám kolegu Pikala, jestli by mě vystřídal, a přihlásím se do rozpravy. Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, přebírám předsedání. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.
Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já budu stručný. Já se nejdříve vyjádřím k návrhu pana kolegy Černohorského. Náš bod se jmenoval právě Privatizační zločiny od roku 1992 do roku 1998, a to z toho důvodu, že v té době docházelo k nejvyšším, k největším ztrátám. Také se týkal toho, že v loňském roce uplynula dvacetiletá promlčecí doba pro tyto věci. Cílem našeho usnesení je bod II, který citujeme, to znamená, aby bylo přijato - aby vláda připravila změny trestněprávních předpisů, nikoliv pouze trestního zákona nebo trestního řádu, které by vedly k tomu, aby privatizační kroky, které byly v rozporu se zákonem po roce 1999, mohly být dál řešeny a potrestány.
Já nemám nic proti tomu, aby rozšířeno usnesení, souhlasím s ním. Jenom se netýká vlastně toho období, které tady posuzujeme, ale pokud s tím Poslanecká sněmovna vysloví souhlas, budu jenom rád.
Dovolte mi, abych doplnil své vystoupení z 9. května, kdy jsem přednášel usnesení, a potom ho v podrobné rozpravě znovu zopakuji i s tou změnou, kterou přednesl kolega Černohorský, protože ji akceptuji.
Ale ta základní čísla, která jsou dána právě tím nálezem Nejvyššího kontrolního úřadu, který se tím opravdu zabýval, a náklady transformace, tzn. ty náklady, které nese stát za tzv. privatizaci, činily 577 miliard 500 milionů korun.
Nucená správa stála občany České republiky
- nucená správa IPB - 200 miliard korun.
Ztráty na privatizaci Chemapolu jsou vypočteny na 16 miliard 900 milionů korun. Jedna z prvních privatizací týkajících se právě roku 1992 až 1993,
Knižní velkoobchod Praha, 21 milionů korun, tím to v podstatě začalo, tak jak se prodával státní majetek, a za prodej jednoho domu potom to privatizátoři měli zpátky. Pokud jde o ANEX-CIRUS, to jsou ty známé padáky, ty přišly stát na 150 milionů korun. Modernizace tanku T72, která skutečně byla spojena právě s privatizací některých podniků, stála 13 miliard korun.***
(10.30 hodin) (pokračuje Filip)
Kasárna na náměstí Republiky, která prodal stát, a vlastně prodělal při tom prodeji, protože penále v té smlouvě stály stát 400 milionů korun, takže nabyvatelé současného obchodního centra samozřejmě k tomu státnímu majetku přišli zatraceně lacino. Lehké topné oleje - 100 miliard. Pokud jde o Promopro, které se soudí, je ztráta pro stát 938 milionů korun. Opencard - 800 milionů korun, Zelená Praha - 250 milionů korun, Bezdrátová Praha - 390 milionů korun, Praha olympijská - 70 milionů korun, arbitráž Novy se CME - 10 miliard korun. Kdo si na to nevzpomíná, připomenu. Samotná Nova tedy ustála tu arbitráž mezinárodní, nezaplatila to, ale český stát na stejných dokumentech tu arbitráž prohrál. Pokud jde o Český dům - 26 milionů korun, Diag Human - zde už jsme zaplatili 360 milionů korun a nárok, který si uplatňuje protistrana, je ve výši 13 miliard korun. Doufám, že to nebudeme muset nikdy zaplatit.
Mosteckou uhelnou tady připomněl kolega Valenta a ta ztráta 3 miliardy 200 milionů korun je specifikovaná tím - to je snad jediný příklad, který jsem neuváděl v tom svém úvodním slovu, když se nám poprvé podařilo ten bod zařadit
- to je totiž tak, že české orgány činné v trestním řízení se tím případem v podstatě nezabývaly, nechaly tomu volný průběh, až teprve na základě šetření orgánů činných v trestním řízení švýcarského státu prostě došlo k tomu, že se dohledaly ty toky peněz, které byly vyváděny z rozpočtu České republiky.
