Lidé by se neměli bát své vlády, ale vláda by se měla bát svého lidu

Více najdete po kliknutí na další naše blogy:

ers-blog.webnode.cz

ers-blog4.webnode.cz

Nezávislé iniciativy občanů

LANDMANČAFT A JHO CÍLE VČETNĚ SOUČASNÝCH KOLABORANTŮ.

Včera v 8:51 | ERS
Soud v Mnichově zrušil změny stanov Sudetoněmeckého landsmančaftu, kterými se původně sdružení vzdávalo majetkových nároků v ČR. Lisabon a německé zákony neošéfuješ. První nároky lze čekat u evropských soudů už příští rok. Herman, Bělobrádek a jejich drazí krajané! · Ze světa
Čvc 14, 2017

Soud v Mnichově zrušil změny stanov Sudetoněmeckého landsmančaftu, kterými se původně sdružení vzdávalo majetkových nároků v ČR. Lisabon a německé zákony neošéfuješ. První nároky lze čekat u evropských soudů už příští rok. Herman, Bělobrádek a jejich drazí krajané!
Server Parlamentní listy uveřejnil včera informaci, že zemský soud v Mnichově zrušil změny stanov Sudetoněmeckého landsmančaftu z února loňského roku, kterým se sdružení vzdávalo majetkových nároků v ČR s ohledem na odsun Němců po II. sv. válce z Československa na základě dohod vítězných mocností z Postupimi [1]. Část členské základny s těmito změnami nesouhlasila a vzhledem k porušení procesů během změny stanov (nedodržené lhůty, nedostatečné kvórum pro hlasování) podala skupina členů sdružení kolektivní žalobu k německému soudu v Mnichově. Ten nyní po roce a půl vynesl verdikt, kterým označil změny stanov za neplatné v celém rozsahu a stejně tak za neplatné označil i volby vedení sdružení, které z voleb vzešlo. Mluvčím se ve volbách stal Bernd Posselt. Rozhodnutí soudu nenabylo právní moci a krajanský spolek má jeden měsíc na to, aby se proti rozsudku odvolal.
Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) a Bernd Posselt na sudetoněmeckém sjezdu v Augsburgu, červen 2017.
Není ještě známé oficiální rozhodnutí soudu, ale tím hlavním problémem jsou především dva faktory. Kromě procesních pochybení je to zejména ta část žaloby, která se odkazuje na bavorské poválečné právo, které garantuje občanům Bavorska nedotknutelnost jejich majetkových nároků před německými soudy ve vztahu ke škodám a újmám utrpěným během odsunu z Československa po roce 1945. Podle těchto zákonů nesmí žádnému Němci být bráněno v soudním usilování o náhradu škod vůči Československu. Krajanský spolek vloni v únoru však do stanov zanesl formulaci, že krajanské sdružení již nemá k České republice majetkových nároků. Vzhledem k tomu, že krajanské sdružení má ve stanovách ukotvení na základě společenské smlouvy a nikoliv politického sdružení, musí se změnou stanov majetkového charakteru souhlasit 100% všech členů spolku. Ti, kteří nesouhlasí, mají právo a nárok na smírčí řízení při změně stanov. Teprve poté, co smírčí řízení selže, může být nabídnuta členovi spolku kompenzace za odchod ze sdružení.
Majetkové požadavky nelze ze stanov vyjmout bez souhlasu všech členů
Spolek nemá podle německého zákona o spolcích páky, jak donutit členy spolku k odchodu nebo ke změně názoru k majetkovým nárokům zakotveným v německých zákonech. Je to úplně stejné jako u majetkových nároků družstev v ČR. Pokud má družstvo k někomu pohledávku, nemůže družstvo odsouhlasit odpuštění pohledávek prostou většinou, protože družstvo spravuje majetky jednotlivých členů společně jako jedné fyzické osoby, a to znamená, že s takovým odpuštěním musí vyslovit souhlas všichni věřitelé, tzn. všichni členové družstva. Stejná situace je teď v Sudetoněmeckém landsmančaftu. Hlavním problémem a viníkem tohoto stavu je zánik jednoho z vítězů II. sv. války, Sovětského svazu, který byl garantem naplňování Postupimi. Po rozbití SSSR a po sjednocení Německa bylo dílo zkázy přichystáno. Jelikož západní spojenci se České republiky ve sporu s Německem nezastanou, stejně jako to neudělali v roce 1938 při Mnichovském diktátu, tak to znamená, že už příští rok mohou Němci začít žalovat český stát u německých i evropských soudů.
Augsburg: Daniel Herman, Pavel Bělobrádek… sedí po pravici Bernda Posselta.
Jakmile zmizel z Evropy garant Postupimi, zmizela i ochrana slovanských národů. Problém se týká nejen ČR, ale i Slovenska, protože v rámci Postupimi byli odsunuti Maďaři ze Slovenska, z jeho jižní části, kterou zabrali po Mnichovu 1938. Německý rozsudek není překvapivý, protože soud nemohl rozhodnout v rozporu se zákonem na ochranu lidských práv, jehož součástí je právo Němců na majetkové žaloby ve vztahu k újmám po odsunu ze Sudet. Postupimská dohoda určovala, že kompenzace za odsun ze Sudet musí Němcům a Maďarům vyplatit jejich poválečné vlády. Problém je v tom, že tento závazek nebyl nikdy uznán v rámci mezinárodní smlouvy, německá a ani maďarská vláda nikdy takový závazek nepodepsaly s vítěznými mocnostmi, ani s Československem. Naplňování Postupimi vynucovala silou spojenecká vojska jako garantoři Postupimi. Samotná Postupim nebyla mezinárodní smlouvou s poraženými zeměmi, ale jen dohodou mezi vítěznými mocnostmi. A to je celé jádro problému. Mocnosti už dnes České republice závěry Postupimi negarantují.
Pád Sovětského svazu znovu přiblížil znovuobsazení Sudet? To snad ne. Němcům stačí prý jen kompenzace. Ale z čeho je ČR zaplatí?
Jakmile garantoři Postupimi změnili své cíle a priority, vznikla železná opona, tak jediným garantorem Postupimi ve vztahu k deportaci Němců zůstával Sovětský svaz. Doufám, že všichni čtenáři AE News v této chvíli už chápou, v jaké nebezpečné situaci se ocitá Česká republika, majetek českých občanů v pohraničí a územní celistvost České republiky. Nezapomínejte, že před pár týdny dvojice národních zrádců, Daniel Hermana jako ministr kultury a Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL, přijeli kolaborovat se sudetskými Němci na jejich sudetoněmecké slavnosti do Augsburgu a opět padala slova z
úst Daniela Hermana o drahých sudetských přátelích a krajanech. Vnitřní kohorta nepřátel uvnitř v ČR ožila. Pro-němečtí kolaboranti v ČR cítí příležitost, jak opět uvrhnout české pohraničí do područí Německa, jak ho znovu germanizovat. Už tady není sovětský garantor z Postupimi. Nikdo se teď Česka nezastane. Požadavky Sudetoněmeckého landsmančaftu se brzy stanou požadavky ryze německými a i německá vláda bude tlačit na jejich vyřešení.

Krym pod vedením USA????

5. září 2017 v 21:43 | ERS
NATO SE PŘIPRAVOVALO OBSADIT KRYM S JADERNÝMI ZBRANĚMI
Krym je v posledních době velmi atraktivní, i když nedosažitelný pro lodě NATO. Je jich ve vodách Černého moře soustředěno kolem deseti a je to nejvyšší počet od roku 2008. Přiblížit se k pobřeží poloostrova ale nemohou. Ačkoliv plány USA ohledně Krymu byly grandiózní. Podle expertů byl veškerý
majdanovský humbuk, navádění k evropské integraci, příslib vstupu do aliance spojen jen s Krymem. V plánech americké armády byl duben 2014 uváděn jako doba zahájení provozu na Krymu.
Američané plánovali, že umístí na poloostrově svůj systém protiraketovéobrany a také protiraketový systém Patriot, aby kontrolovali nejen vzdušný prostor jihu Ruska, ale také blokovali všechny starty ruských balistických raket na rozsáhlém území. Přičemž americký viceprezident Joe Biden dokonce americkým médiímvysvětloval, proč USA neuznávají ruský Krym a trvají na návratu poloostrova
Ukrajině: "USA mají zájem o další rozvoj spolupráce s Ukrajinou, stejně jako Ukrajinci chtějí spolupracovat s USA. Klíčovým zájmem je pro nás Krym,který patřil do roku 2014 Ukrajině.
Daný region mohl sloužit jako vynikající vojenská základna pro NATO abezprostředně vojska USA. Pro nikoho není žádným tajemstvím, že Ukrajincichtějí do NATO a my jsme připraveni vyjít Ukrajině v této otázce vstříct. Ale nyní je tento proces zmrazen kvůli konfliktu s Ruskem. Jakmile budekonfliktní situace vyřešena a Kyjev obnoví kontrolu všech regionů, zahájímedialog o další západní integraci Ukrajiny".
Poznamenejme, že z území poloostrova jsou kontrolována území všech zemí v oblasti Černého moře. Turecko, Bulharsko, Rumunsko, Gruzie, Ukrajina, Rusko. Rusko nyní samo kontroluje všechen tento prostor.
Je příznačné, že ještě před Majdanem začínali Američané na Krymu budovat infrastrukturu pro své námořnictvo. Rekonstrukce jedné ze sevastopolských škol měla být použita pro inženýrskou základnu námořnictva USA. Na stránce pro zadávání veřejných zakázek Federal Business Opportunity stále visí
oznámení o tomto výběrovém řízení.
"Američané se skutečně na vplutí na Krym připravovali velmi vážně a důkladně, říká člen výboru Rady federace pro obranu a bezpečnost DmitrijSablin. Už rok před událostmi na Majdanu v Kyjevě sestavili rozpočet naopravu několika budov v Sevastopolu a Simferopolu, kde počítali s umístěním štábních a zpravodajských jednotek. Vojenská letiště a posádky, které tehdy patřily Ukrajině, považovali za své vojenské objekty, dokonce poslali instrukce pro jejich rekonstrukci v souladu se standardy NATO. V plánech americké armády byl duben 2014 uváděn jako doba zahájení provozu na Krymu.
Zdálo se jim, že otázka je již rozhodnuta". Hovoří o tom i samotní západní experti, kterým rozhodně nelze vytknout přízeň vůči Rusku. Právě v roce 2017 měla vypršet lhůta dohody s Ukrajinou o pronájmu ruskému námořnictvu Sevastopolu jako námořní základny. Poté by s přihlédnutím k proamerické moci na Ukrajině USA rychle získaly úplnounadvládu nad Černým mořem.
Krym by byl obohacen o takové typy zbraní, jako jsou mezikontinentální balistické střely (ICBM) Minuteman III a pozemní ICBM MX. Na letištích by byly bombardéry dvou typů (B-52H a B-2) a také stíhačky F-22 a útočné letouny A-10 Thunderbolt.
A Rusko by zůstalo bez ochrany. Na závěr dodejme, že expracovník CIA čestně a otevřeně sdělil tisku, že po Majdanu se na Krymu měla objevit základna NATO, zabraňující Rusku kontrolu
nad Černým mořem. Podle něj, pokud by se Krym nespojil s Ruskem, by se na poloostrově objevily vojenské základny NATO. Tento vývoj však nezačal ani v tomto ani v minulém desetiletí, ale po pádu Berlínské zdi, domnívá se expracovník CIA,vedoucí "štábu" veteránů americké rozvědky, Raymond McGovern.
Zdroj: Nová republika vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

Slované k vyhubení??

