Lidé by se neměli bát své vlády, ale vláda by se měla bát svého lidu

Více najdete po kliknutí na další naše blogy:

ers-blog.webnode.cz

ers-blog4.webnode.cz

Nezávislé iniciativy občanů

Co nám dává EU ???

7. července 2017 v 16:33 | ERS

DRANCOVÁNÍ ČESKÉHO PROTEKTORÁTU SE STÁLE ZHORŠUJE, UŽ 700 MILIARD ROČNĚ


Kromě až 400 miliard ročně, které z ČR odchází každoročně na dividendech jsou dalších 300 miliard ztráty z reexportu, celkem nás tedy západní mocnosti okrádají o 700 miliard ročně, těch pár desítek miliard, které dostaneme na evropských dotacích je vedle toho pakatel. Kdyby byl tento megatunel uzavřený, mohly by být dvojnásobné platy a důchody. Nemyslím si ale že by hlavním důvodem měla být naše zahraniční politika, jakkoliv ta je opravdu velmi špatná, hlavním důvodem že po 27 letech "transformace" tj. drancování české ekonomiky už prakticky nevyrábíme hotové výrobky ale jen komponenty a polotovary, ze kterých se v Německu nebo západní Evropě sestaví hotové výrobky a při této závěrečné montáži je mnohem vyšší zisk než při výrobě komponentů, takže zisk nemá česká ale cizí firma, která tu českou většinou ovládá. 700 miliard ročně je na jednoho pracujícího 140.00 Kč, pokud by ČR byla suveréním státem a tyto peníze nešly do ciziny, každý by mohl vydělávat průměrně o 12.000 Kč měsíčně více, a to prakticky okamžitě, protože kdyby drancování republiky přestalo, životní úroveň by se dále zvyšovala a za pár let by byly mzdy minimálně dvojnásobné. Do toho nám chtějí ukrást lithium v ceně 3 biliony Kč, ale možná až 6 bilionů, protože se očekává, že cena lithia poroste. To je další jeden milion korun na každého Čecha v produktivním věku.
Z makroekonomického hlediska je pozoruhodné že HDP ČR je asi 4 biliony Kč ročně, to znamená, že do ciziny se fakticky (nikoliv podle oficiálních statistik) vyváží ca. 17-18 % HDP, což asi nemá ve světě obdoby, takto drancované nejsou ani rozvojové země v rovníkové Africe, ani v minulosti Britové a Francouzi nedrancovali svoje kolonie zdaleka tak, jako je drancována Česká republika, koloniální mocnosti totiž musely v koloniích v Africe a Asii udržovat pořádek, zajišťovat zdravotní péči, školství, stavět silice, železnice atd. Naopak novodobí kolonizátoři za těch 700 miliard ročně ČR nic neposkytují, kromě těch pár drobných z dotací EU, které se obvykle stejně rozkradou nebo vyhodí za zbytečné projekty. Peníze se z ČR vyvážely po celou historii, už za Rakouska se daně vybrané v Čechách přerozdělovaly do jiných zemí monarchie a byla z nich financovaná armáda. Za socialismu ČSSR prodělávala na nevýhodných cenách některého zboží při obchodu s SSSR a některými spřátelenými rozvojovými zeměmi. Ve srovnání se současným drancováním českého protektorátu to však byly drobné, mohlo se jednat maximálně o několik % HDP, určitě ne 18%. Myslím že ani za druhé světové války to nebylo o mnoho horší, ekonomika protektorátu Böhmen und Mähren pracovala pro potřeby Wehrmachtu ale Němci za dodané zbraně a munici něco platili, i když ne mnoho. Zda jsme "obchodem" s Velkoněmeckou říší přicházeli o více nebo méně než 18% HDP nevím, bylo by zajímavé udělat ekonomickou studii srovnávající první (Hitlerův) a druhý (současný) protektorát, co bylo horší z ekonomického hlediska, samozřejmě když pomineme teror který Němci prováděli za prvního protektorátu. Tehdy nám hrozil postupný zánik českého národa násilnou germanizací, dnes nám hrozí postupný zánik českého národa násilnou islamizací. JAK DLOUHO SI TO NECHÁME LÍBIT? JE TŘEBA POSTAVIT SE NA ODPOR, SVRHNOUT VLASTIZRÁDNOU VLÁDU A OKAMŽITĚ VYSTOUPIT Z EU A NATO.

Babiš a jeho životopis

29. června 2017 v 10:48 | ERS
Jak přišel k majetku?
Málokdy dokážu přečíst něco delšího doslova jedním dechem . Ale tentokrát jsem se od toho nemohl odtrhnout!! Ano, je to dlouhé, ale stojí to za přečtení a je jen veliká škoda, že něco takového o sobě nenapíší naši vrcholní politici (i bývalí), jako Klaus, Havel, Zaorálek, Sobotka, Kalousek a další. Vědět tak něco takového o všech před volbami, myslím, že rozhodování koho volit by bylo snazší... http://www.anobudelip.cz/cs/o-nas/blogy/12512/muj-podrobny-zivotopisZpráva neobsahuje viry.