Pokud jde o OKD, nechám to vyčíslení samozřejmě na vyšetřovací komisi, ale předběžné odhady jsou na 85 miliard korun.
A začalo to stejně jako Poldi Kladno, oddělením určité části, která byla důležitá pro ten podnik. U Poldi Kladno to byl ten energoblok, kdy ztratilo Poldi vlastně šanci být efektivní, vzhledem k tomu, že ho privatizátoři energobloku začali vydírat, přivedli Poldi ke krachu. Stejně tomu tak bylo v OKD, kdy ten převod té části té údržby, bez kterého žádný důl nemůže fungovat, ve skutečnosti znamenal propad a tu podivnou privatizaci, která skončila v rukou bývalých vlastníků, než to musel převzít stát. A znovu připomínám, že tak jak tam těch 85 miliard korun zahučelo, tak Česká republika jako vlastník, současný vlastník OKD tento podnik vede v zisku. A to potvrzuje jenom slova kolegy Valenty, který řekl, že všechny formy vlastnictví jsou si rovny a že není povinností státu něco privatizovat. A dokonce si myslím, že někdy je potřebné, aby si to stát ponechal. (Trvalý hluk v jednací síni.) A mohl bych hovořit o dalších škodách, které třeba nebyly v miliardách, ale jenom ve statisících, jako byl například Internet do škol, kdy ta ztráta státu dosahovala téměř milionu korun 884 tisíc. Bylo vypočteno, že tam byly i náklady, které byly mimo.
Dovolte mi tedy, abych po skončení obecné rozpravy zopakoval svůj návrh v rozpravě podrobné a upřesnil ho tak, jak řekl kolega Černohorský, to znamená, abychom se zabývali v tom usnesení a tím úkolem pro vládu až do roku 2005, tedy těch, které ještě můžou orgány činné v trestním řízení v České republice řešit. Děkuji vám. Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji panu místopředsedovi. Požádal bych sněmovnu o větší klid během jednání. Nyní se s faktickou poznámkou hlásí pan poslanec Ondráček. Než dorazí k mikrofonu, seznámím vás s omluvenkami. Omlouvá se nám pan poslanec Řehounek mezi 14.30 až 18.00 z důvodu jednání ve volebním kraji, omlouvá se nám paní poslankyně Mračková do 13 hodin ze zdravotních důvodů, omlouvá se nám paní kolegyně Pastuchová od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.
Prosím, pane poslanče, máte slovo. Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, abych jenom ve zkratce reagoval na svého předřečníka, který mluvil o některých kauzách a o tom, že orgány činné v trestním řízení nekonaly. Ano, ta pravda je, orgán činný v trestním řízení je útvar, nikoliv policista. Takže policisté, kteří tenkrát byli činní v těch kauzách některých, které již zde byly zmíněny, byli většinu vyšetřování na bývalém útvaru odhalování korupce a finanční kriminality. A v době mého působení pamatuji pandury, casy, Mosteckou uhelnou, ale i třeba kauzu Opencard anebo vyšetřování bývalého prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, kdy trestní oznámení podávala tato Poslanecká sněmovna. Nebylo to o tom, že by policisté byli tak neschopní nebo neměli tu vůli. Bylo to správně řečeno, byly to policejní orgány, a tím je útvar Policie České republiky. A jistě vzpomenete někteří z vás, kteří jste se některými kauzami zabývali, vzpomenete, když nejmenovaný poslanec, kterého se jedna kauza blízko dotkla, volal tehdejšímu vyšetřovateli, dnešnímu řediteli národní centrály, a v podstatě, že mu plukovníci ani podplukovníci nebudou tady velet. Takže vzpomeňme jenom na to a neházejme tu špínu na policisty. Ti by chtěli, ale bohužel byla doba, že nemohli. Děkuji. Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ptám se, kdo dál se hlásí do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, tak obecnou rozpravu končím. O závěrečné slovo nežádám. Jestli kolega Kováčik za mě? Pan zpravodaj také ne. Přistoupíme k rozpravě podrobné a požádám pana poslance Kováčika, aby návrh usnesení po dopřesnění, tak jak řekl kolega Černohorský, přednesl. Máte slovo, pane poslanče. Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, přeji vám hezký dobrý den. Dovoluji si v podrobné rozpravě přednést návrh usnesení k bodu 189 a vzhledem k tomu, že jste slyšeli v obecné rozpravě návrh, kterým upřesnil ten návrh pan kolega Černohorský, že my jako předkladatelé nebo navrhovatelé bodu souhlasíme s tím bodem, osvojujeme si to rozšíření, tak mi teď dovolte načíst upravený návrh usnesení včetně změny přednesené panem kolegou Černohorským. Má dva body.
Tedy: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky za prvé konstatuje, že v letech 1992 až 2005 došlo při privatizaci majetku státu k velké řadě excesů, chyb i zločinů, které způsobily České republice a jejím občanům škody na majetku v řádech stovek miliard korun a které vlády České republiky dosud nedořešily a jejich následky neodstranily.
A za druhé, Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá vládu České republiky zpracovat a navrhnout účinnou změnu trestněprávních předpisů tak, aby bylo možné takové zločiny způsobené při privatizaci dále stíhat a potrestat, aby nedošlo k jejich promlčení včetně posouzení, zda nedošlo v určitém období k situaci, kdy promlčecí doba ani nemohla běžet.
Tolik, kolegyně a kolegové, návrh usnesení přednesený v podrobné rozpravě a prosím, abyste pro tento návrh hlasovali. Děkuji. Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má někdo jiný návrh v podrobné rozpravě? Kdo se hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. O závěrečná slova není zájem. Budeme tedy rozhodovat v hlasování. Já zagonguji, dám šanci... Všechny vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, abychom mohli vyjádřit vůli Poslanecké sněmovny v hlasování. Počkám, až se ustálí počet přihlášených... ***
(10.40 hodin) (pokračuje Filip)
O návrhu usnesení rozhodneme v hlasování číslo 836, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.
V hlasování pořadové číslo 836 z přítomných 123 pro 108, proti 12. Návrh byl přijat.
Děkuji zpravodaji, děkuji panu Kováčikovi a končím tento bod. Ještě mimo body s přednostním právem pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Máte slovo. Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, dovoluji si jménem poslaneckého klubu KSČM, ale i jménem těch občanů České republiky, kteří právem poukazují na to, že v tom období, o kterém byla řeč, se děly obrovské nespravedlnosti, zločiny, zašantročení, děkuji vám všem, že poprvé v historii Poslanecká sněmovna vzala svým hlasováním na vědomí, že se vůbec něco takového dělo.
Je to okamžik, který se dá hodnotit jako světélko na konci tunelu, a teď dojde zcela určitě, aspoň já jsem o tom přesvědčen, k onomu naplnění bodu dvě, kdy vláda ČR bude také činit takové kroky v legislativní oblasti, aby to období nezůstalo zapomenuto a zasuto v dějinách a aby ti, kteří se loupeží, zlodějnou obohatili, tak aby nemohli nadále svých plodů užívat. Aby lid České republiky alespoň částečně mohl to, co mu bylo ukradeno, dostat zpátky vráceno. Děkuji. Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji Pavlu Kováčikovi. A budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze bodem http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/030schuz/s030191.htm Výše je kopie záznamu stenoprotokolu z uvedené www.adresy.
Nezměnil jsem na ní ani písmeno, ani rozdělovací znaménko.
Naopak nedůležité, technické informace (omluvy nepřítomných, předání slova či změna předsedajícího) jsem zmenšil.