9. srpna 2017 v 17:26 | ERS
Jako Slovanský stát jsme ve skutečnosti nejzápadnější výspou Slovanů. Je jistý předpoklad o historických znalostech naší země, bohužel je tomu naopak. Setkávám se s mnoha lidmi kteří nemají o naší historii ani špetku znalostí. Je dost lidí v našem národě kteří se vyloženě cpou do zadků jak amerických, německých, anglických což je vyloženě velmi smutné. Nikdo si nepřipouští pohledem do dějin co se ve skutečnosti děje, nechápou že je zde organizovaná genocida Slovanů. Je to dost podivné, několik generálů z USA přímo přiznalo o organizované genocidě Indiánského etnika, tedy skutečných národů Amerického kontinentu, kolik bylo vyhubeno skutečných obyvatel Severní Ameriky? Všichni svorně uvedly a uvádějí více jak 100 milionů, a to je pro civilizovaného člověka doslova šokující. Zde jsme ale v Evropě, je Vám známo kolik bylo vyhubeno Slovanů na našem kontinentě? Asi není, jste jak pštrosi hlavu do písku nebo do něčího zadku, TAK VÁŽENÍ JEN V EVROPĚ OD ROKU 1800-2000, BYLO VYHUBENO MINIMÁLNĚ 100 MILIONŮ SLOVANŮ, V POČTU MRVÝCH SE UVÁDÍ TAKÉ 140 MILIONŮ . Napoleonské války, Krymská válka, potlačení Turků za násilnou islamizaci a genocidu Bulharů, přes První světovou válku, Druhou světovou válku a třeba i poslední válku v Jugoslávii. To jsou války většího rozsahu, drobné potyčky do 100 000 mrtvých bylo nezpočet. Každou chvíli se naváží několik rádoby historiků o Ruské hrozbě, Putina špiní nevybíravě. Jen pohledem do minulosti musí soudného člověka zarazit ten fakt že po tak zvané Říjnové revoluci napochodovalo celkem 14 států do suverenního státu, a ten se bránil a ubránil. Průmysl a celkový stav země byl vyloženě v troskách a mužský potenciál v produktivním věku byl doslova vyhuben. Celkový počet obyvatel pokud budu uvádět v procentech byl přibližně tento 72% žen a 28% mužů v produktivním věku, tak tedy tento stát byl znovu postaven na ženském sebeobětování. Mnoho zajatců po skončení válečného konfliktu v roce 1922, se nevrátilo do své domoviny, největší počet byl v sousedním Polsku a to 200-240 tisíc, po těch se slehla zem. A aby všemu nebyl konec, tak Polsko okamžitě po nástupu Hitlera v roce 1934 podepsalo s Německem smlouvu-pakt o případné válce s SSSR k územním nárokům. Tato smlova byla Německem vypovězena na jaře 1939. Územní nároky Polska se také jednaly na úkor tehdejšího Československa v roce 1918 a také v roce 1938. Vznikem Československé republiky a hledáním obchodních možností byla navázána hospodářská pomoc ve dvacátych letech s tehejším Sovětským Ruskem, zde leží klíč k největšímu obchodnímu boomu ČSR, byly jsme nejlepším státem ve střední Evropě a celkově na světě na 7 místě. Po roce 1918 byla naše státní pokladna prázdná, za 20-let v roce 1938 byla naše banka majitelem mnoha tun zlata, o to nás následně obraly """rádoby přátelé, Německo, Anglie, USA""". SSSR platilo své závazky včas a hlavně zlatem, nekradlo. Předválečná spolupráce ČSR s SSSR byla na vzájemné důvěře a spolupráci, tak to bylo i ve vrcholové politice Beneše a Stalina na bázi důvery. Vznikem Španělké občanské války dostaly některé státy západu vyloženě kopřivku, nastal celosvětový poplach rádoby světových vládců, jak může stát ještě do nedávna obydlen MUŽIKY tedy skutečnými otroky bývalé Carské šlechty-Bojary pomáhat republikánům ve Španělské válce?? Pomoc byla již i v bojových vozidlech a hlavně v letadlech na svou dobu špičkou ve světovém měřítku, následně je předčily jen Německé stroje. Veškeré světové špionážní agentury se zapojily k potlačení tak zvaného "bolševizmu" a banky okamžitě podporovaly každého kdo by mohl zničit tehdejší SSSR, tedy podpora USA a Anglie podporovaly Hitlera. Stalin byl ve všem vcelku neoblomný a neskákal na podvržené dokumenty dodávané jak Anglií, Německem a také ze strany USA. Nakonec byla využita tak zvaná Česká cesta, přátelství Beneše ze Stalinem, ze strany rádoby přátelských zemí byly podvrženy dokumenty Benešovy a ten je předal Stalinovy. Jednalo se o komplot generálů ke svržení Stalinistického vedení a podvržené zápisky z jednání s těmito mocnostmi, to stačilo Stalinovy k rozpoutání tak zvaných čistek, důvod? Vše dostal od člověka kterému vysoce důvěřoval, od Beneše. Beneš se cítil po celou dobu války hluboce pokořen, ponížen, to byl důvod proč nebojoval proti komunistům. V době války se údajně sešel jen jednou s Churchilem a se Stalinem mnohokrát. Veškeré ztráty během Druhé světové války v počtu obětí Slovanských národů je Vám známo, byla to otevřená genocida, několika násobně převýšila počet židovských obětí tak zvaného holokaustu. Naši zahraniční vojáci bojující pod Anglckým velením byli vystrojováni, vyzbrojováni a logisticky zajišťováni za naše Československé zlato zadržované Anglickou bankou. S ukončením válečného konfliktu a počítáním následných národnohospodářských škod započal jednat také náš ministr Jan Masaryk s Anglickou stranou o návrat našeho zlata, po celou válku byl v Anglii a tedy znal patřičné ministry včetně jazyka. Jednalo se o návrat financí odebraného za financování válečných potřeb našich vojínů, tedy stejně jako u Poláků a jiných národností, naše východní Svobodova armáda byla placena ve všech směrech Sověty, tedy pokladna SSSR. Vše se záměrně protahovalo, byly jsme totiž v rozdělené zóně a to zóna SSSR, po tak zvaném Únorovém puči vše vyloženě padlo. Následně mněl tedy Jan Masryk spáchat sebevraždu, jenže, sebevrah se cestou k oknu nepokálí a padl by těsně pod okno a nikoliv několik metrů dál. I přes něčí zásah stopy po jeho výkalech bylo znát a také jeho zápach, následným vyšetřováním se prapodivně ztrácely podchycené stopy a vypařila se veškerá korespodence ohledně návratu našeho zlata. Proč to? Anglie se doposud nedala na slušnou cestu k zaplacení válečného dluhu stejně jako Německo, to nám dluží nějakých 300-400 bilionů korun a to bez patřičných úroků. Dále Jan Masaryk měl možnost během války sledovat včetně výcviku i vysazování členů k získávání informačních a jiných státoprávních aktivit, tedy také spících buňek. A mrtvý nemluví. Tím se ale rozpoutala jistá paranoya k zavírání a popravám rádoby protistátně smýšlejících občanů, tak se ve skutečnosti podařilo uniknout skutečným kolaborantům kteří urychleně vstupovaly do KSČ. Po roce 1989 se mnoho obyvatel následně cpe do zadku Německého, Amerického a jiných spřátelených zemí, kdo to je? Jsou to potomci kolaborantů včetně skutečných odpadlíku Slovanské rasy, to je podporováno záměrně Západem ke stejným účelům jako to bylo v Jugoslávii. Je to Americká taktika "rozděl a panuj", tak tedy se mají Slované vymlátit sami. Mohl bych pokračovat dále , moudrý pochopí a hlupákovi kdybych to předával na zlaté lžíci to nedojde
ERS.

PUTINOVA VÝZVA

6. srpna 2017 v 11:08 | ERS
To jsou vážná slova! Putinova výzva k občanům EU... Moc na výběr teda nemáme!

VladimírVladimirovič P U T I N Prezident RuskéFederace Výzva za mír! Evropané, opravdu chceme III. světovou válku? Evropští spoluobčané! "Vaši" politici chtějí dokázat, jak jsou užiteční pro EU, NATO a USA. Očekávají, že jejich "tvrdý postoj"vůči Rusku je vynese v kariérách výše, na ještě lépe placené posty, než mají dnes, proto se předhánějí v návrzích sankcí, vysílání bojových jednotek a v jiných projevech nekontrolované agrese proti Rusku, čímž se ze dne na den zvyšuje riziko 3. světové války. Jsou tak zaslepeni svou vlastní nekontrolovatelnou mocí a vidinou jejího dalšího růstu, že počítají s tím, že Rusko ustoupí na poslední chvíli tlaku NATO a k válce nedojde. Ale v čemž má Rusko ustoupit? Co má Rusko udělat, aby byli spokojeni? Má se vzdát svých území a podstoupit je dobrovolně každému, kdo o ně projeví zájem? PRAVÝM CÍLEM všech těch,ať už jsou z Evropy, nebo zpoza oceánu, kteří chtějí vyvolat válku, je bohatství Ruska. Má Rusko rozdat své bohatství, aby se vyhnulo válce? Má nechat likvidovat své vlastní obyvatelstvo na Ukrajině? Všichni, co uvažují střízlivě, vědí, že se to nikdy nestane! Rusko nikdy nepodlehne tlaku, jako nikdy nepodlehlo v minulosti, tak tomu nebude ani v budoucnosti. Dnes je již jasné, že válka v plánech její strůjců nemá skončit na Ukrajině. Hlavním cílem je Rusko, ale válka zachvátí celou Evropu. Co pro USA zajistí vyšší zisk a co USA rychleji vytrhne z dluhové krize než válečná výroba? Co účinněji zlikviduje konkurenci USA v podobě EU a Ruska, než vzájemné vyvraždění celých národů v Evropě? Co USA pomůže více rozšířit sféru svého vlivu, než poválečné půjčky, přesně podle odzkoušeného scénáře použitého
po 2.světové válce? Světový válečný konflikt reálně hrozí! V té souvislosti se zamyslete, kdo z Vašich politiků Vám prozradil, že po přijetí Ukrajiny do NATO a vstupu EU do konfliktu odvedou Vaše potomky na východní frontu, kde velmi pravděpodobně položí život? Kdo z politiků tam půjde do zákopů s nimi? Kdo z válečných štváčů, které královsky platíte ze svých daní a kdo z jejich mediálních spolupachatelů Vám prozradil, že toto nebude jen dobrodružná vítězná výprava na východ, ale že to skončí jako 3. světová válka za možného použití atomových zbraní? Kdo dokáže předpovědět účast Číny, která je v tomto kon fliktu spojencem Ruska? Kdo vyhodnotí reálnou sílu americké armády, která dosud bojovala vždy jen se slabším protivníkem, vždyť Hitlera porazili hlavně Rusové! Na co se vlastně váleční štváči spoléhají? Jedno je jisté, v této válce nebude vítěze! Kde se schováte před jadernými výbuchy? Máte dost hlubokou jámu a dostatek potravin, abyste v ní vydrželi 100 let, než se sníží úroveň záření na únosnou míru? Ve jménu čeho mají na obou válčících stranách umřít naše děti na východní frontě, ve jménu čeho má zahynout rodina, ve jménu čeho má přestat existovat všechno, co znáte, ve jménu čeho má shořet tento svět? Ve jménu demokracie? Kde vidíte demokracii v tom co se děje na Ukrajině? My vidíme jen fašistickou vládu, armádu, porušující mezinárodní konvence a promyšlenou genocidu vlastního obyvatelstva, jehož vinou je jen to, že mluví rusky a chce nezávislost na fašistické Ukrajině. A co na to Evropa? Umíte si představit, že by si některý národ v EU vydobyl svou samostatnost způsobem, jak to dělá Ukrajina? Byla snad Ukrajina dosud nesamostatná, že bojuje o samostatnost? Měla snad vládu, kterou EU neuznávala? Neměli snad Ukrajinci svá národní práva? Evropská unie se vzdala svých principů a svým postojem se stává spolupachatelem genocidy. Co můžete očekávat
od politiků EU vy sami, občané EU, když tak rychle a ochotně vaši politici bourají vlastní hodnotové základy? Rusové jsou velký, kulturní a mocný národ, bez kterého by Evropa v dnešní podobě nikdy nevznikla. RUSKO NENÍ VÁŠ NEPŘÍTEL, nepřítelem každého občana Evropy jsou nenasytní politici, kteří se za svou moc a peníze chystají zničit vše, co je všem drahé. Na otázku můžeme snad zabránit chystané válce s Ruskem, do které nás tlačí politici a koupená média? Ano, můžeme! Co mohou udělat obyčejní lidé? Když všichni malí a slabí dělají totéž, změní všechno! Lze to změnit, neboť je to nutnost! Bojkot všech politiků, kteří zvyšují napětí,kteří volají po sankcích a zásahu proti Rusku! Bojkot na všech úrovních, ve všech volbách! Nedopustit uplatnění zla, které chtějí šířit! Bojkotujte vstup Ukrajiny do NATO! Bojkotujte média, která válku podsouvají jako jediné možné řešení! Věřte! Rusové i Ukrajinci jsou dva moudré národy, které řešení najdou.
Nebojte se!

