Lidé by se neměli bát své vlády, ale vláda by se měla bát svého lidu

Více najdete po kliknutí na další naše blogy:

ers-blog.webnode.cz

ers-blog4.webnode.cz

Nezávislé iniciativy občanů

Rakouská demokracie.

Dnes v 9:00 | ERS

Žadatelé o azyl nebudou dostávat žádné peníze. Jejich vlastní hotovost bude při podání žádosti o azyl zadržena na úhradu nákladů (podobně jako v Dánsku a ve Švýcarsku). Skončí snaha o ubytovávání žadatelů o azyl v bytech, ubytováni budou vhromadných zařízeních. Azylové úřady si budou kopírovat obsah mobilních telefon ů žadatelů, aby s jeho pomocí ověřily identitu žadatele a to, zda vypovídá pravdivě o různých okolnostech (např. srováním zachycených lokačních dat s tvrzením žadatele o tom, kudy prošel). Osobám, které vycestují zpět do státu, z nějž "uprchly", bude azylová ochrana ve zrychleném řízení odňata.

Odmítnutí žadatelé mají být důsledně deportováni. Azyl bude - v souladu s původními mezinárodními smlouvami - oddělen od trvalé imigrace a periodicky bude prověřováno, zda stav ohrožení ještě trvá; pokud pominul, bude azylová ochrana ukončena. Žadatelé o azyl se budou muset starat o vlastní domácnost(tj. žádné úklidové a stravovací služby placené daňovým poplatníkem, jak je tomu např. i u nás). Nezletilé manželky budou úředně odděleny od zletilých manželů. Při případném slučování rodinnebudou akceptována nezletilá manželství, nucená manželství a vícenásobná manželství. Kdo opustí Rakousko dobrovolně a za odměnu (Rückkehrhilfe) a následně se ilegálně vrátí, bude souzen za trestný čin (víceméně ekvivalent našeho maření výkonu úředního rozhodnutí).

Téma azylu a imigrace má zůstat jako kompetence rakouského státu, tj. odmítnutí evropských kvót.

Sociální dávky pro osoby, které obdržely azyl, budou zastropovány na poměrně nízké úrovni (aspoň vůči rakouským nákladům na živobytí), a to jak individuálně, tak na rodinu.Přímá demokracie

Nová koalice se zavázala postupně zavádět do rakouského práva prvky přímé demokracie po švýcarském vzoru. Občané budou mít zákonodárnou iniciativu: nasbírají-li 100 000 podpisů pod návrh zákona, bude muset být projednán v parlamentu se stejnou vahou a ve stejné proceduře, jako by jej navrhla vláda. Příslušní ministři budou mít povinnost se k němu vyjádřit.

S celostátními referendy se počítá jako se závaznými, pokud vítězná strana nasbírá dost hlasů (třetinu všech oprávněných voličů). Vyloučeny mají být mezinárodní smlouvy (ústupek prezidentovi van der Bellenovi). Pokud by parlament neschválil návrh zákona předložený aspoň 900 000 voliči, bude se nezávisle na jeho vůli konat závazné referendum.

Počítá se i se zajímavou "Hlavou 22". Pokud by rakouský parlament odmítl schválit zavedení prvků přímé demokracii nezbytnou dvoutřetinovou většinou hlasů, bude o jejím zavedení vyhlášeno zvláštní jednorázové referendum, k jehož vypsání by měla stačit nadpoloviční většina hlasů v parlamentu.

Na experiment s přímou demokracií jsem velmi zvědav. Rakušané se Čechům podobají mentalitou daleko více, nežli Švýcaři. Rozhodně bude stát za sledování. (Vždyť jsme jim 300 let prznili rasu - je to tam samý Nowotny a Novak, )Dále bude prozkoumán a přehodnocen zákon o urážce náboženského cítění.

S tímto zákonem bylo v minulých letech spojeno několik kontroverzí. Elisabeth Sabaditsch-Wolff byla pravomocně odsouzena k pokutě 480 Euro za veřejné prohlášení, že islámský prorok Mohamed měl zalíbení v malých dětech (podle muslimské tradice přitom měla Aiša v době prvního manželského styku devět let, takže těžko její tvrzení označit za lživé). Helmut Griese zase dostal pokutu 800 Euro za to, že každý pátek při sekání trávníku posměšně jódloval a napodoboval volání muezzina.

Džihádisté a náboženští extremisté budou vězněni ve zvláštních odděleních věznic, aby neovlivňovali jiné vězně.

Má být vyvinuta maximální snaha o to, aby odsouzení cizinci vykonávali trest odnětí svobody ve své vlasti.


Islám

Do trestního zákoníku budou doplněny příslušné paragrafy a bude zcela zakázáno financování náboženských spolků z ciziny. Islámské školky a školy budou v případě nedodržení závazných předpisů důsledně zavírány.

(To je patrně reakce na loňskou studii vídeňských islámských školek. Ty jsou podle jejího autora důkladně infiltrovány salafisty a jinými radikály, kteří si tak vychovávají novou generaci fanatiků.)

Švýcarsko a jeho obrana.

16. února 2018 v 18:47 | ERS
Švýcarsko - země se sedmimilionovou populací má armádu o síle 1.365.220 vojáků (údaj z roku 2010). Profesionálních je z nich pouze 3,600 příslušníků letectva, speciálních jednotek a výcvikových instruktorů. Ostatní jsou příslušníci milice. Každý dospělý muž při dosažení věku 19 let "vyfasuje" od státu erární automatickou útočnou pušku SiG 550 nebo SiG 751 a pistoli Glock 21a k ním tisíc kusů nábojů. K tomu kompletní výstroj. Od uniforem, bot, stanu, lopaty až po kolo. Tuto základní výzbroj a výstroj má doma každý voják, který absolvuje základní výcvik v délce 18 až 21 týdnů (podle druhu zbraně). Více než milion tři sta tisíc vojáků jsou Švýcaři schopni mobilizovat do plné bojové pohotovosti během 12 hodin. Což je světový unikát. Pro netrestané muže je služba povinná. Pro ženy je otevřená dobrovolně. Ten, kdo sloužit ve zbrani odmítne nebo nemůže (ze zdravotních důvodů nebo proto, že byl trestán pro úmyslný trestný čin) musí počítat se službou v civilní obraně a dvouprocentní přirážkou k platným sazbám daně z příjmů. Aby platil na ty, kdo slouží vlasti. Kromě základního výcviku se každý Švýcar ve věku 19 až 42 let musí zúčastňovat cvičení nebo bojového nasazení v rozsahu 3 týdnů každý rok. Již druhým rokem se v rámci tohoto systému Švýcaři střídají ve třídenních až týdenních intervalech při ochraně svých hranic. Hranice Švýcarska jsou fakticky obloženy vojáky v palpostech. Zastavují všechny, kteří by chtěli hranici překročit jinde, než je legální hraniční přechod. Každého, kdo by chtěl nelegálně proniknout do Švýcarska "po zuby ozbrojená" skupina vojáků vykáže. A troufám si říci, že by neváhali střílet ani vteřinu. A v případě střelby by za vojákem stál celý národ. Na vlnu migrantů se Švýcaři jako jediní v Evropě začali připravovat již v roce 2012. Jejich zpravodajské služby vyhodnotily toto riziko jako akutní. Což ostatně služby dalších zemí taky. Na rozdíl od nás a celé EU, však Švýcaři jako jediní adekvátně zareagovali. V roce 2012 uspořádali cvičení Stabilo Due v rámci něhož cvičně uzavřeli hranice s Francií. Tehdy Francie vznesla diplomatickou cestou protestní nótu. Z níž si ovšem Švýcaři nic nedělali. V roce 2013 již cvičili uzavření veškerých hranic v rámci akce Duplex Barbara. Opět za hlasitého brblání - tentokrát z Bruselu, že to narušuje Schengenský prostor jehož je Švýcarskou součástí. A pak to přišlo. V roce 2014 se počet ilegální imigrantů proudících ročně do Evropy přehoupl do statisícových hodnot. V rámci série cvičení Conex
Švýcaři zřídili soustavu palpostů, které jsou schopny pokrýt palbou celou hranici. Když loni na pozvání německé kancléřky Merkelové vyrazili do Evropy miliony imigrantů, tak Švýcaři přešli na trvalé střežení hranic. Všichni příslušníci armády se při tom střídají. Brusel a okolní státy raději "drží hubu". Protože mají svých starostí dost. Právě s těmi miliony migrantů, z nichž mnozí znásilňují, kradou a vraždí. Švýcaři se nespoléhají ani na EU ani na NATO, ale pouze sami na sebe. A svoji zemi si brání. Ukazuje se, že obě uvedené organizace jsou v tomto ohledu k ničemu. EU, která chce všechny občany v rámci nové směrnice odzbrojit, je spíše na škodu. Jedině švýcarská cesta se ukázala jako účinná. Ano, je drahá. Švýcaři dávají na obranu 1% svého HDP, které je ale šestkrát vyšší než to naše. Ale dávají do toho hlavně sebe a svůj čas. Asi jako jediní v Evropě totiž chápou, že nikdo jiný to za ně neudělá. Každý Švýcar se zapojuje. Protože žádný z nich nechce, aby jim kdokoli nezvaný přišel vykrást dům nebo znásilnit ženu či dceru, tak se střídají, aby je vůbec nepustili do země. Jiná účinná cesta není. Je ale pravda, že tam nemají žádného Sobotku, Prouzu, Dienstbiera, Šabatovou, Stropnického, Pelikána nebo Merkelovou. Nebo možná právě proto je tam nemají. A mají doma klid !!!!

Pravda o táboře Lety.

12. února 2018 v 13:12 | ERS

Důkaz: Lidové noviny v únoru 1939 přinesly článek o zřízení kárných pracovních táborů pro ty, kteří se vyhýbají práci. Článek z dob II. Republiky by dnes byl asi označen za xenofobii a rasismus. Co se v něm píše? Prohráli jsme III. světovou válku a ani o tom nevíme, že vůbec proběhla?


Několik čtenářů Aeronetu nás upozornilo do redakce na novinový archiv Lidových novin z roku 1939, konkrétně z února onoho roku. Dne 16. února 1939 [1] uvedly Lidové noviny krátký článek o tom, že Beranova vláda pověřuje Ministerstvo národní obrany vytvořením kárných pracovních táborů, do kterých budou umisťováni ti, kteří se vyhýbají práci, potulují se bez trvalého bydliště po republice a žijí jako povaleči. Článek je jedním z hlavních klíčových důkazů o tom, že vznik táborů jako byl tábor Lety spadal plně do sféry nápravných zařízení pro ty, kteří v těžkých dobách II. Republiky nechtěli pracovat. Lidové noviny z té doby jsou děsivým obrazem stavu republiky po Mnichovu 1938, kdy celá okleštěná republika čelil největší uprchlické vlně ve svých dějinách, uprchlické vlně vytvořené z vlastního obyvatelstvo, které bylo vyhnáno z oblasti Sudet. Vztek a nenávist se probouzí v mnoha lidech při pohledu na dnešní některé politiky, kteří nemají problém zavítat na Sudetoněmecké slavnosti, oslovit sudetské Němce slovy "drazí krajané" a sednout si do první řady po pravici šéfa Sudetoněmeckého landsmančaftu Berndta Posselta.

Sudetoněmecké slavnosti v Augsburgu, červen 2017. Zprava: Berndt Posselt, Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), Daniel Herman (KDU-ČSL), Daniel Korte (TOP09) a Zdeněk Bezecný (TOP09). Zdroj zde.

V článku Lidových novin se zrcadlí stav tehdejší společnosti, která stála v historických událostech jen několik kroků od zániku vlastního národa. Bohužel, ta doba se nám opět vrátila. Naše země dnes stojí před zánikem našeho státu, před zánikem vlastních státních hranic, vlastní suverenity, stále více a více pravomocí předávají české politické elity cizincům, do zahraničí, do Bruselu a k rukám novodobých místodržitelů veškeré moci v České republice. Neustále slyšíme, že musíme směřovat na západ. Před rokem 1989 jsme slyšeli jiného heslo, "Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak." Mnoho pamětníků si vzpomíná, že po smrti Leonida Brežněva zmizela v Československu druhá část tohoto hesla, konkrétně "a nikdy jinak", prostě heslo se zkrátilo a zůstalo jenom "Se Sovětským svazem na věčné časy". Bylo to znamení, že éra Sovětského svazu se nachyluje. Takže i tehdy jsme někam směřovali, na východ. Je to prokletí českého národa, který neustále hledí někam ven a chce někam směřovat namísto toho, aby hleděl dovnitř, na sebe, na svoji zemi, na své zájmy, na svoji vlast a budoucnost postavenou na vlastní odvaze a suverenitě. A co napsali Lidové noviny v roce 1939?

