close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Lidé by se neměli bát své vlády, ale vláda by se měla bát svého lidu

Více najdete po kliknutí na další naše blogy:

ers-blog.webnode.cz

ers-blog4.webnode.cz

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Nezávislé iniciativy občanů

Hitler spojen s USA.

23. května 2020 v 17:57 | ERS
Vynikající biografie Hitlera. Je popsán původ Adolfa Hitlera - byl vnukem Lionela Nathana Rothschilda.
Přečíst všechny 1 recenze
Synopse "Hitler byl britský agent"
Adolf Hitler byl jedním z prvních úspěchů institutu později nazvaného "Tavistock". Byl vyvrcholením britského válečného stroje. Jako outsider nelegitimního původu byl jeho vlastní zemí zahnán do náručí britské zpravodajské služby napříč několika státy. "Vůdce" se stal nepřítelem země, kterou vedl ke splnění smluv a povinností státu, který ho vyškolil.
V Hitlerových "chybějících letech" v letech 1912 a 1913, které jsou ve většině historických knih vynechány, byl v Anglii psychologicky rozebrán, takže mohl být později použit jako agent britského válečného stroje. Tato kniha odhaluje jeho bizarní sexuální návyky a vraždy, které spáchal a které byly veřejně vykresleny jako sebevraždy.
Zmatek války zakrýval skutečnost, že Hitler vytvořil Izraelský stát - Židé to také potvrzují. Nedělal to však sám, pomohla mu řada kompromitovaných agentů tajné služby, kteří byli většinou nelegitimními dětmi královské rodiny. V důsledku toho byli nuceni najít rovnováhu mezi nejpřísnějším tajemstvím a falešnou historiografií. Někteří z nich dokonce předstírají svou vlastní smrt.
Ve druhé světové válce bylo tolik lží, kolik úmrtí. Psychologie Hitlera skrývala spory mezi britskými a evropskými královskými rodinami o "vládnutí nad Západem" a "naplnění proroctví národů". Ve válce jsou lži a bohatství nejlépe chráněny a udržovány v tajnosti.
Smrt se tak stala vedlejším produktem konkurence gigantických egoistů, kteří věřili, že jsou vyvolenými muži osudu, i když ve skutečnosti sloužili jako loutky pro jiné království - království bankéřů, vznikající společnosti, sobecké freudovské ovládání mysli a okultisty .
Světově uznávaná historie

Skutečnosti v roce 1968

20. května 2020 v 10:03 | ERS
Valnou většinu informací kolem roku 1968 jsem znal, také jsem o této situaci psal avšak stručně, nyní zde z jiného zdroje vše naprosto potvrzuje. Proč toto píši? Našlo se dost oponentů kteří mne nařkly z překrucování skutečností v neprospěch "mírových snah ze strany USA k nastolení skutečné demokracie". Naopak zvýrazňovaly naši okupaci Waršavským paktem v čele se SSSR a jejich špinění. Tak tedy podrobněji o skutečných záměrech "mírové aliance NATO". ers
Rut Kostro
....za tenhle článek mě Sládek vyřadil ze skupiny ( dobře, stejně bych tam nebyl).......Něco pro všechny, kteří si pořád naivně myslí, že by nás po 68 nechali svobodně budovat Dubčekův socialismus s lidskou tváří. Leda tak velké kulové. Byli by tu dřív, než bys řekl švec. Od Gryzzli Láník
Podle údajů Vladimíra Bělouse, profesora Akademie vojenských věd, generálmajora ve výslužbě, USA v letech 1960-1970 shromáždily v Evropě silnou skupinu taktických jaderných zbraní, které měly asi 7000 bojových hlavic. Jenom armáda Německa (Bundeswehr) čítala okolo 500 tisíc lidí. Od samého počátku byl Bundeswehr plně integrován do vojenské struktury NATO a byl podřízen společnému velení aliance. V SSSR byl Bundeswehr nazýván "armádou pomsty", protože se na jeho vytvoření aktivně podíleli bývalí Hitlerovi generálové. Například v roce 1957 v něm sloužilo více než 10 tisíc důstojníků, 44 generálů a admirálů, kteří bojovali v nacistických jednotkách.
Již v červenci 1968 byly evropské síly NATO uvedeny do stavu částečné bojové pohotovosti. Zvláštní obrněné jednotky americké armády se přesunuly na hranice Československa v Bavorsku. Na výcvikovém polygonu Grafenwöhr v NSR stály tanky NATO v kolonách připravené k okamžitému zásahu. Stovky ocelových hřbetů bylo vidět z československé strany pouhým okem.
V noci z 20. na 21. srpna dal generál Parker z velitelství NATO příkaz k zavěšení atomových bomb do letadel. Velitelé leteckých jednotek obdrželi příkazy v zapečetěných obálkách, které měly být otevřeny na speciální signál. Označovaly cíle pro bombardování v socialistických státech.
Příprava povstání
Generálporučík sovětské armády ve výslužbě Alfred Gaponěnko, v těch letech velitel pluku, vzpomíná: "Byl jsem pověřen udeřit svým plukem z boku na vojska NATO, která se pod rouškou cvičení "Černý lev" soustředila na německém území a byla připravena k invazi do Československa. Byly stanoveny hranice rozvinutí pluku, který měl operovat v sestavě 120. motostřelecké divize jako rezervní pojistka vrchního velitele Sovětského svazu. Do oblasti možných bojových operací měly být jednotky přesunuty přes území Polska."
V hlavním štábu NATO byla zřízena speciální skupina, která zahrnovala operační komanda. Jejich úkolem byl "československý problém". Od července 1968 začal v Regensburgu (Řeznu) působit "štáb úderné skupiny", do něhož bylo přiděleno více než 300 důstojníků výzvědných služeb NATO a politických poradců. Hlavní ústředí NATO dostávalo třikrát denně zprávy o situaci v Československu shromážděné "štábem úderné skupiny". Jak bylo později upřesněno, pohybovalo se tou dobou v Československu více než 200 specialistů z armády NATO a více než 300 lidí ze špionážních center. CIA a Pentagon věřily, že tolik "specialistů" bude schopno zabezpečit řízenou činnost pro 75 000 "povstalců".
Podle amerického ministerstva zahraničí čítal v létě 1968 počet amerických občanů v Československu asi 1500 lidí. Ke dni 21. srpna 1968 se jejich počet zvýšil na 3000. Podle amerického tisku šlo většinou o agenty CIA.
Převrat s lidskou tváří
Pouze v první polovině roku 1968 překročilo československé hranice více než 368 tisíc turistů z Německa. Tak masivní příliv "milovníků cestování" ze sousední země neměl obdoby.
V západním Německu a Rakousku byly zřízeny střediska pro přípravu výbušnin, pro činnost ilegálních rozhlasových stanic, cvičili se tam špióni a sabotéři, shromažďovaly zbraně a střelivo. V Československu se budovaly skryté muniční sklady. Země byla zaplavena zbraněmi. Od konce srpna spojenecké síly vyvážely nákladními automobily z Československa výbušniny, samopaly, pušky, pistole, kulomety, patrony k nim, granátomety a dokonce i lehká děla.
A již 22. srpna velitel 2. západoněmeckého armádního sboru generálporučík Tilo nařídil vytvoření zvláštního velitelství pro koordinaci "psychologické války" proti Československu podle pokynů generálního inspektora Bundeswehru. Jeho oficiálním úkolem bylo "udržovat technickou komunikaci" s Československem. Ve skutečnosti šlo o centrum "informační války". Činnost velitelství vedl plukovník I. Trench, přední západoněmecký odborník na "psychologickou" diverzi. Zkušenosti s ideologickými akcemi získal během kontrarevolučního povstání v Maďarsku. Téměř všem členům štábu se pod krytím "novinářů" podařilo navštívit Československo, aby si ověřili nadcházející "psychologické operace". Tehdy těsně po srpnu 1968 se v ČSSR šířily dezinformace a pomluvy desítkami podzemních rozhlasových stanic, tiskovými médii i televizí.