Okupace ??

23. července 2017 v 13:42 | ERS

MICHALU - "Okupace", která nikdy žádnou okupací nebyla!

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Československé trauma - srpen 1968 (stále úmyslně přikrmované, udržované a zveličované Západem a USA, aby účelově udržovaly a prohlubovaly nesváry a zasívaly nenávist mezi slovanskými národy)
Fotografie ze dne okupace Československa v roce 1968
By František Dostál - František Dostál´s archive, CC BY-SA 4.0, Link
(Celoživotní názor Čechoslováka Petra Michalů, který raději zvolil odchod do emigrace v Ruské federaci, než žít v Evropské unii a České republice ve lži, falši, pokrytectví, přepisování dějin a vnucované nenávisti ke všemu ruskému. Nutno dodat, že s tímto mým názorem se polistopadovým poznáním a vystřízlivěním již dávno ztotožňuje čím dál více lidí jak českého, tak i slovenského národa. Bohužel se lidé bojí otevřeně vystupovat a dát najevo tento názor. Protože je jim proamerickými, prounijními fanatiky, rusofoby a dalšími nepřáteli všeho ruského vyhrožováno, jsou verbálně vulgárně napadáni, je jim vyhrožováno i fyzicky, lidé mají problémy v zaměstnání i v soukromém životě, bojí se o sebe a své blízké. Ale musím přiznat, že i toto se pomalu mění a lidé se přestávají bát otevřeně stát na straně Ruska a prezidenta Putina a vyjadřovat jim své sympatie a přátelství.)
Blíží se již 49. výročí onoho osudového dne - 21. srpna 1968… (Československé trauma - uměle udržované, zcela úmyslně, záměrně a hojně stále přiživované západní propagandou a USA a českými a slovenskými zaprodanci a vlastizrádci!! Západní propaganda a čeští a slovenští vlastizrádci se zcela jistě nebudou každoročně okázale vychloubat zradou, které se právě západ dopustil na našich národech například v Mnichově 1938, rovněž tak se nebudou vychloubat tou jedinou, opravdovou a skutečnou OKUPACÍ - OKUPACÍ NĚMECKOU, kdy českému a slovenskému národu hrozilo úplné vyhlazení, kdy bylo zabito na 365.000 československých obyvatel právě NĚMCI!!). Už tedy celých, neuvěřitelně dlouhých 28 naprosto prolhaných let (od převratu v listopadu 1989), je nám úmyslně, ideologicky, s jednoznačným záměrem dokonale vymytého mozku podsouváno a vnucováno proamerickou, prozápadní propagandou a jejími českými kolaboranty, devianty, homosexuály, hovnoumělci, trapnými obdivovateli tibetského středověku, uctívači červených trenek na Hradě, komedianty v ministerských křeslech, "celebritami" a všemi těmi proamerickými loutkami a maňásky na radnicích, v parlamentu a i v senátu české kolonie, že nás Rusové okupovali v srpnu v roce 1968 a že nás v roce 1945 osvobodili Američané.
Takže k věci, k srpnu 1968 - tou ruskou (tehdy sovětskou) srpnovou "okupací" celého Československa, celého československého území, přišlo o život asi 100, možná 115, nebo snad dokonce i 116 československých občanů! Nepřišli rozhodně o životy v důsledku nějakých urputných bojů a statečném bránění své země se zbraněmi v rukou proti přicházejícím vojskům Varšavské smlouvy, ale v naprosté většině případů to byly nešťastné nehody, tragické náhody a neúmyslná zabití mnohdy i zcela zbytečně úmyslně vyprovokovaná. Mnozí z těch tehdy tragicky zahynulých občanů ČSSR byli provokatéři!! (ať se vám to líbí, nebo nelíbí, je to tak!) Nikdy (naprosto NIKDY!!) žádný sovětský/ruský voják (nebo jiný voják Varšavské smlouvy) nevzal samopal a nezačal pálit do bezbranných obyvatel jako například 10. června 1942 na Horákově statku v Lidicích, kdy po zuby ozbrojení Němci začali pálit, postříleli a pozabíjeli všechny muže jen tak! Pak se klidně procházeli mezi mrtvolami a každému ještě vpálili pro jistotu ránu do hlavy. Poté se šli fotografovat, veselit a opíjet. Během tedy jen několika málo hodin němečtí fašisté pozabíjeli jen v jedné vesnici a jen na jediném dvorku více lidí, než ti Rusové a celá Varšavská smlouva za celou dobu trvání té prý okupace na území celého Československa!! Jistě havloidé, pravdoláskaři, zasmrádlá svoloč z kaváren a další proamerická špína (typu např. samozvaného umělce exota Černého) vám budou ukazovat postřílené zdi třeba na Národním muzeu na Václavském náměstí, snad i jinde. No a co?! Pro výstrahu, a možná i ze strachu, bych do vzduchu a nad hlavy lidí a davu střílel i já.
Na našem vlastním, československém území, byla jediná skutečná a opravdová OKUPACE - ta provedená našimi sousedy, nynějšími "spojenci" NĚMCI za druhé světové války, kdy nás právě NĚMCI nejdříve pod hrozbami, ale též již i páchaným terorem, vraždami, násilím, zastrašováním, vyhrožováním, terorizováním, šikanováním obyvatelstva, sabotážními akcemi, přepadáváním a únosy obyvatel okradli o ne nepodstatnou část našeho území (SUDETY), aby pak 15. března 1939 obsadili a vojensky OKUPOVALI celý zbytek již tak okleštěného ČESKOSLOVENSKA!! NĚMCI s důsledností sobě vlastní páchali zločiny a brutální teror s cílem totální likvidace českého, ale i slovenského národa jeho vysídlením daleko na východ, vyvražděním, či "převýchovou" - (toto ale jen u několika "vhodných" jedinců!). Mimo jiná zvěrstva a teroru páchaná Němci na našem obyvatelstvu vypálili a srovnali se zemí Lidice, Ležáky, Javoříčko, desítky dalších obcí. Bezbranné, ničím vinné obyvatele těchto vesnic buď rovnou vyvraždili postřílením, nebo je násilně odvlekli do koncentračních táborů na o něco pozdější jistou smrt! Včetně žen a dětí!
NĚMCI vyvraždili, popravili a bestiálně v koncentračních lágrech umučili na 365.000 obyvatel Československa!! (Nelze nepřipomenout bestiální zločin NĚMCŮ spáchaný na bezbranných lidických dětech, kdy i naprosto malé děti ve věku dvou, tří let až patnácti let byly umučeny, zavražděny udušením ve speciálně pro to připraveném nákladním vozidle, jehož korba - nástavba byla uzpůsobena jako plynová komora, kde tato děcka byla udušena výfukovými plyny!!)
Představte si, že toto, tyto bestiální zločiny, teror, vyvražďování českého a slovenského národa, jsme my, Češi, Němcům odpustili!! (- LZE VŠAK TOTO VŮBEC ODPUSTIT?!!) Zcela cynicky, pokrytecky, falešně, neupřímně, donuceně, na povel se s nimi přátelíčkujeme, bratříčkujeme a objímáme ve společném odporném jedovatém hadím hnízdě!!
(Já za sebe rozhodně říkám a tvrdím a budu tvrdit až do své smrti, že NE!! NIKDY JSEM NEODPUSTIL A NIKDY NEZAPOMENU!!)
Rusům, našim jediným odvěkým největším a skutečným přátelům, slovanským bratrům, zastáncům a ochráncům, za to, že nám přinesli v květnu 1945 mír, svobodu a zachránili český a slovenský národ před Němci nejen plánovanou, ale i uskutečňovanou genocidou, za to, že neváhali obětovat za naše životy své vlastní životy, za to, že jich padlo za naši svobodu na československém území více jak 144.000, nadáváme a spíláme?!! Proč Rusům stále a stále jen a jen připomínáme nějaký srpen 1968?!! Vždyť v tom srpnu - viz psané výše, bylo maximálně 116 obětí (a opravdu jen a jen tragické nehody a náhody - a provokatéři)!! I totálnímu hlupákovi při srovnání čísel musí být vše naprosto jasné! - NĚMCI umučených, zavražděných, popravených 365.000 československých občanů za té opravdové a skutečné německé OKUPACE proti max.116 (sto šestnácti) tragicky zahynulým československým občanům za té prý sovětské okupace!! - A s Němci, našimi vrahy, máme být kamarádi a Rusy máme nenávidět?!!
Cožpak jsou Češi opravdu takové SKETY?!! Nevděční, nic si nezasluhující podvraťáci, kteří nevědí a neznají, co je to vděk, úcta, obdiv k zachránci a víra v něj, odvěké, a právě ještě znovu více utužené přátelství zpečetěné krví?!! Pokud ano, budiž pak hanbou a prokletím být Čechem! Je mi HANBA za ty lidské zrůdy a nestvůry, které úmyslně zpochybňují, překrucují, zapomněly, či nechtějí připomínat pravdivá historická fakta! Při památce 365.000 umučených obyvatel, při památce umučených lidických dětí, při památce padlých hrdinů bojujících za naši svobodu vás lidmi nazvat nelze!! Avšak nestačí se za ty zrůdy, nestvůry, cyniky a falzifikátory dějin a historie jen stydět a hanbit! Proti nim je třeba nesmiřitelně a tvrdě bojovat všemi prostředky, až do jejich konce! Nedat jim nikde prostor, umlčet ihned v počátku, v zárodku, jakmile by chtěli někde šířit a plivat své jedovaté sliny, zpochybňovat a falšovat naše dějiny!! Dát jim demokraticky na vybranou pro jejich svobodné rozhodnutí - dobrovolně odtáhnout do jimi opěvovaných západních zemí, do toho jimi opěvovaného západního světa (islámské Francie, černé Británie, či tureckého Německa, nebo i do teroristických fašistických USA se svými věrnými spojenci Saudskou Arábií), nebo jim nabídnout práci ve znovu otevřených dolech, lomech, štěrkovnách, pískovnách, cementárnách a podobných, pro ně vhodných pracovně výchovných zařízeních!
Je mi i hanba za libereckou radnici, za radnici města, kde jsem více jak 10 let žil, chodil do práce, studoval. Liberec je fašistické město! Liberec servilně, okázale a demonstrativně připomíná a vystavuje velice trapně v srpových dnech na zdi liberecké radnice nějaké torzo, které má snad představovat pás ze sovětského tanku, s nějakými jmény tragicky a nešťastně zahynulých libereckých provokatérů v těch srpnových dnech roku 1968 v Liberci. Znovu - laskavě si srovnejte čísla, za německé okupace Němci umučili a vyvraždili na 365.000 československých občanů, Američané zavraždili při jejich způsobu "osvobozování" Československa na 22.000 československých občanů (přičemž jich - tedy samotných Američanů zahynulo na československém území jen 116 a pochovaný je na československém území jen jeden jediný!!), při srpnové a následující prý ruské okupaci zahynulo jen asi 116 československých občanů (nešťastné náhody a tragicky - nic cíleného, jako nás cíleně a záměrně chtěli vyhubit Němci!!). S Němci a Američany se nyní musíme pokrytecky a falešně objímat a na naše nejvěrnější bratry a slovanské spojence Rusy házet špínu a nenávidět je!
