close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Lidé by se neměli bát své vlády, ale vláda by se měla bát svého lidu

Více najdete po kliknutí na další naše blogy:

ers-blog.webnode.cz

ers-blog4.webnode.cz

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Nezávislé iniciativy občanů

UKRAJINA A JEJÍ HRANICE.

10. října 2019 v 23:43 | ERS
Hranice Ukrajiny - historie

Hranice Ukrajiny - poučme se z historie.
Ignorování dějin a neznalost historie nás kvalifikuje na kandidáty nového zotročení. Bible jasně zjevuje, že kde není poznání hyne lid. Ukrajina byla do roku 1654 nepatrný státeček, v rozmezí gubernie. Od roku 1654 do roku 1917 ruští carové darovali Ukrajině rozsáhlé území
na severozápadě, včetně Kyjeva. Kyjev byl původně prvním hlavním městem Ruska. To si musíte uvědomit. V roce 1922 daroval Lenin Ukrajině východní území, zvané Novorusko. To je ono území, ve kterém se dnes vede válka. V roce 1939 daroval Ukrajině Stalin západní území a v roce 1945 po válce přidal k území Ukrajiny část naší první republiky, Podkarpatskou Rus. V roce 1954 daroval Chruščov Ukrajině Krym.
Ve světle této historie vzniku tohoto státu je absurdní tvrdit, že Rusko Ukrajinu dobývalo, nebo že ji chce obsadit. Tento historický výčet pohybu hranic Ukrajiny ukazuje, že tento stát vznikl díky Rusku a Sovětskému svazu. Jestliže se Rusové dozvěděli, že Spojené státy plánují v Sevastopolu zřídit svou vojenskou základnu, Krym si prostě vzali zpět, aby tomu zabránili. Nikdo nevytýkal Spojeným státům, že obsadil intervencí svých vojsk například v roce 1983 Grenadu. Grenada nikdy historicky nepatřila Spojeným státům. Nikdo nevyčítal Anglii, že dobyla Falklandské ostrovy. Falklandské ostrovy historicky i geograficky patřily Argentině. Rusové se poučili v případě Krymu od Izraelců. Ti, zaútočili na Egyptská letiště doslova pět minut před jejich útokem na Izraelský stát v šestidenní válce v roce 1967, kdy se několik arabských států pokusilo zničit stát Izrael. Všimněte si, že od dob Napoleona byly na Rusko iniciovány útoky vždy ze Západu. Obě světové války byly iniciovány západními Evropskými mocnostmi. Při Norimberském procesu se hlavní americký soudce Tauler vyjádřil, že bez finanční podpory německé firmy I. G. Farben by Hitler nemohl začít válku. Tento Američan jistě věděl, že I. G. Farben, která například dodávala Cyklon-B na plynování Židů a národů, měla smlouvu s americkou firmou "American - Oil". To ukazuje, že hlavním iniciátorem světových válek nebyly národní vlády, ale nadnárodní monopoly, koncerny a bankovní skupiny, řízené od jednoho stolu. Začátek, a průběh obou válek to potvrzuje na několika záhadných událostech.
Studujte historii a získáte moudrost, identitu a poznání božího plánu s lidstvem. Poznání historie brání novému totalitnímu zotročení. Kdo iniciuje opět další válku v Evropě? Neměli bychom měřit dvojím metrem. Opravdu, neznalost historie je neomluvitelná. Záhadné události obou válek mají společný jmenovatel. Strany konfliktů byly řízeny z jednoho centra.MAPA UKRAJINY od r.1654

Aktivace rakoviny přes elektroniku.

7. října 2019 v 15:05 | ERS
Potvrzeno: Rakovinu lze vyvolat cíleně na dálku elektromagnetickými vlnami! Nemluvil K. Gott o iluminátech až příliš?
Dokument omylom zaslaný v roku 2018 aktivistovi Curtis Waltmanovi okrem iného na obrázku č. 2 vymenováva ďalšie účinné frekvencie: 10 Hz ovplyvňuje motorické funkcie svalov. 15 Hz ovplyvňuje sluchovú sústavu (počutie zvukov bez zapojenia sluchových orgánov). 25 Hz ovplyvňuje zrakovú sústavu (vkladanie vizuálnych obrazcov bez zapojenia zrakových orgánov). 9 Hz má somatosenzorický vplv (fantómové dotykové pocity). 20 Hz ovplyvňuje centrum rozmýšľania (vkladanie myšlienok do podvedomia). Dokument okrem toho bez hlbších detailov spomína pojem "Remote Brain Mapping" a "Reading and Broadcasting thoughts", čo evokuje dojem, že americká vláda môže vlastniť funkčné technológie schopné čítať ľudské myšlienky.

Početné texty udávajú, že pomocou frekvencií v rozsahu 4-30 Hz je možné ako vypínačom u človeka zapnúť rakovinu (obvykle tak, že sa nastaví rezonančná frekvencia nejakej chemickej biologickej kaskády, ktorá v dôsledku rádiovej frekvencie začne zlyhávať).

"Používanie systému TETRA políciou vytvorí psychotronicky ovládaných policajtov, ktorí môžu byť kompletne ovládateľní v akejkoľvek situácii a ktorí sú veľmi užitoční pre prípady ekonomického alebo sociálneho chaosu, kedy je vyžadované extrémne a násilné správanie bez akýchkoľvek ohľadov na svedomie alebo morálku - takzvaní policajní roboti. Britská vláda v súčasnosti vynakladá 2,5 milióna libier na plnú implementáciu celonárodného nasadenia technológie na ovládanie mysle z dielne CIA. TETRA systém pulzuje vo frekvencii 17,6 Hz vysielanej na 400 MHz, čo je v zásade Projekt Pandora financovaný CIA koncom 1960tych a začiatkom 1970tych rokov. Dr. Ross Adey, vrcholový výskumník Pandora Projektu zverejnil video pre vedúcich britských výskumníkov, ktoré preukazuje nielen, že TETRA systém spôsobuje ELF zombifikáciu masívnym uvoľňovaním kalciových iónov do cerebrálneho kortexu a nervového systém, ale že aktivované kalciové ióny tiež spôsobujú masívne narušenia hormonálnych systémov, čo vedie k zbesilným náladovým výkyvom." (poznámka editora: že by toto bolo vysvetlenie, prečo sa americkí policajti správajú ako "bezmozgoví psychopati" ???)

V súvislosti s wifi zariadeniami sa opakovane objavujú obavy, že súčasný rozmach mobilov a wifi zariadení je úmyselne pretláčaný z pozadia tajnými službami, pričom tieto zariadenie majú tradične dvojitý účel: jeden pre verejnosť (komunikácia, prenos dát, bezdrátová domácnosť) a druhý pre vojenské využitie (oslabovanie vôle a inteligencie davov, možnosť nárazového aktivovania signálu na paralýzu nespokojných občanov, poškodzovanie zdravia a reprodukčných schopností za účelom redukcie svetovej populácie atď).

Viac informácií k téme "bioaurálnej identifikácie" osôb sa dá nájsť v materiáloch, ktoré v roku 2018 omylom zaslala americká vláda jednému z aktivistov v rámci odpovedi na požiadavku o slobodný prístup k informáciam. Obrázok č.1 popisuje technológiu identifikácie unikátnej elektromagnetickej frekvencie biopoľa cieľovej osoby, ktorá je jedinečná podobne ako odtlačok prsta, resp. DNA. Obrázok č. 2 popisuje stratégie ožarovania cieľovej osoby pomocou stožiarov mobilných vysielačov, áut vybavených psycho-eletronickými rádiovými anténami, ďalej ožarovanie osôb z vrtuľníkov až po ožarovanie osôb prenosnými zariadeniami z neďalekého domu.


V súvislosti s hypnózou pak stojí za zmienku snaha amerických tajných služieb o vývoj masových hypnotických techník využívajúcich 60 Herzové blikanie obrazoviek televízorov. Cieľom bolo navodiť u divákov pred televízorom stav ľahkej hypnózy, aby im následne mohli byť prostredníctvom televízneho spravovdajstva vkladané do mysle požadované informácie.
Techniky hypnózy spolu s ďalšími praktikami "vymývania mozgu" boli vyvíjané v 1950tych rokoch rámci programov MK-Ultra a MONARCH a dostali sa na verejnosť v 1970tych rokoch v rámci série súdnych procesov vedených bývalými obeťami programu. Hoci bol projekt následne oficiálne ukončený, pokračoval pod hlbším krytím ako tzv. "čierne projekty" financované z drogových peňazí. Ešte v 1990tych rokoch sa niektoré techniky využívali ako samovražedná poistka u zamestnancov pracujúcich pre tajné služby, pre prípad, že by sa rozhodli prejsť na druhú stranu a vyzrádzať služobné tajomstvá.

Vymáhání dluhů a jak přijít o pozemek.

15. září 2019 v 22:13 | ERS

Vymáhání dluhů v Evropě

To je síla!!!!!!!!!

V EVROPĚ existují tři modely vymáhání dluhů: německý, švýcarsko-britský a český.


NĚMECKO Dluh např. 1020 Kč Soudní poplatek 576Kč Náklady právního zastoupení v nalézacím řízení 744Kč Náklady právního zastoupení v exekučním řízení 372Kč Odměna exekutora 595 Kč CELKEM 3307 Kč (v přepočtu) Německý model funguje třeba v Polsku

POLSKO Dluh např. 1020 Kč Soudní poplatek 180 Kč Náklady právního zastoupení v nalézacím řízení 360Kč Náklady právního zastoupení v exekučním řízení 423Kč Odměna exekutora 530 Kč CELKEM 2473 Kč

Švýcarsko-britský model Dluh např. 1020 Kč Soudní poplatek 292-710 Kč Náklady právního zastoupení v nalézacím řízení 0 Kč Náklady právního zastoupení v exekučním řízení 0 Kč (přiznává se až od určitévýše dluhu, v Británii150 000 Kč) Odměna exekutora 420-835 Kč CELKEM 2565 Kč
A teď:
ČESKÁ REPUBLIKA Dluh např. 1020 Kč Soudní poplatek 400Kč náklady právního zastoupení v nalézacím řízení 5220Kč Náklady právního zastoupení v exekučním řízení 2920Kč Odměna exekutora 7800 CELKEM 17 360 Kč

Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni: "Každý rok musejí lidé na vymáhání zaplatit 40-60 miliard korun. To je astronomická částka, která jde advokátní lobby. V září 2011 jsem na jednání se zástupci ministerstva spravedlnosti prezentoval, jak náš systém vymáhání pohledávek funguje. Přítomný švýcarský expert řekl, že vůbec nevěří, že je něco takového v Evropě možné." Proč o tom v médiích vůbec nic není?
KDYŽ TO V MEDIÍCH NENÍ, TAK SI ZPRÁVU PŘEPOŠLEME MEZI SEBOU!

Nenechte si ukrást domy a pozemky!

Před časem byl (evidentně na základě "objednávky" realitních bossů) schválen zákon, který může v nedaleké budoucnosti znamenat pro většinu občanů existenční katastrofu. Je příznačné, že kolem tohoto nového zákona se rozhostilo "ticho po pěšině", skoro se zdá, že je před lidmi držen v tajnosti. Z hlediska mafiánských struktur, které ho vymyslely a pomocí korupce i prosadily, se není čemu divit - právě na neinformovanosti lidí je celý tento zločinný záměr založen. Oč jde? Jestliže má někdo dům, pozemek či jiný majetek podobného charakteru, pak se za důkaz jeho vlastnictví považuje zápis v katastru nemovitostí, resp. evidenční číslo parcely. Donedávna to bylo tak, že o tato svá vlastnická práva nemohl nikdo přijít. Po schválení výše zmíněného zákona však již tomu tak není a každý z nás může vbrzku přijít o pole, zahradu či dokonce střechu nad hlavou - a to nikoli kriminálním činem, ale zákonným postupem! Tento plán z dílny jistých realitních kanceláří je geniálně jednoduchý a spočívá v následujícím:

Jestliže v zápisech v katastru nemovitostí došlo k nějakému pochybení, nemělo to dosud žádný vliv na vlastnická práva a to bez ohledu na to, jak dlouho tento chybný údaj existoval. Pokud např. na základě úřední chyby si někdo koupil od realitní kanceláře něčí dům, aniž by jeho majitel cokoli tušil, koupě byla neplatná a poškozený se nemusel obávat, že o svůj dům přijde. Podle nové zákonné úpravy je to však nyní tak, že pokud tato doba nesprávné evidence překročí 3 roky a vlastník na tuto skutečnost včas nezareaguje, může být jeho dům (pole, zahrada.) zcela legálně prodán, protože nový zákon říká, že po těchto třech letech se chybný údaj stává platným! Pokud tedy lidé minimálně jednou za 3 roky nezkontrolují správnost údajů v katastru nemovitostí, protože logicky předpokládají, že přece není možné, aby jim někdo ukradl jejich dům, mohou být nemile překvapeni, až zjistí, že podle našeho "právního" neřádu) to možné je. Tento kmotrovský zákon má ještě jeden důsledek, a to enormní tlak na pracovníky katastrálních úřadů za účelem jejich korumpování. Zatímco doposud neměl úředník ze svého pochybení žádný profit, nyní si za úmyslnou "chybu" může přijít na obrovské peníze. Je jasné, od koho. Zdá se, že v celém tomto podvodu "jedou" i média. Jak jinak si totiž vysvětlit fakt, že o zákonu, který je pro občany této země časovanou bombou, se nikde nepíše. Jedinou zmínku spojenou s varováním lidí před možným zneužitím této novely jsem zaznamenal asi před půl rokem v Hospodářských novinách. Doporučuji všem, aby se s tímto zákonem seznámili a včas si zjistili, zda třeba právě v jejich zápisu v katastru nemovitostí neudělal nějaký úředník (samozřejmě "náhodou"a "nedopatřením") nějakou "chybu".
Jan Hofírek

Cikánský rodokmen , pouhé 3 generace ???