Minulost Libyje.

14. května 2020 v 23:51 | ERS

Předmět: Šestnáct věcí, které Libyjci už nikdy neuvidí a USA a Francii to vadilo. Stále OPAKOVAT !!!

Šestnáct věcí, které Libyjci už nikdy neuvidí. Jinými slovy, co smrtí Kaddáfího odešlo... 1. Občané v Libyi neplatili za elektrickou energii. Ta byla pro všechny zadarmo.

2. Půjčky z banky neměly žádný úrok. Všechny banky v Libyi byly státem vlastněny a veškeré půjčky byly poskytovány na 0% úrok.

3. Vlastnit svůj dům bylo považováno za právo každého občana v Libyi.

4. Všichni novomanželé obdrželi 60.000 dinárů (1.230.000 Kč) od vlády, aby si mohli pořídit svůj první byt a založit rodinu

5. Vzdělání a lékařská péče byly v Libyi zdarma. Před Kaddáfím umělo pouze 25% Libyjců číst a psát. Dnes umí číst a psát 83% všech lidí.

6. Libyjci, kteří chtěli pracovat v zemědělství, dostali zadarmo pozemky, dům a jiné stavby, vybavení, osivo a dobytek, aby mohli jednodušeji začít hospodařit.

7. Jestliže Libyjci se nemohli ve své zemi vzdělávat nebo nemohli najít potřebnou lékařskou pomoc, vláda jim toto nejen že platila v zahraničí, ale ještě obdrželi $2.300 (56.300 Kč) kapesného za měsíc na ubytování a provoz auta.

8. Když si Libyjec koupil auto, vláda mu přispěla 50% ceny.

9. Cena benzinu v Libyi byla $0,14 (3,43 Kč) za litr.
10. Libye neměla vnější dluh a její finanční zásoby, čítající $150 miliard (3.670.000.000.000(http://70.0.0.0/) Kč) jsou zmraženy po celém světě.

11. Jestliže libyjský občan/občanka nenašel zaměstnání poté, co vychodil školu, stát mu platil průměrný plat, který se v jeho oboru vyskytoval až do doby, než sehnal(a) místo

12. Část každého prodeje libyjského oleje šla automaticky na bankovní účty libyjských občanů.

13. Matka, která porodila dítě, dostala $5,000 (122.300 Kč).

14. 40 bochníků chleba stálo v Libyi $0,15 (3,67 Kč).

15. 25% všech Libyjců mělo univerzitní vzdělání.

16. Kaddáfí uskutečnil největší světový zavlažovací projekt, známý pod jménem "Manmade River" (Umělá řeka), který přivedl vodu do pouštních oblastí země.

K tomu zbývá ještě dodat, že Kaddáfí úspěšně odrážel celé hordy běženců, které se neustále zkoušely dostat do Evropy. Je zcela možné, že toto byl hlavní důvod jeho smrti. A další důvod zavraždění Kaddáfího bylo zřejmě to, že Libye v té době neměla Centrální banku, vlastněnou soukromými osobami cizího původu, jako ji v současné době má skoro celý zbytek světa.
V r. 2000 existovalo pouze 7 zemí na celém světě, které neměly Centrální banku vlastněnou soukromými osobami cizího původu: Afghánistán, Irák, Súdán, Libye, Kuba, Severní Korea a Irán.

A jistě jste si všimli, že když začala "zlobit" Venezuela, tak jí
americké a britské banky zablokovaly veškeré vklady.