Výzva z Prostějova

21. června 2020 v 22:38 | ERS
JESTLI SE CÍTÍŠ JAKO ČECH V NAŠÍ REPUBLICE A NELÍBÍ SE TI NEKONÁNÍ, NEBUĎ NETEČNÝ APŘEPOŠLI TO DALŠÍM PŘÁTELŮM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Milí Češi, Moraváci a Slováci,
Nevládní organizace v ČR berou celkem za jeden rok přes půl miliardy dotací na přistěhovalce a lidiv tísni!!! Na co je používají, když tu údajně skoro žádní nejsou, proč to není pro opuštěné děti vKlokáncích, či invalidy ???Dováží si v rámci humanitární pomoci s velkou slávou cizí muslimské rodiny na operace do IKEMU,ale pro naše děti peníze nejsou!!!Budeme s tím už konečně něco dělat a při příštích volbách se podle toho zařídíme? Kolik peněz z naší práce stojí "romská rodina" a co teprve bude stát daleko početnější "muslimskárodina" pokud si je sem necháme nalézt a množit se jak králíci"? MUSLIMOVÉ a ROMOVÉ budou mít vše zadarmo: bydlení, léčení i školství a sociální dávky budoumít 2x takové, než důchodci, a lidi co přišli o práci,kteří celý život pracovali pro vlast, budovali ji aodváděli daně!!! Kdo dal vládě právo rozhodnout se bez našeho souhlasu, že z našich daní budeme živit cigáňata anespočet muslimů a můj soused bude nucen shánět sponzory na výcvik psa pro svého postiženého syna?Cítím obrovský vztek a beznaděj. Cítím se obětí "bílého rasismu a diskriminace ve vlastní zemi", !!!Udělali z nás otroky naši milí politici!!! Proč jsme vlastně tenkrát dělali revoluci, když je všechnomnohem horší, než za minulého režimu? Budeme se bát ozvat se, aby nám ještě nebylo vyčtenonějakou přiblblou ochránkyní práv, že je živíme špatně ??? Ať si je vezme na měsíc domů a pak něcoříká do médií. Saudská Arábie si nevzala jediného imigranta - bratra ve víře se stejným jazykem i zvyky!!!! Proč zanabízených 800 miliard Eur, která chtějí věnovat na výstavbu mešit v Evropě pro ně nepostaví domy a podniky, aby měli práci???Chtějí nás prostě zlikvidovat, naše svobody, kulturu, zvyky a zabrat naše ženy, děti i výsledky tisícelet práce našich předků!NEDOVOLME TO!!!
Před rokem 1989 policie chránila politiku jedné strany - dnes chrání armádu kobylek a nezákonnývpád do naší země bez dokladů!!!!!!Proč musí naše ženy žít bez ochrany a třást se strachy, kdy si je vyhlídne nějaký nadržený imigrant a znásilní ji, či použije ke svému chtíči její malou dcerku a policie to zařadí do kolonky"neobjasněné zločiny"!Toto už se běžně děje v Německu, Francii, Anglii, Švédsku, prostě všude tam, kde je vítali sotevřenou náručí a už jsou rozlezlí a dokazují, že jsou pány území, která zabrali!!! V Anglii říkajíznásilněným holčičkám "EASY MEAT" - snadné maso!!! Co když to příště budou Vaše dcery a vnučky ?? Podle statistických údajů ve Švédsku za rok 2014 bylo znásilněno a rituálně nožem podříznuto 6.900žen a dětí!!! Jinde to není lepší! A tohle je stále málo na to, abyste se začali