Kárné pracovní tábory - Nikoli koncentrační tábory (LN)


Ks - Praha, 15. února: Z podnětu předsedy vlády Berana vypracuje ministerstvo národní obrany nařízení o kárných pracovních táborech. Budou do nich posíláni ti, kteří v normálních pracovních táborech hrubě porušují kázeň, a ti, kdo se notoricky vyhýbají pravidelné práci, jako cikáni, tuláci, řemeslní žebráci a povaleči. Okruh osob, které budou zařaděny do kárných táborů, bude v nařízení přesně vymezen. Do kárných táborů nebudou posíláni provinilci političtí, čili nejde tu o zřizování koncentračních táborů v obvyklém smyslu.

Článek LN o kárných táborech ze dne 16. února 1939.

Tento dobový tisk jasně vyvrací veškeré dnešní lži a propagandu neziskového sektoru, který se snaží tábor v Letech historicky přepsat na tábor koncentrační a vytvořit tak z cikánského etnika oběť genocidy za II. sv. války. Stejně tak je dnes možné spatřit, že veškerá pozornost a historická souvislost tábora Lety je v médiích vztahována jen k období od druhé poloviny roku 1942, kdy ovšem provoz všech kárných táborů na území Protektorátu byl ovlivněn zběsilým vražděním a mstou německé moci na českém obyvatelstvu v rámci 1. a 2. vlny Heydrichády. Stejně tak po atentátu na Říšského zastupujícího protektora došlo k úvahám o urychlení plánů na konečné řešení slovanské otázky, kdy část nespolupracujícího českého obyvatelstva měla být už v polovině roku 1943 přesidlována na východ na území Ukrajiny a Ruska, kde měl český národ pracovat na rozlehlých polích na Ukrajině a na Donbasu, protože Adolf Hitler chtěl, aby průmyslová výroba byla přesunuta blíže těžebním zdrojům železné rudy, uhlí a dalších nerostů.

Německo prohrálo II. sv. válku, ale rádo by vyhrálo tu, kterou vede dnes v rámci projektu Das neue Europa


Po porážce Sovětského svazu měl být aktivován tzv. Generalplan Ost na přestěhování všech neárijských ras za Ural, kde měly slovanské národy pracovat jako otroci. Je ovšem děsivé zjištění, že dnes slovanské národy pracují v EU za čtvrtinové mzdy úplně stejně, v otrockých podmínkách montoven, výhled na starobní důchody mizí ve ztracenu se slovy politiků o tom, že lidé místo důchodů mohou sekat trávu, státy předávají pravomoci a suverenitu do Bruselu a cizí státníci nám diktují tvary banánů, zakazují žárovky a diktují počty muslimských migrantů. Někdo by mohl říct, že Německo prohrálo II. sv. válku, ale skoro to vypadá, že vyhrálo tu třetí, která proběhla bez jediného výstřelu. Stačila k tomu korupce a fondy z EU, kterými si Berlín koupil celou Evropskou unii. Naše české školství ovládly cizí fondy a neziskovky financované z ciziny. Nepřítel nám reprogramuje naše vlastní děti, proti nám, rodičům, proti zájmům naší země.

Daniel Herman, Pavel Bělobrádek, Berndt Posselt. Augsburg, červen 2017.

Děti a mládež vítají migranty s otevřenou náručí, indoktrinace z inkluze ve školách způsobuje likvidaci vztahu k vlastnímu národu a historii, naopak je posilován vztah k multikulturalismu a globalizovanému světu bez státních hranic a bez národního ukotvení. Spolu s tím probíhá překreslování historie. Německo relativizuje svoji vinu a roli ve II. sv. válce, podprahově je mládeži v Evropě vysvětlováno, že i němečtí vojáci trpěli, z odsunovaných Němců na konci války jsou vytvářeny oběti zlých Čechů a česká veřejnoprávní média přináší filmy a dokumenty o tom, jak německé rodiny trpěly při vyhánění z Československa. Zemi můžete dobýt zbraněmi, tedy válkou a řízením na 6. prioritě.

Ale stejně tak lze země ovládnout přes média, finance a školství na vyšších prioritách bez jediného tanku a výstřelu. A proč je to tak výhodné? Protože když státní hranice překročí cizí vojska, celý svět může ukázat prstem na agresora. Jenže, když ovládnete v zemi za 30 let veškerá média, která tvoří informační pole a tzv. mediální realitu, když ovládnete veškeré banky v zemi a dokonce i centrální banku, a tyto banky drží dluh všech domácností, občanů dané země a dokonce i státu a státního rozpočtu, a když v této zemi ovládnete výchovu dětí a mládeže skrze ministerstvo školství, a když tyto děti vyrostou, budou sdílet hodnoty agresora a přitom budou plivat na vlastní zemi a pronárodní politiky, které označí za nácky, tak si této invaze a války nikdo nevšimne.
Český četník v táboru Lety, dobové foto.

Co by se stalo, kdyby III. Říše porazila Sovětský svaz a vyhrála válku?


Jak by vypadal náš život, kdyby III. Říše vyhrála II. světovou válku? Pracovali bychom za Uralem, brali bychom směšné mzdy ve srovnání s dělníky v Německu, byli bychom po krk zadlužení, naše plodnost by plánovaně klesala (na 5. prioritě, samozřejmě), rodilo by se nám méně a méně dětí, ze škol by vycházely děti, které by útočily proti symbolům národa a naopak by vyzdvihovaly Říši a souručenství s ní v jednom nerozlučném svazku. Zatímco národ by přežíval jen díky práci a zakázkám pro Říši, kam by proudila většina produkce, loutková vláda by jezdila do Berlína a uctivě prosila místodržitele, aby jim do jejich regionu za Uralem už Berlín neposílal problémové lidi, kteří se vyhazují do vzduchu a páchají terorismus. A Berlín by řekl, že je povinností všech se podělit o tyto dárečky, protože od Říše nelze jenom brát a čerpat dotace, Říši je třeba i něco dát.

Záznam pátečního pořadu o kauze tábora v Letech

Halík a jeho podvody.

11. února 2018 v 17:53 | ERSPodvodný student Halík: Čtyři (tituly) v jednom. Byl oceněn Ústavem pro ateismus! Vyloučen ze studia v Římě. Ani v Polsku neabsolvoval - ale má titul. Proč Etická komise UK kryje podvody "černého" kněze?


16. 12. 2017Otakar Jelínek - docent Univerzity Karlovy - shrnuje svá zjištění ohledně podvodů a machinací s akademickými tituly Tomáše Halíka, a ukazuje tak "hodnoty", které vyznává tento miláček médií, jenž se patrně podvodně vydává i za katolického kněze

V následujícím textu podávám shrnutí mých poznatků, týkajících se vzdělání a titulů Mons. prof. PhDr Tomáše Halíka, ke kterým jsem dospěl po několika letech pečlivého studia dostupných dokumentů, s nimiž jsem měl možnost postupně se seznamovat a udělat si z nich výpisky. Přitom mi velmi pomohla má částečná znalost italštiny i latiny, neboť relevantní dokumenty jsou psány v těchto jazycích."Kádrikulum" vitae


Po sametové revoluci strávil Mons. Halík nějakou dobu v Římě, kde v úterý 11. února 1992 obhájil v češtině před komisí složenou z profesorů K. Skalického, Karla Vrány a Stanislava Grygiela licenciátskou práci z oboru teologie. Práce nese název: "Víra a kultura v soudobé české společnosti. Pokoncilní vývoj v reflexi časopisu Studie". S týmž datem byl Tomáši Halíkovi udělen Lateránskou universitou v Římě diplom licenciáta teologie Th.Lic. (summa cum laude 90-90). Připomínám, že tento starobylý titul licenciáta odpovídá z hlediska dnešního trojstupňového, tj. bakalářského, magisterského a doktorského vysokoškolského studia hodnosti bakalářské. Bezprostředně po své obhajobě licenciátského titulu se student Halík zapsal dne 13. 2. 1992 na Teologické fakultě Papežské Lateránské University (PLU) k dvouletému studiu na dosažení doktorátu.

Po návratu do Prahy provedl Halíkovi na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Dr. Šplíchal nostrifikaci jeho římského licenciátského titulu. Navíc Halíkovi na MŠMT vydal dne 24. dubna 1992 ředitel odboru vysokých škol na MŠMT doc. RNDr Jozef Nagy, CSc. pod č. j. 16 413/92-30 nostrifikační doložku, v níž se praví: "Držiteli byl přiznán akademicko-vědecký titul 'doktor' ve zkratce 'Dr'". Tímto způsobem byl Halíkovi na MŠMT jeho původní bakalářský titul licenciáta teologie ze Říma protizákonně povýšen na titul doktorský, jenž dle vysokoškolského zákona náleží výlučně absolventům doktorského studia. Proti nezákonnosti vydání této nostrifikační doložky se ohradil dopisem z 18. 5. 1992 č. j. 506/92 tehdejší děkan katolické Teologické fakulty UK.

Ve stejné době muselo na Fakultě sociálních věd Karlovy university probíhat habilitační řízení, neboť Mons. Halík byl již dne 21. května 1992 promován za rektora prof. Radima Palouše v Karolinu na docenta sociologie. Halíkova habilitační práce nese název: "Katolická kultura a společnost po 2.vatikánském koncilu." Společně s Halíkem jsme toho dne byli promováni také já, tehdejší ministr financí Václav Klaus i pozdější děkan lékařské fakulty prof. Š. Svačina. Byla to jedna z prvních promocí, kde byli promováni starší akademičtí pracovníci, jimž byl za minulého režimu z politických důvodů zastaven postup.
Držte si klobouky...


V roce 1992 byl Tomáš Halík akademicky mimořádně činný, neboť ještě na podzim 13. října téhož roku proběhla na Papežské teologické fakultě v polské Wroclawi rozprava o práci, kterou tam Halík předložil k "habilitacji", což dle polských zákonů je vyšší akademický stupeň získávaný po doktorátu. Tématem jeho wroclavské "habilitacje" bylo: "Katolická kultura a česká společnost po II.vatikánském koncilu".

Ještě na konci téhož roku 17. 12. 1992 sděluje děkan Teologické fakulty Papežské Lateránské university Mons. Ignazio Sanna (nynější arcibiskup a metropolita oristánský na Sardinii) profesoru Ignacy Decovi, děkanu Papežské Teologické fakulty ve Wroclavi (nynějšímu sídelnímu biskupovi v polské Swídnici), že rev. Halík získal na wroclavské fakultě doktorát teologie za stejnou práci, za kterou mu byl předtím udělen licenciátský titul v Římě, -"che rev. Halik ha conseguito presso codesta Facolta Theologica il dottorato in theologia con la stessa tesi che é stata presenata e difesa per il coseguimento della licenza in Theologia nella Facoltá di Theologia della P.U.L."

Tento fakt byl rovněž příčinou toho, že student Halík byl tehdy v Římě z dvouletého studia k dosažení doktorátu na papežské Lateránské universitě vyloučen. O tom podrobně informoval v dopise ze dne 8. února 1993 Mons. prof. Karel Skalický ze Říma děkana pražské katolické Teologické fakulty: "náš student Tomáš Halík dosáhl doktorátu teologie a zároveň i jeho habilitace v prosinci 1992 na Papežské theologické fakultě ve Wroclawi prací, která byla doporučena dvěma oponentskými posudky, a to prof. Zdeňka Neubauera z katedry Filosofie přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK a Mons. dr. Karla Vrány z Vaší theologické fakulty. Student tudíž nemůže být zapsán k dosažení jednoho a téhož doktorátu na dvou různých fakultách.

K vlastní Halíkově práci Mons. prof. Skalický sděluje:…kromě toho vyplývá z oponentských posudků, že jde o tutéž práci, kterou tenkrát student Halík pod mým vedením jako prvního relátora a pod vedením prof. K. Vrány, prof. S. Grygiela jako druhého a třetího relátora, a kterou obhájil jako licenciátní práci z oboru teologie v úterý 11. 2. 1992 před komisí složenou z profesorů K. Skalického, Karla Vrány a Stanislava Grygiela. Práce nese název: 'Víra a kultura v soudobé české společnosti. Pokoncilní vývoj v reflexi časopisu Studie.'

Jak je patrné, mons. Karel Vrána, druhý relátor Halíkovy licenciátní práce na Papežské lateránské universitě, byl zároveň relátorem této práce podané T.Halíkem k dosažení doktorátu z theologie i jeho habilitace na Papežské theologické fakultě ve Wroclawi. Musel tedy vědět, že jde o jednu a tutéž práci, kterou T.Halík dosáhl licenciátu v Římě a doktorátu i jeho habilitace ve Wroclawi.

Pokud pak jde o docenturu University Karlovy, kterou P. PhDr. Tomáš Halík získal 14. 12. 1992, jak praví oznámení, i tu dosáhl svou licenciátní prací z theologie: Víra a kultura v české společnosti. A tak jednou licenciátní prací z theologie v Římě dosáhl doktorátu z theologie a jeho habilitace ve Wroclawi a docentury na sociologické fakultě v Praze."

V přesvědčení, že je mou povinností informovat Vás o těchto záležitostech týkajících se dvou příslušníků profesorského sboru Vaší theologické fakulty, se Vám poroučím.