Putinova výzva

10. května 2020 v 3:26 | ERS

To jsou vážná slova! Putinova výzva k občanům EU... Moc na výběr teda nemáme! VladimírVladimirovič P U T I N Prezident RuskéFederace Výzva za mír! Evropané, opravdu chceme III. světovou válku? Evropští spoluobčané! "Vaši" politici chtějí dokázat, jak jsou užiteční pro EU, NATO a USA. Očekávají, že jejich "tvrdý postoj"vůči Rusku je vynese v kariérách výše, na ještě lépe placené posty, než mají dnes, proto se předhánějí v návrzích sankcí, vysílání bojových jednotek a v jiných projevech nekontrolované agrese proti Rusku, čímž se ze dne na den zvyšuje riziko 3. světové války. Jsou tak zaslepeni svou vlastní nekontrolovatelnou mocí a vidinou jejího dalšího růstu, že počítají s tím, že Rusko ustoupí na poslední chvíli tlaku NATO a k válce nedojde. Ale v čemž má Rusko ustoupit? Co má Rusko udělat, aby byli spokojeni? Má se vzdát svých území a podstoupit je dobrovolně každému, kdo o ně projeví zájem? PRAVÝM CÍLEM všech těch,ať už jsou z Evropy, nebo zpoza oceánu, kteří chtějí vyvolat válku, je bohatství Ruska. Má Rusko rozdat své bohatství, aby se vyhnulo válce? Má nechat likvidovat své vlastní obyvatelstvo na Ukrajině? Všichni, co uvažují střízlivě, vědí, že se to nikdy nestane! Rusko nikdy nepodlehne tlaku, jako nikdy nepodlehlo v minulosti, tak tomu nebude ani v budoucnosti. Dnes je již jasné, že válka v plánech její strůjců nemá skončit na Ukrajině. Hlavním cílem je Rusko, ale válka zachvátí celou Evropu. Co pro USA zajistí vyšší zisk a co USA rychleji vytrhne z dluhové krize než válečná výroba? Co účinněji zlikviduje konkurenci USA v podobě EU a Ruska, než vzájemné vyvraždění celých národů v Evropě? Co USA pomůže více rozšířit sféru svého vlivu, než poválečné půjčky, přesně podle odzkoušeného scénáře použitého po 2.světové válce? Světový válečný konflikt reálně hrozí! V té souvislosti se zamyslete, kdo z Vašich politiků Vám prozradil, že po přijetí Ukrajiny do NATO a vstupu EU do konfliktu odvedou Vaše potomky na východní frontu, kde velmi pravděpodobně položí život?
Kdo z politiků tam půjde do zákopů s nimi?
Kdo z válečných štváčů, které královsky platíte ze svých daní a kdo z jejich mediálních spolupachatelů Vám prozradil, že toto nebude jen dobrodružná vítězná výprava na východ, ale že to skončí jako 3. světová válka za možného použití atomových zbraní?
Kdo dokáže předpovědět účast Číny, která je v tomto kon fliktu spojencem Ruska?
Kdo vyhodnotí reálnou sílu americké armády, která dosud bojovala vždy jen se slabším protivníkem, vždyť Hitlera porazili hlavně Rusové! Na co se vlastně váleční štváči spoléhají? Jedno je jisté, v této válce nebude vítěze!
Kde se schováte před jadernými výbuchy? Máte dost hlubokou jámu a dostatek potravin, abyste v ní vydrželi 100 let, než se sníží úroveň záření na únosnou míru? Ve jménu čeho mají na obou válčících stranách umřít naše děti na východní frontě, ve jménu čeho má zahynout rodina, ve jménu čeho má přestat existovat všechno, co znáte, ve jménu čeho má shořet tento svět? Ve jménu demokracie? Kde vidíte demokracii v tom co se děje na Ukrajině? My vidíme jen fašistickou vládu, armádu, porušující mezinárodní konvence a promyšlenou genocidu vlastního obyvatelstva, jehož vinou je jen to, že mluví rusky a chce nezávislost na fašistické Ukrajině. A co na to Evropa? Umíte si představit, že by si některý národ v EU vydobyl svou samostatnost způsobem, jak to dělá Ukrajina? Byla snad Ukrajina dosud nesamostatná, že bojuje o samostatnost? Měla snad vládu, kterou EU neuznávala? Neměli snad Ukrajinci svá národní práva? Evropská unie se vzdala svých principů a svým postojem se stává spolupachatelem genocidy. Co můžete očekávatod politiků EU vy sami, občané EU, když tak rychle a ochotně vaši politici bourají vlastní hodnotové základy? Rusové jsou velký, kulturní a mocný národ, bez kterého by Evropa v dnešní podobě nikdy nevznikla. RUSKO NENÍ VÁŠ NEPŘÍTEL, nepřítelem každého občana Evropy jsou nenasytní politici, kteří se za svou moc a peníze chystají zničit vše, co je všem drahé. Na otázku můžeme snad zabránit chystané válce s Ruskem, do které nás tlačí politici a koupená média? Ano, můžeme! Co mohou udělat obyčejní lidé? Když všichni malí a slabí dělají totéž, změní všechno! Lze to změnit, neboť je to nutnost! Bojkot všech politiků, kteří zvyšují napětí,kteří volají po sankcích a zásahu proti Rusku! Bojkot na všech úrovních, ve všech volbách! Nedopustit uplatnění zla, které chtějí šířit! Bojkotujte vstup Ukrajiny do NATO! Bojkotujte média, která válku podsouvají jako jediné možné řešení! Věřte! Rusové i Ukrajinci jsou dva moudré národy, které řešení najdou. Nebojte se! Rozšiřujte tuto výzvu všemi vámi dostupnými způsoby, ve všech Vámdostupných jazycích!!!!!

A zase cikáni.