Pokud člověk pozorně sleduje zahraničně i vnitropolitickou situaci posledních několika desetiletí (a není naprostý politický dement, či vědomý ignorant a je kapánek politicky i sociálně vnímavý), musí být už naprosto každému jasné a musí si chtě nechtě přiznat, že tehdy - 21. srpna 1968 - byl velice úspěšně zmařen a zcela rozdrcen POKUS vždy nám nepřátelského západu v čele s arogantními, po světovládě prahnoucími zločineckými Spojenými státy americkými - O nyní bychom řekli "ČESKOSLOVENSKÝ MAJDAN" nebo též, chcete-li, pokus implantovat v tehdejším Československu jednu z těch revolucí, kterým se právě v posledních desetiletích říká poeticky revoluce barevné. A jak to s těmi všemi záměrně vyprovokovanými revolucemi (Ukrajina), revolucemi tzv. "arabského jara" (Libye, Egypt, Tunis, Maroko, Sýrie…) bylo, kdo je ve skutečnosti zrežíroval a inicioval, víme už všichni velice dobře! Štěstí, že u nás tehdy (v 68.) zasáhla sovětská vojska se svými tanky!! Jinak bychom byli o 21 let dříve tam, kde se nachází ČR nyní - v postavení kořisti a kolonie západu (Německa, fašistické Evropské Unie a teroristických zločineckých USA), v hlubokém rozvratu a na cestě k zániku a své vlastní záhubě! A dovedete si představit, kolik by tehdy v tom roce 68 bylo obětí na životech československých občanů, kdyby Varšavská smlouva nezasáhla?! Pokud ne - běžte se podívat na Ukrajinu!
Znovu a nestále opakuji a budu všem vždy opakovat, že jsem tedy vděčný vojskům Varšavské smlouvy a Sovětské armádě za to, že od r. 1968 jsem měl šťastné dětství, rodiče zajištěnou práci, všichni kvalitní bezpoplatkovou lékařskou péči, jako stát jsme byli naprosto soběstační ve výrobě kvalitních potravin, vlaky a autobusy jezdily pravidelně i do každé vesnice, mohl jsem v míru a v klidu sociálních jistot absolvovat základní školu, vystudovat střední a VŠ. Stavěly se školy, nemocnice, elektrárny, přehrady, byty, dálnice, v akcích "Z" se zvelebovaly vesnice, prosperovala družstva, každý měl nejen právo na práci, ale i tu skutečnou práci, jisté důchody, velice kvalitní systém školství a vzdělávání, který nám záviděl celý svět. Byl mír, klid, pořádek, sociální jistoty, bylo dobře!! Moc dobře! Toto již musí být jasné naprosté většině uvažujících, myslících lidí! Díky včasnému, perfektnímu, dobře zorganizovanému a bleskovému zásahu vojsk obranného vojenského paktu socialistických států přejících si žít v míru - Varšavské smlouvy bylo ČESKOSLOVENSKO zachráněno a chráněno celých nádherných 21 let, kdy lidé v důsledku této bratrské a přátelské pomoci mohli v klidu a míru žít, pracovat, studovat, budovat prosperující stát, bavit se, žít beze strachu, milovat se a rodit děti. Také v sedmdesátých letech byla nejvyšší populace, kdy se narodilo nejvíce dětí v celé historii Československa! Proč asi?! Protože byly sociální jistoty, každý měl jistou práci, byly jisté důchody, mladí lidé po bezplatném vystudování středních a vysokých škol nebo po absolvování odborných učilišť měli jistá pracovní zařazení ve svém prvním zaměstnání - pro každého byla práce! Budovaly se a stavěly stovky tisíc nových bytů, mladým lidem bylo umožněno čerpat velice výhodné tzv. novomanželské půjčky, za které si pohodlně mohli zařídit svou první vlastní domácnost a domov. Z této půjčky jim dokonce po narození prvního dítěte bylo odečteno 2.000,- Kčs, za každé druhé a další dítě dokonce 4.000,- Kčs. Takto se šlo mladým lidem na ruku. Byl mír, klid, pořádek, sociální jistoty, bylo dobře!! Moc dobře! Fungoval průmysl - náš vojenský průmysl patřil mezi absolutní světové špičky, vyráběli jsme automobily (osobní i nákladní), motocykly, lokomotivy, tramvaje i traktory, letadla, turbíny, měli jsme textilní průmysl, vyráběli oděvy, obuv, byl zde sklářský průmysl (naše sklo, ale i třeba lustry) se vyvážely do celého světa, vyráběla se a prodávala bižutérie, vyráběli jsme koberce, nábytek, potravinářské stroje, fungovaly pivovary, cukrovary, lihovary, měli jsme naprostou soběstačnost ve výrobě kvalitních nemodifikovaných potravin (protože dokonale fungovalo zemědělství, na každé vesnici JZD, nebo Státní statky), na vysoké úrovni bylo bezplatné zdravotnictví, fungovala prevence, existoval naprosto ve světě ojedinělý a dokonalý systém školství a vzdělávání (od jeslí, přes mateřské školy, po ZDŠ, síť středních odborných škol s maturitou, gymnázií, učňovské školství, vysoké školy), měli jsme vlastní výzkum a vývoj, dokonce námořní loďstvo, jako 3. stát na světě jsme dokonce měli vlastního československého kosmonauta… a mnoho a mnoho dalších vymožeností, o kterých se nám dnes jen zdá a mladí, kteří toto vše nezažili a neprožili, tomu vůbec nevěří a vše považují jen za nějakou komunistickou nebo ruskou propagandu! Měli jsme se dobře. Prosperovali jsme, nebyli jsme zadlužení, byli jsme nejen nepříjemnou, ale přímo nebezpečnou konkurencí pro Západ, kterou je třeba proto totálně zničit, rozvrátit, ukrást lidem a tomu státu, co se jen dá.
Lidé v době socialismu pracovali ve fabrikách i na 3 směny (ranní, odpolední, noční), neboť tak neskutečně mnoho bylo práce pro všechny, bylo nutné splnit plány a závazky pro export našich produktů do ciziny. Po práci lidé jezdili na odpočinek a dovolenou velice levně do podnikových rekreačních zařízení, jejich děti za symbolické částky do dětských rekreačních táborů, nejlepší pracovníci dostávali i poukazy na dovolenou a zotavení zdarma a to i k moři, jezdívalo se na podnikové zájezdy ROH po celém Československu. Toto vše bylo! Toto vše jsem zažil na vlastní kůži, prožil jsem to, velice dobře si všechno ještě pamatuji. Velice dobře. Ano, občas nebyly dámské vložky (jak se stále píše a jak odpůrci socialistického režimu - floutkové, feťáci, disidenti a třeba i ti "chátristé 77" a prozápadní proamerická svoloč stále připosměšně připomínají, zrovna tak byl prý občas i nedostatek toaletního papíru, nebyly prý banány!!). Opravdu se musím přiznat, že ze svých vlastních životních zkušeností jsem právě toto nezaznamenal a na své kůži nepociťoval, ale budiž, byla to pravda. Jistěže byly i jiné, opravdové nedostatky, ale v porovnání s tsunami zlodějen, podvodů, krádeží, loupeží, lží, intrik, falše, pokrytectví, vražd, okrádání lidí, řádění exekutorských mafií, bezdomovectví, sociálních sebevražd, naprosté bezmoci a beznaděje lidí, ale hlavně totálního zašmelení a prodání celého státu na západ a do USA, to byly jen nepatrné, neznatelné, naprosto kosmetické drobounké chybičky!!
Ta pravá katastrofa, zánik státu, jeho naprosté vyrabování, vykradení a zaprodání do ciziny přišlo právě po tragickém zinscenovaném a zrežírovaném listopadu 1989!
Z prosperujícího vyspělého suverénního státu se stala nesvéprávná zcela závislá kolonie šílené deviantní Evropské unie, která sama je jen a jen kolonií ještě šílenějších a deviantnějších, zločineckých USA!! Po roce 1989 došlo k rozkradení a rozprodání veškerých zdrojů do ciziny. České banky byly předány cizím bankám, infrastruktura, vodárny, podniky, závody, obchodní domy, lesy, půda… To, co nebylo lukrativní, to se nechalo zchátrat a zplundrovat. Marx napsal, že vlastnictví zdrojů je rozhodujícím znakem státnosti a nezávislosti zemí a národů. Země, která nedisponuje vlastními zdroji, nemůže být suverénním a samostatným státem. Proto musí česká vláda skákat tak, jak cizí mocnosti určí. Nemáme už zdroje, abychom byli samostatným a suverénním národem. Nemáme zdroje, o které by stát mohl opřít vlastní národní politiku, která by šla proti tezím globalizace podle NWO. Cesta k nezávislosti bude mnohem těžší, než jenom navolení jiných zástupců do parlamentu. Nyní jsme jen a jen českou kolonií!
Jsou již naprosto otravně nudné názory všech těch, kteří ještě i v té současnosti dokážou jen papouškovat, že v 68. nás Sovětský svaz prý okupoval. Těm lidem, kteří se zmůžou jen na takovéto primitivní papouškování, nevadí, že dosud, do dnešní doby, tj. 72 let po ukončení 2. světové války Američané stále vojensky okupují celé Německo?! Okupace a kolonizace Evropy zločineckými agresivními americkými vojáky a celou tou americkou svoločí prostřednictvím teroristického paktu NATO a jimi vyvolaná islamizace a tedy konec civilizované Evropy těm lidem nevadí?! Jak podivné!! …ostatně přesně taková svoloč a verbež jen před několika stoletími zokupovala, zkolonizovala, ukradla a dobyla celý severoamerický kontinent původně patřící úplně někomu jinému!
Stát a národ, který nectí své dějiny, své skutečné opravdové hrdiny, stát a národ, který dopouští falšování a přepisování historie, stát a národ, který záměrné popírá události tak, jak se ve skutečnosti staly, stát a národ, kterému dočasně vládnoucí zločinci a jejich poskoci beztrestně vnucují svůj falešný a lživý výklad dějin a historie, je definitivně a navždy odsouzen k zániku a do propadliště dějin. Takový stát a národ nemá nárok na svou vlastní existenci. Česká republika chce být takovým státem a stádem (národem)?! My, Češi a Slováci jsme SLOVANÉ!! Patříme jinam, než kam jsme se nechali zatáhnout polistopadovými zločinci!!
Armádní generál Ludvík Svoboda, prezident ČSSR, a jeho odkaz budoucím generacím:
"Nikdy nezapomeňte, jak lehce jsme svobodu ztratili a jak těžce a za cenu velikého úsilí a velkých obětí našeho a zejména sovětského lidu jsme ji dobývali zpět."
Mgr. Petr Michalů (Čech žijící v Moskvě, příležitostný novinář a korespondent, bezplatný, dobrovolný)

Co nám dává EU ???