12. září 2019 v 20:51 | ERS
PRVÁ GENERACE
Mladý Ferko (pochází z 8 dětí) se zamiluje do sousedovic Ágneši (pochází z 6 dětí). Z rodného Slovenska přicestovali za lepším životem do Severních Čech za vzdálenými příbuznými. Přestože oba nemohou sehnat práci (Ferko za třináct let základky úspěšně absolvoval 5 ročníků a nadaná Agneša za 10 let 7 ročníků), po 5 letech společného soužití mají 4 děti - Rosalindu, Brendu, Gejzu a Rosada. Než děti dospějí, přibudou další 3 - Denisa, Štefan a malý Ferko. Starý Ferko a utahaná Ágneša za celý svůj život nemohli sehnat práci a strávili průměrně 8 let v nápravných zařízeních a jejich děti porůznu u příbuzných a v dětských domovech. Jejich děti průměrně za 10 let školní docházky úspěšně absolvovaly 4 ročníky. Některé z nich umí v dospělosti číst i psát. Kolik stojí taková početná rodina nás, daňové poplatníky?
Sociální dávky této rodině se pružně měnily úměrně počtu přibývajících dětí. Pohybovaly se od 9.000,- Kč čistého měsíčně do 32.000,- Kč čistého měsíčně v plné sestavě všech děti (momentálně doma z dětského domova) se svými rodiči, kteří zrovna nebyli ve vězení. Vezměme průměr 20.000,- Kč měsíčně. Vynásobeno počtem 12 měsíců v roce vynásobeno průměrem 15 let = 3.600.000,- Kč. Děti ale nebyly vždy se svými rodiči. 1 dítě v dětském domově = 250 tisíc Kč/rok. V dětském domově stráví průměrně 5 let svého života. 250 tisíc vynásobeno 5 lety v domově = 1.250.000,- Kč. Gejza s Ágnešou za svůj život přivedli na svět 7 dětí. 1.250.000,- Kč vynásobeno počtem 7 dětí = celkem 8.750.000,- Kč. Rodiče vždy nemohli být se svými dětmi. Náklady na jednoho vězně v ČR jsou přibližně 250 tisíc Kč ročně. Gejza strávil ve věznicích za drobné delikty 8 let, stejně jako jeho Ágneša.
250.000,- Kč ročně vynásobeno 8 lety vynásobeno 2 osobami = 4 miliony Kč. Podtrženo a sečteno 3.600.000,- Kč na sociálních dávkách + 8.750.000,- Kč za pobyt dětí v dětských domovech + 4.000.000,- Kč za pobyt rodičů v nápravných zařízeních = 16.350.000 Kč. Šťastný život Ferka a Ágneši v ČR stál český stát, tedy nás všechny daňové poplatníky, 16.350.000,- Kč.
Slovy ŠESTNÁCT MILIONŮ TŘI STA PADESÁT TISÍC KORUN....


DRUHÁ GENERACE Rosalinda, Brenda, Gejza, Rosado, Denysa, Štefan, a malý Ferko se na prahu dospělosti zamilovali do svých partnerů a během svých šťastných životů přivedli na svět průměrně 7 dětí jako jejich rodiče. Bohužel každý z nich strávili okolo 8 let za mřížemi a jejich děti 5 let v dětských domovech. V každé rodince byli dva rodiče a měli vždy průměrně 7 dětí. Vynásobeno: 14 rodičů měli vždy 7 dětí = 49 dětí. Sociální dávky KAŽDÉ této rodině se pružně měnily úměrně počtu přibývajících dětí. Pohybovaly se od 9.000,- Kč čistého měsíčně do 32.000,- Kč čistého měsíčně v plné sestavě všech děti (momentálně doma z dětského domova) se svými rodiči, kteří zrovna nebyli ve vězení. Vezměme průměr 20 tisíc Kč měsíčně. Vynásobeno počtem 12 měsíců v roce vynásobeno průměrem 15 let = 3.600.000,- Kč. Vynásobme toto číslo počtem 7 rodin = 25.200.000,- Kč. Děti ale nebyly vždy se svými rodiči. 1 dítě v dětském domově = 250 tisíc Kč/rok. V dětském domově stráví průměrně 5 let svého života. 250 tisíc vynásobeno 5 lety v domově = 1.250.000,- Kč. 7 dětí Gejzy a Ágnesy se svými partnery za svůj život přivedli na svět celkem 49 dětí. 1.250.000 Kč vynásobeno počtem 49 dětí = celkem 61.250.000 Kč Rodiče vždy nemohli být se svými dětmi. Náklady na jednoho vězně v ČR jsou přibližně 250 tisíc Kč ročně. Děti Gejzy a Ágnesy se svými partnery strávili ve věznicích za drobné delikty 8 let, stejně jako jejich rodiče.
250 tisíc Kč ročně vynásobeno 8 lety vynásobeno 14 osobami = 28 milionů Kč. Podtrženo a sečteno 25.200.000,- Kč na sociálních dávkách + 61.250.000,- Kč za pobyt dětí v dětských domovech + 28 milionů Kč za pobyt rodičů v nápravných zařízeních = 114.450.000,- Kč. Šťastné životy 7 dětí Ferka a Ágneši s jejich partnery v ČR stály český stát, tedy nás všechny daňové poplatníky, 114.450.000,- Kč.
Slovy JEDNO STO ČTYŘI STA PADESÁT MILIONŮ DVĚ STĚ TISÍC KORUN. Pro milovníky velkých čísel přes 0,1 miliardy Kč.

TŘETÍ GENERACE Děti jejich dětí se na prahu dospělosti zamilovali do svých partnerů. Za svůj život měli průměrně 7 dětí. Bohužel strávili okolo 8 let za mřížemi a děti 5 let v dětských domovech. 49 vnoučat, již nežijících Ferky a Ágnesy, se zamilovalo na prahu dospělosti do 49 svých partnerů. Tedy 98 rodičů ve třetí generaci mělo hypoteticky 2.401 dětí. Sociální dávky: 49 rodin vynásobeno 20.000,- Kč měsíčně vynásobeno 12. měsíci v roce vynásobeno 15. lety = 176.400.000,- Kč. Dětské domovy: 2.401 dětí vynásobeno 250.000,- Kč ročně vynásobeno 5 let = 3.001.250.000,- Kč Kriminál: 98 rodičů vynásobeno 250.000,- Kč ročně vynásobeno 8 let = 196.000.000,- Kč Podtrženo a sečteno 176.400.000,- Kč na sociálních dávkách + 3.001.250.000,- Kč za pobyt dětí v dětských domovech + 196.000.000,- Kč za pobyt rodičů v nápravných zařízeních = 3.373.650.000,- Kč. Šťastné životy 49 rodin (které vychovaly 2.401 dětí z vnoučat 7 dětí Ferka a Ágneši s jejich partnery) v ČR stály český stát, tedy nás všechny daňové poplatníky, TŘI MILIARDY TŘISTA SEDMDESÁT TŘI MILIONŮ ŠEST SET PADESÁT TISÍC KORUN....
Jednoduché počty. Jedna partnerská dvojice (je jedno jestli přistěhovalců nebo domácích s tímto stylem života) se časem rozrůstá do obludných rozměrů...

TAK JSTE SI HEZKY POČETLI, BANDO JEDNA LÍNÁ BÍLÁ GADŽOVSKÁ, VYTOČILI SE DOBĚLA A TEĎ MARŠ ZPÁTKY DO PRÁCE. VYDĚLÁVAT NA NÁS, POCTIVÉ ROMÁKY!

Co jsme za národ?

28. srpna 2019 v 20:44 | ERS

Petr Michalů: Je hanbou a prokletím být Čechem?

16.08.2019 13:12
V posledních třech desetiletích, v posledních třiceti "postčeskoslovenských" letech (tedy přesně od onoho tragicky osudného sedmnáctého listopadového dne roku 1989 až do současnosti) jsem dozrál k nezvratnému přesvědčení a odpovědi, že ano!! Existuje snad někde na světě licoměrnější, proradnější, vlastizrádnější, nevděčnější, ublíženější, poslušnější, otročtější národ (a blbější), než jsou Češi…?!! Těžko!!
tento můj článek se vztahuje nejen k srpnu 1968 - až ke konci, ale spíše k takovému zamyšlení, co jsou to ti Češi vlastně zač…)
(Moji skuteční českoslovenští krajané, rodáci a přátelé mě jistě chápou a rozumějí mi, takže se jim - pravým vlastencům, Čechoslovákům, nebudu za moje výše uvedená slova na začátku omlouvat, neboť oni sami chápou, že nemám za co, neboť mám pravdu, bohužel, a ztotožňují se s mými názory, nebo i ty jejich jsou velice blízké těm mým.)
Opravdu jsme jako Češi stupidní, tupý, stádní národ, jehož vzdělanost, vědomí a svědomí, morálka a morálně volní vlastnosti klesají stále níže a již dávno se utápí ve smradlavých fekáliích lží, překrucování, falše, pokrytectví, neupřímnosti, zrad, nevděku a malosti a gay průvodů!! Proboha, vysvětlete mi někdo, proč se stále cítí (naštěstí vůbec ne všichni, ale asi tak polovina národa a všechny ty polistopadové generace celé) ukřivdění a hrozně ublížení v souvislosti s tím věčně a trapně už omílaným nějakým srpnem 1968?!!
Takže nyní zase něco jednoduše, srozumitelně, jasně… Nemáme jako český, ale i slovenský národ, ani ten sebemenší nárok, náznak toho cítit se jakkoliv ukřivdění, či ublížení, či snad obojí, neboť to smradlavé bláto a špína je na té naší straně!! Čtěte, prosím…ˇˇ
Již v letech 1917 - 1920 se nechvalně známé, tak zvané československé legie dopouštěly na území Ruska jako součásti invazních okupačních armád nepřátelských ruskému lidu a národu nepředstavitelných banditských zločinů!! Ti, stále těmi "JEDNĚMI" JEDNOSMĚRNĚ, účelově vychvalovaní a zbožňovaní čs. legionáři byli ve skutečnosti několikanásobní zrádci! Zároveň okupanti, vrazi a bandité v cizí daleké ruské zemi, kde zabíjeli, vraždili, loupili, znásilňovali bezbranné ženy a dívky, vypalovali domy a vesnice! Víte vůbec, že právě tito českoslovenští okupanti a vrazi - čs. legionáři nakradli, uloupili násilím v cizí zemi (v Rusku) na Sibiři zlato, které se později - při vzniku československého státu, při vzniku Československé republiky, stalo základním stavebním kamenem československého státního zlatého pokladu?!! NAKRADENÉ ruské sibiřské zlato, LUP, zlato pocházející z loupeží!!! (- Není tedy HANBOU a PROKLETÍM být Čechem - tak jak se zmiňuji hned na začátku?!)
Dále… (vím, že historie nemá ráda "kdyby", přesto nabídnu aspoň něco k zamyšlení…ještě k těm legiím)
Rusku, tedy bolševikům, je vyčítáno vyvraždění poslední celé carské rodiny (v noci z 16. na 17. července 1918). Ano, je to neodpustitelný, nepředstavitelný, obrovský, těžký ZLOČIN, který je dodnes ne zcela plně vyjasněný, stále budí emoce a také nejrůznější fantasmagorické teorie (že prý přežil carevič, či některá z dcer, jak byli ubiti a tak podobně). A víte vy vůbec, že i k tomuto vyvraždění, k tomuto zločinu NEPŘÍMO "napomohly" právě čs. legie, tedy ti invazní českoslovenští zločinci, vrazi, dobyvatelé a okupanti v Rusku?!! Jejich jednotky - čs. legionářů se totiž probojovávaly k městu Jekatěrinburg, kde v té době byla carská rodina bolševiky držena, vězněna. Bolševici v tom nastálém zmatku, chaosu a strachu, že carská rodina bude právě těmi čs. legiemi osvobozena, přistoupili k onomu velice osudnému unáhlenému a zločinnému rozhodnutí a nelidsky a bestiálně ve sklepení jednoho domu celou carskou rodinu vyvraždili!! Všechny... cara, carevnu, dcery ve věku 17 (Anastázie), 19 (Marie), 21(Táňa), 22 (Olga) let i jediného syna (Alexej) - 14 let!!
Já tvrdím, jsem toho názoru, že tomuto zločinu NEPŘÍMO napomohly právě čs. legie!! Možná by nemusela být vůbec vyvražděna carská rodina, kdyby čs. legionáři byli daleko (lépe - kdyby vůbec nebyli!!) a nevměšovali se do záležitostí naprosto cizího státu!!!
(Dále jen pro zajímavost, nebo upřesnění k tomuto zločinu - dům, v jehož sklepení byla carova rodina vyvražděna, patřil majiteli jménem Nikolaj Nikolajevič Ipaťjev. Byl to železniční inženýr, který se podílel na stavbě Transsibiřské magistrály. Ipaťjev několik let po tom hrůzném zločinu emigroval do Československa, žil v Praze a je pochován na Olšanských hřbitovech. Dům, kde se stal zločin, byl později srovnán se zemí a na jeho místě vybudovali Chrám Všech Svatých na krvi).
Já bez zaváhání a pochybností opovrhuji československými legiemi, pohrdám jimi, stydím se za ně a je mi za ně trapně o to více, že žiji zde v Rusku. Zcela a doplna vypovídající o nich je právě i to, že tehdy bojovaly proti nově vznikajícímu ruskému (sovětskému státu) a jeho obyvatelstvu na té samé straně, na které i bojovali odvěcí zásadní nepřátele Ruska a nově se rodícího Sovětského svazu - tedy bojovali na straně vždy agresivních USA, pokrytecké a po koloniích vždy toužící Velké Británie, Francie a na Dálném východě po boku nepřátel Ruska a tedy i Sovětského svazu - Japonska!! Takže znovu - ti "slavní" a neblaze a nechvalně proslulí čs. legionáři bojovali spolu na straně s odvěkými nepřáteli ruského národa proti Rusku a vznikajícímu Sovětskému svazu!! Žít tehdy, tak já osobně bych bojoval proti zastaralému, nevolnickému Rusku s vírou a nadějí na nový, lepší, spravedlivější život, s vírou na vybudování spravedlivějšího sociálního systému pro dělníky a rolníky, který tehdy rozhodně představoval vznik nového státu - Sovětského svazu - tedy zcela jednoznačně na straně krasnogvardějců proti bělogvardějcům!! Bojoval bych společně na straně rudých proti bílým!! Taková je moje víra a přesvědčení stále, i nyní!! (Dnes je holt "in" tvrdit zásadně jen pravý opak!!) Čs. legionáři byli hanbou a skvrnou na našem československo-sovětsko/ruském přátelství!! I prezident Putin má právě o čs. legionářích velice negativní mínění a stanovisko. Též politik, publicista, aktivista, spisovatel Nikolaj Starikov, který vydal o novodobé historii (posledních 100 let Ruska a Sovětského svazu) již desítky knih. O čs. legionářích se nevalně ve své knize "Z Buzuluku do Prahy" krátce zmiňuje i Ludvík Svoboda, který osobně v čs. legiích tehdy působil. Za své působení v legiích se právě i Ludvík Svoboda styděl a považoval to za velkou hanbu a skvrnu na našich velice dobrých československo-sovětských vztazích!!
Všimněte si, kdo nám stále podsouvá a vnucuje, že prý čs. legionáři byli naši hrdinové, na které máme být hrdí, ctít je a vážit si jich. Stále jedna a ta samá svoloč - polistopadová pakáž - prozápadní, proamerická, prounijní, multikulturní, sluníčkářská, kavárenská, proimigrantská, duhová/tedy teplá, obdivovatelé a milovníci vyvěšování tibetských vlajek, obdivovatelé a zastánci bestiálních vrahů Mašínů a tak podobně!! A předlistopadová pakáž - různí ti "chátristé" (Charta 77, u mě prostě chátra!!), disidenti, signatáři všech těch petic (Několik vět, Dva tisíce slov… a bůhví už, jak se všechny ty cancy jmenovaly), rozvraceči jistot a pořádku socialismu, lidé štítící se práce, análisté západu a USA, jejich kolaboranti placení a podporovaní Západem. To o těch čs. legiích - jaké to prý byly hrdinové nám dále i podsouvají všichni odpůrci našich opravdových hrdinů - československých bojovníků proti fašismu - čs.vojáků na východní frontě (to je Svobodových vojáků z BUZULUKU!). Tito odpůrci a nenávistníci Svobodových "východních" vojáků jen zdůrazňují a nadměrně zveličují hrdinství československých pilotů bojujících na západní frontě a bránících Británii. Jako kdyby větší zásluhu na boji proti fašismu a osvobození Československa od jeho okupace fašistickým Německem měla hrstka těch pilotů!! Těch čs. pilotů v Anglii bojovalo tak maximálně 85 - 95!! Kdežto na východní frontě, v tom BUZULUKU, vznikla čs. vojenská jednotka ze začátku o síle 1.000 mužů a žen (přesně 1. československý samostatný polní prapor o síle 979 vojáků, z toho 38 žen), která na své slavné bojové cestě ze sovětského BUZULUKU až do PRAHY se rozrostla z praporu, přes brigádu, dále přes sbor až na šedesáti tisícovou (60.000!!!) armádu!! Laskavě si porovnejte čísla a každého to musí trknout!! Čímž nesnižuji hrdinství čs. pilotů na západní frontě!! Ale buďme objektivní a ne debilní!!
Dále nám tu pohádku - "o hrdinství čs. legiích v Rusku", na které prý máme být hrdí, podsouvají odpůrci a nepřátelé Vítězného února 1948 (já samozřejmě souhlasím s tehdejším Vítězným únorem a znárodněním), dále obdivovatelé bestiálních vrahů Mašínů (tvrdím a vždy budu tvrdit, že to byli sadističtí vrazi, kteří si zasloužili oprátku na šibenici; již se smaží v pekle i s Havlem!), dále i ti bezmozci stále jen papouškující něco o prý okupaci v srpnu 1968… a další - mohl bych se vrátit o něco výše na začátek toho odstavce začínající větou "Všimněte si, kdo nám stále podsouvá a vnucuje…"!! (Pro své odpůrce a primitivy, kteří tak rádi každého, kdo má svůj vlastní názor, který se nebojí dát ho veřejně najevo a přiznat se k tomu, že má rád Rusko a tehdy i Sovětský svaz, podotýkám, že jsem nikdy nebyl v žádné politické straně, nejsem a nebudu. Nikdy jsem tedy ani nebyl v KSČ, nejsem soudruhem, ani bolševikem.)
Nu, vrátím se ještě něco málo k těm legiím, abych tuto kapitolu jednou provždy ukončil...
Přes to všechno, přes všechna ta zvěrstva, zločiny, loupeže, násilí a krádeže, kterých se čs. legionáři v Rusku na území Ruska dopustili, nás Sovětský svaz v roce 1945 OSVOBODIL od německé nacistické okupace, od fašismu. Zachránil nás před úplným vyhubením, vyhlazením, jak plánovali, ale nejen plánovali, nýbrž již i uskutečňovali, Němci!! Němci vyvraždili na 365.000 československých obyvatel a za naše osvobození, za naši svobodu, za naše životy padlo jenom na československém území na 144.000 sovětských vojáků - vojáků Rudé armády!! A blboučcí Češi (což je asi polovina národa a všechny ty polistopadové generace celé) se cítí ublížení a ukřivdění v souvislosti s tím věčně a trapně už omílaným nějakým srpnem 1968?!!