28. dubna 2020 v 20:25 | ERS


Romové se chtějí vracet z Velké Británie - žádají o repatriaci a ubytování v hotelu...3. 04. 2020 10:28:46 Je mi jasné, že díky titulku budu automaticky označen za rasistu a člověka nesnášenlivého, ovšem míra dojení společnosti musí mít vždy své meze. Meze, které umí někteří zdárně překonávat. V poště mi přistála tisková zpráva s názvem, Ostravská Asociace romských podnikatelů jedná se zástupci krizového štábu MSK. Hlavičkový papír TZ má označení Hnutí romských studentů a Asociace romských podnikatelů a spolků ČR. Paráda, o těch jsem nikdy neslyšel a předpokládám, že ani většina z nás. Předmětem jednání byla "minimalizace hrozeb šíření nákazy při repatriaci občanů ČR (rozuměj romů) z Velké Británie. Předpoklad je. že se nám domů vrátí 2000 spoluobčanů, kteří nebudou mít kde bydlet, nebudou mít peníze, prostě natažená dlaň a státe postarej se, jsem doma.Co tedy chtějí:1. na hranicích test na koronavirus2. do doby zjištění výsledku testu důstojné ubytování - hotel (nedělám si legraci)3. pro zdravé rodiny volné ubytovací kapacity4. pro pozitivně testované účinná kontrola a monitoring všech v karanténě (v hotelu)Nemohu si nevybavit tažení Romů do Velké Británie za lepším životem. Teď, když to tam lepší neníse chtějí vrátit, bez peněz, ale s požadavky. Kolik nás bude tahle sranda stát? 2000 lidí, pro všechny ubytko v teplém hotelu s all inclusive, to máme minimálně litránek na den pro každého, za den je to dvojčička, za týden 14 mega. Ale jsou to také voliči a tak pro ně určitě božský "řídímstátjakofirmu" něco najde.Tak pěkný korona den pro všechny a počtěte si samiTISKOVÁ ZPRÁVA V Ostravě 3. 4. 2020Ostravská Asociace romských podnikatelů jedná se zástupci krizového štábu MSKPředstavitelé Asociace romských podnikatelů a spolků ČR a Hnutí romských studentů jednaliv těchto dnech se zástupci krizového štábu MSK - konkrétně s ředitelkou KHS Pavlou Svrčinovou, náměstkem hejtmana Jakubem Unuckou a ředitelem krajské policie Tomášem Kuželem. Předmětem jednání byla minimalizace hrozeb šíření nákazy při repatriaci občanů ČR vracejících se z Velké Británie, distribuce ochranných a dezinfekčních prostředků potřebným a do rizikových lokalit.Počet repatriovaných představuje zhruba 2 000 osob. Očekává se návrat většího množství občanů z Velké Británie, zejména příslušníků romské komunity. Dle informací Asociace vracející se osoby nemají mnohdy zajištěno ubytování a spoléhají na své rodiny. Hrozí tak, že dojde k vysoké koncentraci osob na malém prostoru, a tím k porušování vládou nařízené karantény, nebo budou osoby v době karantény jinde, než původně nahlásili. Většina z navrátilců má britskou SIM kartu, kterou v krátké době po návratu vypne a nahradí jiným číslem mobilního telefonu. Tím dojde ke ztrátě spojení i případného trasování. "Bohužel přístup Policie ČR a Krajské hygienické stanice je vtéto věci doposud laxní. Naše organizace proto navrhuje přijetí okamžitých opatření pro všechny osoby (nejen Romy) tak, aby příjezd dalších skupin repatriovaných občanů v rámci celé České republiky byl v upraveném režimu, který umožní výrazně eliminovat možnost rozšíření koronavirové nákazy. Současně nabízíme asistenci při koordinaci příjezdů vracejících se Romů. Díky tomu bude mít komunita přehled o rodinách, které se vracejí, zejména o jejich skutečném místě pobytu. Toto opatření již realizujeme a jsme již v kontaktu s rodinami, které jsou v karanténě, monitorujeme jejich situaci. Máme informaci o tom, že rodiny nemají finanční prostředky k tomu, aby řádně dodržovali karanténu. Nemají ochranné roušky, rukavice ani dezinfekce. Vyřízení relevantní sociální dávky není tak rychlé, aby eliminovalo tento problém," upozorňuje prezident ostravské Asociace romských podnikatelů a spolků ČR Vladimír Leško.Konkrétní navrhovaná opatření•Provést všem osobám vracejícím se ze zahraničí PCR test na hraničním přechodu a po dobu do získání výsledků (nejméně 48 hodin) jim poskytnout důstojné místo k pobytu (např. hotel), kde budou současně dodržovat karanténní režim a bude jim poskytnut balíček potravin, aby nemusely místo pobytu opouštět. Tímto identifikujeme přenašeče, kteří by mohli šířit nákazu, která by nesla daleko větší náklady ještě před stykem s komunitou.•Poskytnout volné ubytovací kapacity pro ty rodiny, které nemají prokazatelně (nájemní nebovlastnický vztah k obytnému prostoru) možnost dodržovat karanténu z důvodů absence obytných prostor, a tím zamezit případnému styku s tuzemskou komunitou a porušování karantény.•V případě pozitivního výsledku testu apelujeme, aby zástupci Policie ČR, městské policie, popřípadě asistenti prevence kriminality ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí byli nasazeni k účinné kontrole a monitoringu všech testovaných osob v povinné karanténě."V nejbližších dnech budeme opět jednat se zástupci krizového štábu, a to ve věci řešení životních situací osob/rodin a distribuce ochranných a dezinfekčních prostředků do rizikových lokalit. V současné době se jedná o zdraví a životy našich dětí, rodin, blízkých, občanů České republiky. Je nutné vytvořit a implementovat náležitá opatření, abychom minimalizovali rizika šíření koronaviru. Narodili jsme se v tomto kraji a budeme bojovat proti rizikům, která mohou ohrozit obyvatele našeho kraje," říká na závěr Vladimír Leško z ostravské Asociace romských podnikatelů a spolků ČR.Kontakt pro více informací:Vladimír Leško, prezident Asociace romských podnikatelů a spolků ČR, z.s.E: arps.cr@seznam.cz, T: 608 100 351, www.arps-cr.czBc. Vladimír Čermák, lídr Hnutí romských studentů a koordinátor projektuE: hnutirs@gmail.com, T: 736 788 884Autor: Marek Hurt | pátek 3.4.2020 10:28 |https://marekhurt1.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=748857

Zánik ČSR.