7. července 2017 v 16:33 | ERS

DRANCOVÁNÍ ČESKÉHO PROTEKTORÁTU SE STÁLE ZHORŠUJE, UŽ 700 MILIARD ROČNĚ


Kromě až 400 miliard ročně, které z ČR odchází každoročně na dividendech jsou dalších 300 miliard ztráty z reexportu, celkem nás tedy západní mocnosti okrádají o 700 miliard ročně, těch pár desítek miliard, které dostaneme na evropských dotacích je vedle toho pakatel. Kdyby byl tento megatunel uzavřený, mohly by být dvojnásobné platy a důchody. Nemyslím si ale že by hlavním důvodem měla být naše zahraniční politika, jakkoliv ta je opravdu velmi špatná, hlavním důvodem že po 27 letech "transformace" tj. drancování české ekonomiky už prakticky nevyrábíme hotové výrobky ale jen komponenty a polotovary, ze kterých se v Německu nebo západní Evropě sestaví hotové výrobky a při této závěrečné montáži je mnohem vyšší zisk než při výrobě komponentů, takže zisk nemá česká ale cizí firma, která tu českou většinou ovládá. 700 miliard ročně je na jednoho pracujícího 140.00 Kč, pokud by ČR byla suveréním státem a tyto peníze nešly do ciziny, každý by mohl vydělávat průměrně o 12.000 Kč měsíčně více, a to prakticky okamžitě, protože kdyby drancování republiky přestalo, životní úroveň by se dále zvyšovala a za pár let by byly mzdy minimálně dvojnásobné. Do toho nám chtějí ukrást lithium v ceně 3 biliony Kč, ale možná až 6 bilionů, protože se očekává, že cena lithia poroste. To je další jeden milion korun na každého Čecha v produktivním věku.
Z makroekonomického hlediska je pozoruhodné že HDP ČR je asi 4 biliony Kč ročně, to znamená, že do ciziny se fakticky (nikoliv podle oficiálních statistik) vyváží ca. 17-18 % HDP, což asi nemá ve světě obdoby, takto drancované nejsou ani rozvojové země v rovníkové Africe, ani v minulosti Britové a Francouzi nedrancovali svoje kolonie zdaleka tak, jako je drancována Česká republika, koloniální mocnosti totiž musely v koloniích v Africe a Asii udržovat pořádek, zajišťovat zdravotní péči, školství, stavět silice, železnice atd. Naopak novodobí kolonizátoři za těch 700 miliard ročně ČR nic neposkytují, kromě těch pár drobných z dotací EU, které se obvykle stejně rozkradou nebo vyhodí za zbytečné projekty. Peníze se z ČR vyvážely po celou historii, už za Rakouska se daně vybrané v Čechách přerozdělovaly do jiných zemí monarchie a byla z nich financovaná armáda. Za socialismu ČSSR prodělávala na nevýhodných cenách některého zboží při obchodu s SSSR a některými spřátelenými rozvojovými zeměmi. Ve srovnání se současným drancováním českého protektorátu to však byly drobné, mohlo se jednat maximálně o několik % HDP, určitě ne 18%. Myslím že ani za druhé světové války to nebylo o mnoho horší, ekonomika protektorátu Böhmen und Mähren pracovala pro potřeby Wehrmachtu ale Němci za dodané zbraně a munici něco platili, i když ne mnoho. Zda jsme "obchodem" s Velkoněmeckou říší přicházeli o více nebo méně než 18% HDP nevím, bylo by zajímavé udělat ekonomickou studii srovnávající první (Hitlerův) a druhý (současný) protektorát, co bylo horší z ekonomického hlediska, samozřejmě když pomineme teror který Němci prováděli za prvního protektorátu. Tehdy nám hrozil postupný zánik českého národa násilnou germanizací, dnes nám hrozí postupný zánik českého národa násilnou islamizací. JAK DLOUHO SI TO NECHÁME LÍBIT? JE TŘEBA POSTAVIT SE NA ODPOR, SVRHNOUT VLASTIZRÁDNOU VLÁDU A OKAMŽITĚ VYSTOUPIT Z EU A NATO.

Babiš a jeho životopis

29. června 2017 v 10:48 | ERS
Jak přišel k majetku?
Málokdy dokážu přečíst něco delšího doslova jedním dechem . Ale tentokrát jsem se od toho nemohl odtrhnout!! Ano, je to dlouhé, ale stojí to za přečtení a je jen veliká škoda, že něco takového o sobě nenapíší naši vrcholní politici (i bývalí), jako Klaus, Havel, Zaorálek, Sobotka, Kalousek a další. Vědět tak něco takového o všech před volbami, myslím, že rozhodování koho volit by bylo snazší... http://www.anobudelip.cz/cs/o-nas/blogy/12512/muj-podrobny-zivotopisZpráva neobsahuje viry.

Můj příběh
Předkládáme vám podrobný životopis Andreje Babiše, který vznikl na podzim 2011. Lídr hnutí ANO v něm vysvětluje, z jakých poměrů pochází, jak začínal v České republice s podnikáním i co ho motivovalo ke vstupu do veřejného prostoru.
Vážení spoluobčané, nikdy jsem si nemyslel, že budu psát tak podrobný životopis. Dělám to proto, že v minulosti a hlavně dnes o mně píší média mnoho polopravd a lží. Jak je všeobecně známo, boj proti médiím se nedá vyhrát, a i když jsem se několikrát soudil s týdeníkem Respekt, výsledkem bylo jen další opakování již zveřejněných lží. Vymahatelnost práva v České republice je velmi složitá, a přestože jsem jednou soud na ochranu osobnosti vyhrál, předmětný týdeník se mi stejně neomluvil.
Předkládaný životopis může obsahovat drobné nepřesnosti, protože oba moji rodiče zemřeli; otec den před svými osmdesátými narozeninami v roce 2002 a matka v roce 2008.
Narodil jsem se v roce 1954 v Bratislavě v úřednické rodině. Oba rodiče absolvovali obchodní akademii a byli zaměstnáni v Řempu (řemeslnické potřeby). Otec následně pracoval pro firmu Československá keramika a byl jedním ze zakladatelů zahraničního obchodu na Slovensku. Později zakládal i katedru zahraničního obchodu na VŠE, kde externě přednášel. Celý život
pracoval v zahraničním obchodu a nikdy nebyl žádný komunistický prominent, jak neustále píše deník Aha!.
Po příchodu do Strojexportu byl otec vyslán, myslím v roce 1957, do Etiopie, kde pracoval jako strojírenský delegát a prodával české obráběcí stroje. Z Etiopie byl přeložen do Paříže, kde pokračoval v delegatuře pro Strojexport. V Paříži jsme žili do roku 1961 a já tam začal chodit do české školy při československém velvyslanectví. Po návratu z Francie otec pracoval v zahraničním obchodu a byl členem KSS. Myslím, že asi v roce 1965 mu nějaký kolega, jak to otec interpretoval, asi schválně, ukradl členskou legitimaci KSS. Na základě toho byl otec vyloučen z KSS a propuštěn z práce a asi tři roky ho nikdo nechtěl zaměstnat. Celou rodinu tehdy živila jenom naše matka, která pracovala ve Výzkumném ústavu drůbežářského průmyslu.
V rámci Pražského jara byl otec rehabilitován a následně se připravoval na výjezd do Ženevy, kde měl zastupovat Československo v GATT při OSN (General Agreement on Tarif of Trade - Všeobecná dohoda o clu a obchodu). Jeho vyslání na tuto pozici bylo ohroženo skutečností, že bratr mé matky Dr. Ervin Scheibner po vstupu ruských vojsk 21. srpna 1968 s celou rodinou emigroval do Švýcarska. Byl to známý slovenský geolog a následně se usídlil v Austrálii, kde žije dodnes. I otec měl v rodině dva emigranty (jeden z nich pracuje na Ministerstvu zahraničních věcí USA ve Washingtonu). Za otce se tak musel zaručit bývalý ministr zahraničního obchodu Andrej Barčák a garantovat, že naše rodina neemigruje.