Můj příběh
Předkládáme vám podrobný životopis Andreje Babiše, který vznikl na podzim 2011. Lídr hnutí ANO v něm vysvětluje, z jakých poměrů pochází, jak začínal v České republice s podnikáním i co ho motivovalo ke vstupu do veřejného prostoru.
Vážení spoluobčané, nikdy jsem si nemyslel, že budu psát tak podrobný životopis. Dělám to proto, že v minulosti a hlavně dnes o mně píší média mnoho polopravd a lží. Jak je všeobecně známo, boj proti médiím se nedá vyhrát, a i když jsem se několikrát soudil s týdeníkem Respekt, výsledkem bylo jen další opakování již zveřejněných lží. Vymahatelnost práva v České republice je velmi složitá, a přestože jsem jednou soud na ochranu osobnosti vyhrál, předmětný týdeník se mi stejně neomluvil.
Předkládaný životopis může obsahovat drobné nepřesnosti, protože oba moji rodiče zemřeli; otec den před svými osmdesátými narozeninami v roce 2002 a matka v roce 2008.
Narodil jsem se v roce 1954 v Bratislavě v úřednické rodině. Oba rodiče absolvovali obchodní akademii a byli zaměstnáni v Řempu (řemeslnické potřeby). Otec následně pracoval pro firmu Československá keramika a byl jedním ze zakladatelů zahraničního obchodu na Slovensku. Později zakládal i katedru zahraničního obchodu na VŠE, kde externě přednášel. Celý život
pracoval v zahraničním obchodu a nikdy nebyl žádný komunistický prominent, jak neustále píše deník Aha!.
Po příchodu do Strojexportu byl otec vyslán, myslím v roce 1957, do Etiopie, kde pracoval jako strojírenský delegát a prodával české obráběcí stroje. Z Etiopie byl přeložen do Paříže, kde pokračoval v delegatuře pro Strojexport. V Paříži jsme žili do roku 1961 a já tam začal chodit do české školy při československém velvyslanectví. Po návratu z Francie otec pracoval v zahraničním obchodu a byl členem KSS. Myslím, že asi v roce 1965 mu nějaký kolega, jak to otec interpretoval, asi schválně, ukradl členskou legitimaci KSS. Na základě toho byl otec vyloučen z KSS a propuštěn z práce a asi tři roky ho nikdo nechtěl zaměstnat. Celou rodinu tehdy živila jenom naše matka, která pracovala ve Výzkumném ústavu drůbežářského průmyslu.
V rámci Pražského jara byl otec rehabilitován a následně se připravoval na výjezd do Ženevy, kde měl zastupovat Československo v GATT při OSN (General Agreement on Tarif of Trade - Všeobecná dohoda o clu a obchodu). Jeho vyslání na tuto pozici bylo ohroženo skutečností, že bratr mé matky Dr. Ervin Scheibner po vstupu ruských vojsk 21. srpna 1968 s celou rodinou emigroval do Švýcarska. Byl to známý slovenský geolog a následně se usídlil v Austrálii, kde žije dodnes. I otec měl v rodině dva emigranty (jeden z nich pracuje na Ministerstvu zahraničních věcí USA ve Washingtonu). Za otce se tak musel zaručit bývalý ministr zahraničního obchodu Andrej Barčák a garantovat, že naše rodina neemigruje.