Začalo to Mnichovem.

28. srpna 2019 v 20:41 | ERS
Petr Michalů: Je hanbou a prokletím být Čechem? (Ke druhé světové…)

Ke druhé světové…

Za druhé světové války jsme se vzdali dobrovolně a bez boje a stali se tak nedílnou a velice produktivní součástí velkoněmecké nacistické říše. Vlastně jsme se vzdali docela dost už v předstihu, tedy před vlastním začátkem druhé světové, neboť druhá světová začala až 1. září roku 1939 a my se vzdali již 15. března 1939, kdy nás "velkoněmci" začali obsazovat vojensky a tedy okupovat. Stačilo na nás zaštěkat Mnichovem 1938 a hned po něm nechat si dobrovolně bez boje ukrást celé československé pohraničí. Smlslo si na nás i fašistické Polsko (Ano, Polsko tehdy bylo fašistickým státem a věrným přítelem Hitlera!! Dokonce Polsko plánovalo spolu s Německem napadnout Sovětský svaz!!) zabráním Těšínska a severního Slovenska, též Maďaři zabráním zatím jen části československé Podkarpatské Rusi (tu si ostatně vzali celou jen o něco později), východního a jižního Slovenska. (Samozřejmě já vím velice dobře, že místy probíhaly ojedinělé boje - a docela dobře si vedla posádka ve Frýdku-Místku - a ojedinělé ozbrojené šarvátky a přestřelky. Co to bylo ale platné, když jako stát jsme se vzdali!!)
ZRÁDCE prezident a zároveň vrchní velitel ozbrojených sil Československa Beneš odcestoval podle hesla "vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá" do Velké Británie, která nás ZRADILA v Mnichově svým hanebným podpisem. Mimochodem - přesně v tu noc, kdy Velká Británie podepsala v Mnichově tu hanebnou dohodu a zradila nás, podepsal Chamberlain (britský ministerský předseda) s Hitlerem DEKLARACI ANGLIE A NĚMECKA O VZÁJEMNÉM NENAPADENÍ!! ("Archiv für Aussenpolitik und Länderkunde",September 1938, S. 483). Ano je to tak!! A ještě upřesním a doplním, že 6. prosince 1938 byla podepsána naprosto analogická DEKLARACE FRANCIE A NĚMECKA O VZÁJEMNÉM NENAPADENÍ!! Takže vážení, čtete dobře… OPAKUJI a ZDŮRAZŇUJI - jak ANGLIE, tak FRANCIE podepsaly s nacistickým NĚMECKEM naprosto úplně stejnou smlouvu o vzájemném nenapadení, jako ji podepsal s nacistickým Německem, ale až jako poslední, Sovětský svaz - smlouvu o neútočení - tzv. Pakt Ribbentrop-Molotov. Ten byl uzavřen mezi Německem a Sovětským svazem a podepsán dne 23. srpna 1939 ministry zahraničí Německa - Ribbentropem a SSSR - Molotovem. Dobré, že?!! Tři stejné smlouvy s nacistickým Německem o tom vzájemném nenapadení, ale neustále je vyčítána a připomínána jenom Sovětskému svazu - dnešnímu Rusku!! A kdy že ji podepsal Sovětský svaz/to dnešní Rusko?!! Podívejte se na data!! POSLEDNÍ!!
Vrátím se k Benešovi… Zradil československý lid a jeho národy, odzbrojil vlastní armádu a vlastní obyvatelstvo připravené a dokonale motivované k obraně vlasti a tak je vydal bezbranné napospas německému teroru, gestapu, šibenicím a likvidaci (365.000 československých občanů - obětí umučených, zavražděných, popravených Němci). Sám se pak klidně uklidil s některými dalšími členy buržoazní zrádcovské československé vlády do bezpečí Anglie - státu, který nás podvedl, tedy zradil v Mnichově!! Chápete to?!! Opravdu přesně v duchu toho pořekadla, jak jsem psal již výše - "vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá", zrádce ke zrádci!! V Londýně tak vznikla exilová československá vláda, kterou Beneš řídil. Právě tato vláda házela celou dobu klacky pod nohy československé vojenské jednotce vzniklé na území Sovětského svazu v Buzuluku, které od začátku jejího vzniku velel podplukovník Ludvík Svoboda. Na této východní frontě se přitom odehrávaly rozhodující boje a drtivá, zasloužená vítězství nad německými nacisty - okupanty, právě zde na východní frontě se rozhodovalo a rozhodlo o výsledku celé druhé světové války!
Dobrovolným vzdáním se Československa bez boje, tedy velezradou a vlastizradou nejvyšších politiků, vydáním celého zbytku již tak Mnichovem 38 okleštěné republiky do pařátů hitlerovského Německa a začleněním do Velkoněmecké třetí říše si nacistické Německo neskutečně pomohlo, neboť zesílilo k dalším připravovaným vojenským agresím namířeným hlavně na východ proti Sovětskému svazu. Uvědomte si, že v té době, ve třicátých letech patřilo vysoce rozvinuté, průmyslové Československo mezi deset nejvyspělejších ekonomik světa!! (Po rozpadu Rakousko-Uherska totiž 70% průmyslu, továren a výroby toho celého kolosu, tj. rakousko-uherského mocnářství zůstalo v českých zemích, to znamená na území nově vzniklé Československé republiky.) Také jsme měli vynikající zbrojní průmysl, kdy jsme patřili mezi pět největších světových výrobců a vývozců zbraní!! Vyráběli jsme velice kvalitní zbraně, po kterých byla v celém světě poptávka, prostě československé zbraně měly ve světě zvuk a dobré jméno, protože byly na vysoké technické úrovni, spolehlivé, lehce ovladatelné a přitom za přijatelnou cenu.
Toto vše jsme dobrovolně, bez boje vydali do pařátů Hitlerovi!! Hitler mohl být na sebe pyšný a spokojený! A také byl!!! Začleněním naší ekonomiky, průmyslu a zemědělství, lidského pracovního potenciálu do říše Německo, samozřejmě, zesílilo. Jenom zabráním (ukradením) našich, československých zbraní, vojenské techniky - děl, tanků, letadel, obrněných vozidel, kulometů, pušek, pistolí, milionů kusů granátů, miliardy pěchotní munice vzrostl okamžitě vojenský potenciál nacistického Německa o 25%!!! (Dobrovolně - vlastizradou Beneše a buržoazní vlády jsme Hitlerovi do pařátů dali: 582 letadel, 581 protiletadlových děl, 2.175 děl lehkého a těžkého dělostřelectva, 735 minometů, 468 těžkých tanků, 43.876 kulometů, 114.000 pistolí, 1.020.000 pušek, 3.000.000 granátů, 1.000.000.000 pěchotní munice!!!) Hezký dárek, hezký náš, československý vklad Hitlerovi do začátku války, že?!! Kde si myslíte, že to všechno použil…?? - Na východní frontě ze začátku proti Polsku, ale zejména a hlavně proti Sovětskému svazu, proti jeho obyvatelům, proti našim slovanským bratrům!! Našimi zbraněmi, naší municí byli stříleni, zabíjeni sovětští vojáci - obránci své vlastní země, bomby u nás vyrobené ničily, pustošily, srovnávaly se zemí ruská, ukrajinská, běloruská města a vesnice, zabíjely jejich obyvatele, ženy, děti, starce, bezbranné, všechny!!
A to ještě ale vůbec není všechno!! Celá naše ekonomika (průmysl, zemědělství, veškerá výroba a lidský potenciál) byla začleněna do říše, byla podrobena a sloužila zájmům Třetí říše, tedy k dobyvačné německé agresi!! Od prvního dne okupace, prakticky až do osvobození!! Lidé v továrnách a ve službách, na polích, na úřadech, na poštách, železnicích poctivě pracovali pro Němce. Ano, vím… museli. Za jakoukoliv sabotáž hrozil přinejmenším koncentrační tábor, většinou poprava, smrt.
Proč toto vše tak píši…?? Proto, že chci, abyste si laskavě uvědomili, že přes to všechno, co jsme my Sovětskému svazu způsobili, ano i svou zbabělostí, že jsme dopustili jako národ, jako celek, že nás prezident a buržoazní vláda zradili, že se hitlerovci u nás dovyzbrojili, že celá naše ekonomika sloužila poctivě zájmům Třetí říše tedy vraždění, zabíjení, genocidě na východě, proti Sovětskému svazu, tak přesto všechno nás ten SOVĚTSKÝ SVAZ a jeho RUDÁ ARMÁDA od toho fašistickému německého teroru a okupace OSVOBODILY!!! Němci zavraždili, umučili v koncentračních táborech, popravili 365.000 československých obyvatel!! Za to, abychom my přežili, položilo své vlastní životy na území Československa na 144.000 sovětských vojáků Rudé armády!! Jim patří OBROVSKÝ VDĚK, ÚCTA, PODĚKOVÁNÍ!! Čest jejich památce navždy!! Kdyby nás neosvobodila Rudá armáda, nežili bychom!! (A blboučcí Češi - což je asi polovina národa a všechny ty polistopadové generace celé - se cítí ublížení a ukřivdění v souvislosti s tím věčně a trapně už omílaným nějakým srpnem 1968?!!)