Vycestovali jsme v září 1969 do Ženevy, kde jsem začal chodit do běžného státního gymnázia za minimální poplatek na školné. Záhy jsem však onemocněl trombocytopenií a rok ležel v ženevské kantonální nemocnici. Můj transport do Československa nebyl možný a otce léčení stálo velké peníze. Roční pobyt v nemocnici jsem zužitkoval tak, že jsem se naučil velmi dobře francouzsky.
Po uzdravení jsem pokračoval ve studiu na College Rosseu (byla to státní škola, ne prominentní, jak s oblibou píší česká média). V té době v Československu probíhaly politické prověrky a komunistický režim se bál, že většina československých úředníků při OSN v Ženevě emigruje. Jako pojistka, že rodiče nebudou emigrovat, jsem se musel vrátit do Bratislavy. Díky garanci tehdejšího ministra Barčáka to otec ustál a pracoval v Ženevě až do roku 1974. (Když dnes sleduji velkou polemiku některých novinářů kolem mého kádrového profilu, nemohu si nevzpomenout na syna pana Barčáka, který byl v roce 1990 generálním ředitelem PZO Motokov, ministrem v Čalfově vládě, a když v ní skončil, okamžitě nastoupil k americkému gigantu General Motors, kde pracoval v letech 1990-2005 ve vrcholových funkcích, a jeho kádrový profil Američanům nevadil.)
Otec po návratu ze Švýcarska pracoval až do odchodu do důchodu v PZO Polytechna. Po nuceném návratu ze Ženevy jsem studoval na Gymnáziu Tomášikova v Bratislavě, kde jsem v roce 1974 maturoval. Následně jsem byl přijat na obchodní fakultu Vysoké školy ekonomické, směr zahraniční obchod. Dnes novináři píší, že to byly školy pro prominenty, což je úplný nesmysl. Směr zahraniční obchod byl samozřejmě velmi atraktivní, protože každý toužil vycestovat a dostat se z republiky pryč.
V té době jsem měl dvě priority: stát se delegátem v cizině jako byl můj otec a vydělat si peníze. Od patnácti let jsem chodil různě na brigády, roznášel mléko, překládal balíky na bratislavském hlavním nádraží, pracoval na stavbách. Dobře jsem se učil a bral prospěchové stipendium. V době prázdnin jsem jezdil za rodiči do Švýcarska, kde jsem pracoval v různých podnicích, maloobchodě, vykládal bavlnu, pracoval v tiskárně a vydělané peníze jsem si šetřil na stavbu domu.
Na VŠE, o které se říkalo, že ji dokončí každý, koho neporazí tramvaj, jsem se relativně nudil, a proto jsem se věnoval práci v mezinárodní organizaci studentů AIESEC, kde jsem se později stal jejím prezidentem. Díky tomu jsem měl možnost pracovat na brigádách v zahraničí, dvakrát ve Francii a jednou v Belgii. Vysokou školu ekonomickou jsem skončil s červeným diplomem.
Po ukončení VŠE jsem měl původně nastoupit do PZO Koospol, ale získal jsem místo v PZO Chemapol Bratislava, kam jsem 1. 11. 1978 nastoupil. Byl jsem přidělen do oddělení chemikálií, kde jsme byli 3 absolventi, a jelikož šéf oddělení neuměl anglicky, bylo mým úkolem překládat jeho telexy do angličtiny. Po měsíci jsem si řekl, že jsem nestudoval proto, abych dělal práci sekretářky, a dal jsem výpověď. Na základě toho mě přeřadili do obchodní skupiny, kde jsem kontroloval vagóny čpavku, síry a dalších surovin, které podnik dovážel.
"V době prázdnin jsem jezdil za rodiči do Švýcarska, kde jsem pracoval v různých podnicích, maloobchodě, vykládal bavlnu, pracoval v tiskárně a vydělané peníze jsem si šetřil na stavbu domu."
Mnoho informací v tisku a mnoho útoků na mou osobu se točí kolem dezinformace, že jsem byl agentem StB. Státní bezpečnost taková, kterou znám já, a kterou znají všichni, kteří pracovali v podnicích zahraničního obchodu, hlídala ekonomické zájmy Československa. V PZO fungovala přesná pravidla: každý styk s cizincem bylo nutno hlásit, sepsat zápis; stejné to bylo se zahraničními služebními cestami. Do podniku chodil oficiální pracovník StB a kolem něj fungovalo množství jiných, kteří byli utajeni.
Příslušníci StB pracovali hlavně systémem pozvání na kafe a zjišťování informací, jestli náhodou někdo nebere provize od dodavatelů; fungovali úplně stejně, jako dnešní BIS. Ekonomická StB byla jiná než ta, která perzekuovala lidi, nedovolila jim cestovat nebo studovat. Poprvé jsem zjistil, že i jiná StB existuje, v r. 1980, kdy mi můj šéf zavolal a řekl, že mě budou volat nějací policisté z "februárky" a něco chtějí ohledně syrských fosfátů. Bylo mi asi 26 let, když mě předvolali, a protože jsem věděl, že se jedná o problém dovozu syrských fosfátů, pečlivě jsem si připravil analýzu, proč tyto fosfáty nedovážíme (byly nekvalitní a v našich chemičkách nepoužitelné).
V úvodu rozhovoru mi příslušný pracovník StB oznámil, že ví o emigrantech, které máme v rodině, což mě šokovalo. Vůbec jsem netušil, jak neekonomická StB funguje, a jak může všechno vědět. Kromě analýzy a důvodů, proč syrské fosfáty nevozíme, padaly otázky týkající se mého šéfa, jeho soukromí a dalších věcí, což jsem mému šéfovi samozřejmě řekl. Následně jsme byli donuceni syrské nepřemývané fosfáty dovézt do Prechezy Přerov. Syrský fosfát byl tak prašný, že dělníci museli používat plynové masky, a skoro celé město Přerov bylo pod prachem. Byl to průšvih, a my jsme tím pracovníky StB přesvědčili, že jsme měli pravdu a byl od nich pokoj. StB hlídala ekonomické zájmy země a sledovala, zda pracovníci PZO nejsou zkorumpováni. V 70. letech vyšel najevo skandál s korupcí vrcholných manažerů některých PZO na Slovensku, tito byli zadrženi a odsouzeni na 14 let; u jednoho se při domovní prohlídce našlo dvacet tisíc marek v hotovosti.
Moje matka byla motorem naší rodiny a celý život bojovala za to, aby její děti v životě uspěly. Nechala se proto dokonce zaměstnat v Ústavu marxismu-leninismu a docílila toho, že mě vzali do KSS. Mým hlavním cílem, jak jsem zmínil, bylo vycestovat, a měl jsem výhodu v tom, že Petrimex nakupoval fosfáty ve francouzsky mluvících zemích jako Maroko, Alžír, ale také z Egypta, Jordánska a Sýrie. Mnoho lidí francouzsky neumělo, takže jsem se stal kádrovou rezervou na vycestování buď do Maroka, Alžíru nebo Tunisu. Po osmi letech čekání se mi splnil sen a na podzim 1985 jsem byl vyslán jako delegát Petrimexu do Maroka, kde jsem zastupoval asi patnáct podniků zahraničního obchodu.
V Maroku jsem konečně mohl vyzkoušet svoje obchodní schopnosti a myslím, že jsem u všech podniků zahraničního obchodu byl platným zástupcem. Zastupoval jsem Lignu, Motokov, Koospol, Chemapol a další PZO. Prodával jsem řezivo, pneumatiky, pračky, kancelářské potřeby, ale hlavně jsem nakupoval fosfáty - hlavní marocké bohatství. Prezident firmy byl dvojnásobný premiér a jeden z nejbohatších lidí Afriky Mohamed Karim Lamrání, který byl známý našeho generálního ředitele z Petrimexu.
Měl jsem plat asi šest set dolarů, z čehož jsem polovinu dával bokem a šetřil, abych mohl splácet dům, který jsem postavil v Děvínské Nové Vsi, a na který jsem si vzal půjčku 600 tisíc na 15 let při jednoprocentním úroku. S třemi sty dolary jsme si slušně žili. V Maroku jsme pracovali dopoledne a odpoledne, v době oběda byla pauza, takže jsem vodil dceru do tenisového klubu. Stala se dvoj nebo trojnásobnou mistryní Maroka a díky tomu jsme poznali zemi a taky jsem získal výborné kontakty.
V Maroku jsem byl i v době sametové revoluce a ani jsme pořádně nevěděli, co se dělo u nás doma. Chtěl jsem v této zemi zůstat natrvalo. Můj mandát se chýlil ke konci a já jsem dostal lukrativní nabídku pracovat pro jednu bohatou marockou rodinu. Ale na žádost svého bývalého šéfa, který mi kdysi pomohl a byl jakýmsi mým ochráncem, jsem se vrátil do Československa.
Vrátil jsem se v r. 1991 do PZO Petrimex, kde jsem se stal ředitelem obchodní skupiny 32, jež dovážela veškeré suroviny na hnojiva, která následně vyvážela. V té době Lovochemie potřebovala sehnat 600 mil. Kčs na to, aby zaplatila novou výrobnu ledku amonovápenatého, kterou postavila firma Voest Alpine. Peníze se snažil sehnat i Chemapol Praha a byl to můj první souboj s touto společností. Následně jsem roku 1991 sehnal pro Lovochemii 21 milionů dolarů, předexportní financování od dvou zahraničních obchodních firem, které tak získaly exportní práva na vývoz ledku z Lovochemie; ta ho začala vyrábět v dubnu 1991.
Pracoval jsem s maximálním nasazením u mého zaměstnavatele Petrimex, což byla společnost, kde půlku akcií vlastnily slovenské a půlku české chemičky. Dobíhaly ještě dovozy za rublový clearing a my jsme dováželi za rubly a vyváželi za dolary nebo marky; tak jsem za dva roky vydělal pro Petrimex se svou obchodní skupinou asi 600 miliónů Kčs.
V r. 1992, když bylo jasné, že se pánové Klaus a Mečiar domluvili na rozdělení Československa, jsem na poradě vedení řekl, že musíme udělat v Praze kancelář a následně firmu, protože budou dva oddělené státy a byznys v Čechách by se měl dělat přes českou firmu. Agrofert, jehož název jsem vymyslel a znamená AGRO a FERT (fertilisers - hnojiva), vznikl 25. 1. 1993, to znamená tři týdny po rozdělení Československa.
Na Slovensku probíhala privatizace slovenské chemie a Mečiarovci chtěli ovládnout Petrimex. Prostřednictvím českých akcionářů jsem držel rovnováhu, ale po převzetí Spolany Neratovice Harvardskými fondy jsme tuto rovnováhu ztratili. Když mi 27. dubna 1995 v půl deváté ráno volali z vrátnice, že je tady zástupce Spolany z Harvardských fondů Boris Vostrý (je na něj mezinárodní zatykač, toho času vydaný za útěk v Belize), věděl jsem, že je to ztracené. Odpoledne nás všechny vyhodili, odvolali a já už jsem se do Petrimexu nikdy nevrátil.
Jelikož jsme to čekali, začátkem roku 1995 došlo k navýšení kapitálu v Agrofertu švýcarským investorem tak, aby Mečiarovci nemohli tuto firmu ovládnout. Hned po tom, kdy nás vyhodili, svolávali valnou hromadu Agrofertu, avšak když jsme jim sdělili, že nemají 100% podíl, dělali všechno možné, aby Agrofert zlikvidovali. Následný soud potvrdil, že vstup švýcarského investora byl v pořádku a do roka za mnou odešly z Petrimexu desítky lidí, skoro celá moje bývalá obchodní skupina. Slovenské chemičky akcionáři Petrimexu nepodrželi a Petrimex de facto do dvou let od našeho vyhazovu zbankrotoval.
V médiích se neustále objevuje polemika, jak je možné vybudovat takovou firmu, jako je Agrofert, a jak je možné tak zbohatnout. V první řadě musím říct, že se jedná o virtuální majetek, protože můj hlavní majetek je 28 listinných akcií reprezentujících 100 % základního jmění Agrofertu, které jsou oceňovány různými nesmyslnými částkami. Veřejnost určitě vnímá výkyvy na burze až v desítkách procent, a proto veškerá tvrzení o mém majetku jsou spekulace. Zdaleka nedisponuji miliardovými částkami v hotovosti, jako někteří pražští kmotři. Agrofert umí velice dobře prokázat své podnikání od založení až doposud. Vývoj Agrofertu je spojen hlavně s americkou bankou Citibank, která nám v roce 1994 jako první poskytla úvěr na provozní financování ve výši čtyř milionů dolarů.
"Měl jsem plat asi šest set dolarů, z čehož jsem polovinu dával bokem a šetřil, abych mohl splácet dům."
Následně se stala naší strategickou bankou, financovala privatizaci Prechezy a Dezy a dala nám příslib 340 milionů euro na privatizaci Unipetrolu. (Mnozí novináři opakovaně psali lži o tom, že jsme neměli na privatizaci peníze.) Tato fakta si může každý ověřit u zaměstnanců Citibank, kteří znají vývoj Agrofertu, a ke kterým je rád osobně doprovodím.
Agrofert není produkt kupónové privatizace ani produkt české cesty privatizace na základě úvěru IPB. Agrofert byl budován systematicky a je výsledkem práce hlavně českých
a některých slovenských manažerů, je to firma, která je registrována v Čechách a platí ročně stovky miliónů daní z příjmu právnických osob. Konsolidované osobní náklady Agrofertu za rok 2010 se blížily k 11 mld. Kč, tudíž Agrofert platí miliardové částky na sociální a zdravotní pojištění. Někteří čeští zemědělci (např. p. Džis z Agro Blatná nebo p. Šuba z MJM Litovel a další) viděli, jak Agrofert od založení rostl, jak se vyvíjel, a mohou potvrdit, že vývoj byl velice transparentní. Vývoj Agrofertu vidělo i mnoho zahraničních bank, která mohou tato fakta potvrdit také. (Agrofert financují všechny velké zahraniční banky).
Noviny jsou plné lží o našem problémovém podnikání. Jediná problematická kauza v historii Agrofertu byla kauza Proferta. Tuto firmu založil Pavel Švarc z Hospodářských služeb s p. Šmejkalem, a rozhodli se zprivatizovat Lovochemii, podporovaní Chemapolem a Agrobankou, i když k tomu neměli nejmenší předpoklady. Za účelem privatizace Lovochemie jsem založil firmu Agrobohemie s managementem Lovochemie, kde jsme drželi 51 % a management 49 % akcií.
Dva roky jsme se na privatizaci připravovali, získali jsme u Komerční banky privatizační úvěr ve výši 350 mil. Kč. Začátkem prosince 1995 byla vyhlášena soutěž a byli jsme v šoku, že nás přeplatila nějaká Proferta, která dala 530 mil. Kč. V tomto čase Lovochemie jednala s Evropskou bankou o financování výroby kyseliny dusičné ve výši 1,3 mld. Kč a banka trvala na tom, aby byl navyšovaný kapitál. Proferta nebyla schopná realizovat svůj akviziční záměr, neměla management a kapitálové vybavení a následně zbankrotovala a zanechala dluh u ČKA. Bývalí akcionáři podali trestní oznámení na mě i na další management Lovochemie a po dlouholetém vyšetřování byla kauza uzavřena. Znovu opakuji, Profertu zakládali cizí lidé, nebyla to naše firma, získali jsme ji až později. (Všechny tyto informace se dají ověřit u lidí, kteří při tom byli a pracují ještě v Lovochemii.)
Dále byla v mediích několikrát propírána kauza Unipetrol. Je pravda, že jsem první kolo vyhrál, ale zklamal jsem premiéra Zemana i místopředsedu vlády Grégra a mrzí mě to dodnes.
Po povodních v roce 2002, po chlorovém skandálu ve Spolaně a vývoji hospodaření Chemopetrolu jsem se lekl a volil jsem menší zlo, tzn. veřejnou ostudu, že jsem privatizaci nedokončil. Bál jsem se, že bych následně zkrachoval jako Chemapol, který zde zanechal 16 mld. Kč dluhů. Druhou stranu smlouvy, kterou jsem uzavřel se státem, stát nebyl schopen naplnit, ale já raději mlčel, protože jsem věděl, že pokud budu kopat, ve druhém kole privatizace nemám šanci uspět (pan Rusnok o tom ví své). Do druhého kola jsem si sehnal strategického partnera PKN Orlen a tento příběh je všeobecně známý, když mě Poláci
v závěru podvedli a nedodrželi podepsané smlouvy. Příběh o korupci v privatizaci Unipetrolu si vymyslel blízký spolupracovník zastřeleného podnikatele Mrázka pan Spyra, který byl Policií ČR zatčen v naší centrále, protože mě vydíral a požadoval 10 mil. Kč úplatek za to, že zastaví mé údajné trestní stíhání v Polsku.
"Můj hlavní majetek je 28 listinných akcií reprezentujících 100 % základního jmění Agrofertu, které jsou oceňovány různými nesmyslnými částkami."
Někteří novináři mě dokonce spojují s kauzou "Pět na stole v českých", se kterou nemám absolutně nic společného, a která se odehrála po privatizaci Unipetrolu, a byla čistě akcí některých podnikatelů spojených s novým majitelem Unipetrolu - PKN Orlen.
Po mých výrocích v médiích o korupci v České republice dostali někteří novináři, napojení na různé mediální struktury, úkol, znovu psát různé lži z minulosti. Musí být zřejmě zoufalí, protože naše skupina nemá žádné kauzy. Jediný obchod, který byl v minulosti mediálně kritizován, byl zápočet části Synthesie - firmy Explosie vůči dluhům ALIACHEM v ČKA. Agrobohemie po koupi ALIACHEMu z konkursní podstaty Chemapol Group získala taky Explosii, která vyráběla známou trhavinu Semtex, a my se rozhodli, že se této firmy zbavíme. Informovali jsme stát, že ji chceme prodat, a vzhledem k tomu, že by výroba Semtexu mohla nekontrolovaným prodejem skončit v rukou teroristů, stát se rozhodl z bezpečnostních důvodů, že Explosii převezme. Stalo se tak zápočtem za 700 mil. Kč dluhů Aliachemu u ČKA. Poslední ocenění Ministerstva financí ČR na Explosii bylo cca 1 mld. Kč. Nutno zdůraznit, že tento dluh byl započítán v nominální hodnotě, i když dluhy v ČKA se většinou prodávaly za zlomek nominální hodnoty cca 20 % a paradoxně je většinou získávali investoři, kteří dluhy sami způsobili.
Vážení spoluobčané,
je jasné, že o mých nových aktivitách kolují různé názory, spekulace. Mí nejbližší kolegové se pravděpodobně domnívají, že jsem se zbláznil, někteří novináři spekulují o tom, že chci ještě více zbohatnout, resp. že to dělám proto, že chci dělat se státem "kšefty" a další nesmysly.
Je pravda, že jsem se stýkal s politiky přibližně do nástupu Topolánkovy vlády. Pak jsem přestal chodit na jakékoliv akce, kde jsou politici přítomni, protože jsem na situaci u nás zásadně změnil názor. Každý, kdo sledoval náš vývoj, ví, že jsme nikdy za historie Agrofertu nic neukradli a neděláme obchody na úkor státu jako některé jiné finanční skupiny.
Iniciativa ANO má za cíl sjednotit všechna hnutí a všechny lidi, kteří chtějí v našem nefunkčním státě změnit poměry. Není to o tom, kdo tady co ukradl, ale o tom, aby tito lidé přestali krást a přestali se angažovat v našem veřejném životě. Není možné, aby tuto zemi znovu řídili lidé, kteří způsobili situaci, ve které se nacházíme. Dluhy, skoro žádné investice, zmrazování příjmu občanů a hlavně korupce, kam se člověk podívá. Nemám žádnou ambici sedět v parlamentu nebo ve vládě.
Naším politickým hnutím se snažíme pomoci této zemi, která má velký potenciál stát se dalším Švédskem nebo Švýcarskem, ale je už 22 let na cestě, která skončí pro všechny špatně. Není důležité, jak je to jinde. Důležité je, abychom to zkusili změnit kvůli sobě a našim dětem.
"Nevím, jestli se mi to podaří, ale než zemřu, budu moci svým dětem říct, že jsem to alespoň zkusil."
Nebudu prodávat základní majetek - 28 listinných akcií Agrofertu. Ale nabízím české společnosti své manažerské schopnosti při zorganizování hnutí za budoucnost tohoto státu. Mělo by být založené na bázi konzultací, které předloží návrhy řešení problémů ekonomiky a společnosti jako alternativu těch řešení, které hlásají politické strany. Nevím, jestli se mi to podaří, ale než zemřu, budu moci svým dětem říct, že jsem to alespoň zkusil. Autor: Andrej Babiš, předseda hnutí ANO