bát a konečně řekli NEEvropské unii a pomatené Merkelové ???Dr. Hnízdil kdysi napsal, že vláda tím, že stresuje svůj národ nekompetentním rozhodováním,podporováním korupce a zlodějen a vytvářením nejisté budoucnosti, je přímo odpovědná za kvalituzdraví národa! Musím s ním souhlasit jen napůl, vláda je totiž nyní přímo odpovědná nejen zanaše zdraví, ale přijímáním kvót a befelů z unie dnes ohrožuje i naše životy!!! A na to jsme jí nedali mandát ve volbách.Pokud si pamatuji, žádná z volených stran neměla ve svém programu z nás islamizací naší zeměnadělat otroky!!!Podporuji veškeré aktivity Okamury, směřující proti imigrantům, proti multikulti fantasmagorii EUlikvidující naši civilizaci. Musíme bojovat o svá práva a svobody všichni, nikdo nás neochrání!!!Souhlasím s prezidentem- ISLÁM není slučitelný s jakoukoli demokracií a oni nebudou ctít našezákony! Je to TROJSKÝ KŮŇ V EVROPĚ!!! Čím víc nás bude nesouhlasit, tím více se budou nuceni ipolitici zamýšlet nad svou i naší existencí. V jednotě je síla .!!! Tohle je nájezd na Evropu a my jsme již ve válce!!! Je trochu jiného charakteru, zatím nemají zbraně, zatím, ale přesto je to nezákonné dobývání našeho území!!! Právo bránit senásilí je v Listině lidských práv a svobod. Kdo by se chtěl nechat dobrovolně podřezat a okrást, je blázen ne humanista. My jsme je semnezvali, ani je tady nechceme!!!Sledujte nezávislé zdroje, abyste byli v obraze: Cesty k sobě (Petr Chobot), Parlamentní listy, Nezávislý vysílač (J.Chvátal) a podobně.Skvělá je i kniha Benjamina Kurase Jak zabít civilizaci tam se dozvíte souvislosti z historie islámu apolitických rošád světových vlád od USA po IS , z kterých mrazí!Musíme být i přes embargo v médiích informovaní, aby nám nevěšeli bulíky na nos!NECHCEME BÝT DISKRIMINOVANÍ VE VLASTNÍ ZEMI A ZE SVÉ PRÁCE ŽIVITDARMOŽROUTY ODKUDKOLI!!! CHCEME BEZPEČNOU BUDOUCNOST A SVOBODY PRO NAŠE DĚTI!!!A POKUD ZA NÁS NAŠI POLITICI NECHTĚJÍ BOJOVAT ZA NAŠE PRÁVA A BRÁT OHLEDY NA NAŠEPOŽADAVKY MUSÍ BÝT ODVOLÁNI, JSOU NÁM NA NIC!!!Měli bychom opevňovat ploty hranice společně s V4, v jednotě je síla, aby nám sem nezákonně nelezli a zůstali u milující Merkel a tatíka Hollanda. Ať si je tam vychutnají; a poznají jejich zrůdnost !!! Jen mám strach, až se jim tam rozlezou, že nás zachvátí vlna utíkajících Němců nebo Rakušanů! Přátelé neživte v sobě jen nenávist, ta by oslabovala vaši sílu bojovat za naše svobody práva pro naše děti a budoucnost vlasti, posilujte odhodlanost nedat se a odpor vůči příkazům z unie anekompromisnost vůči jejich požadavkům!!!
Kdo souhlasí, po přečtení změň a přidej o jeden stupeň vyšší číslo, ale musíš kliknout na přeposlata pak jej přepsat !!!
JESTLI SE CÍTÍŠ JAKO ČECH V NAŠÍ REPUBLICE A NELÍBÍ SE TI NEKONÁNÍ, NEBUĎ NETEČNÝ A PŘEPOŠLI TO DALŠÍM PŘÁTELŮM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