27. dubna 2020 v 13:09 | ERS
25 DUB

O zániku ČR

O zániku České republiky rozhodl Městský soud v Praze.
A dokonce se zdá, že vláda, která se ústy ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha bude snažit "…najít řešení tak, aby vyhověla soudnímu rozhodnutí…" klidně likvidaci státu "odklepne".
Arogance justiční mafie dosahuje olbřímých rozměrů a občané dosud aspoň formálně České republiky se jednoho (už blízkého) dne probudí jako poddaní kteréhosi okrsku ve správě nadnárodních bank. Lze jen spekulovat, jakým koloniálním statutem nás noví majitelé České země "obdaří".
Kde starosta může vyhlásit válku velmoci, tam soud může stát klidně zrušit.
Nechutné zaprodání vlastní země páchají právníci, které kupodivu zrodily české matky a dokonce tito nadnárodní talárníci dosud hovoří i českým jazykem. Městský soud v Praze svým pětičleným senátem rozhodl vyhovět žalobě "experta na zdravotnické právo" Ondřeje Dostála a zrušil rozhodnutí vlády o omezení pohybu osob a uzavření obchodních prostor a dalších provozů, kterýmžto rozhodnutím pověřila vláda Ministerstvo zdravotnictví ČR přesně v duchu jeho zákonných kompetencí vyplývajících z odpovědnosti za veřejné zdraví.
Ondřej Dostál obvinil vládu z "chytračení", protože dle krizového zákona stát pak odpovídá nejen za škody vzniklé bezprostředními opatřeními, ale i za ušlý zisk. Tím pádem je jasné, že nadnárodní majitelé české ekonomiky svými požadavky způsobí bankrot státu a prakticky jeho zánik. Naproti tomu opatření vydaná zcela lege artis dle Zákona o ochraně veřejného zdraví (které pražský soud zrušil) povinnost státu nahradit i ušlý zisk neexistuje. Stát tím pádem (snad) nezbankrotuje.
Nechytračila tedy vláda, která si na poslední chvíli uvědomila smrtelné nebezpečí hrozící státní samostatnosti, ale chytračí nyní fialová nejprodejnější mafie s Ondřejem Dostálem a předsedou senátu Štěpánem Výborným v čele. Za nadnárodní měšec stříbrných hodlají prodat zbytky české suverenity tak pod cenou, že níž už to ani nejde, a občany (dosud) České republiky chtějí uvrhnout do trvalého finančního otroctví.
Právní prostituce - takový obor vystudovali a přesto se nazývá jen - práva…
Když se blíže podíváme na životní filozofii dvou hlavních aktérů útoku na Českou republiku, bude nám tato justiční velezrada zcela jasná.
Předseda senátu JUDr. et Mgr. Štěpán Výborný je asistentem Nejvyššího správního soudu a je proslulý i svou literární činností. Jeho vztah k vlasti a vůbec zemím střední Evropy (V-4) nejlépe vystihuje jeho dílo z roku 2014 s názvem Militantní demokracie ve střední Evropě. Co se možnosti šíření svobodného myšlení a názorů týče, je naprosto signifikantní jeho o rok mladší kniha. Ta nese hodně výhružný název Nenávistný internet versus právo. Takže dosud nedoceněný cenzor a peněžní národní odrodilec chytil podáním Ondřeje Dostála příležitost za pačesy a pěkně po eurosojuznicku se pustil do demontáže potížistických zemí V-4 rázným útokem proti té jeho (zcela formálně ovšem) vlastní.
Žalobce - JUDr. Onřej Dostál PhD. et LL.M. - je součástí korporátního gangu 3 500 podobných expertů společnosti PwC Legal. Tato asi na světě největší parta vykladačů nejen zdravotního práva má skutečně široký záběr. Mimo zastupování v oblastech obchodního a korporátního práva, fúzí, akvizic a transakcí, kšeftuje také s veřejnými zakázkami a migrací. Ano, radílkovstvím migračním mafiím, kterak dostat do Evropy a také tam udržet masy muslimských nájezdníků. Takto se to přímo na webových stránkách právnických dravců z PricewaterhouseCoopers sice nenazývá, ale kdo nahlédne, názor si bleskově sám udělá. Koneckonců pan doktor Dostál ukončil v tomto směru své vzdělání v Center for Health Law Studies na St, Louis University (USA). Samozřejmě jeho nazírání na zdravotnictví je zela polatné líhni podobných amerických lidumilů, pracuje proto plánovitě ve prospěch těch majetných a o stále ještě skvěle dostupném zdravotnictví rodné České republiky, kde se ještě vysokou úroveň dostupné péče nepodařilo za třicet let podobným dostálům úplně zlikvidovat, hovoří opovržlivě jako o "potěmkinově vesnici".
Je třeba zatopit pod kotlem, dokud nebude pozdě!
Zkrouhlá Babišova vláda je momentálně téměř bezmocná. Může sice podat kasační stížnost, ta však vzhledem ke "kvalitě" a "národnímu cítění" naší justice je s výsledkem nejistým a nemá prý odkladný účinek.
Demonstrace a vyjádření podpory vládě (jaký paradox!) též nelze uspořádat, poněvadž zákaz shromažďování zůstává v platnosti, jakož i veškerá další omezení. To se totiž fialovým justiniánům hodí. Nemají nic proti bezmocnému postavení budoucích korporátních poddaných. Naopak to vítají. Jde ji čistě o přeformulování vládních opatření, jejich vyjmutí ze zákonné gesce Ministerstva zdravotnictví ČR a opětné přesunutí do pravomoci vlády prostřednictvím Krizového zákona v nouzovém stavu. Aby svým chlebodárcům dali vydělat další biliony korun za "pouhé" trvalé zotročení naší země.
Neskutečná arogance a drzost těchto pohůnků zisku za každou cenu pochopitelně vítá i tzv. demokratická opozice, kde až na několik ani ne světlejších, jako spíše špinavě šedějších výjimek jsou všichni ve stejném žoldu jako Dostál, Výborný a nepochybujme o tom, že i Rychetský. Českou republiku teď jednoznačně čeká boj o holou existenci a státní život.
To jsme to pod vládou havlogermánů dopracovali. Masaryk, Štefánik a další hrdinové se v hrobě obracejí, mnohé občany svrbí ruce a další by si zase nechali zpětně ruce i s cinkajícími klíči raději urazit, pokud by v listopadu 1989 věděli totéž, co v dubnu 2020. Naštěstí máme zkušenost, že stará lidová přísloví platí. I to, kde se praví o jakési vařící se vodě na každou svini…

Rozpočet na vládu.