Máme se stydět za své češství????

28. srpna 2019 v 20:35 | ERS
Petr Michalů: Je hanbou a prokletím být Čechem?( Další věc, o které se chci jen krátce zmínit… V roce 1947 postihla celé Československo katastrofální neúroda zemědělských plodin v důsledku extrémního sucha v průběhu celého roku. V zemi vázlo zásobování potravin, situace se stávala více než kritickou, v některých oblastech na Slovensku dokonce již hrozil hladomor. Byl to právě Sovětský svaz, který nám poskytl okamžitou pomoc mimořádnými dodávkami obilí!! Sovětský svaz nám, Čechoslovákům, poskytl nezištnou pomoc, ačkoliv sám v poválečných letech při obnově válkou těžce zpustošené země neměl nazbyt.)
Další věc, o které se chci jen krátce zmínit… V roce 1947 postihla celé Československo katastrofální neúroda zemědělských plodin v důsledku extrémního sucha v průběhu celého roku. V zemi vázlo zásobování potravin, situace se stávala více než kritickou, v některých oblastech na Slovensku dokonce již hrozil hladomor. Byl to právě Sovětský svaz, který nám poskytl okamžitou pomoc mimořádnými dodávkami obilí!! Sovětský svaz nám, Čechoslovákům, poskytl nezištnou pomoc, ačkoliv sám v poválečných letech při obnově válkou těžce zpustošené země neměl nazbyt. Pomohl našim národům, na úkor svého vlastního lidu!! (A blboučcí Češi - což je asi polovina národa a všechny ty polistopadové generace celé - se cítí ublížení a ukřivdění v souvislosti s tím věčně a trapně už omílaným nějakým srpnem 1968?!!)
Nyní tedy k srpnové "okupaci" 1968, která ale ve skutečnosti nikdy žádnou okupací nebyla…
Vážně jsou již otravně nudné názory těch, kteří ještě i v té současnosti dokážou jen papouškovat a nic více, že v 68. nás Sovětský svaz prý okupoval. Těm lidem, kteří se zmůžou jen na takovéto primitivní mainstreamové papouškování, nevadí, že dosud, do dnešní doby, tj. 74 let po ukončení 2. světové války Američané stále vojensky okupují celé Německo?! Nejen Německo, nevadí, že 74 let po ukončení 2. světové války Američané stále vojensky okupují Japonsko?!! Německo a Japonsko vůbec nejsou kvůli vojenské okupaci americkými vojsky suverenními státy!! Jsou státy okupovanými, nesvobodnými, tedy vazaly!! Okupace Evropy americkými vojáky a prostřednictvím amerického teroristického paktu NATO těm lidem nevadí?! Sovětský svaz již přece dávno stáhl svá vojska ze střední a východní Evropy, dokonce i z Německa!! Proč jsou zde všude ještě američtí okupanti?!!
Takže k věci, k srpnu 1968 (už jsem to psal mnohokrát, ale musím stále) - tou ruskou (tehdy sovětskou) srpnovou "okupací" celého Československa, celého československého území, přišlo o život asi 100, možná 115, nebo snad dokonce i 116 československých občanů! Nepřišli rozhodně o životy v důsledku nějakých urputných bojů a statečném bránění své země se zbraněmi v rukou proti přicházejícím vojskům Varšavské smlouvy, ale v naprosté většině případů to byly nešťastné nehody, tragické náhody a neúmyslná zabití mnohdy i zcela zbytečně úmyslně vyprovokovaná. Mnozí z těch tehdy tragicky zahynulých občanů ČSSR byli provokatéři!! (ať se vám to líbí, nebo nelíbí, je to tak!)
Nikdy (naprosto NIKDY!!) žádný sovětský/ruský voják (nebo jiný voják Varšavské smlouvy) nevzal samopal a nezačal pálit do bezbranných obyvatel jako například 10. června 1942 na Horákově statku v Lidicích, kdy po zuby ozbrojení Němci začali pálit, postříleli a pozabíjeli všechny muže jen tak! Pak se klidně procházeli mezi mrtvolami a každému ještě vpálili pro jistotu ránu do hlavy. Poté se šli fotografovat, veselit a opíjet. Během tedy jen několika málo hodin němečtí fašisté pozabíjeli jen v jedné vesnici a jen na jediném dvorku více lidí, než ti Rusové a celá Varšavská smlouva za celou dobu trvání té prý okupace na území celého Československa!! Jistě havloidé, pravdoláskaři, zasmrádlá svoloč z kaváren a další proamerická špína vám bude ukazovat postřílené zdi třeba na Národním muzeu na Václavském náměstí, snad i jinde. No a co?! Pro výstrahu a možná i ze strachu bych do vzduchu a nad hlavy lidí a davu střílel i já.
Na našem vlastním, československém území, byla jediná skutečná a opravdová OKUPACE - ta provedená našimi sousedy, nynějšími "spojenci" NĚMCI za druhé světové války, kdy nás právě NĚMCI nejdříve pod hrozbami, ale též již i páchaným terorem, vraždami, násilím, zastrašováním, vyhrožováním, terorizováním, šikanováním obyvatelstva, sabotážními akcemi, přepadáváním a únosy obyvatel okradli o ne nepodstatnou část našeho území (SUDETY), aby pak 15. března 1939 obsadili a vojensky OKUPOVALI celý zbytek již tak okleštěného ČESKOSLOVENSKA!! NĚMCI s důsledností sobě vlastní páchali zločiny a brutální teror s cílem totální likvidace českého, ale i slovenského národa jeho vysídlením daleko na východ, vyvražděním, či "převýchovou" - (toto ale jen u několika "vhodných" jedinců!). Mimo jiná zvěrstva a teroru páchaná Němci na našem obyvatelstvu vypálili a srovnali se zemí Lidice, Ležáky, Javoříčko, desítky dalších obcí. Bezbranné, ničím vinné obyvatele těchto vesnic buď rovnou vyvraždili postřílením, nebo je násilně odvlekli do koncentračních táborů na o něco pozdější jistou smrt! Včetně žen a dětí!
NĚMCI vyvraždili, popravili a bestiálně v koncentračních lágrech umučili na 365.000 obyvatel Československa!! (Nelze nepřipomenout bestiální zločin NĚMCŮ spáchaný na bezbranných lidických dětech, kdy i naprosto malé děti ve věku dvou, tří let až patnácti let byly umučeny, zavražděny udušením ve speciálně pro to připraveném nákladním vozidle, jehož korba - nástavba byla uzpůsobena jako plynová komora, kde tato děcka byla udušena výfukovými plyny!!)
Představte si, že toto, tyto bestiální zločiny, teror, vyvražďování českého a slovenského národa, jsme my, Češi, Němcům odpustili!! (- LZE VŠAK TOTO VŮBEC ODPUSTIT?!!) Zcela cynicky, pokrytecky, falešně, neupřímně, donuceně, na povel se s nimi přátelíčkujeme, bratříčkujeme a objímáme ve společném odporném jedovatém hadím hnízdě!!
(Já za sebe rozhodně říkám a tvrdím a budu tvrdit až do své smrti, že NE!! NIKDY JSEM NEODPUSTIL A NIKDY NEZAPOMENU!!)
Rusům, našim jediným odvěkým největším a skutečným přátelům, slovanským bratrům, zastáncům a ochráncům, za to, že nám přinesli v květnu 1945 mír, svobodu a zachránili český a slovenský národ před Němci nejen plánovanou, ale i uskutečňovanou genocidou, za to, že neváhali obětovat za naše životy své vlastní životy, za to, že jich padlo za naši svobodu na československém území více jak 144.000, nadáváme a spíláme?!! Proč Rusům stále a stále jen a jen připomínáme nějaký srpen 1968?!! Vždyť v tom srpnu - viz psané výše, bylo maximálně 116 obětí (a opravdu jen a jen tragické nehody a náhody - a provokatéři)!!
I totálnímu hlupákovi při srovnání čísel musí být vše naprosto jasné! - NĚMCI umučených, zavražděných, popravených 365.000 československých občanů za té opravdové a skutečné německé OKUPACE proti max.116 (sto šestnácti) tragicky zahynulým československým občanům za té prý sovětské okupace!! - A s Němci, našimi vrahy, máme být kamarádi a Rusy máme nenávidět?!!
Cožpak jsou Češi opravdu takové SKETY?!! Nevděční, nic si nezasluhující podvraťáci, kteří nevědí a neznají, co je to vděk, úcta, obdiv k zachránci a víra v něj, odvěké, a právě ještě znovu více utužené přátelství zpečetěné krví?!! Pokud ano, budiž pak hanbou a prokletím být Čechem! Je mi HANBA za ty lidské zrůdy a nestvůry, které úmyslně zpochybňují, překrucují, zapomněly, či nechtějí připomínat pravdivá historická fakta! Při památce 365.000 umučených obyvatel, při památce umučených lidických dětí, při památce padlých hrdinů bojujících za naši svobodu vás lidmi nazvat nelze!! Avšak nestačí se za ty zrůdy, nestvůry, cyniky a falzifikátory dějin a historie jen stydět a hanbit! Proti nim je třeba nesmiřitelně a tvrdě bojovat všemi prostředky, až do jejich konce! Nedat jim nikde prostor, umlčet ihned v počátku, v zárodku, jakmile by chtěli někde šířit a plivat své jedovaté sliny, zpochybňovat a falšovat naše dějiny!! Dát jim demokraticky na vybranou pro jejich svobodné rozhodnutí - dobrovolně odtáhnout do jimi opěvovaných západních zemí, do toho jimi opěvovaného západního světa (islámské Francie, černé Británie, či tureckého Německa, nebo i do teroristických fašistických USA), nebo jim nabídnout práci ve znovu otevřených dolech, lomech, štěrkovnách, pískovnách, cementárnách a podobných, pro ně vhodných pracovně výchovných zařízeních!

Hanba být Čechem?

28. srpna 2019 v 20:25 | ERS
Petr Michalů: Je hanbou a prokletím být Čechem? (Je mi i hanba za libereckou radnici)
Je mi i hanba za libereckou radnici, za radnici města, kde jsem více jak 10 let žil, chodil do práce, studoval. Liberec je fašistické město! Liberec servilně, okázale a demonstrativně připomíná a vystavuje velice trapně v srpových dnech na zdi liberecké radnice nějaké torzo, které má snad představovat pás ze sovětského tanku, s nějakými jmény tragicky a nešťastně zahynulých libereckých provokatérů v těch srpnových dnech roku 1968 v Liberci. Znovu - laskavě si srovnejte čísla, za německé okupace Němci umučili a vyvraždili na 365.000 československých občanů, Američané zavraždili při jejich způsobu "osvobozování" Československa na 22.000 československých občanů (přičemž jich - tedy samotných Američanů zahynulo na československém území jen 116 a pochovaný je na československém území jen jeden jediný!!), při srpnové a následující prý ruské okupaci zahynulo jen asi 116 československých občanů (nešťastné náhody a tragicky - nic cíleného, jako nás cíleně a záměrně chtěli vyhubit Němci!!). S Němci a Američany se nyní musíme pokrytecky a falešně objímat a na naše nejvěrnější bratry a slovanské spojence Rusy házet špínu a nenávidět je!

Pokud člověk pozorně sleduje zahraničně i vnitropolitickou situaci posledních několika desetiletí (a není naprostý politický dement, či vědomý ignorant a je kapánek politicky i sociálně vnímavý), musí být už naprosto každému jasné a musí si chtě nechtě přiznat, že tehdy - 21. srpna 1968 - byl velice úspěšně zmařen a zcela rozdrcen POKUS vždy nám nepřátelského západu v čele s arogantními, po světovládě prahnoucími zločineckými Spojenými státy americkými - O nyní bychom řekli "ČESKOSLOVENSKÝ MAJDAN" nebo též, chcete-li, pokus implantovat v tehdejším Československu jednu z těch revolucí, kterým se právě v posledních desetiletích říká poeticky revoluce barevné.

A jak to s těmi všemi záměrně vyprovokovanými revolucemi (Ukrajina), revolucemi tzv. "arabského jara" (Libye, Egypt, Tunis, Maroko, Sýrie…) bylo, kdo je ve skutečnosti zrežíroval a inicioval, víme už všichni velice dobře! Štěstí, že u nás tehdy (v 68.) zasáhla sovětská vojska se svými tanky!! Jinak bychom byli o 21 let dříve tam, kde se nachází ČR nyní - v postavení kořisti a kolonie západu (Německa, fašistické Evropské Unie a teroristických zločineckých USA), v hlubokém rozvratu a na cestě k zániku a své vlastní záhubě! A dovedete si představit, kolik by tehdy v tom roce 68 bylo obětí na životech československých občanů, kdyby Varšavská smlouva nezasáhla?! Pokud ne - běžte se podívat na Ukrajinu!