Svědectví z Wroclawi


Mons. Ignazio Sanna i Mons. prof. Skalický ve svých dopisech neuvádějí přesně, co znamená v Polsku titul dr. hab., že to je totiž stupeň, jenž odpovídá našemu docentovi, a tato hodnost je udělována uchazeči až po dosažení vědeckého doktorátu na základě rozpravy. Také se v Polsku uvádí před jménem a nikoliv za jménem, podobně jako u nás titul "doc".

To potvrzuje též sdělení děkana Dece ze dne 13. února 1993 děkanovi Teologické fakulty v Praze, že: "13. Oct. 1992 si e svolta la discussione della sua tesi (Halíkově) di "habilitacja" (cioé, il grado academico ottenuto dopo il dottorato), di cui il tesi era: 'Katolická kultura a česká společnost po II.vatikánském koncilu'".

Uvedená fakta dle mého soudu vysvětlují, proč byl Halíkovi ve Wroclawi vystaven diplom dr. hab. teologie teprve 29. 9. 1994, tj. až po dvou letech od jeho habilitační rozpravy. Přitom je ovšem v tomto diplomu uveden pouze Halíkův "malý" doktorát filosofie, získaný v roce 1972 za jeho rigorózní, tedy nikoliv disertační práci, která tehdy byla oceněna Ústavem pro atheismus (!).

V roce 1996 na dotaz děkana katolické Teologické fakulty Karlovy university stran Halíkova doktorátu ve Wroclawi podává v latině děkan Dec následující důležité písemné svědectví:

"Ad questionem Rev. Decani Facultatis S.Theologiae Universitatis Pragensis hisce litteris testatur Rev. Dominum Tomas Halík, sacerdotem Archidioeceseos Pragensis, Doctorem in Philosophia atque Licentiatum in S.Theologia, in nostra Pontificia Facultate Theologica in Wroclaw numquam theologica postgradualia tertii cycli ad normam Ap. Const. Sap. Chr. Art 50 §1 absolvisse neque ad gradum academicum Doctoris in S.Theologia hic promotum esse.

Datum in Wroclaw die 8. Oct. 1996. Ks.prof. dr. hab. Ignacy Dec. Rektor PFT we Wroclawiu."

Což přeloženo ze vznešené latiny do prosté češtiny znamená, že Mons. Halík ve Wroclawi neabsolvoval žádné doktorské studium, ani zde nebyl promován do hodnosti doktora teologie!Čtyřnásobný podvod


Titul "doktor" (Ph.D.) byl pro absolventy doktorských studijních programů v ČR zaveden roku 1998 zákonem č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) po vzoru anglosaského světa. V předchozím období, v letech 1990 - 1998, byl jeho obdobou stejný doktorský titul, tedy "doktor" (ve zkratce Dr.), v tomto období se jednalo dle zákona o standardně tříleté "postgraduální studium", nikoliv o "doktorský studijní program".

Nový zákon umožňoval, aby absolventi přechozího tříletého postgraduálního studia s titulem Dr. za jménem požádali o změnu tohoto titulu Dr. na nově zavedený Ph.D. Této změny v legislativě dle mého soudu obratně využil v roce 2006 i Mons. Halík, když rektora Prof. Hampla požádal o vydání osvědčení k užívání titulu Th.Dr. za jménem. Přitom očividně musel profesorovi Hamplovi předložit svou pochybnou nostrifikační doložku, kterou získal na MŠMT v roce 1992, čímž byl tehdejší rektor prof. Hampl oklamán.

V důsledku všech uvedených machinací s akademickými tituly se Mons. Halíkovi podařilo podvodně získat čtyři akademické hodnosti a to 1) licenciáta teologie v Římě, 2) docenta sociologie v Praze , 3) docenta praktické teologie ve Wroclawi a nakonec i Hamplovou nostrifikací 4) doktora teologie Th.D. - a to na základě pouhé jediné práce, obhájené v Římě v roce 1992, která je navíc již dle svého názvu charakteru spíše žurnalistického. Co do akademických podvodů je to výkon jistě hodný obdivu. Zůstává smutným faktem, že Karlova univerzita na má předchozí upozornění prorektorovi pro kvalifikace i Etické komisi nebrala zřetel a tím Halíkovy podvody z nepochopitelných důvodů kryla.

Příprava pro příjem migrantů.

26. ledna 2018 v 19:49 | ERS
Zabrání tomu "ohebný" a nerozhodný Drahoš???

Investigativní bomba: Letiště Ruzyně a Správa uprchlických zařízení se potají chystají na 1. migrační vlnu v ČR! České kontraktorské firmy zahájily rekonstrukce budov a staveb SUZ za účelem rozšíření ubytovacích kapacit pro očekávané uprchlíky, kteří mají dorazit do ČR po zvolení Jiřího Drahoše prezidentem! Známe veškeré detaily!
Redakce exkluzivně ve spolupráci s redakcí Svobodného vysílače odhalily v rámci investigativní novinařiny největší zpravodajskou bombu jen několik dní před prezidentskými volbami. Zatímco veškerá pozornost českých médií je upřena na prezidentské volby, Ministerstvo vnitra ve spolupráci s nevládními organizacemi a neziskovým sektorem zahájily mohutné přípravy na zahájení logistického a operačního procesu přijímaní migrantů do České republiky na z&aac ute;kladě rozhodnutí Rady ministrů Evropské komise z roku 2015, které určuje jednotlivé kvóty, které mus&iacu te; členské země EU plnit a přijímat migranty z arabských a afrických zemí podle harmonogramu určeného Evropskou komisí. Náš server ve spolupráci se Svobodným vysílače přináší exkluzivní investigativní informace o procesech, které potají a v tichosti probíhají za zády veřejnosti a mainstreamových médií.

Už minulý týden unikla na veřejnost informace o pracovním inzerátu Ministerstva vnitra na serveru Jobs.cz, kde Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (dále jen SUZ MV) hledá kandidáta na pozici "Organizační pracovník skupiny příjmu" pro letiště na Ruzyni. (Jen pro upozornění, neuznáváme dnešní název letiště se jménem bývalého protičeského prezidenta.) Z inzerátu [1] jednoznačně vyplývá, že jde o pozici tzv. "migration officer", migračního ú ředn&ia cute;ka, jeho� �� � & amp;uacut e;lohou bude registrace migrantů, ověřování identit migrantů v evropských bezpečnostních databázích a v neposlední řadě úzká a intenzivní spolupráce s neziskovkami a nevládním sektorem. Znění inzerátu na tuto pracovní pozici je následující:
SUZ MV hledá pro své pracoviště - přijímací středisko na Letišti Václava Havla vhodného kandidáta /kandidátku na obsazení pozice ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍK (do skupiny nepřetržité služby příjmu klientů - cizinců)
Požadujeme:

 • min. úplné střední vzdělání s maturitou nejlépe se sociálním zaměřením
 • znalost práce s MS Office
 • multikulturní toleranci
 • ochotu pracovat v nepřetržitém provozu (12 hodinové směny)
 • organizační dovednosti a schopnost pracovat samostatně v zátěži
 • komunikativní znalost cizích jazyků výhodou


Nabízíme:

 • samostatnou a odpovědnou práci
 • platové zařazení PT 8 dle NV 341/2017 Sb. + příplatky za směnnost a neurozátěž
 • osobní příplatek po 3 měsíční zkušební době
 • výhody zaměstnance organizační složky státu (5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, fond kulturních a sociálních potřeb)
 • profesní růst a systém průběžného vzdělávání


Pracovní náplň:
 • péče o klienty ve specifickém uzavřeném středisku
 • vedení administrativy související s příchodem, pobytem a odchodem klientů ze zařízení
 • podíl na správě informačních databází
 • koordinuje objednávání stravy, vydávání materiálního vybavení a hygienických potřeb klientů
 • spolupráce s dalšími státními institucemi, zejména Policií ČR a nevládním sektorem


Předpokládaný nástup dle dohody.
Místem výkonu práce
je Letiště Václava Havla, Terminál 2, Praha 6 - Ruzyně.
Pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení. U vybraných uchazečů je součástí výběrového řízení psychologické vyšetření, které se uskuteční na psychologickém pracovišti MV v Praze. Případné bližší informace poskytne vedoucí zařízení pan Jiří Hlavička na tel. č. 974 883 797. Informace o naší organizaci na www.suz.cz. Jestli vás naše nabídka zaujala, zašlete životopis a motivační dopis prostřednictvím tohoto pracovního portálu.
Informace o pozici
 • Společnost: Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
 • Adresa: Praha - Ruzyně
 • Požadované vzdělání: Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
 • Požadované jazyky: Angličtina (Mírně pokročilá), Ruština (Mírně pokročilá)
 • Zařazeno: Administrativa, Cestovní ruch a ubytování, Státní a veřejná správa, Administrativní pracovník, Recepční, Referent
 • Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
 • Délka pracovního poměru: Na dobu určitou
 • Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
 • Zadavatel: Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitraLhotecká 559/7, 14300 Praha - Kamýk, Česká republika


Migranti budou do ČR proudit letecky přes vyhrazený terminál na pražské Ruzyni
V této souvislosti právníci neziskovky Organizace pro pomoc uprchlíkům [2] (Martin Rozumek) dokonce navštěvují žadatele o mezinárodní ochranu v přijímacích střediscích, na Letišti Václava Havla v Praze, v Zastávce u Brna a v Pobytovém středisku v Kostelci nad Orlicí. Holedbají se tím ve výroční zprávě za r. 2015 [3], lze se domnívat, že v následujících letech tomu nebude jinak. Před v eřejností je skrytý tranzitní prostor mezinárodního le ti& scaro n;tě v pražské Ruzyni. Toto přijímací středisko slouží k ubytování nově příchozích žadatelů o mezinárodní ochranu, a to až do doby ukončení základních vstupních procedur: identifikace totožnosti, zahájení řízení o udělení mezinárodní ochrany, vstupní pohovor a sociální šetření, předepsaná vstupní zdravotní prohlídka. Je tu poskytováno ubytování, strava, základní hygienické potřeby a lékařská péče a žadatelé mají k dispozici sociální a psychologické služby a mohou se účastnit volnočasových aktivit, navštěvovat v& yacute;t varné dílny apod. Vedoucím střediska je Mgr. Jiří Hlavička.< /p>

V Německu se již delší dobou šíří zvěsti, že federální vláda tajně nočními lety dopravuje migranty do Německa. Tyto zvěsti byly oficiálními místy označovány za pravicové konspirační teorie a fake news, ale jen do nedávné doby. Informace se totiž ukázaly být tvrdou realitou a šokem. Poslanec AfD Stephan Brandner oficiálně požádal o tyto informace německou vládu na základě zákona o veřejném přístupu k informacím a ukázalo se, že letecky bylo do Německa dopraveno cca. od roku 2013 celkem 45.766 migrantů. Lety byly rozděleny do kategorií

 • a) relokace ze zemí EU
 • b) přesídlení ze třetích zemí
 • c) humanitární příjmy ze třetích zemí


Roky - počty migrantů:

 • ad a) 2015 - 21 migranů; 2016- 1.078 migrantů; 2017 - 8.067 migrantů
 • ad b) 2013 - 279 migrantů; 2014 - 280 migrantů; 2015 - 511 migrantů; 2016- 1.239 migrantů
 • ad c) 2013 - 801 migrantů; 2014 - 3.470 migrantů; 2015 - 1.804 migrantů; 2016 / bez záznamu, 2017 - 2.737 migrantů


Zdroj informací: [4]
Navíc v neveřejné části na terminálu 1 a terminálu 2 letiště v pražské Ruzyni, tedy přímo na terminálu, kde by měl působit nový organizační pracovník skupiny příjmu imigrantů, se nacházejí muslimské modlitebny, jednoduše místnosti určené pro relaxaci, rozjímání a modlení pro Muslimy. Najdete tam kromě Koránu i modlitební koberečky a další propriety. Prý se jedná o ekumenické místnosti, čili i pro buddhisty, Židy, Křesťany. Informaci nám potvrdila sama tisková mluvčí letiště v Ruzyni Marika Janoušková.Jenže přípravy na př& iacu te; jem v yšších objemů migrantů neprobíhají jen v Praze v Ruzyni na letišti, ale i v samotn& yacute;c h objektech SUZ MV, kde probíhají mohutné investiční akce ve vztahu k renovacím, rekonstrukcím, nákupům zchátralých a ekonomicky nerentabilních budov od soukromníků a jejích zateplování a rekonstruování.
Desítky firem začaly na konci roku 2017 na počátku zimy, počasí nepočasí, narychlo rekonstruovat vybraná uprchlická zařízení v ČR. Situace je vážná, něco se děje!
Když jsme pátrali po informacích, kdo je investorem a zadavatelem mohutných investičních akcí do rozšiřování ubytovacích kapacit Správy uprchlických zařízení, dopátrali jsme se k Ministerstvu vnitra. Jednotliví majitelé řemeslných firem, které se podílejí na rekonstrukcích, nechtějí o ničem mluvit, utíkají před dotazy, nemáme se prý na nic ptát, jiní nás rovnou odkazují na SUZ MV a někteří na rovinu přiznávají, že rozšiřují kapacity pro větší počty migrantů po skončení prezidentských voleb, ve kterých prý zvítěz& ;iac ute ; Ji� �í Drahoš, a proto se spěc há, aby kvóty migrantů mohly být v ČR spuštěny ma začátku léta. Většina migrantů bude v 1. vlně do ČR distribuována letecky nočními spoji. Rozpis letů odpovídá strojům Ministerstva obrany ČR, které budou pomocí Airbusů vládní letky zajišťovat transporty migrantů kvótovaných podle pravidel Bruselu. Nebudou podle našich informací využita vojenská letiště, protože na nich chybí ubytovací, personální a logistická podpora pro příjem migrantů.