19. dubna 2020 v 13:31 | ERS
Švýcarsko má 7 člennou vládu a řadí se ke špičkám bohatého státu....asi nemá tolik "VYCHCANÝCH"(chytrých koumáků)

U zpráv ČT1 začala počítat.Tak to je síla. Správná důchodkyně, spočítala to za nás...
Zdravím, dnes jsem si po delší době zapnula televizi a opět slyšela , co stojí stát důchodci a jak budou zatěžovat stát v budoucnu. A jelikož jsem nikdy nikde neslyšela co stojí stát platy našich moudrých nahoře, tak jsem se rozhodla si to spočítat sama.

Čísla jsem našla na internetu, doufám, že jsou správná, koneckonců si to můžete zkontrolovat sami.
Počítejte prosím se mnou, zda jsem někde neudělala chybu.

Počítám ZÁKLADNÍ platy, BEZ náhrad a ostatních výhod a prebend.

Měsíčně
· Prezident 252 700 Kč.
· premier 203 600 Kč.
· 1. místopředseda vlády 174 800 Kč.
· 2. místopředseda vlády 174 800 Kč.
· 12 ministrů po 144 600 1735 200 Kč.
¨
senát a parlament mají dohromady 281 členů z toho:
· předseda senátu 203 600 Kč.
· 1.místopředseda 144 600 Kč.
· 3 místopředsedové po 144 600 Kč 433 800 Kč.
· předseda parlamentu 203 600 Kč.
· 1.místopředseda 144 600 Kč.
· 4 místopředsedové po 144600 578 400 Kč.
· 18 předsedů výborů po 106 700 1 920 600 Kč.
· a zbývajících 252 poslanců a senátorů po 75 900 19 126 800 Kč.
měsíční náklady celkem 25 297 100 Kč.
za ROK (25 297 100 x 12) 30 003 565 200 Kč.

slovy

TŘICET MILIARD TŘI MILIONY PĚTSET ŠEDESÁT PĚT TICÍC DVĚSTĚ korun pro 297 tajtrlíků
K tomu myslím není co dodat, lide důchodcovský...

Náš daňový systém.

14. dubna 2020 v 21:56 | ERS
Informace o daňovém zatížení pracujících.
přečti pozorně celé !!!
Níže uvedený text není žádná legrace, které se po internetu běžně šíří. Je to smutná skutečnost, kterou si pracující běžně neuvědomují. A přitom jde o jejich peníze.
100 000,- = VÁŠ HRUBÝ PŘÍJEM (na kolik si Vás firma cení)
19 270,- = soc.pojištěni "zaměstnavatele" 26% hrubé mzdy
6 630,- = zdrav.pojištěni "zaměstnavatele" 9% hrubé mzdy
103,- = povinné úrazové pojištěni 0.14% hrubé mzdy
Tyto položky za Vás musí státu odevzdat firma, o tom žádné informace nemáte.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
73 997,- = HRUBÁ MZDA (údaj na výplatní pásce)
5 920,- = soc.pojištěni "zaměstnance" 8% z hrubé mzdy
3 320,- = zdrav.pojištěni "zaměstnance" 4,5% z hrubé mzdy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64 747,- = ZÁKLAD DANĚ
20 719,- = Daň z příjmu max. 32%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44 028,- = ČISTÁ MZDA (vyplaceno) sazba přímých daní 56%
10 039,- = DPH 5% nebo 19% + spotřební daně (uveden průměr DPH)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 989,- = zůstatek - celková daňová kvóta zdanění práce je 64%
100 000,- které za Vaši mzdu vydá Váš zaměstnavatel si můžete koupit zboží v cel. hodnotě 36 989. V případě nižších příjmů a zdanění nejnižší sazbou daně z příjmu 15% je konečný zůstatek 45 111,-, tj. celková daňová kvóta 55%. Progrese tedy skutečně není velká-9%-pouze s tou drobností že absolutní zatížení všech příjmů, vysokých i minimálních, je drtivé.
Do práce chodíte proto, abyste si mohli za vydělané peníze něco koupit.Když si tedy za zbylých 36 989,- Kč "něco" koupíte (kromě potravin je dnes skoro všechno v sazbě 19% a tam bude patřit i bydlení), prodávající odvede státu daň z přidané hodnoty o kterou jsou prodávané zboží, nebo služby pochopitelně dražší.
Ve skutečnosti vám tedy zůstane jenom 30 326, - Kč. Takže z každých Vámi vydělaných sto tisíc skoro sedmdesát tisíc dostane stát, protože pracujete, abyste si mohli něco koupit. Není to žádný trik ani manipulace, je to prostý souhrn faktů, který stát zahaluje houštím tisíců stránek zákonů, vyhlášek a pokynů. Kromě těchto daní stát vybírá ještě mnoho dalších daní od lidí, podniků a podnikatelů-daně z nemovitosti, daně z prodeje nemovitostí, darovací daně, daně dědické, daně z příjmů, daně silniční, atd., atd.
Kde ty peníze jsou, když zdravotnictví je v krizi, školství zanedbané, po silnicích se skoro nedá jezdit, atd. atd.
Platíme tolik za své sociální jistoty, nebo spíš za "jistoty" vládních úředníků a za jistoty těch, kterým se nechce pracovat?
Jestliže podstatně vzrostl počet vládních úředníků, jestliže nezaměstnanost stoupla na dvojnásobek, pak pochopitelně jsou také vyšší výdaje. Větší zdanění práce samozřejmě prodražuje pracovní sílu a vedle zdražování výrobků a služeb vede také k propouštění, protože firmy a podnikatelé buď krachují nebo nejsou schopní uživit tolik zaměstnanců, kolik by potřebovali. Mnohem víc peněz se však propadne a zašantročí v neprůhledných, pochybných a často předražených státních zakázkách a v korupci spojené s jejich realizací. Proč je to lidem jedno? Proč se neptají, jak je možné, že v Chorvatsku postaví 100 km dálnice za jediný rok a za poloviční cenu než u nás, proč se neptají, kam se ztrácí stovky miliard ze státního rozpočtu, proč se neptají, kdo jednou bude platit ty ohromné dluhy a úroky z těchto dluhů tak špatně hospodařícího státu, jak dlouho nám porostou daně? A to ještě zapomínáme na spotřební daň, která je na alkoholu, benzínu, cigaretách atd., ta je ve většině případů 30% a více. Nutné doplatky na léky, školní potřeby, zdravotní péči (zuby, klouby.....). Poplatky za odpad, vodné stočné, energie, kde podíly má zase náš hodný stát, který nám občanům prodává energie mnohem dráž, než ji prodává do zahraničí. Poplatky za komíny, za vodu, která naprší na náš majetek, rozhlas, televize a další. Jestli nechcete, aby bylo ještě hůř, ptejte se, a také pošlete tento email svým známým.
Tak málo lidí ví, o kolik je stát ve skutečnosti obere...