Znovu a nestále opakuji a budu všem vždy opakovat, že jsem tedy vděčný vojskům Varšavské smlouvy a Sovětské armádě za to, že od r. 1968 jsem měl šťastné dětství, rodiče zajištěnou práci, všichni kvalitní bezpoplatkovou lékařskou péči, jako stát jsme byli naprosto soběstační ve výrobě kvalitních potravin, vlaky a autobusy jezdily pravidelně i do každé vesnice, mohl jsem v míru a v klidu sociálních jistot absolvovat základní školu, vystudovat střední a VŠ. Stavěly se školy, nemocnice, elektrárny, přehrady, byty, dálnice, v akcích "Z" se zvelebovaly vesnice, prosperovala družstva, každý měl nejen právo na práci, ale i tu skutečnou práci, jisté důchody, velice kvalitní systém školství a vzdělávání, který nám záviděl celý svět. Byl mír, klid, pořádek, sociální jistoty, bylo dobře!! Moc dobře!

Toto již musí být jasné naprosté většině uvažujících, myslících lidí! Díky včasnému, perfektnímu, dobře zorganizovanému a bleskovému zásahu vojsk obranného vojenského paktu socialistických států přejících si žít v míru - Varšavské smlouvy bylo ČESKOSLOVENSKO zachráněno a chráněno celých nádherných 21 let, kdy lidé v důsledku této bratrské a přátelské pomoci mohli v klidu a míru žít, pracovat, studovat, budovat prosperující stát, bavit se, žít beze strachu, milovat se a rodit děti. Také v sedmdesátých letech byla nejvyšší populace, kdy se narodilo nejvíce dětí v celé historii Československa! Proč asi?! Protože byly sociální jistoty, každý měl jistou práci, byly jisté důchody, mladí lidé po bezplatném vystudování středních a vysokých škol nebo po absolvování odborných učilišť měli jistá pracovní zařazení ve svém prvním zaměstnání - pro každého byla práce! Budovaly se a stavěly stovky tisíc nových bytů, mladým lidem bylo umožněno čerpat velice výhodné tzv. novomanželské půjčky, za které si pohodlně mohli zařídit svou první vlastní domácnost a domov. Z této půjčky jim dokonce po narození prvního dítěte bylo odečteno 2.000,- Kčs, za každé druhé a další dítě dokonce 4.000,- Kčs. Takto se šlo mladým lidem na ruku. Byl mír, klid, pořádek, sociální jistoty, bylo dobře!! Moc dobře! Fungoval průmysl - náš vojenský průmysl patřil mezi absolutní světové špičky, vyráběli jsme automobily (osobní i nákladní), motocykly, lokomotivy, tramvaje i traktory, letadla, turbíny, měli jsme textilní průmysl, vyráběli oděvy, obuv, byl zde sklářský průmysl (naše sklo, ale i třeba lustry) se vyvážely do celého světa, vyráběla se a prodávala bižutérie, vyráběli jsme koberce, nábytek, potravinářské stroje, fungovaly pivovary, cukrovary, lihovary, měli jsme naprostou soběstačnost ve výrobě kvalitních nemodifikovaných potravin (protože dokonale fungovalo zemědělství, na každé vesnici JZD, nebo Státní statky), na vysoké úrovni bylo bezplatné zdravotnictví, fungovala prevence, existoval naprosto ve světě ojedinělý a dokonalý systém školství a vzdělávání (od jeslí, přes mateřské školy, po ZDŠ, síť středních odborných škol s maturitou, gymnázií, učňovské školství, vysoké školy), měli jsme vlastní výzkum a vývoj, dokonce námořní loďstvo, jako 3. stát na světě jsme dokonce měli vlastního československého kosmonauta… a mnoho a mnoho dalších vymožeností, o kterých se nám dnes jen zdá a mladí, kteří toto vše nezažili a neprožili, tomu vůbec nevěří a vše považují jen za nějakou komunistickou nebo ruskou propagandu! Měli jsme se dobře. Prosperovali jsme, nebyli jsme zadlužení, byli jsme nejen nepříjemnou, ale přímo nebezpečnou konkurencí pro Západ, kterou je třeba proto totálně zničit, rozvrátit, ukrást lidem a tomu státu, co se jen dá.

Lidé v době socialismu pracovali ve fabrikách i na 3 směny (ranní, odpolední, noční), neboť tak neskutečně mnoho bylo práce pro všechny, bylo nutné splnit plány a závazky pro export našich produktů do ciziny. Po práci lidé jezdili na odpočinek a dovolenou velice levně do podnikových rekreačních zařízení, jejich děti za symbolické částky do dětských rekreačních táborů, nejlepší pracovníci dostávali i poukazy na dovolenou a zotavení zdarma a to i k moři, jezdívalo se na podnikové zájezdy ROH po celém Československu. Toto vše bylo!

Toto vše jsem zažil na vlastní kůži, prožil jsem to, velice dobře si všechno ještě pamatuji. Velice dobře. Ano, občas nebyly dámské vložky (jak se stále píše a jak odpůrci socialistického režimu - floutkové, feťáci, disidenti a třeba i ti "chátristé 77" a prozápadní proamerická svoloč stále připosměšně připomínají, zrovna tak byl prý občas i nedostatek toaletního papíru, nebyly prý banány!!). Opravdu se musím přiznat, že ze svých vlastních životních zkušeností jsem právě toto nezaznamenal a na své kůži nepociťoval, ale budiž, byla to pravda. Jistěže byly i jiné, opravdové nedostatky, ale v porovnání s tsunami zlodějen, podvodů, krádeží, loupeží, lží, intrik, falše, pokrytectví, vražd, okrádání lidí, řádění exekutorských mafií, bezdomovectví, sociálních sebevražd, naprosté bezmoci a beznaděje lidí, ale hlavně totálního zašmelení a prodání celého státu na západ a do USA, to byly jen nepatrné, neznatelné, naprosto kosmetické drobounké chybičky!!

Ta pravá katastrofa, zánik státu, jeho naprosté vyrabování, vykradení a zaprodání do ciziny přišlo právě po tragickém zinscenovaném a zrežírovaném listopadu 1989!

Z prosperujícího vyspělého suverénního státu se stala nesvéprávná zcela závislá kolonie šílené deviantní Evropské unie, která sama je jen a jen kolonií ještě šílenějších a deviantnějších, zločineckých USA!! Po roce 1989 došlo k rozkradení a rozprodání veškerých zdrojů do ciziny. České banky byly předány cizím bankám, infrastruktura, vodárny, podniky, závody, obchodní domy, lesy, půda… To, co nebylo lukrativní, to se nechalo zchátrat a zplundrovat. Marx napsal, že vlastnictví zdrojů je rozhodujícím znakem státnosti a nezávislosti zemí a národů. Země, která nedisponuje vlastními zdroji, nemůže být suverénním a samostatným státem. Proto musí česká vláda skákat tak, jak cizí mocnosti určí. Nemáme už zdroje, abychom byli samostatným a suverénním národem. Nemáme zdroje, o které by stát mohl opřít vlastní národní politiku, která by šla proti tezím globalizace podle NWO. Cesta k nezávislosti bude mnohem těžší, než jenom navolení jiných zástupců do parlamentu. Nyní jsme jen a jen českou kolonií!!

Shrnutí


Znovu, jasně, stručně opakuji a ZDŮRAZŇUJI - v srpnu roku 1968 vojska Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem opravdu přijela zabránit puči a převzetí moci nechutnými krysami typu zaprodance a vlastizrádce Havla a celé té vlastizrádné, protičeskoslovenské, protisocialistické smečky kolem něho vždy kolaborující se Západem a USA.

Západ a USA nikdy netoužily, neprahly, ani nechtěly, abychom my byli jejich rovnoprávní přátelé a spojenci!! Odjakživa nás chtěly jen porobit a udělat z nás kolonii a otroky! Toho všeho potom využít pro nástup proti Sovětskému svazu!! Viz všechny ty události současné smutné, tragické doby převrácených hodnot, lží, pokrytectví, falšování a přepisování dějin!

Stát a národ, který nectí své dějiny, své skutečné opravdové hrdiny, stát a národ, který dopouští falšování a přepisování historie, stát a národ, který záměrné popírá události tak, jak se ve skutečnosti staly, stát a národ, kterému dočasně vládnoucí zločinci a jejich poskoci beztrestně vnucují svůj falešný a lživý výklad dějin a historie, je definitivně a navždy odsouzen k zániku a do propadliště dějin. Takový stát a národ nemá nárok na svou vlastní existenci. Česká republika chce být takovým státem a stádem (národem)?! My, Češi a Slováci jsme SLOVANÉ!! Patříme jinam, než kam jsme se nechali zatáhnout polistopadovými zločinci!!
Armádní generál Ludvík Svoboda, prezident ČSSR, a jeho odkaz budoucím generacím: "Nikdy nezapomeňte, jak lehce jsme svobodu ztratili a jak těžce a za cenu velikého úsilí a velkých obětí našeho a zejména sovětského lidu jsme ji dobývali zpět

Landsmančaft a naši vlastizrádci. 1.)

26. srpna 2019 v 16:57 | ERS
Schwerpunkt: České zpravodajské služby znepokojuje politické napojení Milionu chvilek na lobbisty a české spojence Sudetoněmeckého landsmančaftu, někteří z nich byli dokonce hosty školících a přednáškových akcí krajanského spolku! Klíčové české spojky Sudetoněmeckého landsmančaftu se objevily v petici Minářovy neziskovky, my přinášíme třaskavý ideový dokument, ve kterém Sudetoněmecký landsmančaft za pomocí českých "spojek" plánuje abolici platnosti Benešových dekretů!
17.6.2019
https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/06-15_sl_grundsatzerklaerung-700x464.png
Redakce opět obdržela z okruhu bezpečnostních složek další výbušný materiál, který odhaluje nebezpečné pozadí organizovaných demonstrací proti Andreji Babišovi, Marii Benešové a Miloši Zemanovi. Tito tři politici mají jedno společné, a pozor, není to ruská stopa nebo proruské postoje, jak by se prvoplánově dalo očekávat. Není to ani přátelské napojení na struktury okolo Pražského hradu, tímto společným jmenovatelem je něco, co mnohé z vás vyděsí.
Stejně tak to vyděsilo některé české zpravodajce, kteří nám důvěrně postoupili některé rozpracované materiály o pozadí organizačních stop demonstrací proti těmto 3 osobám, a to nejen v posledních měsících, ale dokonce v posledních několika letech. Tím společným jmenovatelem jsou zájmy Sudetoněmecké landsmančaftu a jeho lobby v ČR. Zpravodajské rozpracování neziskovky Milion chvilek to nejen potvrzuje, ale i přímo dokladuje.
https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/5020566_protesty-mikulas-minar-v0-1024x576.jpg Agent Sudetoněmecké landsmančaftu Mikuláš Minář, jednatel spolku Milion chvilek.
Díky zpravodajským kontaktům se nám tak podařilo zmapovat a rozkrýt jeden z hlavních účelů demonstrací spolku Milionu chvilek, z. s. IČO: 06760538 a jako vždy, i nyní jsou veledůležité osoby, které spolek sponzorovaly, ale i lidé, kteří spolku podepsali podporu. Kolem tohoto spolku se totiž pohybují stejní lidé, kteří se účastnili Sudetoněmeckého školení v Mariánských Lázních s tématem, jak zlikvidovat nacionalismus v ČR, jak nastolit v Česku pořádek ve stylu německé Nové Evropy, a jak permanentní relativizací historie přimět českou vládu, aby ve finále sama A DOBROVOLNĚ usilovala o zrušení Benešových dekretů.
Celý tento projekt si pojďme vykreslit na důkazních materiálech v časové chronologické ose, kterou si můžete sami prostudovat. Pojďme se společně stát badateli a prokutat digitální archivy, kdo vlastně stojí za spolkem Milion chvilek, z. s. Nejprve si ale představme dopad zrušení Benešových dekretů.
Co všechno bude muset Česká republika vrátit sudetským Němcům?
Když se řekne Benešovy dekrety, pro mnoho z nás to představuje jakýsi vágní abstraktní pojem čehosi, co nám zajišťuje národní a územní celistvost. Ovšem jen málo z nás si dokáže reálně představit, co všechno tyto dekrety obnášejí. Možná je to záměr nás uvést do jakéhosi vakua, mezičasí, kdy nevíme přesně, co Benešovy dekrety znamenají, zejm. u mladších generací. Po nějaké době budou mainstreamové tlampače chrlit povzdechy, jak Češi vlastně ani nevědí, co reálně Benešovy dekrety znamenají a proč je tedy chtějí zachovat. Lidé budou otupení, budou se cítit trapně a mnozí tak raději kapitulují, než se vystavovat argumentačním konfrontacím, ze kterých by vyšli jako hloupí. Pojďme si tedy reálně ukázat, co bychom jako Česko zrušením Benešových dekretů ztratili a jaká katastrofa by to pro naší teritoriální integritu byla:
· 22 842 km2 pozemků
· 11 200 průmyslových podniků, dolů, přehrad a elektráren
· 3 univerzity včetně části Karlovy univerzity
· 4413 dalších škol
· 2 862 kulturních památek, zámků, kostelů a klášterů, divadel, muzeí a galerií, včetně všech obrazů a exponátů
· 185 303 domů na vesnicích
· 236 818 domů, bytů a dalších nemovitostí ve městech
Všechno je pečlivě spočítáno s německou precizností v sudetském účetním seznamu vytvořeném na základě publikací Habel-Lang-Böhm. Po odstranění Benešových dekretů by se o majetek začali Němci hromadně soudit. Stejně jako Johanna Kammerlander, dědička rodu Walderode.
Johana Kammerländer
Této paní se už u Nejvyššího soudu ČR podařilo prokázat, že Karel des Fours Walderode přišel o rodový majetek podle Benešových dekretů neoprávněně, protože mu v roce 1947 bylo jakýmsi úředníkem vráceno české občanství. Zabraný majetek sice nestihl převzít, protože po únoru 1948 uprchl a opět tak přišel o české občanství, ale to mu v roce 1992 vrátilo ministerstvo vnitra. A tak v roce 2015 vyhrála Johanna Kammerlander první spory, protože se českému státu, pro absenci svědků (po 77 letech!) nepodařilo prokázat, že Karel Fours Walderode byl kolaborant a jeho služba ve Wehrmachtu byla českou justicí označena za jeho zákonnou povinnost řádného říšského Němce, a tou se ničeho proti České republice nedopustil. Proto v jeho případě Benešovy dekrety neplatí.
České soudy již začaly vracet majetky potomkům nacistů a vojáků Wehrmachtu, ano, slyšíte dobře!
Výsledkem tohoto individuálního zneplatnění Benešových dekretů na Karla des Fours Walderoda, který válku strávil v uniformě hitlerovského Wermachtu, a proti kterému už po 77 letech nezbyli žádní svědci, je, že Johanna Kammerlander již úspěšně vysoudila první les v obci Žďárek na Liberecku (potvrdil Ústavní soud ČR) a teď se aktuálně v případu 30 CO 1/2018 před krajským soudem v Hradci Králové domáhá potvrzení rozsudku nižší instance, který jí přiklepl pozemkový majetek za 3 miliardy Kč, včetně zámku Hrubý Rohozec! Rozsudek bude vynesen 18. června 2019.
Z případu Johanny Kammerlander jasně vyplývá, co by se stalo, kdyby kolaboranti v Českém parlamentu, tak jako už vydali církvi majetek, zrušili Benešovy dekrety. Na Českou republiku by se okamžitě vyřítila horda potomků německých wehrmachťáků, esesáků, gestapáků a vrahů. Všichni by se u soudů vysmívali, že už nežijí žádní svědci zločinů jejich předků a chtěli by nezákonně zabraný majetek zpět. Abychom si ale utvořili precizní pořádek v aktuálním stavu série mohutných demonstrací Milion chvilek, z. s., musíme se vypravit do roku 2017.
https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/14-Steffen-H%C3%B6rtel-vedouc%C3%AD-%C5%A1kollen%C3%AD-signat%C3%A1%C5%99%C5%AF-258-452-59-456-zde-se-svou-%C5%A1%C3%A9fkou-Angelou-Merkelovou.jpg Steffen Hörtel, vedoucí školení Sudetoněmeckého landsmančaftu v západních Čechách, na fotografii společně s Angelou Merkel.