Platba zlateým Rublem ?

13. dubna 2017 v 9:52 | ERS

Putin nariaďuje spustenie projektu "Dvojhlavý orol" za účelom zničenia ekonomík USA a EÚ

apríl 6, 2014 in Zahraničné
thumbnail
Ruské Ministerstvo zahraničných vecí vydalo jednu z najviac šokujúcich správ od začiatku ukrajinskej krízy, v ktorej oznamuje, že prezident Putin nariadil okamžité zahájenie projektu Dvojhlavý orol, ktorý, keď bude plne zavedený, spôsobí, že všetky dodávky energie sa budú hradiť v zlate, a tým ukončí vládu amerického dolára ako globálnej reverznej meny, čo spôsobí kolaps ekonomík USA aj EÚ. Projekt Dvojhlavý orol, ako sa hovorí v správe, požaduje od Centrálnej banky Ruskej federácie (CBR), aby začala produkciu 5 rublových zlatých mincí obsahujúcich 0,1244 trójskej unce čistého zlata, o priemere 18mm, s razbou dvojhlavého orla so štítom a korunou, ktorá sa stane svetovou alternatívou ako k americkému doláru, tak k euru pri obchodovaní so zásobami energie.
Ako pokračuje správa, veľmi významné je to, že projekt Dvojhlavý orol zahŕňa aj vytvorenie nového "štátneho vyrovnávacieho platobného systému", Ktorý umožní Rusku vystavať nadáciu, ktorá by veľmi skoro mohla vytvoriť alternatívu k bankovému systému spoločnosti SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Spoločnosť pre celosvetové medzibankové finančné komunikácie) a dať štátom celého sveta možnosť odstúpiť od amerického dolára a hegemónie USA.

Ako od r 1795 kleslo krytie amerického dolára zlatom:

Dôvodom k Putinovej dnešnej "zúrivej reakcii" a spustenie projektu Dvojhlavý orol bolo, ako hovorí správa, "ilegálne a absurdné" zablokovanie prevodu z ruskej ambasády v Astane (Kazachstan) poisťovacej spoločnosti Sogaz, ktoré vykonala tento týždeň najväčšia americká banka JPMorgan prostredníctvom SWIFT-u. Hovorca Ministerstva zahraničia Alexander Lukaševič na to reagoval týmito slovami :
"Ak týmto krokom chcela americká finančná spoločnosť" zaznamenať body" v očiach Bieleho domu, potom zrejme prestrelila. Washington musí pochopiť : akákoľvek nepriateľská akcia voči ruskej diplomatickej misii predstavuje nielen porušenie medzinárodného práva, ale prináša so sebou tiež protiopatrenia, ktoré nevyhnutne postihne prácu americkej ambasády a konzulátov v Rusku. "
Správa ďalej píše, že Putin nielen zahájil projekt Dvojhlavý orol, ale aj prikázal najväčšej ruskej aj východoeurópskej banke Sberbank, aby zastavila vydávanie spotrebiteľských pôžičiek v cudzej mene, čo je krok, pred ktorým varuje vysoko vplyvný americký finančný web Zero Hedge : "rozbuška, ktorá odníma Rusku voľbu, či má alebo nemá opustiť dobrovoľne petrodolár, ale robí z toho nedobrovoľné riešenie"
Ako hovorí správa, je významné si všimnúť, že SWIFT je "spojivom", ktoré udržuje globálny monetárny systém na americkom dolári, že táto "banka centrálnych bánk" funguje ako prostredník pre výmeny mien, a je ústredným bodom pre transakcie s globálnymi komoditami a energiami spätá s rezervnou menou, ale ruský systém založený na zlate ho " zničí za dva týždne ".
K novej ruskej alternatíve globálneho bankovníctva, ako hovorí správa, sa pripoja aj ďalšie štáty BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika), ktoré sa postavili proti USA i EÚ a jednohlasne a mnohonásobne podporili ruskú pozíciu na Kryme.
Správa ďalej hovorí, že USA teraz musia platiť svojim oligarchom 26 % svojich dostupných daňových príjmov ako úroky a že Európska únia je varovaná, že zastavenie importu ruského plynu ju bude stáť 215 biliónov dolárov. Centrálna ruská banka však bola schopná zvýšiť ruské zásoby zlata na viac ako 1 040 ton, čo ukazuje jej silu voči západným centrálnym bankám, ktoré žijú len z tlačených peňazí.
Ministerstvo prírodných zdrojov (MNR) podľa správy oznámilo, že k podpore projektu Dvojhlavý orol proti nevyhnutnému prudkému odporu USA a EÚ sa už začala produkcia zlata (Projekt Natalka), ktorý je schopný poskytnúť Centrálnej ruskej banke "nekonečnú zásobu" zlata na ďalšie podporenie úspechu tejto novej globálnej meny pre nákupy energetických zásob.