Vycestovali jsme v září 1969 do Ženevy, kde jsem začal chodit do běžného státního gymnázia za minimální poplatek na školné. Záhy jsem však onemocněl trombocytopenií a rok ležel v ženevské kantonální nemocnici. Můj transport do Československa nebyl možný a otce léčení stálo velké peníze. Roční pobyt v nemocnici jsem zužitkoval tak, že jsem se naučil velmi dobře francouzsky.
Po uzdravení jsem pokračoval ve studiu na College Rosseu (byla to státní škola, ne prominentní, jak s oblibou píší česká média). V té době v Československu probíhaly politické prověrky a komunistický režim se bál, že většina československých úředníků při OSN v Ženevě emigruje. Jako pojistka, že rodiče nebudou emigrovat, jsem se musel vrátit do Bratislavy. Díky garanci tehdejšího ministra Barčáka to otec ustál a pracoval v Ženevě až do roku 1974. (Když dnes sleduji velkou polemiku některých novinářů kolem mého kádrového profilu, nemohu si nevzpomenout na syna pana Barčáka, který byl v roce 1990 generálním ředitelem PZO Motokov, ministrem v Čalfově vládě, a když v ní skončil, okamžitě nastoupil k americkému gigantu General Motors, kde pracoval v letech 1990-2005 ve vrcholových funkcích, a jeho kádrový profil Američanům nevadil.)
Otec po návratu ze Švýcarska pracoval až do odchodu do důchodu v PZO Polytechna. Po nuceném návratu ze Ženevy jsem studoval na Gymnáziu Tomášikova v Bratislavě, kde jsem v roce 1974 maturoval. Následně jsem byl přijat na obchodní fakultu Vysoké školy ekonomické, směr zahraniční obchod. Dnes novináři píší, že to byly školy pro prominenty, což je úplný nesmysl. Směr zahraniční obchod byl samozřejmě velmi atraktivní, protože každý toužil vycestovat a dostat se z republiky pryč.
V té době jsem měl dvě priority: stát se delegátem v cizině jako byl můj otec a vydělat si peníze. Od patnácti let jsem chodil různě na brigády, roznášel mléko, překládal balíky na bratislavském hlavním nádraží, pracoval na stavbách. Dobře jsem se učil a bral prospěchové stipendium. V době prázdnin jsem jezdil za rodiči do Švýcarska, kde jsem pracoval v různých podnicích, maloobchodě, vykládal bavlnu, pracoval v tiskárně a vydělané peníze jsem si šetřil na stavbu domu.
Na VŠE, o které se říkalo, že ji dokončí každý, koho neporazí tramvaj, jsem se relativně nudil, a proto jsem se věnoval práci v mezinárodní organizaci studentů AIESEC, kde jsem se později stal jejím prezidentem. Díky tomu jsem měl možnost pracovat na brigádách v zahraničí, dvakrát ve Francii a jednou v Belgii. Vysokou školu ekonomickou jsem skončil s červeným diplomem.
Po ukončení VŠE jsem měl původně nastoupit do PZO Koospol, ale získal jsem místo v PZO Chemapol Bratislava, kam jsem 1. 11. 1978 nastoupil. Byl jsem přidělen do oddělení chemikálií, kde jsme byli 3 absolventi, a jelikož šéf oddělení neuměl anglicky, bylo mým úkolem překládat jeho telexy do angličtiny. Po měsíci jsem si řekl, že jsem nestudoval proto, abych dělal práci sekretářky, a dal jsem výpověď. Na základě toho mě přeřadili do obchodní skupiny, kde jsem kontroloval vagóny čpavku, síry a dalších surovin, které podnik dovážel.
"V době prázdnin jsem jezdil za rodiči do Švýcarska, kde jsem pracoval v různých podnicích, maloobchodě, vykládal bavlnu, pracoval v tiskárně a vydělané peníze jsem si šetřil na stavbu domu."
Mnoho informací v tisku a mnoho útoků na mou osobu se točí kolem dezinformace, že jsem byl agentem StB. Státní bezpečnost taková, kterou znám já, a kterou znají všichni, kteří pracovali v podnicích zahraničního obchodu, hlídala ekonomické zájmy Československa. V PZO fungovala přesná pravidla: každý styk s cizincem bylo nutno hlásit, sepsat zápis; stejné to bylo se zahraničními služebními cestami. Do podniku chodil oficiální pracovník StB a kolem něj fungovalo množství jiných, kteří byli utajeni.
Příslušníci StB pracovali hlavně systémem pozvání na kafe a zjišťování informací, jestli náhodou někdo nebere provize od dodavatelů; fungovali úplně stejně, jako dnešní BIS. Ekonomická StB byla jiná než ta, která perzekuovala lidi, nedovolila jim cestovat nebo studovat. Poprvé jsem zjistil, že i jiná StB existuje, v r. 1980, kdy mi můj šéf zavolal a řekl, že mě budou volat nějací policisté z "februárky" a něco chtějí ohledně syrských fosfátů. Bylo mi asi 26 let, když mě předvolali, a protože jsem věděl, že se jedná o problém dovozu syrských fosfátů, pečlivě jsem si připravil analýzu, proč tyto fosfáty nedovážíme (byly nekvalitní a v našich chemičkách nepoužitelné).
V úvodu rozhovoru mi příslušný pracovník StB oznámil, že ví o emigrantech, které máme v rodině, což mě šokovalo. Vůbec jsem netušil, jak neekonomická StB funguje, a jak může všechno vědět. Kromě analýzy a důvodů, proč syrské fosfáty nevozíme, padaly otázky týkající se mého šéfa, jeho soukromí a dalších věcí, což jsem mému šéfovi samozřejmě řekl. Následně jsme byli donuceni syrské nepřemývané fosfáty dovézt do Prechezy Přerov. Syrský fosfát byl tak prašný, že dělníci museli používat plynové masky, a skoro celé město Přerov bylo pod prachem. Byl to průšvih, a my jsme tím pracovníky StB přesvědčili, že jsme měli pravdu a byl od nich pokoj. StB hlídala ekonomické zájmy země a sledovala, zda pracovníci PZO nejsou zkorumpováni. V 70. letech vyšel najevo skandál s korupcí vrcholných manažerů některých PZO na Slovensku, tito byli zadrženi a odsouzeni na 14 let; u jednoho se při domovní prohlídce našlo dvacet tisíc marek v hotovosti.
Moje matka byla motorem naší rodiny a celý život bojovala za to, aby její děti v životě uspěly. Nechala se proto dokonce zaměstnat v Ústavu marxismu-leninismu a docílila toho, že mě vzali do KSS. Mým hlavním cílem, jak jsem zmínil, bylo vycestovat, a měl jsem výhodu v tom, že Petrimex nakupoval fosfáty ve francouzsky mluvících zemích jako Maroko, Alžír, ale také z Egypta, Jordánska a Sýrie. Mnoho lidí francouzsky neumělo, takže jsem se stal kádrovou rezervou na vycestování buď do Maroka, Alžíru nebo Tunisu. Po osmi letech čekání se mi splnil sen a na podzim 1985 jsem byl vyslán jako delegát Petrimexu do Maroka, kde jsem zastupoval asi patnáct podniků zahraničního obchodu.