Ve dnech 28. - 30. dubna 2017 se v Mariánských Lázních sešly špičky sudetoněmeckého Landsmanschaftu a konal se zde tzv. užší dialog v rámci vnitřního školení českých osob veřejného, mediálního a politického života. Školení vedl Steffen Hörtel v němčině. Mariánské dialogy byly vedeny na téma, které jsme popsali výše a sestávalo se ze tří základních fází:
· 1. Rozštěpit české vlastenecké frakce tak, aby nebyly ochotné navzájem spolupracovat a neshromažďovaly odpor proti německým zájmům v ČR. Byli vytipovaní základní politici Václav Klaus st. v ČR a Jarosław Kaczyński v Polsku v rámci definování páteřních ohnisek vlasteneckých sil a prosazování českých i polských národních zájmů. Zároveň byl definovaný Andrej Babiš jako překážka v prosazování německých zájmů v ČR.
· 2. Postupná relativizace historie tak, aby se stala kompatibilní s německým pohledem a uspořádáním Nové Evropy podle Berlína, kterou definovala už Angela Merkelová. Novodobí historici vykládající pokroucená historická fakta, relativizující řádění německých Nacistů, zveličující údajné vyhnání Němců po 2. světové válce (zakotvené na Jaltě).
· 3. Přimět českou vládu, aby sama a DOBROVOLNĚ usilovala o zrušení Benešových dekretů. Němci sami nesmí vstupovat do těchto procesů, které byly ukotveny na Jaltě vítěznými mocnostmi, protože by postupovali v rozporu s mezinárodním právem. Dosazením proněmeckých politiků v cílových zemích na všech úrovní se ale dospěje k tomu, že rovněž sami čeští politici budou o zrušení Benešových dekretů DOBROVOLNĚ usilovat. To přece chtějí sami Češi, což už v rozporu s mezinárodním poválečným právem přece nebude.
Na tomto školení v Mariánských Lázních v rámci užšího jednání se účastnily tyto osoby, které české tajné služby monitorovaly: · Ondřej Matějka - historik z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) [1] · Kateřina Kabátová - v té době vůdkyně česko-německého fóra mládeže [2] · Zdeněk Papoušek - senátor KDU-ČSL z Brna [3]
· Libor Rouček - býv. místopředseda Evropského parlamentu, vlivný člen ČSSD, kterého Lubomír Zaorálek jako exministr zahraničních věcí jmenoval jako předsedu do české části Česko-německého diskusního fóra. Libor Rouček se pravidelně účastní schůzí frakce sudetoněmeckého Landsmanschaftu Seliger Gemeinde [4].
· Barbora Procházková - Studovala politologii a východoevropská studia na univerzitě v Hamburku. Aktuálně je vedoucí zpravodajství ČT24 [5], dříve ale také působila v Bakalově Respektu [6]. Více o ní také zde.
Povšimněme si zásadních odstavců:
A: Libor Rouček (ČSSD) definuje za nepřítele nacionalismus a populismus. B: Barbora Procházková (Bakalův Respekt, poté ČT) hovoří o kontroverzním Babišovi [7]. Jednu ze závěrečných kapitol Mariánskolázeňských rozhovorů z roku 2017 si můžete stáhnout zde.
https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/TilmanAsmusFischer-1024x576.jpgTilman Asmus Fischer
Tito lidé se účastnili vnitřního školení, které vedl Tilman Asmus Fischer. Ten je vrchním ideologem Sudetoněmeckého Landsmanschaftu (SL) a také zástupcem vůdce západopruské divize SL. Tento člověk školil vybrané osoby veřejného a politického života v Česku, jak odstranit Andreje Babiše z vlády. Píše se 30. duben 2017. Tato mohutná zpravodajská akce likvidace Andreje Babiše byla řízená ze Sobotkova Lidového domu za vydatné mediální podpory z Kavčích hor a mediálního domu Economia Zdeňka Bakaly. A první úder na sebe nenechává dlouho čekat. Povšimněme si následné časové chronologie.
· 1. května, tedy pouhý den po konci sudetoněmeckých Mariánských dialogů a vnitřním školení, server Forum24.cz Pavla Šafra odpaluje munici 1. nahrávky Julius Šuman proti Andreji Babišovi [8].
· 3. května tentýž server Forum24.cz Pavla Šafra odpaluje 2. nahrávku Julius Šuman jako kompro na Andreje Babiše [9].
· 8. května, za dalších několik dní, opět Forum24.cz Pavla Šafra odpaluje 3. nahrávku Julius Šuman jako olovo proti Andreji Babišovi [10].
· 12. května, tedy za dalších několik dní, tehdejší premiér Bohuslav Sobotka z Lidového domu žádá odvolání Andreje Babiše z postu ministra financí [11].
· 24. května prezident Miloš Zeman odvolává Andreje Babiše, a jmenuje Ivana Pilného (ANO) [12].
Tato dokonale synchronizovaná a řízená zpravodajská operace měla německy precizní časový rámec stupňování, eskalace a gradace perfektně naplánovaného schématu každých několika dní, odpalovat jednu nahrávku za druhou, a celé to vrcholí odvoláním Andreje Babiše z pozice ministra financí.
Sudetoněmecký landsmančaft usiluje o abolici Benešových dekretů způsobem, aby to iniciovali samotní Češi
Vše bylo zahájené těsně po vnitřním jednání osob s vazbami na Českou televizi a Bakalův Respekt (Barbora Procházková), ČSSD (Libor Rouček), Lidovce (Zdeněk Papoušek), ÚSTR (Ondřej Matějka) a další. Následně je Andrej Babiš odvolaný a místo něj nastupuje Ivan Pilný. Kdo zveřejňoval odposlechy Julius Šuman se dodnes neví, pouze se spekuluje. Ivan Kyselý, známý podnikatel Ivana Langera, je nepravděpodobný, kruhy kolem Martina Romana a Daniela Beneše z ČEZu s cílem diskreditovat Babiše, aby nominací svých lidí do představenstva nepřebíral nad elektrárnou kontrolu, je příliš přepečenou teorií.
Podle nás německé civilní kontrarozvědky a ministerstva vnitra navzájem spolupracují v rámci výměny citlivých informací o nepohodlných politicích. Čeští zpravodajci pořídili špičkovým dálkovým vybavením laserové prostorové odposlechy Andreje Babiše s Markem Přibilem, novinářem z jeho Mladé Fronty dnes, které jim možná věnovali Němci, protože Češi takové moderní a speciální vybavení neměli. Zde se můžeme jen domnívat. Byl rozpracovaný plán dlouhodobějšího sledování Andreje Babiše a nasazení nejmodernější operativní techniky na jeho osobu na pokyn tehdejšího ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD). Koneckonců nebylo by to poprvé.
Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) na pokyn exministra vnitra Milana Chovance už dříve po určité období sledovala nynějšího premiéra Andreje Babiše, a to nejenom v Čechách, ale zejm. při jeho cestách do Francie, kde má současný premiér zázemí, protože zde Andrej Babiš žil v dětství se svými rodiči. Milana Chovance prý zajímalo, s kým se Andrej Babiš ve Francii scházel, a proto sledováním pověřil tehdejšího šéfa vnitřní kontroly této civilní rozvědky Karla Urbana, původem z Plzně. Za tuto sledovačku měl coby odměnu Karel Urban získat velvyslanecký post v Černé Hoře. Andrej Babiš byl tedy bedlivě sledovaný, odposlouchávaný a materiály pečlivě vyhodnocované v koordinaci s německými rozvědkami a ministerstvem vnitra.
https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/Tag-der-Heimat-2.jpgBavorský Tag der Heimat v roce 2016.
Od 1. října 2016 platí totiž mezi českými a německými policisty nová dohoda o spolupráci. Nově například získají smíšené hlídky v případě nutnosti stejné pravomoci na území obou států. Dohoda také upravuje možnost operativního nasazení policistů na území druhého státu. Například umožňuje zásah na území druhého státu bez předchozího upozornění. Novinkou je také to, že pokud budou třeba němečtí policisté někoho pronásledovat až do Česka, mohou ho u nás i zatknout.
Smlouva také vymezuje 10 km pásmo od hranic, na kterém mohou policisté v případě nutnosti zasáhnout, samozřejmě bez předchozího upozornění kolegů ze sousedního státu. To by celou věc zřejmě jen zdržovalo. Proto naše domněnka, že české a německé rozvědky a speciální policisté tuto operaci proti Babišovi koordinovali v rámci dlouhodobé spolupráce, hraničí téměř s jistotou, a to i v návaznosti na další řetěz událostí, ke kterým se hned dostaneme.
Posuňme se o rok později do 30. března 2018. Tilman Asmus Fischer, který v Mariánských Lázních před rokem školil vybrané české osoby, jak odstranit Andreje Babiše z vlády, tehdy vydal ideovou směrnici tzv. Materiální základ ideového německého úsilí. Tato směrnice se řídila starou německou taktikou zvanou Schwerpunkt. Tato taktika je založená na tom, že všichni zúčastnění musejí znát cíl daného úsilí, ke kterému ovšem směřují každý různými cestami. Cílem tohoto úsilí na základě ideové směrnice Tilmana Asmuse Fischera bylo zrušení Benešových, a jejich polské obdoby Bierutových [13], dekretů.
Tilman Asmus Fischer jako správný ideolog vytipoval tyto dekrety jako zdroj odporu Čechů a Poláků proti německé hegemonii. Podle něj tyto dekrety vytvářejí podmínky pro to, aby se Češi a Poláci obraceli ke svému národnímu úspěchu a čerpali z něj sílu proti německému úsilí. Tilman Asmus Fischer doslova v jeho ideové směrnici uvádí, že se ohniska vlasteneckých frakcí musejí drolit, ničit a cílem jsou všichni nacionalisté [14].
Andrej Babiš představuje obrovskou překážku pro Sudetoněmecký spolek, jeho Agrofert hospodaří na obrovském počtu sudetských nárokovaných pozemků v ČR
Hovoříme o 30. březnu 2018. Vzpomínáme si, co se odehrálo následující měsíc v dubnu 2018? Andrej Babiš tehdy přímo jednal s SPD Tomia Okamury a KSČM o složení koalice, ale náhle se po telefonátu Merkelové cosi stalo. Andrej Babiš hodil SPD přes palubu a usedl podruhé k jednacímu stolu s kolaboranty z ČSSD, se kterými se nakonec dohodl. Psali jsme o tom zde.
Alexandra Mostynová, pražská zpravodajka německého mainstreamového listu Die Tageszeitung, v jejím článku uvedla neuvěřitelnou a zjevně důvěrnou informaci z vládních a poslaneckých kuloárů. Podle těchto informací byl Andrej Babiš připravený v dubnu 2018 jednat o koalici s SPD a KSČM, ale německá kancléřka Angela Merkelová mu během soukromého telefonického rozhovoru přikázala, že Okamurovi se musí vyhýbat, protože je to extrémista a odpůrce Evropské unie. Andrej Babiš podle Mostynové byl po telefonátu úplně jako přejetý, kolegové a spolustraníci na něm viděli, že je úplně vyřízený, že musí jít znovu "za socany" a vyjednat koalici s kolaboranty z ČSSD.
Andreje Babiše se jim nepodařilo zlikvidovat řízenou zpravodajskou operací Julius Šuman v květnu 2017, tak ho alespoň dotlačili ke spolupráci s kolaboranty z ČSSD. A že v ČSSD mají těsné vazby na německou lobby, to nemusíme detailně popisovat. Stačí si přečíst třeba jen 1. část naší investigace "Německý orloj české politiky" [15], až se nám z napojení vrcholových politiků ČSSD na brutální německou lobby v ČR zatočí hlava.
https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/tag-der-heimat.jpg Horst Seehofer během projevu v Berlíně.
Posuňme se o několik měsíců dále, konkrétně na 28. srpna 2018. Tehdy se konala v Berlíně první konference s názvem Den vlasti (Tag der Heimat) organizace téhož názvu. Tu Němci založili v srpnu 2018 za evropské dotační peníze z operačního programu rozvoje kultury a organizace požívá podporu německého spolkového ministerstva vnitra. Základem vzniku organizace je oficiální prosazování ideologie Tilmana Asmuse Fischera, sudetoněmeckého ideologa, který před rokem (28. - 30. dubna 2017) školil v Mariánských Lázních vybrané české osoby.
Název konference byl jasný: Nezákonné dekrety odstranit - Evropu semknout! (Unrechtsdekrete beseitigen - Europa zusamenführen). Nakonec ne Němci, ale sami Češi a Poláci budou chtít dekrety
DOBROVOLNĚ zrušit! S hlavním proslovem vystoupil v Berlíně německý ministr vnitra Horst Seehofer (CSU) a doslova imperativně, rezolutně a prorocky řekl: "Těch 143 protiprávních Benešových dekretů z října 1945 bylo nespravedlivými nařízeními, které nepatří do právního řádu Evropské unie." (Die 143 Erlasse aus dem Oktober 1945 seien "Unrechtsdekrete", die nicht zur Wertegemeinschaft der Europäischen Union gehörten.) Více o jeho projevu najdete v německém listu Junge Freiheit zde. Tato slova pronesl německý ministr vnitra, dámy a pánové. Žádný sudetský křikloun bez politické moci, ale jedna z nejmocnějších postav německé vlády. Není divu, že to v kruzích českých zpravodajských služeb vyvolalo zděšení. To už není žádná legrace, dámy a pánové. A to je pouze špička ledovce, a není to všechno.
Není pravda, co tvrdí Jana Levová z SPD: Slova o zrušení Benešových dekretů už zaznívají i od členů vlády Angely Merkelové, nejen od Sudeťáků a nejen od AfD
Dne 16. září 2018 ve Stuttgartu zemští ministři Guido Wolf (min. spravedlnosti za CDU) a Thomas Srobl (min. vnitra za CDU) v rámci této akce Tag der Heimat, vyhlásili před oddanými stoupenci, kteří jim nadšeně aplaudovali, že Benešovy dekrety nemají v Evropě místo, a že budou po 70 letech odstraněny z právního řádu všech evropských států, a tak budou napraveny staré křivdy a bude umožněn nový a spravedlivý celoevropský rozvoj Domoviny (Heimat) a Rodiny (Familie).
Po první konferenci Tag der Heimat, na které byly položeny základy ideologie úsilí o zničení národních odporů a odstranění Benešových dekretů, se pokračovalo v pořádání stovek konferencí Tag der Heimat měsíčně na zemské, městské a vesnické úrovni. Jednotliví protagonisté, aktivisté, osoby veřejného života, historici a politici se rozjeli do spolkových zemí, krajů, měst a vesnic a všude jim Němci freneticky aplaudují. Na mnoha vesnických konferencích doslova uvádějí, že: "Je to poprvé od jeho výsosti Habsburga, co do města či vesnice zavítal tak vysoce postavený funkcionář."
Všechny tyto konference mají jednotné téma, a to zrušení "protiprávních" dekretů, rozdrolení a likvidaci národních odporů v Česku a Polsku a naopak semknout Evropu pod německým vedením. Cílem je, aby ne Němci, ale sami hloupí Češi a Poláci DOBROVOLNĚ usilovali díky zaplaceným a zlobbovaným proněmeckým politikům ve svých zemích o zrušení Benešových dekretů. Německá oficiální politika totiž stojí na nezasahování do vnitřních procesů cizích států. Nicméně stará osvědčená německá taktika Schwerpunkt umožňuje docílit německého úsilí různými cestami.
https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/2013-05-15_16_-_Wolf2C_Guido2C_MdL_-_LTBW_-_5273-1024x759.jpgGuido Wolf
Jednou z těchto cest je instalace proněmeckých politiků v Česku, pořádání workshopů, seminářů, přednášek, konferencí, kulatých stolů, debat, dialogů, diskuzních panelů, mediálních programů, rozhovorů, historických exkurzí, publikací, brožur, knih a tzv. studií… to všechno s cílem postupného, ale systematického rozmělňování tvrdých a jasných historických skutečností, aby byli Češi dostatečně zmasírováni a sami v symbióze s českými zaprodanými politiky chtěli dobrovolně Benešovy dekrety zrušit. Toto je německý cíl. Odhalení páté kolony jsme popsali ve třech článcích série Německý orloj české politiky [16].
Nyní vstupujeme do roku 2019. Během přípravy na sudetoněmecký sjezd v Regensburgu vydalo jejich vedení několikastránkový manuál rozpracovaný už od roku 2015, ve kterém shrnulo další postup sudetských Němců v otázce "Tschechai" do těchto níže uvedených závazných bodů v dokumentu zde. Pro nás je nejdůležitější strana 16, kterou uvádíme v českém překladu společně s odkazem na originální pasáž textu:
Hlavním cílem Sudetoněmeckého landsmanšaftu je pracovat na tom, aby český lid byl "přesvědčen", že je nezbytné, aby čeští zákonodárci "dobrovolně" odstranili Benešovy dekrety, zejména v oblastech vyvlastnění, vyhnání, nucené práce a vyvražďování Němců. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, bude:
· 1) požadována celková podpora od centrálních německých politiků, kteří budou v duchu tohoto úsilí intenzivně působit na své české kolegy,
· 2) rozvinuta intenzivní spolupráce s českými historiky, tak aby byla produkována díla prokazující skvělou německo-českou historii staleté vzájemné spolupráce, a současně prokazující, že každému českému utrpení odpovídá rovnocenné německé utrpení, a tak budou účinně zhojeny přetrvávající pocity vzájemné křivdy,
· 3) rozvinuta intenzivní kulturní, církevní, umělecká a školská výměna, aby Češi přijímali německou kulturu za svou, a začali přijímat, že Čechy jsou německá vlast,
· 4) rozvinuta intenzivní podpora všech jednotlivců, rodin, a spolků, kteří by hledali "své ztracené kořeny" na druhé straně hranice, tak, aby se vzájemně promísili, a vytvořili nové rodiny a vztahy na bázi německé kultury [17].
Pod bodem č. 4 ve vyhlášení Baden-Württenberg Landsmanschaft se dále dočteme, že: "Sudetoněmecký landsmanschaft pracuje na tom, aby ČR anulovala, nebo legalizovala odstranění dekretů, tedy přesně, aby je zbavila účinnosti." Die Sudetendeutsche Landsmannschaft arbeitet darauf hin, dass die Tschechische Republik die in den Jahren 1945/1946 vom Präsidenten, der Regierung oder dem Parlament der damaligen Tschechoslowakei erlassenen und fortwirkenden Dekrete, Gesetze und Verordnungen, die Unrechtstatbestände - kollektive Entrechtung, Enteignung, Zwangsarbeit, Vertreibung und Ermordung - anordneten bzw. legalisierten, außer Kraft setzt [18].
Proto na tomto sjezdu zaznělo, že za 2 až 3 roky se sudetští Němci chtějí hromadně setkat v Praze, až bude ta správná doba, a Češi budou ještě více naklepaní pro novou vlnu revizionistické mediální masáže. Toto úsilí Němci akcelerují a vedle sudetoněmeckého Landsmanschaftu se dostává na oficiální politickou rovinu německé doktríny. Dokonce bavorská frakce AfD usiluje o zrušení Benešových dekretů. Zde přikládáme originální fotodokumentaci.