Koněv? A co ostatní sochy?

7. dubna 2020 v 21:53 | ERS


Prý jen kvůli roušce popravili Koněva! Houby! Kvůli předsudečné nenávisti! Maršál Koněv prý neměl roušku a tu dnes přeci musíme nosit všichni - vzácná toť ukázka cynismu politických hyen ze smečky radních Prahy 6, konkrétně starosty Koláře! Že jde olumpárnu nejvyššího řádu zneužívající nouzového stavu, není nutné rozvádět. Jen bezpáteřní lotr a k tomu zbabělec, který se bojí svých spoluobčanů, je schopen takové podlosti. Kolář tak z partaje TOP 09 udělal široko daleko potem nenávisti páchnoucí žumpu POTOO. Motivaci tohoto mezinárodního zločinu zkoumat netřeba. Čiší z něj totiž na dálku: fanatická nenávist k bratrskému slovanskému národu a snaha zničit vše dobré ve vztazích s ním. Fakticky však jde o ubohost stejné kategorie, jako vystoupení psychopatického řeporyjského "diplomata" v ruské TV. Kolář stejně jako on odhalil svoji černou duši a rozdupal bábovičku, kterou by nikdy nedokázal postavit. Neuvědomil si však, že všichni kolem pochopili, že tohle děcko je pěkný parchant, že už s ním nikdo nebude chtít mít nic společného.Nastává čas položit si základní otázku:
CO BY SE STALO, KDYBY TO DĚLALI VŠICHNI ? Nejspíš by postupně zmizela veškerá veřejně přístupná umělecká díla, pomníky a památníky, jelikož se vždy najde někdo, komu se něco nelíbí.
Nejprve by však proběhlo masivní přejmenovávání všeho, co se dá, viz ubohá provokace s přejmenováním náměstí a ulice Pod kaštany. Odpověď na uvedenou otázku se bojím domyslet. Ponechám ji tedy na úvaze čtenáře. Okecat (zdůvodnit) jde všechno, v pošlapávání pravdy a cti jsou naše masmédia mistři světa. Pro ilustraci toho, co by se mohlo dít a proč, si uveďme jen několik teoretických příkladů, při jejichž ospravedlňování by se našlo i nejedno logické zdůvodnění!

•letiště Václava Havla přejmenovat na letiště Karla Kryla, aby se jmenovalo nikoliv po vrahovi, byť nepřímém, ale po jeho oběti, konečně by tak získalo důstojný název
•strhnout rezaté plechy nazvané Pattonův pomník v Plzni, uměleckou zrůdnost připomínající, že když Patton viděl, jak spojenci rozmlátili Škodovku, prohlásil "dobrá práce!"
•přejmenovat pomník Americe v Plzni na Pomník obětem spojeneckého bombardování, které na konci války zabilo stovky lidí, dokonce i celou třídu ve škole v Doubravce
•lavičky Václava Havla přejmenovat na lavičky Karla Gotta, který byl mimo vší pochybnost umělcem a člověkem nesrovnatelně vyššího řádu
•organizaci Člověk v tísni přejmenovat na Člověk v plísni, jelikož její duše zplesnivěla zlem
•Českou televizi přejmenovat na Protičeskou, jelikož nenávidí vše vlastenecké a národní,historickou pravdu, tradiční hodnoty a klasickou rodinu a šíří válečnou propagandu
•tržiště před velvyslanectvím USA přejmenovat na Tržiště maršála Koněva, a to na počest zachránce Prahy před německou genocidou
•pomník Obětem komunismu (pod Petřínem) přejmenovat na pomník Obětem kapitalismu. Komunismus u nás totiž nikdy nebyl. Sochy navíc zjevně vypadají jako bezdomovci a žebráci, kteří za socialismu neexistovali, zatímco od převratu jich už zemřely tisíce
•Evropský dům v Jungmannově ulici v Praze, kde sídlí zastoupení EU, přejmenovat na Dům ruskočínské pomoci jako věčnou připomínku toho, že jedině Čína a Rusko nám podali záchrannou ruku, když v době pandemie 2020 se na nás Evropská unie z vysoka ...
•před Lobkovický palác, kde sídlí Velvyslanectví Německa, umístit památník obětem fašismu a protektorátu, aby nikdo nezapomněl, jaká je historická pravda
•Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu přejmenovat na Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů kapitalismu, jelikož rozkradení republiky, vytunelování důchodových fondů, loupež zlatého pokladu, likvidaci tradičního průmyslu a zemědělství, exekutorský teror, justiční mafie, tisíce sebevražd, statisíce zničených rodin atd. nemá na svědomí komunismus, který ostatně u nás nikdy neexistoval, ale bruselský mafiánský kapitalismus
•Wilsonovo nádraží přejmenovat na Putinovo, neboť Prahu osvobodila vojska ruská, nikoliv Wilsonova, navíc Wilson má na svědomí vznik teroristické organizace zotročující celý svět- FED (Federal Reserve Bank)
•Černého "umělecké" dílo, kde dva muži močí na mapu ČR, přejmenovat na "Okno do mé černé duše" Dalších příkladů netřeba. Postačí jen zopakovat onu zásadní otázku:
Co by se stalo, kdyby to dělali všichni ? A možná ještě přidat výzvu:
Praho politická, přestaň škodit České republice a dělat jí mezinárodní ostudu!
Oldřich Lukáš

Když se volby ignorují a tím podpoříte toto.