V Maroku jsem konečně mohl vyzkoušet svoje obchodní schopnosti a myslím, že jsem u všech podniků zahraničního obchodu byl platným zástupcem. Zastupoval jsem Lignu, Motokov, Koospol, Chemapol a další PZO. Prodával jsem řezivo, pneumatiky, pračky, kancelářské potřeby, ale hlavně jsem nakupoval fosfáty - hlavní marocké bohatství. Prezident firmy byl dvojnásobný premiér a jeden z nejbohatších lidí Afriky Mohamed Karim Lamrání, který byl známý našeho generálního ředitele z Petrimexu.
Měl jsem plat asi šest set dolarů, z čehož jsem polovinu dával bokem a šetřil, abych mohl splácet dům, který jsem postavil v Děvínské Nové Vsi, a na který jsem si vzal půjčku 600 tisíc na 15 let při jednoprocentním úroku. S třemi sty dolary jsme si slušně žili. V Maroku jsme pracovali dopoledne a odpoledne, v době oběda byla pauza, takže jsem vodil dceru do tenisového klubu. Stala se dvoj nebo trojnásobnou mistryní Maroka a díky tomu jsme poznali zemi a taky jsem získal výborné kontakty.
V Maroku jsem byl i v době sametové revoluce a ani jsme pořádně nevěděli, co se dělo u nás doma. Chtěl jsem v této zemi zůstat natrvalo. Můj mandát se chýlil ke konci a já jsem dostal lukrativní nabídku pracovat pro jednu bohatou marockou rodinu. Ale na žádost svého bývalého šéfa, který mi kdysi pomohl a byl jakýmsi mým ochráncem, jsem se vrátil do Československa.
Vrátil jsem se v r. 1991 do PZO Petrimex, kde jsem se stal ředitelem obchodní skupiny 32, jež dovážela veškeré suroviny na hnojiva, která následně vyvážela. V té době Lovochemie potřebovala sehnat 600 mil. Kčs na to, aby zaplatila novou výrobnu ledku amonovápenatého, kterou postavila firma Voest Alpine. Peníze se snažil sehnat i Chemapol Praha a byl to můj první souboj s touto společností. Následně jsem roku 1991 sehnal pro Lovochemii 21 milionů dolarů, předexportní financování od dvou zahraničních obchodních firem, které tak získaly exportní práva na vývoz ledku z Lovochemie; ta ho začala vyrábět v dubnu 1991.
Pracoval jsem s maximálním nasazením u mého zaměstnavatele Petrimex, což byla společnost, kde půlku akcií vlastnily slovenské a půlku české chemičky. Dobíhaly ještě dovozy za rublový clearing a my jsme dováželi za rubly a vyváželi za dolary nebo marky; tak jsem za dva roky vydělal pro Petrimex se svou obchodní skupinou asi 600 miliónů Kčs.
V r. 1992, když bylo jasné, že se pánové Klaus a Mečiar domluvili na rozdělení Československa, jsem na poradě vedení řekl, že musíme udělat v Praze kancelář a následně firmu, protože budou dva oddělené státy a byznys v Čechách by se měl dělat přes českou firmu. Agrofert, jehož název jsem vymyslel a znamená AGRO a FERT (fertilisers - hnojiva), vznikl 25. 1. 1993, to znamená tři týdny po rozdělení Československa.
Na Slovensku probíhala privatizace slovenské chemie a Mečiarovci chtěli ovládnout Petrimex. Prostřednictvím českých akcionářů jsem držel rovnováhu, ale po převzetí Spolany Neratovice Harvardskými fondy jsme tuto rovnováhu ztratili. Když mi 27. dubna 1995 v půl deváté ráno volali z vrátnice, že je tady zástupce Spolany z Harvardských fondů Boris Vostrý (je na něj mezinárodní zatykač, toho času vydaný za útěk v Belize), věděl jsem, že je to ztracené. Odpoledne nás všechny vyhodili, odvolali a já už jsem se do Petrimexu nikdy nevrátil.
Jelikož jsme to čekali, začátkem roku 1995 došlo k navýšení kapitálu v Agrofertu švýcarským investorem tak, aby Mečiarovci nemohli tuto firmu ovládnout. Hned po tom, kdy nás vyhodili, svolávali valnou hromadu Agrofertu, avšak když jsme jim sdělili, že nemají 100% podíl, dělali všechno možné, aby Agrofert zlikvidovali. Následný soud potvrdil, že vstup švýcarského investora byl v pořádku a do roka za mnou odešly z Petrimexu desítky lidí, skoro celá moje bývalá obchodní skupina. Slovenské chemičky akcionáři Petrimexu nepodrželi a Petrimex de facto do dvou let od našeho vyhazovu zbankrotoval.
V médiích se neustále objevuje polemika, jak je možné vybudovat takovou firmu, jako je Agrofert, a jak je možné tak zbohatnout. V první řadě musím říct, že se jedná o virtuální majetek, protože můj hlavní majetek je 28 listinných akcií reprezentujících 100 % základního jmění Agrofertu, které jsou oceňovány různými nesmyslnými částkami. Veřejnost určitě vnímá výkyvy na burze až v desítkách procent, a proto veškerá tvrzení o mém majetku jsou spekulace. Zdaleka nedisponuji miliardovými částkami v hotovosti, jako někteří pražští kmotři. Agrofert umí velice dobře prokázat své podnikání od založení až doposud. Vývoj Agrofertu je spojen hlavně s americkou bankou Citibank, která nám v roce 1994 jako první poskytla úvěr na provozní financování ve výši čtyř milionů dolarů.
"Měl jsem plat asi šest set dolarů, z čehož jsem polovinu dával bokem a šetřil, abych mohl splácet dům."
Následně se stala naší strategickou bankou, financovala privatizaci Prechezy a Dezy a dala nám příslib 340 milionů euro na privatizaci Unipetrolu. (Mnozí novináři opakovaně psali lži o tom, že jsme neměli na privatizaci peníze.) Tato fakta si může každý ověřit u zaměstnanců Citibank, kteří znají vývoj Agrofertu, a ke kterým je rád osobně doprovodím.
Agrofert není produkt kupónové privatizace ani produkt české cesty privatizace na základě úvěru IPB. Agrofert byl budován systematicky a je výsledkem práce hlavně českých
a některých slovenských manažerů, je to firma, která je registrována v Čechách a platí ročně stovky miliónů daní z příjmu právnických osob. Konsolidované osobní náklady Agrofertu za rok 2010 se blížily k 11 mld. Kč, tudíž Agrofert platí miliardové částky na sociální a zdravotní pojištění. Někteří čeští zemědělci (např. p. Džis z Agro Blatná nebo p. Šuba z MJM Litovel a další) viděli, jak Agrofert od založení rostl, jak se vyvíjel, a mohou potvrdit, že vývoj byl velice transparentní. Vývoj Agrofertu vidělo i mnoho zahraničních bank, která mohou tato fakta potvrdit také. (Agrofert financují všechny velké zahraniční banky).