Letiště v Ruzyni je mezinárodní dopravní uzel a přítomnost Arabů a a Afričanů, pokud by byla veřejností zpozorována, nevyvolá podezření. Rozšiřování ubytovacích kapacit Správy uprchlických zařízení je bohužel největším důkazem toho, že Česká republika podle všech informací sklonila hlavu a bude po vzoru Slovenska potichu a v utajení před občany přijímat řádově v 1. vlně stovky až tisíce migrantů ročně, přesně podle výroku Jiřího Drahoše, který pronesl v diskusním panelu Paměti národa a video nyní obíhá celý internet v České r epublic e , zhlédnout ho můžete
zde. Čeká se pouze na instalaci Jiřího Drahoše do funkce prezidenta, následně po jmenování Miroslava Kalouska premiérem, které je podle našich důvěrných informací již dohodnuté, bude Evropské komisi předáno memorandum s oznámením o přijetí kvót ze strany ČR, čímž Evropská komise zruší žalobu na ČR za nepřijímání migrantů.

Seznam kontraktorských společností, které renovují a rekonstruují ubytovací prostory Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra pro 1. vlnu migrantů do ČR

7. 11. 2016
bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
Stavební úpravy objektu SO 08 za 7,205,937 Kč
bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
Chebská 53, Sokolov.
Jednateli je Ing. Miroslav Paparega z Tašovic, MARTIN VEDRAL ze Staré Role, Ing. MONIKA ŠIHOVCOVÁ z Březové. Za společnost může jednat každý jednatel samostatně.
17. 10. 2016
Pilecký s.r.o. Výroba a montáž atypických mříží za 403,663 Kč
Zároveň tato firma Pilecký s.r.o. provedla ve smlouvě z 17. 10. 2016 stavební úpravy objektu SO 12 za 311,159 Kč
PILECKÝ s.r.o. Mokrovraty 177, Nový Knín. Jednatelem je ZDENĚK PILECKÝ z Buše a DANIEL PILECKÝ z Nových Dvorů. Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.
2.12.2016
Tezao s.r.o.
Provoz elektronického zabezpečovacího systému v rámci. Cena neuvedena.
TEZAO s.r.o. Ládevská 416/15, Dolní Chabry. Jednateli jsou Tomáš Brázda z Lysé nad Labem, Roman Pech z Litole, Libor Zámostný z Dolních Chabrů.
Smlouvu pro Balkovou zajišťoval Ing. Petr Košťál, jeho zástupcem byl Mgr. Pavel Bacík
7. 11. 2017
SSPM Group, s.r.o.
Kamerový systém za 784,963 Kč
SSPM GROUP s.r.o.
Na Veselí 1206/14, Nusle, Praha 4. Jednatelem je Josef Piskáček, Počaply, Králův Dvůr, Havířov, Na Kopci 5, Dolní Suchá
3. 11. 2017
THERM, spol. s r.o.
Zateplení objektu č. 01 za 5,179,827 Kč
THERM, spol. s r. o. Pavlovova 1351/44, Zábřeh, Ostrava. Jednateli jsou Ing. Jiří Figala z Kopřivnice, Ing. Miroslav Stark Výškovice, Ostrava, Ing. Radim Barták Ludgeřovice. Za společnost jedná každý jednatel samostatně.
1. 11. 2017
CL-Evans s.r.o. za 414,796 Kč
7. 12. 2017
CL-Evans s.r.o.
Rekonstrukce objektu č. 04 za 35,786 Kč
CL-Evans s.r.o. Bulharská 1557, Česká Lípa. Jednateli jsou Ing. JAN NEUŽIL z České Lípy, Ing. JOSEF LÁF Jablonné v Podještědí, společníky jsou EVA LÁFOVÁ Jablonné v Podještědí RŮŽENA NEUŽILOVÁ, Česká Lípa, PETR VACEK, Kunratice
3. 11. 2017
Josef Voňavka
Oprava fasády objektu č. 11 za 356,239 Kč
27. 10. 2017
PILECKÝ s.r.o.
Úpravy vjezdové brány za 224,328 Kč
PILECKÝ s.r.o. si pamatujeme z výroby atypických mříží a rekonstrukce objektu v uprchlickém táboře v Balkové u Plzně. Adresa Mokrovraty 177, Nový Knín. Jednatelem je ZDENĚK PILECKÝ z Buše a DANIEL PILECKÝ z Nových Dvorů. Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.
3. 11. 2017
KM koupelny s.r.o.
Oprava balkonů za 289,910 Kč
KM koupelny s.r.o. Antonína Sovy 1777/11, Česká Lípa. Jednateli jsou JAROSLAV KUČERA Pertoltice pod Ralskem Karel Mojžíšek Mimoň.
Jezová, Bělá pod Bezdězem se bude zřejmě rozšiřovat. 2. 11. 2017 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. bezúplatně převedly tři pozemky v katastru Bělá pod Bezdězem na Správu uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, Praha 6. Zakladatelem je Ministerstvo obrany ČR. Ředitelem je Ing. JOSEF VOJÁČEK, Lhota pod Libčany, jeho zástupcem je Ing. ZDENĚK MOCEK, Židlochovice, Kostelec nad Orlicí.
26. 6. 2017
VASPO VAMBERK, s.r.o.
Stavební úpravy 1,237,515 Kč
VASPO VAMBERK, s.r.o. Smetanovo nábřeží 180, Vamberk. Jednateli jsou Ing. JIŘÍ KRÁL Záměl, Karel Bačina Vamberk, Ing. Dalibor Kořízek Kostelec nad Orlicí 2. Máme tu dvě smlouvy na výměnu otvorových výplní.
2. 11. 2017
RI OKNA s.r.o. za 4,599,273 Kč
6.12.2017
RI OKNA s.r.o.
Výměna otvorových výplní, cena neuvedena.
RI OKNA s.r.o. Úkolky 1055, Bzenec. Předsedou představenstva je Petr Ingr Bzenec a předsedou dozorčí rady je Ing. BRONISLAV FORMÁNEK, Mistřín, Svatobořice, členy dozorčí rady jsou Ing. MILAN ŽÁK Chodov, Praha 4, Ing. PAVEL SOCHOR Sudoměřice. Předlice, Husitská cesta 217/4, Ústí nad Labem
16. 11. 2017
JKN stavby s.r.o.
Výroba mříží za 90,736 Kč
JKN stavby s.r.o. Staré Město 107, Bruntál. Jediným jednatelem je ROSTISLAV KLECH Staré Město. Vyšní Lhoty č.p. 234
1. 11. 2017
Velidor, s.r.o.
Rekonstrukce sociálního zařízení 225,022 Kč
Velidor spol. s r.o. Rodinná 232/3, Hradiště, Těrlicko. Jediným jednatelem je JAKUB VOZNICA Hradiště, Těrlicko.
7. 11. 2017
THERM, spol. s r.o.
Zateplení objektu za 3,527,388 Kč
THERM, spol. s r. o. si pamatujeme ze zateplování objektů v ubytovacím zařízení pro uprchlíky v Havířově. Pavlovova 1351/44, Zábřeh, Ostrava. Jednateli jsou Ing. Jiří Figala z Kopřivnice, Ing. Miroslav Stark Výškovice, Ostrava, Ing. Radim Barták Ludgeřovice. Za společnost jedná každý jednatel samostatně.
18. 10. 2017
Europrojekt build and technology s.r.o.
Rekonstrukce objektu č. 02 za 2,585,002 Kč
Europrojekt build and technology s.r.o., Hasičská 551/52, Ostrava, Hrabůvka. Jediným jednatelem je MARTIN ČECH Stará ves, Dukelská.
20. 10. 2016
DO, a.s
Ubytování pro 14 osob z Afghánistánu za 128,700 Kč.
V tentýž den, 20. 10. 2016
DO a.s
Ubytování pro 9 osob z Afghánistánu za 294,780 Kč.
5. 1. 2017
DO a.s
Ubytování pro 9 osob z Afghánistánu za 238,500 Kč.
DO, a.s Vodňanská 974, Kyje, Praha 9. Předmět podnikání: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, tedy v jejich prostorech pravděpodobně poskytují ubytování migrantům z Afghánistánu. Členem představenstva je PETR KOVANDA Kyje, Praha 9, členkou dozorčí rady Lenka Kovandová Záběhlice, Praha 10.

Chystají se mříže, kamerové systémy, ploty, nové brány, ostraha!

Takže si to shrneme. Dochází k masovým rekonstrukcím, zateplováním a rozšiřováním uprchlických táborů po celé ČR. Neustále nám lžou do očí, budují uprchlická centra a jedním dechem lžou o tom, jak nikdo nebude přijímat uprchlíky.
1. Balková u Plzně: rozšiřování elektronického zabezpečovacího systému firmou Tezao s.r.o. a kamerového systému firmou SSPM Group, s.r.o. za téměř 800 tis. Kč. Proč, když nejsou nebezpeční, a jen vyvoláváme paniku? Tyto systémy rozšiřují zcela nedávno, smlouvy podepsány 7.11.2017.
2. Havířov, Na Kopci 5, Dolní Suchá: probíhá zde masivní zateplování firmou THERM, spol. s r.o. např. objekt č. 01 za 5 mil. KČ. Proč, když se žádné migranty prý nechystáme přijmout? Zateplování je prováděno nestandardně nyní v zimě, narychlo, smlouva uzavřena 3.11. 2017.
3. Jezová č.p. 1501, Bělá pod Bezdězem: Probíhají zde obrovské rekonstrukce objektů v listopadu a prosinci 2017 firmou CL-Evans s.r.o. za půl milionu Kč. Také tu probíhá oprava fasády objektu č. 11 Josefem Voňavkou za cca 350 tis. Kč, úprava vjezdové brány firmou PILECKÝ s.r.o. za 224 tis. Kč atp. Záchytný uprchlický tábor v Jezové, Bělé pod Bezdězem se bude zřejmě dokonce rozšiřovat. Vojenské lesy a statky ČR, s.p. bezúplatně převedli tři pozemky v katastru Bělá pod Bezdězem pod Správu uprchlických zařízení MV. Jak si to máme vysvětlit?
4. Kostelec nad Orlicí, Rudé Armády 1000: Masivní stavební úpravy pobytového centra firmou VASPO VAMBERK, s.r.o. za 1,2 mil. KČ. Dále tu probíhá výměna otvorových výplní firmou RI OKNA s.r.o. za neuvěřitelných 4, 5 mil. Kč.
5. Předlice, Husitská cesta 217/4, Ústí nad Labem: Vzpomínáme si na Terezu Hyťhovou (SPD), která upozorňovala na bezpečnostní riziko spojené s Předlicemi? Vysmívali se jí, že jde o standardní azylové centrum. Proč tedy firma JKN stavby s.r.o. bude osazovat všechna okna tohoto centra železnými mřížemi podle smlouvy z 16.11.2017? Zřejmě asi tak bezpečné centrum to nebude, že?
6. Vyšní Lhoty č.p. 234: Vzpomínáte na Tomia Okamuru, kterak navštěvoval Vyšní Lhoty a varoval před bezpečnostním rizikem? Tedy firma Velidor, s.r.o. bude provádět rekonstrukci soc. zařízení Vyšní Lhoty za 225 tis. Kč, dále je prováděno masivní zateplování objektu Vyšní Lhoty firmou THERM, spol. s r.o. za 3,5 mil. Kč, dále firma Europrojekt build and technology s.r.o. bude provádět rekonstrukci objektu č. 02 Vyšní Lhoty za 2,5 mil. KČ.

Rekonstrukce budov a infrastruktury pro potřeby Správy uprchlických zařízení má pokrýt ubytovací kapacitu až pro 3,000 migrantů v 1. vlně, přesně podle předpovědí Jiřího Drahoše!