Landsmančaft a naši vlastizrádci. 2.)

26. srpna 2019 v 16:54 | ERS
https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/07-Zru%C5%A1en%C3%AD-Bene%C5%A1ov%C3%BDch-dekret%C5%AF-je-nezbytn%C3%A9-kopie-1024x1024.png"Zrušení Benešových dekretů je nezbytné."
Citovali jsme rovněž slova o zrušení 143 Benešových dekretů německého ministra vnitra Horsta Seehofera (CSU). Také jsme citovali výroky zemských ministrů Guida Wolfa (min. spravedlnosti, CDU) a Thomase Srobla (min. vnitra CDU) o odstranění Benešových dekretů. Jednoduše, snaha o zrušení Benešových dekretů se začíná institucionalizovat na oficiální platformu deklarací centrálních německých politiků už nejen Sudetoněmeckého Landsmanschaftu, ale i opoziční AfD, a dokonce i vládních CDU a CSU. Je to tvrdá facka, ale musíme si to uvědomit.
Ovšem na scénu přichází znovu spolek Milion chvilek, z.s. Proveďme nyní jen kratičký skok o 9 měsíců zpět v rámci tohoto spolku. Dne 22. září 2018 Milion chvilek, z. s. uveřejňuje článek, ve kterém poukazuje na postavy Andreje Babiše (ANO), Tomia Okamury (SPD), Václav Klause ml. (Trikolóra), Jaroslava Foldyny (ČSSD) a Miloše Zemana (prezident ČR), kteří se spojují s maďarským Viktorem Orbánem v odporu proti migraci a nenásledují neoliberální evropský směr sjednocení [19].
Opět tedy sledujeme stopu odporu proti Andreji Babišovi. Píše se květen 2019, tedy dva roky po květnu 2017 a odstranění Andreje Babiše z postu ministra financí. Minulý a tento měsíc se začínají konat série protestů a demonstrací proti nově jmenované ministryni Marii Benešové, ale hlavně opět Andreji Babišovi. A nyní zlatý hřeb a vyvrcholení tohoto článku. Podívejme se, koho najdeme podepsaného v rámci petiční podpory spolku Milion chvilek, z. s.
245 149 Ondřej Matějka, Praha, Historik, terapeut
142 789 Libor Rouček, Kladno, býv. místopředseda Evropského parlamentu
70 993 Zdeněk Papoušek, Brno, učitel, t.č. senátor (KDU-ČSL)
152 838 Kateřina Kabátová, Praha, ekonomka
Titíž lidé, kteří se účastnili vnitřního školení sudetoněmeckého ideologa Tilmana Asmuse Fischera v Mariánských Lázních ve dnech 28. - 30. dubna 2017 jsou najednou o 2 roky později rovněž podepsaní jako signatáři podporující demonstrace spolku Milion chvilek, z. s., jehož prvořadým cílem je svržení Andreje Babiše. Částečně se jim to už podařilo v květnu 2017 díky odpalované munici série nahrávek Julius Šuman a odstraněním Babiše z pozice ministra financí, ale Češi ho opět zvolili. To je pech. Andrej Babiš má ve městě Wittenberg v Sasku-Anhaltsku jednu z největších agrochemických firem v Evropské unii. Agrofert Deutschland, GmbH je dodavatelem schválených a certifikovaných hnojiv pro německé dotované zemědělce. Reportáž o Babišových dotacích na německé ZDF představuje jen temné varování za Krušnými horami. Psali jsme o tom zde.
A závisí jen a jen na německé vládě, zda tím dodavatelem Babiš zůstane i nadále. Proto se Němcům podařilo Andreje Babiše vydíráním přinutit, aby ustoupil v dubnu 2018 od vlastenecké koalice SPD a KSČM, a místo toho začal podruhé jednat s protinárodní ČSSD a dokonce jim postoupil klíčové ministerstvo vnitra. Bodejť by ne, dříve Milan Chovanec (ČSSD), nyní Jan Hamáček (ČSSD), zaprodaní sociální demokraté si musejí klíčový rezort podržet stůj co stůj.
Za podpory ČSSD (Libor Rouček) se na operaci protestů Milionu chvilek ke svržení Babiše podílí i Česká Televize, ve které Barbora Procházková na pozici vedoucí zpravodajství ČT24 drží palec na tepu zpravodajství, kterém pokrývá manažování série protestů Milionu chvilek. Z České Televize jmenujme třeba např. Václava Moravce, který se účastnil panelové debaty na konferenci pořádané Českou křesťanskou akademií Tomáše Halíka společně s Konrad-Adenauer-Stiftung ve dnech 10. a 11. listopadu 2017 [20].
Další novinářka a reportérka z České Televize Hana Scharffová dokonce moderovala konferenci pořádanou frakcí sudetoněmeckého Landsmanschaftu Ackermann-Gemeinde od 9. do 11. února 2018 [21]. Také redaktor Českého Rozhlasu Radko Kubičko nezůstává pozadu a hojně navštěvuje konference jak sudetských Ackerman Gemeinde, dříve rovněž nadaci Bernarda Bolzana, tak i České křesťanské akademie spolu s Konrad-Adenauer-Stiftung. Prostě pracovníci veřejnoprávních médií jsou snad ještě prodejnější prostitutky než jejich kolegové v soukromé branži.
Ovšem média z Bakalovy stáje rovněž nezůstávají pozadu, Forum24.cz Pavla Šafra, Respekt, ve kterém také Barbora Procházková z ČT působila a další. Do toho se přimíchá koktejl Lidovců (Zdeněk Papoušek), kteří z celé republiky masově sváželi demonstranty do Prahy. To naznačuje vícezdrojové financování z německých spřízněných fondů mimo základní peněžní toky Minářova gaučového spolku. O tom se rozpovídal brněnský zastupitel a člen KDU-ČSL Ivan Emr [22].
Tedy všímejme si styčných osob, které se účastnily daného vnitřního školení a jednání, rozumějte ladění not pro následné operace a zároveň signatářů protestů Milionu chvilek k likvidaci Andreje Babiše:
· Ondřej Matějka (historik ÚSTRu) (signatář Milionu chvilek)
· Kateřina Kabátová (býv. vůdkyně česko-německého fóra mládeže, signatářka Milionu chvilek),
· Zdeněk Papoušek (Lidovci - frakce sudetoněmeckého Landsmanschaftu Ackerman Gemeinde, signatář Milionu chvilek)
· Libor Rouček (ČSSD, Lubomírem Zaorálkem dosazený jako předseda do Česko-německého diskuzního fóra, frakce sudetoněmeckého Landsmanschaftu Seliger Gemeinde, signatář Milionu chvilek)
· Barbora Procházková (šéfka zpravodajství ČT24, dříve Bakalův Respekt, studium univerzity v Hamburku)
Když se dále podíváme na osoby z rodu Lobkowiczů, tak dojdeme k docela zajímavým skutečnostem. Vladimír Lobkowicz se účastnil sudetoněmeckého kongresu v Plzni 9. září 2016 a Michal Lobkowicz zase podporoval v senátních volbách 2016 Radima Špačka, který se účastnil sjezdů sudetoněmeckého Landsmanschaftu. Michal Lobkowicz zároveň figuroval v nadaci Bohemiae IČO: 47608536, kterou spoluzaložil Karel Schwarzenberg.
Dne 1. května 2018 se konala v poutním kostele navštívení Panny Marie ve Skokách tzv. českoněmecká pouť porozumění. Tuto poutní mši svatou od 11:00 celebroval opat kanonie premonstrátů v Teplé, páter Filip Zdeněk Lobkowicz. Čtvrtý ze šlechtického rodu Lobkowiczů, konkr. Johannes Lobkowicz byl od června 1997 do února 1998 jednatelem Německé školy v Praze s.r.o. zahraniční škola a gymnázium, které vychovává německé děti od mateřské školky, přes základní školu, až po gymnázium přímo v Praze. A jako třešnička na dortu, Johannes Lobkowicz zaslal 28. února 2018 rovných 20 000 Kč spolku Milion chvilek jen několik týdnů po jeho vzniku. Jako první server v ČR jsme o tom informovali zde.
Johannese Lobkowicze rozčiluje přímo k zuřivosti, že se maltézští rytíři, které zastupuje, nedostali k navrácení církevních restitucí a majetkům na základě Benešových dekretů. Má dokonce tu drzost vyhrožovat českým úředníkům, jak se bude soudit, až budou všichni červení od facek, které bude rozdávat. Arogantní šlechtic ukázal svou pravou, vztekem pokřivenou tvář, a prostě se neudržel. Nevědomky nám dal nahlédnout, jak živočišně tyto skupiny kolaborantů nenávidí Benešovy dekrety a jak se nad nimi žlučovitě zalykají ve sklepních kobkách svých německých sídel opájení představami Eduarda Beneše úpějícího bolestí při lámání v kole [23].
Alarmující ale je, že se Němcům pomalu daří pronikat i do českých partají, které tvrdí, že chrání české národní zájmy. Jak jsme už nadnesli, bavorská frakce AfD usiluje o zrušení Benešových
dekretů. Překvapuje nás proto v redakci, že právě Václav Klaus st., garant zahraniční agendy Trikolóry jeho syna, pěstuje oficiální styky právě s touto AfD, která se nejen nikdy od výroků své bavorské frakce nedistancovala, ale dokonce vedení AfD umožňuje svým poslancům používat tzv, sudetoněmeckou otázku a Benešovy dekrety v předvolebních kampaních, v letácích a na billboardech s cílem oslovit co nejvíce voličů. Pro české bezpečnostní zájmy je takový postoj vedení AfD prudce nebezpečný. Proto Václav Klaus st. opravdu bruslí na velmi tenkém ledě sudetoněmeckého revanšismu.
https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/08-Klaus-se-Paktuje.jpgVáclav Klaus v roce 2016 na plakátu AfD. Otázkou je, jak se na posun AfD směrem k Benešovým dekretům staví dnes.
Otázkou zůstává, zda Němci zlomili jeho národní odpor pro jejich zájmy nějakým nezveřejněným olovem, nebo zda tak Václav Klaus st. činí dobrovolně, třebaže ví, že velká bavorská frakce AfD usiluje o zrušení Benešových dekretů. Stejně tak si místopředsedkyně ústavního výboru PČR Jana Levová (SPD Tomio Okamura) pochvaluje, jak hezky si s voliči AfD popovídala při návštěvě Tyrolska. Benešovy dekrety asi nepatřily k hřejivým porozuměním, o kterých si notovali. Článek je ovšem datovaný z 18. července 2017 a tehdy ještě toto vyhlášení AfD nebylo publikované, budiž jí tohle omluvou [24].
Co ale rozhodně omluvou není je skutečnost, že místopředsedkyně ústavního výboru PČR Jana Levová (SPD) šíří holé nesmysly tvrzeními, že prý německý parlament schválil nedotknutelnost Benešových dekretů, a to prý letos, tzn. v roce 2019. Poslankyně Jana Levová bohužel nedoprovodila své tvrzení konkrétním zdrojem, který by na konkrétní usnesení německého Bundestagu odkazoval.
Jana Levová na Facebooku.
Jana Levová, politička SPD, která je přímo tváří v tvář konfrontovaná s realitou ohledně AfD, jejíž bavorská frakce usiluje o zrušení Benešových dekretů, tvrdí, že prý německý Bundestag odhlasoval nedotknutelnost těchto dekretů. Budeme usilovně prověřovat její časté výjezdy do Německa, třeba se něco zajímavého dozvíme o jejím podnikání a o napojení osob, se kterými dělá business.
Nad rozpálenými slunečníky zahrádek pražských kaváren je ovšem jasné, že kolem Milionu chvilek vidíme stále tytéž osoby, které se pohybují v zákulisí těchto zpravodajských operací. Základem zpravodajské hry je nebýt příliš vidět. Mít vliv, ale příliš nevystrkovat růžky. Toto nejsou exhibicionisté, kteří by se těšili širokému veřejnému povědomí a natřásali se každodenně s přiblblým úsměvem na kamerách. Tyto infantilní truhlíky můžeme vidět na tribunách demonstrací. Jsou to naopak takové šedé myšky v zákulisí, které propojují a garantují procesy nasunování zájmů Berlína do ČR, prosazování německých zájmů, postupné obrušování historie, vyvolávání pocitu viny v Češích, systematického vyzdvihování tzv. údajného vyhnání Němců (odchod zakotvený na Jaltě) a naopak umenšování nacistického běsnění hitlerových vrahů. Čest provařeným výjimkám např. Václav Moravec.
https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/11-V%C5%AFdce-Sude%C5%A5%C3%A1k%C5%AF-Posselt-a-jeho-banda-24.9.2016-z%C3%A1padn%C3%AD-%C4%8Cechy.jpgSetkání v Plzni, Bernd Posselt ve druhé řadě, v popředí Libor Rouček z ČSSD v brýlích, druhý zleva.