4. dubna 2020 v 19:49 | ERS

Prosím, přečtĕte si to, rozklikejte odkazy a šiřte, šiřte a šiřte......
Agentura CVVM (personální, rodinné vazby při obsazování klíčových pozic ve vlivových periodikách, agenturách, nadacích, firmách, institutech) - detailně viz https://cvvm.soc.cascz/cz A nyní zpozorněte! Šéfredaktor Bakalova týdeníku Respekt (je to ten Zdeněk Bakala, který vytuneloval OKD a podvedl s byty většinu občanů na Ostravsku, který si užívá ve švýcarské vile na břehu Ženevského jezera, a je větší tunelářský borec, než legendární Viktor Kožený) je Erik Tabery - viz https://cswikipedia.org/wiki/Erik_Tabery Manželka E. Taberyho, Paulina Taberyová, je jedním z analytiků CVVM - viz https://cvvm.soc.cas.cz/cz/kontakty Ve správní radě organizace Člověk v tísni je matka Erika Taberyho, KRISTINA TABERYOVÁ, rozená Štěpánková - viz https://www.clovekvtisni.cz/kdo-jsme/struktura-organizace Častým a protěžovaným hostem v Respektu je Pavel Čižinský - viz https://cs.wikipedia.org/…/Pavel_%C4%8Ci%C5%BEinsk%C3%BD.Ten byl nedávno odvolán z pozice starosty Městské části Praha 1 pro zásadně chybná rozhodnutí. Je bratrem Jana Čižinského, který je poslanec parlamentu, starosta městské části Prahy 7 a zastupitel na Magistrátu hl. města Prahy jako lídr tam vládnoucí koalice Praha sobě spolu s Piráty a TOP 09. Pavel Čižinský se dobře zná s advokátem Pavlem Uhlem, který sedí ve správní radě Transparency International ČR - viz https://www.transparency.cz/lide-v-transparency/…. Ředitelem české národní pobočky Transparency International je David Ondráčka, který nedávno prohrál ve své žalobě na premiéra Babiše - viz https://www.seznamzpravy.cz/…/babis-se-nemusi-omlouvat-za-z…. Jinak je Pavel Uhl nejstarší syn Petra Uhla (viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Uhl) a Anny Šabatové, donedávna ombudsmanky ČR (nahradil ji JUDr. Křeček). Mezi aktivity Pavla Uhla patří např. podání volební stížnosti Nejvyššímu správnímu soudu v Brně na určení neplatnosti volby kandidátů Mgr. Tomáše Zdechovského a Miroslava Pocheho ve volbách do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 23. a 24. 5.2014. A podívejte na závěr tohoto podání, co požadoval v návrhu usnesení: aby byli vyhlášení za zvolené europoslance pirát Ivan Bartoš a zelený Ondřej Liška. A kdo je mezi navrhovateli ze Strany zelených, které advokát Pavel Uhl zastupoval? No přeci další dítě Petra Uhla, dcera Saša Uhlová ze Strany Zelených - viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Sa%C5%A1a_Uhlov%C3%A1. Ta zase jaksi mimochodem spolupracovala s Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky - viz https://cs.wikipedia.org/…/Nada%C4%8Dn%C3%AD_fond_nez%C3%A1… a stránky tohoto Nadačního fondu https://www.nfnz.cz/. Tento fond zase podporuje mimo jiné projekt Člověk v tísni, o kterém již byla řeč.. Když si přečtete, kdy a proč Nadační fond nezávislé žurnalistiky vznikl, je každému jasné, že zákonitě musí pronásledovat premiéra a jeho rodinu (je to jako hon na čarodejnice ve středověku) - viz https://www.nfnz.cz/o-nas/proc-jsme-vznikli/. Aktuálně Nadační fond nezávislé žurnalistiky finančně podporuje projekt spojení moci presidenta a premiéra a mapování jejich politických a ekonomických zájmů - viz https://www.nfnz.cz/projekty/reporter-p19/ A tak lze pokračovat v této analýze dále a dále do zblbnutí. Jsou to stále jedny a ty samé vyžírky, kterým není radno věřit ani pozdrav, kteří za naše daně vyvíjejí podvratnou činnost, rozkládají a rozdělují tuto společnost, rozsévají nevraživost, která vyúsťuje pod rouškou (pseudo)demokratických hesel, článků a reportáží třeba v akcích spolku Milion chvilek proti presidentovi, premiérovi a jeho rodině, ministryni spravedlnosti Benešové, ombudsmanovi Křečkovi a jiným demokraticky zvoleným subjektům, podporují migranty směřující do Evropy, udávají premiéra a Českou republiku do Bruselu atd. Jejich vlajkovou aktivitou je program antibabiš - a divíte se po přečtení této analýzy, proč??? Pořádně si proto vše přečtěte, nejsou to žádné výmysly ani lži (na rozdíl od výplodů těchto aktivistických rozvracečů a udavačů zmiňovaných výše) a šiřte tuto analýzu co nejširšímu okruhu občanů. Ať už konečně prohlédnou a v demokratických volbách se společně zbavíme této aktivistické chobotnice. Vždyť jak mohou občané např. volit stranu Pirátů??? Nebo klan bratrů Čižinských??? Nebo stranu Zelených??? Nebo chodit skandovat na demonstrace Milionu chvilek? A jak mohou tyto organizace a spolky podporovat finančně??? To pak jsou ale s těmito podvraťáky a udavači na stejné lodi!!!
PROTO ČTĚTE, A KONEČNĚ PROHLÉDNĚTE !!!!
A PODLE TOHO VOLTE !!!
 
 

Reklama