Toto je jenom lehký seznam a ukázka společností, které v posledních týdnech a měsících provádí rozšiřování ubytovacích kapacit v budovách a objektech pod správou SUZ MV, aniž by si česká veřejnost čehokoliv všimla. Neexistuje setrvání členství v EU bez přijímání migrantů. Toto je pouze potvrzením toho neblahého faktu. Všimněte si, že Ministerstvo vnitra se opět inspiruje u Německa, které malou část svých migrantů transportovala do své země letecky. Česká republika použije stejnou metodu, bude zpracovávat migranty na vyčleněném terminálu Ruzyňského letiště.&a mp;n bsp ;Podle odhadu naší redakce součas né stavební úpravy v zařízeních SUZ MV odpovídají kapacitě migrantů mezi 1,500 až 3,000 migrantů v 1. vlně.To nám potvrdily i zdroje naší redakce z okolí SUZ MV. V posledních dnech však dochází k nárůstu intenzity prací, i když je zima, což má přímou souvislost s možností zvolení Jiřího Drahoše prezidentem ČR. Pokud by byl zvolen, kapacity SUZ MV nebudou nejen stačit, ale 1. vlna bude odstartována v řádu týdnů po inauguraci Jiřího Drahoše.
Původně se očekávalo, že ČR přijme cca. 2,600 až 3,000 migrantů poté, co prohraje soud s Evropskou komisí, která na ČR podala v prosinci žalobu za nepřijímání migrantů. Konec soudu se odhaduje na polovinu roku 2019, možná až 2020. Ovšem příchod Jiřího Drahoše na Pražský hrad by znamenal, že Česká republika se připojí ke Slovensku a přestane vzdorovat Evropské komisi a začne dobrovolně migranty přijímat. Nový inzerát SUZ MV narychlo podaný na Jobs.cz a vysoká aktivita firem rozšiřujících kapacity v uprchlických centrech tak dává tušit, že se opravdu počítá s tím, že Ji ř& iacut e; Drahoš bude zvolen prezidentem a ČR začne přijímat migranty. Potichu, potají, za zády občanů se chys tá přijímací terminál pro migranty na Ruzyni a rozšiřují a renovují se uprchlické tábory v ČR. Sami víte, co to znamená, jestli bude prezidentem zvolen Jiří Drahoš.

Hra na schovávanou skončila. Ministerstvo vnitra chystá infrastrukturu pro migranty na Ruzyni, rozšiřuje a narychlo renovuje tábory pro migranty uprostřed zimy, kontraktorské firmy na výrobu mříží, instalace nových oken a podlah se nezastaví. Jakou chcete budoucnost? Odpor proti migraci se Zemanem, nebo servilní poklonkování Bruselu s Drahošem?
Pokud nechcete připustit, aby se ČR podvolila diktátu Evropské komise, musíme zvolit prezidentem Miloše Zemana. Nedělejte si iluze o Jiřím Drahošovi. Je připraven pozvat do ČR Středoevropskou univerzitu mezinárodního zločince George Sorose, je ochoten akceptovat tisíce (podle jeho slov "prověřených") migrantů. Drahoš je připraven jmenovat Miroslava Kalouska premiérem tzv. "Koalice pro Evropu", což je jejich zákulisní název pro projekt vlády opozičních stran spolu s hnutím ANO, které ovšem bude zbaveno Andreje Babiše, který bude donucen rezignovat na pozici předsedy Hnutí ANO.
Informaci máme z vnitřních kruhů Drahošovy volební kampaně, děkujeme tímto whistleblowerovi Arnold42, který nám poskytuje zevnitř Drahošova týmu důležité informace. Nejprve chtějí odstranit Miloše Zemana a vzápětí odstraní Andreje Babiše z čela ANO ve spolupráci s lidmi, kteří uvnitř ANO stojí proti Andreji Babišovi. Spolu s Drahošem přijde do ČR nejen migrace, ale i podobná vláda a politika jako v Polsku. Americké vojenské základny v ČR, rozmístění amerických vojsk v republice a nasunutí amerických raket krátkého a nově i středního doletu na kótách Brdy, Břeclav, Opav a a Par d ubice, což jsou dopředu vytipované lokace pro rozmístění amerických prvků raketových vojsk v ČR podl e nové americké doktríny Steelrose v Evropě.

Realita je mnohem horší, než jsou nejhorší představy obyčejného voliče. Sdílejte tento článek na sociálních sítích a v emailech, zmobilizujte rodinu, své příbuzné, vysvětlete situaci svým dospělým dětem, klidně je finančně zamotivujte, když půjdou volit Miloše Zemana, protože jde naprosto o všechno a jde o budoucnost národa. Za zády občanů se už stát pomalu chystá přijímat migranty, veřejnost je přitom krmena historkami o tom, jak nikdo migranty z vlády přijímat nechce a nebude. A právě proto vadí Miloš Zeman, protože říká otevřeně a na rovinu, co si myslí, jeho n& aacu te; zory jsou nepohodlné Bruselu a současně i USA, protože Miloš Zeman chce spolupráci východu se zá ;padem a chrání zájmy našeho průmyslu.
Hrajeme o všechno, o naše děti, o naši kulturu, o náš vlastní národ.

Kandidáti a jejich srovnání.

24. ledna 2018 v 20:31 | ERSZajímavé srovnání dvou kandidátů na prezidenta ČR Zemana a Drahoše.
Strukturovaně o našich prezidentských kandidátechTo, co se děje je válka proti národu a naší vlastní kultuře a svobodě. Česká republika snad není zemí, která by byla multikulturně přeprogramovatelná jako Německo. V ČR není více lidí, kteří by chtěli migranty, jako je chce Jiří Drahoš, či že lidé by neměli mít právo rozhodovat o některých věcech v referendu s odkazem na to, že prý o věci nemohou kvalifikovaně rozhodnout. Jiří Drahoš by odepřel lidem referendum o EU, přijal by tisíce migrantů
Migrace a kvóty
Jiří DrahošJe PRO přijetí migrantů podle kvót (zatím 2600 migrantů). Je proti přijímání ekonomických migrantů. Je PRO přijímání všech migrantů, kteří jsou v nouzi, bez ohledu na kulturu nebo náboženství. Je PRO řešení na kterém se dohodne Evropa, tedy pravděpodobně je i pro přijetí Dublinské dohody, která zbavuje státy rozhodování o tom, koho chtějí přijmout.
Miloš ZemanJe PROTI jakýmkoli kvótám o rozdělování migrantů. Je PROTI přijímání ekonomických migrantů. Je PROTI přijímání migrantů muslimské víry nebo jiné nekompatibilní kultury. Je PROTI tomu aby Evropa rozhodovala o tom, koho máme přijmout, tedy i proti Dublinské dohodě. Je PRO, aby si každý stát mohl sám rozhodnout, koho přijme a koho ne.
EURO
Jiří DrahošJe PRO bezpodmínečné přijetí eura.
Miloš ZemanJe PRO přijetí eura za podmínky že nebudeme vyživovat žádnou zadluženou zemi, zejména Řecko.
Miroslav Kalousek, gauner České politiky, Bakala (největší tunelář ČR viz OKD) a jeho média
Jiří Drahoš"Nejlépe se mi jednalo s Miroslavem Kalouskem". Jiří Drahoš za politika, který drží slovo a jednalo, se mu s ním nejlépe považuje Miroslava Kalouska. Bakalova média jsou Jiřímu Drahošovi velmi nakloněna.
Miloš ZemanOdvěký odpůrce Miroslava Kalouska a také Bakaly a jeho novinářského impéria.
Stranická podpora
Jiří DrahošJiřího Drahoše podpořily především krajně neúspěšné nebo kontroverzní politické strany. Především TOP09 Miroslava Kalouska, Podvodná STAN v čele s Gazdíkem, nebo KDU-ČSL pana Bělobrádka, ale také levicově-extremistická anarchistická strana Piráti.
Miloš ZemanMiloš Zeman má podporu hlavně občanů, také části ČSSD, úspěšného ANO Andreje Babiše, SPO Zemanovců, SPD Tomia Okamury, KSČM, ale také bývalého prezidenta Václava Klause, a to je co říci vzhledem k tomu že vždy byl jeho nejvzdělanějším politickým soupeřem.
Charita, pomoc potřebným
Jiří DrahošJiří Drahoš zatím nedal nikomu ani korunu, nikomu ani reálně nepomohl.
Miloš ZemanMiloš Zeman po celou dobu své prezidentské funkce odvádí třetinu svého platu, tedy 60 tisíc korun měsíčně, do Fondu Ohrožených Dětí, tedy Klokánku. V roce 2015, kdy Klokánku hrozilo zrušení, poslal přímo 2,5 milionu korun ze svýchpeněz, aby existenční ohrožení Klokánku zažehnal a Klokánek mohl zaplatit dluhy způsobené tím, že stát přestal Klokánek úplně financovat. Reálně tak na Klokánek, který se stará o nezaopatřené děti nebo děti v nouzi, poslal ze svých peněz kolem 4 milionů korun. Veškeré peníze, které dostal na tuto prezidentskou kampaň, což je nyní něco kolem dalších pěti milionů korun, hodlá místo utrácení za svou reklamu také věnovat Klokánku do poslední koruny.
Komunistický režim
Jiří DrahošJiří Drahoš by odmítl jmenovat jakoukoli vládu s podporou komunistů. Jak si to představuje udělat, aniž by přímo porušil ústavu ČR, nebo co by řekl voličům komunistů, kteří tuto doposud legitimní stranu volili, zatím nevysvětlil. Trochu to odporuje jeho prohlášení, že by chtěl být prezidentem všech občanů. Staví se do role velkého odpůrce komunismu, ovšem nijak nevysvětlil, jak je možné, že Jiří Drahoš byl na ročním pobytu v Hanoveru v Západním Německu v letech 1985 - 1986 a jako hostující profesor na Univerzitě Sao Paulo v Brazílii. Každému, kdo zná minulý režim je jasné, že něco takového nešlo bez opravdu velké přízně strany a míře důvěry, stejně jako bez podání detailního hlášení STB po návratu, o které Drahoš prohlašuje, že s nimi nikdy nijak nespolupracoval a nekomunikoval. Zajímavě to podkresluje na internetu kolující informaci, možnou dezinformaci, o jeho přezdívce "Bas" vedené ve spisech STB, lze vyhledat.
Miloš ZemanJe známý tím že za bývalého režimu dostal celkem třikrát výpověď z práce kvůli aktivní kritice režimu, a to v těch nejožehavějších tématech. Byl velmi aktivním účastníkem událostí z Listopadu 1989. Za minulého režimu mu nebylo umožněno plnohodnotné studium, byl vyhozen ze školy kvůli referátu o TGM, navzdory jeho velmi dobrým výsledkům. Byl nucen studovat dálkově, až po několika letech mu díky velmi dobrému prospěchu bylo umožněno studia dokončit. Nemá problém s KSČM jako stranou pokud ji volí občané, ani s vládou s podporou komunistů nemá problém pokud ji zvolí občané, ovšem sám o ní řekl, že takové tendence se už vyžily (Marxismus jakožto ideová základna nynější KSČM). V komunistické straně působil něco málo přes rok, vstoupil do ní v roce 1968 v pokusu zvrátit blížící se události. Z komunistické strany byl vyhozen pro nesouhlas se sovětskou okupací a počínající normalizací v roce 1970, což veřejně aktivně prezentoval a napsal o tom tehdy i článek.
Vztah k EU
Jiří DrahošLze bez nadsázky říci, že je typickým eurohujerem. Je pro těsnou integraci s EU, pravdou je, že je pro aktivnějšívystupování v rámci EU. Je jednoznačně proti vypsání referenda o členství v EU, podle něho by o tom neměli rozhodovat občané. Fakt že o vstupu do EU občané rozhodli, mu zřejmě nikterak nevadí, toto rozhodnutí občanů nezpochybňuje.
Miloš ZemanJe proti dvourychlostní Evropě, neustále opakuje, že ČR vzhledem k jejím ekonomickým výsledkům nikdo nemůže odsouvat na okraj jen proto, že nemá Euro. Je pro vypsání referenda o setrvání v EU, i přes to že sám by hlasoval pro setrvání. Je pro výraznou reformu EU, odmítá jakýkoli diktát ze strany EU, je pro zachování naší suverenity v rámci této organizace.
Vztah k referendům a přímé demokracii
Jiří DrahošJiří Drahoš je proti tomu, aby o důležitých otázkách rozhodovali občané. Podle něho mohou občané rozhodovat pouze o dílčích tématech, nikoli však o zásadních otázkách směřování naší země.
Miloš ZemanMiloš Zeman aktivně podporuje zavedení přímé demokracie. Některé její prvky sám zaváděl v rámci vlády ČSSD, kdy byly posilovány role krajské a místní samosprávy. Aktivněpodporuje i přímou volbu starostů a hejtmanů. Jako předseda vládní strany předkládal i zákon o referendu, který nebyl nikdy schválen. Nyní podporuje takový zákon také, stejně tak další prvky přímé demokracie, mimo jiné přímou volbu prezidenta podporoval také. Je rozhodně PRO, aby o důležitých otázkách týkajících se této země rozhodovali občané přímo v referendu, mimo jiné i o setrvání/vystoupení z EU nebo NATO.
Vzdělání
Jiří DrahošJiří Drahoš je fyzikální chemik, profesor. Na všech jeho akademických článcích je pouze spoluautorem, sám nikdy nic nepublikoval. Je také spoluautorem řady patentů, nikdy samostatným autorem. Vzhledem k jeho působení na postu předsedy ČAV je to přinejmenším zarážející.
Miloš ZemanVystudoval střední školu ekonomickou, a poté po různých peripetiích s komunistickou mocí dostudoval i vysokou školu ekonomickou, obor národohospodářské plánování. Promoval s červeným diplomem a diplomovou prací s názvem Futurologie a budoucnost. Jakožto nejlepší absolvent téhož roku začal stejný obor vyučovat na vysoké škole.
Vzory a idoly
Jiří DrahošJiří Drahoš se netají tím, že je velkým obdivovatelem Václava Havla, stejně tak jako Slovenského prezidenta Andreje Kisky, za kterého se většina Slováků stydí. Poslední skandál s pořádáním večírků na palubě vládního speciálu nebo jeho skandály kolem financování kampaně mluví za své.
Miloš ZemanMiloš Zeman je obdivovatelem Winstona Churchilla, Tomáše Garrigue Masaryka, nebo také Charlese de Gaulle.
Uznání ve světě
Jiří DrahošZatím nemá žádné valné uznání ve světě kromě akademického. Jakožto akademik je uznávám v Japonské akademii věd, a ve Slovenské akademii věd.
Miloš ZemanVelmi uznáván mnoha státníky i organizacemi. Vzhledem k tomu že dokáže mluvit ve čtyřech jazycích, nemá problém získat si posluchače v mnoha zemích. Má dveře otevřené v Německu, Rakousku, na Slovensku, v Rusku, Číně, Spojených státech Amerických, v Izraeli, Velké Británii u královny, od Algemainer obdržel dokonce světově prestižní cenu Bojovník za pravdu, hovoří pravidelně na půdě OSN, v Evropském parlamentu, ale i na dalších významných setkáních, zejména ekonomických.
Zdraví
Jiří DrahošJiří Drahoš nemá žádné známé zdravotní potíže. I přes to nosí brýle, které nemají žádné dioptrie. Tento klam mu zřejmě doporučil nějaký mediální poradce.
Miloš ZemanMiloš Zeman trpí chronickou neuropatií. Je to nemoc, při které je obtížné ovládat dolní končetiny. Proto nosí hůlku. Další potíže nemá, a podle vyjádření lékařů, které zveřejnil, je jinak plně zdráv.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/strukturovane-o-nasich-prezidentskych-kandidatech/#.Wl5NzJMZ2MQ.facebookDocela logická sumarizace. Neodsuzujte mě, za tento email. Dobré dočíst do konce, kdo má klapky na očích vymažte hned. Nelze neslyšet, jak se pan Drahoš vyhýbá jakémukoli aktuálnímu polickému tématu.Všeobjímající zaklínadlo "chceme lepší, kulturnější život", ale postoj k "Dublinu 4 "-- je jaký????