Noviny jsou plné lží o našem problémovém podnikání. Jediná problematická kauza v historii Agrofertu byla kauza Proferta. Tuto firmu založil Pavel Švarc z Hospodářských služeb s p. Šmejkalem, a rozhodli se zprivatizovat Lovochemii, podporovaní Chemapolem a Agrobankou, i když k tomu neměli nejmenší předpoklady. Za účelem privatizace Lovochemie jsem založil firmu Agrobohemie s managementem Lovochemie, kde jsme drželi 51 % a management 49 % akcií.
Dva roky jsme se na privatizaci připravovali, získali jsme u Komerční banky privatizační úvěr ve výši 350 mil. Kč. Začátkem prosince 1995 byla vyhlášena soutěž a byli jsme v šoku, že nás přeplatila nějaká Proferta, která dala 530 mil. Kč. V tomto čase Lovochemie jednala s Evropskou bankou o financování výroby kyseliny dusičné ve výši 1,3 mld. Kč a banka trvala na tom, aby byl navyšovaný kapitál. Proferta nebyla schopná realizovat svůj akviziční záměr, neměla management a kapitálové vybavení a následně zbankrotovala a zanechala dluh u ČKA. Bývalí akcionáři podali trestní oznámení na mě i na další management Lovochemie a po dlouholetém vyšetřování byla kauza uzavřena. Znovu opakuji, Profertu zakládali cizí lidé, nebyla to naše firma, získali jsme ji až později. (Všechny tyto informace se dají ověřit u lidí, kteří při tom byli a pracují ještě v Lovochemii.)
Dále byla v mediích několikrát propírána kauza Unipetrol. Je pravda, že jsem první kolo vyhrál, ale zklamal jsem premiéra Zemana i místopředsedu vlády Grégra a mrzí mě to dodnes.
Po povodních v roce 2002, po chlorovém skandálu ve Spolaně a vývoji hospodaření Chemopetrolu jsem se lekl a volil jsem menší zlo, tzn. veřejnou ostudu, že jsem privatizaci nedokončil. Bál jsem se, že bych následně zkrachoval jako Chemapol, který zde zanechal 16 mld. Kč dluhů. Druhou stranu smlouvy, kterou jsem uzavřel se státem, stát nebyl schopen naplnit, ale já raději mlčel, protože jsem věděl, že pokud budu kopat, ve druhém kole privatizace nemám šanci uspět (pan Rusnok o tom ví své). Do druhého kola jsem si sehnal strategického partnera PKN Orlen a tento příběh je všeobecně známý, když mě Poláci
v závěru podvedli a nedodrželi podepsané smlouvy. Příběh o korupci v privatizaci Unipetrolu si vymyslel blízký spolupracovník zastřeleného podnikatele Mrázka pan Spyra, který byl Policií ČR zatčen v naší centrále, protože mě vydíral a požadoval 10 mil. Kč úplatek za to, že zastaví mé údajné trestní stíhání v Polsku.
"Můj hlavní majetek je 28 listinných akcií reprezentujících 100 % základního jmění Agrofertu, které jsou oceňovány různými nesmyslnými částkami."
Někteří novináři mě dokonce spojují s kauzou "Pět na stole v českých", se kterou nemám absolutně nic společného, a která se odehrála po privatizaci Unipetrolu, a byla čistě akcí některých podnikatelů spojených s novým majitelem Unipetrolu - PKN Orlen.
Po mých výrocích v médiích o korupci v České republice dostali někteří novináři, napojení na různé mediální struktury, úkol, znovu psát různé lži z minulosti. Musí být zřejmě zoufalí, protože naše skupina nemá žádné kauzy. Jediný obchod, který byl v minulosti mediálně kritizován, byl zápočet části Synthesie - firmy Explosie vůči dluhům ALIACHEM v ČKA. Agrobohemie po koupi ALIACHEMu z konkursní podstaty Chemapol Group získala taky Explosii, která vyráběla známou trhavinu Semtex, a my se rozhodli, že se této firmy zbavíme. Informovali jsme stát, že ji chceme prodat, a vzhledem k tomu, že by výroba Semtexu mohla nekontrolovaným prodejem skončit v rukou teroristů, stát se rozhodl z bezpečnostních důvodů, že Explosii převezme. Stalo se tak zápočtem za 700 mil. Kč dluhů Aliachemu u ČKA. Poslední ocenění Ministerstva financí ČR na Explosii bylo cca 1 mld. Kč. Nutno zdůraznit, že tento dluh byl započítán v nominální hodnotě, i když dluhy v ČKA se většinou prodávaly za zlomek nominální hodnoty cca 20 % a paradoxně je většinou získávali investoři, kteří dluhy sami způsobili.
Vážení spoluobčané,
je jasné, že o mých nových aktivitách kolují různé názory, spekulace. Mí nejbližší kolegové se pravděpodobně domnívají, že jsem se zbláznil, někteří novináři spekulují o tom, že chci ještě více zbohatnout, resp. že to dělám proto, že chci dělat se státem "kšefty" a další nesmysly.
Je pravda, že jsem se stýkal s politiky přibližně do nástupu Topolánkovy vlády. Pak jsem přestal chodit na jakékoliv akce, kde jsou politici přítomni, protože jsem na situaci u nás zásadně změnil názor. Každý, kdo sledoval náš vývoj, ví, že jsme nikdy za historie Agrofertu nic neukradli a neděláme obchody na úkor státu jako některé jiné finanční skupiny.
Iniciativa ANO má za cíl sjednotit všechna hnutí a všechny lidi, kteří chtějí v našem nefunkčním státě změnit poměry. Není to o tom, kdo tady co ukradl, ale o tom, aby tito lidé přestali krást a přestali se angažovat v našem veřejném životě. Není možné, aby tuto zemi znovu řídili lidé, kteří způsobili situaci, ve které se nacházíme. Dluhy, skoro žádné investice, zmrazování příjmu občanů a hlavně korupce, kam se člověk podívá. Nemám žádnou ambici sedět v parlamentu nebo ve vládě.
Naším politickým hnutím se snažíme pomoci této zemi, která má velký potenciál stát se dalším Švédskem nebo Švýcarskem, ale je už 22 let na cestě, která skončí pro všechny špatně. Není důležité, jak je to jinde. Důležité je, abychom to zkusili změnit kvůli sobě a našim dětem.
"Nevím, jestli se mi to podaří, ale než zemřu, budu moci svým dětem říct, že jsem to alespoň zkusil."
Nebudu prodávat základní majetek - 28 listinných akcií Agrofertu. Ale nabízím české společnosti své manažerské schopnosti při zorganizování hnutí za budoucnost tohoto státu. Mělo by být založené na bázi konzultací, které předloží návrhy řešení problémů ekonomiky a společnosti jako alternativu těch řešení, které hlásají politické strany. Nevím, jestli se mi to podaří, ale než zemřu, budu moci svým dětem říct, že jsem to alespoň zkusil. Autor: Andrej Babiš, předseda hnutí ANO