DŮCHODCI JEDNEJTE.

3. června 2020 v 13:52 | ERS


1TOTO si mezi sebou rozesílá 3 miliony důchodců, kteří by v ČR mohli rozhodnout volby! Budete zírat
Jsme troubové, že si necháme líbit to, co se tady děje, "jsou nás 3 miliony důchodců, kteří by mohli rozhodnout volby".Proč to nezkusit?V každých příštích volbách volme stranu, která slíbí, že:-bude odpovědně postupovat v řešení imigračního procesu(nulová tolerance) ne kam vítr tam plášť, a brát vážně názory občanů-okamžitě "rekonstruuje" Českou televizi (buďto zrušením našich poplatkůa výměnou 80% pracovníků, pokud je to neprůchodné, pak zruší ČT zcela.) Jsou televize, které i bez dotací 7 miliard ročně umí pracovat nezávisle-okamžitě začne řešit a urychleně dořeší otázku cikánů v naši zemi (nic nemožného -jen zabezpečí, že se k cikánům začne stát chovat tak, jako k ostatním občanům,tečka)-okamžitě zruší bez náhrady všechny "neziskové organizace" v naši zemi, stát získá okamžitě desítkymiliard ....
2-okamžitě sloučí zdravotní pojišťovny (před r. 89 nás bylo o třetinu více a stačila 1. Dnes je jich 7 a v nich se flákají stovky lidí)-okamžitě zabezpečí provoz max. 10 vysokých škol. (Je nás10 milionů, což je ve světě větší město, a živí se zde 98 vysokých škola v nich se "potí tisíce nepostradatelných pedagogů". Přitom se kvalita našeho vysokého školství řadí na 23. místo ve světě!)-zkvalitnívýuku na vysokých školách, zrušit nesmyslné studijní obory jako např. Genderová studia apod., zajistit, aby diplomové práce byly smysluplné a přínosné pro společnost a ne jako např. Genderové aspektygay pornografienebo Genderová analýza filmu Sněhurka a lovec(na další perly semůžete podívat zde: http://www.white-media.info/akademicke_bahno.html). Tyto nesmysly jsou placeny zdaní,tedy zprostředků nás všech.-zajistí zrušení inkluze ve školství-zajistí, zavedeníreferenda k zásadním otázkám(včetně vystoupení zEU),-okamžitě zabezpečí změnu názvu našeho hlavního letiště na původní název, eventuelně na "Letiště Praha"-zajistí, že do funkce ministra obrany, ustanoví odborníka s vysokoškolským vojenským vzděláním (Kvalifikací nesmí být "Modrá knížka", nebo jakési komické vzdělání, které s armádou vůbec nesouvisí.)-prosadí zrušení senátu a počet poslanců upraví na počet 99 osob-zajistí, aby ve všech důležitých státních funkcích pracovali nejenodborníci, ale také "dospělí" lidé s potřebnými životními zkušenostmi (Není možné, aby veřejně pouštěli své moudra do světa polovzdělaní vysokoškoláci, nebo zcela vzdělaní, ale v postpubertálním věku. A takovými se to zde jenom hemží -a proto jsme tam, kde jsme....)-zákonem zajistí zavedení Etického kodexu politika, při jehož porušení danému politikovi okamžitě, bez jakýchkoliv dalších procedur, končí mandát, končí ve své funkci-zajistí možnost odvolání kteréhokoliv politika vprůběhu jeho mandátu-zajistí ukončení financování politických stran ze státního rozpočtu-zajistí zrušení imunity-zajistí zavedení zákazu kumulace -souběhu funkcí
3-zavede pořádekvjustici (na soudech a státních zastupitelstvích)-realizuje zrušení církevních restitucí (Po zrušení ihned upraví vztah církví ke státu obecně. Podle průzkumu z r. 2011 je v ČR jen 20,6% věřících. Pokud kdokoliv potřebuje i v jedenadvacátém stoletíke svému životu církev, tak proč ne. Ale za vlastní. Dotace této bohulibé činnosti by měliv rukou jen a jen věřící.)TAKŽE, V ŽÁDNÝCH PŘÍŠTÍCH VOLBÁCH NEVOLME STRANU, KTERÁ SE 25 LET VE VLÁDÁCH PODÍLELANA DEVASTACI NAŠÍ VLASTI! ODS, ČSSD, KDU-ČSL, TOP O9Chceme-li konečně pozitivní změnu, nesmíme už v žádných volbách volit nikoho z těchto "expertů" a stran!A to se týká i hnutí ANO (Jen se dobře podívejte na internet jak Babiš zpočátku vystupoval jako "vítač"migrantů a když viděl, že většinová společnost má jiný názor, změnil kabát, ale přitom hnutí dál samodělá "vítačskou"politiku přes své lidi jakoje např.Stropnický, R.Pelikán, M. Komárek,Zlatuška, Jourová, Teličkaa další)Měli bychom být odpovědnější při volbě poslanců do Evropského parlamentu(pokud bude existovat).Poděkujmese"duševním gigantům" L.Niedermayerovi, J. Štětinovi, J. Pospíšilovi, I. Gabalovi,A. Šabatové a jim podobným mudrlantům.Ve vrcholových funkcích státní správy by měli pracovat zkušení -dospělí lidé, kteří mají důvěru občanů.Nevolme stále dokola "profesně neúspěšné" právníky, lékaře, bankéře, dnes už "politiky z povolání" a podobné "experty", pro které je politika především zlatý důl.Co myslíte, změní 3 miliony důchodců politickou situaci v následujících volbách?
5. července 2017Tereza SkalkováZdroj:https://proevropu.com/toto-si-mezi-sebou-rozesila-3-miliony-duchodcu-kteri-by-v-cr-mohli-rozhodnout-volby-budete-zirat/

V Ý Z V A N Á R O D U.

26. května 2020 v 16:51 | ERS


VÝZVA PRO CELÝ ČESKÝ NÁROD !!!
ROZŠIŘUJTE JAK SE DÁ !!!