PE

Ma.Bu.

Kdo je Petr Fiala?!

23. ledna 2018 v 21:37 | ERS
Pozor na pana Petra Fialu, který byl svého času šéfredaktorem sudetoněmeckého časopisu vydávaného v Čechách !!!Nadějný zachránce ODS a sudetské PanevropyExistují fakta, o kterých média mlčí: Petr Fiala patřil v 90. letech k ostře konzervativním katolickým kruhům, skeptickým k naší státnosti a pěstujícím ideu "Panevropy" (navazující na meziválečného, klerofašismu a stavovskému státu blízkého hraběte Coudenhove-Kalergiho), které zvaly do naší republiky Bernda Posselta, Otto Habsburka a jiné osoby a umožňovaly jim tu agitaci v r&aa cute;mci tzv. Panevropského hnutí (Bernd Posselt byl v Československu v Brně tajně agitovat už v září 1989). https://blisty.cz/art/64567-nadejny-zachrance-ods-a-sudetske-panevropy.html

STŘÍPEK DO MOZAIKY SJEZDU ODS
Nadějný zachránce ODS a sudetské Panevropy
21. 1. 2014

2065 14 Google +19 3 33.6K
Největší česká média bohužel většinou dlouhodobě fatálně selhávají v úloze objektivně informovat veřejnost. Okolo před několika lety neznámého brněnského politologa Petra Fialy tato velká média postupně účelově vytvořila
umělý obraz "nadějného politika" a "odborníka". O jeho minulosti a ideovém zázemí média systematicky mlčí, účelově vytváří představu "schopného ministra", "nadějného zachránce ODS" atd. Říká se, že ze stokrát opakované lži se stane nakonec pravda. Neustálé opakování pozitivního obrazu Petra Fialy médii vede i k jeho velmi pozitivnímu obrazu ve veřejnosti, píše čtenář Jaroslav Horák.

Existují ale i fakta, o kterých média mlčí: Petr Fiala patřil v 90. letech k ostře konzervativním katolickým kruhům, skeptickým k naší státnosti a pěstujícím ideu "Panevropy" (navazující na meziválečného, klerofašismu a stavovskému státu blízkého hraběte Coudenhove-Kalergiho), které zvaly do naší republiky Bernda Posselta, Otto Habsburka a jiné osoby a umožňovaly jim tu agitaci v rámci tzv. Panevropského hnutí (Bernd Posselt byl v Československu v Brně tajně agitovat už v září 1989).
V katolicko-konzervativním časopise Proglas (Fiala byl zástupce šéfredaktora a sám do něj psal) se vedle jiného (např. článku L. Jedličky obhajujícího tzv. druhou republiku) systematicky překládaly a otiskovaly články Bernda Posselta a Otty Habsburka. V příloze připojuji článek z Proglasu, ročník 1990, číslo 9/10, napsaný Petrem Fialou, ve kterém mj. cituje z projevu Otty Habsburka, který přijel do Brna přesvědčovat, že Češi mají na Západě své největší přátele v sudetských Němcích. Článek obsahuje i tři fotografie (Petr Fiala je sám vybral jako sebeprezentační doprovod svého článku), na kterých Fiala pózuje s Berndem Posseltem, Otto Habsburkem, politikem KDU-ČSL Tollnerem a praporem "Moravské zemské Panevropské unie", jejímž byl předsedou.
Oslabené ODS může nyní předsednictvím Petra Fialy hrozit postupné převzetí konzervativně-katolickými skupinami a následně sloučení s TOP09.
PS: Promiňte neprofesionální kvalitu, nemám jako důchodce lepší reprografické možnosti
Petr Fiala politolog - wiki ZDE

Už je to tady Němci se boji Zemana jak čert kříže, proto posílají 27 milionů estebákovi Drahošovi na kampaň. Určitě to nebude zdarma. Češi vezměte rozum do hrsti a zabraňte, aby naše děti nemuseli poslouchat sudeťáky. Bělobrádek už taky tam jezdí a kamarádi se sudeťakáma. Kdo miluje svou zem, tak bude volit ZEMANA

Konec samostatnosti??

20. ledna 2018 v 8:58 | ERSDatum: 19. 1. 2018 13:17:07

Předmět: Dnes definitivně skončila nezávislost České televize, to málo, co z ní zbývalo....

Dnes definitivně skončila nezávislost České televize, to málo, co z ní zbývalo. Generální ředitel ČT Petr Dvořák vstoupil oficiálně do politiky, podepsal výzvu proti Andreji Babišovi, kterou sepsali lidé z okolí Jiřího Drahoše a Kroměřížské výzvy! Neziskovku, která za výzvou stojí, financuje Open Society Foundations George Sorose, americká ambasáda v Praze, britská a kanadská ambasáda a fond Karla Janečka! Nový skandál jen 9 dní před 2. kolem prezidentské volby!Z domova Led 17, 2018