Platba zlateým Rublem ?

13. dubna 2017 v 9:52 | ERS

Putin nariaďuje spustenie projektu "Dvojhlavý orol" za účelom zničenia ekonomík USA a EÚ

apríl 6, 2014 in Zahraničné
thumbnail
Ruské Ministerstvo zahraničných vecí vydalo jednu z najviac šokujúcich správ od začiatku ukrajinskej krízy, v ktorej oznamuje, že prezident Putin nariadil okamžité zahájenie projektu Dvojhlavý orol, ktorý, keď bude plne zavedený, spôsobí, že všetky dodávky energie sa budú hradiť v zlate, a tým ukončí vládu amerického dolára ako globálnej reverznej meny, čo spôsobí kolaps ekonomík USA aj EÚ. Projekt Dvojhlavý orol, ako sa hovorí v správe, požaduje od Centrálnej banky Ruskej federácie (CBR), aby začala produkciu 5 rublových zlatých mincí obsahujúcich 0,1244 trójskej unce čistého zlata, o priemere 18mm, s razbou dvojhlavého orla so štítom a korunou, ktorá sa stane svetovou alternatívou ako k americkému doláru, tak k euru pri obchodovaní so zásobami energie.
Ako pokračuje správa, veľmi významné je to, že projekt Dvojhlavý orol zahŕňa aj vytvorenie nového "štátneho vyrovnávacieho platobného systému", Ktorý umožní Rusku vystavať nadáciu, ktorá by veľmi skoro mohla vytvoriť alternatívu k bankovému systému spoločnosti SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Spoločnosť pre celosvetové medzibankové finančné komunikácie) a dať štátom celého sveta možnosť odstúpiť od amerického dolára a hegemónie USA.

Ako od r 1795 kleslo krytie amerického dolára zlatom:

Dôvodom k Putinovej dnešnej "zúrivej reakcii" a spustenie projektu Dvojhlavý orol bolo, ako hovorí správa, "ilegálne a absurdné" zablokovanie prevodu z ruskej ambasády v Astane (Kazachstan) poisťovacej spoločnosti Sogaz, ktoré vykonala tento týždeň najväčšia americká banka JPMorgan prostredníctvom SWIFT-u. Hovorca Ministerstva zahraničia Alexander Lukaševič na to reagoval týmito slovami :
"Ak týmto krokom chcela americká finančná spoločnosť" zaznamenať body" v očiach Bieleho domu, potom zrejme prestrelila. Washington musí pochopiť : akákoľvek nepriateľská akcia voči ruskej diplomatickej misii predstavuje nielen porušenie medzinárodného práva, ale prináša so sebou tiež protiopatrenia, ktoré nevyhnutne postihne prácu americkej ambasády a konzulátov v Rusku. "
Správa ďalej píše, že Putin nielen zahájil projekt Dvojhlavý orol, ale aj prikázal najväčšej ruskej aj východoeurópskej banke Sberbank, aby zastavila vydávanie spotrebiteľských pôžičiek v cudzej mene, čo je krok, pred ktorým varuje vysoko vplyvný americký finančný web Zero Hedge : "rozbuška, ktorá odníma Rusku voľbu, či má alebo nemá opustiť dobrovoľne petrodolár, ale robí z toho nedobrovoľné riešenie"
Ako hovorí správa, je významné si všimnúť, že SWIFT je "spojivom", ktoré udržuje globálny monetárny systém na americkom dolári, že táto "banka centrálnych bánk" funguje ako prostredník pre výmeny mien, a je ústredným bodom pre transakcie s globálnymi komoditami a energiami spätá s rezervnou menou, ale ruský systém založený na zlate ho " zničí za dva týždne ".
K novej ruskej alternatíve globálneho bankovníctva, ako hovorí správa, sa pripoja aj ďalšie štáty BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika), ktoré sa postavili proti USA i EÚ a jednohlasne a mnohonásobne podporili ruskú pozíciu na Kryme.
Správa ďalej hovorí, že USA teraz musia platiť svojim oligarchom 26 % svojich dostupných daňových príjmov ako úroky a že Európska únia je varovaná, že zastavenie importu ruského plynu ju bude stáť 215 biliónov dolárov. Centrálna ruská banka však bola schopná zvýšiť ruské zásoby zlata na viac ako 1 040 ton, čo ukazuje jej silu voči západným centrálnym bankám, ktoré žijú len z tlačených peňazí.
Ministerstvo prírodných zdrojov (MNR) podľa správy oznámilo, že k podpore projektu Dvojhlavý orol proti nevyhnutnému prudkému odporu USA a EÚ sa už začala produkcia zlata (Projekt Natalka), ktorý je schopný poskytnúť Centrálnej ruskej banke "nekonečnú zásobu" zlata na ďalšie podporenie úspechu tejto novej globálnej meny pre nákupy energetických zásob.

Poznámka:

Rusko má druhé najväčšie zásoby zlata na svete, 12 500 ton (viac ako 400 miliónov uncí). Projekt Natalka v Magadanskej oblasti je pokladaný za jedno z najväčších ložísk zlata na svete, má 32 miliónov uncí preukázaných a pravdepodobné zásoby a celkové zdroje 60 miliónov uncí, a začal výrobu tento mesiac.
Správa Ministerstva zahraničia uvádza aj neblahý fakt, že anexia Krymu je pre USA zámienkou a ospravedlnením eskalácie svojej vojenskej prítomnosti kdekoľvek vo svete, aj vzdialene od Ruska, a že sily NATO plánujú masívnu prítomnosť v kaukazských oblastiach Arménska a Azerbajdžanu, určenú tiež k rozdeleniu Ruska.
Vojnová propaganda USA a NATO proti Rusku je už absolútne absurdná, stačí sa pozrieť napríklad na spravodajstvo NBC News na ospravedlnenie zvyšovania počtu vojsk. Začiatkom týždňa vydala NBC článok s názvom "Cesta po rusko - ukrajinskej hranici neukázal žiadne známky zvyšovania počtu vojska", potom sa všetko obrátilo, a dnes vyšiel článok s názvom "Žiadne známky sťahovania ruských vojsk z ukrajinskej hranice".
NBC News síce nedokáže vysvetliť, ako Rusko môže teraz vykonávať "sťahovanie" svojich vojsk, keď pred pár dňami napísala, že tam nie sú, ale ani neočakáva od svojich divákov, že by si všimli, že ide o vojnové štvanie a pokrytectvo v akejkoľvek forme.

ŘÍZENÁ SEBELIKVIDACE.