Ovšem strategické postavy rozmístěné na klíčových pozicích, které propojují silnými nitkami, či spíše lany, sudetoněmeckou lobby, zpravodajské operace a Milion chvilek, se prostě nedají přehlédnout
jen tak, pokud se na ně skutečně zaměříme pod lupou. Němci chtějí rozdrolit české vlastenecké frakce a místo toho nasunovat politiky loajální k německým zájmům v ČR.
Poevropštěné politiky, kteří budou mít za úkol zajistit, aby Češi a Poláci vzhlížející k Viktoru Orbánovi přestali chápat své země jako hrdé národy s vlastní historií a aby podřídili Čechy i Poláky jednotnému evropskému (rozuměj německému) řízení. V sérii článků Německý orloj české politiky si můžete přečíst, jak se to Němcům postupně daří. Čeští politici stejně jako novináři jsou za kus žvance a medaile pochybného usmíření mezi Němci a Čechy ochotní zastřelit českého lva, roztrhat českou vlajku, nebo prodat českou Trikolóru. S Berndem Posseltem se setkali 24. září 2016 v Teplé v západních Čechách právě Libor Rouček (vlivný člen ČSSD), Karel Schwarzenberg (TOP 09) a Jiří Drahoš (senátor).
https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/12-%C5%A0kolen%C3%AD-konfident%C5%AF-signat%C3%A1%C5%99%C5%AF-Milion-Chvilek-258-492-a-59-456-dne-10.-z%C3%A1%C5%99%C3%AD-2016-v-Plzni.jpgŠkolení konfidentů signatářů Milion Chvilek č. 258 492 a č. 59 456 dne 10. září 2016 v Plzni

Další konfidenti a signatáři Milionu chvilek se setkali 10. září 2016 v Plzni s jedním z vrcholových představitelů sudetoněmeckého Landsmanschaftu Stefenem Hörtlerem. Tento přední představitel sudetských Němců Stefen Hörtler se rovněž setkal 8. července 2015 s bývalou ministryní práce a sociálních věcí, která sjezdy sudetských Němců také pravidelně navštěvuje, Michaelou Marxovou-Tominovou (ČSSD). A tento náš čelní představitel sudetoněmeckého Landsmanschaftu Stefen Hörtler se setkává se samotnou předsedkyní CDU Angelou Merkelovou.
To ilustruje naprosto oficiální institucionalizaci prosazování zrušení Benešových dekretů až na samotnou špičku německých Křesťanských demokratů CDU Angely Merkelové, bavorských CSU Horsta Seehofera, tak i bavorské AfD. Nezapomínejme nekompromisně a tvrdě sledovat, hodnotit a kontrolovat české politiky, novináře, jednoduše osoby veřejného života.
https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/13-Steffen-Hortler-s-Marksovou-8.7.2015-1024x768.jpgPřední představitel sudetských Němců Stefen Hörtler (v bílé košili bez saka a v modré kravatě) s židovkou Michaelou Marxovou-Tominovou.
Pokud se zpronevěří českým národním zájmům, nemůžeme je milovat, ani se k nim tulit jako kulíšci, ale musíme je tvrdě odsoudit. Buď se vzpamatují a připomenou si, kdo je na jejich židli dostal. Pokud se otřepou a ukážou na nás fakáče, pamatujme si je, propírejme je mezi našimi přáteli, kamarády, známými, nestyďme se na ně poukázat, aby je vlastenecká gilotina u příštích voleb setnula padni komu padni.
Je ale důležité si uvědomit, že tytéž proněmecké skupiny, které se snažily o likvidaci Andreje Babiše v květnu 2017, se znovu aktivizují a mobilizují opět v květnu / červnu 2019 v zákulisí kruhů kolem spolku Milion chvilek, z. s. a studentští zběhové s nedokončenými studii, umělci, herci, scénáristé, rejžové, divadelníci, kulisáci či biletářky jsou jen lacinou vějičkou pro tupé masy. Sledujeme znovu tvrdou zpravodajskou operaci online s proněmeckými kádry za zády Milionu chvilek.
Vladimír KorbelSchwerpunkt II: Soud v Hradci Králové poprvé v historii prolomil Benešovy dekrety, vdova po vojákovi Wehrmachtu ve službách nacistické vojenské rozvědky bude v ČR restituovat majetek ve výši 3 miliard korun! Ve výčtu se nachází pozemky, budovy, lesy, silnice, úseky železničních tratí, hospodářské statky, kde dnes hospodaří soukromí podnikatelé, vodní toky a dokonce celý zámek s kompletním mobiliářem, který je národní kulturní památkou!
Sudetoněmecký landsmančaft triumfuje a označuje rozsudek za precedens pro další žaloby!
18.6.2019 Včerejší článek [1] o prorůstání vlivu Sudetoněmeckého landsmančaftu do politických procesů v ČR má dnes děsivé a šokující pokračování. V článku zmíněná kauza dědičky Johany Kammerländer po šlechtici Karl Des Fours Walderode měla dnes další kolo u krajského soudu v Hradci Králové, kde probíhalo odvolání Národního památkového ústavu proti předchozímu rozsudku soudu v Semilech. A krajský soud dnes šokoval, když rozsudek nižší instance potvrdil [2]. https://vimeo.com/342982298
České soudy tak poprvé v historii prolomily Benešovy dekrety a otevírá se tím cesta pro žaloby ze strany desítek tisíc potomků sudetských Němců. Sudetoněmecký landsmančaft již před chvílí ústy svého šéfa Bernda Posselta uvítal rozsudek soudu s tím, že krajané německého původu se konečně dočkali v České republice spravedlnosti. Proces "Schwerpunkt" tak dosáhl svého cíle, samotní Češi a jejich české soudy samy o sobě a dobrovolně začínají Benešovy dekrety obcházet a neuplatňovat, tedy dochází k procesu tzv. abolice, tzn. opuštění právních předpisů bez jejich faktického deklarativního zrušení. A to bylo cílem.
https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/Anthropoid-Feature.jpg18. červen 2019 vstoupí do dějin jako zrada českého národa. Oběti Heydrichiády byly poplivány a pošlapány českými soudy. Vracení majetků sudetským Němcům bylo v ČR zahájeno.
Karl Des Fours Walderode, přestože byl šlechtic, sloužil od roku 1941 do roku 1943 v řadách Wehrmachtu [3]. Od 5. září 1941 byl totiž příslušníkem německé vojenské tlumočnické čety, ovšem později byl přeložen na Abwehrstelle Prag (nacistická vojenská rozvědka) jako překladatel. V roce 1943 byl propuštěn do civilu, protože se vyreklamoval ke správě svého velkostatku. Z historických pramenů není jasné, jakou prací byl pověřen v roce 1942 během Heydrichiády, Abwehrstelle koncem dubna a počátkem května 1945 většinu dokumentací a archivů spálila pro zakrytí stop po svém působení v Protektorátu.
Soudci plivli národu do tváře: Dnešní rozsudek v Hradci Králové padl přesně v den 77. výročí, kdy nacisté pozabíjeli československé parašutisty ukryté v kostele sv. Cyrila a Metoděje po atentátu na Heydricha
Není jasné, jestli jde o shodu náhod, anebo je to symbol, kterým česká justiční mafie plive do tváře českého národa, ale právě dnes 18. června 2019 je to přesně 77. let poté, co německé jednotky Wehrmachtu obklíčily v Praze kostel sv. Cyrila a Metoděje a po dlouhém obléhání a po proniknutí do kostela pozabíjeli československé parašutisty, kteří se tam ukrývali v rámci operace Anthropoid poté, co provedli atentát na říšského zastupujícího protektora a generála policie Reinharda Heydricha. Zajímavý článek o kryptě v kostele najdete zde.
 
 

Reklama