Dnes definitivně skončila nezávislost České televize, to málo, co z ní zbývalo. Generální ředitel ČT Petr Dvořák vstoupil oficiálně do politiky, podepsal výzvu proti Andreji Babišovi, kterou sepsali lidé z okolí Jiřího Drahoše a Kroměřížské výzvy! Neziskovku, která za výzvou stojí, financuje Open Society Foundations George Sorose, americká ambasáda v Praze, britská a kanadská ambasáda a fond Karla Janečka! Nový skandál jen 9 dní před 2. kolem prezidentské volby!A je to tady. Dochází k lámání chleba, nervy jsou na pochodu, rukavičky jdou dolů a masky jsou odhazovány, protože jde o všechno. Dnes došlo k naprosto bezprecedentní události, která možná ovlivní nejen prezidentskou volbu za 9 dní, ale možná i ohrozí účast prezidenta republiky v prezidentské debatě s Jiřím Drahošem na České televizi, i když není vyloučeno, že v této chvíli už může být Miloši Zemanovi jedno, jestli je hlavním problémem v ČT Václav Moravec nebo někdo jiný, protože to, k čemu dnes došlo, nemá obdoby. Generální ředitel České televize Petr Dvořák se totiž podepsal pod politický manifest neziskového uskupení Rekonstrukce státu [1], který má název "Mantinely demokracie" a jde celkem o 19 mantinelů, které by politici nikdy neměli překračovat. Text je namířen proti Andreji Babišovi a proti SPD Tomia Okamury, kromě toho, že jde o vměšování do české politiky zvenčí, ale o tom až níže. Problém je v tom, že celý tento dokument je převzatý od amerického velvyslanectví v Praze, kde byl tento dokument v původní anglické verzi k dispozici již od roku 2011, dva roky předtím, než vznikl neziskový projekt Rekonstrukce státu.
Petr Dvořák, generální ředitel České televize.Výzva "Mantinely demokracie" má svoji vlastní webovou stránku [2], kde je uvedeno celkem 19 bodů, které na přednáškách v Americkém centru v Praze v roce 2016 prezentoval bývalý americký velvyslanec Andrew Schapiro jako 19 mantinelů pro omezení politické moci českých politiků v ČR, kde cílem je vyčlenit některé výkonné a justiční mechanismy v ČR z vlivu Poslanecké sněmovny a demokraticky volených zástupců. Jde o zásadní dokument, kterým americké velvyslanectví zasahuje do chodu České republiky a skrze neziskový projekt Rekonstrukce státu se snaží omezit demokratický politický proces v České republice způsobem, který u veřejnosti má vyvolat pocit skryté války proti politickým stranám, které apriori prý chtějí v České republice zneužívat moc. Celý dokument je zpracovaný způsobem, že dává sice smysl, ale podprahově obsahuje nebezpečné prvky odebírání svrchované demokratické moci českému politickému systému demokraticky volených zástupců. Pojďme si těch 19 mantinelů rozebrat.
Mantinely demokracieVláda nečiní žádné kroky, jež by ovlivnily nezávislé vyšetřování případů orgány činnými v trestním řízení.Vláda nečiní žádné kroky, jež by ovlivnily řádný a nestranný výkon činnosti Finanční správy, Finančního analytického úřadu a bezpečnostních sborů.Vláda nečiní žádné kroky, jež by ovlivnily nezávislou činnost kontrolních a dozorových orgánů veřejné moci.Podstatné organizační a personální změny ve fungování orgánů činných v trestním řízení probíhají jen v případě, že o nich byli s dostatečným předstihem informováni vrcholní představitelé těchto orgánů a zástupci opozice a byla umožněna debata o vhodnosti těchto změn.Vláda odvolává Nejvyššího státního zástupce jen v případě, že k tomu budou dány jednoznačné důvody prokázané zejména v kárném řízení.Vláda zajišťuje nezávislost, odbornost i potřebnou finanční a personální kapacitu Výboru pro personální nominace, který posuzuje obsazování orgánů podniků vlastněných státem.Vláda zajišťuje, aby veřejní funkcionáři uvedení v § 2 zákona o střetu zájmů, jejichž jmenování je v pravomoci vlády či jí podřízených orgánů, prošli řádným výběrovým procesem a splňovali odborné předpoklady pro výkon funkce.Vláda, která nezíská důvěru Poslanecké sněmovny, vládne v demisi jen po nezbytnou dobu.Vláda neobchází služební zákon neopodstatněnou systemizací služebních a pracovních míst.Vláda nezužuje rozsah práva občanů na informace a dbá na to, aby orgány státní správy informace poskytovaly řádně a včas.Pokud bude schválen ústavní zákon o obecném celostátním referendu, nebudou připuštěny otázky, které mohou vést ke změně podstatných náležitostí demokratického právního státu, zrušení či omezení ústavně zaručených práv a svobod nebo k rozporu s mezinárodními závazky ČR.V případě novely jednacího řádu Poslanecké sněmovny směřující k zefektivnění jednání ve Sněmovně nedojde k potlačení práv opozice na diskusi.Vláda zachovává v procesu přípravy zákonů prostor pro nestranné odborné posouzení ústavnosti a dalších podstatných aspektů legislativních návrhů, které v současnosti provádí Legislativní rada vlády.Vláda zachovává veřejný přístup k legislativním dokumentům vlády.Vláda nepřijímá žádná opatření týkající se způsobu jmenování soudců a jejich funkčního období, která by vedla k oslabení jejich nezávislosti.Vláda nepřijímá žádná opatření týkající se způsobu jmenování soudců a jejich funkčního období, která by vedla k oslabení jejich nezávislosti.Vláda ve své činnosti respektuje rozhodnutí Ústavního soudu a neprosazuje omezení jeho kompetencí.Vláda zachovává veřejnoprávní média a neprosazuje změnu jejich právního postavení, směřující k jejich větší podřízenosti výkonné moci.Vláda nečiní žádné kroky narušující nezávislost obsahu veřejnoprávních médií.Projednávání výročních zpráv mediálních rad není využíváno k omezení nezávislosti veřejnoprávních médií.Nebezpečnost výzvy Mantinely demokracie spočívá ve dvou paragrafech, 11 a 17, které jsou vpašovány do tohoto dokumentu z čistě účelového lobbistického hlediska. Paragraf 11 výzvy už dopředu diskredituje snahy SPD a Tomia Okamury o zavedení nejen přímé demokracie, ale i o vyvolání referenda o vystoupení z EU a zejména z NATO. Na tomto má největší zájem především americké velvyslanectví, které nechce dopustit vyvolání referenda o vystoupení ČR z NATO, neboť to je jeden z mezinárodních závazků ČR. Některé paragrafy sice dávají význam a nelze proti nim moc namítat, nicméně ostatní paragrafy dokumentu se snaží ovlivňovat v ČR politický proces, který vychází z legislativního a především plebiscitního rámce demokratických voleb. Pokud se totiž podíváme na paragraf 17, tak najednou pochopíme, že v celé výzvě začíná něco opravdu vážně zapáchat.
Tisková konference Rekonstrukce státu.Generální ředitel ČT Petr Dvořák připojil svůj podpis pod výzvu Mantinely demokracie zejména kvůli paragrafu 17, ale v důsledku i dalších dvou paragrafů. Problém je v tom, že generální ředitel ČT musí být apolitickou osobou a nesmí se vyjadřovat k politickým krokům a prosazovat politické teze, a to ani ve vztahu k vlastnímu subjektu, kterému šéfuje. Veřejnoprávní služba znamená, že médium má vyjadřovat názory všech občanů a z principu věci je naprosto nemyslitelné, aby se generální ředitel ČT podepisoval pod výzvu, kterou vytvořila nezisková organizace ve spolupráci a na základě konzultací v Americkém centru v Praze se zástupci amerického velvyslanectví, nemluvě o sponzorech a organizacích, které tuto neziskovou organizaci financují, čímž se skandál Petra Dvořáka dostává do úplně jiných rozměrů.
Za Rekonstrukcí státu stojí zahraniční fondy a americký NGO sektor spolu s podporou US Embassy a americké Transparency InternationalRekonstrukce státu je sdružení více jak 20 neziskovek, které vzniklo v roce 2013 z původního pro-amerického projektu v ČR s názvem Frank Bold a za nímž stála americká neziskovka Transparency International, kterou financuje americký Kongres, ministerstvo zahraničí USA, Rockefellerova rodina a v neposlední řadě George Soros. Transparency International se později z projektu stáhla. Pokud se podíváme na seznam významných a největších dárců Rekonstrukce státu, najdeme tam subjekty, které nám jsou velmi dobře známy a vůbec nás nepřekvapí.
Americká ambasáda v PrazeOpen Society Foundations George SoroseFond Otakara MotejlaFond Karla JanečkaStudent AgencyProgram Evropské unieBritská ambasádaKanadská ambasádaEEA GrantsNorské fondyŘeditel České televize se tak podepisuje pod lobbistický dokument neziskovky, která je odshora dolů financována cizími mocnostmi, ambasádami a soukromými fondy, které pomocí politického lobbingu a politických neziskovek v ČR zasahují a vměšují se do vnitřních zájmů ČR.
Seznam hlavních a největších dárců Rekonstrukce státu
Jenže to stále není ten nejvyšší vrchol tohoto skandálu. Když se totiž podíváme na stránky Rekonstrukce státu na citace signatářů výzvy, najdeme tam stejné lidi, kteří podepsali také Kroměřížskou výzvu [3], která pro změnu usilovala o odvolání prezidenta Zemana a současně vyrobila dva prezidentské kandidáty proti Miloši Zemanovi, Michala Horáčka a Marka Hilšera. Oba dva po 1. kole prezidentské volby ihned běželi za Jiřím Drahošem a vyjádřili mu podporu pro 2. kolo volby. Kroměřížská výzva je v současné době hlavním podporovatelem Jiřího Drahoše pro 2. kolo a s velkým překvapením najednou zjišťujeme, že ředitel České televize se připojil k výzvě, kterou signují vesměs výhradně signatáři Kroměřížské výzvy, která usiluje o odstranění Miloše Zemana z funkce prezidenta. O Kroměřížské výzvě a o jejím napojení na Jiřího Drahoše jsme psali zde.
Rekonstrukce státu a Kroměřížská výzva jako dvě dvojčata na podporu Jiřího Drahoše a společného boje proti Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi"Každá moc má vždycky tendenci rozpínat se za vytyčené hranice. Hrozba rozpínání moci se v osobě předsedy vlády už nějaký čas ohlašuje jako to, co by mělo být: zrušení či omezení Senátu, likvidace územní samosprávy, zjednodušení jednacího řádu Sněmovny i vlády," říká o svých motivech pro přesné vytyčení mantinelů Petr Pithart. A právě Petr Pithart podepsal i Kroměřížskou výzvu. Obě výzvy podepsali i Tomáš Halík a Fero Fenič. Mantinely demokracie podepsali Tomáš Hanák a Jiří Grygar.

Co je zajímavé, že Kroměřížskou výzvu podepsal i Tomáš Přikryl, který v roce 2014 ve spolupráci s americkou ambasádou organizoval pro Američany v Praze operaci "Red Square" (Rudé náměstí), krycí název pro operaci s červenými kartami proti Miloši Zemanovi v listopadu 2014, která podle amerických plánů měla přerůst ve všelidový Majdan proti prezidentovi a měla ho donutit k abdikaci, nebo měl být sesazen. Akce se však nesetkala s podporou široké veřejnosti a celá operace skončila fiaskem. Jak se ukazuje, neziskový sektor pod přímým vlivem amerických organizací ve spolupráci s Pražskou havlérkou a tzv. kulturní frontou dostali na svoji stranu i generálního ředitele České televize. V současné chvíli došlo k odkrytí karet, všichni se odkopali a stojí proti Miloši Zemanovi a současně se postavili na stranu Jiřího Drahoše, kterého podporuje Kroměřížská výzva a Rekonstrukce státu, protože vidíme stejné signatáře pod oběma výzvami.
Mantinely demokracie jsou americkou "maskírovkou" na zabránění referenda o vystoupení z NATO a zestátnění nebo reformy veřejnoprávní televize a rozhlasuMantinely demokracie jsou primárně nastaveny proti Andreji Babišovi, alespoň tak to tlumočí média. Nicméně já o tom nejsem až tak přesvědčený, protože jednotlivé paragrafy dokumentu jsou namířené proti svrchovanosti České republiky a jejich cílem je zabetonovat v ČR vliv amerických mocenských sil a zabránit SPD ve vystoupení z NATO, a současně ochránit největšího spojence Američanů v Praze, Českou televizi. Neoconi v Praze posilují svoje pozice, protože americký prezident Donald Trump přišel o veškerou kontrolu zahraniční politiky a veškerou mezinárodní politiku dnes ovládá a definuje americký Kongres, který je prolezlý neocony a válečnými jestřáby. Praha tak zůstává pod kontrolou těch samých neoconů, kteří fungovali na americkém velvyslanectví v Praze pod předchozími velvyslanci, které tam dosadil Barack Obama.
Pouhých 9 dní před volbami odkrývají černé figury své masky a otevřeně se staví na stranu proti Miloši Zemanovi a proti politickému rozdání karet po říjnových parlamentních volbáchJen 9 dní před volbami prezidenta se tak generální ředitel podepsal pod lobbistický nátlakový dokument, který připravila ve spolupráci s americkou ambasádou neziskovka, za jejímž vznikem stojí americká NGO Transparency International, kterou financuje americký Kongres, to znamená ti samí neoconi, kteří odstavili Donalda Trumpa od zahraniční politiky. Všechno to do sebe zapadá před volbami jako skládačka. Figurky jsou odkryty, masky spadly, všichni čekají na závěrečné tahy voličů.
Marek Hilšer, prezidentský kandidát podporující nyní Jiřího Drahoše na tiskovce Kroměřížské výzvy.Hra na demokracii už neskřípe, demokracie v ČR se rovnou už zadřela, šéf veřejnoprávní televize vyrazil do angažované politiky proti Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi. Pohnutky a důvody ponechme stranou. ČT je už v tak zoufalém stavu, že o její nezávislosti už se dokonce vyprávějí v poslanecké sněmovně vtipy, takže Petr Dvořák tuší, že když vyhraje Miloš Zeman, jeho ředitelská židle se záhy pod ním rozsype. Proto mu nezbývá nic jiného, než se otevřeně a sám za sebe postavit na stranu signatářů Kroměřížské výzvy a Mantinelů demokracie z podkladů americké ambasády. Co na to řeknou občané, to uvidíme 26. a 27. ledna u voleb prezidenta.
Postavte se na stranu ochrany národa před vlivem cizích fondů a ambasád, podpořte Miloše Zemana a sdílejte tento článek na sociálních sítích a v emailech svým přátelům a kamarádům. Musí se dozvědět, že proti voličům po říjnových volbách a proti Miloši Zemanovi už vyrazil do boje i ředitel veřejnoprávní televize, na které má brzy Miloš Zeman diskutovat s Jiřím Drahošem. Sami si domyslete, jaká diskuse to bude a jak budou otázky stavěny proti Miloši Zemanovi s cílem ho pošpinit. Česká televize je v rozkladu v přímém přenosu, ředitel se otevřeně postavil na stranu podporovatelů Jiřího Drahoše. Toto se musí voliči dozvědět, k čemu právě došlo na Kavčích horách.
-VK-
Šéfredaktor AE News


Vyjádření A.Babiše.

19. ledna 2018 v 13:03 | ERS
Vyjádření A. BABIŠE !!!