22. února 2017 v 10:22 | ERS

Sebelikvidace
Otto Krofta, Jiří Očenášek
Když v listopadu 1989 nadšené davy zvonily klíči, všichni tvrdili, že je to zvon
svobody. Kdyby tehdy někdo špitnul, že tam slyší i první tóny umíráčku, tak by ho
dav něžně ušlapal. V roce 1918 měla Československá republika svou modlu
T.G.Masaryka. V roce 1989 si našla další ikonu, Václava Havla. Dnes už jen pán
Bůh ví, co v jeho projevech a činech byla romantická vize a co záměrná lež...Více...
17 komentářů
Sebelikvidace
Tento článek jsem obdržel nedávno emailem s poznámkou, že koloval na
internetu, ale byl už odstraněn. Jako autor článku je uveden nějaký Jiří
Otčenášek. Neznám ho, nevím kdo to je, ale naprosto přesně vím, že textem
toho článku vystihl přesně to, jak já osobně vnímám stav věcí v naší zemi.
Proto si dovoluji tento článek umístit do mého blogu, protože já bych to lépe
nedovedl slovy tak popsat. Pravděpodobně, někdo tento článek už četl, ale
určitě tento text zaujme i nové čtenáře. Přál bych si, aby tato slova vyburcovala
k zamyšlení nad stavem věcí u nás doma v CZ, nad celkovým vývojem po r.89 a
nad tím, jak to mají u nás politici lehké, když jim ochotně strávíme jakékoliv
svinstvo, které poškozuje nás všechny. Tedy celý národ až na ty, kterým to
vyhovuje.
14.7.2016 O.Krofta
Česko sebe samo likviduje už 25 let
Jiří Očenášek (pozn. Z internetu už článek zmizel)
Když v listopadu 1989 nadšené davy zvonily klíči, všichni tvrdili, že je to zvon
svobody. Kdyby tehdy někdo špitnul, že tam slyší i první tóny umíráčku, tak by ho
dav něžně ušlapal.
V roce 1918 měla Československá republika svou modlu T.G.Masaryka. V roce
1989 si našla další ikonu, Václava Havla. Dnes už jen pán Bůh ví, co v jeho
projevech a činech byla romantická vize a co záměrná lež.
Nebo vizionářská lež, či lživá vize.
Každému z té doby zůstalo v paměti něco jiného. Na co dnes vzpomínají rodiče
tehdy osmiměsíční holčičky ležící na dětském oddělení na Bulovce, kterou po
populistické amnestii znásilnil a zavraždil právě propuštěný pedofilní recidivista.
Jaký měli tehdy pocit skuteční čeští uprchlíci ze Sudet, když se v roce 1990
omlouval sudetským Němcům, že jejich poválečný odsun "považuje za hluboce
nemorální čin".
Již nikdy nevstoupíme do žádného paktu.
Ale už v listu The New York Times z listopadu 1993 horoval pro vstup Česka do
NATO a dokonce nehorázně tvrdil , že "NATO není nepřítel Ruska, ale jeho
partner a přibližování jeho hranic k Rusku není přibližováním nepřítele, ale
naopak přibližováním pásma demokracie a prosperity".
Pak 29.dubna 1999 pro francouzský deník Le Monde prohlásil "nálety, bomby,
ty nebyly vyvolány ze zištných zájmů. Jejich povaha je výlučně
humanitární".
Bylo by hezké, kdyby byla pravdivou tolik citovaná příhoda z kruhů Olze Havlové
nejbližších, že když přišel domů a prohlásil, že se s Čalfou dohodli, že bude
prezidentem, reagovala budoucí skutečná první dáma údajně slovy "Jen aby ses
z toho, Vašku, neposral."
A v této větě je v kostce povaha dnešní české a evropské politiky. Kolik "politiků"
se již podělalo blahem, že jejich profesionální i lidská nedostatečnost dnes září
ve světle reflektorů.
Tvrdí se, že ekonomiku řídí neviditelná ruka trhu. Ani náhodou. Ekonomiku řídí
zatraceně viditelné ruce těch, kdo si z ní chtějí udělat Stolečku prostři se a
Oslíku otřes se. A aby se prostíral doširoka a třásl se jak v zimnici, je třeba
nejprve zničit nezávislost národních ekonomik a učinit z nich jednu
globální nepřehlednou obludu. A pro tento cíl potřebují neviditelnou ruku
ovládající politiku. Jen na těch jejich politických Hurvíncích a Spejblech nesmí
být vidět ty vodící provázky ani postava vodiče. Stačí těmhle loutkám podstrčit
své mocenské ideje a přesvědčit je, že jsou geniální a přišli na ně politici sami,
oni už se pak vodí sami a navzájem.
Právě tímto způsobem se přes politiku formuje ekonomika a ze spojení
obou se rodí neskrupulózní nadvláda.
Čím a kým se rozbíjí 25 let český stát ?
1.) Nejprve se zesměšní celý národ
Jste nevzdělanci. V Nepálu je každý pasák yaků bakalářem. Tak se založí v
každé opuštěné stodole soukromá vysoká škola, aby i holka tančící u tyče, či líný
synek čilého podnikatele měli Bc. Nejde o kvalitu, jde o statistiku. Klasické
university opustí svou tradici Alma mater a zaplevelí se obory o kterých uvažoval
kdysi v Haliči Jára da Cimrman.
Názory a práce univerzitních profesorů, které titul ctí, převálcují mediálně
nejrůznější buznoexhibicionisté.
Ze státních základních škol se inkluzivními a jinými věčnými experimenty
vytvářejí budoucí školy pomocné, na nichž hlavní slovo budou mít nejrůznější
metodičky z oborů inkluze, integrace, imigrace, a vypravěčky korektních
pohádek o princi Bajajovi z Ugandy a jeho registrované partnerce Popelce z
Damašku.
2.) Pak je třeba zničit národní ekonomiku, hlavně průmysl
Nic neumíte. Všechno, co jste kdy vymysleli a vyrobili, byl neprodejný šunt.
Nikdo ve světe nestojí o vaše nákladní tatrovky, motorky, sigma pumpy, letadla,
obráběcí a textilní stroje, sklo a bižuterii. Zavřete vaše továrny a místo nich
otevřete montovny. Aby se neřeklo, na chvíli necháme zazářit pár vašich
slovutných "kapitánů průmyslu". Ti se nakonec za pár let se svými Titaniky
propadnou do septiku, protože nevěděli, že správný kurz určuje kompas a ne
teploměr.
Vy jste tak neschopní, že si ani neumíte načerpat minerálku z vaší země, vy si
dokonce neumíte ani nahnat pitnou vodu do vodovodních trubek. Ještě, že jsme
tu my a za mírný bakšiš to pro vás uděláme sami.
Rozinky vyzobeme, ze zbytku uděláme sklady ojetých pneumatik, a co by nám
mohlo jó konkurovat odkoupíme, utlumíme a zavřeme.
A pokud se to českému "proletariátu" nelíbí, tak bacha. Stačí jeden letecký most
z Ulánbátaru a můžete se pakovat. Za devět měsíců se nám počet budoucích
zaměstnanců ze země olgoje chorchoje zdvojnásobí.
3.) Zvláště důležité je zlikvidovat zemědělství a potravinovou soběstačnost.
Začne se žvaněním, že celá desetiletí jsme jedli jedovaté potraviny. A s námi se
trávili autobusy plné Rakušáků luxujících cukrárny ve Znojmě a dalších
jihomoravských městech. A kolony Němců, kteří se v Karlových Varech či
Mariánkách cpali kachnou se zelím a vzdychali Mein Gott, ta kachna voní po
kachně.
K čemu vlastně potřebujete zemědělství. V Maroku je brambor a jahod, že
vám je levně dovezeme a draze prodáme. K čemu sady. V Chile a Jihoafrické
republice je tolik hrušek, že se pod nimi lodě prohýbají. Na Novém Zélandu je
jablek jak euromravenců. Po Evropě bloudí kamiony s tunami kuřat, prasat a
skotu a vy byste se chtěli mořit nějakou samovýrobou. Mléko je navíc nezdravé a
jogurt dnes dokážeme udělat i z bramborového škrobu. Pěstujte naftořepku, a
budete druhý Kuvajt. A opuštěné kravíny a vepříny jsou přece nejlepší skleník
pro pěstování bylinek typu Hanojská majoránka.
4.) Ta nejdůležitější etapa je pak znesvéprávnění národa.
Zformuje se banda speciálních věrozvěstů, kteří nám začnou vyčítat, jak jsme
nemultikulturní šovinisté, kteří utlačují své spolubližní. K nim se připojí i
saudskoarabský komisař a prohlásí "u vousu Prorokova, u nás se mají ženské
líp, než ta vaše vykořisťovaná etnoskupina". Neúspěch desítky let trvajících snah
o integraci se vysvětlí tím, že při integrování byla pošlapána jejich práva na
zachování specifických rysů jejich obohacujcí odlišnosti ".A tak posilujeme
zachování odlišnosti zvětšením průměru penězovodů a zvyšování počtu jejich
aktivistických údržbářů.
Zásadou likvidace národa je ustupování rostoucím požadavkům všech
exotických odlišností a označování opravdových hodnot za měšťácký
přežitek staré Evropy.
Pochod anální hrdosti se povolí se vší slávou, demonstrace proti němu se
zakáže jako vyvolávání třídní nenávisti proti pavím pérům v rektu.
5.) Poslední etapou, je vstup do celoevropské organizace.
Protože v jednotě blbosti je síla.
Když ze samostatných přiblblých jedinců dokážete vytvořit uřvaný dav, pak ze
samostatných států nakonec dokážete vytvořit sebedestruktivní unii.
Současný příliv obžerných uprchlíků je jen poslední sloka unijní hymny
Óda na radost. Jmenuje se rekviem za zbabělost.
***
Je těžké pochopit a rozumově vysvětlit takovou hlubokou a zrychlující se
degradaci Evropy, která se žene do zkázy a ještě jí k tomu hraje orchestr z
Titaniku.
Možná opravdu existuje Bůh, který si říká: Dal jsem vám Evropané svobodu
volby. A takhle to dopadlo. Tak víte co ? Jděte mi k šípku
> POLITIKA > Blog - Otto Krofta