Poznámka:

Rusko má druhé najväčšie zásoby zlata na svete, 12 500 ton (viac ako 400 miliónov uncí). Projekt Natalka v Magadanskej oblasti je pokladaný za jedno z najväčších ložísk zlata na svete, má 32 miliónov uncí preukázaných a pravdepodobné zásoby a celkové zdroje 60 miliónov uncí, a začal výrobu tento mesiac.
Správa Ministerstva zahraničia uvádza aj neblahý fakt, že anexia Krymu je pre USA zámienkou a ospravedlnením eskalácie svojej vojenskej prítomnosti kdekoľvek vo svete, aj vzdialene od Ruska, a že sily NATO plánujú masívnu prítomnosť v kaukazských oblastiach Arménska a Azerbajdžanu, určenú tiež k rozdeleniu Ruska.
Vojnová propaganda USA a NATO proti Rusku je už absolútne absurdná, stačí sa pozrieť napríklad na spravodajstvo NBC News na ospravedlnenie zvyšovania počtu vojsk. Začiatkom týždňa vydala NBC článok s názvom "Cesta po rusko - ukrajinskej hranici neukázal žiadne známky zvyšovania počtu vojska", potom sa všetko obrátilo, a dnes vyšiel článok s názvom "Žiadne známky sťahovania ruských vojsk z ukrajinskej hranice".
NBC News síce nedokáže vysvetliť, ako Rusko môže teraz vykonávať "sťahovanie" svojich vojsk, keď pred pár dňami napísala, že tam nie sú, ale ani neočakáva od svojich divákov, že by si všimli, že ide o vojnové štvanie a pokrytectvo v akejkoľvek forme.

ŘÍZENÁ SEBELIKVIDACE.

22. února 2017 v 10:22 | ERS

Sebelikvidace
Otto Krofta, Jiří Očenášek
Když v listopadu 1989 nadšené davy zvonily klíči, všichni tvrdili, že je to zvon
svobody. Kdyby tehdy někdo špitnul, že tam slyší i první tóny umíráčku, tak by ho
dav něžně ušlapal. V roce 1918 měla Československá republika svou modlu
T.G.Masaryka. V roce 1989 si našla další ikonu, Václava Havla. Dnes už jen pán
Bůh ví, co v jeho projevech a činech byla romantická vize a co záměrná lež...Více...
17 komentářů
Sebelikvidace
Tento článek jsem obdržel nedávno emailem s poznámkou, že koloval na
internetu, ale byl už odstraněn. Jako autor článku je uveden nějaký Jiří
Otčenášek. Neznám ho, nevím kdo to je, ale naprosto přesně vím, že textem
toho článku vystihl přesně to, jak já osobně vnímám stav věcí v naší zemi.
Proto si dovoluji tento článek umístit do mého blogu, protože já bych to lépe
nedovedl slovy tak popsat. Pravděpodobně, někdo tento článek už četl, ale
určitě tento text zaujme i nové čtenáře. Přál bych si, aby tato slova vyburcovala
k zamyšlení nad stavem věcí u nás doma v CZ, nad celkovým vývojem po r.89 a
nad tím, jak to mají u nás politici lehké, když jim ochotně strávíme jakékoliv
svinstvo, které poškozuje nás všechny. Tedy celý národ až na ty, kterým to
vyhovuje.
14.7.2016 O.Krofta
Česko sebe samo likviduje už 25 let
Jiří Očenášek (pozn. Z internetu už článek zmizel)
Když v listopadu 1989 nadšené davy zvonily klíči, všichni tvrdili, že je to zvon
svobody. Kdyby tehdy někdo špitnul, že tam slyší i první tóny umíráčku, tak by ho
dav něžně ušlapal.
V roce 1918 měla Československá republika svou modlu T.G.Masaryka. V roce
1989 si našla další ikonu, Václava Havla. Dnes už jen pán Bůh ví, co v jeho
projevech a činech byla romantická vize a co záměrná lež.
Nebo vizionářská lež, či lživá vize.
Každému z té doby zůstalo v paměti něco jiného. Na co dnes vzpomínají rodiče
tehdy osmiměsíční holčičky ležící na dětském oddělení na Bulovce, kterou po
populistické amnestii znásilnil a zavraždil právě propuštěný pedofilní recidivista.
Jaký měli tehdy pocit skuteční čeští uprchlíci ze Sudet, když se v roce 1990
omlouval sudetským Němcům, že jejich poválečný odsun "považuje za hluboce
nemorální čin".
Již nikdy nevstoupíme do žádného paktu.
Ale už v listu The New York Times z listopadu 1993 horoval pro vstup Česka do
NATO a dokonce nehorázně tvrdil , že "NATO není nepřítel Ruska, ale jeho
partner a přibližování jeho hranic k Rusku není přibližováním nepřítele, ale
naopak přibližováním pásma demokracie a prosperity".
Pak 29.dubna 1999 pro francouzský deník Le Monde prohlásil "nálety, bomby,
ty nebyly vyvolány ze zištných zájmů. Jejich povaha je výlučně
humanitární".
Bylo by hezké, kdyby byla pravdivou tolik citovaná příhoda z kruhů Olze Havlové
nejbližších, že když přišel domů a prohlásil, že se s Čalfou dohodli, že bude
prezidentem, reagovala budoucí skutečná první dáma údajně slovy "Jen aby ses
z toho, Vašku, neposral."
A v této větě je v kostce povaha dnešní české a evropské politiky. Kolik "politiků"
se již podělalo blahem, že jejich profesionální i lidská nedostatečnost dnes září
ve světle reflektorů.
Tvrdí se, že ekonomiku řídí neviditelná ruka trhu. Ani náhodou. Ekonomiku řídí
zatraceně viditelné ruce těch, kdo si z ní chtějí udělat Stolečku prostři se a
Oslíku otřes se. A aby se prostíral doširoka a třásl se jak v zimnici, je třeba
nejprve zničit nezávislost národních ekonomik a učinit z nich jednu
globální nepřehlednou obludu. A pro tento cíl potřebují neviditelnou ruku
ovládající politiku. Jen na těch jejich politických Hurvíncích a Spejblech nesmí
být vidět ty vodící provázky ani postava vodiče. Stačí těmhle loutkám podstrčit
své mocenské ideje a přesvědčit je, že jsou geniální a přišli na ně politici sami,
oni už se pak vodí sami a navzájem.
Právě tímto způsobem se přes politiku formuje ekonomika a ze spojení
obou se rodí neskrupulózní nadvláda.
Čím a kým se rozbíjí 25 let český stát ?
1.) Nejprve se zesměšní celý národ
Jste nevzdělanci. V Nepálu je každý pasák yaků bakalářem. Tak se založí v
každé opuštěné stodole soukromá vysoká škola, aby i holka tančící u tyče, či líný
synek čilého podnikatele měli Bc. Nejde o kvalitu, jde o statistiku. Klasické
university opustí svou tradici Alma mater a zaplevelí se obory o kterých uvažoval
kdysi v Haliči Jára da Cimrman.
Názory a práce univerzitních profesorů, které titul ctí, převálcují mediálně
nejrůznější buznoexhibicionisté.
Ze státních základních škol se inkluzivními a jinými věčnými experimenty
vytvářejí budoucí školy pomocné, na nichž hlavní slovo budou mít nejrůznější
metodičky z oborů inkluze, integrace, imigrace, a vypravěčky korektních
pohádek o princi Bajajovi z Ugandy a jeho registrované partnerce Popelce z
Damašku.
2.) Pak je třeba zničit národní ekonomiku, hlavně průmysl
Nic neumíte. Všechno, co jste kdy vymysleli a vyrobili, byl neprodejný šunt.
Nikdo ve světe nestojí o vaše nákladní tatrovky, motorky, sigma pumpy, letadla,
obráběcí a textilní stroje, sklo a bižuterii. Zavřete vaše továrny a místo nich
otevřete montovny. Aby se neřeklo, na chvíli necháme zazářit pár vašich
slovutných "kapitánů průmyslu". Ti se nakonec za pár let se svými Titaniky
propadnou do septiku, protože nevěděli, že správný kurz určuje kompas a ne
teploměr.
Vy jste tak neschopní, že si ani neumíte načerpat minerálku z vaší země, vy si
dokonce neumíte ani nahnat pitnou vodu do vodovodních trubek. Ještě, že jsme
tu my a za mírný bakšiš to pro vás uděláme sami.
Rozinky vyzobeme, ze zbytku uděláme sklady ojetých pneumatik, a co by nám
mohlo jó konkurovat odkoupíme, utlumíme a zavřeme.
A pokud se to českému "proletariátu" nelíbí, tak bacha. Stačí jeden letecký most
z Ulánbátaru a můžete se pakovat. Za devět měsíců se nám počet budoucích
zaměstnanců ze země olgoje chorchoje zdvojnásobí.
3.) Zvláště důležité je zlikvidovat zemědělství a potravinovou soběstačnost.
Začne se žvaněním, že celá desetiletí jsme jedli jedovaté potraviny. A s námi se
trávili autobusy plné Rakušáků luxujících cukrárny ve Znojmě a dalších
jihomoravských městech. A kolony Němců, kteří se v Karlových Varech či
Mariánkách cpali kachnou se zelím a vzdychali Mein Gott, ta kachna voní po
kachně.
K čemu vlastně potřebujete zemědělství. V Maroku je brambor a jahod, že
vám je levně dovezeme a draze prodáme. K čemu sady. V Chile a Jihoafrické
republice je tolik hrušek, že se pod nimi lodě prohýbají. Na Novém Zélandu je
jablek jak euromravenců. Po Evropě bloudí kamiony s tunami kuřat, prasat a
skotu a vy byste se chtěli mořit nějakou samovýrobou. Mléko je navíc nezdravé a
jogurt dnes dokážeme udělat i z bramborového škrobu. Pěstujte naftořepku, a
budete druhý Kuvajt. A opuštěné kravíny a vepříny jsou přece nejlepší skleník
pro pěstování bylinek typu Hanojská majoránka.
4.) Ta nejdůležitější etapa je pak znesvéprávnění národa.
Zformuje se banda speciálních věrozvěstů, kteří nám začnou vyčítat, jak jsme
nemultikulturní šovinisté, kteří utlačují své spolubližní. K nim se připojí i
saudskoarabský komisař a prohlásí "u vousu Prorokova, u nás se mají ženské
líp, než ta vaše vykořisťovaná etnoskupina". Neúspěch desítky let trvajících snah
o integraci se vysvětlí tím, že při integrování byla pošlapána jejich práva na
zachování specifických rysů jejich obohacujcí odlišnosti ".A tak posilujeme
zachování odlišnosti zvětšením průměru penězovodů a zvyšování počtu jejich
aktivistických údržbářů.
Zásadou likvidace národa je ustupování rostoucím požadavkům všech
exotických odlišností a označování opravdových hodnot za měšťácký
přežitek staré Evropy.
Pochod anální hrdosti se povolí se vší slávou, demonstrace proti němu se
zakáže jako vyvolávání třídní nenávisti proti pavím pérům v rektu.
5.) Poslední etapou, je vstup do celoevropské organizace.
Protože v jednotě blbosti je síla.
Když ze samostatných přiblblých jedinců dokážete vytvořit uřvaný dav, pak ze
samostatných států nakonec dokážete vytvořit sebedestruktivní unii.
Současný příliv obžerných uprchlíků je jen poslední sloka unijní hymny
Óda na radost. Jmenuje se rekviem za zbabělost.
***
Je těžké pochopit a rozumově vysvětlit takovou hlubokou a zrychlující se
degradaci Evropy, která se žene do zkázy a ještě jí k tomu hraje orchestr z
Titaniku.
Možná opravdu existuje Bůh, který si říká: Dal jsem vám Evropané svobodu
volby. A takhle to dopadlo. Tak víte co ? Jděte mi k šípku
> POLITIKA > Blog - Otto Krofta

Otevřený dopis Prezidentovi České republiky Zemanovi,

23. října 2016 v 20:26 | ERS

Otevřený dopis Prezidentovi České republiky Zemanovi,K rukám prezidenta republiky Miloše Zemana.

Vážený pane Prezidente!

S obavou se na Vás obracím, ve světle příprav ustanovování nové vlády ČR, do které je na post ministra kultury navrhován kandidát lidovců Daniel Herman.
 
 

Reklama