Bojíte se páni Kalouskové, Schvarenbergové z TOP 09,Bělobrádkové + celá KDU-CSL (restituce- mnoha-milionový tunel církvím, které vznikly až hluboko v letech 20 let po válce!!!!). Celá ODS - s Fialou , Topolánkem, Klausem nejstarším a mnoha dalším....ČSSD se Sobotkou ....kteří s Bakalou a dalšími "kumpány!!!" "odklonili OKD s tisíci byty " za almužnu!!!, Martin Roman a správa Čezu....vyváděla desítky miliard ze státního účtu..,.....největšímu dotačnímu podvodu ROP Severozápad, kde byl tehdejší šéf Petr Kušnierz, ..šéf SAZKY-Hušák si žil, jako " Paša" rozhazující sta-miliony ve svůj prospěch!!!*...a další a další "vyssávači státních peněz....."*
*Samozřejmě, že menšinová vláda...s panem Babišem....-ihned napadne tyto kauzy, nechá vyšetřit protikorupční policií a začne ihned dohledávat miliony, miliardy z rozkradeného státu a toto..."je bude moc bolet" !!!!!!*
Všichni dosavadní "tradiční" poslanci jsou čistí jako lilie, jen Babiše je třeba co nejrychleji zavřít za Čapí hnízdo.
*Americká banka nás přeřadila z vyspělých států mezi rozvojové země.co jste tady řešili z těch tunelů polistopadové historie naší země (...)
Vy jste tady řešili kupónovou privatizaci, Harvardské fondy Koženého?
Ty nás stály 100 miliard. (…) Státní banky, které jste nechali rozkrást a které jste následně vyvedli do ČKA, kde jste to rozkradli po druhé.
A co lehké topné oleje. A konkurs Chemapolu. A Agrobanka za 50 miliard. A Bohemia za 20. A co kauza IZIP, peníze, které skončily někde na účtech ve Švýcarsku. Proč jste nevysvětlili tento tunel vašim členům ODS! ČKA nás stála 230 (236?) miliard. IPB měla 270 miliard špatných úvěrů. A co naše předsednictví Evropské unii spojené s kauzou ProMoPro. Pan Kalousek mluvil v Bruselu o ostudě ohledně Čapího hnízda. Ne, vy jste udělali největší ostudu. Vy jste řešili kauzu ProMoPro za 180 milionů Kč, které odešly na účty nastrčených firem a které vybírali bílí koně v hotovosti. (…) A co třeba mimořádná schůze kvůli solárním spekulantům? Celkem Češi - daňoví poplatníci, zaplatí kvůli špatnému zákonu zhruba 600 miliard korun navíc za podporu solárních baronů, což je kvalifikovaný odhad Energetického regulačního úřadu. A navíc pět z dvaceti největších solárních elektráren mělo anonymní akcie. Kdopak asi byl jejich vlastníkem? Martin Roman? Nebo Háva od Kalouska? Kmotři?
Nebo dokonce někteří poslanci? Nebo samotný Klaus? Když náklady na solární elektrárny začaly prudce klesat, ale podpora ceny garantované státem ne, očekávalo se, že vláda Mirka Topolánka nějak zareaguje. K ničemu nedošlo. Důsledky - jedno z největších tunelů na veřejné prostředky se tak potýkáme dodnes. Za rok 2016 vydal český státní rozpočet na podporu obnovitelných zdrojů téměř 44 miliard, z toho je dotace ze státního rozpočtu 22 miliard a zbytek zaplatí občané.(…)
Dotační podvody.
Já se ptám, prostřednictvím paní předsedající, paní Němcové, ta tu sedí18 let. Svolali jste mimořádnou schůzi třeba
kvůli největšímu dotačnímu podvodu ROP Severozápad, kde byl tehdejší šéf Petr Kušnierz už odsouzen na pět let za to, že si říkal o úplatky? Právě dnes ho soud poslal do vězení na sedm let za ovlivňování dotačních projektů
v hodnotě 1,4 miliardy korun. Zajímalo by vás, kdo ho do funkce dosadil? No přece ODS. Konkrétně tehdejší předseda regionální rady Jiří Šulc.
A pan Kušnierz začal u soudu mluvit o tom, jak ho ovládala chobotnice vedená lidmi napojenými na ODS. A vysvětloval to tady někdo?
A proč jste ve Sněmovně neřešili privatizaci karlovarské Becherovky? Nebo asi tady všichni trpíte ztrátou paměti. Tak já vám to připomenu. O privatizaci karlovarské Becherovky pravděpodobně rozhodlo to, že vítězná firma měla ve vlastnické struktuře Karla Schwarzenberga přítele finančníka Zdeňka Bakaly, který o několik let později brutálně ovlivnil privatizace OKD a z firmy vytuneloval 110 miliard korun. Vše kolem privatizace Becherovky se odehrálo ve středu 3. září 1997. O přestávce jednání Poslanecké sněmovny. Tehdy se pro strach z parlamentu narychlo sešla Klausova vláda a většinou hlasů upřednostnila nabídku pana Bakaly a Schwarzenberga. (...) Pro tento projekt zvedli ruce všichni ministři za Občanskou demokratickou alianci. Je zvláštní, že členem ODA byl tentokrát taky pan Schwarzenberg. Byť většina Klausovy partaje podle pamětníků upřednostňovala firmu Stock. Nicméně vyhrál tedy pan Schwarzenberg s panem Bakalou a to přesto, že jejich podnikatelský záměr byl meziresortní komisí vlády označen za nejhorší. Proč jste tedy ve Sněmovně nikdy neřešili podivné okolnosti této privatizace, kterou prokazatelně ovlivnila vysoká politika, nikoliv ekonomické zájmy českého státu?(…)
Privatizace OKD.
Proč policie nezasáhla, když bývalý šéf Fondu národního majetku Češka podal trestní oznámení a pokusil se tento proces zastavit? Případ OKD je případ bezprecedentního bezcitného vytunelování firmy, kde jeho finančník Bakala a jeho kumpáni díky privatizaci získali a vytáhli z firmy OKD přibližně 110 mld. korun. Ano,vážení horníci, 110 mld. korun.(…)
A co je dneska výsledkem? OKD hrozí kolaps. Hrozí uzavírání dolů a propouštění horníků. Ptám se. Proč nehovoříme o této kauze a jejich důsledcích, která se významnou měrou dotýká státu? Je tu snad mimořádná schůze kvůli tomu? Jasné, že není. Pan Bakala byl přece sponzorem politických stran. Přece ODS a TOP 09. Jen v roce 2010 dal 15 mil. ODS a TOP 09 7,5 mil. A Věcem veřejným 6 mil. Já vás tedy žádám, abyste ty peníze vrátili firmě OKD. Vraťte to horníkům, abychom platili méně pro jejich předčasné důchody, které jsme jim slíbili…atd."
*Tak vidíte, jak bohatý jsme byli stát a nelze se divit, že nás přeřadila americká banka z vyspělých států mezi rozvojové země. *
*Doufám, že jste to ve zprávách zaznamenali - kam jsme to za 28 let dotáhli a to makáme stále víc!!! *
*Na koho makáte stále víc ??? A PROČ?*

Volit Drahoše??!!

18. ledna 2018 v 12:39 | ERS
Z Drahošovy skříně další kostlivci

Podpantoflák a Rychlé šípy
Případný prezident Jiří Drahoš ovládaný dominou, tedy ještě méně, než loutka určená ke kladení věnců. Tak aspoň chápu článek paní Samkové. Možná i proto má nadšenou podporu nejen pražské havlérky. Avšak nejde jen o jeho nepoužitelnost z hlediska aktivního výkonu pozice prezidenta a obhájce národních zájmů pro naprostý nedostatek praxe, neznalost problematiky a zchátralost zakrývanou šminkami.Pan Drahoš má ve skříni, kromě svého komického podpantofelnictví, podstatně více harašících kostlivců. Je to především neslavná výzva "Vědci proti strachu a lhostejnosti". Lze konstatovat, že tímto produktem pražské havlérky začalo radikální rozdělení české společnosti na vlasteneckou většinu a menšinu tvořenou sluhy cizích zájmů, multikulturalismu a afroislámské invaze. Drahoš na její výrobě údajně spolupracoval s hlavním autorem Putnou a patřil k předním signatářům a obhájcům. V době zveřejnění takticky zmizel do ciziny. Pokud se podíváme na podpisy, vidíme přehlídku reprezentantů pražské havlérky napříč politickým spektrem. Takže nikoli Miloš Zeman, ale Jiří Drahoš se významně zasloužil o rozdělení národa jako reprezentant lidí typu Putny, Jandy, zpolitizovaného školství, neziskovek a cizáckých zájmů. Stačí si připomenout jeho výrok z 22. 9. 2015, kde uvedl, že vědci, kteří nesouhlasí s naší (jejich) výzvou, se jen rádi vymezují. Trapná rétorika hodná normalizačního politika. Ještě že je rovnou neposlal do psychiatrické léčebny, protože nechápou přínosnost afroislámské invaze pro naši rep ubliku.< /span>
Abychom se vrátili k té podpoře. Pana Drahoše sponzorují Lázně Jáchymov (650 000 korun) a Lázně Luhačovice (650 000 korun). Podivná je nejen shoda částek, ale především fakt, že se jedná o sponsoring z peněz daňových poplatníků, protože tyto, byť privátní lázně, živí ze zdravotního pojištění do značné míry VZP, která má chronický nedostatek peněz. Vypadá to značně neeticky. A jak je možné, že podle svého vlastního názoru zodpovědný prezidentský kandidát s čistým štítem, vůbec něco takového neodmítl? To má opravdu pozoruhodný přístup k voličům a jejich penězům! Jako někde na Ukrajině, nebo ve střední Africe. Nějak to nejde dohromady s tou slušností a čistým štítem, kterými se stále ohání. Hrát si v sedmdesáti na Mirka Dušína či svatou Terezu a postávat přitom v podivném sponsoringu je poněkud směšné.
Z hlediska kampaně a financí je třeba připomenout nejen trapné vykrádání cizích textů, ale především Drahošův tým, který se takto předvádí. V něm dominuje Jakub Kleindienst, člen ODS, šéf volební kampaně. Přítel zesnulého Grosse, Davida Ratha. Podle informací na internetu se kolem dotací poskytnutých mu z Bruselu na zámek Líčkov vznáší otazníky. Dostal 50 milionů korun (téměř tolik jako Čapí hnízdo) na vybudování kompostárny. A kde nic, tu nic, zatímco Čapí hnízdo stojí.
Těsně před odesláním rukopisu do redakce ve 14 hod 30 min jsem zaregistroval na internetu Drahošovu prezentaci poradců. Nakladatel, historik, astronom, egyptolog, sociální pracovník…. Nejvíce mne v první chvíli udivila paní Drábová, jinak velmi dobrá odbornice na energetiku. Nicméně vzápětí jsem pochopil vazbu. Vždyť nedávno kandidovala za STAN, tedy klon TOP 09, což ukazuje, odkud Drahošův vítr vane. Žádný odborník na obranu, bezpečnost, kriminalitu, korupci, zdravotnictví, školství z hlediska praxe. Reprezentanti vysokého školství, které se dostalo deset až dvacet let za úroveň světové špičky. Slezina vědeckých intelektuálů, pedagogů a sociálních pracovníků s výjimkou šéfa leteckého provozu. Toho bych tam opravdu nečekal. Možná ho doporučil Tvrdík za ČSSD. Zato mi tam chyběli Putna, Stehlíková, nebo Kocáb, které bych tam čekal. Kolik z Drahošových poradců podepsalo výzvu podporující islamizaci naší země? Mimochodem, viděl jsem osobně setkání expertů podporujících Miloše Zemana. S výjimkou "odborníků" typu Hulinského a Picka jmenovaných v minulém článku, kteří se ostatně nezúčastnili, je to bezkonkurenční tým. Kam se na ně intelektualové a rádcové, alias Rychlé šípy Jiřího Drahoše hrabou.
Lze konstatovat, že Jiří Drahoš mi vychází zhruba takový prezident jako zbabělec Clinton, kterého ovládala jeho ambiciózní Hillary. Zmohl se akorát na foukání do saxofonu u Havla, náhražkový sex s Monikou a svinstvo kolem bombardování Jugoslávie. Typický poskok zájmů nadnárodních korporací. I z hlediska držení zbraní a ozbrojené sebeobrany je snad ze všech kandidátů nejméně kritický vůči iniciativám Bruselu. Takový lehce politicky korektní, zatím. Pro nás vlastenecké obča ny by by lo možná nejlepší, kdyby ambiciózní paní Drahošová nechala plavat politiku a našla si chlapa s gulama a pan profesor si může v intimním koutku sepisovat s Jakubem Jandou seznamy proruských dezinformátorů.
Ti, co budou volit Drahoše, či spíše Drahošovou budou volit loutku, za níž se bude schovávat pražská havlérka, afroislámská invaze, inkluzivní školství, povaleči z neziskovek a válka.
Závěrem bych navázal na úvod a připomenul, kdo je kdo. Jeden volební tým tvoří Miloš Zeman a Andrej Babiš. Miloš Zeman má svoje nedostatky, ale je prokazatelný odborník, především ekonom s praxí na analytickém pracovišti. Má dlouhodobě stejný a jasný názor na otázku afroislámské migrace a války v Evropě. Ze svých peněz podporuje Klokánky. Spojuje vlasteneckou většinu národa a civilizované společnosti a je to člověk z lidu, nikoli nadutý intelektuál z pražské kavárny. Dlouhodobě je cílem nenávistného tažení pražské havlérky, jejíž názory i činy jsou právě opačné. O tom, že Miloš Zeman je vlastenecký prezident, svědčí i nepřátelské články v médiích EU a Německa. Pan Babiš není žádný hodný strýček ani sociální pracovník, nýbrž podnikatel zaměřený jako každý jiný na efektivní výsledky. Z tohoto hlediska je třeba pouze zajistit ochranu menších podnikatelů a živnostníků. Nicméně je to člověk, který se živí především podnikáním v zemědělství a potravinářství, přičemž zajišťuje práci tisícům lidí, což je důležité. Proto potřebuje stabilní stát bez napětí, revolucí a válek se spokojenou většinou obyvatel. Z tohoto důvodu je bez ohledu na fakt, že se narodil na Slovensku, větší vlastenec, než mnozí čeští politici. Zvýšil platy ve státní správě, přidal něco málo na důchody a utáhl část korupčních penězotoků. Snížil zadlužování státu.Tento tým má podporu SPD Tomia Okamury, do značné míry i komunistů a mnoha vlasteneckých občanů z jiných stran, i těch, kteří se politice rozumně vyhýbají. Především těch, kteří se nenechají ohloupnout propagandou placenou z Bruselu a Berlína, nevolí jako stádo a přemýšlejí před volbami.
Druhý tým tvoří Jiří Drahoš, či Mirek Topolánek a většina ostatních s všemožnou podporou politických stran a zájmových skupin pražské havlérky soustředěných v takzvané pražské kavárně. Z politiků jsou nejvýznamnějšími představiteli pánové Kalousek, Sobotka, Dienstbier, Zaorálek, Špidla, Bělobrádek, Herman, Halík, Stropničtí herec i zelený, Prouza a jiní, kteří nikdy nevyslovili slovo národ a hluboce se klanějí k Bruselu a Berlínu. Kdo z nich udělal co dobrého pro tuto zemi a národ? Považují se za elity a všichni evidentně výnosně "podnikají" v politice, která je živí. Proto nemají vztah k vlasti ani národu a orientují se na zahraniční zájmy a movité sponzory. Nedat hlasy Zemanovi znamená zvolit tuto partu. Žádná třetí s možností volebního úspěchu neexistuje. Zbavili jsme se Dluhoše, nechceme ani Drahoše (draho je už dost), tím méně nějaké psychoše.
 
 

Reklama