Polská tv stanice TVP INFO informovala polské občany o tom, co EU, USA a NATO "upekly".Samozřejmě, hlásná trouba protektorátního režimu v Praze, ČT24, nám,občanům České republiky, "zapomněla" tuto informaci přinést. Na setkání Visegrádské skupiny v Praze předložil Frank-Walter Steinmeir devítistránkový dokument vzniku Evropského superstátu.

Členské státy se vzdají:
1) vlastní armády, vlastních tajných služeb, vlastního zákonodárství, vlastního daňového systému, vlastní měny.
2) kontroly nad státní hranicí včetně systému a procedury vpouštění a relokace migrantů.
3) vytvoření společného vízového systému, společnou zahraniční politiku transformace NATO.

V preambuli textu vlády Francie a Německa oznamují: "Naše státy sdílejí společné předurčení a společný žebříček hodnot, které dávají předpoklad ještě hlubšímu sjednocení našeho obyvatelstva. Budeme tedy usilovat o politickou unii v Evropě a zveme další Evropany k připojení k projektu."
* Vznikne společná armáda "European Security Compact" na principu "ohrožení jednoho státu/ohrožení všech států
* Rozvědka a kontrarozvědka bude podřízena jednomu centru
* Bude zvětšena pravomoc "Evropského veřejného žalobce" a vznikne jednotný trestní zákon
* Národní státy nebudou mít právo rozhodovat o migraci a nebudou mít vlastní azylovou politiku
* Rozmístění migrantů bude povinné a bude respektovat rovnoměrné rozdělování uprchlíků a národní státy to nebudou moci odmítnout
* Německo a Francie už ve jménu EU začaly jednat se severo africkými zeměmi na nejvyšší úrovni o pravidlech migrace a rozšíření dialogu na toto téma Bude zavedena jednotná měna euro pro všechny členské země, otázka nezní zda, ale kdy bude přijato
* Bude zaveden jednotný daňový systém a bude odstraněna konkurence v daňovém systému mezi jednotlivými zeměmi...

"To je tak ve zkratce všechno. Takže je to tu, vážení.

Když jsem to četl, vzpomněl jsem si okamžitě na Mnichovskou dohodu 1938...

Tohle je naše prostá likvidace a podle všeho evidentní příprava na válku. Jeto otevřená realizace Nového světového řádu v Evropě /NWO/.Celý text s nímž Steinmeier vystoupí v Praze si můžete přečíst tady:
http://www.tvp.info/25939587/(http://www.tvp.info/25939587/)[2] (polsky)
Nezdá se, že by šlo se o fake, nebo hoax. TVP INFO je polská veřejnoprávní televize. A o tomto všem by měli za nás rozhodovat současní samozvaní psychopati, co jsou v celé EU? No s pánem bohem!!...
Tak už vím, proč Velká Británie vycouvala z EU.Také proč začíná aktivně couvat Maďarsko. My zatím stále lezeme někomu do ......
Kolik naši představitelé za to dostanou, asi dost a potom se vytratí někdedo bezpečí.


Mgr. Karel Hlisníkovský právník odboru Magistrát města Ostravy Odbor dopravně správních činností.30. dubna 635/35, 701 98 OstravaT + 420 599 444 870Ekhlisnikovsky@ostrava.cz(mailto:khlisnikovsky@ostrava.cz)
www.ostrava.com(http://www.ostrava.com/)
Tak to už není žádná sranda!! Přeposílat, bojovat proti (hlavně pak nevolit vítače migrantů, celou početnou pleádu "Čechů" (tuto příslušnost si nezaslouží), jejichž částečný seznam je v příloze pod názvem "Češi vlastizrádci, kteří jdou proti své zemi a svému národu")!! Připomeňte si i další závažné články a dokumenty, které obsahují texty ohrožující naši státní, národní i národnostní identitu, svobodu a svrchovanost. VÝZVA PRO CELÝ ČESKÝ NÁROD!!! ROZŠIŘUJTE JAK SE DÁ!!! A preto ta hysteria okolo Babiša a Zemana ze strany naších pravicových, pardon "US demokratických sil."
 
 

Reklama