Otevřený dopis Prezidentovi České republiky Zemanovi,

23. října 2016 v 20:26 | ERS

Otevřený dopis Prezidentovi České republiky Zemanovi,K rukám prezidenta republiky Miloše Zemana.

Vážený pane Prezidente!

S obavou se na Vás obracím, ve světle příprav ustanovování nové vlády ČR, do které je na post ministra kultury navrhován kandidát lidovců Daniel Herman.

USA si přeje trochu zaválčit ?

20. října 2016 v 9:01 | ERS

Rusko varuje USA: "Jestli chcete válku, máte ji mít!"

Proslov Lenky Procházkové.

19. října 2016 v 16:31 | ERS

Lenka Procházková: Text proslovu na tiskové konferenci (17. 10. 2016) svolané autory petice požadující referendum o vystoupení ČR z NATO

Nedožité narozeniny státního lotra.

3. října 2016 v 10:04 | ERS
Lubomír Veselovský
3 říjen v 7:07
Oslava nedožitých 80. narozenin Václava Havla pohledem obyčejného a vyděšeného občana
Nejsem si zcela jistý, zda lze tak majestátně a bulvárně oslavovat výročí nedožitých narozenin, notabene jsou-li také současně výročím jeho úmrtí [1].

Ruská hrozba????

28. srpna 2016 v 22:21 | ERS

Ruská hrozba: protivzdušná obrana a raketové systémy

JAKÉ BYLO SKUTEČNÉ POZADÍ NEZDAŘENÉHO STÁTNÍHO PŘEVRATU V TURECKU?

24. července 2016 v 9:46 | ERS

JAKÉ BYLO SKUTEČNÉ POZADÍ NEZDAŘENÉHO STÁTNÍHO PŘEVRATU V TURECKU?Možná, že ani ne tak překvapující zpráva přišla z prostředí "Rady Bezpečnosti" Ruské Federace. Píše se v ní, že před několika hodinami měl ruský prezident Putin velmi důležitý telefonický rozhovor s tureckým prezidentem Recep Tayyip Erdoganem

 
 

Reklama